Aktivarum

Girlwriteswhat om Ateism Del 1 – Därför har Feminism och Religion fel | september 12, 2012

Girlwriteswhat kommenterar den feministiska utvecklingen i ateistiska forum.

För den nytillkomna har jag nu samlat alla inlägg med videoklipp från Girlwriteswhat i en egen kategori. Därmed behövs ingen presentation. Vi går raskt vidare till ”Atheism, you asked for it…”

Vi börjar med varför den feministiska teoribildningen om patriarkat och våld är felaktig. Här har vi faktumen att män är mindre rädda för våld än kvinnor och män är mer utsatta för våld än kvinnor.

Den emotionella responsen på våld är alltså i direkt konflikt med den observerbara verkligheten.

Hur skall samhället tolka och hantera den situationen? Girlwriteswhat tar upp olika alternativ på rationella förklaringar och tänkbara lösningar (5.00-6.00). Men låt oss nu titta på hur feminister HAR agerat.

Women are more afraid of violence than men…

Therefore we need a Violence Against Women Act and awareness campains exaggerating womens level of risk and we should dismiss discussions of Violence against men as ”What about the menz” or derailing or minimizing womens oppression, or ”Well who is assaulting now? Other men!” 

På enkel svenska. Vi behöver 1) en speciell ”kvinnofridslag” vi behöver 2) kampanjer som överdriver riskerna kvinnor löper och diskussioner om våld mot män bör 3) förlöjligas och svartmålas.

När våld mot män tas upp stjäl det nämligen resurser som kunde användas till att skydda kvinnor.

Feminister förespråkar därför att vi definierar om begreppet våld att inkludera helt andra saker kvinnor inte gillar så kvinnor i statistiken verkar vara mycket mer utsatta än de egentligen är.

We should also redefine violence against women including things like ”The Silent Treatment” or ”Using Logic” so we can continue to concentrate the vast majority of societys resources in attention toward the demographic least affected by violence.

Vad feminister alltså gjort är att överdriva våldet mot kvinnor och förminska våldet som män utsätts för. Det sistnämnda med undantaget våld som kan skyllas på för liten genusmedvetenhet.

Prioriteringen hos Nationella Sekretariatet för Genusforskning borde inte förvåna någon.

Först genusrätt åsikt, sedan flickor, sist pojkar. Inbördes relationen mellan pojkar och flickor bedöms inte empiriskt utan genom att man ställer känslobaserade frågor som gynnar kvinnor!

Trots att män mycket oftare i alla kategorier utsätts för våld upplever sig kvinnor mer utsatta för våld. Trots att vi VET detta är felaktigt använder vissa forskare upplevelsen som fakta.

Att bekräfta och förstärka kvinnors redan överdimensionerade känsla av utsatthet är ”forskning??? 

Vad sägs om lite upplevelse-bingo:

”1) Trots en relativt jämn könsfördelning upplever kvinnorna i studien sig motarbetade på grund av sitt kön” … ”

2) De kvinnliga cheferna upplevde att de fick ta på sig mer administrativa uppgifter än männen” … ”

3) Tuija Muhonen ser också att manliga chefer lyfter fram manliga studenter. Kanske för att de upplevs som mer kompetenta” … ”

4) En enkätundersökning bland lärarna på högskolan visade också att de kvinnliga lärarna upplevde härskartekniker” … ”

5) Hur kan det då vara att kvinnlig personal upplever sig diskriminerade på grund av sitt kön?”

Jämför frågeställningen med: Hur kan det komma sig att kvinnor upplever sig våldsutsatta pga sitt kön trots att de bevisligen är den grupp som empiriskt löper minst risk att utsättas för våld?

När studenter insisterar på att känslobaserade argument inte bara är lika valida i sak som logiska argument utan också att det är sexism att kritisera dem så är det inget litet problem.

Vad hindrar exempelvis forskare från att basera sina slutsatser på riktiga religioner också?

Se gärna Alan Sokal förklara George W. Bush roll i att få bort de värsta formerna av sådan här skräpvetenskap. Emotionella argument från konservativ höger var inte fullt så populära…

När studenter har dessa åsikter är det dags att läsa Mats Alvessons ”Många blir inte klokare av en högskoleutbildning”. Alvesson refererar studien ”Academically Adrift” (Arum & Roksna)

”för cirka 40 procent skedde ingen mätbar förbättring i fråga om förmåga till att resonera, se mönster, tänka kritiskt och annat som anses vara huvudpoängen med högre utbildning.”

Kort sagt: De traditionella ämnena skapar en tänkarklass, de moderna ämnen en tyckarklass.

De traditionella ämnena lär ut riktig forskning. De moderna ämnena lär mestadels ut två saker 1) Hermenutisk intervjuforskning a la Eva Lundgren 2) Kritik av traditionella ämnens tänkande.

När hög utbildning inkluderar en tyckarklass som försöker sparka ut tänkarna ser jag tydliga paralleller både till massmedia och till konflikten inom Ateismen som GWW presenterar. Mer om det i Del 2

Genusnytt: Varför är det bara flickor man skall hjälpa i Afghanistan?

Pelle Billing: Vad spelar kön för roll vid politiska skandaler?

 


Publicerat i Okategoriserade

28 kommentarer »

 1. En allmän jämställdhetsfråga blir hur mycket den kvinnliga ojämställdheten är endast upplevd och ingenting faktiskt? Såklart har kvinnor könsspecifika problem men det är inte samma sak som ojämställdhet men enligt feminismen tycks alla problem kvinnor har vara ojämställdhet eller bero på ojämställdhet. Detta är viktigt att ta itu med för att upplösa problem som baserar sig på falskkonstruktioner och för att kvinnor kan själv åtgärda problemet om orsaken är hon själv.

  Kommentar av Matias — september 12, 2012 @ 9:46 f m

 2. Men Erik, du får inte dissa känsloargument och det upplevda, – då är du kvinnofientlig. Det är lika viktigt som det empiriskt mätbara (minst!) Det berättade en manlig feminist för mig, medans han rev ner affischer. 🙂

  Kommentar av Matte Matik — september 12, 2012 @ 10:00 f m

 3. Matte Matik:

  Ja, visst är det talande att det framför allt är manliga feminister som står för ”nedrivandet”? Det är lite som att se den radikalfeministiska varianten av ”AVATAR” Där det enda sättet för killarna att bli accepterade av mansfientliga grupper är att visa hur mycket de hatar iden med mänskliga rättigheter för både killar och tjejer.

  Kommentar av Aktivarum — september 12, 2012 @ 10:45 f m

 4. Tänk att mänskliga rättigheter för män upprör feminister så mycket… Man kan ju tro att de hatar män. (Apropå diskussionen om kvinnliga feminister som känner sig hatade.)

  Kommentar av Hjalmar — september 12, 2012 @ 11:05 f m

 5. Hjalmar: Det är ett faktum att många dessa människor är manshatare dvs spridare av misandri och personer som inte ser något som helst fel i att associera det manliga könet till allt dåligt i världen. Huruvida kvinnliga feminister är hatade är helt irrelevant. Det är som att diskutera att visserligen var Ku Klux Klan en organisation som spred rasism mot svarta, men å andra sidan säger svarta inte snälla saker om medlemmar av Ku Klux Klan heller. Stackars KKK:are som blir attackerade av den grupp de attackerade.

  Kommentar av Aktivarum — september 12, 2012 @ 11:08 f m

 6. Som jag uppfattade GWW argumenterade hon inte för att feminism och religion hade ‘fel’, utan att ateismen framför allt tar ställning mot religion som irrationell, och att feminismen är irrationell på ett fullt jämförbart sätt. Därmed står den i konflikt med ateismen som ställningstagande.

  En ‘evidensbaserad feminism’, om vi föreställer oss en sådan, skulle dock vara i linje med ett ateistiskt förhållningssätt då, och GWW uppmanar ateisterna att hålla feministerna till samma standard för rationalism som rörelsen i övrigt har.

  Kommentar av Ulf T — september 12, 2012 @ 11:28 f m

 7. Ulf T: GWW argumenterar för att att Feminismen har fel och för att den ena sidan i kriget om Ateismen (som började med Skepchicks Elevatorgate) har fel. I bägge fallen har de fel för att deras argument inte funkar. Deras orsaker för att göra som de gör och säga som de säger does not compute. Eller på enkel svenska de ljuger ihop en massa strunt för att få en ursäkt att följa känslorna.

  GWW uppmanar inte ateisterna att hålla feministerna till rationell standard. Hon berättar för ateisterna vad effekten blivit av att släppa in feministerna i rörelsen.

  ¨”The conflict that began with Elevatorgate has now overtly become ”us vs them”, with battle lines drawn by righteous feminists and vilification and exclusion of any who voice the slightest dissent. The ”Four Horsemen” of atheism have been recast as the perpetually evil ”old white patriarchs”, an identifiable group which according to feminist agitprop should be dismissed out of hand. If a powerful, educated old white man said it, you can be sure it’s garbage, right? Why? Because we say so! We’re just trying to be inclusive!”

  Vad som nu händer inom amerikansk Ateism är snarlikt trakasserierna mot fel sorts Hbt-människor under Pride.

  http://owningyourshit.blogspot.se/2012/08/this-means-war.html

  Kommentar av Aktivarum — september 12, 2012 @ 12:02 e m

 8. @Aktivarum,

  GWW argumenterar för att att Feminismen har fel och för att den ena sidan i kriget om Ateismen (som började med Skepchicks Elevatorgate) har fel. I bägge fallen har de fel för att deras argument inte funkar.

  Jo, hon gav exempel på hur Feminismen haft rejält fel, och ändå fortsätter att driva sina teser, trots att de står i konflikt med verkligheten.

  Min poäng var att GWW gick djupare än så, och hävdade att Feminismen inte är kompatibel med Ateismen just för att Ateismen som sådan tar uttryckligen avstånd från den typ av resonemang som Feminismen bygger på, alldeles oavsett om de skulle råka hamna på samma sida som fakta då och då.

  Det är, som jag förstod det, kontentan av hennes avslutande diskussion, där hon också exemplifierar med hur vissa argument för att ta avstånd ifrån Gud inte nödvändigtvis heller är i linje med Ateismen, som hon menar är ett aktivt ställningstagande för en rationell och evidensbaserad världsåskådning – specifikt för observationen att det inte existerar några bevis för att Gud existerar.

  Det var alltså hennes closing argument som jag syftade på.

  Men visst, hon inleder med att exemplifiera hur Feminismen har fel, sedan illustrerar hon vad som händer när man släpper in dem, och sedan påminner hon om vad Ateismen faktiskt står för, och hur precis det tankemönster som Feminismen (”a belief based on emotion rather than rationality”) representerar, är det som Ateismen primärt förkastar. I och med det beskriver hon även vad som händer när Ateismen släpper in känslobaserade argument till att börja med.

  Hårklyveri, kanske.

  Kommentar av Ulf T — september 12, 2012 @ 1:11 e m

 9. Ja hon inleder med att feminismen har fel. Hon avslutar med att beskriva ateismens nuvarande situation.

  ”And as long as there are men–and yes, I mean men, not just people, but men–in your community who are prepared to preen as heroes by validating and reinforcing the irrational beliefs and closet monster fears of a few hysterical (yes, I said it, hysterical) women, the conflict will only continue to escalate until the entire house goes up in flames. I’d advise you to call the fire department if I thought for a second that it would help.”

  Kommentar av Aktivarum — september 12, 2012 @ 1:41 e m

 10. ”Min poäng var att GWW gick djupare än så, och hävdade att Feminismen inte är kompatibel med Ateismen just för att Ateismen som sådan tar uttryckligen avstånd från den typ av resonemang som Feminismen bygger på, alldeles oavsett om de skulle råka hamna på samma sida som fakta då och då.”

  Jamen det är ju det jag har sagt hela tiden; (kommunismen) feminismen/feministerna infiltrerar medvet olika rörelser och inför successivt sina egna värderingar i dem, oavsett vad de rörelserna från början hade för agenda, den blir genom medveten infiltration och maktövertagande feministisk i slutänden.

  Kolla bara senaste exemplet, prideparaden, som nu blivit ett feministiskt jippo istället…. Samma sak med RFSU/RFSL, numer feministisk rörelse istället för ”sexuellt likaberättigad”…….

  Kolla politiken, hur många partier kallar sig inte nu feministiska? F! funkar inte, så feminismen infiltrerar istället andra rörelser, och får dem att agera utifrån en feministisk agenda i slutänden.

  Kommentar av Anders Senior — september 12, 2012 @ 1:55 e m

 11. Hursomhelst, jag fick nu anledning att gräva lite mer i Elevatorgate, och antar att denna sammanfattning är rätt bra. Det är verkligen i grund och botten en fascinerande uppvisning i det gamla mönstret att om en kvinna säger att en man har brustit i respekt mot henne, skall samhället genast ställa sig bakom henne och försvara hennes heder. När snöbollen börjar rulla får det naturligtvis större implikationer.

  Watson’s långa utläggning i början av sitt keynote speech om hur hon fått hatmail direkt följt av att hon hänger ut en av delegaterna och beskriver hur hon är förvirrad och inte förstår Feminism, är naturligtvis ett grovt övertramp för en keynote speaker, och det är en gåta hur Watson själv kunde tro att det var ok, bara för att… vad? Hon är kvinna, och en kvinna har alltid rätt att ”försvara sin heder”?

  Jag har varit på rätt många konferenser och även givit keynotes ett antal gånger. Jag kan inte påminna mig om att jag någonsin sett något liknande. Någon borde ha sagt till henne att hon agerade fel, och historien borde ha stannat där (lämpligen med en ursäkt från henne).

  Kommentar av Ulf T — september 12, 2012 @ 2:33 e m

 12. Det finns väl inget krav att måste vara rationell för att få kalla sig ateist?

  Kommentar av Lavazza — september 12, 2012 @ 2:58 e m

 13. Lavazza:

  Det FANNS inget krav på att man måste vara rationell men efter att ha sett irrationella personer försöka förstöra hela rörelsen, införa beteendekoder, demonisera ledande personer, slösa bort allas tid på feministisk hysteria och slutligen deklarera den gamla ateismen måste bort för att lämna plats för den nya hippa ”inclusive social justice atheism+ tredje vågen” så borde varenda person inom ateismen med förnuftet i behåll införa den regeln.

  Kommentar av Aktivarum — september 12, 2012 @ 3:16 e m

 14. Jag har nu undersökt hela historien och hittade en relaterad historia där Thunderf00t (känd ”Science Popularizer” på Youtube) tydligen fått sparken från PZ Meyers ”Freethought Blog” för åsikter som tydligen inte varit tillräckligt feministiska, och detta efter att han fått skriftligt tillstånd att skriva om precis vad han ville.

  Den utvecklingen ser jag som extremt oroande. Ser man (och tror på) flera av videoinläggen har tydligen flera personer blivit ombedda att dra åt helvete för att DE EFTERFRÅGAT BEVIS på några av påståendena om hot om våldtäkt och liknande. De har inte sagt att hoten inte finns, bara att de skulle vilja se bevis på dem.

  Om en SKEPTISK FÖRENING ber folk dra åt helvete för att de efterfrågar bevis så tappar jag nästan hoppet. Jag ser mig som skeptiker/vetenskapsman först och som jämställdist på en mycket avlägsen andraplats och om feminismen kan göra detta med i andra sammanhang extremt rationella människor, vill jag inte vara med mer.

  Kanske något att titta på?

  Kommentar av Johan — september 12, 2012 @ 8:54 e m

 15. Johan:

  Thunderf00t förekommer i Del 2 som tar upp likheterna mellan de här ”Ateistiska” feministerna från A+ och Q-förespråkarna på Pride. Om man läser vilka politiska åsikter som förespråkas av A+ och (hbt)Q-förespråkare ser man ett mycket tydligt mönster.

  Den som kanske bäst förklarar ursprunget är Thomas Sowell vars bok ”Vision of the anointed” redan i titeln beskriver den ideologi och det sinnestillstånd som förklarar varför dessa absurda händelser äger rum. Hur det rent praktiskt yttrar sig hos män och kvinnor beskrivs i citatet från GWW.

  Jag återkommer till händelsen med Freethought Blogs.

  Kommentar av Aktivarum — september 12, 2012 @ 9:14 e m

 16. @Johan: Nej, det bådar inte gott att s.k. skeptiker hakar på såna här saker.

  Tack till er båda för intressant läsning ang elevatorgate.

  Kommentar av Matte Matik — september 12, 2012 @ 10:33 e m

 17. […] kallar sig Ateism+ eller A+ och ägnar sig åt den sorts kritik som påpekades i Del 1. Likheterna mellan dem och Queer-gänget som försökte kidnappa Pride för att införa sin egen […]

  Pingback av Girlwriteswhat om Ateism Del 2 – Feministers försök att kapa rörelsen = A+ « Aktivarum — september 12, 2012 @ 10:45 e m

 18. Har en professor i filosofi nu som föreläsare/lärare på högskolan, han tog som exempel på en icke-falsifierbar teori upp patriarkatet och påpekade att ”vad män än gör så är det ett bevis på patriarkatets existens”, han seglade just nu upp på första platsen över mina lärare. (FYI vår programansvarige nu är professor i media med grov genusvinkling)

  Kommentar av David Holman — september 12, 2012 @ 10:51 e m

 19. […] Aktivarum, blogg, 2012-09-12: Girlwriteswhat om Ateism Del 1 – Därför har Feminism och Religion fel. […]

  Pingback av Kvinnors våld mot män. « Malte on the Roxxx — september 13, 2012 @ 4:53 f m

 20. @David Holmen
  Råkar inte vara så att det är en lärare som kommer från Jönköpings Universitet och vars första namn börjar på I och andra namn N?

  Undrar bara om du har haft samma lärare som jag, då du inte skrev ett namn vill jag inte dra upp hans namn.

  Kommentar av robjoh — september 13, 2012 @ 7:30 f m

 21. @David: Är du tillbaka i Sverige eller har de genusperspektiv på högskolan i USA också?

  Kommentar av Matte Matik — september 13, 2012 @ 8:12 f m

 22. @Robjoh, det är inte samma lärare, Högskolan Dalarna och Roger heter han.

  @Matte Matik, jag är hemma i Sverige för en termin i alla fall. Men självklart hade USA sina stolpskott också, dock var min lärarinna i interkulturellkommunikation bisexuell i ett lesbisktförhållande men var otroligt vettig i alla fall. Hon höll med mig i mycket av ideérna och lackade nästan ut på en elev som far med genustankar 😛

  Kommentar av David Holman — september 13, 2012 @ 8:57 f m

 23. @David Holman
  Då finns det minst två professorer i Sverige som säger samma sak 🙂

  Kommentar av robjoh — september 13, 2012 @ 10:50 f m

 24. Utveckligen är otäck och jag fruktar för skeptikernas framtid. Det som är så skrämmande är inte den feministiska åsikten. Visserligen tycker jag inte den passar i en skeptisk förening, men jag kan fortfarande se den som kompatibel. Vissa kvinnor BLIR illa behandlade och jag ser inget problem i att propagera mot detta.

  Problemet är att feminismen tillåts ÖVERTRUMFA det skeptiska tänkandet. Alltså, att fråga om bevis, att föra ett logiskt resonemang, att ifrågasätta anekdotiska bevis, allt detta ses som positivt av skeptiker. Om inte, förstås, det motsäger den feministiska åsikten. Då är man en rent ondskefull människa som måste kastas ut ur rörelsen.

  När man väl börjat vandra längs den vägen är man inte längre skeptiker, utan endast feminist. Thunderf00t i videon ovan framförde mild kritik mot en kvinna som kom med våldtäktsanklagelser. Jag har inga problem med att man anser att han har fel. Men att kasta ut honom från en ”Freethought blog” för att han yttrycker en avvikande uppfattning hade varit enastående komiskt om det inte varit så tragiskt.

  Vad har hänt med min rörelse?

  Kommentar av Johan — september 13, 2012 @ 12:10 e m

 25. Johan:

  Ingen jag känner till säger att det inte finns kvinnor som blir illa behandlade. Konflikten orsakas av att någon tar upp frågan om de kvinnor som blir illa behandlade verkligen blir det av de orsaker och i enlighet med de förklaringsmodeller feministerna framhäver som i sin tur är grundade i fransk intellektualism. (Derrida, Lacan, Baudrillard etc)

  Det här är inget nytt för som bara din rörelse råkat ut för. Evolutionspsykologi som helhet har råkat ut för samma saker. När de började ställa svåra frågor deklarerade feministerna att evolutionspsykologi består av vita konservativa gubbar och dem skall man inte lyssna på. Och många akademiker reagerade precis som PZ Myers och lyssnade på tramset.

  Det intressanta är hur långt högt vissa meriterade manliga akademiker går för att attackera andra högt meriterade manliga akademiker som inte visade en lägre meriterad kvinna tillräcklig hänsyn. Behöver jag verkligen beskriva den historiska bakgrunden där en gentleman med svärd skyddar en kvinnas ära? Det finns en orsak beteendet kallas ”White knighting”

  Kommentar av Aktivarum — september 13, 2012 @ 12:34 e m

 26. Jag har följt denna diskussion sedan ”Elevator-gate” då jag lyssnar på ”the Skeptics Guide to the Universe” (SGU). Måste säga att Thunderf00t är helt klart på rätt sida här när han påpekar att man uppmärksammar ett problem som om det vore vida förekommande trots att få, om några, egentligen råkat ut för något, sedan, när kvinnor inte känner sig säkra på TAM så hävdar man att ”se, det förekommer mycket, vi hade rätt och därför ska ni göra som vi vill!” istället för att, som Thunderf00t säger, inför samma policy som barer i USA har: ”Vi erhåller oss rätten att vägra service till vem vi än vill”, problemet löst.

  Vad är då det bästa med allt detta? Skepchich har en egen conference som, samtidigt som de klagar på att TAM inte har någon policy mot trakasserier, inte själva har en sådan policy.

  *face palm*

  @Robjoh
  Eller samma person med två identiteter… Mycket coolare så! 😉

  Kommentar av David Holman — september 13, 2012 @ 11:49 e m

 27. […] det dags att få det sagt att dagens feminism nästan bara handlar om kvinnors upplevda känslor, som det t.o.m. forskas på, och inte om ett rationellt tänkande och sunt förnuft. Känslor och det sunda förnuftet tillhör […]

  Pingback av Feminism handlar om känslor och inte sunt förnuft. « Malte on the Roxxx — september 17, 2012 @ 6:55 f m


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

  aktivarum@gmail.com

  Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

  Gör sällskap med 1 383 andra följare

  Arkiv

%d bloggare gillar detta: