Aktivarum

Tankar efter pubkvällen i Stockholm – Allt Åt Alla??? Uppenbarligen inte Vetenskap Åt Alla! | mars 6, 2012

Det skulle egentligen behövas tio blogginlägg för att bemöta alla påståenden jag hörde igår

Först en bokreferens. Många känner redan till den men jag vill ändå påpeka grunderna till den här debatten finns i Roy Baumeisters bok ”Is There Anything Good About Men?” Med detta sagt vidare tiil nästa ämne.

Låt oss ta diskussionen kring fattigdom och rikedom och hur världen påverkas av den vita mannen. Professor Steven Pinker har empiriskt summerat hur ”hemskt” världen har påverkats.

Varsågod! Föreläsningen är 50 minuter lång, resterande tid är frågestund.

Jag skall inte ”spoila” genom att berätta hur det går men jag kan avslöja att vänsterfolkets narrativ om vita män inte är riktigt riktigt hela sanningen. Sålunda erbjuder jag här ett komplement till gårdagens världsbild.

Det är möjligt att jag skriver ett mer utförligt inlägg om forskningen ifråga i ett senare inlägg men här måste jag av utrymmesskäl begränsa mängden information angående ett och samma ämne.

Vi går vidare till ideerna om mäns och kvinnors likhet som dök upp rätt ofta igår.

Låt mig för debattens skull använda kvinnliga källor. Vänsterfolket brukar mena att kvinnors röster inte kommer fram så låt oss kvinnodagen 8 Mars till ära  se vad högt meriterade kvinnor säger om saken.

Professor Patricia Hausman:

“Wherever you go, you will find females less likely than males to see what is so fascinating about ohms, carburetors, or quarks.” She said that she finds people endlessly fascinating, just like other women do. But as for things, well, “things bore me!”

Professor Jackie Eccles:

”Motivation is the key. This isn’t just an opinion (expert or otherwise). Rather, this is the result of years of research and huge amounts of data, including studies that tracked students’ careers over many years and looked at both abilities and motivations as well as outcomes such as what they chose to study and how well they performed.”

Professor Agneta Fischer:

”There’s no glass ceiling, she said, other than women’s own widespread unwillingness to put in the long hours of planning and working to make it to the top. Women who are willing to pay that price succeed too, just like the men.”

Jag tittar här på mina manliga källor och lustigt nog ser det exakt likadant ut där. Kön går uppenbarligen inte före kompetens inom de delar av vetenskapen där man samlar in och sammanställer stora mängder data.

Då återkommer vi till objektiviteten i vetenskapen. Här blir det favorit i repris. Alan Sokal

Jag tar gärna emot forskning som ger en bättre bild av situationen men kom ihåg att denna forskning skall bedöms efter vetenskapliga riktlinjer. Hur de ser ut förklarar Sokal i ovan video

Redigerade texten om pubkvällen igår. Det var jättekul att träffa Pär, Pelle, Tanja och de andra men inte särskilt utvecklande att komma till pubkvällen och bemötas av personer som skrivit de skall ägna sig åt k_kmätning!

Inte heller särskilt givande att puben var alldeles för full av människor.

Och sist men inte minst har vi den här oerhört givande lappen som ger två lika dåliga alternativ. Den här lappen gjorde mig totalt ointresserad av diskussion. I detta fall är alltså skulden inte feminismens utan AåA:s

Kort sagt var de alldeles för många och de flesta hade ingen vettig funktion Av hemsidan framgår att de räknade det som en fördel att vara många fler. Oklart varför eftersom det knappast hjälper en diskussion.

Det finns såklart möjligheten att syftet inte var att diskutera jämställdhet….

Man kan snarare ana att baktanken var att hindra jämställdister från att samlas. Vilket lyckades galant. Flera personer vände vid dörren pga den allt annat än välkommnande stämningen som mötte dem.

Sålunda blir slutsatsen att det inte spelar någon roll om det var syftet eller inte. Effekten blev givetvis att mötet som helhet stördes. Men sedan stördes de AåA personer som ville diskutera av dem som ville ”sabba”

(som en AåA-sympatisör själv uttryckte sig när hån tillfrågades varför vad de gjorde där)

Pär Ström om Pubkvällen

Pelle Billing om Pubkvällen

Elin om Allt Åt Alla är Douchebags

Hannah Lemoine om varför ilska riktas mot Pär Ström


32 kommentarer »

 1. Om det är någon som har sett hela videon med Steven Pinker så diskuterar jag gärna innehållet. Informationen presenteras mer omfattande i de böcker som seminariet handlar om. Det är möjligt jag skriver mer om de böckerna i ett separat inlägg.

  Kommentar av Aktivarum — mars 6, 2012 @ 6:02 e m

 2. Du træffade Gubb AFA under kvællen.

  LOL.

  Per Hagman

  Kommentar av per Hagman — mars 6, 2012 @ 6:02 e m

 3. AGA får de inte kalla sig, det namnet används redan.

  Kommentar av Aktivarum — mars 6, 2012 @ 6:03 e m

 4. Härmed publiceras ett e-mail, som Roslagens Mansjour (RMj) nyligen skickade till ”/ Förbundet Allt åt alla Stockholm – en fraktion av SCUM.”, med anledning av dess inlägg: ”http://alltatalla.com/stockholm/pubtraff-med-antifeminister”.

  Återstår att se om RMj:s synpunkter publiceras eller ej.

  Håll till godo:


  Efter att ha tagit del av er beskrivning av mötet med en representant för Roslagens Mansjour på måndagens pubträff, så kan jag konstatera följande, ang. ert arbetssätt:

  1.)
  ni har OLOVLIGEN inte bara fotograferat utan även publicerat ett foto på en medlem i Roslagens mansjour, låt vara tillsammans med en ”offentlig person”.

  Det illustrerar att ni inte är så nogräknade vad lagar och regler och allmän ”netikett” anbelangar.

  Det vore föredömligt, inte minst för ”AåA Stockholm”:s trovärdighet, om ni tog bort fotografiet.

  Som jämförelse kan påpekas att Pär STRÖM ibland brukar fotodokumentera sina pubträffar MEN den avgörande skillnaden mot i detta fall är att han ALLTID frågar om lov först!

  Det säger ganska mycket om honom, tycker jag.

  Det är även långtifrån alltid, som han väljer att publicera bilderna på sin blogg.

  Inte heller i sitt inlägg (http://genusnytt.wordpress.com/2012/03/06/feministisk-invasion-pa-jamstalldistisk-pubtraff/) om måndagens pubträff, så har han publicerat foton på personer, eller hur?

  Han har där bara publicerat ytterst tveksamma anti-jämställdistiska bilder, varav en antyder manlig könsstympning (så att män rent fysiskt ska bli som kvinnor?).

  Inte heller Pelle Billing har publicerat några fotografier, i motsvarande blogginlägg (http://www.pellebilling.se/2012/03/mycket-lyckad-pubtraff-i-gar-kvall/)!

  Retorisk FRÅGA:
  vad säger det om DEM, resp. ER och om DERAS, resp. ER syn på respekt för individen och personlig integritet?

  2.)
  ni nämner inte jouren vid namn, vilket spelar mindre roll (det är för RMj uppenbart vilken som avses)

  3.)
  ni har en ”lustig” syn på kön;
  ni skriver genomgående ”hen”, parallellt med att ni skriver ”Mannen”. Det illustrerar ett inkonsevent språkbruk.

  FRÅGA: kommer världen att förbättras om svensk statsfeminism skulle lyckas påtvinga människor att säga ”hen”, snarare än ”han” och ”hon” (i valfri ordning)?

  I såfall HUR?
  Enl. RMj är det rent patetiskt, ja befängt, att ens tro så! (väl medveten om att Sverige tillämpar religionsfrihet…åtminstone officiellt…inofficiellt är Sverige dels negativt till religiositet men framförallt ett sekulärt land…förvisso en helt annan dubbelmoral och diskussion)

  4.)
  ni LJUGER, genom att påstå att RMj:s utsände på plats sökte bråk. Denne ställer sig helt frågande till påståendet.

  Ni skrev nämligen:
  ”när det var dags att avsluta kvällen var hen mycket upprörd över att vi ”förstört deras möte” och ville slåss. Vi avböjde erbjudandet.”.

  ?

  Rmj:s utsände är den som allra minst saknade anledning att ”slåss” med någon på pubträffen.

  Inte minst eftersom han hade en faktabaserad argumentation att stödja sig på.

  Magnus Uggla sjunger i låten ”IQ”:
  ”för där hjärnan tar slut, där tar nävarna vid”…
  eller tydligen ett långfinger (se nedan).

  Klarlagt från oberoende källor är att när två anti-jämställdister (båda kvinnor) ur era led lämnade lokalen, så gjorde en av dem ett tydligt utsträckt ”långfinger” samt enl. hennes förmenande passande grimas åt Rmj:s utsände, som lugnt satt i en soffa och samtalade med ett par andra personer.

  Denne ställde och ställer sig frågande till aggressiviteten hos den specifika kvinnan, som tycktes ha aggressivitet och manshat som främsta kännetecken.

  Hennes nedsättande gest skedde i anslutning till att RMj:s utsände ville ställa en fråga till henne och hennes vän, som hon kort senare demonstrativt ryckte med sig. En fråga som därmed aldrig fick möjlighet att ställas!

  Som helhet: ett omoget beteende från er sida, ett beteende som säger BETYDLIGT mer om er och er mognadsnivå, än om RMj:s utsände.

  Klarlagt är också att när RMJ:s utsände kom till platsen, så var bland det första som skedde att en kvinna (med indiskt/pakistanskt påbrå…inte viktigt i sig, utom för att ni möjligen ska kunna veta vem det är)
  sade följande till honom:

  a.)
  ”jag DRIVER bara med dig”

  (detta sedan den utsände hade bemött någons högljudda utrop:
  ”vilka MANSproblem finns det?” med: ”vårdnadstvister!” varvid kvinnan ifråga i sin tur hade frågat den utsände: ”ordnadstvister? vad är det?”)

  b.)
  ”jag är bara här för att SABBA”.

  KOMMENTAR: åtminstone punkten ”b” är högst trovärdig, givet utgången av kvällens pubträff.

  ÖNSKEMÅL:
  dementi och/eller rättelse i ert inlägg.

  En kvalificerad gissning säger att er skribent och personen, med ett alltför ivrigt utsträckt långfinger gentemot främlingar, är en och samma kvinna.

  Rätt/fel?

  F.ö. vill RMj:s utsände tillägga att det trots allt FANNS andra, enstaka anti-jämställdister, som GICK att föra en konstruktiv dialog med…t.o.m. en socionom (kvinna och feminist…vad annars men hur rättssäkert på en skala?).

  5.)
  enl. uppgift, så lämnade många ”köpta” anti-jämställdister, bråkmakare och sabotörer lokalen efter relativt kort tid; vad kan Det bero på?

  FRÅGA:
  ”AåA Stockholm” i all ära men vilken KOPPLING finns mellan ”överklassafari”, ~”överklassens utsugande” och ”SCUM”? (eller ”SKAM”…skam är väl fel, eller?)?!

  RMj saknar dessvärre svaret på den frågan, utom möjligen att det handlar om lågutbildade, okunniga aktivister, som kan fås att förenas -likt en oresonlig lynchmobb- mot något som på något sätt verkar fel…en osynlig fiende.

  Inte olikt tankesättet hos s.k. ”missnöjespartier”.

  6.)
  ang. det ni skrev om anonymitet, etc, så är inte heller det stycket helt korrekt återgivet ur verkligheten.

  RMj:s utsände på plats menar att han dels motiverade anonymiteten såsom varande en mänsklig rättighet och understrykte att även t.ex. Maria Sveland har_rätt_att/kan_vara och kanske redan ÄR (?) anonym (parallellt med att vara ”offentlig person”), dels likväl berättade vad han hette!

  Om inte annat så bekräftade pubkvällens hätska ton att RMj:s utsände har rätt i sin uppfattning om anonymitet som en närmast helig rättighet, snarare än som ett uttryck för ”feghet”, liksom M. S. gjorde gällande.

  VEM vill frivilligt lämna ut sin identitet och bli offentligt hatad och kölhalad?

  ”Mannen hade tidigare skickat anonyma mail till Sveland och ville veta varför hen inte hade svarat. Den jourhavande mannen ville inte presentera sig den här gången heller”.

  8.)
  ni visar, genom er text (nedan citerad) och framförallt er aktion(!), med all önskvärd tydlighet, på UPPENBART bristande insikt i hur ”vanliga”* pubträffar, arrangerade av Pär ström, går till, när ni skriver:


  Vi i Allt åt Alla Stockholm tog givetvis upp inbjudan, eftersom vi inte vill att ett gäng s.k. ”jämställdister” oemotsagda ska kunna ”vältra sig i antifeminism” (som en av deras deltagare uttryckte det).
  ”.

  RMj tar därför tillfället i akt och friheten att beskriva en vanlig* pubträff.

  På en sådan träff finns ett varierande antal personer, låt säga 10-20 st, närvarande.

  Könsfördelningen, om nu den är relevant, kanske utgörs av 70% män och 30% kvinnor. Ibland är förhållandet kanske 60-40, eller t.o.m. 50-50.

  Det förekommer att feminister, såväl kvinnliga som manliga, är närvarande!

  Inga regler för samtalsämnen finns, utan olika samtalsämnen, med anknytning till genusdebatten m.m., diskuteras parallellt, som vid vilken vardaglig diskussion som helst.

  (Tills i måndags…)

  Gemensamma grundläggande värderingar finns ibland och ibland inte.

  Det kan vara bra och dåligt för konversationen och samtalstonen.

  Ingen statistiskt säkerställd undersökning har givetvis gjorts på området ”vanliga* pubträffar”.

  Om en sådan undersökning hade gjorts vid måndagens pubträff, så hade man nog fått fram vissa intressanta uppgifter, t.ex. uppgifter som anonymt visar hur många närvarande som var där, därför att de:
  * hade läst om ett visst fientligt evenemang på Facebook och ”hakat på”..mot bättre vetande, för att de var uttråkade, etc.
  * ville bråka/”sabba”
  * studerar genusvetenskap (och dessutom förkroppsligar sinnebilden/fördomen av dylika studenter…utan att utveckla det djupare)
  * är feminister
  * hatar Pär Ström
  etc.

  RMj välkomnar per omgående en sådan undersökning, eller liknande.

  (*=med ”vanliga”, resp. ”vanlig” ovan avses ”under ordnade former”)

  ___________________
  Vänliga hälsningar,
  jourhavande man, Roslagens Mansjour
  …till next time…

  PS!
  Grundläggande tips:
  väx upp till nästa träff.

  Sluta omgående upp med att studera genusvetenskap och bege er ut i verkligheten!

  * TALA med män som MISSHANDLAS AV KVINNOR, pappor som RÅKAR ILLA UT I VÅRDNADSTVISTER (lästips: http://www.minpappa.nu; http://www.daddys-sverige-com/daddys-blogg.html)

  (på sistnämnda site finns f.ö. även bl.a.: ”Mommys blogg”)

  * LÄS om den uppsjö av FEMINISTISKA MYTER, bl.a. om ”mäns våld mot kvinnor”, som ännu uppenbarligen florerar (lästips: http://www.yakida.se/myter.html; http://www.falska-valdtakter.tk).

  Inget mer fotograferande och utsträckta långfingrar, ok?
  Har vi en ”big deal”, eller håller jag monolog för döva öron/ögon?
  DS!

  Kommentar av Jourhavande man — mars 7, 2012 @ 3:18 f m

 5. Just det! AFA verkar vara dj-gt gubbigt!

  Kommentar av Musse Pig — mars 7, 2012 @ 6:35 f m

 6. En massa gubbar som vägrar överge sin våldsamma mansroll….

  Kommentar av Musse Pig — mars 7, 2012 @ 6:37 f m

 7. Min definition av jämställdist.
  1. En person som vill ha jämställdhet (men inte håller med om statsfeminismens definition av ordet som en fråga om att balansera grupper mot varandra)
  2. En person som förespråkar lika rättigheter för män och kvinnor men inte anser feministerna har bästa metoden för att uppnå det resultatet.
  Kort sagt en person som förhåller sig till jämställdhet jämfört med feminismen på samma sätt som en folkpartist jämfört med en miljöpartist förhåller sig till demokrati.

  Kommentar av Aktivarum — mars 7, 2012 @ 11:12 f m

 8. Ska titta på Pinkers föreläsning sedan, men jag måste först reagera på en sak:

  På frågan om hur man kommer till rätta med mäns våld mot kvinnor så tycker jag att alternativet ”Problematiserar att Carola kastade blommer under sitt uppträdande i Allsång på Skansen” saknades. Det är ungefär lika konstruktivt.

  Jag ifrågasätter starkt huruvida manlig normativitet är förklaringen på mäns våld mot kvinnor. Av allt att döma så är en överväldigande majoritet av alla män inte våldsamma mot kvinnor, utan tvärtom är sådana handlingar något som betraktas med förakt. Den omständigheten pekar snarare bort från påståendet att det skulle ha med manlig normativitet att göra.

  Men det finns empirisk grund för påståendet. Manliga förövare har ju sagt att de såg misshandeln som sin rätt, eftersom de är män. Och som vi alla vet är intervjuer den absolut bästa empirin, eftersom människan inte är förmögen att ljuga. Dessutom så har människan inte minsta tendens att försöka skylla sina handlingar på alla tänkbara omständigheter som inte inkräktar på hennes person. Jag hoppas att ironin är tydlig.

  Att feminismen förklarar mäns våld mot kvinnor på det sätt man gör beror på att man är stark bunden till de egna dogmerna (teorier vore en alltför smickrande term). Eftersom man utgår från principen om en maktkamp mellan könen, där mannen förtrycker kvinnan, och dessutom aldrig ifrågasätter sanningshalten i påståendet så blir slutsatserna därefter.

  Kommentar av Valeria — mars 7, 2012 @ 12:40 e m

 9. Valeria:

  Tack för ditt bidrag. Jag hade mycket hellre diskuterat med dig i STHLM. I och för sig hade Gudrun Schyman varit bättre än vad vi fick men men…

  Inom kort bloggar jag mer om pubkvällen!

  Kommentar av Aktivarum — mars 7, 2012 @ 4:09 e m

 10. […] tal om vetenskap, Ovan hittas omslaget till Steven Pinkers nya bok om varför våldet har minskat (bloggat här).. Jag tyckte det var passande på något sätt att ett inlägg som handlade om revolutionära […]

  Pingback av Pubkvällen Special – Möt Allt Åt Alla, Aschberg kartlägger jämställdister? Feministkvinnor minglar med våldsbrottsdömda män WTF!? « Aktivarum — mars 7, 2012 @ 9:16 e m

 11. Ledsen ifall jag inte kunde dyka upp. Det krockade visst med ett evenemang nere i Eskilstuna. Och mina finanser tillåter visst bara ett av dom. Men jag hoppas att du dyker upp där fler gånger. 🙂

  Kommentar av JockeH — mars 7, 2012 @ 9:48 e m

 12. JockeH:

  Det blir nog bättre tillfällen. Som du kan läsa i det senaste blogginlägget var det långtifrån optimala förutsättningar för att träffa jämställdister. Istället fick man diskutera med personer som är så fega de går dit under parollen av en av de få politiska organisationer som öppet står för att de anser våld är helt ok.

  Kommentar av Aktivarum — mars 7, 2012 @ 10:27 e m

 13. Om det inte redan har skett (vilket emellertid nog är fallet flera gånger om) så borde någon undersöka orsaken/orsakerna till brottslighet I ALLMÄNHET, snarare än först dela upp brottslighet i olika typer av brott, såsom bankrån, våldtäkt, o.s.v och först därefter ställa upp olika teorier (teorin om könsmaktsordning, m.fl.).

  Man torde hitta fler likheter (ärftliga faktorer och miljöfaktorer) mellan brottslingar i allmänhet än mellan t.ex. bara gruppen bankrånare.

  Min poäng är att man sällan hör talas om ”könsmaktsordning” eller ”patriarkat”, som förklaring till bankrån men dock när det gäller våldtäkt.

  Detta trots att de flesta bankrånare sannolikt är män, liksom de flesta våldtäktsmän (ordet våldtäktskvinna vore något för SAOL…).

  Är förklaringen till det att den första brottstypen drabbar banker, medan den andra främst drabbar kvinnor (måste man nog ändå tillstå).

  Borde det därför finnas ett ord som heter: ”pengamaktsordning”, avsett för bankrån?

  Blir slutsatsen av detta att det är BROTTSOFFRET (mänsklig eller icke-mänsklig) som definierar förklaringar rörande motiven bakom brotten?

  Se där, några funderingar.

  Kommentar av Jourhavande man — mars 7, 2012 @ 11:13 e m

 14. Jourhavande man:

  Tjenare, beklagar den oönskade otillåtna bilden på nätet.

  ”Om det inte redan har skett (vilket emellertid nog är fallet flera gånger om) så borde någon undersöka orsaken/orsakerna till brottslighet I ALLMÄNHET, snarare än först dela upp brottslighet i olika typer av brott, såsom bankrån, våldtäkt, o.s.v och först därefter ställa upp olika teorier (teorin om könsmaktsordning, m.fl.).”

  Skulle tro att polisen och kriminalvården redan ägnar sig åt sådant i ett fält som kallas Kriminologi. Att sedan massmedia verkar avsky vetenskap och vägrar rapportera någon annan än Jerzy Sarnecki är en annan femma.

  ”Man torde hitta fler likheter (ärftliga faktorer och miljöfaktorer) mellan brottslingar i allmänhet än mellan t.ex. bara gruppen bankrånare.”

  Det gör man redan såvitt jag vet. Bara inte inom feministforskning.

  ”Min poäng är att man sällan hör talas om “könsmaktsordning” eller “patriarkat”, som förklaring till bankrån men dock när det gäller våldtäkt.
  Detta trots att de flesta bankrånare sannolikt är män, liksom de flesta våldtäktsmän (ordet våldtäktskvinna vore något för SAOL…).”

  Våldtäktshöns vore väl guld annars?

  ”Är förklaringen till det att den första brottstypen drabbar banker, medan den andra främst drabbar kvinnor (måste man nog ändå tillstå).”

  Rätt många män blir dock våldtagna i fängelser. Men visst är könsmaktsordning som förklaringsmodell skräp. Den är ju motbevisad också. I en vetenskaplig debatt sade en feminist att män misshandlar kvinnan för att män anses mer värda medan en annan forskare sade män misshandlar sin kvinna för att hon anses mer värd – gissa vem av dem som fick rätt?

  ”Borde det därför finnas ett ord som heter: “pengamaktsordning”, avsett för bankrån?
  Blir slutsatsen av detta att det är BROTTSOFFRET (mänsklig eller icke-mänsklig) som definierar förklaringar rörande motiven bakom brotten?
  Se där, några funderingar.”

  Tämligen säker på att det inte är de rikaste personerna som begår mest brott – särskilt inte våldsbrott. Hela poängen med könsmaktsordningen är ju att förvirrade aktivister inbillat sig män skulle begå färre brott om de tjänade sämre, hade mindre makt och därmed bättre ”attityd”

  Däremot berättade GW Persson i ett av avsnitt av denna säsongs Veckans Brott att förr i tiden så var det vanligare att grevar och pellejönsfigurer från högre klasserna hade ihjäl varandra. Se avsnittet som innehåller ”Den Flyborgska smällen” som var Sveriges första bilbomb.

  Kommentar av Aktivarum — mars 7, 2012 @ 11:52 e m

 15. […] som Steven Pinker säger här. Problemet med påståendet att 1900-talet var så våldsamt att de som påstår det verkar basera […]

  Pingback av Jämställdism? – Pelle Billings inlägg om Kvinnofrågorna på Internationella Kvinnodagen kommenteras « Aktivarum — mars 9, 2012 @ 8:00 f m

 16. [kommentar skickad till http://fittstimm.wordpress.com/wp-comments-post.php , godkänd?]

  [För allas kännedom…]


  Om ni VERKLIGEN vill ha en ledtråd och fingervisning till varför vissa människor väljer eller ”råkar” bli antifeminister, så kommer ni ev. långt i förståelse bara genom att analysera er egen retorik och er egen brist på respekt för medmänniskor, med andra åsikter än era.

  Ni:
  * ljuger (t.ex. om begreppet ”PAS” och om vad som sades och gjordes på genusträffen den 5/3)
  * förtalar (kallar pappor och dem som förespråkar pappors rättigheter för antingen pedofiler eller pedofil-vänner, alt. ”rättshaverister”)
  * hatar
  * är i vissa fall (OBS! vissa) extrema vänsteraktivister, som hatar kärnfamiljen, m.m. (som jag kallar det: ”åsiktspaket”)
  * publicerar olovligen fotografier och kallar främlingar för ”hatare”
  * påstår er veta saker och insinuerar om personer, t.ex. om ”Minpappa.nu”:s grundare (vet ni ens vad han heter?), ”Mamma mu” eller om ”jourhavande” och dennes vårdnadstvist och föräldraskap, personer som ni uppenbarligen saknar alla kännedom om.
  * är osakliga
  * bråkar och besöker en fredlig genusträff i uttrycklig avsikt att ”sabba”; vem sa att en lynchmobb av huliganer och militanta vänsteraktivister var välkommen för att försöka sätta dagordningen på en fredlig träff?
  * är ointresserade av att föra dialog
  * är ointresserade av att följa ”god publicistisk sed”
  * är ointresserade av att känna till människors åsikter men betydligt mer intresserade av att bekräfta era fördomar om människors åsikter
  * anser att just ERT hat och ER anonymitet på något sätt skulle vara finare, ja liksom renare än det påstådda hat som era ”antagonister” anklagas för (exempel: vilka är ”jag och Tom” och övriga kommentatorer?)

  Vad SÄGER allt detta om ER?
  Är ni ens läskunniga och har ett uns förmåga till självreflektion?

  _____________________________________________________
  FRÅGOR:

  1.)
  Vad avses med ”bröderna”?
  Ni känner förstås inte till hur vanliga genusträffar går till och det intresserar er inte (gäsp).
  Könsfördelningen där kan ibland vara 50-50 män/kvinnor (inkl. feminister)
  2.)
  Vad är det för ”sakfrågor” ni hänvisar till och vem är det som inte vill diskutera dem?:
  ”diskusitera sakfrågor?
  3.)
  Vem är det som ”pekas ut”, ni eller ”Jourhavande”, m.fl.?:
  ”Ni ska bara tåla att pekas ut.”
  4.)
  ang foto no. 3 skriver ni:
  ”Han till höger ser lite aggro ut. Kan de va Medborgare X? Har polisen inte tatt honom än föresten?”.
  Den mannen (skäggig och i rödrutig skjorta) är ju en av ER, kanske t.o.m. arrangören av feministkuppen!
  Det visste ni förstås inte?
  Det fick ”Jourhavande” senare erfara, vid stängningstid, då personen visade sina ynkliga rätta färger (bruna?).
  5.)
  vad är ”pedofilkramar typer” (särskrivet förstås?)?
  Du skrev (under ”version 3”):
  ”Undrar föresten vad dom riktiga brunskjortorna kommer säja när dom ser de här (å all annan skit som inte träffat fläkten ännu) för dom e ju inga kända pedofilkramar typer”
  6.)
  vad är ”kvinnohatar branschen.” (återigen: särskrivet förstås?)?
  Vad står den för, enl. dig?
  Är manshatar-branschen bättre?

  _____________________________________________________

  Ni uppger på denna sida visserligen hela åtta stycken versioner av genusträffen, till vilken aktivister var OINBJUDNA men ni saknar uppenbarligen förmåga att förhålla er sakligt och objektivt till ämnet.

  Uppenbarligen är ni ointresserade av att ta reda på vad som faktiskt sades i olika diskussioner.

  Som av en tillfällighet, så råkar VERSION no. 1 vara lögnhalsen Maria Svelands.
  Hon, som ljuger om varför ”Jourhavande” kom fram till henne (sanningen: för att diskutera hennes hatiska DN-artikel).

  Hon som ologiskt påstår att ”Jourhavande” var ”arg”, därför att hon inte hade besvarat anonyma mails (det skrevs i och för sig endast ETT men vem i era led bryr sig om sanningen?). Hur skulle hon, rent praktiskt, ha kunnat besvara ett anonymt mail, till att börja med?

  Däremot skrev hon på sin blogg ett otrevligt svar till mailet, ett svar som också det säger en hel del om henne.

  Hon, som ställer som första fråga till främlingar: ”varför hatar du feminister?” men inte bryr sig om svaret (”jag hatar inte feminister”) och senare: ”tar ni emot män som misshandlar kvinnor på er jour?” (och därmed ignorerar att 50% av de som misshandlas i heterosexuella förhållanden är män!).

  Första frågan tycks ha satts i system av M. S.:
  ”Därför var min första fråga till Pelle Billing varför han hatar feminister. Det gjorde han inte menade han (…)”.

  Är sådana frågor som M. S:s normala?
  Så är hon ju också en provokatör för provokationens skull (vilket man bl.a. kan utläsa av hennes blogg).

  En korrekt motfråga hade kunnat vara: ”varför skrev du en bok med det hatiska namnet ‘Bitterfittan’?” eller:
  ”varför fick du pris av ROKS, som är en manshatisk organisation, och vilken är din koppling till ROKS?” eller:
  ”varför hatar du män?”.

  Det som M.S. skriver om Medborgare X (i den vita rutan) stämmer inte heller.
  Han har inte sagt någonting om vad han ska ”göra med” henne, etc.
  Han har skrivit en fiktiv intervju om hur det var hemma hos henne!
  Inte heller har han lämnat ut hennes adress!
  Snacka om förvrängning!

  Hur kan hon förresten veta något om det där sista med adress…hon som ju deklarerade att hon inte hade läst hans inlägg?
  Hm, det stinker lögn lång väg.

  Istället för att, liksom M. S., gå på rykten, så kan ni själva läsa den fiktiva intervjun här:
  http://medborgarperspektiv.blogspot.com/2012/02/en-dag-i-maria-svelands-deprimerande.html

  och här kan ni läsa mer om somliga av er själva, med kopplingar till AFA:
  http://medborgarperspektiv.blogspot.com/2012/03/visst-ar-vi-alla-hatare-och-detta-ar.html .

  När det gäller VERSION no. 2, så är även den, som av en tillfällighet av samma karaktär som VERSION 1.
  Självfallet stämmer inget av detta:
  ”Den jourhavande mannen ville inte presentera sig den här gången heller, men när det var dags att avsluta kvällen var hen mycket upprörd över att vi ‘förstört deras möte’ och ville slåss. Vi avböjde erbjudandet.”.

  FAKTA (om någon bryr sig…)
  * den jourhavande mannen presenterade sig med NAMN och bakgrund för M. S., som försökte gräva allt djupare i vem han var; med vilken rätt, kan man undra.
  * den jourhavande mannen satt lugnt i en soffa och ville ställa en fråga till två förbipasserande feminister, som vägrade att ens lyssna på frågan; den ena av dem räckte upp ”långfingret” (läs mer i ”VERSION 5”, d.v.s. i den del som ni klippte bort!) innan de båda gick; moget och respektfullt beteende, eller hur?

  Ang. VERSION 3, så bjöds underförstått aldrig militanta aktivister, med främsta syfte att ”sabba”, in till träffen.
  Vem har förolämpat vem, när var och hur?
  Jag hoppas att din pappa inte är den som har lärt dig att ljuga, eller att stava…

  ”Och att sen kalla gästerna som dök upp för invadörer. Ohyffsatt i min & Toms bok. Krängande fatkist. Sverjes mest krängta man drar sej inte för att krängka andra.

  Pär Ström fick en fin teckning å den uppfatta han som ett hot. Jag & Tom blev avunstjuka för vi har aldrig fått nåra teckningar. Strecket måste bero på att snoppen blev för stor fast dom ville inte förstöra teckningen så dom gjorde ett streck istället lixom”.

  Det vore intressant att beräkna andelen rätt-/felstavade ord i det citerade stycket.

  Du skrev:
  ”De va i alla fall konstigt för de enda hotfulla under mötet var var Roslagens mansjour som ville slåss men de glömde bröderna berätta http://alltatalla.com/stockholm/pubtraff-med-antifeminister”.

  KOMMENTAR:
  lögn…igen.

  Det börja stinka notorisk lögnare. Är det ”systrarnas” främsta vapen, i brist på IQ?

  Du skrev även:
  ”Förklarar lite varför hans vårdnadstvist inte gick så bra här i Sverige å han vart tvungen å dra den till Eropa domstolen. Håhåjaja. Orka!”.

  KOMMENTAR:
  hur kommer det sig att du orkar yttra dig om saker du inte känner till och som du därmed förvränger?
  Vad skulle DU gjort i en vårdnadstvist?
  Flytt utomlands med barnet? Inseminerat dig i Danmark med anonym donator dessförinnan, för att undvika en besvärlig pappa till barnet?

  VERSION 4 är en helt korrekt beskrivning av hur träffen kom att gestalta sig.

  VERSION 5 är också helt en korrekt beskrivning av träffen, även om 90% eller mer av kommentaren klipptes bort.
  Vilken slump (inte).

  Du och Tom (anonyma) drar paralleller mellan att militanta aktivister ska upphöra med smygfotografering och att en annan person ev. gör det, på en sida som inte har länkats till av ”Jourhavande”.

  Vari ligger kopplingen?
  Sidan, som länkades till, handlar om feministiska myter, inget annat.
  ”Guilt by association”, som vanligt.

  Om ni vill diskutera Yakidas verksamhet, så är det ett helt annat ämne, är det inte?
  Vilka belägg har ni för att han ”åker runt och smygfotograferare oskyldiga människor utanför deras eget hem”, inte minst belägg för ordet ”oskyldiga”?

  På vilket sätt är ”John Johansson” en ”gubbe”, hur definierar ni en sådan och vilken relevans har det för någonting?
  På vilket sätt är han en ”rättshaverist”?

  Varför tänks ”Jourhavande” ta avstånd från en annan persons av er påstådda lögner och förtal, med tanke på att det inte är relevant för den länk som hänvisades till?

  Det är således högst oklart.

  Klart är att det är otillåtet att publicera olovliga foton på bloggar (såsom denna), där man beskriver personer kränkande.
  Hur kommer ”J J”:s verksamhet in i bilden, vad gäller hans länk om feministiska myter?!

  Fungerar era hjärnor så på riktigt?

  Sedan tar ni upp den seriösa och ypperliga siten minpappa.nu och kommer med beskyllningar och förtal mot dess grundare, vars namn ni säkerligen inte ens känner, än mindre hans situation.

  Samma sak där.
  Vari ligger felet i att länka till den sidan, som Roslagens Mansjour står bakom till 110%?

  Det handlar om en sida, som seriöst har undersökt närmare 3 000 vårdnadsdomar i landet.
  Vari ligger problemet med det?

  På vilket sätt är sitens grundare ”rättshaverist” (era tama argument börjar bli tjatiga nu)?

  Ni (du eller ni, vem bryr sig?) påstår:
  ”en annan rättshaverist som är i vårdnadstvist med två olika barn från två olika förhållanden och där båda barnen är rädda för honom och han menar att båda barnen är hjärntvättade av sina respektiva mammor.

  och frågar sedan:

  ”Tycker du det är seriöst att hänvisa till en sån sida?”.
  Vadå ledande fråga…

  Sedan fortsätter ni, i närmast psykotiskt tonläge:
  ”Det tycker inte Tom och jag. Kan du se något normalt i att en och samma pappa driver sina barn till vansinne i vårdnadstivster för att dom rädda för honom? Två förhållande. Två olika barn. Slump eller? Dont think so!”.

  Vilka bevis har ni att komma med, som styrker era anklagelser?
  ”Tom och jag” = Tom och dina löss alt. dina hjärnspöken?

  Sedan fortsätter du, i samma nedlåtande anda:

  ”Sen hänvisar du till en annan rättshaveristisk blogg som hänger ut människor helt oskyldiga till höger och vänster utan hänsyn. Han lägger ut bilder och info om dom han känner för att hänga ut. Varför är hans uthängningar okej men inte den på dej?”.

  På vilket sätt är den bloggen, oklart vilken du menar, ”rättshaveristisk”?
  Är det händelsevis Du som är en viss ”Suspicio”?

  Jag känner igen den anklagande, skenbart allvetande retoriken.
  Misstänkt likt.

  Vad ska Roslagens Mansjour att skämmas över?
  SVAR: inget alls.
  Till skillnad från denna hat-osande blogg, så gör RMj, liksom även Uppsala och Jämtlands mansjour(!), någon nytta för människor i kris, d.v.s. jouren är konstruktiv, snarare än destruktiv.

  Nej, Jämtlands mansjour drivs heller inte av någon ”sexförbrytare”, vilket en man i era led påstod på träffen.
  Åtminstone inte tills någon kan bevisa det.

  Varför ska RMj frivilligt lämna ut något målnr till er?
  Det är väl det sista på jorden, som förnuftigt tänkande individer skulle välja att göra, eller hur?

  Fler grundlösa anklagelser:
  ”Tills dess kan sluta mejla avskyvärda mejl till människor som inte gjort dej något illa. Om du bara en bråkdel så märklig i verkliga livet som du är på nätet och i dina mejl så fattar både jag och Tom varför du inte får träffa dina barn. Dom borde klara sig utan hatiska bråkmakare som dej.”.

  FRÅGA:
  * vilka ”mejl” och på vilket sätt ”avskyvärda”?
  * vem har inte gjort något illa?
  * vem är mest märklig av någon på RMj och du (”och Tom”, icke att förglömma)?
  * tycker du rentav att barn ska insemineras anonymt, så att de enkelt slipper sin pappa redan från början?
  * vad vet du om någon på RMj:s barn (hur många?), om någon på RMj:s föräldraförmåga eller om någon på RMj:s ”X” föräldraförmåga?

  Lyckligtvis är det/de barn, som du/ni inte känner, LJUSÅR intelligentare än ALLA feminister sammantagna; de skulle aldrig starta en blogg som denna eller få dylika värderingar.

  RMj kan konstatera att om det visade sig att du/ni arbetade inom socialtjänsten, så skulle det väcka föga förvåning, med den förvridna, manshatande inställning du/ni representerar.

  RMj stöder f.ö. BARA snälla och oskyldiga pappor, om du/ni undrar. Det som avgör bedömningen av snällhet och oskyldighet är ingenting som du/ni förmår begripa.

  Vad är det nu för fel på ”Momma mu”?
  Hur menar du/ni med:
  ”En blogg som länkar till pedofiler!”?

  Som vanligt inga BEVIS för den grova anklagelsen!
  Skäms både ”du och Tom”!

  Jag säger detsamma:
  vad är det för fel på DIG?!
  Allvarligt talat!

  ”Felvaggad”?, som man ibland säger.
  ”Människa”?

  Vad gäller ”VERSION 6”, så är ”gubbenkäten” ett dåligt skämt men det förstår ni väl inte?
  T.ex.: varför är alla svarsalternativen ”2” identiska?

  Vidare: varför nämns bara ett fåtal problem och problem som inte existerar, t.ex. fråga no. 4 om löneskillnader mellan kvinnor och män med samma yrke.

  Om man menar oskäliga löneskillnader för personer med exakt samma yrke, lika stor erfarenhet och samma arbetstid, m.m., så finns i princip ingen sådan, åtminstone ingen mätbar!


  Den oförklarade löneskillnaden
  Den löneskillnad som inte går att förklara med hjälp av tillgängliga uppgifter om de anställda uppgick år 2002 till ca 1,5 procent till männens fördel. Åren 2000 och 2001 var den istället knappt 2 procent.

  Det är omöjligt att säga hur stor del av detta som utgörs av eventuella osakliga löneskillnader. Som redan påtalats flera gånger är statistiken inte tillräckligt detaljerad för att verkligt lika eller likvärdiga arbeten ska kunna urskiljas. I denna analys vet man heller ingenting om individuella skillnader i arbetsresultat och andra faktorer som högre lön på grund av tidigare chefskap etc.

  Resultatet visar en minskning av den oförklarade löneskillnaden år 2002 jämfört med tidigare år, även om resultaten som sagt inte får tas alltför bokstavligt på decimalnivå.

  (Arbetsgivarverket: ”Utvecklingen av löneskillnaderna mellan kvinnor och män i staten år 2000 – 2002”, Dnr 306-0373-ESA-70, s. 9)

  ”Ny rapport från NMI: Lönediskriminering # en myt på modet”,
  http://www.cisionwire.se/naringslivets-mediainstitut/r/ny-rapport-fran-nmi–lonediskriminering—en-myt-pa-modet,e30614.

  Ett par problem, som fråga no. 3 inte beaktar, är:
  ”Hur kommer vi tillrätta med kvinnors våld mot män?” och
  ”Hur kommer vi tillrätta med kvinnors våld mot kvinnor?”.

  Den sista frågan (no. 5) är allmänt ute och cyklar, när det gäller hur domstolar dömer ut vårdnad beroende på förälderns kön.

  INGENSTANS i Föräldrabalken står att domstolen eller någon annan myndighet, i samband med vårdnadstvister ska fästa vikt vid vilken förälder, som har tagit störst ansvar för barnet!

  Däremot ska man ta hänsyn till BARNETS bästa, vilket förvisso sällan sker men ändå.
  Jag antar att ”Allt åt alla, Stockholm” även saknar statistik för påståendet att: ”kvinnan oftast tar det största ansvaret för barnen”.

  Även om påståendet skulle visa sig stämma så är det sällan det som avgör i vårdnadsmål men det är en diskussion som tar alltför lång tid att gå in på här.

  Vårdnadstvister bör framförallt betraktas som en oseriös teater, där utgången är på förhand given, p.g.a. föräldrarnas kön och förmåga att dessförinnan dupera socialkontorets tjänstemän (/-kvinnor).

  ”Största manipulatören vinner” är en allmän tumregel för vårdnadstvister.
  En annan är: ”fakta räknas inte, däremot känslor…moderns känslor”.

  VERSION 7:
  samma sk-t, som v. 1 och 2, fast i annan förpackning.

  Ang. VERSION 8 skrev du/ni:

  ”Idag tänker jag joina Tom och proppa i mej lite lördagsgodis. Hans tolvstegsemester gick åt skogen. Lika bra de för jag måste lungna mina nerver. De tar på krafterna att söka den där förbenade röda röda tråden som ejentligen inte är nåt annat än en förvirrad röd trasselsudd utan början eller slut. In i dimman vänner så sess vi imorrn eller när jag behagar vakna!”.

  Ja, det låter ju som om nu/ni är två genomsunda personer, eller hur?
  Det citerade stycket var förmodligen det mest sanningsenliga hittills.

  F.ö. låter det stulet från ”Melodifestivalen”s mellanspel med Helena Bergström.
  Denna film, regisserad av densamma, vore kanske något för er: http://sv.wikipedia.org/wiki/Se_upp_f%C3%B6r_d%C3%A5rarna .

  _____________________________________________________
  Ang. pappor…
  anser ni att pappor, som befinner sig i eller har befunnit sig i vårdnadstvister, automatiskt har gjort något fel?
  Vad grundar ni i såfall det på?

  Känner ni inte till hur lagen ser ut?
  Fb. (Föräldrabalk) 6 kap 3 §, som säger att pappor inte vår vårdnaden om barn, såvida de inte är gifta.
  En sådan paragraf är förstås rätt och riktig enl. er.

  Pappor är tvungna att gå till domstol för att få rätt i vårdnadsärenden.
  (lästips: ”Jämställdhet i lagen (Del 1)”, http://youtu.be/nyIuXavIzOk och ”Jämställdhet i lagen (Del 2)”, http://youtu.be/hv56uSTg-Rw)

  Vidare: ni har förstås inte läst i samma Fb. att vårdnadstvister ska utgå från BARNETS bästa, snarare än kvinnans?
  Eller läst Barnkonventionen om barnets rätt till sitt urprung och rätt att omvårdas av sina föräldrar?

  Allt det är blaha blaha för er?

  En förälder, som älskar sitt/sina barn, är vanligen beredd att gå precis hur långt som helst (t.o.m. till Europadomstolen), för att tillgodose barnets rätt till TVÅ föräldrar och för upprätthållandet av relationen barn-förälder.

  Det är någonting självklart, som likväl är svårt att förstå för somliga.

  _____________________________________________________
  Till sist:
  jag begär att bloggens ansvariga OMGÅENDE tar bort det ärekränkande fotot på denna sida (foto no. 1 under ”VERSION 1″).
  I annat fall kan det komma att leda till oangenäma rättsliga följder (vilket även det är något som ni högaktningsfullt sk-ter fullständigt i, eller hur?).

  Åter till självreflektion: ni skulle förstås tycka att det var jättetrevligt att det publicerades foton på er själva med samma eller motsvarande bildtext?

  Uppslag saknas inte.
  Det främsta som hindrar är mentala spärrar, kännedom om och respekt för netikett och god publicistisk sed.


  ‘God publicistisk sed’ är att förmedla korrekta nyheter, vara generös med bemötanden, respektera den personliga integriteten och vara försiktig med bilder. Offentliga personer får dock tåla en mer kritisk granskande journalistik än vad ‘vanliga’ människor behöver göra.

  (http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Fragor–svar/Grundlagarna/Skriv-in-fragan-har7/)

  Om netikett – http://sv.wikipedia.org/wiki/Netikett
  Om ”Godwins lag” – http://sv.wikipedia.org/wiki/Godwins_lag

  Denna blogg tycks väl illustrera den senare lagen.
  Varför vill ni låta en ”vit gubbe” (Mike Godwin) få rätt?

  Kommentar av Jourhavande man — mars 12, 2012 @ 3:29 f m

 17. Om ni VERKLIGEN vill ha en ledtråd och fingervisning till varför vissa människor väljer eller ”råkar” bli antifeminister, så kommer ni ev. långt i förståelse bara genom att analysera er egen retorik och er egen brist på respekt för medmänniskor, med andra åsikter än era.

  Ni:
  * ljuger (t.ex. om begreppet ”PAS” och om vad som sades och gjordes på genusträffen den 5/3)
  * förtalar (kallar pappor och dem som förespråkar pappors rättigheter för antingen pedofiler eller pedofil-vänner, alt. ”rättshaverister”)
  * hatar
  * är i vissa fall (OBS! vissa) extrema vänsteraktivister, som hatar kärnfamiljen, m.m. (som jag kallar det: ”åsiktspaket”)
  * publicerar olovligen fotografier och kallar främlingar för ”hatare”
  * påstår er veta saker och insinuerar om personer, t.ex. om ”Minpappa.nu”:s grundare (vet ni ens vad han heter?), ”Mamma mu” eller om ”jourhavande” och dennes vårdnadstvist och föräldraskap, personer som ni uppenbarligen saknar alla kännedom om.
  * är osakliga
  * bråkar och besöker en fredlig genusträff i uttrycklig avsikt att ”sabba”; vem sa att en lynchmobb av huliganer och militanta vänsteraktivister var välkommen för att försöka sätta dagordningen på en fredlig träff?
  * är ointresserade av att föra dialog
  * är ointresserade av att följa ”god publicistisk sed”
  * är ointresserade av att känna till människors åsikter men betydligt mer intresserade av att bekräfta era fördomar om människors åsikter
  * anser att just ERT hat och ER anonymitet på något sätt skulle vara finare, ja liksom renare än det påstådda hat som era ”antagonister” anklagas för (exempel: vilka är ”jag och Tom” och övriga kommentatorer?)

  Vad SÄGER allt detta om ER?
  Är ni ens läskunniga och har ett uns förmåga till självreflektion?

  _____________________________________________________
  FRÅGOR:

  1.)
  Vad avses med ”bröderna”?
  Ni känner förstås inte till hur vanliga genusträffar går till och det intresserar er inte (gäsp).
  Könsfördelningen där kan ibland vara 50-50 män/kvinnor (inkl. feminister)
  2.)
  Vad är det för ”sakfrågor” ni hänvisar till och vem är det som inte vill diskutera dem?:
  ”diskusitera sakfrågor?
  3.)
  Vem är det som ”pekas ut”, ni eller ”Jourhavande”, m.fl.?:
  ”Ni ska bara tåla att pekas ut.”
  4.)
  ang foto no. 3 skriver ni:
  ”Han till höger ser lite aggro ut. Kan de va Medborgare X? Har polisen inte tatt honom än föresten?”.
  Den mannen (skäggig och i rödrutig skjorta) är ju en av ER, kanske t.o.m. arrangören av feministkuppen!
  Det visste ni förstås inte?
  Det fick ”Jourhavande” senare erfara, vid stängningstid, då personen visade sina ynkliga rätta färger (bruna?).
  5.)
  vad är ”pedofilkramar typer” (särskrivet förstås?)?
  Du skrev (under ”version 3”):
  ”Undrar föresten vad dom riktiga brunskjortorna kommer säja när dom ser de här (å all annan skit som inte träffat fläkten ännu) för dom e ju inga kända pedofilkramar typer”
  6.)
  vad är ”kvinnohatar branschen.” (återigen: särskrivet förstås?)?
  Vad står den för, enl. dig?
  Är manshatar-branschen bättre?

  _____________________________________________________

  Ni uppger på denna sida visserligen hela åtta stycken versioner av genusträffen, till vilken aktivister var OINBJUDNA men ni saknar uppenbarligen förmåga att förhålla er sakligt och objektivt till ämnet.

  Uppenbarligen är ni ointresserade av att ta reda på vad som faktiskt sades i olika diskussioner.

  Som av en tillfällighet, så råkar VERSION no. 1 vara lögnhalsen Maria Svelands.
  Hon, som ljuger om varför ”Jourhavande” kom fram till henne (sanningen: för att diskutera hennes hatiska DN-artikel).

  Hon som ologiskt påstår att ”Jourhavande” var ”arg”, därför att hon inte hade besvarat anonyma mails (det skrevs i och för sig endast ETT men vem i era led bryr sig om sanningen?). Hur skulle hon, rent praktiskt, ha kunnat besvara ett anonymt mail, till att börja med?

  Däremot skrev hon på sin blogg ett otrevligt svar till mailet, ett svar som också det säger en hel del om henne.

  Hon, som ställer som första fråga till främlingar: ”varför hatar du feminister?” men inte bryr sig om svaret (”jag hatar inte feminister”) och senare: ”tar ni emot män som misshandlar kvinnor på er jour?” (och därmed ignorerar att 50% av de som misshandlas i heterosexuella förhållanden är män!).

  Första frågan tycks ha satts i system av M. S.:
  ”Därför var min första fråga till Pelle Billing varför han hatar feminister. Det gjorde han inte menade han (…)”.

  Är sådana frågor som M. S:s normala?
  Så är hon ju också en provokatör för provokationens skull (vilket man bl.a. kan utläsa av hennes blogg).

  En korrekt motfråga hade kunnat vara: ”varför skrev du en bok med det hatiska namnet ‘Bitterfittan’?” eller:
  ”varför fick du pris av ROKS, som är en manshatisk organisation, och vilken är din koppling till ROKS?” eller:
  ”varför hatar du män?”.

  Det som M.S. skriver om Medborgare X (i den vita rutan) stämmer inte heller.
  Han har inte sagt någonting om vad han ska ”göra med” henne, etc.
  Han har skrivit en fiktiv intervju om hur det var hemma hos henne!
  Inte heller har han lämnat ut hennes adress!
  Snacka om förvrängning!

  Hur kan hon förresten veta något om det där sista med adress…hon som ju deklarerade att hon inte hade läst hans inlägg?
  Hm, det stinker lögn lång väg.

  Istället för att, liksom M. S., gå på rykten, så kan ni själva läsa den fiktiva intervjun här:
  http://medborgarperspektiv.blogspot.com/2012/02/en-dag-i-maria-svelands-deprimerande.html

  och här kan ni läsa mer om somliga av er själva, med kopplingar till AFA:
  http://medborgarperspektiv.blogspot.com/2012/03/visst-ar-vi-alla-hatare-och-detta-ar.html .

  När det gäller VERSION no. 2, så är även den, som av en tillfällighet av samma karaktär som VERSION 1.
  Självfallet stämmer inget av detta:
  ”Den jourhavande mannen ville inte presentera sig den här gången heller, men när det var dags att avsluta kvällen var hen mycket upprörd över att vi ‘förstört deras möte’ och ville slåss. Vi avböjde erbjudandet.”.

  FAKTA (om någon bryr sig…)
  * den jourhavande mannen presenterade sig med NAMN och bakgrund för M. S., som försökte gräva allt djupare i vem han var; med vilken rätt, kan man undra.
  * den jourhavande mannen satt lugnt i en soffa och ville ställa en fråga till två förbipasserande feminister, som vägrade att ens lyssna på frågan; den ena av dem räckte upp ”långfingret” (läs mer i ”VERSION 5”, d.v.s. i den del som ni klippte bort!) innan de båda gick; moget och respektfullt beteende, eller hur?

  Ang. VERSION 3, så bjöds underförstått aldrig militanta aktivister, med främsta syfte att ”sabba”, in till träffen.
  Vem har förolämpat vem, när var och hur?
  Jag hoppas att din pappa inte är den som har lärt dig att ljuga, eller att stava…

  ”Och att sen kalla gästerna som dök upp för invadörer. Ohyffsatt i min & Toms bok. Krängande fatkist. Sverjes mest krängta man drar sej inte för att krängka andra.

  Pär Ström fick en fin teckning å den uppfatta han som ett hot. Jag & Tom blev avunstjuka för vi har aldrig fått nåra teckningar. Strecket måste bero på att snoppen blev för stor fast dom ville inte förstöra teckningen så dom gjorde ett streck istället lixom”.

  Det vore intressant att beräkna andelen rätt-/felstavade ord i det citerade stycket.

  Du skrev:
  ”De va i alla fall konstigt för de enda hotfulla under mötet var var Roslagens mansjour som ville slåss men de glömde bröderna berätta http://alltatalla.com/stockholm/pubtraff-med-antifeminister”.

  KOMMENTAR:
  lögn…igen.

  Det börja stinka notorisk lögnare. Är det ”systrarnas” främsta vapen, i brist på IQ?

  Du skrev även:
  ”Förklarar lite varför hans vårdnadstvist inte gick så bra här i Sverige å han vart tvungen å dra den till Eropa domstolen. Håhåjaja. Orka!”.

  KOMMENTAR:
  hur kommer det sig att du orkar yttra dig om saker du inte känner till och som du därmed förvränger?
  Vad skulle DU gjort i en vårdnadstvist?
  Flytt utomlands med barnet? Inseminerat dig i Danmark med anonym donator dessförinnan, för att undvika en besvärlig pappa till barnet?

  VERSION 4 är en helt korrekt beskrivning av hur träffen kom att gestalta sig.

  VERSION 5 är också helt en korrekt beskrivning av träffen, även om 90% eller mer av kommentaren klipptes bort.
  Vilken slump (inte).

  Du och Tom (anonyma) drar paralleller mellan att militanta aktivister ska upphöra med smygfotografering och att en annan person ev. gör det, på en sida som inte har länkats till av ”Jourhavande”.

  Vari ligger kopplingen?
  Sidan, som länkades till, handlar om feministiska myter, inget annat.
  ”Guilt by association”, som vanligt.

  Om ni vill diskutera Yakidas verksamhet, så är det ett helt annat ämne, är det inte?
  Vilka belägg har ni för att han ”åker runt och smygfotograferare oskyldiga människor utanför deras eget hem”, inte minst belägg för ordet ”oskyldiga”?

  På vilket sätt är ”John Johansson” en ”gubbe”, hur definierar ni en sådan och vilken relevans har det för någonting?
  På vilket sätt är han en ”rättshaverist”?

  Varför tänks ”Jourhavande” ta avstånd från en annan persons av er påstådda lögner och förtal, med tanke på att det inte är relevant för den länk som hänvisades till?

  Det är således högst oklart.

  Klart är att det är otillåtet att publicera olovliga foton på bloggar (såsom denna), där man beskriver personer kränkande.
  Hur kommer ”J J”:s verksamhet in i bilden, vad gäller hans länk om feministiska myter?!

  Fungerar era hjärnor så på riktigt?

  Sedan tar ni upp den seriösa och ypperliga siten minpappa.nu och kommer med beskyllningar och förtal mot dess grundare, vars namn ni säkerligen inte ens känner, än mindre hans situation.

  Samma sak där.
  Vari ligger felet i att länka till den sidan, som Roslagens Mansjour står bakom till 110%?

  Det handlar om en sida, som seriöst har undersökt närmare 3 000 vårdnadsdomar i landet.
  Vari ligger problemet med det?

  På vilket sätt är sitens grundare ”rättshaverist” (era tama argument börjar bli tjatiga nu)?

  Ni (du eller ni, vem bryr sig?) påstår:
  ”en annan rättshaverist som är i vårdnadstvist med två olika barn från två olika förhållanden och där båda barnen är rädda för honom och han menar att båda barnen är hjärntvättade av sina respektiva mammor.

  och frågar sedan:

  ”Tycker du det är seriöst att hänvisa till en sån sida?”.
  Vadå ledande fråga…

  Sedan fortsätter ni, i närmast psykotiskt tonläge:
  ”Det tycker inte Tom och jag. Kan du se något normalt i att en och samma pappa driver sina barn till vansinne i vårdnadstivster för att dom rädda för honom? Två förhållande. Två olika barn. Slump eller? Dont think so!”.

  Vilka bevis har ni att komma med, som styrker era anklagelser?
  ”Tom och jag” = Tom och dina löss alt. dina hjärnspöken?

  Sedan fortsätter du, i samma nedlåtande anda:

  ”Sen hänvisar du till en annan rättshaveristisk blogg som hänger ut människor helt oskyldiga till höger och vänster utan hänsyn. Han lägger ut bilder och info om dom han känner för att hänga ut. Varför är hans uthängningar okej men inte den på dej?”.

  På vilket sätt är den bloggen, oklart vilken du menar, ”rättshaveristisk”?
  Är det händelsevis Du som är en viss ”Suspicio”?

  Jag känner igen den anklagande, skenbart allvetande retoriken.
  Misstänkt likt.

  Vad ska Roslagens Mansjour att skämmas över?
  SVAR: inget alls.
  Till skillnad från denna hat-osande blogg, så gör RMj, liksom även Uppsala och Jämtlands mansjour(!), någon nytta för människor i kris, d.v.s. jouren är konstruktiv, snarare än destruktiv.

  Nej, Jämtlands mansjour drivs heller inte av någon ”sexförbrytare”, vilket en man i era led påstod på träffen.
  Åtminstone inte tills någon kan bevisa det.

  Varför ska RMj frivilligt lämna ut något målnr till er?
  Det är väl det sista på jorden, som förnuftigt tänkande individer skulle välja att göra, eller hur?

  Fler grundlösa anklagelser:
  ”Tills dess kan sluta mejla avskyvärda mejl till människor som inte gjort dej något illa. Om du bara en bråkdel så märklig i verkliga livet som du är på nätet och i dina mejl så fattar både jag och Tom varför du inte får träffa dina barn. Dom borde klara sig utan hatiska bråkmakare som dej.”.

  FRÅGA:
  * vilka ”mejl” och på vilket sätt ”avskyvärda”?
  * vem har inte gjort något illa?
  * vem är mest märklig av någon på RMj och du (”och Tom”, icke att förglömma)?
  * tycker du rentav att barn ska insemineras anonymt, så att de enkelt slipper sin pappa redan från början?
  * vad vet du om någon på RMj:s barn (hur många?), om någon på RMj:s föräldraförmåga eller om någon på RMj:s ”X” föräldraförmåga?

  Lyckligtvis är det/de barn, som du/ni inte känner, LJUSÅR intelligentare än ALLA feminister sammantagna; de skulle aldrig starta en blogg som denna eller få dylika värderingar.

  RMj kan konstatera att om det visade sig att du/ni arbetade inom socialtjänsten, så skulle det väcka föga förvåning, med den förvridna, manshatande inställning du/ni representerar.

  RMj stöder f.ö. BARA snälla och oskyldiga pappor, om du/ni undrar. Det som avgör bedömningen av snällhet och oskyldighet är ingenting som du/ni förmår begripa.

  Vad är det nu för fel på ”Momma mu”?
  Hur menar du/ni med:
  ”En blogg som länkar till pedofiler!”?

  Som vanligt inga BEVIS för den grova anklagelsen!
  Skäms både ”du och Tom”!

  Jag säger detsamma:
  vad är det för fel på DIG?!
  Allvarligt talat!

  ”Felvaggad”?, som man ibland säger.
  ”Människa”?

  Vad gäller ”VERSION 6”, så är ”gubbenkäten” ett dåligt skämt men det förstår ni väl inte?
  T.ex.: varför är alla svarsalternativen ”2” identiska?

  Vidare: varför nämns bara ett fåtal problem och problem som inte existerar, t.ex. fråga no. 4 om löneskillnader mellan kvinnor och män med samma yrke.

  Om man menar oskäliga löneskillnader för personer med exakt samma yrke, lika stor erfarenhet och samma arbetstid, m.m., så finns i princip ingen sådan, åtminstone ingen mätbar!


  Den oförklarade löneskillnaden
  Den löneskillnad som inte går att förklara med hjälp av tillgängliga uppgifter om de anställda uppgick år 2002 till ca 1,5 procent till männens fördel. Åren 2000 och 2001 var den istället knappt 2 procent.

  Det är omöjligt att säga hur stor del av detta som utgörs av eventuella osakliga löneskillnader. Som redan påtalats flera gånger är statistiken inte tillräckligt detaljerad för att verkligt lika eller likvärdiga arbeten ska kunna urskiljas. I denna analys vet man heller ingenting om individuella skillnader i arbetsresultat och andra faktorer som högre lön på grund av tidigare chefskap etc.

  Resultatet visar en minskning av den oförklarade löneskillnaden år 2002 jämfört med tidigare år, även om resultaten som sagt inte får tas alltför bokstavligt på decimalnivå.

  (Arbetsgivarverket: ”Utvecklingen av löneskillnaderna mellan kvinnor och män i staten år 2000 – 2002”, Dnr 306-0373-ESA-70, s. 9)

  ”Ny rapport från NMI: Lönediskriminering # en myt på modet”,
  http://www.cisionwire.se/naringslivets-mediainstitut/r/ny-rapport-fran-nmi–lonediskriminering—en-myt-pa-modet,e30614.

  Ett par problem, som fråga no. 3 inte beaktar, är:
  ”Hur kommer vi tillrätta med kvinnors våld mot män?” och
  ”Hur kommer vi tillrätta med kvinnors våld mot kvinnor?”.

  Den sista frågan (no. 5) är allmänt ute och cyklar, när det gäller hur domstolar dömer ut vårdnad beroende på förälderns kön.

  INGENSTANS i Föräldrabalken står att domstolen eller någon annan myndighet, i samband med vårdnadstvister ska fästa vikt vid vilken förälder, som har tagit störst ansvar för barnet!

  Däremot ska man ta hänsyn till BARNETS bästa, vilket förvisso sällan sker men ändå.
  Jag antar att ”Allt åt alla, Stockholm” även saknar statistik för påståendet att: ”kvinnan oftast tar det största ansvaret för barnen”.

  Även om påståendet skulle visa sig stämma så är det sällan det som avgör i vårdnadsmål men det är en diskussion som tar alltför lång tid att gå in på här.

  Vårdnadstvister bör framförallt betraktas som en oseriös teater, där utgången är på förhand given, p.g.a. föräldrarnas kön och förmåga att dessförinnan dupera socialkontorets tjänstemän (/-kvinnor).

  ”Största manipulatören vinner” är en allmän tumregel för vårdnadstvister.
  En annan är: ”fakta räknas inte, däremot känslor…moderns känslor”.

  VERSION 7:
  samma sk-t, som v. 1 och 2, fast i annan förpackning.

  Ang. VERSION 8 skrev du/ni:

  ”Idag tänker jag joina Tom och proppa i mej lite lördagsgodis. Hans tolvstegsemester gick åt skogen. Lika bra de för jag måste lungna mina nerver. De tar på krafterna att söka den där förbenade röda röda tråden som ejentligen inte är nåt annat än en förvirrad röd trasselsudd utan början eller slut. In i dimman vänner så sess vi imorrn eller när jag behagar vakna!”.

  Ja, det låter ju som om nu/ni är två genomsunda personer, eller hur?
  Det citerade stycket var förmodligen det mest sanningsenliga hittills.

  F.ö. låter det stulet från ”Melodifestivalen”s mellanspel med Helena Bergström.
  Denna film, regisserad av densamma, vore kanske något för er: http://sv.wikipedia.org/wiki/Se_upp_f%C3%B6r_d%C3%A5rarna .

  _____________________________________________________
  Ang. pappor…
  anser ni att pappor, som befinner sig i eller har befunnit sig i vårdnadstvister, automatiskt har gjort något fel?
  Vad grundar ni i såfall det på?

  Känner ni inte till hur lagen ser ut?
  Fb. (Föräldrabalk) 6 kap 3 §, som säger att pappor inte vår vårdnaden om barn, såvida de inte är gifta.
  En sådan paragraf är förstås rätt och riktig enl. er.

  Pappor är tvungna att gå till domstol för att få rätt i vårdnadsärenden.
  (lästips: ”Jämställdhet i lagen (Del 1)”, http://youtu.be/nyIuXavIzOk och ”Jämställdhet i lagen (Del 2)”, http://youtu.be/hv56uSTg-Rw)

  Vidare: ni har förstås inte läst i samma Fb. att vårdnadstvister ska utgå från BARNETS bästa, snarare än kvinnans?
  Eller läst Barnkonventionen om barnets rätt till sitt urprung och rätt att omvårdas av sina föräldrar?

  Allt det är blaha blaha för er?

  En förälder, som älskar sitt/sina barn, är vanligen beredd att gå precis hur långt som helst (t.o.m. till Europadomstolen), för att tillgodose barnets rätt till TVÅ föräldrar och för upprätthållandet av relationen barn-förälder.

  Det är någonting självklart, som likväl är svårt att förstå för somliga.

  _____________________________________________________
  Till sist:
  jag begär att bloggens ansvariga OMGÅENDE tar bort det ärekränkande fotot på denna sida (foto no. 1 under ”VERSION 1″).
  I annat fall kan det komma att leda till oangenäma rättsliga följder (vilket även det är något som ni högaktningsfullt sk-ter fullständigt i, eller hur?).

  Åter till självreflektion: ni skulle förstås tycka att det var jättetrevligt att det publicerades foton på er själva med samma eller motsvarande bildtext?

  Uppslag saknas inte.
  Det främsta som hindrar är mentala spärrar, kännedom om och respekt för netikett och god publicistisk sed.


  ‘God publicistisk sed’ är att förmedla korrekta nyheter, vara generös med bemötanden, respektera den personliga integriteten och vara försiktig med bilder. Offentliga personer får dock tåla en mer kritisk granskande journalistik än vad ‘vanliga’ människor behöver göra.

  (http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Fragor–svar/Grundlagarna/Skriv-in-fragan-har7/)

  Om netikett – http://sv.wikipedia.org/wiki/Netikett
  Om ”Godwins lag” – http://sv.wikipedia.org/wiki/Godwins_lag

  Denna blogg tycks väl illustrera den senare lagen.
  Varför vill ni låta en ”vit gubbe” (Mike Godwin) få rätt?

  Kommentar av Jourhavande man — mars 12, 2012 @ 3:31 f m

 18. (följande kommentar skickades urpsrungligen till: http://fittstimm.wordpress.com/wp-comments-post.php; godkänd?)

  (för allas kännedom…)
  (väl bekomme…)
  (del I: )


  Om ni VERKLIGEN vill ha en ledtråd och fingervisning till varför vissa människor väljer eller ”råkar” bli antifeminister, så kommer ni ev. långt i förståelse bara genom att analysera er egen retorik och er egen brist på respekt för medmänniskor, med andra åsikter än era.

  Ni:
  * ljuger (t.ex. om begreppet ”PAS” och om vad som sades och gjordes på genusträffen den 5/3)
  * förtalar (kallar pappor och dem som förespråkar pappors rättigheter för antingen pedofiler eller pedofil-vänner, alt. ”rättshaverister”)
  * hatar
  * är i vissa fall (OBS! vissa) extrema vänsteraktivister, som hatar kärnfamiljen, m.m. (som jag kallar det: ”åsiktspaket”)
  * publicerar olovligen fotografier och kallar främlingar för ”hatare”
  * påstår er veta saker och insinuerar om personer, t.ex. om ”Minpappa.nu”:s grundare (vet ni ens vad han heter?), ”Mamma mu” eller om ”jourhavande” och dennes vårdnadstvist och föräldraskap, personer som ni uppenbarligen saknar alla kännedom om.
  * är osakliga
  * bråkar och besöker en fredlig genusträff i uttrycklig avsikt att ”sabba”; vem sa att en lynchmobb av huliganer och militanta vänsteraktivister var välkommen för att försöka sätta dagordningen på en fredlig träff?
  * är ointresserade av att föra dialog
  * är ointresserade av att följa ”god publicistisk sed”
  * är ointresserade av att känna till människors åsikter men betydligt mer intresserade av att bekräfta era fördomar om människors åsikter
  * anser att just ERT hat och ER anonymitet på något sätt skulle vara finare, ja liksom renare än det påstådda hat som era ”antagonister” anklagas för (exempel: vilka är ”jag och Tom” och övriga kommentatorer?)

  Vad SÄGER allt detta om ER?
  Är ni ens läskunniga och har ett uns förmåga till självreflektion?

  _____________________________________________________
  FRÅGOR:

  1.)
  Vad avses med ”bröderna”?
  Ni känner förstås inte till hur vanliga genusträffar går till och det intresserar er inte (gäsp).
  Könsfördelningen där kan ibland vara 50-50 män/kvinnor (inkl. feminister)
  2.)
  Vad är det för ”sakfrågor” ni hänvisar till och vem är det som inte vill diskutera dem?:
  ”diskusitera sakfrågor?
  3.)
  Vem är det som ”pekas ut”, ni eller ”Jourhavande”, m.fl.?:
  ”Ni ska bara tåla att pekas ut.”
  4.)
  ang foto no. 3 skriver ni:
  ”Han till höger ser lite aggro ut. Kan de va Medborgare X? Har polisen inte tatt honom än föresten?”.
  Den mannen (skäggig och i rödrutig skjorta) är ju en av ER, kanske t.o.m. arrangören av feministkuppen!
  Det visste ni förstås inte?
  Det fick ”Jourhavande” senare erfara, vid stängningstid, då personen visade sina ynkliga rätta färger (bruna?).
  5.)
  vad är ”pedofilkramar typer” (särskrivet förstås?)?
  Du skrev (under ”version 3”):
  ”Undrar föresten vad dom riktiga brunskjortorna kommer säja när dom ser de här (å all annan skit som inte träffat fläkten ännu) för dom e ju inga kända pedofilkramar typer”
  6.)
  vad är ”kvinnohatar branschen.” (återigen: särskrivet förstås?)?
  Vad står den för, enl. dig?
  Är manshatar-branschen bättre?

  _____________________________________________________

  Kommentar av Jourhavande man — mars 12, 2012 @ 4:05 f m

 19. (Del II:)


  Ni uppger på denna sida visserligen hela åtta stycken versioner av genusträffen, till vilken aktivister var OINBJUDNA men ni saknar uppenbarligen förmåga att förhålla er sakligt och objektivt till ämnet.

  Uppenbarligen är ni ointresserade av att ta reda på vad som faktiskt sades i olika diskussioner.

  Som av en tillfällighet, så råkar VERSION no. 1 vara lögnhalsen Maria Svelands.
  Hon, som ljuger om varför ”Jourhavande” kom fram till henne (sanningen: för att diskutera hennes hatiska DN-artikel).

  Hon som ologiskt påstår att ”Jourhavande” var ”arg”, därför att hon inte hade besvarat anonyma mails (det skrevs i och för sig endast ETT men vem i era led bryr sig om sanningen?). Hur skulle hon, rent praktiskt, ha kunnat besvara ett anonymt mail, till att börja med?

  Däremot skrev hon på sin blogg ett otrevligt svar till mailet, ett svar som också det säger en hel del om henne.

  Hon, som ställer som första fråga till främlingar: ”varför hatar du feminister?” men inte bryr sig om svaret (”jag hatar inte feminister”) och senare: ”tar ni emot män som misshandlar kvinnor på er jour?” (och därmed ignorerar att 50% av de som misshandlas i heterosexuella förhållanden är män!).

  Första frågan tycks ha satts i system av M. S.:
  ”Därför var min första fråga till Pelle Billing varför han hatar feminister. Det gjorde han inte menade han (…)”.

  Är sådana frågor som M. S:s normala?
  Så är hon ju också en provokatör för provokationens skull (vilket man bl.a. kan utläsa av hennes blogg).

  En korrekt motfråga hade kunnat vara: ”varför skrev du en bok med det hatiska namnet ‘Bitterfittan’?” eller:
  ”varför fick du pris av ROKS, som är en manshatisk organisation, och vilken är din koppling till ROKS?” eller:
  ”varför hatar du män?”.

  Det som M.S. skriver om Medborgare X (i den vita rutan) stämmer inte heller.
  Han har inte sagt någonting om vad han ska ”göra med” henne, etc.
  Han har skrivit en fiktiv intervju om hur det var hemma hos henne!
  Inte heller har han lämnat ut hennes adress!
  Snacka om förvrängning!

  Hur kan hon förresten veta något om det där sista med adress…hon som ju deklarerade att hon inte hade läst hans inlägg?
  Hm, det stinker lögn lång väg.

  Istället för att, liksom M. S., gå på rykten, så kan ni själva läsa den fiktiva intervjun här:
  http://medborgarperspektiv.blogspot.com/2012/02/en-dag-i-maria-svelands-deprimerande.html

  och här kan ni läsa mer om somliga av er själva, med kopplingar till AFA:
  http://medborgarperspektiv.blogspot.com/2012/03/visst-ar-vi-alla-hatare-och-detta-ar.html .

  När det gäller VERSION no. 2, så är även den, som av en tillfällighet av samma karaktär som VERSION 1.
  Självfallet stämmer inget av detta:
  ”Den jourhavande mannen ville inte presentera sig den här gången heller, men när det var dags att avsluta kvällen var hen mycket upprörd över att vi ‘förstört deras möte’ och ville slåss. Vi avböjde erbjudandet.”.

  FAKTA (om någon bryr sig…)
  * den jourhavande mannen presenterade sig med NAMN och bakgrund för M. S., som försökte gräva allt djupare i vem han var; med vilken rätt, kan man undra.
  * den jourhavande mannen satt lugnt i en soffa och ville ställa en fråga till två förbipasserande feminister, som vägrade att ens lyssna på frågan; den ena av dem räckte upp ”långfingret” (läs mer i ”VERSION 5”, d.v.s. i den del som ni klippte bort!) innan de båda gick; moget och respektfullt beteende, eller hur?

  Kommentar av Jourhavande man — mars 12, 2012 @ 4:08 f m

 20. (Del III:)


  Ang. VERSION 3, så bjöds underförstått aldrig militanta aktivister, med främsta syfte att ”sabba”, in till träffen.
  Vem har förolämpat vem, när var och hur?
  Jag hoppas att din pappa inte är den som har lärt dig att ljuga, eller att stava…

  ”Och att sen kalla gästerna som dök upp för invadörer. Ohyffsatt i min & Toms bok. Krängande fatkist. Sverjes mest krängta man drar sej inte för att krängka andra.

  Pär Ström fick en fin teckning å den uppfatta han som ett hot. Jag & Tom blev avunstjuka för vi har aldrig fått nåra teckningar. Strecket måste bero på att snoppen blev för stor fast dom ville inte förstöra teckningen så dom gjorde ett streck istället lixom”.

  Det vore intressant att beräkna andelen rätt-/felstavade ord i det citerade stycket.

  Du skrev:
  ”De va i alla fall konstigt för de enda hotfulla under mötet var var Roslagens mansjour som ville slåss men de glömde bröderna berätta http://alltatalla.com/stockholm/pubtraff-med-antifeminister”.

  KOMMENTAR:
  lögn…igen.

  Det börja stinka notorisk lögnare. Är det ”systrarnas” främsta vapen, i brist på IQ?

  Du skrev även:
  ”Förklarar lite varför hans vårdnadstvist inte gick så bra här i Sverige å han vart tvungen å dra den till Eropa domstolen. Håhåjaja. Orka!”.

  KOMMENTAR:
  hur kommer det sig att du orkar yttra dig om saker du inte känner till och som du därmed förvränger?
  Vad skulle DU gjort i en vårdnadstvist?
  Flytt utomlands med barnet? Inseminerat dig i Danmark med anonym donator dessförinnan, för att undvika en besvärlig pappa till barnet?

  VERSION 4 är en helt korrekt beskrivning av hur träffen kom att gestalta sig.

  VERSION 5 är också helt en korrekt beskrivning av träffen, även om 90% eller mer av kommentaren klipptes bort.
  Vilken slump (inte).

  Du och Tom (anonyma) drar paralleller mellan att militanta aktivister ska upphöra med smygfotografering och att en annan person ev. gör det, på en sida som inte har länkats till av ”Jourhavande”.

  Vari ligger kopplingen?
  Sidan, som länkades till, handlar om feministiska myter, inget annat.
  ”Guilt by association”, som vanligt.

  Om ni vill diskutera Yakidas verksamhet, så är det ett helt annat ämne, är det inte?
  Vilka belägg har ni för att han ”åker runt och smygfotograferare oskyldiga människor utanför deras eget hem”, inte minst belägg för ordet ”oskyldiga”?

  På vilket sätt är ”John Johansson” en ”gubbe”, hur definierar ni en sådan och vilken relevans har det för någonting?
  På vilket sätt är han en ”rättshaverist”?

  Varför tänks ”Jourhavande” ta avstånd från en annan persons av er påstådda lögner och förtal, med tanke på att det inte är relevant för den länk som hänvisades till?

  Det är således högst oklart.

  Klart är att det är otillåtet att publicera olovliga foton på bloggar (såsom denna), där man beskriver personer kränkande.
  Hur kommer ”J J”:s verksamhet in i bilden, vad gäller hans länk om feministiska myter?!

  Fungerar era hjärnor så på riktigt?

  Sedan tar ni upp den seriösa och ypperliga siten minpappa.nu och kommer med beskyllningar och förtal mot dess grundare, vars namn ni säkerligen inte ens känner, än mindre hans situation.

  Samma sak där.
  Vari ligger felet i att länka till den sidan, som Roslagens Mansjour står bakom till 110%?

  Det handlar om en sida, som seriöst har undersökt närmare 3 000 vårdnadsdomar i landet.
  Vari ligger problemet med det?

  På vilket sätt är sitens grundare ”rättshaverist” (era tama argument börjar bli tjatiga nu)?

  Kommentar av Jourhavande man — mars 12, 2012 @ 4:08 f m

 21. (Del IV:)

  Ni (du eller ni, vem bryr sig?) påstår:
  ”en annan rättshaverist som är i vårdnadstvist med två olika barn från två olika förhållanden och där båda barnen är rädda för honom och han menar att båda barnen är hjärntvättade av sina respektiva mammor.

  och frågar sedan:

  ”Tycker du det är seriöst att hänvisa till en sån sida?”.
  Vadå ledande fråga…

  Sedan fortsätter ni, i närmast psykotiskt tonläge:
  ”Det tycker inte Tom och jag. Kan du se något normalt i att en och samma pappa driver sina barn till vansinne i vårdnadstivster för att dom rädda för honom? Två förhållande. Två olika barn. Slump eller? Dont think so!”.

  Vilka bevis har ni att komma med, som styrker era anklagelser?
  ”Tom och jag” = Tom och dina löss alt. dina hjärnspöken?

  Sedan fortsätter du, i samma nedlåtande anda:

  ”Sen hänvisar du till en annan rättshaveristisk blogg som hänger ut människor helt oskyldiga till höger och vänster utan hänsyn. Han lägger ut bilder och info om dom han känner för att hänga ut. Varför är hans uthängningar okej men inte den på dej?”.

  På vilket sätt är den bloggen, oklart vilken du menar, ”rättshaveristisk”?
  Är det händelsevis Du som är en viss ”Suspicio”?

  Jag känner igen den anklagande, skenbart allvetande retoriken.
  Misstänkt likt.

  Vad ska Roslagens Mansjour att skämmas över?
  SVAR: inget alls.
  Till skillnad från denna hat-osande blogg, så gör RMj, liksom även Uppsala och Jämtlands mansjour(!), någon nytta för människor i kris, d.v.s. jouren är konstruktiv, snarare än destruktiv.

  Nej, Jämtlands mansjour drivs heller inte av någon ”sexförbrytare”, vilket en man i era led påstod på träffen.
  Åtminstone inte tills någon kan bevisa det.

  Varför ska RMj frivilligt lämna ut något målnr till er?
  Det är väl det sista på jorden, som förnuftigt tänkande individer skulle välja att göra, eller hur?

  Fler grundlösa anklagelser:
  ”Tills dess kan sluta mejla avskyvärda mejl till människor som inte gjort dej något illa. Om du bara en bråkdel så märklig i verkliga livet som du är på nätet och i dina mejl så fattar både jag och Tom varför du inte får träffa dina barn. Dom borde klara sig utan hatiska bråkmakare som dej.”.

  FRÅGA:
  * vilka ”mejl” och på vilket sätt ”avskyvärda”?
  * vem har inte gjort något illa?
  * vem är mest märklig av någon på RMj och du (”och Tom”, icke att förglömma)?
  * tycker du rentav att barn ska insemineras anonymt, så att de enkelt slipper sin pappa redan från början?
  * vad vet du om någon på RMj:s barn (hur många?), om någon på RMj:s föräldraförmåga eller om någon på RMj:s ”X” föräldraförmåga?

  Lyckligtvis är det/de barn, som du/ni inte känner, LJUSÅR intelligentare än ALLA feminister sammantagna; de skulle aldrig starta en blogg som denna eller få dylika värderingar.

  RMj kan konstatera att om det visade sig att du/ni arbetade inom socialtjänsten, så skulle det väcka föga förvåning, med den förvridna, manshatande inställning du/ni representerar.

  RMj stöder f.ö. BARA snälla och oskyldiga pappor, om du/ni undrar. Det som avgör bedömningen av snällhet och oskyldighet är ingenting som du/ni förmår begripa.

  Vad är det nu för fel på ”Momma mu”?
  Hur menar du/ni med:
  ”En blogg som länkar till pedofiler!”?

  Som vanligt inga BEVIS för den grova anklagelsen!
  Skäms både ”du och Tom”!

  Jag säger detsamma:
  vad är det för fel på DIG?!
  Allvarligt talat!

  ”Felvaggad”?, som man ibland säger.
  ”Människa”?

  Kommentar av Jourhavande man — mars 12, 2012 @ 4:09 f m

 22. (Del V:)


  Vad gäller ”VERSION 6”, så är ”gubbenkäten” ett dåligt skämt men det förstår ni väl inte?
  T.ex.: varför är alla svarsalternativen ”2” identiska?

  Vidare: varför nämns bara ett fåtal problem och problem som inte existerar, t.ex. fråga no. 4 om löneskillnader mellan kvinnor och män med samma yrke.

  Om man menar oskäliga löneskillnader för personer med exakt samma yrke, lika stor erfarenhet och samma arbetstid, m.m., så finns i princip ingen sådan, åtminstone ingen mätbar!


  Den oförklarade löneskillnaden
  Den löneskillnad som inte går att förklara med hjälp av tillgängliga uppgifter om de anställda uppgick år 2002 till ca 1,5 procent till männens fördel. Åren 2000 och 2001 var den istället knappt 2 procent.

  Det är omöjligt att säga hur stor del av detta som utgörs av eventuella osakliga löneskillnader. Som redan påtalats flera gånger är statistiken inte tillräckligt detaljerad för att verkligt lika eller likvärdiga arbeten ska kunna urskiljas. I denna analys vet man heller ingenting om individuella skillnader i arbetsresultat och andra faktorer som högre lön på grund av tidigare chefskap etc.

  Resultatet visar en minskning av den oförklarade löneskillnaden år 2002 jämfört med tidigare år, även om resultaten som sagt inte får tas alltför bokstavligt på decimalnivå.

  (Arbetsgivarverket: ”Utvecklingen av löneskillnaderna mellan kvinnor och män i staten år 2000 – 2002”, Dnr 306-0373-ESA-70, s. 9)

  ”Ny rapport från NMI: Lönediskriminering # en myt på modet”,
  http://www.cisionwire.se/naringslivets-mediainstitut/r/ny-rapport-fran-nmi–lonediskriminering—en-myt-pa-modet,e30614.

  Ett par problem, som fråga no. 3 inte beaktar, är:
  ”Hur kommer vi tillrätta med kvinnors våld mot män?” och
  ”Hur kommer vi tillrätta med kvinnors våld mot kvinnor?”.

  Den sista frågan (no. 5) är allmänt ute och cyklar, när det gäller hur domstolar dömer ut vårdnad beroende på förälderns kön.

  INGENSTANS i Föräldrabalken står att domstolen eller någon annan myndighet, i samband med vårdnadstvister ska fästa vikt vid vilken förälder, som har tagit störst ansvar för barnet!

  Däremot ska man ta hänsyn till BARNETS bästa, vilket förvisso sällan sker men ändå.
  Jag antar att ”Allt åt alla, Stockholm” även saknar statistik för påståendet att: ”kvinnan oftast tar det största ansvaret för barnen”.

  Även om påståendet skulle visa sig stämma så är det sällan det som avgör i vårdnadsmål men det är en diskussion som tar alltför lång tid att gå in på här.

  Vårdnadstvister bör framförallt betraktas som en oseriös teater, där utgången är på förhand given, p.g.a. föräldrarnas kön och förmåga att dessförinnan dupera socialkontorets tjänstemän (/-kvinnor).

  ”Största manipulatören vinner” är en allmän tumregel för vårdnadstvister.
  En annan är: ”fakta räknas inte, däremot känslor…moderns känslor”.

  VERSION 7:
  samma sk-t, som v. 1 och 2, fast i annan förpackning.

  Ang. VERSION 8 skrev du/ni:

  ”Idag tänker jag joina Tom och proppa i mej lite lördagsgodis. Hans tolvstegsemester gick åt skogen. Lika bra de för jag måste lungna mina nerver. De tar på krafterna att söka den där förbenade röda röda tråden som ejentligen inte är nåt annat än en förvirrad röd trasselsudd utan början eller slut. In i dimman vänner så sess vi imorrn eller när jag behagar vakna!”.

  Ja, det låter ju som om nu/ni är två genomsunda personer, eller hur?
  Det citerade stycket var förmodligen det mest sanningsenliga hittills.

  F.ö. låter det stulet från ”Melodifestivalen”s mellanspel med Helena Bergström.
  Denna film, regisserad av densamma, vore kanske något för er: http://sv.wikipedia.org/wiki/Se_upp_f%C3%B6r_d%C3%A5rarna .

  Kommentar av Jourhavande man — mars 12, 2012 @ 4:10 f m

 23. (Del VI:)


  _____________________________________________________
  Ang. pappor…
  anser ni att pappor, som befinner sig i eller har befunnit sig i vårdnadstvister, automatiskt har gjort något fel?
  Vad grundar ni i såfall det på?

  Känner ni inte till hur lagen ser ut?
  Fb. (Föräldrabalk) 6 kap 3 §, som säger att pappor inte vår vårdnaden om barn, såvida de inte är gifta.
  En sådan paragraf är förstås rätt och riktig enl. er.

  Pappor är tvungna att gå till domstol för att få rätt i vårdnadsärenden.
  (lästips: ”Jämställdhet i lagen (Del 1)”, http://youtu.be/nyIuXavIzOk och ”Jämställdhet i lagen (Del 2)”, http://youtu.be/hv56uSTg-Rw)

  Vidare: ni har förstås inte läst i samma Fb. att vårdnadstvister ska utgå från BARNETS bästa, snarare än kvinnans?
  Eller läst Barnkonventionen om barnets rätt till sitt urprung och rätt att omvårdas av sina föräldrar?

  Allt det är blaha blaha för er?

  En förälder, som älskar sitt/sina barn, är vanligen beredd att gå precis hur långt som helst (t.o.m. till Europadomstolen), för att tillgodose barnets rätt till TVÅ föräldrar och för upprätthållandet av relationen barn-förälder.

  Det är någonting självklart, som likväl är svårt att förstå för somliga.

  _____________________________________________________
  Till sist:
  jag begär att bloggens ansvariga OMGÅENDE tar bort det ärekränkande fotot på denna sida (foto no. 1 under ”VERSION 1″).
  I annat fall kan det komma att leda till oangenäma rättsliga följder (vilket även det är något som ni högaktningsfullt sk-ter fullständigt i, eller hur?).

  Åter till självreflektion: ni skulle förstås tycka att det var jättetrevligt att det publicerades foton på er själva med samma eller motsvarande bildtext?

  Uppslag saknas inte.
  Det främsta som hindrar är mentala spärrar, kännedom om och respekt för netikett och god publicistisk sed.


  ‘God publicistisk sed’ är att förmedla korrekta nyheter, vara generös med bemötanden, respektera den personliga integriteten och vara försiktig med bilder. Offentliga personer får dock tåla en mer kritisk granskande journalistik än vad ‘vanliga’ människor behöver göra.

  (http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Fragor–svar/Grundlagarna/Skriv-in-fragan-har7/)

  Om netikett – http://sv.wikipedia.org/wiki/Netikett
  Om ”Godwins lag” – http://sv.wikipedia.org/wiki/Godwins_lag

  Denna blogg tycks väl illustrera den senare lagen.
  Varför vill ni låta en ”vit gubbe” (Mike Godwin) få rätt?

  Kommentar av Jourhavande man — mars 12, 2012 @ 4:10 f m

 24. […] diskussion om vad som utmärker de delar av världens som är bättre så börja med att lyssna på videon med Steven Pinker i detta inlägg. Bra krönika av Johan Fransson hos Pelle Billing “Skapa en fiende för att nå politiska […]

  Pingback av Psykosocioterapeuten Sofie: Därför är vissa kvinnor bittra på män – Projektion och Avundsjuka « Aktivarum — mars 22, 2012 @ 12:29 e m

 25. […] är inte en slump Baumeisters bok har undertiteln “How cultures flourish by exploiting men” Det råder ingen tvekan om att denna tävlan varit oerhört profitabel. Vad händer när vi slutar […]

  Pingback av Vetenskap: Könsskillnader – Män presterar sämre när de vet de observeras av en kvinna « Aktivarum — mars 23, 2012 @ 3:53 f m

 26. […] är nämligen precis vad som händer när Sveland skall beskriva jämställdisternas pubkväll i Stockholm feat. Nätverket Allt Åt Alla. “När jag till slut hamnade bredvid Pär Ström tog jag […]

  Pingback av Maria Sveland igång igen – Del 1 – Om “Hatare” och Jämställdisternas pubkväll « Aktivarum — april 1, 2012 @ 1:43 e m

 27. […] ger en missvisande bild att säga män varit överordnade kvinnor. Som Roy Baumeister påtalar i sin bok ”Is there anything good about men?” är det mer korrekt att säga män var […]

  Pingback av Min kritik av Genusteori – Hur kan allt vara någons fel? – Hur kan allt öht anses fel? « Aktivarum — april 12, 2012 @ 4:49 f m

 28. […] människor som under den öppet våldspositiva parollen “Allt Åt Alla” krashade vår jämställdistiska pubkväll i Stockholm där jag personligen var […]

  Pingback av Godhetsrörelsen fortsätter att kapas av radikala vänstern. Från Feminismen till Pride-paraden och HBT-rörelsen « Aktivarum — juli 24, 2012 @ 10:04 f m

 29. […] gillade inte att deltagare på Jämställdisternas pubkväll fick privatlivet kränkt av feministvänstern. Varför skulle jag tycka det var mer ok att […]

  Pingback av Kultur-huliganismen i Sverige – Hotfulla telefonsamtal, Förolämpningar och Nallebombning « Aktivarum — september 1, 2012 @ 10:25 f m

 30. […] gärna Alan Sokal förklara George W. Bush roll i att få bort de värsta formerna av sådan här skräpvetenskap. […]

  Pingback av Girlwriteswhat om Ateism Del 1 – Därför har Feminism och Religion fel « Aktivarum — september 12, 2012 @ 9:18 f m


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

  aktivarum@gmail.com

  Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

  Gör sällskap med 1 383 andra följare

  Arkiv

%d bloggare gillar detta: