Aktivarum

Vetenskap: Könsskillnader – Män presterar sämre när de vet de observeras av en kvinna | mars 23, 2012

Nuförtiden måste även självklara saker argumenteras när de stödjer jämställdisters argument.

Det går att läsa i en DN om en studie som visade tydliga skillnader mellan könen. Mäns prestationer försämrades av att de visste de observerades av en kvinna men kvinnors prestationer påverkades inte av att de observerades av en man. Vad kan vi lära oss av detta?

”Den nya studien, gjord av forskare vid Radbound-universitetet Nijmegen i Holland, visar att kognitiv försvagning uppstår redan när mannen får veta att han ska interagera med en kvinna han inte vet vem det är.”

Ni som har följt mina resonemang vet att detta inte är en nyhet. Det är alltså fullt möjligt att förklara mäns beteenden med att de anpassar sig efter kvinnors behov utan att det automatiskt innebär kvinnors beteenden kan ursäktas med att de anpassar sig efter männen (som vissa tror)

På enkel svenska: Män bryr sig om genomsnittskvinnan betydligt mer än kvinnor bryr sig om genomsnittsmannen.

Forskaren Sanne Nauts med kollegors bägge studier styrker det påståendet.

”Testerna visade att de kvinnliga studenterna inte påverkades av om observatören var man eller kvinna. De manliga deltagarna presterade däremot sämre när de fick veta att observatören var kvinna.”

Detta resoenemang korrelerar även med diskussionen om Apex Fallacy och Apexuals” där män i högre grad försöker utmärka sig och kvinnor i mindre grad känner en press att utmärka sig från kvinnogemenskapen. Detta betyder dock inte på något sätt att kvinnor är utan press.

”Även om resultatet av studien på universitetsstudenterna inte har någon konkret förklaring, tror forskarteamet att den kan ses som en indikation på att män i större utsträckning än kvinnor anpassar sig efter potentiella möjligheter till parbildning.”

Vad det skulle betyda är att den press kvinnor känner inte kommer från män i allmänhet utan från en minoritet av högstatusmän eller som Typhonblue kallar dem ”Apexuals” vars position kommer av att distanisera sig från andra män som de alltså inte delar könsidentitet med.

Här ser vi problemet med ”könsteorier” på universiteten: De utgår från kvinnors verklighet med delad könsidentitet.

När de appliceras på det manliga könet så stämmer helt enkelt inte den bilden alls.

Samma problem uppstår när man diskuterar ”mångfaldsideologi.” Teoretiska akademiker älskar idag att ta för givet mångfald kommer att ha positiva effekter man forskningen visar tvärtom att mäns prestationer är sämre i mixed-group än de är när det är bara män i gruppen.

”Two studies, in which participants interacted either with a same-sex or opposite-sex other, demonstrated that men’s (but not women’s) cognitive performance declined following a mixed-sex encounter.”

Syftet var alltså inte att öka prestationen i gruppen och resultatet blev att kvinnor fick konkurrensfördelar på män medan gruppen som helhet (män och kvinnor sammanslaget) presterade sämre. Som förklarats tidigare kommer framgångsrika så kallade ”apexuals” knappast att se detta som ett problem.

”A more recent study suggests that this cognitive impairment takes hold even w hen men simply anticipate interacting with a woman who they know very little about.”

Apexuals främsta syfte är inte att gruppen skall nå högsta värde. De försöker trycka ner individer som de ser som konkurrenter om positionen i statushierarkin. Hur dessa apexuals i Sverige ser till att behålla sin position beskrivs i inläggen om Mobbning på arbetsplatsen del 1 och del 2 samt del 3

Det ligger inte den minsta sanning i att dessa individer agerar i ”allmänhetens” eller ens ”verksamhetens” bästa.

Tvärtom finns mängder av exempel på hur mobbning används för att skrämma folk till tystnad gällande inkompetens och rena olagligheter som medarbetare och chefer gjort sig skyldiga till. Och som påpekades av juristhusets advokat Fischbein: 90% av de skyldiga jobbar offentligt på skolor, myndigheter etc.

Problemet handlar inte om konkurrensen i sig utan om vilka beteenden som belönas. Feminismer och mångfaldsideologer belönar ideligen just de beteenden som gör att en verksamhet eller en uppgift sköts sämre än tidigare. Dessa ideologier bryr sig föga vad som är effektivt, de drivs av egoism..

Konkurrens i sig har dock genererat enorma värden för samhällen vilket är precis vad Roy Baumeisters bok handlar om.

Det är inte en slump Baumeisters bok har undertiteln ”How cultures flourish by exploiting men” Det råder ingen tvekan om att denna tävlan varit oerhört profitabel. Vad händer när vi slutar uppmuntra denna tävlan? Bloggen Musik och Signaler skriver om Varför män helst tävlar mot män och inte kvinnor

Vad händer då när samhällets apexuals  slutar uppmutra detta och föredrar mindre effektiva grupperingar?

Svaret på den frågan har vi egentligen redan i stapeln högst upp. Om vi skulle mäta prestationer med produktion så kommer uppenbarligen det att behövas flera individer för att producera samma mängd resultat. Eller som jag brukar beskriva Sovjetisk rättviseideologi: Alla har det lika jävligt.

Tanja Bergkvist skriver mycket intressant om hur Bruce Charlston, professor i medicin förklarar varför personer med hög IQ drivs att förespråka lösningar som går emot sunda förnuftet.

”Charlton menar att det är mer sannolikt att en icke-expert ur det breda folklagret drar en korrekt slutsats gällande ett socialt fenomen än en akademiker som i sin iver att producera något nytt finner något icke-intuitivt som strider mot den evolutionärt utvecklade psykologin manifesterad som ”sunt förnuft”

Beträffande diskussionen om Apexuals så hittar vi även ett relevant inlägg hos Pelle Billing.

Det är en krönika av Johan Fransson som analyserar texten Regeringens proposition 2005/06:155 – Makt att forma samhället och sitt eget liv – nya mål i jämställdhetspolitiken.

Så här summerar Fransson hur den politiska makteliten i Sverige år 2005 såg på ”jämställdhetens” uppgift.

”Kvinnor ger inte tillräckligt med skatteintäkter. Män ägnar sig åt våld, och är generellt ett problem. Familjen förekommer inte som begrepp. Generella frågor som energi, miljö, etc. måste särbehandlas efter kön. Och den enda som kan rädda oss är staten.”

Staten skall alltså rädda oss från oss själva och vårt sunda förnuft. Detta med lösningar vars vetenskapliga grund ingen brytt sig om att redovisa ens.

”Jag tar detta igen eftersom det är anmärkningsvärt: ordet “våld” är alltså 170 gånger vanligare än ordet “frihet” i propositionen. Och detta ska då spegla jämställdhetspolitiken. Var hamnar vi då?”


65 kommentarer »

 1. Hittills ingen som vågat kommentera den här. Hmm var ämnet för kontroversiellt? Det står ju svart på vitt att män fokuserar bättre på jobbet när kvinnor inte är i närheten och blir nervösa när kvinnor observerar dem.

  Kvinnor däremot påverkas inte av att de skall observeras av en man. Man kan dock undra om kvinnor påverkas av att observeras av Brad Pitt, Robert Pattinsson eller Taylor Lautner eller hur? Hos männen var effekten starkare när kvinnan var fysiskt attraktiv. Könsskillnaden kan förklaras med att män ser de flesta kvinnor som sannolikt attraktiva medan kvinnor ser de flesta män som sannolikt ingen drömprins.

  Lustigt nog skriver ingen av medierna att män presterar bättre utan kvinnor. De skriver att män blir sämre med kvinnor. Separatister som Maud Eduards (förbjuden handling) vill ha separatism för ”minoriteter” men total rätt att krasha allt ”majoriteter” gör.

  Och de menar inte antal de menar den grupp som anses kollektivt ha makt. Vilket såklart inte stämmer med diskussionen om Apexuals men akademiker har ju fullkomligt ignorerat det fenomenet i åratal.

  Kommentar av Aktivarum — mars 23, 2012 @ 11:33 f m

 2. Jag vågar :), och har ett förslag på en annan förklaring.

  Det kanske är så att män tycker att det är ”skämmigt” att prestera sämre än kvinnor. Och då blir männen nervösa om de övervakas av en kvinna och därför presterar sämre.

  Kvinnorna ”har inte lika mycket att förlora” och påverkas därför inte av könet på dem som övervakar dem.

  Kommentar av Eva — mars 23, 2012 @ 2:33 e m

 3. Ännu ett bra inlägg, spännande forskning!

  Det stämmer säkerligen, i alla tider har (hetero-)män ”spänt sig” inför kvinnor. Och kvinnor belönar män med självförtroende – bara biologi alltså. Jag vet själv att hjärnan fungerar sämre så fort något kjoltyg är i närheten… 🙂
  Värst var tonåren, hög på testosteron som jag var.

  Kommentar av Hjalmar — mars 23, 2012 @ 3:23 e m

 4. Eva:

  Nja, män kan möjligen tycka att det är skämmigt att prestera dåligt alls och vara rädda för att misslyckas (vilket var poängen) men uppgifterna de gjorde var individuella. Det fanns alltså inte moment där männen kunde jämföras med kvinnor under testet. Du har dock rätt att kvinnorna inte har lika mycket att förlora. Som evolutions- psykologiska experiment visar med lätthet, kvinnor upplever fler potentiella romansmöjligheter än män och lägger sålunda föga vikt vid ett enda genomsnittligt tillfälle.

  Däremot när en särskilt värdefull man dyker upp hamnar pressen desto mer på kvinnor. Men ännu mer intressant är att kvinnors press ökar när de upplever det finns andra attraktiva kvinnor i grannskapet.

  ”“I studien fick kvinnor som var i olika skeden av menscykeln titta på bilder av andra kvinnor med varierande utseende. Sedan ombads de att välja ut kläder som de helst ville köpa. Resultaten visade att de som hade ägglossning och som hade tittat på bilder av attraktiva kvinnor valde mer utmanande kläder än de som hade tittat på bilder av mindre attraktiva kvinnor.”

  https://aktivarum.wordpress.com/2010/08/12/nar-kvinnor-ar-tanda-klar-de-sig-sexigare/

  Detta förklaras när man betänker att eftersom kvinnor anser de flesta män ointressanta är konkurrensen desto hårdare om de män som framför allt andra kvinnor anser attraktiva.

  Kommentar av Aktivarum — mars 23, 2012 @ 3:30 e m

 5. Jag är inte så påläst på ämnet, så jag har försökt samla mina tankar. Nedan är mest skrivet från min egen syn, och ska inte ses som någon slags vetenskaplig bevisning.

  Framförallt funderar jag på om jag kan placera in mig i vad forskningen säger. Det kan vara svårt att se hur man själv reagerar, personligen känner jag att det snarare handlar om vilket relation jag har till den som övervakar mig. Ett enkelt exempel, jag vet att jag jobbar mycket hårdare på fotbollsplan eller på gymmet när min flickvän är närvarande. Jag vet att jag alltid vill gå den extra milen för att hjälpa min far och mor. Jag har en känsla över att min produktivitet är beroende av vilken respekt jag har för personen som övervakar mig. Tror (notera tror) helt enkelt inte jag skulle bry mig om könet på övervakaren. Då uppkommer dock frågan, om jag inte har någon relation till personen ifråga hur skulle jag reagera på könet som övervakar mig?

  Jag vet att jag påverkas av könet på en motståndare inom sport oavsett om jag har en relation till personen i fråga. Jag spelar de flesta sporter som bäst när jag får spela fysiskt, och jag har svårt att spela fysiskt mot tjejer. Har inte riktigt samma spärr emot killar oavsett om tjejen kan vara starkare och större än killen som jag just tacklade. Skulle det kunna innebära att jag håller igen inom andra områden också? Svårt att säga, men när det kommer till en ren diskussion vet jag att jag inte bryr mig om könet, är helt klart beredd att köra över vem som helst som jag tycker har fel.

  Jag vet dock inte var jag ligger på normalfördelningen inom gruppen män, så om jag är udda eller ej kan jag inte svara på. Jag har dock svårt att sätta mig in i att könet på den som övervakar mig skulle vara en anledning till hur produktiv jag är.

  Kommentar av robjoh — mars 23, 2012 @ 3:52 e m

 6. robjoh:

  Det var inte på alla uppgifter som studien visade män blev sämre av att observeras av en kvinna. Det var specifikt kognitiva uppgifter. Exempelvis när man skall läsa upp färgade ord men där man har krånglat till uppgiften genom att färglägga orden i fel färger. Dvs det står svart med röd text, det står grön med blå text osv. Dessa uppgifter kräver att man använder hjärnan men när hjärnan redan används till annat ”en kvinna i min närhet – undrar om hon är snygg” så blir det såklart sämre resurser över till uppgiften

  Samma fenomen syns hos så kallade ”late talking children” De utvecklar spatiala och kognitiva förmågor tidigt och det finns inte resurser kvar i hjärnan för att samtidigt utveckla talförmågan. Hjärnan följer alltså samma ekonomiska naturlagar som allt annat. Du kan inte samtidigt köpa godis och morötter när du bara har råd med en av dem i taget.

  Kommentar av Aktivarum — mars 23, 2012 @ 4:02 e m

 7. Aktivarum:

  Att de gjorde uppgifterna individuellt förstod jag. Det jag menade var att män kanske tycker det är ”skämmigare” att prestera dåligt inför kvinnor än inför andra män, därav nervositeten och det sämre resultatet.

  Och jag avsåg snarare prestige än romansmöjligheter, när jag skrev att kvinnorna ”inte har lika mycket att förlora.

  Ett annat förslag till förklaring kanske kan vara att männen anser att kvinnor är ”sämre” och därför inte anstränger sig lika mycket om en kvinna observerar dem.

  Kommentar av Eva — mars 23, 2012 @ 4:17 e m

 8. @aktivarum
  Lite kortare svar, reser bort över helgen och skriver detta på min mobil. Ber om ursäkt för möjliga stavfel 🙂

  Det gjorde det mer intressant, kan relatera tilll det senare har alltid haft svårt med språk och har alltid varit bättre på matematik ock liknande. Kanske skulle jag indirekt sitta och tänka på om kvinnan kanske var snygg, svårt att se det då jag vanliigtvis mest bryr mig om vad jag faktiskt kan se 🙂

  Kommentar av robjoh — mars 23, 2012 @ 4:30 e m

 9. Hej där på Aktivarum. Jag såg att Lena hade skrivit under ett av sina inlägg med nicket ”Torstensson”. Liknande hade hon även gjort mot Törnrosa. Det var alltså inte jag som skrev det inlägget i en annan tråd. En petitess kanske men efterhand störde det mig att hon gjorde det. Hon var dock så osmart att hon avslutade inlägget med Torstensson men ändå var det Lotta ifyllt i namnfältet. Bara en notis.

  Kommentar av Torstensson — mars 23, 2012 @ 4:56 e m

 10. Eva:

  ”Att de gjorde uppgifterna individuellt förstod jag. Det jag menade var att män kanske tycker det är ”skämmigare” att prestera dåligt inför kvinnor än inför andra män, därav nervositeten och det sämre resultatet.”

  Anledningen det är ”skämmigare” för en man att göra saker inför en kvinna är att mannen inte regelbundet har kvinnor som raggar på honom och sålunda uppfattar de flesta män att det finns en begränsad mängd möjligheter till romanser och sålunda läggs värde och press närhelst män interagerar med okända kvinnor. Kort sagt kvinnor raggar för sällan på män och män raggar för mycket på kvinnor för att det någonsin skall kunna bli ett annat resultat. Dessutom kommer hur kvinnan uppfattar mannen att påverka hans framgång med andra kvinnor vilket skapar något som ”the community” kallar ”approach anxiety”. Detta av två orsaker

  a) Kvinnor snackar med varandra om killar de sprider positiv och negativ info till andra kvinnor
  b) Kvinnor uppfattar andra kvinnors diss som universella värden gällande mannen.

  Dvs kort sagt, om Johanna ser Helena nobba dig som kille så minskar dina chanser hos Johanna. Om Johanna ser Helena gilla dig så ökar dina chanser hos Johanna också fast du inte ens pratat med henne ännu. Att ragga upp en massa tjejer du inte vill ha för att tända tjejen du vill ha kallas inom the community för ”pawning the room” Det finns även en mental faktor. Denna kallas ”social momentum” om du går fram till tjejen du vill ha ”kall” på en gång så är du ovan och har ingen rörelse. Om du däremot redan har interagerat med en massa andra tjejer och haft en massa ”training runs” som gick bra så utstrålar du ”confidence” som är sexigt.

  Om du frågar en känd rocksångare så blir det helt annorlunda. De har tusentals kvinnor att välja mellan och en enda kvinna är knappast av vikt. När exempelvis Tommy Lee skulle ragga på Pamela Andersson så slickade han henne över ansiktet så fort han träffade henne. Inte mycket till nervositet där. (Neil Strauss – The Dirt) Vad som däremot gjorde Tommy Lee nervös var sedan när han gillade henne och de skulle börja dejta, där var han ovan.

  Vad var lösningen inom genusvetenskapens ”kritiska mansstudier” (men´s studies) på detta? Svar de skuldbelade männens normala beteende och gick in i vad jag kallar ”mamma-mode” (hur ogenus och traditionell kvinnoroll är inte det?) där man inbillade sig det bara var att träna (fostra) bort manlighet man inte gillade. Ingen kan dock idag framgångsrikt presentera sådana ”omtränade” män det är en modern myt och dröm som sociologiämnen sprider.

  ”Och jag avsåg snarare prestige än romansmöjligheter, när jag skrev att kvinnorna ”inte har lika mycket att förlora.”

  När du pratar om män så ger prestige romansmöjligheter. Det är alltså precis samma sak. Syftet med prestige för män är att få kvinnor. När du däremot pratar om kvinnor så ökar inte Hillary Clintons romansmöjligheter om hon så blir president av USA och sålunda finns ingen koppling mellan attraktiva män och hur hon beter sig vid prestationer. Däremot blev Hillary Clinton totalt knäckt av att inte teamet stöttade henne (Game Change) alltså för henne var det viktigare att ha internt stöd än vad publiken tyckte.

  ”Ett annat förslag till förklaring kanske kan vara att männen anser att kvinnor är ”sämre” och därför inte anstränger sig lika mycket om en kvinna observerar dem.”

  Eftersom det är kognitiva uppgifter kan det knappast förklaras med brist på ansträngning. Man kan inte förbättra sin kognitiva förmåga genom att anstränga sig. Det är vad som ofta kallas att ”stirra sig blind” Vad sämre kognitiva resultat visar är dels medfödd begåvning och dels förmåga att stänga ute resten av världen. Som du kan se i staplarna är detta en förmåga män var klart bättre än kvinnor på när de agerade i ett manligt lag. Dvs när det är bara män så samarbetar de bättre och när det även är kvinnor så börjar männen konkurrera inbördes.

  Detta är en av huvudanledningarna det finns fem domar i högsta domstolen mot att använda kvinnor i ”combat troops” i USA. Ok detta blev för långt och osammanhängande, dags att avsluta 🙂

  Kommentar av Aktivarum — mars 23, 2012 @ 4:59 e m

 11. Lotta = Lena. (rättning)

  Kommentar av Torstensson — mars 23, 2012 @ 4:59 e m

 12. @Eva
  Vad får dig att tro att män i allmänhet tycker illa om kvinnor? IMHO så är det tvärtom.

  Kommentar av Hjalmar — mars 23, 2012 @ 5:02 e m

 13. Vi grabbar blir väl för upptagna med att beundra utsikten….. 😉

  Kommentar av Anders Senior — mars 23, 2012 @ 5:03 e m

 14. Torstensson:

  ”Hej där på Aktivarum. Jag såg att Lena hade skrivit under ett av sina inlägg med nicket “Torstensson”. Liknande hade hon även gjort mot Törnrosa. Det var alltså inte jag som skrev det inlägget i en annan tråd. En petitess kanske men efterhand störde det mig att hon gjorde det. Hon var dock så osmart att hon avslutade inlägget med Torstensson men ändå var det Lotta ifyllt i namnfältet. Bara en notis.”

  Var det Lena eller Lotta hon hade skrivit? Du skulle nog ha länkat till kommentaren. De flesta namnstölder märker jag direkt eftersom det bara är jag som kan se mailadressernan ni anger. Namntjuven skriver saker i stil med k_ken@hotmail.com och upyours@gmail.com. Väldigt moget och trovärdigt beteende – Not!

  Kommentar av Aktivarum — mars 23, 2012 @ 5:04 e m

 15. Anders Senior:

  ”Vi grabbar blir väl för upptagna med att beundra utsikten…..”

  Jo så är det ibland men så var det inte i detta fall. Om du läser undersökningen var det alltså kvinnor som männen aldrig fick se eller interagera med. De fick veta att en kvinna såg dem på webcam. De hade ingen aning om hur kvinnans ”utsikt” såg ut.

  Kommentar av Aktivarum — mars 23, 2012 @ 5:06 e m

 16. Erik

  Hon hade skrivit typ så här

  ”bla bla bla bla bla ..håller inte med…bla bla bla….osar katt…bla bla bla / Torstensson.

  Men under namnfältet stod det i blått ”Lena”.

  Kommentar av Torstensson — mars 23, 2012 @ 5:10 e m

 17. Nu hittade jag det, verkar som att hon skriver till Mariel i mitt namn. Det är tredje inlägget på ditt sista inlägg angående mobbing. Det var alltså inte jag.

  ”Mariel:

  Jag guuud vad gulligt! Tror de har en ledig plats hos Big Brother istället sök dit istället Torstensson..

  Kommentar av Lena — mars 18, 2012 @ 10:28 f m ”

  Kommentar av Torstensson — mars 23, 2012 @ 5:20 e m

 18. Torstensson:

  Du har missförstått. Hon skriver inte under med ditt namn, hon tilltalar Mariel med ditt namn. Om du läser på Genusnytts kommenatarsfält kan du se hur hon pratar om hur hon är säker att det är du som är Mariel, att ingen normal tjej bla bla bla… så hon säger alltså att det är självklart Torstensson och Mariel är samma person.

  Kommentar av Aktivarum — mars 23, 2012 @ 6:27 e m

 19. Aktivarum: ”Samma fenomen syns hos så kallade “late talking children” De utvecklar spatiala och kognitiva förmågor tidigt och det finns inte resurser kvar i hjärnan för att samtidigt utveckla talförmågan. Hjärnan följer alltså samma ekonomiska naturlagar som allt annat. Du kan inte samtidigt köpa godis och morötter när du bara har råd med en av dem i taget.”

  Du kanske har skrivit förut, men jag undrar om du har en bokreferens på detta ämne? Som du kanske minns funderar jag på om min son är en late talking child 🙂

  Och sen, om jag får säga min åsikt, så hade jag IP-bannat Lena för länge sen om jag vore du. Men du gör som du vill. För mig spelar det ingen roll, jag gillar dramatik. Men andra får säkert bara jobbigare och jobbigare med att bara ”va” här inne.

  Kommentar av Mariel — mars 23, 2012 @ 9:38 e m

 20. Hjalmar:
  Jag tror inte att män i allmänhet tycker illa om kvinnor, jag bara provar lite olika idéer.

  Kommentar av Eva — mars 23, 2012 @ 10:06 e m

 21. Aktivarum:
  Vet du vad de som ingick i studien hade för civilstatus och ålder?

  Kommentar av Eva — mars 23, 2012 @ 10:11 e m

 22. hej alla tanter!

  ”Om du läser på Genusnytts kommenatarsfält kan du se hur hon pratar om hur hon är säker att det är du som är Mariel, att ingen normal tjej bla bla bla… så hon säger alltså att det är självklart Torstensson och Mariel är samma person.”

  Åh, vad spännande! Har ni även uppfattat mobbdreven som varit i tidigare inlägg inkusive hoten från Törnrosa till mig!?

  Eller missade ni den biten skvallertanter.

  Kommentar av Lena — mars 23, 2012 @ 10:22 e m

 23. Torstensson:

  Kan du inte berätta för alla hur du ville skapa en blogg och lägga upp dig som kvinna, som du pratade om på GenusNytt!? 🙂

  Kommentar av Lena — mars 23, 2012 @ 10:24 e m

 24. Torstensson:

  Du har ju en ändå en fallenhet för att hänga upp på gayklubbar, som du själv berättat och torde därmed vara lite mer feminin. Sedan kan vi ju lägga ihop ett och ett.

  (Och det där ämnet trodde du jag ville ha här?)

  Kommentar av Lena — mars 23, 2012 @ 10:26 e m

 25. Eva:

  Det är två olika studier. Den nyare (som bestod av två olika experiment) som rapporterades av Scientific American gjordes dock på holländska studenter.

  Kommentar av Aktivarum — mars 23, 2012 @ 10:28 e m

 26. Larvigt att stryka något som alla kan hitta på genusnytt, fjant!

  Kommentar av Lena — mars 23, 2012 @ 10:35 e m

 27. Nu kan du stryka ordet ”fjant”. Vasegooo.

  Kommentar av Lena — mars 23, 2012 @ 10:36 e m

 28. ”Det ämnet”!?
  Du sitter själv och skvallrar om mig här men jag tillåts inte svara..:-) Mannen som kan det där med rättspatos.
  hejsvejs nu kan ni tissla vidare..

  (Nej jag skvallrade inte om dig, jag berättade vad du skrev, dvs jag pratade om din text, inte dig)

  Kommentar av Lena — mars 23, 2012 @ 10:39 e m

 29. Mariel:

  ”Du kanske har skrivit förut, men jag undrar om du har en bokreferens på detta ämne? Som du kanske minns funderar jag på om min son är en late talking child”

  Jo jag har skrivit om det redan i ett tidigare kommentarsfält. Det är Thomas Sowell som har skrivit två böcker om ämnet. Här är den nyaste och mest vetenskapliga av dem.

  The Einstein Syndrome: Bright Children Who Talk Late (2002)

  http://www.amazon.com/The-Einstein-Syndrome-Bright-Children/dp/046508141X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1332542480&sr=8-1

  ”Och sen, om jag får säga min åsikt, så hade jag IP-bannat Lena för länge sen om jag vore du. Men du gör som du vill. För mig spelar det ingen roll, jag gillar dramatik. Men andra får säkert bara jobbigare och jobbigare med att bara “va” här inne.”

  Vi får se hur jag gör. Nu har det varit lugnt ett tag men nu har hon fått för sig du är Torstensson också.

  Kommentar av Aktivarum — mars 23, 2012 @ 10:44 e m

 30. Mariel:

  ”Och sen, om jag får säga min åsikt, så hade jag IP-bannat Lena för länge sen om jag vore du. Men du gör som du vill. För mig spelar det ingen roll, jag gillar dramatik. Men andra får säkert bara jobbigare och jobbigare med att bara “va” här inne.”

  Men lilla påhittade Mariel på 23 bast! Ni är då för rara alla ni marionetter härinne. Hoppas någon går på ert skitsnack. Hade du varit en tvåbarnsmorsa på 23 år och inte bara ett lånat foto av någon kontakt så hade du tamefan inte hängt härinne varje dag! Inte heller hade du köpt Eriks snack mer än mitt! Du är en stor fet bluff tillsammans med den grymt elaka falska Erik.

  Kommentar av Lena — mars 23, 2012 @ 10:48 e m

 31. Vassegooo och stryk igen, för du är för dum för att inse att ju mer du stryker desto mer vill folk läsa. Men det förstår du ju redan som är så oerhört mer smart än mig.

  Kommentar av Lena — mars 23, 2012 @ 10:50 e m

 32. ”Nej jag skvallrade inte om dig, jag berättade vad du skrev, dvs jag pratade om din text, inte dig)”

  Jaha behövde man stryka min text då? Tur att det finns så stora och smarta män som dig.

  Kommentar av Lena — mars 23, 2012 @ 10:52 e m

 33. Lena:

  Jag kommer inte att ändra min policy här på bloggen bara för att du avsiktligt saboterar, trollar och försöker locka andra att börja bråka med dig. Jag kommer däremot inte att tillämpa den på dig. Grattis du har nu skrivit så mycket trams jag varken orkar flytta eller stryka. Återstår då skräpkorgen.

  PS: Skall du inte skriva en till lång kommentar om hur dum du tycker jag är? Du tror jag vill ha sådana kommentarer här eller? Strykningar ökar intresset säger du? Ok, ett tryck så är din kommentar i skräpkorgen.

  Kommentar av Aktivarum — mars 23, 2012 @ 10:55 e m

 34. @Lena: Missade du filmen på youtube jag la upp där jag verifierade mig själv? Jag gjorde det ju då du fick för dig att jag var en man.

  @Aktivarum: Varför skrev du såhär på genusnytt på det Lena skrev där.

  Hon skrev “Du är en intrigerande människa som kör med falskspel. Du smörar och fjäskar för yngre oerfarna som du ska locka in i ditt spindelnät.”

  Som du svarade såhär på:Alla som läst inläggen vet att den enda person som stämmer på den där beskrivningen är Mariel.”

  och jag förstår inte varför du fick in mig i den där beskrivningen? Jag lockas inte in i något spindelnät.

  Kommentar av Mariel — mars 23, 2012 @ 10:56 e m

 35. Jag läser en bok nu, ”3096 dagar av Natacsha Kampusch” . En tjej på tio år som blev kidnappad av en äldre man och inlåst i en källare i åtta år.

  En psykopat med en dominant mamma som var otroligt störd. Även han behövde forma om en annan tjej/kvinna som passade honom. Påminner lite om den perfekta mallen som Erik skapat av mariel på sin blogg. 🙂

  Kommentar av Lena — mars 23, 2012 @ 10:57 e m

 36. Mariel:

  En mamma med två småbarn skulle knappast göra ett youtube-klipp med två tecknade djur som frågar varandra , ska vi ha sex nu..En mamma med två småbarn tänker vanligen annorlunda och beter sig inte som en fjortis.

  Kommentar av Lena — mars 23, 2012 @ 11:00 e m

 37. Jag tror Erik sitter och bla bla samtidigt som han sitter och stryker min text 🙂 Det larviga är att han stryker text som inte är relevant att stryka.

  Dina personangrepp på mig är inte relevanta att stryka? In your dreams

  Folk kan ju fråga honom varför han inte strök text när jag blev kallad för en massa invektiv som radikalvagina, köttmadrass o.s.v nej då lät han den texten vara kvar.

  Då lät jag all text vara kvar! Något du redan upplysts om.

  Och nu sitter han är ”ridderlig mot den påhittade Mariel. Varför sitter en tvåbarnsmorsa med man och inne på Eriks blogg varje dag en sen fredagkväll:-))

  Det är i och för sig helt hennes sak om hon vill du skall veta det. Det heter privatliv av en orskak.

  Kommentar av Lena — mars 23, 2012 @ 11:04 e m

 38. Mariel:

  ”och jag förstår inte varför du fick in mig i den där beskrivningen? Jag lockas inte in i något spindelnät.”

  Jag har aldrig påstått du lockas in i spindelnät. Vad jag påpekade var att Lena tycker det och att den som läst hennes beskrivningar vet det är dig hon menar med det där klagomålet mot mig.

  Kommentar av Aktivarum — mars 23, 2012 @ 11:05 e m

 39. @Lena: Inte den videon (Hur en mamma med småbarn beter sig bryr jag mig inte om, min sjuka kanin-panda-video har inget med dem att göra! ).

  Nej, den här videon: http://www.youtube.com/watch?v=FLm5sHvju8Y&feature=youtu.be

  Det borde ju vara ganska tydligt att jag heter Mariel då väl?

  Kommentar av Mariel — mars 23, 2012 @ 11:05 e m

 40. Jag har inte förnekat att det finns någon människa bakom ett foto eller ett you-tube klipp. Däremot kan vem som helst måla upp en story som passar vissa gruppers falska målsättning genom en blogg.

  (bla bla mera om hur dum Erik är – sååå intressant). Sedan kan du sitta med hur mycket läppglans som helst på dina läppar och fnittra lite i något you-tubeklipp det gör varken till eller från.

  Kommentar av Lena — mars 23, 2012 @ 11:11 e m

 41. Mariel:

  Kul video, bra det där att du kom ihåg att du skulle säga namnet på bloggen i videon sådär i sista sekunden 🙂

  Kommentar av Aktivarum — mars 23, 2012 @ 11:11 e m

 42. @Lena: Nä, men nu när du sett den kanske då kan du åtminstone sluta påstå att jag är något annan är mig: Mariel. Jag har inte så mycket emot att du framför dina tankar om MIG (olika storys).

  Yes fnittra kommer jag alltid göra 🙂

  @Aktivarum: haha ja.. tänkte videoblogga oftare.. apråpå att jag e så himla proffsig på de där 😀

  Kommentar av Mariel — mars 23, 2012 @ 11:16 e m

 43. Erik:

  Texten ovan handlade om boken jag läste och behövde inte strykas!

  Jag strök den pga dina liknelser till mig. Har du svårt att fatta? Du får lära dig argumentera utan personangrepp mot mig eller nån annan eller så stryks/raderas skiten. Jag behöver inte hosta angrepp varken på mig eller nån annan här.

  Men det lustiga är att varje gång du strukit min text visar det hur mycket sanning som fanns bakom min ord för du tog dig åt.

  Upplysningsvis så har de där två sakerna ingen koppling alls i verkligheten.

  Inga vettiga normala människor kommer köpa ert bla bla ni är dumma ! bla bla bla du är dum kommer slå tillbaka mot dig.

  Kommentar av Lena — mars 23, 2012 @ 11:17 e m

 44. Jag läte detta för någon dag sedan men tänkte ”ja det var väl ingen nyhet”, har för mig samma fenomen påpekades i media för ett år sedan om inte mer. Nåväl, jag gick tillbaka hit idag för att se om något intressant skrivits då det slog mig: kan det vara därför pojkar inte presterar lika bra i skolan?

  Först och främst finns det gott om tjejer i klassen och på hela skolan som man möter dagligen och sedan är 80% av alla lärare kvinnliga.

  Kommentar av David Holman — mars 23, 2012 @ 11:22 e m

 45. Erik:

  Jag videobloggandet visar verkligen din stora vetenskaplighet! 😉 Tycker faktiskt Erik och Mariel passar varandra ligger på samma nivå.

  Och Mariel glöm nu inte bla bla bla för dina tjänster! 🙂 En dag får du säkert två barn och man i norge som ni beskriver, för idag är det ju bara teater.:-)

  hejhopp.

  Kommentar av Lena — mars 23, 2012 @ 11:24 e m

 46. @Lena: Vem vet! Du kanske har rätt! Jag och Erik kanske är menade för varandra!! NOT. Jag är inte ett dugg vetenskaplig. Aldrig påstått det. hej hopp.

  @David Holman: Det var faktiskt intressant… Tror du de presterar bättre i de ämnen då lärarna är män? Eller att det är mer .. påverkat av hur det är totalt kanske.. men ändå..

  Kommentar av Mariel — mars 23, 2012 @ 11:28 e m

 47. ”Jag kommer inte att ändra min policy här på bloggen bara för att du avsiktligt saboterar, trollar och försöker locka andra att börja bråka med dig. ”

  Du är verkligen bla bla du är dum bla bla människa jag stött på fy tusan! Jag har blivit påhoppad härinne utan att jag provocerat, så ta du ditt falsk snack och stoppa någonstans.

  Whatever! Jag har haft en blogg i över två år utan att någonsin behöva stryka en rad som skrevs. Det enda som orsakat strykningar är när Lotta fick spel (där endast de grövsta dumheterna ströks) och när du började bråka efter att du gick in här för att berätta hur dumma alla var mot Lotta.

  Kommentar av Lena — mars 23, 2012 @ 11:29 e m

 48. Erik skrev just om min kommentar klockan 11,17 i slutet med egna ord. ”bla, bla bla..det var inte jag som skrev.

  Kan bara säga om det får vara kvar. Att ni bör ta skitsnacket om mig med en nypa salt från Erik, för är det någon som är ute efter att sabotera så är det bla bla bla

  Jag föredrar en diskussion på ett plan där han inte kan sabba min text! Han är ganska lam inne på genusnytt mot mig. Så går jag in här och ser att han betet sig som en skvallertant.

  Uppenbarligen behöver han en massa handikapp som strykningar, flyttningar och ett gäng mobbarpolare.

  Kommentar av Lena — mars 23, 2012 @ 11:40 e m

 49. ”Whatever! Jag har haft en blogg i över två år utan att någonsin behöva stryka en rad som skrevs. Det enda som orsakat strykningar är när Lotta fick spel (där endast de grövsta dumheterna ströks) och när du började bråka efter att du gick in här för att berätta hur dumma alla var mot Lotta.”

  Som sagt en en massa bullshit. hejsvejs

  Kommentar av Lena — mars 23, 2012 @ 11:41 e m

 50. Lena:

  Alla personangrepp jag hittar mot mig kommer att bli utbytta mot bla bla de är dumma bla bla. Syftet med denna blogg är inte hosting av personangrepp mot mig.

  Har du inget annat att säga än att du tycker jag är falsk och dum så kan du avstå från att skriva. Varför tror du jag skulle låta sånt stå kvar?

  Kommentar av Aktivarum — mars 23, 2012 @ 11:45 e m

 51. ”att någonsin behöva stryka en rad som skrevs. Det enda som orsakat strykningar är när Lotta fick spel ”

  För det första så är dit bla bla du är dum och din bla bla en j..a katastrof! Du är dum bla bla bla bla. Exakt som VD där ute beskriver! Han var förövrigt en j..a frisk fläkt mot er alla elaka typer.

  Erik ser inte själv sitt ”spel” med tillåtna mobbdrev och hot när han var Törnrosa mot mig.

  Ingen riktig vetenskapsman sitter och skryter med att han är en vetenskapsman. Dessutom utför hån egen vetenskap. Att referera till andras vetenskap betyder inte att man är en vetenskapsman.

  Det får du tycka om du vill. Du får tycka vad du vill om vetenskapsmän så länge du förstår att det bara är tyckande.

  Kommentar av Lena — mars 23, 2012 @ 11:49 e m

 52. Erik skrev även om min kommentar klockan 11,40. det var inga persnpåhopp.

  Du kallade mig den falska mannen, upplysningvis jo det är ett personpåhopp.

  Ja jäklar..Nej vi får ta en dust på ett forum utan dina falska handikapp så vi ser hur långt du kommer!

  Kommentar av Lena — mars 23, 2012 @ 11:53 e m

 53. Normalt hade även en 23-åring tjej sett upp till mig och kunnat lära sig något. Jag betvivlar inte att det kan finnas en brud på filmen eller bakom ett foto. Däremot bör kanske inte folk glömma att vem som helst kan skriva kommentarerna.

  Kommentar av Lena — mars 24, 2012 @ 12:06 f m

 54. Uppdatering:

  Inlägg bestående av totalt nonsens i skräpkorgen. Varsågod att fortsätta diskutera inlägget eller något annat som inte inkluderar nonsens och personangrepp.

  Kommentar av Aktivarum — mars 24, 2012 @ 1:03 f m

 55. @ David Holman

  Mycket intressant!!
  Skilda klasser kanske?
  Optimera pedagogiken efter respektive kön för att maximera effekten?

  Kommentar av Anders Senior — mars 24, 2012 @ 8:31 f m

 56. Nej men Erik har vi varit orättvisa igen!

  Totalt ”nonsens”,enligt Erik är inlägg som handlar om sanningen. Och inte stryker honom över ryggen!

  Han kör samma taktik som Billing raderar kommentarer och påstår efteråt utan att någon kan se vad där stod att det varit personligt påhopp.

  Mycket smidigt att du låter Mariels/Torstenssons svar vara kvar men inte mina. 🙂

  Sitt du här och blabla bla med Torstensson alias Mariel.

  Jag tänker klistra in mina svar På genusnytt så folk ser dem där istället.

  P.S. Skaffa dig ett jobb istället för att sitta här och förtala folk!

  Kommentar av Lena — mars 24, 2012 @ 9:14 f m

 57. Anders Senior:

  Risken finns att vi måste köra med skilda klasser och tydligt mansdominerad lärarkår ja. Iaf tills matriarkat-skolan slutat betrakta det som en godkänd målsättning att ge flickor bättre betyg än pojkar i alla ämnen. Jag har inget problem med att flickor är bättre än pojkar i vissa saker men när det är alla ämnen är det löjligt och DEJA skall bara skämmas. De är ett pojkfientligt skämt!

  Jag vill minnas att det var någon jämställdist som förespråkat detta med könsuppdelad skola redan. Kommer dock inte ihåg vem kan det ha varit David Holman?

  På tal om ingenting titta vad dessa verklighetsfrånvända människor lägger resurserna på!

  http://www.engineeringdegree.net/girls-in-stem/

  Kommentar av Aktivarum — mars 24, 2012 @ 11:31 f m

 58. Jag skulle snarare föreslå klasser där pedagogiken optimeras för vad som krävs.

  Är det tillämpbart på alla ämnen, eller presterar de bättre i blandade klasser i vissa fall?

  Man kan ju gissa att pojkar kanske skall ha en kvinnlig gympalärare för bästa prestation (försöka imponera på). medan teoretriska ämnen kanske hanteras bäst av en manlig lärare för pojkar (som vet hur pojkar tänker), och en kvinnlig för tjejer.

  Här finns möjligheter till verklig, seriös genusforskning:
  Samma forskning skall givetvis göras både på pojkarna och flickorna för att optimera deras lärande.

  Vilken könsfördelning det blir i lärarkåren skall i så fall avgöras hur många elever skolan har av varje kön, vilka behov av pojk- flick- eller blandklasser föreligger, och vilken typ av (kön) det bör vara på läraren för bästa resultat i dessa ”könsoptimerade” klasser.

  Tyvärr tillåter nog inte statens budget dylika utsvävningar, fast en bit på vägen vore väl att skrota dagens genusforkning om trumpeter och hen och vad det nu är, och göra lite seriös, riktig forskning istället……

  Kommentar av Anders Senior — mars 24, 2012 @ 3:53 e m

 59. Lena

  ”Kan du inte berätta för alla hur du ville skapa en blogg och lägga upp dig som kvinna, som du pratade om på GenusNytt!?”

  Jo det kan jag berätta om. Eller jag kan berätta om något annat som faktiskt skedde, det med bloggen var för att provocera fram kommentarer, för att se hur det skulle mottas av radikala element som annars säger sig vurma för normbrytande saker. Jag blev kallad bög, smygbög och omanlig. Jag tror att en del av kommentarerna kom från dig Lena. Vad är det hos män som är normbrytande som du så starkt hatar? Blev du måhända rädd, att jag som man, inte höll mig i den roll som du kräver av andra män ? Din värld rasade samman ! Helt plöstligt såg du din värsta fiende, nämligen en man som promenerade in på kvinnliga domäner utan att be om ursäkt för det. En man som inte går att definiera som varken ond eller god.

  Min kvinna har sminkat mig en gång. Hon ville måla mina läppar och göra mig snygg som en kvinna. Rouge, ögonskugga, ja alles. Sen ett hårspänne i håret. Så vi gjorde det i någon sorts förspel.

  Hon skrattade mycket och jag bjöd på det eftersom jag vill göra henne glad. Det är så med kärlek, man gör varandra glada, hade du hört skrattet från den kvinnan och varit mig i den stunden så hade du också kännt det som jag ofta känner angående henne.

  Jag skäms inte heller för mina besök på gayklubbar. Det är riktigt kul där speciellt när man säger att man är hetero.

  Hoppas du har haft en bra dag, själv har jag blivit rart omhändertagen.

  Kommentar av Torstensson — mars 24, 2012 @ 7:17 e m

 60. Aktivarum: Det här med uppdelade klasser efter kön, hör med Ninnitokan om vad hon tycker om det, det skulle vara kul att se er disskutera det. Jag har en känsla av att hon inte skulle gilla det då hon ofta kände att hon hellre passade in med killarna. Jag kan förstås ha fel, men det vore som sagt kul för mig att se 🙂

  Kommentar av Mariel — mars 24, 2012 @ 9:19 e m

 61. Mariel:

  Jaha? Hmm jag anar vad du har planerat. Så medan vi två bråkar om det skall du sitta med läsk och popcorn vid sidlinjen och titta på 😀

  Kommentar av Aktivarum — mars 24, 2012 @ 9:25 e m

 62. Aktivarum: Haha planerat 🙂 Jo jag föreslår att ni pratar om det lugnt och sansat… men klart jag sitter bredvid i så fall med läsk och popcorn 😀 du vet att jag gillar lite drama 🙂

  Kommentar av Mariel — mars 25, 2012 @ 10:59 f m

 63. Mariel:

  Om du gillar drama så vänta tills du ser det blogginlägg jag skriver i detta nu. Låt mig ge alla som läser kommentarerna en sneak peak på vad som är på väg upp på Aktivarum. Det FORSAR in kommentarer på Svd-krönikan av Therese Larsson.

  Kommentar av Aktivarum — mars 25, 2012 @ 11:46 f m

 64. […] med artikeln är dock påpekandet att attackera män inte fungerar för att styra kvinnor eftersom kvinnor inte bryr sig om genomsnittsmän. “Är det verkligen bara männens fel som inte släpper fram alla duktiga damer till ledande […]

  Pingback av Therese Larsson om kvinnors feghet – Feminism handlar om chefsrace mot män – Inte kvinnlig befrielse « Aktivarum — mars 25, 2012 @ 12:55 e m

 65. Kanon artikel.

  citat: ”Dessa ideologier bryr sig föga vad som är effektivt, de drivs av egoism.”

  Herregud….så sant…Kvinnor i offentliga organisationer bryr sig i inte i førsta hand om vad som ær rationell mht verksamheten utan ær mer intresserade av andra meningar …altså sina egna som ej har med målet att gøra egentligen….

  irrationellt upptrædande.

  Per Hagman

  Kommentar av per Hagman — mars 25, 2012 @ 2:04 e m


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

  aktivarum@gmail.com

  Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

  Gör sällskap med 1 383 andra följare

  Arkiv

%d bloggare gillar detta: