Aktivarum

Jämförelse av Feminister och Antifeminister – Del 1 Synen på rättvisa | mars 6, 2013

Kom ihåg att i jämförelsen används feminism och antifeminism som paraplybegrepp.

Hannah Lemoine började denna diskussion på sin blogg Oneway Communication och sedan kommenterade helsnurrig hennes slutsatser på Snurrigtdotcom. Nu har det blivit dags för mig att analysera diskussionens innehåll.

”en fyrapunktslista över generella skillnader, inklusive anledningar till att det kan vara så svårt för dessa grupper att mötas och förstå varandra”

En första stor skillnad mellan feminister och antfeminister är att feminister är en särskild intressegrupp medan antifeminister är precis alla som inte är feminister. Med den logiken skulle dock katolska kyrkan betraktas som antifeministisk.

För att diskussionen skall bli meninsgfull måste vi begränsa antifeminister till en egen intressegrupp*

Där kan inte andra intressen ingå. Katolska kyrkan är inte antifeministisk eftersom deras gudstro inte handlar om ställningstagande i debatten utan ren ignorans av feminism. Med detta sagt är det dags för analys av första punkten.

”1. Antifeminister har oftast en klassisk liberal syn på rättvisa medan feminister har en typisk socialistisk”

Det här kan vid första anblicken låta som ett riktigt påstående men så enkelt är det inte. Det skulle nämligen lika gärna kunna stå att antifeminister har en praktisk syn på rättvisa medan feminister har en teoretisk rättvisesyn.

För vilket socialistiskt land ville feminister ha som exempel på hur rättvisa funkar nu igen?

När man pratar om socialistisk teori är det lätt att glömma att det finns mängder av exempel på socialistiska länder i verkligheten. Hur många av de länderna brukar feminister framhålla som bevis och/eller exempel?

”dvs antifeministerna anser att individens personliga frihet är det viktigaste medan feminister anser att det viktigaste är att förändra samhället så att samhället och den stora majoriteten kan främjas långsiktigt”

Nej, detta är helt felaktigt. Feminister är tvärtom regelbundet mot de ”strukturer” som gynnar majoriteten eftersom de anser någon minoritet orättvist kommer i kläm. Det har inget att göra med  att främja majoritet eller samhälle..

Den feministiska ståndpunkten bör snarare ideologiskt beskrivas som ”Inklusivism”

Eller på enkel svenska ”Alla skall med till varje pris-ideologi”. Rättvist enligt feminister är att majoriteten ”makar rum” och ”gör plats” Motiveringen för detta är inte någon form av socialism som skall gynna folkmajoriteten. Tvärtom!

”Before the quota was introduced, no one had more than four board positions. Now the maximum number is eight to nine”

Exempelvis i Norge hade det rakt motsatt effekt. Då det ofta är samma kvinnor sk Golden skirts som efter kvoteringslagen sitter i de flesta styrelserna så har den privata makten blivit mer koncentrerad. Knappast socialistisk framgång.

Nej, feminister har knappast en socialistisk syn baserad på att främja majoriteten.

Det är snarare så att feminister och socialister säljer sin ideologi på samma sätt. Via egna akademiska fält där de har makten och därför inte behöver dras med traditionella forskningens objektiva bevisbörda.

Därför kan de utlova det blir bättre för majoriteten utan att ha den minsta behov att specificera exakt hur det skall gå till i praktiken. Så mycket enklare att ta för givet världen rättar sig efter teorier.

Den antifeministiska ståndpunkten bör å sin sida beskrivas som ”funktionalism”

Eller på enkel svenska ”How does this shit work?-ideologi” Antifeminister kritiserar inte det socialistiska majoritetsidealet. De kritiserar den påstådda kausala kopplingen mellan att göra A och få resultat B.

(Se ovan min fråga vilket socialistiskt land som skall visa att det påståendet är sant och inte bara nåt akademiker i maktposition hittade på för att man får bättre betalt när man håller med.

Mer om detta i Del 2 (länk) som handlar om synen på Vetenskap.

* Och av just den anledningen använder vi termen jämställdism.

Vilken nazistdåre som helst (som inte har med oss att göra) kan påstås vara Antifeminist vilket är precis den sorts idioti som Maria Sveland ägnat sig åt och sannolikt vad boken Hatet handlar om.

På tal om det där hotandet och hatandet. Jag bloggar på Genusdebatten.se om manshat i media och på VK-bloggen hittar ni Maria Skiddis text om reaktionerna när hot kommer från kvinnor.


Publicerat i Genus, Jämställdhet

19 kommentarer »

 1. Jag orkade (hade inte tid) ta mig igenom hela kommentarstråden på Hannahs blog, men det verkade som om diskussionen gick i cirklar efter ett tag.

  Den punkt där det verkar svårast att enas är möjligen den där med falsifierbarhet, där feminister alltför ofta tar fasta på att det inte går att bevisa saker absolut i sociala vetenskaper. Men det är ju just därför det är så viktigt att formulera sina hypoteser så att de är möjliga att falsifiera! I den mån feministiska hypoteser går att falsifiera (och en hel del påståenden gör ju det), har det oftast noll effekt på retoriken.

  Min resa mot att bli antifeminist började väl ungefär för 20 år sedan, när jag första gången fick höra talas om att relationsvåld var jämnt fördelat mellan könen. Det var inte så mycket den kunskapen, som vad jag märkte när jag försökte föra den på tal: INGEN var intresserad av att lyssna, än mindre försöka ta reda på om det stämde. Intresset har inte blivit mycket större med åren…

  Notera att jag innan dess hade accepterat att relationsvåldet var ensidigt, eftersom jag aldrig hört något annat. Till mitt försvar skall jag säga att jag var rätt ung… 🙂 Det var alltså inte alls tal om att jag inte accepterade den första hypotesen; det var när jag fick trovärdig information om att det inte förhöll sig så, och jag kunde betrakta hur folk reagerade på informationen, som min skepsis vaknade på allvar.

  Inom alla forskningsområden gäller ju att de som praktiserar måste VILJA gå till botten med saker och ting, och VÅGA utmana sina hypoteser. Utan det kan ingen metod i världen rädda kvaliteten.

  Kommentar av Ulf T — mars 6, 2013 @ 7:55 e m

 2. Ulf T:

  Haha! Din historia är snarlik Murray Strauss (som var en av de första som utförde forskningen som visade män utsattes lika ofta för partnervåld) som ofta sker i forskningen*** så trodde han när han fick det oväntade resultatet att han gjort fel.

  Han skall enligt legenden ha gjort om samma studie tre gånger innan han litade på resultatet – Sedan när han började prata med andra så visade det sig att de hade fått samma resultat. Alla var lika förbluffade för de hade litat på feminister och män verkade ju mer våldsamma än kvinnor.

  *** Hör egentligen till inlägget jag skrev om Mattheweffekten. Dels är det enligt vetenskapssociologer få experiment som upprepas. Dels finns tendensen när man får ett annat resultat än den ursprungliga teorin säger att ifrågasätta inte teorin utan sin egen skicklighet att göra experimentet.

  Kommentar av Aktivarum — mars 6, 2013 @ 8:47 e m

 3. Jag kan acceptera att man har hypoteser som inte är falsifierbara. Jag tror inte man kan fånga alla intressanta skeenden genom falsifierbara hypoteser.

  Problemet är när man har icke-falsifierbara hypoteser och betraktar dem som sanningar. Om man utgår från något som man inte kan verifiera måste man förstås vara leta extra noga efter fakta som motsäger hypotesen samt vara extra noga med att ha parallella perspektiv.

  Könsmaktsordningen är en ideologi, en trossats och bör betraktas som sådan.

  För mig är det fullkomligt overkligt att intelligenta människor på allvar kan tro att något i samhället är så banalt. Dynamiken människor emellan är så uppenbart mycket mer komplex.

  Kommentar av Johan Grå — mars 6, 2013 @ 8:49 e m

 4. Jo, Djinghis Khan var väl en mansgris och därmed antifeminist, om inte annat för sitt rekord i våldtäkter. Så alla antifeminister är alltså massmördare, krigsförbrytare och våldtäktsmän. För min del tycker jag att ett sådant resonemang bekräftar den gamla fördomen att kvinnor inte begriper logik… 🙂

  Frågan är, om Adolf Hitler var antifeminist? Han tog ju sitt ansvar i elfte timmen, och gjorde en ärbar kvinna av Eva Braun genom att gifta sig med henne! Uppgifterna om Stalin är lite vaga, men han var nog antifeminist – även om en del feminister berömmer honom för jämlikhet för att han skickade ut kvinnor i väpnad strid – bl.a. som piloter i lätta bombplan. Hitler, den mansgrisen, förbjöd däremot kvinnor att offra livet i frontlinjen.

  Mao, Den Store Rorsmannen, hade ju unga kvinnor levererade till sin säng. Säkert hjältemodigt av kvinnorna, eftersom Mao sällan tvättade sig och aldrig borstade tänderna. Ungefär som Albert Engströms tecknade figur Kolingen, som ansåg att tandborstar var överklassens njutningsmedel.

  Antar att feministerna inte ser något fel eller konstigt med det Ontologiska Gudsbeviset, ungefär:”Till ett Högsta Väsens egenskaper måste höra ‘existens’ – alltså måste ett Högsta Väsen existera”.

  Våld FRÅN kvinnor – enligt min personliga uppfattning är det mer sällan förekommande än tvärt om, och dessutom är män bättre rustade att åstadkomma verklig fysisk skada. Det är ju värre att få stryk av en muskelbyggare eller martial arts-expert än en frimärkssamlare. Och dessutom säger mina föråldrade åsikter att man absolut inte får slå tillbaka om man får ett slag, eller örfil av en kvinna. Och definitivt inte gå omkring och klaga över det eller polisanmäla det. Är det absolut nödvändigt att slå en kvinna, så får man lägga henne över knät och bearbeta den kroppsdel som Gud och Naturen har avsett för detta. (Förutom att det aldrig kan bli allvarliga skador, så drar sig säkert kvinnan från att gå till polisstationen och visa upp sin skada.)

  Det värsta våldet från kvinnornas sida är ju det psykiska våldet, att beröva mannen själva livslusten.

  Ingen annan ”vetenskap” än feminismen bygger på så många axiom, som anses så självklara att de inte behöver bevisas. Eftersom de ofta går stick i stäv med mångas egna livserfarenheter, så upphöjs axiomen till kvasireligiösa dogmer Och den som ifrågasätter dem utsätts för bannbullor eller fatwor. Som ifall man till exempel tycker att det är så, att kvinnor ofta är mindre hågade att ta på sig ledande befattningar än män. Jobbade på en arbetsplats med 95 procent kvinnor, och det var ändå mycket svårt att undvika att de flesta av de fackliga uppdragen och posterna besattes av män.

  Socialism? Tycker inte att det är socialistiskt att ha 87 par skor i garderoben och ändå shoppa efter fler! Dessutom är de väldigt ogina med att låna ut sina män till mindre lyckligt lottade medsystrar, som försmäktar av manstorka i sitt singelliv.


  Kuriosa: Chalmeristerna hade ett studentspex kallat ‘Djinghis Khan’, där själva temat sjöngs till melodin till Gärdebylåten:”Nu ska vi ut och härja / med blod ska vi stäppen färga / bränna röda stugor, slå små barn och säga fula ord.”

  Kommentar av Claes-Peter — mars 6, 2013 @ 10:05 e m

 5. Jag läste på Hannahs sida och sen ramlade jag in på Charottes sida (denna: http://charlottehitochdit.wordpress.com/2013/03/05/det-dar-med-genus-som-performance/) kort där efter. Och jag blir lite förbluffad över hur dåligt man verkar förstå kritiken. Iaf så upplever jag det så.

  * Jag har inte mött någon på denna sida som menar att ”biologi är hela förklaringen”, vi är överens som jag ser det i att genus är en del.

  * Jag har inte mött någon som totalt förkastar humanoria som helhet (själv har jag läst sociologi på universitet och tycker det är fascinerande), det är genusvetenskapen (och feministisk ideologi) specifikt som kritiseras.

  Kritiken från mig tycker jag själv är klar och tydlig

  1. Mannen har ingen makt av kön i vår tid och kultur och är inte privilegierade.

  2. Manlighet/mansrollen är inte ”sådan”, det är fördomar och projicering. Våldsbrott är ett normbrott mot mansrollen.

  3. Kvinnan har makt av kön. Det är en makt som grundar sig på 1. att ha en livmoder, 2. att på kollektivnivå ha lägre libido 3. neoteni och den ger flera fördelar.

  För denna maktfördelning hittar jag stöd i genusvetenskaplig forskning, däremot inte för det omvända vilket man påstår. (http://genusdebatten.se/tag/genusbiblioteket/)

  Jag skulle önska att man diskuterade sakfrågan och bemötte kritiken, på en konkret nivå, istället för metadebatter om vad vi är eller inte är, typ.

  Men men, man kan inte få allt man önskar sig i livet.

  Kommentar av Ninni — mars 6, 2013 @ 10:53 e m

 6. denna blev lite konstig, typ syftesfel.

  3. Kvinnan har makt av kön. Det är en makt som grundar sig på 1. att ha en livmoder, 2. att på kollektivnivå ha lägre libido 3. neoteni och den ger flera fördelar.

  Ska vara:

  3. Kvinnan har makt av kön och den ger flera fördelar (men även nackdelar om man inte är medveten om den). Det är en makt som grundar sig på 1. att ha en livmoder, 2. att på kollektivnivå ha lägre libido 3. neoteni och den ger flera fördelar.

  Kommentar av Ninni — mars 6, 2013 @ 10:57 e m

 7. Ninni:

  Jag antar att du kommer att ha roligt imorgon (ev. inatt) för det här inlägget handlar ju om rättssynen. Det är NÄSTA DEL som handlar om vetenskapskritiken och den är jag just på slutet av.

  Eftersom det varit lite dåligt med inlägg här på AkV så kompenseras läsarna nu då jag skrivit två hela inlägg en och samma dag. *pust*

  Kommentar av Aktivarum — mars 6, 2013 @ 11:42 e m

 8. Japp! Vi kräfva kompensering!! 😉

  Kommentar av toklandet — mars 6, 2013 @ 11:53 e m

 9. […] Del 1 hittar ni här och här är inlägget som analyseras. […]

  Pingback av Jämförelse av Feminister och Antifeminister – Del 2 Synen på vetenskap | Aktivarum — mars 6, 2013 @ 11:54 e m

 10. Toklandet:

  Varsågod, länkat och klart.

  Kommentar av Aktivarum — mars 6, 2013 @ 11:55 e m

 11. @ Erik

  Då kommer jag kunna anklaga dig för att ha stulit mina tankar? 😉

  Kommentar av Ninni — mars 7, 2013 @ 12:08 f m

 12. Hur socialistiskt och solidariskt trovärdigt är det när vänsterpartist åker taxi för 50.000kr per år och ta flyget för 180.000kr. När underklassen kämpar för att överleva varje månad på existensminimum.
  Det är siffror för vänsterpartiets nyvalda feministiska språkrör som dessutom inte är tillfreds med budskapet vänsterpartiet sänder ut med att ha en vit 50årig manlig (jonas sjöstedt) partiordförande.

  Hur mycket informellt kapital finns det att förbigå empirisk forskning? Har elitfeminister och journalister hållhakar på beslutsfattande politiker iform av
  snaskiga historier som te x otrohetsaffärer, sexköp och svart betalning av arbetskraft.

  Se sammanhang ur mönster med utsuddade gränser där socialism,feminism och marxism går globalisternas ärenden och tvärtom https://www.flashback.org/p42201545 Målet med övergripande globalt styre helgar medlen söndra och härska. Näringsliv och marknadsliberaler är kommunister, feminister och miljöpartister är fascister. Politiskt innehåll är mer än komplicerat det är upp och ner. Dock blir det lättare att begripa hur radikalfeminism får fri lejd. Varför förnekar feminister och politiker Mansfrågor som te x krav på könsneutral lagstiftning?

  Kommentar av Feminist Shaming Tactics — mars 7, 2013 @ 10:42 f m

 13. Snyggt analyserat.
  Oven analys påminner om den debatt vilken førdes før ca 5-6 år seden.
  Skillnaden er att Aktivarum benar upp argumentationen og pekar på den grundlæggande falska / despotiska argumentationen.

  Per Hagman

  Kommentar av per Hagman — mars 8, 2013 @ 7:32 f m

 14. —I øvrigt…her i norge så får numer alla gravida kvinnor under sinae graviditetskontroller , frågan om hon blir slagen av sin man!

  Sjelv anser jag att kvinnan vid sine graviditetskontroller skall spøres om vem som er far till barnet , vilket gærna kan kompleteres med en DNA analys / kontroll før att verifiere faderskapet.

  —Kvinnan , æger inte sin kropp.

  Per Hagman

  Kommentar av per Hagman — mars 8, 2013 @ 8:47 f m

 15. Per definition anser feminsterna , med sin absurda logik , att viss man ej er feminst , så er eller blir individen en… antifeminist.

  Alltså , barn blir då automatiskt potentielle antifeminister , eftersom de ej er feminister.
  Barn kan kan stødjas , med en massiv indoktrinering,
  att utveckla en feministisk hållning , androgynitet.
  Oven sker på våra svenska dagis , skolor etc med den socialistiska klasskamps retoriken.

  Kænns retoriken igen från 1930 – talets klass / ras / kultur…kamp?

  Dær andamålet helgar medlen.

  Per Hagman

  Kommentar av per Hagman — mars 8, 2013 @ 9:03 f m

 16. […] man skyller allt dåligt i världen på nåt som indirekt är manligt (macho) så ger feminismens rättvisesyn (del 1) tack vare feministiskt vetenskapssyn (del 2) fritt fram för en feministisk syn på könen (del […]

  Pingback av Jämförelse av Feminister och Antifeminister – Del 4 Om att vi missförstår feminister | Aktivarum — mars 8, 2013 @ 12:47 e m

 17. […] kommer vi till min artikelserie Jämförelse av Feminister och Antifeminister. Det där ”tunga vetenskapliga” jobbet med att bena ut vad som är vad som reformarna […]

  Pingback av REFORM-Rapporten – Fascistoida tendenser inom feminismen | Aktivarum — mars 25, 2013 @ 12:08 e m

 18. […] man skyller allt dåligt i världen på nåt som indirekt är manligt (macho) så ger feminismens rättvisesyn (del 1) tack vare feministiskt vetenskapssyn (del 2) fritt fram för en feministisk syn på könen (del […]

  Pingback av Evolutionspsykologi och Briffaults Lag | Aktivarum — maj 10, 2013 @ 7:22 f m


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

  aktivarum@gmail.com

  Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

  Gör sällskap med 1 383 andra följare

  Arkiv

%d bloggare gillar detta: