Aktivarum

Andra och sista inlägget på temat poststrukturalism och Matrix

oktober 29, 2010
2 kommentarer

Vi har analyserat filosofin som inspirerade Matrix Reloaded, samma filosofi låg bakom Matrix Revolutions.

Det första inlägget på temat filosofin i Matrix.

Även här utgår vi från recensionen av Confused Matthew. Han börjar med att påpeka att hela den första sekvensen på en tågstation är helt irrelevant för filmens handling. (mer…)


Hur nonsens på universiteten blir nonsens i Matrix-filmerna

oktober 29, 2010
11 kommentarer

Detta inlägg baserar sig på en recension av de bägge uppföljarna till filmen The Matrix.

Flera recensioner av Confused Matthew

Det betyder dock inte att inlägget bara kommer att handla om filmerna. Inlägget handlar om synpunkter på den filosofiska skola som Matthew nämner som tongivande i filmerna. (mer…)


Det uppenbara är för feminister överraskande

oktober 19, 2010
17 kommentarer

Det är få andra forskningsgrenar än genusvetenskap som har de mest osannolika faktorerna som utgångsläge.

Via inlägg av Pelle Billing och Matte Matik så hittade jag denna artikel i Boston.com. Dess budskap är fascinerande i all sin dumhet. Men i Monte Pythons anda (mer…)


Sexköpslagen för dummies

augusti 21, 2010
5 kommentarer

Ovanstående påstående är dubbelt. Å ena sidan hänvisar man ofta till nybörjare som dummies i de berömda gula böckerna.

Å andra sidan är sexköpslagen verkligen en lag för stollar. Hur många här tycker att det skall vara förbjudet att köpa narkotika men tillåtet att sälja narkotika? Tänk på alla stackars utnyttjade langare, kurirer och mellanhänder? Det är köparna som drar nytta av deras olycka eller hur? Och hur lycklig är egentligen en langare som lever av att ”döda” sina kunder?

Här skulle vi egentligen skriva fler argument men why bother när debattens okrönta drottning louisep redan har summerat det mesta åt oss? Tack Louise Persson, utan dig vore detta inlägg flera stycken längre. Sålunda kan vi gå direkt till att kommentera ämnets höjdpunkt: Knappnytt.

I Knappnytt konstateras att personer som kallar sig liberaler och feminister genom att stödja denna lag per definition definitivt inte är det.

”Proffstips: Är du liberal eller feminist så värderar du det egna valet och rätten att bestämma över dig själv”

Här måste vi invända mot Knattens resonemang. Det finns många sorters feminister och det är långtifrån alla av dem som värderar rätten att bestämma över sig själv. Framför allt så kallade radikalfeminister värderar vad de anser vara gruppens bästa högre än individens rätt att bestämma över sig själv.

Anledningen till detta hittar vi i radikalfeminismens marxistiska bakgrund. Enligt marxismen och då särskilt den nyare kulturmarxismen är det viktiga att grupper har olika mängd makt. I grupper med mindre makt anser de sålunda att det individuella valet saknar betydelse och skall ignoreras för kampens bästa.

Att nuvarande sexköpslagen är ett radikalfeministiskt beställningsverk blir sålunda inte allt för svårt att lista ut.

Därmed är det en felaktig slutsats att det är den kristna sexualmoralen som ligger bakom dagens lagstiftning. Givetvis är det flera av de mest ultrareligiösa personerna som ingår i radikalfeministernas led men den stora anledningen man skyddar kvinnor men inte män ligger i kulturmarxismens syn på minoriteter.

Kulturmarxismen betraktar individerna inom minoriteter som svaga mähän i behov av starka och välutbildade ledare att föra deras talan dvs marxisterna själva. Kulturmarxister utnämner sålunda regelmässigt sig själva till talesmän för den svaga gruppen i alla konflikter de ser.

Detta medan de själva vanligen inte ens tillhör den svaga gruppen ifråga utan bara gör karriär på att vara deras ofrivilliga språkrör.

Dvs de för alla tänkbara mindremaktgruppers talan. De för barns talan, de för prostituerades talan, de för invandrares talan, de för kvinnors talan, de för rullstolsbundnas talan, de för muslimers talan och de gör detta i liberala demokratier helt utan något som helst demokratiskt mandat från grupperna ifråga.

Därmed är det förståeligt att Knatten förväxlar detta med den kristna kvinnosynen att kvinnor egentligen inte kan ta hand om sig själva för kulturmarxismen har exakt samma åsikt om minoriteter (enligt dem grupper med mindre makt, enlgt resten av befolkningen grupper med mindre antal)

Nämligen att de inte kan ta hand om sig själva utan för sitt eget bästa måste ledas som om de vore handikappade och efterblivna.

Och visst är det intressant att det betraktas som ”feministiskt” att behandla kvinnor som om de vore handikappade och oförmögna att ta hand om sig själva i denna fråga medan det samtidigt anses fel av manliga företagsledare att ha precis samma åsikt om kvinnor i arbetslivet?

Knatten klagar på 60 meter PK. Vi vill fylla i klagomål på politiker som tävlar i 120 meter dubbelmoral och hycklerilöpning. Visst har Knatten rätt att ideologiskt står radikalfeminister närmare kristdemokrater än liberaler. Vi rekommenderar Petra Östergren och Susanne Dodillet.

Eloge till Camilla Lindberg (fp) som inte bara kallar sig liberal utan faktiskt är liberal med liberala värderingar också.


Är Bill Maher en rasist för att han kritiserar religionen?

augusti 18, 2010
8 kommentarer

Bill Maher är en amerikansk komiker som saknar respekt för religioner. I sin komedifilm Religulous så förkastar han såväl kristna som muslimer.

Rasism är utan tvekan ett stort problem i världen. Iden att en människa kan födas lägre värd är såväl felaktig som ovärdig ett demokratiskt samhälle. Dessutom så är rasism en självuppfyllande profetia. Behandlar man alla av en viss biologisk härstamning likadant så tvingas de anpassa sig efter detta för att överleva.

Ett exempel på en sådan grupp är judarna. Om fördomen finns idag att judar inte vill arbeta med vissa tyngre jobb (en åsikt som en judisk äldre kvinna uttrycker i dokumentärfilmen Defamation) så skall man komma ihåg att judar pga rasism i forna Europa inte fick utföra de jobben heller.

På samma sätt om personer med en viss hudfärg inte släpps in exempelvis på krogen, så kommer fördomen att de inte vill umgås med personer av annan sort än de själva att skapas. Sålunda skall vårt samhälle definitivt bekämpa rasism. Men detta betyder inte att det för den skull är ok att kalla vad som helst rasism för att  det passar ens ideologiska önskemål.

Sålunda är det fullkomlig obegripligt det finns så många människor som inbillar sig det är rasistiskt att ha negativa åsikter om andra personers religiösa åsikter.

Bill Maher besöker det heliga landet

Kan vi vara ärliga? Alltså riktigt ärliga. Bill Maher tycker islam kan fara och flyga. Skulle det betyde att han är rasist? Hur går det ihop med att han anser att kristendomen, judendomen, katolska kyrkan, mormonerna och scientologi också kan fara och flyga?

Jag ställer frågan med tanke på reaktionerna på vad departementssekreteraren Henrik Emilsson skrev för flera år sedan. Massmedia rapporterar han jämförde islam med nazism. Man kan tycka vad man vill om hans påstående men det är inte vad som kritiseras.

Det som framför allt diskuteras är om det är rimligt att göra en sådan jämförelse och huruvida regeringen kan sägas vara inblandad.

Både statsminister Fredrik Reinfeldt och integrationsminister Nyanko Sabuni (som Emilsson jobbar under) tar avstånd. Varför det? Som juridikbloggen påpekar är det ett helt onödigt ställningstagande. ”Departementssekreteraren har, liksom vi alla, rätt att få yttra sig fritt. Man har rätt att få göra vad man vill på sin fritid. Man har rätt att få vara omdömeslös.”

Enter pajasorganisationen Centrum mot Rasism som kräver Sabunis avgång. Som vanligt håller sig CMR borta från allting som ens liknar riktig rasism men tar varje chans att påföra rasismbegreppet på annat som glassar, historiska TinTin-album och religionskritik.

Kort sagt, Centrum mot Rasism och Mariam Osman Sherifay sysslar inte med antirasism överhuvudtaget. De säger bara så för att få inflytande och pengar.

Den politiska dimensionen är uppenbar hos jinge. Försvinner Sabuni nu? Undrar han och hänvisar till att folkpartiet besväras av rasistiska strömningar. Händelsen med Henrik Emilsson kommenteras med uttrycken ”bruna åsikter”, ”acceptansen för främlingfientlighet” och ”extrema åsikter”

Som påpekades i tidigare inlägg är problemet inställningen till Hets mot folkgrupp och dess tillhörande idiotlag. Istället för att diskutera huruvida Emilssons jämförelse är rätt eller fel så diskuterar man om man ”hugaligen” ens kan tillåtas göra sådana jämförelser. Ok men humor då? Är det ok att göra narr av religion?

Paradoxen tycks de dock allihop missat. Att förbjuda man diskuterar islam leder inte till att folk får en bättre och mer sanningsenlig bild av islam.

Tvärtom, förbjuder man diskussion så är det garanterat att fördomar härjar fritt. Om vi skall vara ärliga så är finns det en poäng med Emilssons uttalande. Nazism, Kommunism och Islam är mer eller mindre frivilligt valda idelogier. Ingenting man föds med.

I en politisk diskussion så ser jag religioner som samma sorts politiska system som alla andra politiska system. Bara med en annan och äldre motivering för hur reglerna för samhället ser ut. Nyare politik motiveras med vetenskaplig debatt, gammal politik motiveras med ”för gud säger så”

På sin blogg så kommenterar Henrik Emilsson affären med följande klargörande:

”Det jag menade var att religion är som en ideologi och att det sker mycket ondska i religioners namn, liksom i andra ideologiers namn. Jag är anställd på Integrations- och jämställdhetsdepartementet som opolitisk tjänsteman sedan november 2008 och vill varken vara en del av den politiska debatten eller användas som en bricka i det politiska spelet.”

På Newsmill ställs frågan om folkpartiet är de nya sverigedemokraterna. Journalisten Erik Sandberg hävdar liberaler tvivlar på sin egen ideologi, på friheten. Men hur fria är egentligen de länder vars inflytande han verkar mena skall vara obegränsat? Den frågan ställs inte.

Uppdatering 22/8: Nu har Sveriges Unga Muslimer polisanmält Henrik Emilsson för hets mot folkgrupp, en av Sveriges dummaste lagar. Läs här om Knappnytts eminenta sågning av HMF-lagen. Läs även hur HMF-lagen inte gäller europeer, bara ickeeuropeer, vilket uppfyller premisserna för racial discrimination.


Socialantropolog och Beteendevetare: Invandrare finns inte, de kommer i containers

augusti 9, 2010
2 kommentarer

En socialantropolog och en beteendevetare förespråkar att vi slutar använda ordet invandrare för att de kan komma med flygplan eller i containers.

Det är i en artikel i Göteborgsposten som beteendevetaren/HR-konsulten Milena Cvetic samt Claes Corlin docent i socialantropologi, Göteborgs univ med ofattbart dumma argument sammanfattningsvis menar att svenska folket har fel (okunniga) och är elaka (intoleranta) om de är emot koncepten censur och självcensur. Argumentationen är mestadels av typen  Appeal to authority

Resonemanget är omåttligt dumt. Här får ni se Tanja Bergkvist briljera när hon visar hur usel argumentationen är sedd ur ett matematiskt perspektiv. Bland annat konstaterar hon att enligt Azars definition är svenskhet ingen och alla. Dvs Azar har hittat på ett nytt sätt att säga mitt hemland har äkta kultur, äkta svenskhet finns inte såklart.

Felaktigt: Hur många ”invandrare” har egentligen kommit vandrande med sitt pick och pack över landgränser? Vi antar att det är väldigt få.I stället har man kommit via skiftande transportermedel, från företagsledaren i businessklass till flyktingen som smugglats in i en container. Inte precis några vandrande nomader, som ordet ger associationer till.”

Tror de på fullaste allvar att det man ser framför sig när man hör ordet invandrare är fotvandrare över landsgränser?

Tror de att associationer är inlärda kunskaper om ursprung? Tror de associationer är hur ord låter? Fattar de inte att nästan ingen i hela Sverige förutom dem själva tänker på vandrande nomader när de hör ordet invandring? Det felaktiga är deras påstående att invandring får folk att tänka på nomader.

”Viktigt för självkänslan. Utpekande: som bland annat filosofen Judith Butler visat, är appellationen, tilltalet, en viktig faktor för vår självkänsla och självuppfattning. Om du ständigt får höra av omgivningen att du är dålig, känner du dig dålig, och motsatsen.” Här får vi ett klassiskt appeal to authority-argument. Som filosofen Judith Butler visat? Nej jag tror inte hon visat ett dugg, hon är inte känd för vetenskaplig bevisning. Hon är en genusprofessor känd för samma saker som de flesta poststrukturalister. Att avsky allting normalt och vara emot det vanligaste med att det är vanligt som motivering.

”För den som är till exempel mor, hustru, sjuksköterska, kurd och muslim är dessa identiteter normalt mycket viktigare än ”invandrare” Men i kontakter med svenska myndigheter och i media får hon ständigt höra att hon placeras i denna kategori, skild från ”riktiga” svenskar, fast hon har svenskt pass och betalar sin skatt..

Hmm… om en man är polis och segelflygare. Blir han magiskt mindre polis då för att han också är segelflygare. Blir det kränkande att kalla en person för polis om denna inte bara är polis utan även segelflygare? Är det ett problem för polisen när denne i kontakter med civilpersoner ständigt höra han placeras i denna poliskategori, skild från riktiga segelflygare? Kan det bli dummare?

”Viktigast är dock att inse att uppdelningen mellan svenskar och ickesvenskar är konstgjord och bygger på en förlegad uppfattning om nationell kultur som en tidlös essens. Kultur är istället en process som ständigt förändras och berikas i samspelet mellan människor oavsett deras ursprung.”

Just ja det här berömda samspelet mellan människor de pratar om .

Vet ni vad det kallades när britterna och fransmännen reste till Afrika och lät samspelet mellan människor förändra och berika deras kultur? Det kallades kolonisationen. Vet ni vad det kallades när amerikanerna och britterna reste till Mellanöstern och lät samspelet mellan människor förändra och berika deras kultur? Det kallades kulturimperialism. Så de där fredliga berikande kulturmötena är det allt dåligt med empiriska belägg för i historiska fakta. Att de skall vara fredliga och berikande kan snarare betraktas som den politiska ideologi som fick Antropologerna att ljuga om krigets förekomst i primitiva kulturer.

”Vi är alla ättlingar till ”invandrare” från istiden och framåt, och alla dessa har bidragit till formandet av den svenska kulturens historia.”

Nej innan nationen Sverige finns kan ingen invandra till Sverige. En nation är helt enkelt inte marken som nationen byggs på. Invandrare kan inte komma till Sverige innan Sverige existerar. Man kan inte cykla till affären på cykeln man ännu inte har köpt i affären man skall cykla till. Det gick heller inte gå in på bloggen Aktivarum innan den skapades.

Enkelt förklarat: USA grundades år 1776, ingen person som befann sig i USA före 1776 kan enligt något av våra mått på verkligheten betraktas som invandrare till USA.


    aktivarum@gmail.com

    Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

    Gör som 1 383 andra, prenumerera du med.

    Arkiv

%d bloggare gillar detta: