Aktivarum

Evolutionspsykologi och Briffaults Lag | maj 10, 2013

Hoppas ni sitter ner för nu kommer det att bli riktigt kontroversiella påståenden.

Det här är en fristående fortsättning på inlägget om Cordelia Fine och Delusions of Gender. Evolutionspsykologi som fält skapar nästan alltid upprörda känslor. Vad handlar det då om?

Ett typiskt exempel är Satoshi Kanazawas ”Big think interview” (ovan) där han gör några snabba summeringar av forskningsresultaten bland annat gällande hög intelligens och kriminalitet.

Många av hans svar är utmärkta exempel på skillnaden mellan ideologi och vetenskap.

I vetenskapen tillåts vad som helst som det finns belägg för. Ett annat exempel på samma tendens hittas i hans artikel ”Why Modern Feminism Is Illogical, Unnecessary, and Evil”  

”First, modern feminism is illogical because, as Pinker (Susan) points out, it is based on the vanilla assumption that, but for lifelong gender socialization and pernicious patriarchy, men and women are on the whole identical.”

”Further, modern feminism is unnecessary, because its entire raison d’être is the unquestioned assumption that women are and have historically always been worse off than men.”

”Finally, modern feminism is evil because it ultimately makes women (and men) unhappy.”

För många kommer de uttalanden han gör här att komma som en chock. De flesta av deras invändningar försvinner dock redan med kvalificeringen att det bara gäller ”modern” feminism.

Av sammanhanget framgår att vad han förkastar är teorier om könsneutralitet och könsförtryck.

Könsskillnader som förkastas är ologiskt. Beträffande påstått förtryck har skrivit en hel serie artiklar enbart på temat ”Women have better things to do than make money”

I – Why do men on average make more money than women?

II – Why do men make more money than women?

III – Do shoe store clerks discriminate against men?

”only two biologically meaningful measures of welfare – longevity and reproductive success – women are and have always been slightly better off than men.”

Observera att ”reproductive success” inte bara räknar antalet barn utan även förutsätter tillräckligt mycket resurser läggs på dem för att de skall överleva, växa upp och få egna barn.

Att behöva anstränga sig mindre för att lyckas bättre med dessa saker är inte tecken på förtryck.

Feminismens invändning är moralisk: Kärlek skall styra så kvinnor skall inte behöva välja man av ekonomiska orsaker. Här vill jag uppmärksamma de ej insatta på Briffaults Lag.

”The female, not the male, determines all the conditions of the animal family. Where the female can derive no benefit from association with the male, no such association takes place.”

Skulle det här stämma innebär feminism att dagens samhälle ekonomiskt kommer att kollapsa. Ju mer hjälp kvinnor får från staten ju mer ensamma blir de vilket innebär staten behövs ännu mer.

Feminismens drivande motivator är då ”misandry” dvs antagandet att män kan ”fixas”

För som jag påpekade i ett tidigare inlägg. OM männen styrs av biologi – VAD förespråkar feminister då? Skall fler män i fängelse? Har feminister nån aning om vad DET kostar?

När man skyller allt dåligt i världen på nåt som indirekt är manligt (macho) så ger feminismens rättvisesyn (del 1) tack vare feministiskt vetenskapssyn (del 2) fritt fram för en feministisk syn på könen (del 3) med slutsatsen att ju mindre man en man är desto bättre.

Beträffande dem som vill förespråka att män kan ”fixas” vill jag påpeka ett obestridligt faktum. Som IBAS-fallet visar så hamnar man med sådana åsikter om män i det här sällskapet. (Bägga länkarna avser samma våldtäktsfall)

Fortsättning följer


Publicerat i Genus, Jämställdhet

31 kommentarer »

 1. Matias

  ”Detta gjorde saken en aning klarare och jag skulle åtminstone vara väldigt tacksam om du i ett framtida inlägg redogjorde för grunderna i evolutionspsykologiska förklaringsmodeller. Men att säga att den förklarar diskrepansen mellan dessa två saker är något helt annat än förklara fenomenet/beteendet ifråga.”

  Evolutionspsykologiska modeller har samma grund som andra modeller. Vad jag påpekade var att detta är inte nåt nytt för Evolutionspsykologi utan även gäller den äldre Rational Choice Theory. Det är när RCT inte funkade som EP kom in i bilden. En sämre förklaring ersätts av en bättre. Paul Miller var en känd RCT-forskare som gick över till EP pga bok-samarbete med Satoshi Kanazawa.

  ”Evolutionen förklarar varför våra kroppar är funtade som de är, tex. suget efter socker, men suget efter socker förklarar inte direkt våra ohälsosamma matvanor, här finns ingen direkt kausalitet.”

  Beträffande våra idag ohälsosamma matvanor så förklaras de av våra preferenser som inte alls var ohälsosamma förr i tiden utan tvärtom optimala för överlevnad. Men vi har sedan skapat ett samhälle som gör dem ohälsosamma. När socker är bristvara är sötsug optimalt. När socker finns i varenda affär är samma sötsug ett växande problem. Idag håller detta problem på att bli långt värre än exempelvis kostnaden av krig.

  Hade vi vetat det här för länge sedan så hade vi kunnat rätta till det men relevanta akademiska ämnen har i årtionden styrts av politiska motiv skapade för att motverka fascism och nazism. De akademiska makthavarna har i allt högre grad kallat allt som gick emot deras egen personliga vinning för nazism och fascism och förtryck. Klasser har förvandlats till rena sekter för persondyrkan av egotrippade människor.

  ”Vad jag efterlyser är, är ett bevis på denna direkta kausalitet för du förklarar fenomenet som om det skulle finnas en direkt kausalitet. Eller är det sannolikheter?”

  Det är alltid sannolikheter. Tendenser, preferenser och statistiskt representativa samband.

  ”Som sagt, jag förstår att den förklarar diskrepansen men hur den bevisar att vår grund/kropp är ansvarig för beteendet förstår jag inte. Jag förstår om du säger att den förklarar men att säga att det är förklaringen går inte.”

  Som jag förklarat, vi är inte mindre hälsosamma idag. vår omgivning är mindre hälsosam – vi är likadana.

  ”Men så är det ju inte. Om kvinnlighet bejakas för själva skönhetens skull eller om det bejakas som en funktion för parmarknaden är avgörande för meningen i kvinnlighet. Förstår du skillnaden? Och om kvinnan bejakar kvinnlighet för skönhetens skull gör kvinnan det inte enligt evolutionspsykologiska förklaringsmodeller.”

  Om kvinnor i högre grad bejakar det EP säger är skönhet så gör de det helt enligt evolutionspsykologiska modeller. Skönhet är bara indikatorer på överlevnad och kvinnor som i högre grad fokusera på just de indikatorerna är en tydlig indikation att forskarna vet vad de talar om.

  ”Då kan EP inte förklara fenomenet ifråga. Vad som måste bevisas är att kvinnan ifråga inte gör det för kvinnlighetens skull, hur gör man det.”

  Nej, lika lite som man behöver bevisa en osynlig tekanna inte svävar runt i rymdem lika like behöver man bevisa negativ i detta fall. Det man bevisar är att kvinnor i högre grad följer de evolutionära indikatorerna. Kvinnor måste å sin sida avstå från de evolutionära indikatorerna eller bekräfta den förklaringsmodellen.

  Snacka räcker inte!

  ”Inte säger jag att vi är funtade hur som helst, jag förespråkar inte någon blank slate ide om människan. Det enda jag säger är att människor gör saker för själva meningen skull och inte som en evolutionär funktion och att när de gör det kan inte EP förklara fenomenet.”

  Det EP säger är att vissa saker styr meningen och dess teorier förklarar för vilka syften dessa preferenser uppkom. Tricket i EP är alltså att förstå varför saker till synes korkade idag var av värde förr i tiden.

  ”Jag uttalar inte vad fenomenet i allmänhet handlar om, jag diskuterar ENDAST NÄR fenomenet inte handlar om evolution i någon mening. Det verkar för mig som om du hävdar att fenomen som kvinnlighet inte handlar om annat än just evolution och min fråga är hur har man kommit fram till detta?”

  Jag har inte sagt att de inte handlar om annat än evolution idag. Jag har sagt att vad än det handlar om idag så väljer man idag i högre grad det som förr i tiden handlade om överlevnad. De grupper som statistiskt i högre grad följer överlevnad stärker hela tiden EP oavsett vilken anledning de anger för sina val.

  ”Och hur kommer traditioner in bilden? Hur vet man om det är i gener eller fortlever som traditioner?”

  Det vet man genom tvärkulturell forskning. Historiskt var kommunikationen mellan samhällen urdålig så det är en omöjlighet att samma sak börjar ske i Kina, Sverige och Australien av kulturella orsaker.

  ”Vilket samband har evolutionarä preferenser med bgrepp som fri vilja, social konstruktion och traditioner. Har man beaktat alla dessa ganska oklara begrepp så att man kan ge en hållbar helhetförklaring? Varför försöker man ens ge en helhetsförklaring?”

  Fri vilja = Vi diskuterar preferenser, huruvida folk följer dem eller inte är helt och hållet upp till människorna själva.

  Socialkonstruktionism = Sekulär Religion som främst förespråkas genom att utmåla alla som inte lyder som razister, nazister och fascister, saknar helt vetenskaplig grund, helt och hållet politisk term.

  Traditioner: Kallas här för kultur och motbevisas av universella fenomen som hittas i mängder av olika kulturer som haft föga eller ingen kontakt med varandra när deras samhällen uppkom.

  ”Människor har alltid haft koll på hur människokroppen fungerar och tänkt sjävständigt, vad du menar är att de har inte tänkt sjävständigt (objektivt) och vetat hur människokroppen fungerar i vetenskaplig mening. Det verkar för mig som om du tror att människor först med vetenskapen börjat veta saker.”

  Jag skiljer på vetande och instinkter. Att instinktivt förstå hur man överlever och okritiskt följa den instinkten är inte samma sak som att veta saker. Vidare vet vi idag att mycket man trodde sig veta var helt felaktigt. Ett av de roligare exemplen finns på Trobriand-öarna där befolkningen inte vet att sex orsakar graviditet hos kvinnor. De tror att kvinnor blir gravida för att vatten korsas, de har sex för att evolutionen gjort det skönt att överleva men är helt okunniga om effekterna.

  ”Jep, och när man applicerar en teori som förklarar ”förklarar diskrespansen mellan vad människan rationellt borde göra sk. ”rational choice theory” och det faktiska mänskliga beteendet.” så får man inte ännu syn på varför människor gör det de gör och vad är meningen i detta görande. Min poäng var att man måste förstå vad applikationen/perspektivet möjliggör/inte möjliggör, bevisar/inte bevisar. Du förutsätter alltför mycket och går utöver din evidens.”

  Där håller jag inte med.

  Jag varken förutsätter mycket eller behöver förutsätta mycket. Det enda jag behöver är en förklaring som ger bättre prediktioner om världen än alternativen. Den behöver inte ens vara helt sann, den behöver bara vara MER sann än allt annat. Det finns inget egenvärde i absolut kunskap som inte finns, som jag påpekar, sedan andra världskriget har det handlat mer och mer om värdelöst vetande eftersom man i praktiken kan anklaga vem som helst för att vara på fel sida i kampen mot fascism. Akademiker kan göra karriär på att inte syssla med annat än leta nya saker att anklaga för rasism och fascism och det är åratal av sådan ”låtsasforskning” vi lever med idag.

  Kommentar av Aktivarum — maj 10, 2013 @ 7:33 f m

 2. Så länge du inte erkänner att mammor är mycket bättre föräldrar än pappor och att det är helt fel att kvotera barnen efter en separation och att pappor bättre borde ta på sig sin könsroll som försörjare så är du inte ett dugg trovärdig.

  Kommentar av Stina — maj 10, 2013 @ 8:15 f m

 3. Alltså; Hallå? Vakna! En pappa struntar i sitt 2åriga barn en hel dag så barnet dör i bilen. Nu tar pappan på sig ”offerkoftan” för att slippa straff! Nu börjar allmänheten anklaga Dagis!!!!! för att inte hålla koll åt papporna!?!?!? Samma patetiska pappor som kräver kvotering efter separationer och att anses som lika bra föräldrar som mammor kritiserar feminismen för att inte inse skillnaden mellan män och kvinnor?
  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16744216.ab

  …och den här då… pappan misshandlar sitt barn svårt och då får mamman!!!! ett års fängelse?!?!?! (Pappan straffas visserligen också men varför ska mamman sitta i fängelse för att hon något pappan har gjort?)
  http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article16703217.ab

  HUR MÅNGA FLER BARN SKA DÖ OCH/ELLER FARA ILLA FÖR ATT MÄN INTE FÖRSTÅR SKILLNADEN MELLAN MAMMOR OCH PAPPOR?????????

  Kommentar av Stina — maj 10, 2013 @ 8:30 f m

 4. Stina:

  ”Så länge du inte erkänner att mammor är mycket bättre föräldrar än pappor och att det är helt fel att kvotera barnen efter en separation och att pappor bättre borde ta på sig sin könsroll som försörjare så är du inte ett dugg trovärdig.”

  Vad du säger stämmer inte alls utan är feministiskt ljug från 70-talet. Att Mammorskulle vara bättre föräldrar gäller enbart i en stabil parrelation. Mammors statistik sjunker som en sten när de är singlar och många styvpappor (mammas nya pojkvän) är en katastrof för barnen.

  Mammans nya pojkvän våldtog dottern, mamman filmade – Uppenbarligen hade den biologiska pappan inneburit bättre miljö.

  http://www.sydsvenskan.se/omkretsen/fangelse-for-styvpappa-som-valdtog/

  Nyare forskning visar dessutom att det inte ens hjälper när ensamma mamman är rik. Rika ensamma mammors ungar har värre problem än lika rika barn vars föräldrar inte är skilda.

  Lite läsning

  ”Why is this? Single mothers, even from wealthier families, have less time. They are less likely to be able to monitor their kids. They do not have a partner who can relieve them when they are tired or frustrated or angry with their kids. This isn’t just a question of taking kids to the array of pampered extracurricular activities that many affluent, two-parent families turn to; it’s about the ways in which two sets of hands, ears, and eyes generally make parenting easier.”

  http://www.slate.com/articles/double_x/doublex/2012/07/single_motherhood_worse_for_children_.2.html

  Kommentar av Aktivarum — maj 10, 2013 @ 8:47 f m

 5. ”så hamnar man med sådana åsikter om män i det här sällskapet”. Är de två våldtäktsmännen i länken till ”de här sällskapet” de samma som nyligen friades efter att ett externt bolag lyckats återfinna filmen och bilderna som polisens tekniker gick bet på?

  Kommentar av dolf — maj 10, 2013 @ 10:10 f m

 6. dolf:

  ”Är de två våldtäktsmännen i länken till ”de här sällskapet” de samma som nyligen friades efter att ett externt bolag lyckats återfinna filmen och bilderna som polisens tekniker gick bet på?”

  Ja det är samma killar och samma fall som jag skrev om på GD. Det här är alltså en uthängning med namn som gjordes av tidningen Realisten (ägd av Svenskarnas Parti) Deras namn står i domen (länkad på GD) fast den ena av killarna hade vid det laget tvingats byta efternamn.

  Kommentar av Aktivarum — maj 10, 2013 @ 10:40 f m

 7. @Stinga
  ”HUR MÅNGA FLER BARN SKA DÖ OCH/ELLER FARA ILLA FÖR ATT MÄN INTE FÖRSTÅR SKILLNADEN MELLAN MAMMOR OCH PAPPOR?????????”

  Jag tror du är ett troll, men vad jag vet så är det större sannolikhet att ett barn blir mördat av sin egen mor än sin biologiska far.

  Sannolikheten för att något av detta skulle ske är dock rätt liten.

  Kommentar av robjoh — maj 10, 2013 @ 10:40 f m

 8. Stina
  Jag blir faktiskt illa berörd av ditt sätt att uttrycka dig om pappan med offerkofta för att slippa bli straffad.

  Likaså skriver du att han struntade i sonen. Med det menar du alltså att pappan med vilje lämnade sin son för att dö i bilen. Den tankegången ska du väl ändå låta en ev domstol komma fram till.

  Jag skulle tro att denna pappa struntar fullständigt i vilket straff samhället skulle ge honom. Han har redan drabbats av det värsta som han eller någon annan skulle kunna föreställa sig.

  Är man stressad och bryter rutiner kan man råka ut för fullständigt osannolika händelser.

  Kommentar av Törnrosa — maj 10, 2013 @ 12:58 e m

 9. @Aktivarum

  Tack för inlägget och tack för svaren. Utgånspunkterna och förklaringsanspråken blev lite klarar för mig men du lyckades inte svara på mina på min huvudfråga, som var samma som Heideggers invändning, så det får räcka för den här gången. Jag återkommer då jag läst lite mera EP och kan bidra bättre, men intressant stuff ändå.

  ””The female, not the male, determines all the conditions of the animal family. Where the female can derive no benefit from association with the male, no such association takes place.””

  Precis vad jag har sagt, mannen måste vara användbar för den kvinnliga kvinnan och i sin socio-ekonomiska överordning blir han det dvs. den manliga överordningen är en kvinnlig förutsättning för relationen.

  Men på vilket sätt grundar detta på en biologisk skillnad? En biologisk aspekt är åtminstone mannens större sexuella intresse som möjliggör kvinnans sexuella makt men för att makten kan realiseras måste kvinnan förhålla sig kvinnligt till mannen och förhållningsättet är inte något biologiskt. När man ser på det så här så kunde man argumentera att mycket i vår könslighet inte grundar sig på biologi utan på ett förhållningsätt som kvinnan har till mannen. Men sen igen så var kvinnans sexuella makt kanske mindre förr i tiden före preventivmedel då en möjlig graviditet var en stor risk?

  Kommentar av Matias — maj 10, 2013 @ 2:17 e m

 10. Klart intressant! Blogginläggets kontenta är en rad mycket salta piller att svälja för den obotlige romantikern. För att inte tala om att det hela är fullständigt förödande på sikt för könskommunisten som ju för närvarande försörjer sig på att älta, torgföra och producera sina klonade genus-sagor.

  System overload och könskommunistisk härdsmälta =)

  Kommentar av Liberalen — maj 10, 2013 @ 2:37 e m

 11. matias:

  Kul du fått lite mer förståelse av mina svar.

  ”Men på vilket sätt grundar detta på en biologisk skillnad? En biologisk aspekt är åtminstone mannens större sexuella intresse som möjliggör kvinnans sexuella makt men för att makten kan realiseras måste kvinnan förhålla sig kvinnligt till mannen och förhållningsättet är inte något biologiskt.”

  De biologiska skillnaderna handlar om historiska nödvändigheter, morötter och piskor. Mannens större sexuella intresse finns där för att det en gång i tiden måste finnas där. Endast de män som var aggressiva nog bevisade sig, överlevde och fick barn i forntidens polygama samhällen. Kvinnans selektivitet finns också där för att den en gång i tiden måste finnas där vilket förklaras av Trivers ”Parental Investment Theory” För kvinnor innebar sex en högre risk, en högre kostnad. Idag är den kostnaden pga p-piller och aborter i mångt och mycket borta men själva känslan av behovet att undvika den är kvar hos kvinnor så de är generellt mer kräsna än män. Kvinnans sexuella makt är effekten av ovan beskrivna förutsättningar.

  ”När man ser på det så här så kunde man argumentera att mycket i vår könslighet inte grundar sig på biologi utan på ett förhållningsätt som kvinnan har till mannen. Men sen igen så var kvinnans sexuella makt kanske mindre förr i tiden före preventivmedel då en möjlig graviditet var en stor risk?”

  Nej, tvärtom! När kvinnan inte kunde ha sex hur som helst pga risken för graviditet ökade pressen på mannen att prestera, pressen på kvinnan att vara kräsen och därmed ökade också kvinnans sexuella makt…. Du har dock rätt i att kvinnans sexuella makt var enormt mycket mindre förr i tiden men det har inget att göra med aborter. Den riktiga anledningen kvinnor hade mindre sexuell makt förr i tiden var att samhällen var polygama så den man hon ville ha hade alltid flera kvinnor. Du kan se samma sak idag. Kvinnor söker sig i allt högre grad till de bästa männen, de bästa männen (Tiger Woods) har flera kvinnor att välja mellan. Kvinnor tappar sexuell makt i förhållande till de specifika männen och därmed minskar priset på sex hos alla de männens kvinnor.

  Vad de flesta missar är att detta bara gäller kvinnor och DE männen. Hos andra män blir priset för sex högre ju färre kvinnor det finns att välja mellan. Detta skapar en enorm marknad för flickvänssubstitut dvs pornografi och liknande underhållning som vi vet minskar kvinnors sexuella makt.

  Nu skall jag förklara en sak för dem som missat det.

  Kvinnor kunde TEORETISKT höja priset på sex genom att det fanns fler attraktiva män att välja mellan. Det skulle minska efterfrågan på pornografi och liknande eftersom det skulle minska de ekonomiska incitamenten. MEN just de saker som kvinnor attraheras till vill eftersträvar feminismen (hjärntvättad av marxism och postmodernism) att i så hög grad som möjligt avskaffa hos männen – så feminismen går inte kvinnors långsiktiga ärenden oavsett vad de säger – snarare går den Justin Bieberkillars ärenden.

  Kommentar av Aktivarum — maj 10, 2013 @ 2:55 e m

 12. Jag var inne på wikipedia för att läsa in mig på EP och de gav (finska versionen) som exempelf på EP vår rädsla för ormar att den är instinktiv och medfödd men där angavs inte hur man kommit fram till att det är medfödd. Hur vet man det, för att upprepa min fråga? Kan det inte vara en tradition som lever vidare där man lär människor att vara rädda för ormar. Och tvärkulturella studier på kulturer oberoende av varandra belägger inte heller att rädslan är medfödd, ormar är väl potentiellt farliga överallt i världen. Är du insatt i rädsla för ormar-frågan Erik?

  Kommentar av Matias — maj 10, 2013 @ 3:05 e m

 13. Matias:

  ”Hur vet man det, för att upprepa min fråga? Kan det inte vara en tradition som lever vidare där man lär människor att vara rädda för ormar.”

  Nej det kan det inte. Inlärd kunskap är långsammare än instinktiv kunskap. För att svara på din första fråga: Det vet man för att vad man testat är folks förmåga att så snabbt som möjligt upptäcka olika saker.

  ”To reach their conclusions, Öhman and his colleagues conducted experiments in which their subjects were asked to identify pictures depicting sources of fear (snakes and spiders) from among an array of images that did not induce feelings of fear (mushrooms and flowers), and vice versa.”

  Det var för övrigt ett kul exempel. Studien som visade att hjärnan snabbare identifierar ormar och spindlar gjordes i Sverige på Karolinska Institutet i Stockholm.

  ”A statistically significant number of the subjects found the pictures of the snakes and spiders more quickly than they did those of mushrooms or flowers.”

  http://news.nationalgeographic.com/news/2001/10/1004_snakefears.html

  Kommentar av Aktivarum — maj 10, 2013 @ 3:26 e m

 14. Aktivarum:

  Låter som en haremiseringsprocess är igång och för mig verkar harem vara en form av ultra-patriarkat. The irony is overwhelming.

  Hur var det nu, var det så att desto mera utbildad och rik en kvinna var desto sannolikare var det att hon var ihop med en man av högre socio-ekonomisk status?

  Skriv mer om detta för sån information är dödsstöten för feministiska falskkonstruktioner och tvingar kvinnor, på ett eller annat sätt, ta ansvar för utvecklingen. Laasanen skriver ju regelbundet om sånt här i Finland men det är otroligt hur med en hårresande dumhet hans tankar avfärdas. Folk dras till vissa sårts tankar mera på basen av hur sympatiska de är än hur sanna de är.

  Kommentar av Matias — maj 10, 2013 @ 3:29 e m

 15. Vi testar pånytt det här med blockquote.

  Förstår jag rätt nu, det är alltså snabbheten i reaktionen som omöjliggör det som inlärt dvs.om det vore inlärt skulle man inte kunna reagera så snabbt?

  Kommentar av Matias — maj 10, 2013 @ 3:36 e m

 16. Vad gör jag fel med blockquote? Den gör min kommentar till grå istället för citatet mellan den där koden. Min EP reaktion är att slå sönder min jävla macbook som jag hatar annars också!

  Kommentar av Matias — maj 10, 2013 @ 3:42 e m

 17. Matias:

  ”Låter som en haremiseringsprocess är igång och för mig verkar harem vara en form av ultra-patriarkat. The irony is overwhelming.”

  Harem är definitivt ett ultra-patriarkat. Poängen är att haremiseringen idag är en sidoeffekt av feminismens projekt där de utgår från den marxistiska konflikthypotesen och försöker ”balansera” genomsnittet av makt. Feminister är de sista personer som inte fattar varför Marxismen inte fungerar. För att den alltid skapar diktaturer.

  ”Hur var det nu, var det så att desto mera utbildad och rik en kvinna var desto sannolikare var det att hon var ihop med en man av högre socio-ekonomisk status?”

  Nej, desto sannolikare hon vill vara ihop med en man av högre socioekonomisk status. Det finns ingen garanti den rika mannen vill ha en rik kvinna. Som du kan se i videoklippet ovan ”The Meaning of man” är det snarare ensamhet som korrelerar med utbildade och rika kvinnor. Ju mer utbildad och rik en man är ju större möjlighet har han att skaffa en eller flera vackrare, yngre kvinnor som inte är lika påverkade av Briffaults lag som hans fru. Ju mer utbildad och rik hans fru är ju mer sannolik hon inte behöver honom utan utvecklar en djupare relation med statsmakten. Precis som en viss statsminister är exempel på.

  ”Skriv mer om detta för sån information är dödsstöten för feministiska falskkonstruktioner och tvingar kvinnor, på ett eller annat sätt, ta ansvar för utvecklingen.”

  Kvinnor tar inte ens ansvar för feminismen så det går knappast att tvinga dem ta ansvar för någonting idag så länge vi har offerperspektivet i vägen. Det är nog offerperspektivet jag skall skriva mer om.

  ”Laasanen skriver ju regelbundet om sånt här i Finland men det är otroligt hur med en hårresande dumhet hans tankar avfärdas. Folk dras till vissa sårts tankar mera på basen av hur sympatiska de är än hur sanna de är.”

  Ja det är effekten av den neomarxistiska postmoderna akademiska trenden som jag beskrev – den som dominerade andra halvan av 1900-talet och kulminerade med extremvänstern. Akademiker gjorde karriär på att skriva vad som helst bara man inbillade folk att det skyddade mot fascism. Man kunde såga vad som helst bara man inbillade folk det stöttade facism.

  Efter andra världskriget har hela akademiska institutioner varit besatta vid att hålla facismen borta så den vetenskapliga kvaliteten sjönk som en sten. Var och varannat arbete handlar inte om enbart än att upprepa ”buzz-words” som normer, normativitet, strukturer etc.

  Kommentar av Aktivarum — maj 10, 2013 @ 4:03 e m

 18. Matias

  ”Vad gör jag fel med blockquote? Den gör min kommentar till grå istället för citatet mellan den där koden. Min EP reaktion är att slå sönder min jävla macbook som jag hatar annars också!”

  Bra fråga, problemet är att jag inte kan visa hur det skall se ut för wp gör automatiskt koden osynlig. Så jag kan bara förklara hur det skall se ut.

  vinkel, blockqoute vinkel – TEXTEN HÄR – vinkel, snedstreck blockquote vinkel

  alltså 1) citatkod – 2) texten – 3) slutcitatkod

  Av vad jag kan se glömde du slutcitatkoden

  Kommentar av Aktivarum — maj 10, 2013 @ 4:26 e m

 19. @Aktivarum,

  Det går att visa html-kod, men man får använda s.k. HTML entity names. Ett < skrivs då som &lt;, > som &gt; och (tricket för att jag skall kunna skriva ut en ett entity name) & som &amp;. Notera att man förstås kan använda & för sig; det är just & följt av något namn eller siffra och sedan ;, utan mellanslag, som tolkas lite speciellt.

  Med entities kan man skriva ut alla möjliga tecken, som t.ex. Æ, £ eller ©, så det är värt att lära sig.

  Kommentar av Ulf T — maj 11, 2013 @ 6:07 f m

 20. Suveränt bra inlägg! Om vi män är så fasansfullt onda, biologiska missfoster enligt vissa, så måste det vara biologiskt från födseln och inte socialt konstruerat. Vi uppfostras ju nämligen till stor del av kvinnor. Kan man då socialt konstruera oss rätt, med t.ex. genuspedagogik? Troligtvis inte eftersom personligheten får man redan som foster. Det enda raka är att slänga oss i fängelse som sagt

  Kommentar av Malte Skogsnäs — maj 11, 2013 @ 7:45 f m

 21. Mycket bra TV-länk. Rekommenderas starkt.

  Kommentar av lavazza1891 — maj 11, 2013 @ 8:14 f m

 22. Rädsla hör till vara mest primitiva känslor och sitter i reptilhjärnan. Inget som vi kan styra kognitivt. Även ormar blir ju rädda – viker hellre undan när fara hotar.

  Angaende haremisering:
  http://www.dn.se/nyheter/varlden/fyra-fangvaktare-fick-barn-med-ligaboss

  Kommentar av Maria — maj 11, 2013 @ 8:25 f m

 23. Maria:

  ”Rädsla hör till vara mest primitiva känslor och sitter i reptilhjärnan. Inget som vi kan styra kognitivt. Även ormar blir ju rädda – viker hellre undan när fara hotar.”

  Experimentet bevisade inte att vår rädsla för ormar är medfödd och inte inlärd, det bevisade endast att det finns en medfödd-instinktiv aspekt i den. Att säga att vår rädsla för ormar är endast medfödd är att gå utöver ens evidens. Genetiska rädslan för ormar förhindrar inte människor från att ha ormar som husdjur.

  Rädsla är inte endast något genetiskt utan också en meninsgsvärld som konstrueras (inte konstruerad, ett uttryck som vore lika fel som att säga att rädsla är medfött).

  Kommentar av Matias — maj 11, 2013 @ 12:18 e m

 24. […] I förra inlägget presenterades hela intervjun och problemen med feminismen. Här skall jag gå in mer specifikt på vad Jägar-Samlar-principen innebär. […]

  Pingback av Evolutionspsykologi och Jägar-Samlar-principen | Aktivarum — maj 11, 2013 @ 12:56 e m

 25. Maria:

  Utmärkt länk, passade på att lägga in den i nyaste inlägget..

  Kommentar av Aktivarum — maj 11, 2013 @ 1:00 e m

 26. ”The meaning of man”-klippet var bra og meget informativt, takk for det! 🙂
  Følger Aktivarum jevnig selv om jeg ikke kommenterer, godt arbeide Erik.

  Kommentar av Runar — maj 11, 2013 @ 5:55 e m

 27. Runar:

  Kul att höra, du hittar blogginlägget om den videon här

  https://aktivarum.wordpress.com/2013/03/23/the-meaning-of-man-debatteras-pa-tvontarios-the-agenda/

  Kommentar av Aktivarum — maj 11, 2013 @ 6:20 e m

 28. Det här är så jävla intressant. Tack!

  Kommentar av rocki — maj 19, 2013 @ 12:48 e m

 29. […] Bortsett från att tolkningarna är snurriga var tror ni GoV lägger skulden på det påstådda kvinnohatet någonstans? Givetvis skylls allting på Evolutionspsykologi. […]

  Pingback av Mitt svar på kritik mot Professor Baumeisters tal ”Is there anything good about men?” | Aktivarum — maj 20, 2013 @ 12:55 e m

 30. […] vara eller inte vara men med det menar jag alltså att den ska vara ren från ideologisk påverkan, inklusive feminismens. Samma gäller naturligtvis för evolutionspsykologin. Det skulle också vara bra om man hör […]

  Pingback av Evolutionspsykologi vs. genusvetenskap | Emma i skrubben — maj 22, 2013 @ 9:08 f m

 31. Det kommer en bok med titeln ”How to exterminate stupidity Or the art of not justifying anything at all” som innehåller modern, skarp kritik mot evolutionspsykologin. Denna kritik bygger på den senaste forskningen. Boken utkommer i början av Augusti men kan redan förhandsbeställas på http://litenupplaga.se/1198

  Kommentar av Martin J Sallberg — juli 12, 2013 @ 1:10 e m


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

  aktivarum@gmail.com

  Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

  Gör som 1 383 andra, prenumerera du med.

  Arkiv

%d bloggare gillar detta: