Aktivarum

Jordan Peterson mosar Channel 4:s uppenbart partiska Cathy Newman i fiaskointervju | april 9, 2018

Ojdå! Det här blev visst ingen vanlig interjvu! Ni har troligen aldrig sett någon intervjuare vara så här kritisk, negativ och von oben om ämnen hon uppenbarligen inte behärskar, utan bara försöker bluffa sig fram inom och ni har än mindre sett den intervjuade klara av det med sådan skicklighet och expertis. Professor Jordan Petersons intervju på Channel 4 med Cathy Newman går knappt att kalla intervju då den så fort de kom in på citat från hans nya bok förvandlades till en politisk debatt med henne själv som moderator.

Jag kommer att peka ut viktiga delar av intervjun och ge egna kommentarer till hennes påståenden. Det här blir inget vanligt inlägg. Cathy Newsmans prestation är skrattretande. Och då menar jag att jag bokstavligen får ta skrattpauser. Inlägget kommer i hög grad att utgöras av transkribering. OBS! Detta inlägg är LÅNGT. Ursprungligen postat i tre delar på Genusdebatten.

Observera att något som verkar fallit bort från intervjun är sammanhanget. Vad det här handlar om är att ”Jordan B Peterson – 12 rules for life – An antidote to chaos” går nu att beställa bland annat hos bokhandeln och eftersom boken släpptes inte bara inbunden utan även både e-bok och audiobook (inläsare: Jordan Peterson själv) så går den att beställa med ögonblicklig leverans via nedladdning bland annat från Bokus. Recensioner av boken kommer att dyka upp här på Genusdebatten. Här skall vi dock börja med denna underbara intervju.

CN: ”Jordan peterson, you have said men need to quote ”grow the hell up” tell me why?”.

Föreställ er att vi vänder på frågan och ber henne motivera varför män inte skulle behöva växa upp. Här vi redan från första början situationen att hon inte är neutral interjuare. Hon har som utgångsläge att det är vad han säger som behöver motiveras medan det andra är helt normalt. Jag stötte på samma taktik när jag diskuterade könsskillnader igår kväll. Där ville de ha det till utgångsläget att könsskillnader är sociologiska/kulturella. De tycker inte de behöver styrka sin position, bara att andra skall styrka motsatsen. Inom kort anmärker hon på andelen män/kvinnor som lyssnar på honom

CN: ”And its mostly, you admit, its mostly men listening”

Detta leder ingen vart. Efter att ha förklarat att Youtube i allmänhet är en manlig domän så det går inte att hävda det har med hans material att göra så återgår han till att förklara innebörden i vad han säger och hur det skall rätta till saker. Hon ställer då frågan ”So whats gone wrong then?” (observera utgångsläget). Det är givetvis massor av saker som har gått fel och Petersons tema är att rätta till felen, inte älta dem. Han summerar det ner till att vad som gått fel är vad pojkar och unga män inte fått höra ord av uppmuntran, vilket hans genomslag indikerar för om pojkar och unga män fick uppmuntran varför skulle de då behöva härleda det från en föreläsning på youtube? Newman ignorerar frågan och återgår till sitt favoritämne

CN: ”Does it bother you that our audience is pedominantly male? Isnt that a bit divisive?”

Någon som tror hon skulle göra den anmärkningen om det gällde en grupp som var predominantly female? Vi vet redan svaret. Nävål den här sortens frågor leder som sagt ingen vart. Han svarar att det är inte mer ”divisive” när de flesta som lyssnar är män än det är att youtube är en mestadels manlig domän medan tumblr är en mestadels kvinnlig domän. Vi får sedan det första riktigt tydliga exemplet på bias från Cathy Newman. Här kunde det inte vara mer uppenbart hur oförmögen hon är att hålla isär rollen som intervjuare med sina egna åsikter.

CN: ”All right, so you are sayting thats just the way it is”?

JP: ”I am not saying anything… Its just an observation thats the way it is. There is plenty of women who are coming to my talks and buy my books its just that the majority of them happen to be men”

Channel 4:s stjärnjournalist Cathy Newman är dock inte klar. Hon byter spår och återgår för tredje gången att älta sitt favoritämne och demonstera att hon inte begriper ett dugg om man mäter könsskillnader men väldigt väldigt gärna vill diskutera resultaten.

CN: ”Whats in it for the women though”?`

JP: Well, what sort of partner do you want? Do you want an overgrown child? Or do you want someone to contend with that is going to help you?

För andra gången ignorerar Newman hans fråga och för fjärde gången återgår hon till sitt favoritämne att älta kön trots att hon redan demonstrerat okunnighet på ämnet och trots att Jordan Peterson är professor i psykologi det ämne där den stora expertisen om kön finns. Man kunde inbilla sig att en journalist kunde fatta vinken men nejdå. Cathy Newman vill verkligen womansplaina kön till en tränad expert. Oroa er inte hon kommer snart att få sin vilja fram.

CN: ”Women have some sort of duty to help fix the crisis of masculinity”

JP: ”That depends on what they want”

Efter detta tydliga svar så retar Jordan Peterson upp Cathy Newman genom att ”mansplaina” till henne vad kvinnor vill ha och behöver i en man i form av kompetens och styrka. Han poängterar dock att vad han menar med styrka inte är en tyrann som kan utöva kontroll över andra. Han formulerar det så här tjusigt

JP ”Thats not power. Thats just corruption, Power is competence and why in the world would you not want a competent partner?… I know why actually… You cant dominate a competent partner”

Hon frågar om vad han säger är att ”kvinnor vill dominera”. Han svarar att nej det är inte vad jag säger, men (de) kvinnor som haft dåliga relationer med män och är rädda för dåliga relationer med män kommer att nöja sig med en svag partner som de kan dominera, vilket är är en ”suboptimal lösning”. Hon kommenterar ”så det är vad kvinnor gör?” Han svarar att han tror det är en minoritet av kvinnor som gör det och han tycker att det är dåligt för dem, de är väldigt olyckliga och det är dåligt för deras partners att inte behöva ta något ansvar. Man kan nästan se röken komma ur öronen på Newman och jag kunde inte bli mindre förvånad av den indignead tonen av ”how dare you?”

CN: But what gives you the right to say that? I mean maybe thats how women want their relationships. I mean you are making these vast generalizations

JP: Well I am a clinical psychologist!

CN: You have done your research and women are unhappy dominating men?

JP: I didnt say they were unhappy dominating men I said it was a bad longtime solution.

Newman gör här en referens till relationsforskning som jag kan slå vad om att hon inte har kunskaper om. Som svar får vi en längre kommentar från Jordan Peterson som summerar i att det finns lycka i kortsiktig domination men det är värdelöst som grund för en framgångsrik långsiktig relation. Framgångsrika relationer är ömsesidiga eller? En långsiktig relation är ömsesidig i första hand per definition. För tredje gången ignorerar Newman vad Peterson sagt och byter ämne. Den här gången får vi dock ett citat från Jordan Petersons bok även om poängen med citatet är att Newman åter vill ”womansplaina” sina expertkunskaper på könskillnader.

CN: ”The gender pay gap stands on about 9% blah blah blah, You got only seven women running the top 100 companies. So it seems to many women they are still being dominated and excluded”

JP: ”I does seem that way but multivariate analysis of the pay gap indicate that it doesnt exist!

CN: ”But thats not true is it”? Thats nine pecent pay gap. Thats a gap between median yearly earning

Låt mig stanna upp för en skrattpaus. Hon försöker alltså ”womansplaina” inför Professor Jordan Peterson i vad den siffran betyder. Hon tycks inte ha fattat att psykologer inte läser boken som hon använder – det är de som har skrivit den. Nu blir det ännu mer pinsamt när Peterson förklarar att ingen forskare värd namnet gör en univariat analys.

JP: ”Yeah, but there are multiple reasons for that, one of them is gender but its not the only reason. If you are a social scientist worth your salt you never do a univariate analysis. You say that women in aggregate are paid less than meen. Okay then we break it down by age, we break it down by occupation, we break it doen by interest, we break it down by personality

Tror ni det stannar där? Nejdå när vetenskapen inte stöttar hennes argument (För detta är inte längre en intervju, det har förvandlats till debatt) så blir hennes nästa steg att göra det till en fråga om vad han uttrycker för åsikter och rent moraliska argumemt.

CN: ”What you are saying basically is that it doesnt matter if wommen arent getting to the top because thats whats skewing the gender pay gap isnt it?” (Argument mot moral)

JP: ”No, I am not saying it doesnt matter either, I am saying there are multiple reasons for it”

CN: Why should women put up with those reasons?” (Argument mot moral)

JP ”I am not saying women should put up with it, I am saying that the claim that the wage gap between men and women are only due to sex is wrong. And it IS wrong. There is no doubt about that. The multivariate analysis have been done.

När han skall fortsätta så pratar hon i munnen på honom. Och nu får vi det största nonsens man kan föreställa sig där hon försöker härma hans sätt att prata och dessutom flinar hon efteråt som om hon hade sagt något användbart.

CN: ”I am not saying why it exists. I am saying it exists. If you are a woman that seems pretty unfair”

JP: You have to say why it exists.

Här slutar hon att tro hon kan prata som Professor Peterson och återgår till sin starka sida. Älta kön och driva argument mot moral.

CN: But do you agree that its unfair. If you were a woman

JP: Not necessarily

CN: On average you are being paid 9 percent less than a man thats not fair is it?

Om ni går upp till citaten högre upp ser ni att detta är sakfel. Hon defierade pay gap som ”median”. Här hävdar hon plötsligt att det handlar om ”average”. Medianen är den vanligaste gruppen i mitten. Genomsnittet är en sammanslagning dividerad med antalet som mäts.  Det är alltså inte samma sak. Nåväl Professor Peterson ignorerade sakfelet och besvarade moralargumentet.

JP: It depends on why it is happening. I can give you an example. (ger exempel från psykologisk empiri) Women are more agreeble than men

CN: Again a vaaast generalization

JP: (Hon babblar i munnen) Yes thats true but again some women get paid more than men

CN: So you are saying by and large women are too agreeble

JP: No I am saying that is one component of a multivariate equation that predicts salary. It accounts for maybe 5% of the variance, something like that. One of another 18 factors. one of which is gender. There is prejudice, no doubt about that but it accounts for a much smaller portion of the variance in the pay gap than the radical feminist claim.

Efter denna replikväxling anklagar hon honom för att ha bytt åsikt från att lönegapet inte finns till att erkänna det finns men ifrågasätta vad det beror på. Han svarar att att nej han sade inte att lönegapet inte fanns. Han sade att lönegapet på grund av kön inte fanns. Han poängterar att han tänker på vad han säger och är mycket mycket försiktig med sina ord. Efter detta blir det ännu pinsammare och nu blir hennes fördomar uppenbara. Hon frågar honom varför inte lära kvinnor att förhandla om högre lön

JP: (medan hon pratar i mun) I have done that…… many many many times in my career. Oh they do it all the  time.

Nu får vi en längre beskrivning av hur Jordan Peterson arbetat med just det hon försökte fråga varför man inte gjorde. Bra jobbat med hemläxan där av stjärnjournalisten Cathy Newman. Varför lär han inte kvinnor att bli bättre på att göra karriär och få högre lön? DET GÖR HAN REDAN. Han har jobbat som konsult. Han har lärt framgångsrika kvinnor som ofta har tredubblat sin lön under en femårsperiod. Nu låter Cathy Newman som en förvånad fågelholk och försöker med en ännu dummare tråd.

CN: Do you celebrate that?

JP: Off course!

CN: Do you agree that you would be happy if the pay gap was eliminated completely

JP: (Hon babblar i munnen) It would depend… (Småskratt) It would depend on how the eradication happened and how the disappearance was measured.

Ja här blev det faktiskt så absurt att Jordan Peterson själv kostade på sig att skratta åt hennes frågeställning. Hennes stollerier slutar inte där. Nu försöker hon pika att han bara bryr sig om män. För vilken gång i ordningen hon spårar ur något för att älta kön orkar jag inte räkna.

CN: You are saying that if its at the cost of men thats a problem?

JP: Oh, there are all sorts of things it could be at the cost of. It could even be at the cost of womens own interests

Hon ifrågasätter om detta gäller att det ställer till för kvinnors lycka. Han förtydligar att nej det handlar om att det ställer till för andra saker – som orsakar lönegapet – som kvinnor väljer exempelvis att välja karriärer i jobb som är sämre betalda vilket kvinnor gör en hel del. För jag vet inte vilken gång i ordningen retirerar hon till ogrundade argument mot moralen

CN: But why shouldnt women have the right to chose not to have children or the right to chose thoe demanding careers.

JP: They do, They can… Yeah Thats fine.

CN: But you are saying that makes then unhappy? By and large?

JP No I am not saying that. And I actually havent said that so far.

Man kunde tro att Cathy Newman fattade vinken och förstod vad han skulle svara men vid det här laget har jag gett upp tanken att Newman begriper någonting som inte är övertydligt så jodå vi måste gå tillbaka och friska upp hennes minne gällande vad hon pratad eom – för mindre än tio minuter sedan.

CN: You are saying it makes women miserable

JP: No I said what was making them miserable was having weak partners. That is making them miserable.

Vilket alla som går tillbaka kan konstatera är helt korrekt. Hon blandade ihop vad han sade om lönegapet med vad han sade med dominans i relationer. Oerhört imponerande journalism. Folk som ser den här interjun kommer inte att begripa hur det kan finnas folk som anser det finns ett påtagligt, uppenbart och kraftigt mediabias.

Jordan Peterson gör en bedömning att många kvinnor runt 28-32 år hamnar i en karriärs-familjekris på grund av den korta tidsramen kvinnor har att ordna upp livet gällande familj och barn. Kvinnor måste få de stora delarna av livet på plats snabbare än män. Den typiska kvinnan måste ha bestämt sig före 35 års ålder annars börjar alternativen försvinna, detta sätter enorm press på kvinnor särskilt i 20-årsåldern. Detta klarar inte Cathy Newman att höra utan att se det som ett problem så hon svarar med en totalt idiotiskt anmärkning som än en gång demonstrerar att hon inte förstår statistik trots att hela hennes resonemangt hittills byggt på statistiska könsskillnader. Som hon alltså hänvisar till utan att förstå alls.

CN: I think I take issue with your idea of the typical woman because you know all women are different and I just want to put another quote for you from the book

JP: They are different in some ways and the same in others

Observera att det där bokcitatet Newman pratade om aldrig kommer. Nu börjar hon istället citera något han sagt i en av sina många många intervjuer. Alltså medan hon inte kom ihåg vad de sade i hennes intervju för tio minuter sedan förväntar hon sig nu att Jordan Peterson skall kommentera en ospecificerad intervju han gjort. När han för vilken gång i ordningen svarar att ”nej det är inte vad han säger” så lämnar hon ämnet, gör en paus och går sedan till hennes riktiga stöttesten. Vad tror egentligen Professor Peterson om Jämställdhet?

CN: You talked to one of your youtube interviews about crazy harpie sisters so…. simple question: Is gender equality a myth in your view? is that something that is just never gonna happen?

JP: It depends on what you mean by equality

CN: Being Treated fairly, Getting the same opportunities

JP: Fairly, We could get to a point where people are treated more fairly. I mean people are treated pretty fairly today in western culture already

Där har vi den där ”jämfört med vad” situationen” som jag börjat prata mer om. Här ser ni champangevänstern i all sin prakt prata om hur förtryckande och hemsk västvärlden är jämfört med – inte andra kulturer – utan fantasier de har byggt upp i huvudet på sig själva. Cathy Newman hänvisar nu till fantasier, till moral, till egna huvudet om ”hur det skulle vara”. Ni har kunnat se allt det här redan jag har demonstrerat det i kommentarsfälten. Men här ser ni det komma från toppen av TV-bolagen så de som klagat kan sluta låtsas det bara är enstaka tokar på internet. Här kommer då förutsägbart Cathy med typiska vänsteråsikter.

CN: They are really not though are they? Otherwise why would there be seven women running top 100 companies in the UK? Why why would there still be a pay gap? Why are women at the BBC saying blah blah thats not fair is it?

JP: Lets go to the first question they are both complicated questions. The first question might be why would you wanna do that?

CN: Why would a man wanna do that?

Ännu en fråga han ställt som hon inte kunde svara på och här blir hennes misstag ännu större. Kom ihåg att hennes poäng är att kvinnor skall vara lika kompetenta som män. Men när hon tillfrågas om varför hon/kvinnor gör något alls visar sig svaret vara att de bara svansar efter männen och inte har något eget att tillföra. Vad gäller varför männen gör det här finns det dock ingen brist på svar.

JP: There is a certain number of men, although not that many that are perfectly willing to sacrifice virtually all of their life to the pursuit of a high-end career. They are very intelligenct, usuelly very conscientious, very driven, very high-energy, very healyhy and willing to work 70-80 hours non-stop at one thing to get to the top.,

CN: So you are saying women are more sensible, they dont want that thats not a nice life

JP: I am saying thats part of it defiently.

Här börjar Cathy Newman blanda ihop olika saker. Hon förväxlar vad somliga män gör med vad män som helhet gör och hon nämner inte med ett ord att hon förstår att det inte bara är kvinnor som är mer ”sensible” utan även den absoluta majoriteten av alla män som är ”mer sensible” jämfört med det lilla antal män som leder de 100 top companies i Storbritannien. Denna hopblandning gör det enklare för henne att ideologiskt hävda att kvinnorna inte når toppen för att det finns ospecificerade hinder, som magiskt inte skall gälla den majoritet av män som inte heller når toppen vilket hon inte heller nämner.

CN: You dont think there are barriers in their way that prevent them getting to the top?

JP: Ohh there are some barriers yes, like men for example. I mean to get to the top of any organization is an incredibly competitive enterprise and the men that you are competing with are simply not going to roll over and say please take the position

CN: So then you come back to my question: is gender equality a myth?

JP: I dont know what you mean by the question. Men and women arent the same and they wont be the same. That doesnt mean they cant be treated fairly

Nu blir Newmans politiska ideologi helt uppenbar för efter att ha försökt på två olika sätt att ställa frågan utan att avslöja sin egen ideologi så avslöjas hon av professor Peterson efter ett antal replikväxlingar där han specificerar hennes ideologi och beskriver den som med största sannolikhet oönskvärd vilket slår henne med häpnad då hon aldrig ens tänkt tanken att hennes kulturella planekonomi kan innebära annat än guld och gröna skogar när han specificerar det som ”lika utfall”

CN: Is gender equality desirable?

JP: If it means equality of outcome then almost certainly its undesirable thats already been demonstrated in scandinavia

CN: What do you mean by that? Equality of outcome is undesirable?

JP: Well, men and women wont sort themselves into the same categories if you leave them alone to do it on their own accord. I´ve already seen that in scandinavia. It´s 20 to 1 female nurses to male or something like that and approximately the same male engineers to female engineers and thats a consequence of the free choice of men and women in the societies that have gone farther than any other societies to make gender equality the purpose of the law. Those are ineradicle differences. You can eredicate them with tremendous social pressure and tyranny but if you leave men and women to make their own choices you will not get equal outcome

CN: Right so you re saying anyone who believe in equality whether you call them feminists, call them whatever you wanna call them should basically give up cause it aint gonna happen

JP: Only if they re aiming at equality of outcome

CN: So you are saying give people equality of opportunity thats fine?

JP: Not only fine, thats eminently desirable for everyone, for individuals and for society

CN: But still women arent gonna make it

JP: It depends on your measurement techniques. They´re doing just fine in medicine. In fact there are far more female physicians than there are male physicians. There are lots of disciplines that are absolutely dominated by women. Many many disciplines. And they´re doing great.

Nu är hon oförmögen att svara. Som vanligt byter hon ämne. Denna gång för att nämna något annat från boken med kommentaren ”Let me put something else to you from the book”. Innan vi går vidare låt mig fråga vadå ”else”? De är inte på någonting specifikt från boken för tillfället och förra gången i intervjun som hon hänvisade till citat från boken så läste hon aldrig något citat utan hänvisade till något han sagt i en ospecificerad intervju på youtube. Den här gången får vi dock ett riktigt citat:

CN: The introduction for the equal pay for equal work argument immediately complicates even salary comparison beyond practicality for one simple reason: Who decides what work is equal? Its not possible….. So the simple question is do you believe in equal pay?

JP: Well I made the argument there. It depends on how you define it.

CN: So you dont believe in equal pay?

JP: (Skrattar rätt ut) No I am not saying that at all

CN: Because a lot of people listening to you (hon själv eller?) will just say. I mean we are going back to the dark age

JP: Because you are actually not listening, you are just projecting what you think…

CN: I am hearing you basically saying women need to accept they are never gonna make it on equal terms equal outcomes is how you defined it.

JP: No I did not say that. I said that equal….

CN: (Hon babblar i munnen på honom, han skrattar) I might as well go and play with my Cindy dolls and give up trying at school because I´m not gonna get the top job I want because there is someone sitting there saying its not possible

JP: I said euality of outcome is undesirable. Thats what I said. Its a bad social goal. (skrattar) I didnt say that women shouldnt be striving for the top or anything like that because I dont believe that for a second.

CN: Striving for the top but you are gonna put allt those hurdles in their way as has been in their way for centuries so you´re saying thats fine?

JP: (Kan inte sitta upprätt av skratt) No, really I think that is silly. I do think that is silly. I really do. I mean look at your situation, You are hardly unsuccessful

Nu när Jordan Peterson sätter fokus på henne personligen så blir hennes beskrivning av kvinnors position helt annorlunda. Plötsligt kan kan kvinnor som hon själv nå toppen om de kämpar hårt för det. Hon blandar inte bara ihop den minoritet som är framgångsrika med hela könet. Nu blandar hon ihop sig själv med hela könet också. Hon kan inte skilja på när han säger saker om kvinnor generellt och om han sagt det om henne personligen.

JP: Why wouldnt you have to battle for a high quality position?

CN: Well I notice in your book you talk about real conversations between men containing quote ”an underlying threat of physicality” 

JP: Oh theres no doubt about that

CN: What about real conversation between women? is that something or are we sort of too reasonable?

JP: No its just that the domain of physical conflict is sort of off limits for you

CN: You said I fought…

JP: Yes to some aspect i would suspect you are not very agreeble.

CN: Successful women though, basically have to wear the trousers in your view. they sort of have to become men to succeed is what youre saying

JP: Well if you are going to compete against men then certainly masculine traits are going to be helpfui. (berättar om sitt konsultjobb och hur han tränar kvnnor att bli mer formidabla, beskriver de egenskaper man behöver för att bli mest framgångsrik i yrkeslivet)

CN: Well  here is a radical idea. Why dont the bosses adopt some female traits so that women dont have to fight and get their sharp elbows out for pay rises. Its just accepted if they are doing the same job they get the same pay.

JP: Well partly I would say because its not so easy to determine what constitutes the same job

Nu kommer ett parti där det inte kunde bli mer uppenbart det rör sig om en ideologisk vänster-höger debatt med massmedia i rollen som socialism/vänster och vetenskapen i rollen som liberal/höger. Observera det absurda med att kapitalistiska mediekorporationer sysslar med det här medan deras egna chefer och alla anställda kan tacka marknaden för sina löner. Massmedia har ingen trovärdighet alls här. De är alla själva högt betalda kapitalister..

CN: Thats because arguebly there are still men dominating our industries our society and therefore they have dictated the terms for so long but women have to battle to be like the men

JP: No, thats not true. Well I can give you an example very quickly. So I have worked with women who worked in high powered law firms in Canada for about 15 years and they were as competent and put together as anybody you would ever meet and we were trying to figure out how to further their careers and there was a huge debate in Canadian society at that point that basically ran along the same lines as your argument that if these law firms didnt use these masculine criteria then perhaps women would do better but the market sets the damn game.

Cathy Newman börjar absurt att attackera marknadsekonomins förutsättningar medan hon själv jobbar på det privata företaget Channel 4 och kan tacka marknaden för sin egen lön. Nu försöker hon dessutom göra marknaden till mäns fel men det skulle hon inte gjort för Professor Jordan Peterson är fel person att häva ur sig grundlösa ideologiska axiom framför.

CN: And the market is dominated by men

JP: Its not, the market is dominated by women. They make 80 percent of the consumer decisions. Thats not the case at all, 80 percent

CN: (babblar i munnen)  People who stay at home, looking after the children by and large they are still women so they´re going out doing the shopping

JP: They make all the consumer decisions. So the market is driven by women, not men. Ok and if you are a lawyer in Canada…

CN: (babblar i munnen igen) They still pay more for the same goods, thats been proven that men if you buy a blue bicycle helmet its gonna cost less than a pink one anyway…

JP: Thats partly because men are less agreeble. Right, so they wont put up with it.

Observera ”delvis” hon är bra på att ignorera när Professor Peterson säger det och efter att ha påpekat att ingen samhällsforskare värd namnet gör en univariat analys så har han varit väldigt noga med att påpeka att de han säger är ”partly”. Jag har använt fet stil för att markera när detta sker. Lägg också märke till hur hon inbillat sig att påståenet ”det är en generalisering” skall vara något sorts argument/debunk. Det syns extremt tydligt här i hennes nästa svar:

CN: I wanna ask you. Is it not desirable to have some of those female traits you´re talking about. I´d say  thats a generalization but you used the words female trait. Is it not desirable to have some of them at the top of business I mean… blah blah

JP: They dont predict success in the workplace, the things that predict success in the workplace are intelligence and conscientiousness. Agreebleness negatively predict success in  the workplace.

CN: You are saying women are not intelligent enough to run these top companies

JP: No I did not say that at all

Här kommer vi in på ännu en sak jag påpekat. Hur pratar Donald Trump om kvinnor? Vad händer när man pratar om kvinnor och inte specificerar vilka kvinnor man pratar om. Jo plötsligt handlar diskussionen magiskt om hela kvinnokönet. Man kan inte nämna ordet ”kvinnor” utan att det tas som ett generellt uttalande som trots att det är generellt magiskt skall gälla varenda kvinna för tydligen finns det väldigt många kvinnor på TV som har väldigt konstiga ideer om vad generalisering betyder.

CN:You said that female traits dont predict success

JP: I didnt say that intelligence and conscientiousness werent female traits.

CN: Its by implication not female traits

JP: (skrattar så han inte kan sitta upprätt) No I am not saying that at all

CN: Are women less intelligent?

JP: No, they are not, the data on that is pretty clear. The average IQ for women and the average IQ for men is identical. There is some debate about the flatness of the distribution which is something that James Damore pointed out for example in his memo. But there is no differences at all in general cognitive ability. There is no difference to speak of in conscientiousness. Women a bit more orderly than men and men are a little bit more indostrious than women.

Hon invänder med en anekdot om män som hon känner, han påpekar att hon naturligtvis känner män det inte stämmer på. Anekdoter säger ingenting om statistisk verklighet. Han har inte på något sätt sagt att alla kvinnor är sämre på A och alla män är bättre på A. Det är hon som sitter och blandar ihop uttalanden gällande små grupper av människor med hela sitt kön samt uppenbarligen med sig själv då hon började beskriva hur hon skulle leka med Cindy-dockor. Inte hur kvinnor skulle göra det. Hon verkar helt oförmögen att höra något sägas om kvinnor utan att tro det gäller henne själv.

Det finns en diskussion om skillnader i distributionen som bland andra James Damore uppmärksammat. Den diskussionen kan sammanfattas ”Fler män är genier, fler män är idioter” Han påpekade också att det finns en könsskillnad i Big 5 conscientiousness där män har lite högre grad av industriousness (arbetssamhet) medan kvinnor har lite högre grad av orderliness (ordningssamhet). Cathy Newman ifrågasätter den samlade effekten av dessa saker.

CN: Feminine traits, why are they not desirable in top

JP;: Its hard to sayI am just laying out the empirical evidence. We know the traits that predict success

CN: But we also know because companies by and large bot been dominated by women over the centuries. We have nothing to compare it to. Its an experiment

JP: True and it could be the case that if companies modified their behavior and become more feminine they would be more successful… but there is no evidence for it.

CN: So why not give it a go as the radical feminists suggests?

JP: Its fine, if somebody wants to start a company and make it feminine and compassionate lets say and caring in its overall orientation towards its workers and the marketplace and thats a perfectly reasonable experiment to run. My point is that there is no evidende that those traits predict success in the workplace.

Cathy Newman invänder att vi aldrig provat. Jordan Peterson svarar att det inte är riktigt sant. Kvinnor har funnits på arbetsplatser sedan före hans tid och kvinnors representation på arbetsplatserna har varit runt 50% större delen av den tiden så experimentet ifråga har redan pågått en längre tid även om det inte är årtusenden. Liksom vid tidigare tillfällen när han gått in på stora data så kan inte Cathy Newman svara utan byter ämne till något annat där hon forftarande har ammunition. Denna gång debatten könspronomen för transsexuella.

CN: You got in trouble for refusing to call trans men and women their preferred personal pronouns

JP: No its not actually true. I got into trouble because I said I would not follow that compelled speech dictates of the provincial government. I actually never got in trouble for not calling anyone anything. That didnt happen.

Hon pratar i mun gällande hur han skulle agera när lagen väl var på plats. Han bekräftade att nej han hade inga planer på att göra det när lagen var på plats. Därefter kommer debattens absoluta höjdpunkt. Frågan och svaret och tystnaden som hördes världen runt. Ni har förmodligen redan sett vad som hände, den här delen transkriberas för formens skull. Här är en av de många videoklipp som visar Jordan Petersons brillianta försvar av yttrandefrihet.

CN: You cited freedom of speech in that. Why should your right to freedom of speech trump a trans persons right not to be offended?

JP: Because in order to be able to think you have to risk being offensive. I mean look at the conversation we are having right now. You know you are certainly willing to risk offending me in the pursuit of truth. Why should you have the right to do that? Its being rather unconfortable!

CN: Well, I am rather glad I put you on the spot

JP: (skratt) Well you get my point, You re doing what you should do, which is digging a bit to see what the hell is going on an that is what you should do. You are exercising your freedom of speech to certainly risk offending me and thats fine! I think more power to you as far as I am concerned

CN:: Except you havent sat there and…….. I am just trying to work that out…….. I mean……..

JP: Ha! ….Gotcha!

Och där alla se exakt hur oförmögna journalistkåren är att besvara Jordan Petersons argument live. Inte för att media saknar svar utan för att de svar de har låter så ofattbart usla om de uttalas. De kan i byråkratisk anda skriva luntor av text som döljer hur uselt deras svar låter men de kan INTE svara på det live. Det skall dock en eloge till Channel 4 för att de inte vägrade att publicera intervjun. Observera att medan många fokuserat på denna del så tog intervjun inte slut här och Newman försökte relativt snabbt rädda situationen med en sidotråd om fri vilja.

CN: You have got me! You have got me! I am trying to work that through my head yeah It topk awhile It took awhile

JP: It did yeah

CN: You have voluntarily come into the studio and agreed to be questioned…

JP: Mmm

CN: A trans person in your class has come to your class and said they wanna be called she…

JP: That´s never happened and I would call them she

CN: So you´ve kind of changed your

JP: No no I said that right from the beginning. What I said was that I was not going to cede the linguistic territory to radical leftists regardless of whether or not it was put in law. Thats what I said. And then the people who came after me said. Ohh then you must be transphobic and you´d mistreat a student in your class. I never mistreated a student in my class, I am not transphobic and that isnt what I said.

CN: You´ve also called trans campaigners authoritarian I mean isnt that…

JP: Only in the broader context of my claims that radical leftist ideologues are authoritarian, Which they are

CN: Yes but you are saying someone who is trying to work out their gender identity who may well have struggled with that have a very tought time you are comparing them with you know Chairman Mao who saw the deaths of millions of people

JP: (hon babblar vidare) No, only the activists

CN: Well even if they´re activists you know they are trans people too they have a right to say these things

Och där har vi ytterligare ett exempel där hon hade fel i sak som Jordan Peterson antingen missade eller lät passera eftersom hon gjorde två påståenden på rad. Han svarade på det andra påståendet enbart men det korrekta svaret på det första påståendet uteblev. Nämligen NEJ alla transaktivister är inte själva transsexuella. Många av dem är privligerade vita människor som skyddar sig själva från krittik genom att vara radikala vänsteraktivister och attackera andra privligerade vita människor medan de själva får ett ”Get out of jail free-card”

JP: (hon babblar vidare) Yeah but they dont have a right to speak for their whole community

CN: Isnt it grossly insensitive to compare them to Chairman Mao you know, Augusto Pinochet you know this is grossly insensitive

JP: I didnt compare them to Pinochet, I did compare them to authoritarian, he is a right-winger though, I was comparing them to leftwing authoritarians and I do believe they are leftwing totalitarians

CN: Under Mao millions of people died

JP: Right

CN: I mean there´s no comparison between Mao and a trans activist is there?

JP: Why not?

CN: Because trans activists arent killing millions of pepople?

JP: The philosophy thats guiding there utterances is the same philosophy

CN: The consequences are….

JP: Yet!

CN: You are saying that trans activists could lead to the death of millions of people

JP: No, I am saying the philosophy that drives their utterances is the same philosophy that already has driven us to the deaths of millions

CN: Ok, tell us how that phillosophy is in any way comparable 

JP: Sure, thats not problem, the first thing is that their philosophy presumes group identity is paramount,  thats the fundamental philosophy which drove The Soviet Union and Maoist China and its the fundamental philosophy of the left wing activists its identity politics, doesnt matter who you are as an individual – it matters who you are in terms of your group identity

CN: You are just saying those things to provoke arent you? I mean you are a provocateur, You are like the alt right which you hate being compared to. You wanna stir things up.

JP: No, I am only a provocateur in so far as when i say what I believe to be true its provocative. I dont provoke. Maybe for humors now and then., I am not interested in provoking

CN: What about fighting and leading you know the lobster? Tell us about the lobster

Jordan Peterson skrattar och kommenterar att det där var en hyfsat ordentligt förflyttning (Segway). Han berättar att ämnet tas upp hans bok i första kapitlet som beskriver hur en människas hållning påverkar förhållandet till omvärlden. Det beskriver alltså Livsregel 1/12

JP: The reason that I write about lobsters is because there is this idea that hierarchal structures is a sociological construct of the western patriarchy and that is so untrue that it´s almost unbelievable and I use the lobster as an example because we devulged from lobsters in evolutionary history about 350 million years ago common ancestor. And lobsters exist in hiearchies and have a nervous system attouned to the hierarchy and that nervous system runs on serotonin – just like our nerous systems do  And the nervous system of the lobster and the human being is so similar that antidepressants work on lobsters and its part of my attempt to demonstrate that the idea of hiearchy has absolutely nothing to do with socio-cultural constructions – which it doesnt.

CN: Just let me get this straight: You are saying that we should organize our societies along the lines of the lobsters? 

JP: I am saying that its inevitable that there will be cointinuity in the ways that animals and human beings organize their structures. Its absolutely inevitable and there is one third of a billion years of evolutionary history behind that right thats so long that a third of a billion years ago there werent even trees. Its a long time. You have a mechanism in your brain that runs on serotonin thats similar to the lobster mechanism that tracks your status and the higher your status the better your emotions are regulated so as your serotonin levels increase you feel more positive emotion and less negative emotion 

CN: So you´re saying like the lobsters we´re hardwired as men and women to do certain things to sort of run along tram lines and there´s nothing we can do about it?

JP: No I´m not saying there´s nothing we can do about it. because its like in a chess game all right there are lots of things that you can do although you cant break the rules of the chess game and continue to play chess, Your biological nature is somewhat like that. It sets the rules of the game but within those rules you have a lot of leeway but.. one thing we cant do is say that hierarchal organization is a consequence of the capitalist patriarchy its like thats patently absurd. its wrong, its not a matter of opinion, its seriously wrong.

Åter ignorerar hon vad han säger och går in i moraliska argument. Vi är nu på slutet. Jag har kanske lyssnat på olika partier 2.-3 gånger för att veta jag skriver rätt och vid det här laget går det att förutsäga vad hennes svar kommer att bli.

CN: Oh you´re just whipping people up into a state of anger and

JP: Not at all

CN: The divisions between men and women you are stirring people up and any critics of you get absolutely lambasted by your followers

JP: Mmm, and by me generally

CN: Sorry, your critics get lambasted by you?

JP: If they are academics

CN: I mean is that not irresponsible?

JP: Not at all, If an academic is gonna come after me and tell me I am not qualified and that I dont know what I am talking about

CN: To your followers now, Quit the abuse, quit the anger

JP: Well we need some substancial examples of the abuse and the anger before I could detail that quest

CN: There is a lot out there

JP: Well  lets take a more general perspective on that. So I´ve had 25.000 letter since June, something like that from people who told me that I brought them back from the brink of destruction and so I am perfectly willing to put that up agains the rather vague accusations that my followers are making the lives of people that I targeted miserable

CN: Jordan Peterson, thank you

JP:  My pleasure. Nice talking with you

Och där har vi nått slutet av min transkribering. Jag vill här påpeka något som många missat. Jag får bitvis kritik för att jag tar dumma diskussioner med idioter på internet (hur andra beskriver det, inte hur jag beskriver det). Det är alltid samma två huvudargument när detta sker.

 • Dels så är ”¨på internet” något som skall skilja sig enormt från övriga verkligheten: Detta argument ignorerar alltid att internet inte är någon geografisk plats – internet är ett medium för kommunikation – inte en plats. Rent praktiskt så är det vår språkanvändning fel från början. Den sakligt korrekta beskrivningen skulle vara MED internet.
 • Dels så skall personerna ”på internet” i högre grad ”vara idioter” än personer i övriga verkligheten. Detta ignorerar att människorna som finns ”på internet” finnns i lika hög grad i verkligheten. De är bara inte lika öppna med sina åsikter  till vem som helst.

Men i och med Jordan Petersons intervju med Cathy Newman så har något hänt. Vissa personer anmärker att det sätt som Cathy Newman resonerar påminner om personer jag har diskuterat med. Det är som om de för första gången inser att det inte bara är ”vem som helst som är idiot på internet”. Cathy Newman är inte vem som helst, hon är en högpresterande journalist som gått på några av de finaste skolorna i världen. Vid 23 års ålder med examen från prestigefyllda Oxford University började hon arbeta på Financial Times först som affärskorrespondent, sedan som politisk korrenspondent. Hon har jobbat på Channel 4 sedan 2006. Hon har elva års TV-erfarenhet och all utbildning i världen.

Trots sin höga kompetens så ser vi exakt samma beteende från Newman som från det som vissa kallar ”idioter på internet”- Hur kommer det sig att en journalist på toppen av världen hanterar en intervju så dåligt. Scott Adams (tecknare: Dilbert, författare ”Win bigly – Persuasion in a world where facts dont matter” samt tränad hypnotisör och expert på övertygelse) ger ovan sin bild av hur det kommer sig att Cathy Newman, en högutbildad expert med åratals erfarenhet beter sig som en amatör. Det finns två begrepp centrala för Scott Adams förklaringsmodeller: Det första är ”Kognitiv dissonans”. Det andra är ”Konfirmationsbias” I korthet fungerar det så att ideologi trumfar kunskap. Cathy Newman utgår från sin ideologi och effekten det har att tala med Peterson är så kraftig att Adams beskriver det som rena hallucinationer. Hon hör gång på gång saker som Jordan Peterson varken sagt i intervjun eller yttrat vid andra tillfällen.

Nu kanske ni undrar varför jag hänvisar till en serietecknare i dessa ämnen? Jag är för tillället halvvägs i Scott Adams bok ”Win Bigly” och han har koll på alla stora namn i ämnet ”persuasion. Han beskriver den senaste kunskapen från storheter som Dan Ariely och Robert Cialdini och utifrån sin bild av hur människor fungerar var han en av de första att förutspå Donald Trump som favorit i presidentvalet. När ”Nate Silver” en av de största auktoriteterna hos ”pundits” förutspådde Donald Trumps chanser till 2% så svarade Scott Adams att Donald Trumps chanser i valet var 98% och på så¨sätt skapade Scott Adams, en nobody i fältet politiska förutsägelser en situation där han var alternativet till en av de största experterna i landet. Nate Silver beskrev från sin kompetens de orsaker Donald Trump inte skulle vinna medan Scott Adams utifrån sin kompetens i”Persuasion” beskrev vilka verktyg Trump hade som gjorde att han skulle vinna.

Scott Adams vann den duellen. Han vet precis vad han talar om gällade människors psykologi.  Anledningen han gör de här sakerna trots att han inte jobbar med de här sakerna och alltså inte har någon som helst position som politisk kommentator anger han också i sin bok. Han behöver inte jobba med de här sakerna. Han är rik, han har blivit rik på att teckna Dilbert. Han har F-U Money. De är så han beskriver det i sin bok. Han har också en unik världsbild där fakta har långt mindre betydelse för människor i allmänhet än vårt samhälle beskriver det. Jag återkommer till det ämnet senare.


Publicerat i Okategoriserade

2 kommentarer »

 1. Appropå det sista med att Scott Adams var bättre på att predicera presidentvinnaren – Båda var ju faktiskt nästan lika långt borta ^^ Hillary fick fler röster medan Trump fick fler elektor-röster. Den som hade sagt ”50-50” skulle vara den som var bäst på att predicera :p

  Kommentar av Ligneto — april 9, 2018 @ 1:25 e m

 2. Nate Silver/Scott Adams prediktioner hade inget att göra med vem som fick flest röster. De predikerade respektive kandidats chans att bli President. Saken var den att Scott Adams siffra var 10-90 enbart för att Nate Silver siffra var 90-10. Rent praktiskt spelade siffran ingen roll för Adams. I sin bok ”Win Bigly” berättar han hur han såg de verktyg för ”persuasion” (övertygelse) som Trump använde som ingen annan såg och tog chansen att deklarera Trump som segrare för att få en chans att diskutera ”persuasion” i riktiga livet med riktiga exempel.

  Kommentar av Aktivarum — april 11, 2018 @ 2:20 e m


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

  aktivarum@gmail.com

  Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

  Gör som 1 383 andra, prenumerera du med.

  Arkiv

%d bloggare gillar detta: