Aktivarum

Recension: Mansförbjudet av Pär Ström – Könsdiskriminering av män och pojkar

oktober 11, 2012
34 kommentarer

Pär Ströms nyaste bok tar upp ämnet formell könsdiskriminering av män och pojkar.

Varför just formell diskriminering? Helt enkelt för att den allvarligaste formen av diskriminerng är den som är enligt reglerna. Den där man skulle begå tjänstefel genom att inte diskriminera folk.

”Formell diskriminerng av det kvinnliga könet är synnerligen ovanlig i Sverige, eftersom sådan väcker så starka reaktioner. Det finns en väldig rädsla i Sverige för att bli anklagad för kvinnodiskriminering”

Betyder det att kvinnor inte kan diskrimineras i Sverige? Nej, men det betyder att när kvinnor diskrimineras är det mot reglerna. Endast män kan bli diskriminerade i enlighet med reglerna.

Pär Ström har sammanställt över 100 sidor exempel på mansdiskriminering från följande områden:

Lagstiftning, Politik och myndighetsutövning, Offentliga sektorn, Ungdomsverksamhet, Utbildningsväsendet, Karriär och rekrytering, Stöd till företagare, Kultur och Privata sektorn.

”Det finns en särskild förordning om att kvinnor kan få statsbidrag för att organisera sig. Det kan däremot inte män.” 

Sverige sägs vara ett av världens mest jämställda länder. Men i det tysta har två grupper krigat om ordet jämställdhet: De som menar lika rättigheter mellan könen och de som menar lika utfall.

”Mansförbjudet” visar hur den sistnämnda gruppen dominerar i det svenska politiska etablissemanget.

När man i officiella sammanhang pratar om jämställdhet har det ingenting med lika rättigheter mellan könen att göra. Vår jämställdhetspolitik står för att kvinnor har betydligt mer rättigheter än män.

Genusåsikten: ”Kvinnor har minsann blivit diskriminerade i tusentals år, så det är faktiskt bara rättvist om kvinnor blir lite extra gynnade nu”

Pär Ström menar detta är en tankevurpa: En kvinna som diskriminerades på 1500-talet får inte upprättelse av att en man diskrimineras 2012. Människor är inte ingredienser i ett könskollektiv.

Med det  här med diskrimineringslagen och DO , arbetar inte de med att åtgärda sånt här?

Svaret är nej. Diskrimineringslagen ger nämligen rätt till undantag gällande åtgärder som anses främja jämställdhet och då jämställdhet kan betyda vad som helst så blir godtycklighet dagens regel.

Undantag 1: Förbudet mot diskriminering hindrar inte åtgärder som är ett led i strävanden att främja jämställdhet mellan kvinnor och män. 

Undantag 2: Förbudet mot diskriminering hindrar inte att kvinnor och män behandlas olika om det har ett berättigat syfte.

Sedan hittar vi till och med i Regeringsformen att föreskrift inte får missgynna någon pga kön om inte föreskriften utgör ett led i strävanden att åstadkomma jämställdhet mellan män och kvinnor.

Pär Ström förespråkar Jämställdism: Lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter mellan könen.

Men innan han kan göra det måste han visa att Jämställdhet idag förutsätter en åsikt där människor inte alls är lika mycket värda. Vissa människor har för makthavare blivit mycket mer värda än andra.

Genusåsikten: ”Det finns en könsmaktsordning som gör att män favoriseras medan kvinnor diskrimineras” … ”För att kompensera för detta och åstadkomma rättvisa måste kvinnor erbjudas vissa förmåner framför män. Så att det blir jämställt” 

Varifrån kommer då denna åsikt? Ström tar upp exempel som ridderliga värderingar, kvinnliga förväntningar att hjälpas åt och den politiska åsikten där 50-50 fördelning blir ett självändamål.

Själv menar han att det är en felaktig definition av jämställdhetsbegreppet som används.

Jämställdhet betyder inte ”lika många av vardera könet” – Jämställdhet betyder ”lika värde, rättigheter och skyldigheter mellan könen.”

Här finns två mycket viktiga frågor som Ström tar upp. Varför anses det från politiskt håll vara så viktigt med lika utfall mellan könen och hur påverkas egentligen människor av kvinnocurlingen.

Det sistnämnda tas upp från tre olika perspektiv: Hur påverkas män och pojkar? Hur påverkas kvinnor och flickor? Slutligen vilken syn på meriter och kompetens är det som sprids?

Pär Ström ger några förslag men målet är att få läsarna själva till eftertanke och diskussion.

Där lyckas han definitivt. Efter 100 sidor fakta är det betydligt lättare att känna sig delaktig i dessa viktiga frågor. Välkommen in i debatten, glöm inte att den finns för att Pär Ström startade den.

Boken rekommenderas varmt till alla av manligt kön, alla mammor med söner och alla som med jämställdhet menar något annat än att kvotera fram kvinnor.

Adlibris

Bokus

Smålandsposten: Män diskrimineras i jämställdhetens namn

Genusnytt: Om Internationella flickdagen

Pelle Billing: Att ta ansvar handlar om både försörjning och hemarbete


Recension: Jämställdhetsbluffen av Pelle Billing – Introduktion till Mansfrågor

september 30, 2012
17 kommentarer

Pelle Billings bok är den perfekta introduktionen till forskningsområdet ”Mansfrågor”

När berättelsen börjar är det 1991, Pelle Billings familj har just flyttat tillbaka till Sverige efter fyra års vistelse i Förenade Arabemiraten. Han är 16 år gammal och skall börja gymnasiet…

”För att provocera brukar jag ibland svara frågeställaren att jag är svensk, född på 1970-talet och man. Mer än så behövs inte för att få någon typ av intresse för kön och jämställdhet.”

Jämställdhetsbluffen inleds med Pelle Billings bakgrund och tankar för att sedan gå vidare till att presentera hans syn på mansfrågor. Inte för att de är mer viktiga, utan för att de är mer okända.

Många av bokens pasager utgår från bägge könens situation. Vi lär känna både ”Conny och Camilla”

Boken kommer att vara enormt värdefull för minst två olika läsargrupper. Den ej insatte läsaren kommer för första gången att kunna få en snabb och behaglig överblick av ämnet Mansfrågor.

”En mansfråga är helt enkelt ett problem som drabbar gruppen män så pass mycket mer än gruppen kvinnor, att det är meningsfullt att åtminstone delvis se det som kopplat till kön”

Den mer insatte läsaren å sin sida kommer för första gången att ha ett ordentligt utgångsläge för vidare diskussion. Dessa två grupper kan sedan för första gången ha en effektiv kommunikation med varandra.

Den grupp som kommer att ha minst utbyte av boken är de som redan anser sig vara experter på genus.

Det beror dock inte på att de bestrider Pelle Billings beskrivningar av mansfrågor. Det beror snarare på att de har förklaringsmodeller som inte klarar av konkurrens eftersom de bygger på maktanalyser.

”Begreppet makt är helt centralt i den svenska jämställdhetsdebatten. Delvis har det att göra med den så kallade Maktutredningen som ursprungligen tillsattes av Ingvar Carlson och presenterades i färdig form 1990”

En av de fyra ledamöterna där var genusteoretikern Yvonne Hirdman. Maktutredningen ägnade ett helt kapitel åt att diskutera det genussystem med tillhörande könskonflikt som hon själv lanserade 1988.

Det historiska perspektiv där könen anses i konflikt med varandra ägnar Billing ett helt kapitel åt.

Han konstaterar genusteorins samhällssyn i hög grad bygger på förväxlingar av orsak och konsekvens. Genusteoretiker verkar ofta ta för givet att vad än som hände också var meningen.

Vad fanns det för orsak att göra uppror mot rådande roller så länge dessa roller var helt nödvändiga för att säkerställa att ens barn skulle överleva och ha en framtid?

Detta är en fråga Hirdmans anhängare sällan bryr sig om att besvara. För dem tycks det inte vara en fråga om vad som var möjligt att göra utan vad som var önskvärt att göra. Det sk Nirvana-felslutet.

Detta är min första riktiga bokrecension och jag försökte att inte ”spoila” för mycket.

Anteckningarna från första läsningen täcker dock upp 3 hela wordsidor och många av dem tar upp ämnen som redan finns beskrivna på bloggen. Det finns helt enkelt hur mycket material som helst.

Två underkapitel är direkt relaterade till Billings bakgrund som läkare. Det ena visar hur svenska staten lägger flera miljarder mer på kvinnors hälsa. Det andra tar upp frågan om manlig omskärelse.

Jämställdhetsbluffen består av 200 sidor uppdelade på 10 kapitel bestående av 3-5 underkapitel.

Nedan följer en uppräkning av bokens samtliga kapitel och underkapitel. Den som redan bestämt sig för att skaffa boken och vill överraskas behöver inte läsa texten i nedanstående citatruta.

Personer som är osäkra om just de frågor som intresserar dem tas upp i boken får dock här svar på det mesta. Är det något ni saknar är det bara att säga till i kommentarsfältet.

Kapitel 1: Könsroller som fungerar, Den manliga könsrollen, Kvinnorörelsens födelse

Kapitel 2: Båda könen har makt, Osynlig Makt, Rösträtt, Vem slår vem?

Kapitel 3: Kvinnorna på stark frammarsch, Money Money Money, Flickornas skola, Män – en outbildad underklass

Kapitel 4: Är du jämställd. Hur jämställdheten kidnappades, Jämställdhet i vardagen, Vem vill bli inkvoterad?

Kapitel 5: Mansfrågor och deras uppkomst, Hälsa och livslängd, Kampen om förhuden, Varför ingen stor mansrörelse?

Kapitel 6: Vår tids mansbild, En mans dåd, alla mäns skuld, Oskyldig tills motsatsen är bevisad, Män, kvinnor och krig, Män som defekta kvinnor

Kapitel 7: Pappan som självklar förälder, Föräldrars olikhet inför lagen, Vårdnadstvister,

Kapitel 8: Biologin gör sig påmind, Biologism kontra biofobim Hjärnans formbarhet

Kapitel 9: Sveriges feminism, Mediefeminismen, Feminism som allenarådande förklaringsmodell, Genuspedagogik, Att vända på steken

Kapitel 10: Framtiden, Författarens tack, Källförteckning

Beställ boken

Adlibris

Bokus

Länkar:

Pelle Billing: Jämställdhetsbluffen är släppt, läs smakprov

Genusnytt: Gästblogg, mannen på gatan förstår mer än forskarna.

Pelle Billing: Första utredningen om mansfrågor diskuteras i TV

Genusnytt: Marika formgren har farhågor när mansfrågor utreds

Fler länkar

Flashback: Pelle Billing släpper boken Jämställdhetsbluffen


    aktivarum@gmail.com

    Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

    Gör som 1 383 andra, prenumerera du med.

    Arkiv

%d bloggare gillar detta: