Aktivarum

Evolutionspsykologi och Jägar-Samlar-principen | maj 11, 2013

Här fortsätter kommentaren av Satoshi Kanazawas ”Big Think” intevju.

I förra inlägget presenterades hela intervjun och problemen med feminismen. Här skall jag gå in mer specifikt på själva Jägar-Samlar-principen.

Principen: Människans biologiska evolution stannade för ca 10.000 år sedan när vi primärt levde i Jägar-Samlar-samhällen i en stabil miljö någonstans i Afrikas vildmark.

Sedan dess har människan konstruerat och levt i ständigt skiftade miljöer.

Den opponerande teorin är ”The Standard Social Science Model” idag mest känd under namnet socialkonstruktivism. Dess fyra ledande principer är som följer:

Socialkonstruktivism 1. Människan är undantagen de biologiska principern 2. Evolutionen stannar vid halsen 3. Den mänskliga naturen är ett oskrivet blad 4. Mänskligt beteende beror primärt på miljö och socialisering

Man anser här att kulturen och miljön står för nästan samtliga skillnader som finns hos olika människor, därför är ett annat namn för modellen ”enviromentalism”

Evolutionspsykologi utgår å sin sida från fyra kraftigt kontrasterande principer.

Som ni kommer att se är det mycket lätt att avgöra när man har tagit hänsyn till evolutionspsykologins principer eller enbart använt socialvetenskaplig standardmodell.

Evolutionspsykologi 1. Människor är djur, ej undantagna biologiska principer 2. Den mänskliga hjärnan är ej undantagen evolutionen 3. Den mänskliga naturen är medfödd 4. Mänskligt beteende är en produkt av medfödda egenskapers samspel med miljön.

Hur bedömer man nu vilket antagande som är vetenskapligt bäst? Jo, helt enkelt genom att undersöka vilket antagande som leder till korrekta prediktioner.

Med andra ord vilken teori som bäst förklarar varför saker ser ut som de gör idag.

Idag är det dock en del av akademia som inte följer den principen. När Marx prediktioner var felaktiga började de istället ”fixa” dem med hjälp av  (kritisk) teori.

Being critical is being political: it represents an intervention into a much wider debate than the aesthetic alone, and that is surely something to be encouraged. We live in politically interesting times, after all. – Sim/Van Loon.

Med andra ord: ”kritisk teori” bestämmer först en politisk position. Sedan analyseras världen utifrån denna position som får styra hur alla observationer beskrivs.

Den första kritiska teorin var marxismen som körde idealisten Hegels idéer genom materialismen.

Sedan dess har man av allt att döma främst skyddat sig från att avslöjas som bluffmakare genom blotta mängden påhittade teorier som eventuella granskare tvingas plöja genom.

”Theory has become one of the great growth areas in cultural analysis and academic life over the last few decades. It is now taken for granted that theoretical tools can be applied to the study of, for example, texts, societies, or gender relations.” Sim/Van Loon

Vad detta innebär i vårt exempel är att man tar för givet att ett politiskt villkor leder till ökad förståelse vid analys av människan, vår omvärld och kultur.

Samtidigt ser vi hur världen ofta ser ut som evolutionspsykologin förutspår.

Exempelvis DN-artikeln om haremisering i ett fängelse. 13 kvinnliga fångvaktare på Marylandfängelset i USA åtalas för samröre med grovt kriminella fångar.

”En av ledarna för det kriminella gänget Black Guerilla Family (BGF), Tavon White, 36, har under tiden i amerikanskt fängelse blivit pappa till fem barn med fyra olika fångvaktare, smörjt kråset och tjänat över 100 000 kronor i månaden.”

Fyra av kvinnorna fick barn med gängledaren, Två av dem tatuerade in hans namn på sina kroppar. 20 personer åtalas för pengatvätt, 25 för narkotikabrottslighet.

Här kan vi återgå till vad Kanazawa säger om medfödd manlig våldsamhet.

Det han missar att påpeka med manlig våldsamhet är att kvinnor dras till våldsamma män i samma grad som män behåller sin våldsamhet genom generationerna.

”Prison officers ‘stood guard while woman officer had sex with a dangerous rapist serving life in a high security jail'”

Ja, precis, till och med våldtäktsmän har sin kvinnliga fanclub. Vem kunde ha anat det? Och svaret är givetvis att evolutionspsykologerna kunde ha anat det.

Citat: Introducing Critical Theory – Stuart Sim, Borin Van Loon

Genusdebatten: Om Jodie ”No jury will ever convict me” Arias


Publicerat i Genus, Jämställdhet

30 kommentarer »

 1. Jag fortsätter med rollen som djävulens advokat och ifrågasätter EP.

  Den förenklade (i mening att hävda EP) social konstruktvismen hade fel på samtliga på punker. Vi ser om EP klarar sig bättre.

  ”Evolutionspsykologi 1. Människor är djur”

  Människan är också ett exceptionellt djur som finns till på andra sätt än andra djuren. Men visst kan man se på människan som ett djur men människan blir aldrig endast ett djur bara för att man ser på människan så.

  ”ej undantagna biologiska principer”

  Vad menas med principer! Typ, att skaffa barn är att föra gener vidare? Wrong, människor adopterar. Inte heller slav under under sin biologi men inte heller helt fri eller ett oskrivet blad.

  ”2. Den mänskliga hjärnan är ej undantagen evolutionen.”

  Att hävda att hjärnan inte utvecklats genom evolution är korkat men vad betyder undantagen och vad betyder evolution här?

  ”3. Den mänskliga naturen är medfödd .”

  Öööh och vad är denna självklarhet som du kallar för mänsklig natur? Föra gener vidare, vilja till makt, älska, utröna naturens ordning, knulla runt…?

  ”4. Mänskligt beteende är en produkt av medfödda egenskapers samspel med miljön.”

  Jep, och personliga val.

  ”It is now taken for granted that theoretical tools can be applied to the study of, for example, texts, societies, or gender relations.” Sim/Van Loon”

  Ja, och det tas för givet i EP att människans natur är vad som visar sig i EP applikationer.

  ”Samtidigt ser vi hur världen ofta ser ut som evolutionspsykologin förutspår.”

  Hoppas EP inte blir en i raden av många vetenskapliga discipliner som skämmer ut sig med att hävda att nu har vi en totalförklaring på människan. Man skulle ju tro att det finns tillräckligt med varnande och pinsamma exempel i vetenskapens historia för att man skulle fatta att ha lite måttligare anspråk. Optimismen förstår man dock.

  Kommentar av Matias — maj 11, 2013 @ 1:35 e m

 2. […] jag att göra det. Under tiden du väntar kan du titta på hennes föredrag för två år sedan), Aktivarum och en hel drös andra. Sen dess har jag lärt känna flera personer och har nära band till dem. […]

  Pingback av Den uppgivna hopplöshetens förlamande cancer | Genusdebatten — maj 11, 2013 @ 2:20 e m

 3. @Matias

  Det tycks mig som att du argumenterar mot dina egna antaganden och tillspetsningar av Aktivarums formuleringar. Jag antar att det är vad du kallar att vara djävulens advokat men när jag läser det får jag bara uppfattningen att du försöker såga argument som ingen har.

  Evolutionspsykologin är en vetenskap, och en ny sådan därtill. De producerar teorier som ibland slår ut andra akademiska discipliners teorier, och ibland förkastas eller förfinas till de kan göra det.

  ”Evolutionspsykologi 1. Människor är djur”

  Människan är också ett exceptionellt djur som finns till på andra sätt än andra djuren. Men visst kan man se på människan som ett djur men människan blir aldrig endast ett djur bara för att man ser på människan så.

  ”ej undantagna biologiska principer”

  Vad menas med principer! Typ, att skaffa barn är att föra gener vidare? Wrong, människor adopterar. Inte heller slav under under sin biologi men inte heller helt fri eller ett oskrivet blad.

  Jag är osäker på vad du ifrågasätter här? Darwin? Människor har självklart, precis som alla djur formats av att endast de vars gener förs vidare skänker anlag till nästa generation. För att förstå evolutionspsykologi måste man förstå bland annat att evolutionen är en mycket långsam process. Vi är biologiskt fortfarande samma människor som på jägar-samlar tiden. Aktivarum nämnde 10.000 år, ofta talar man om minst det tiodubbla. För att förstå vårt biologiska fungerande idag måste vi förstå vad det kan ha inneburit då.

  En följd av evolutionsteorin är att endast de vars gener sprids vidare påverkar kommande generationer. Individer utan drift att föra sina gener vidare har därför haft ett stort handikapp, medan de med sådan drift i någon form har haft ett försprång. När det kommer till teorier om hur man tar hand om andra än sin egen avkomma är det ett stort område inom evolutionspsykologin som inte riktigt går att sammanfatta här. Enkelt kan man konstatera att det i många fall är lika eller nästan lika verksamt att hjälpa sina släktingars avkomma överleva som att skaffa egen avkomma. För 100.000 år sedan fanns inga adoptionsbyråer, utan att ta hand om barn som fanns i ens närhet och som man har ett känslomässigt band till var alldeles säkert en rimlig strategi.

  ”2. Den mänskliga hjärnan är ej undantagen evolutionen.”

  Att hävda att hjärnan inte utvecklats genom evolution är korkat men vad betyder undantagen och vad betyder evolution här?

  Kan du utveckla frågan? Inom SSSM som dominerar samhällsvetenskapen är det fullständigt dominerande synsättet att inte ta hänsyn till evolutionen eller hur den påverkat hjärna alls. Så vad du säger är korkat är närmast en dolt grundantagande i de största akademiska fälten. Det finns en anledning till att det blev upplopp på universiteten när evolutionspsykologerna började föreläsa en gång i tiden.

  ”3. Den mänskliga naturen är medfödd .”

  Öööh och vad är denna självklarhet som du kallar för mänsklig natur? Föra gener vidare, vilja till makt, älska, utröna naturens ordning, knulla runt…?

  Det är förstås en oerhört intressant fråga som en del evolutionspsykologiska forskare försöker besvara. Många har exempelvis studerat vilka likheter det finns mellan människor i helt skilda kulturer och man har producerat långa listor. Personligen tycker jag dock det är en svår fråga eftersom man kan förstå den på så många abstraktionsnivåer.

  Du skriver om att älska exempelvis. Modern forskning om vad kärlek mellan vuxna använder sig av evolutionspsykologi och neuropsykologi för att förstå fenomenet. Allt tyder på att de två huvudsakliga biologiska komponenterna är det sexuella systemet och anknytningssystemet. Båda biologiska systemen finns även hos apor men de samverkar inte som hos människor. I människans utveckling kan man också spåra förändringar som att människor börjat sova tillsammans med den de har sex med, och att vaginan har ändrat vinkel vilket gjort det mer framkomligt att ha sex medan man ser varandra i ögonen. Två beteenden som stärker anknytningen mellan partners. Detta är förstås inte hela teorin men ett exempel på hur man kan spåra hur evolutionen utvecklat biologiska system som vi idag kallar kärlek. Sex, makt och intresset för att bemästra sin omgivning är också frågor du kan leta efter förståelse för i evolutionspsykologisk teori.

  ”4. Mänskligt beteende är en produkt av medfödda egenskapers samspel med miljön.”

  Jep, och personliga val.

  Jag vet inte om du har missat det men de senaste århundraden, åtminstone, så har det förekommit en stark debatt men starka känslor och många tvärsäkra svar angående just hur mycket vi är predisponerade av biologi och hur mycket vi är formade av vår kultur, alternativt har fria val. Evolutionspsykologer hävdar inte att vi är biologisk disponerade till 100% men psykologin i allmänhet hävdar med tvärsäkerhet att runt 50% av de flesta psykologiska funktioner avgörs av gener. Vad evolutionspsykologin möjligtvis lägger till i det hänseendet är ett vidare perspektiv på vad som avgörs av biologi, inte att mer gör det.

  Det är förövrigt också en evolutionspsykologisk teori att det varit viktigt för människor att vara adaptiva och att vi därför gynnats att inte vara för rigidt styrda. Man kan i många viktiga fält se att det finns alternativa sätt att fungera som vi anpassar oss till efter förutsättningarna, men samtidigt att alternativen tycks ske inom vissa predisponerade ramar (som vi ännu inte har kartlagt).

  Det är inte heller enbart vår biologi som är evolutionär, det gäller även vår kultur som också formas och förs vidare genom generationer.

  Kommentar av Johan Grå — maj 11, 2013 @ 9:48 e m

 4. Matias:

  ”Evolutionspsykologi 1. Människor är djur”
  Människan är också ett exceptionellt djur som finns till på andra sätt än andra djuren. Men visst kan man se på människan som ett djur men människan blir aldrig endast ett djur bara för att man ser på människan så.

  Människan är precis som alla andra djur unik men vad är det som du menar är exceptionellt?

  ”ej undantagna biologiska principer”
  Vad menas med principer! Typ, att skaffa barn är att föra gener vidare? Wrong, människor adopterar. Inte heller slav under under sin biologi men inte heller helt fri eller ett oskrivet blad.

  Vad som menas är de principer som styr alla andra djur. Alltså de mekanismer som styr djur styr även människan.

  ”2. Den mänskliga hjärnan är ej undantagen evolutionen.”
  Att hävda att hjärnan inte utvecklats genom evolution är korkat men vad betyder undantagen och vad betyder evolution här?

  Evolution betyder medfödda egenskaper. Alternativet är att se på människan som ett blankt blad eller en dator med utbytbara program.

  ”3. Den mänskliga naturen är medfödd .”
  Öööh och vad är denna självklarhet som du kallar för mänsklig natur? Föra gener vidare, vilja till makt, älska, utröna naturens ordning, knulla runt…?

  Har du samma problem om jag pratar om hundar? Det finns många hundraser men det är avgjort så att ingen hundras inte är hund av naturen och hundar har exempelvis en annan natur än katter.

  ”4. Mänskligt beteende är en produkt av medfödda egenskapers samspel med miljön.”
  Jep, och personliga val.

  Personliga val är påverkade av medfödda egenskaper. Om du saknar talang för att sjunga är du mindre sannolik att göra det personliga valet att sjunga, de som redan är bra gillar det ooh gör det mer och blir ännu bättre. Så ökar skillnaden med tiden.

  ”Ja, och det tas för givet i EP att människans natur är vad som visar sig i EP applikationer.”

  Man tar ingenting för givet. Man utgår från förutsättningarna som behövde motsvaras förr i världen men det är först när man har undersökt dagens människa som man vet om det är en rimlig förklaring man kommit fram till. Till skillnad från politiska teoretiker har man inte lyxen att förespråka en teori som INTE leder fram till representationen hos dagens människa.

  ”Samtidigt ser vi hur världen ofta ser ut som evolutionspsykologin förutspår.”
  Hoppas EP inte blir en i raden av många vetenskapliga discipliner som skämmer ut sig med att hävda att nu har vi en totalförklaring på människan. Man skulle ju tro att det finns tillräckligt med varnande och pinsamma exempel i vetenskapens historia för att man skulle fatta att ha lite måttligare anspråk. Optimismen förstår man dock.”

  Vad menar du med en ”totalförklaring”? EP är ju mängder av teorier. En teori för varje fenomen som behöver förklaras och sedan övergripande teorier för övergripande förklaringar. Exempelvis om man skall förklara varför män blir längre än kvinnor måste man förstå sig på mekanismen. Den första förklaringen/tesen man hade var att män som blev större fick lättare att kämpa åt sig honor och sedan ärvde deras söner ”stor-gener”, när man dock lyckades utveckla metoder för att följa gener visade det sig att den förklaringen inte kunde stämma så det var tillbaka till ritbordet på jakt efter en tes som fungerar.

  Efter ett tag visade det sig att man hade tänkt helt fel. Det var inte män som blev större, det var kvinnor som blev mindre. Som jag påpekat levde vi i polygama samhällen där en man (alfa-hannen) hade flera kvinnor. Den alfa-hannen innebar fördelar för kvinnorna med effekten att den kvinna som fick honom hade fördelar på andra kvinnor. Det var alltså först till kvarn och pga chansen att bli exempelvis en hövdings andrahustru så tjänade kvinnor på att komma i puberteten så fort som möjligt.

  Den här teorin var väldigt lätt att kontrollera eftersom det finns mer och mindre monogama samhällen. Vid jämförande studier visade det sig att kvinnor i monogama samhällen blir längre medan kvinnor i polygama samhällen blir kortare.

  Voila! En fungerande teori bekräftad av tvärkulturella studier.

  Kommentar av Aktivarum — maj 11, 2013 @ 10:31 e m

 5. Tack Johan Grå och Erik för svaren. Det finns mycket att reflektera och att inte ta för givet här. Men återkommer till vissa problem jag ser i EP:ska förutsättningar. Men idag ska jag spela (leka) lite PS3 för själva spelandets skull, inte som en funktion för något annat.

  Kommentar av Matias — maj 12, 2013 @ 8:51 f m

 6. Jag förstod inte riktigt förklaringen till att kvinnor skulle bli mindre pga polygami? Resonemanget slutar vid tidigare pubertet.

  Kommentar av Antero — maj 12, 2013 @ 8:57 f m

 7. Antero:

  De tjejer som skall bli någon mäktig alfa-hannes andra eller tredje-hustru i ett polygamiskt samhälle har alla verktyg hon behöver redan. Män attraheras till indikatorer på ungdom och hälsa. För henne är det en fördel att mogna så tidigt som möjligt och få första tjing på manliga gener.

  De killar som skall konkurrera om kvinnor med andra män genom tävlan och där de sämsta männen blir utan och föraktade eller dödade har inte en fördel av att mogna tidigt innan de har verktygen för att hantera den konkurrensen. Tvärtom de är i rakt motsatt situation. Konkurrensen blir äldre (svagare) de blir starkare.

  Så männen stannar i utvecklingsstadie för att bli mer konkurrensdugliga i tävlan. Kvinnor å sin sida lämnar utvecklingsstadie för att få förstahandsval av man. Ett vanligt fenomen ser vi i skolan när den mest utvecklade tjejen i sjuan dejtar en av de coolare killarna i nian.

  Men om det normala i ett samhälle är att ha EN partner så minskar den evolutionära pressen på tjejer att utvecklas så snabbt som möjligt. Den här regeln är väldigt enkelt att kontrollera för i vissa samhällen av världen har man varit mycket mer monogama och i andra har man i högre grad låtit harem bildas. Gissa i vilka samhällen där kvinnor har lägre längdskillnad i förhållande till männen?

  Det är dessutom observerat att vad som styr om man har ett polygamiskt haremsamhälle eller om man har ett monogamt samhälle är killarns ekonomiska situation i förhållande till varandra. I mer jämlika samhällen tjänar kvinnor på att ha 100% av en förlorare jämfört med 25-50% av en vinnare. I mindre jämlika samhälle är det tvärtom.

  Kommentar av Aktivarum — maj 12, 2013 @ 9:28 f m

 8. @Aktivarum,

  Exempelvis om man skall förklara varför män blir längre än kvinnor måste man förstå sig på mekanismen.

  Här kommer jag att tänka på <a href="http://www.psychologytoday.com/blog/the-scientific-fundamentalist/200802/the-returning-soldier-effect-i-why-are-more-boys-born-duri&quot;

  Scientists have known for a long time that more boys than usual are born during and after major wars. The phenomenon was first noticed in 1954 with regard to white children born during World War II in the United States. It has since been replicated for most of the belligerent nations in both World Wars. The phenomenon has been dubbed the “returning soldier effect.” There is no doubt that the phenomenon is real, but nobody has been able to explain it. Why are soldiers who return from wars more likely to father sons than other men?

  There is now evidence that, at least among the British soldiers who fought in World War I, those who survive battle and return home to be reunited with their wives are taller than those who die, never to have a(nother) chance to have a child. A comparison of the physical characteristics of the British soldiers who survived or died in World War I shows that surviving soldiers are on average nearly one inch taller than fallen soldiers. The average height of the surviving soldiers is 66.4 inches, while that of the fallen soldiers is 65.5 inches. Even in the small sample that is examined, this one-inch difference is highly statistically significant.
  […] the one-inch difference is more than twice as sufficient to account for all the excess boys born in the United Kingdom during and immediately after World War I. True, a one-inch increase in height only increases the odds of having a son by 5%. However, because so many men (nearly one-third of those between the ages of 15 and 40 in the UK) were mobilized during World War I, the 5% increase in the odds of having a son for the taller surviving soldiers translates into millions of excess boys. It is more than sufficient to account for the entire “returning solder effect” in the UK after World War I.

  Kommentar av Ulf T — maj 12, 2013 @ 9:31 f m

 9. …aj! Länken skulle vara

  <a href="The returning soldier effect.

  Kommentar av Ulf T — maj 12, 2013 @ 9:33 f m

 10. Ulf T:

  Rent praktiskt är det inte bara kroppslängden. Det är helheten. Det är unga killar man skickar ut i de här krigen som varar flera år. Det följer logiskt att hos de killar som överlever finns en statistisk signifikant övervikt av manliga (jägar) egenskaper. De mer manliga killarna blir bättre soldater (jägare) och de bättre soldaterna har en lite större chans att överleva krig och hemskheter. Vilket är en del av orsaken ett stort antal kvinnor i sin mest fertila ålder imponeras och attraheras av indikationer på sådana egenskaper.

  Ironiskt nog kallas än idag svenska militärens bästa förband för jägarsoldater precis som amerikanska militären kategoriserar sina bästa förband som rangers.

  Kommentar av Aktivarum — maj 12, 2013 @ 9:45 f m

 11. Aktivarum:

  ”Det är dessutom observerat att vad som styr om man har ett polygamiskt haremsamhälle eller om man har ett monogamt samhälle är killarns ekonomiska situation i förhållande till varandra. I mer jämlika samhällen tjänar kvinnor på att ha 100% av en förlorare jämfört med 25-50% av en vinnare. I mindre jämlika samhälle är det tvärtom.”

  I ljuset av Briffaults lag kunde man dra slutsatsen att kvinnor i mera jämlika samhällen inte är med jämlika män pga. jämställdhet utan pga. att att det lönar sig iom. att han är mera användbar/nyttig.

  Kommentar av Matias — maj 12, 2013 @ 10:53 f m

 12. Matias:

  Du ger ett intressant perspektiv. Jag tänkte inte främst på Briffaults lag (som är väldigt gammal) utan på evolutionspykologi där tvärkulturella studier visar att samhället utvecklats i den riktning som gynnar kvinnor mest. När skillnaden är mindre hos killarna mellan vinnarna och förlorarna och det finns fler attraktiva män att välja mellan är Justin Bieber inte längre lika viktig och tjejerna blir mindre pressade att operera brösten, eller låta män komma undan med dåligt beteende.

  Kommentar av Aktivarum — maj 12, 2013 @ 11:00 f m

 13. ”Människans biologiska evolution stannade för ca 10.000 år sedan”

  Detta är helt fel.

  Evolutionen gick i själva verket snabbare, eftersom en större befolkning leder till att fler sällsynta genvarianter existerar.

  De senaste tusentals åren har dessutom lett till drastiskt förändrade levnadsomständigheter. Ny miljö leder till nya problem och möjligheter.

  Vissa människor får fler barn och barnbarn, andra får färre. Orsakerna till skillnaderna är inte helt slumpmässiga utan de påverkas av människornas gener. Dvs, vi får evolution via naturligt urval.

  Se även: http://infoproc.blogspot.se/2008/12/recent-natural-selection-in-humans.html

  http://the10000yearexplosion.com/

  Kommentar av Cosmoskitten — maj 13, 2013 @ 10:07 f m

 14. Jag vet inte just. Är det så säkert att det är de bästa soldaterna som överlever krig? Är det inte minst lika sannolikt att de bästa soldaterna dör i större utsträckning därför att de hamnar främst vid fronten, eller till och med bakom fiendens linjer? Signalister och kockar måste väl rimligen ha större chans att överleva än jägarsoldater?

  Kommentar av Fiat Lux — maj 13, 2013 @ 2:22 e m

 15. Cosmokitten:

  ”Detta är helt fel. Evolutionen gick i själva verket snabbare, eftersom en större befolkning leder till att fler sällsynta genvarianter existerar.”

  Jag tror du missat i vilken betydelse evolution användes här. Om du tittar på den korta videon så är det första Satoshi Kanazawa tar upp frågan om evolutionen stannat.

  * Nej, om man med evolution menar genetisk utveckling
  * Ja om man med evolution menar psykologiska egenskaper.

  ”De senaste tusentals åren har dessutom lett till drastiskt förändrade levnadsomständigheter. Ny miljö leder till nya problem och möjligheter.”

  Evolution sker över generationer. Vi ändrar vår miljö flera gånger under en och samma generation, ofta specifikt för att förhindra de sämre anpassade människorna råkar illa ut. Och detta är särskilt tydligt i västvärlden för vilka delar av världen skall hjälpa till när andra delar av världen anpassats åt ett sätt som gör de inte klarar sig alls?

  ”Vissa människor får fler barn och barnbarn, andra får färre.”

  Vilket i sig spelar ingen roll….. Det är nämligen inte bara antal barn som räknas i evolutionen det är också den etniska gruppens väl och ve samt hur väl barnen lyckas, växer upp och får egna barn. Att föda fler barn som inte klarar sig själva är inte bättre anpassning – utan sämre.

  Ta exempelvis en familj i Afrika som föder mängder av barn som alla dör en plägsam död om inte befolkningen i länder som Sverige mår dåligt av att se – i massmedia styrda av talande tyckareliter – barn svälta ihjäl och accepterar att byråkratier – styrda av talande tyckareliter – med våld tar delar av deras arbete och skänker bort det till den afrikanska familjen. Det är givetvis inte den afrikanska familjen som i den situationen är mest evolutionärt välanpassad (såvida inte du menar de evolutionärt anpassats styra våra talande tyckareliter att ge bort saker)

  ”Orsakerna till skillnaderna är inte helt slumpmässiga utan de påverkas av människornas gener. Dvs, vi får evolution via naturligt urval.”

  Uppenbarligen hade det naturliga i ovan exempel varit att de familjer som föder för många barn förr eller senare dör ut eller lär sig föda färre barn. Det är alltså pga en politisk anpassning det sker – inte pga en evolutionär. Så länge bistånd härifrån finns behöver inte folk i Afrika anpassa sig. När det föds för många barn så räknar man istället med våra länders överskott.

  Och jag säger på intet sätt detta är fel, jag bara påpekar på vilken fot skon sitter. Enligt den logik du förde fram så skulle afrikaner vara bättre anpassade eftersom de föder fler barn. Deras barn är dock helt beroende av att våra barn är bättre anpassade för att slita röven av sig livet ut. Deras länder är dåligt skötta, befolkningen är beroende av att våra länder är bättre skötta, inte minst så man kan fly nånstans bort från allt elände dålig anpassning skapar.

  Kom ihåg att Europa har haft exakt samma utveckling för hundratals år sedan men när vi hade våra sådana konflikter fanns det ingen frizon att fly till.

  Kommentar av Aktivarum — maj 13, 2013 @ 5:07 e m

 16. Flat Lux:

  ”Jag vet inte just. Är det så säkert att det är de bästa soldaterna som överlever krig? Är det inte minst lika sannolikt att de bästa soldaterna dör i större utsträckning därför att de hamnar främst vid fronten, eller till och med bakom fiendens linjer? Signalister och kockar måste väl rimligen ha större chans att överleva än jägarsoldater?”

  Ja givetvis är det så men det var heller inte min poäng. Anledningen jag påpekade vår elit kallas jägarsoldater var att vi fortfarande har koppling till jägar-samlarsamhälle i vilka egenskaper som förespråkas. Men givetvis är det inte bara jägare som har jägaregenskaper, där blandar du samman det påpekandet med mitt argument.

  Poängen med resonemanget var (om det stämmer) att när exempelvis en kockpluton attackeras så har de mest manliga kockarna en fördel. När en signalistpluton attackeras så har de mest manliga signalisterna en fördel osv… När du kommer till jägarsoldater är det likadant som för alla andra, en liten men statistisk signifikant fördel för de manligaste jägarsoldaterna. Det är inte bara tur/slump som avgör.

  Kommentar av Aktivarum — maj 13, 2013 @ 5:16 e m

 17. OK, det var ett misstag av mig att använda ordet jägarsoldat, eftersom det ledde till ett missförstånd. Jag hade, vill jag hävda, inte alls hängt upp mig på din användning av ordet jägare, för mig var jägarsoldater bara ett exempel på en kategori soldater som ägnar sig åt särskilt riskfylld verksamhet. Du kan byta ut ordet mot pansarskyttesoldat om det känns bättre.

  För att återkomma till sakfrågan så tror jag att om man med de bästa soldaterna menar de modigaste och mest solidariska så har de nog sämre chans att överleva än osolidariska fegisar. Det är förmodligen de bästa som stryker med först.

  Kommentar av Fiat Lux — maj 13, 2013 @ 7:25 e m

 18. I modern krigföring, vill jag tillägga, där skjutvapen och artilleri jämnar ut skillnader i fysisk styrka och snabbhet. På den tiden man slogs med klubbor hade säkert de bästa soldaterna störst chans att överleva.

  Kommentar av Fiat Lux — maj 13, 2013 @ 7:28 e m

 19. Fiat Lux:

  ”Jag hade, vill jag hävda, inte alls hängt upp mig på din användning av ordet jägare, för mig var jägarsoldater bara ett exempel på en kategori soldater som ägnar sig åt särskilt riskfylld verksamhet.”

  Det är också en kategori särskilt vältränade soldater som man inte slösar bort hur som helst. Krig handlar väldigt mycket om logistik, jägarsoldater är dyrare resurser att användas vid specifika krävande uppgifter. Det är snarare i fredstid som jägarsoldat är en farligare syssla. Främsta anledningen amerikanska feminister ville ha in kvinnor i rangers/special operations var att det i brist på krig var där man såg ”action” och befodrades.

  ”För att återkomma till sakfrågan så tror jag att om man med de bästa soldaterna menar de modigaste och mest solidariska så har de nog sämre chans att överleva än osolidariska fegisar. Det är förmodligen de bästa som stryker med först.”

  Varför skulle de fegaste överleva krig? Det är väl de fegaste som kamrater lägger minst energi på att försvara och ingen överlever krig ensam. Den främsta chansen att överleva i krig har snarare de som slåss disciplinerat, håller ihop och inte tappar modet. Bland det mest förödande som sker i krig är när en enhet tappar modet och fegar ur. Snarare är det mer som i Go-kart loppet på Del 1 av Secret of the sexes: De som är dumdristigt risktagande stryker med snabbast, de som tar kalkylerade risker däremot vinner loppet.

  https://aktivarum.wordpress.com/2013/02/03/secrets-of-the-sexes-dokumentar-om-konsskillnader/

  ”I modern krigföring, vill jag tillägga, där skjutvapen och artilleri jämnar ut skillnader i fysisk styrka och snabbhet. På den tiden man slogs med klubbor hade säkert de bästa soldaterna störst chans att överleva.”

  I filmen ”Enemy at the gates” visas ett exempel från andra världskriget på motsatsen. Ewan MacGregors karaktär börjar som kanonmat i Röda armén. När en officerare bevittnar hans jägargenskaper överförs han till en trupp prickskyttar. Det är avsevärt bättre chanser att överleva kriget hos dem än det var där han började. Bättre mat, bättre träning, bättre utrustning.

  Vi har lämnat tiden då de högst värderade soldaterna går längst fram för att visa hur modiga de är. Däremot var det en och annan dum kung som förr i tiden stupade längst fram i armén.

  Kommentar av Aktivarum — maj 14, 2013 @ 6:02 f m

 20. Kanazawa skriver f.ö. i artikeln om ”the returning soldier effect” att han inte förväntar sig att effekten skall synas i dagens krigföring:

  With much smaller proportions of the population mobilized in wars, the returning soldier effect is not likely to be repeated, even if taller soldiers are still more likely to survive battle and even if taller parents are more likely to have sons. The higher offspring sex ratios (more boys) among surviving (and returning) soldiers will not significantly shift the offspring sex ratio of the whole society.

  Even though an increasing number of young men and women are mobilized in the current war, the rate of mobilization in the United States is nowhere near one-third (the rate of mobilization in the United Kingdom during World War I). Probably for this reason, more boys were not born during more recent wars, such as the Iran-Iraq wars in 1980-1988 and the 10-day war in Slovenia in 1991.

  Nevertheless, if the height advantage of surviving soldiers over fallen soldiers in the UK during World War I is generalizable to other belligerent nations in both World Wars, then this can potentially solve one of the long-standing mysteries in evolutionary biology and psychology.

  Kommentar av Ulf T — maj 14, 2013 @ 7:01 f m

 21. Cosmoskitten:
  ” ”Människans biologiska evolution stannade för ca 10.000 år sedan”

  Detta är helt fel.”

  Klart det är fel men egentligen fullständigt förståeligt ifrån ämnet evolutionspsykologins synvinkel. Med plus minus kanske 20% potential inom olika etniska gruppers genomsnittliga egenskaper så är olika mänskliga grupper över hela världen hyfsat likvärdiga. Det är väldigt liten skillnad jämfört med andra arter som är spridda över hela jorden. Dessutom så är hela ämnet mer eller mindre inriktat på sådant som är gemensamt och som motsvarar den stora majoriteten av mänskliga beteendemönster. Genom att förringa etniska skillnader så har man den stora majoriteten av ämnet som beskriver allmänmänskliga egenskaper kvar och slipper hatkampanjer ifrån vänstermänniskor.

  Om man inom evolutionspsykologi istället hade utgått ifrån skillnader mellan etniska grupper och att vi är produkter av den accelererande evolutionen de senaste flera tusen åren av städer, jordbruk och imperier förutom de allmänmänskliga egenskaperna så hade ämnet snabbt blivit förvisat bort ifrån universiteten då våra samhällen inom områden som hotar den ideologiska överbyggnaden egentligen inte vill veta svaren. Finns ingen poäng i att ta upp sådant som bara politiserar ens dagliga forskningsgärning. Ämnet är tillräckligt känsligt redan som det är.

  Kommentar av Fredrik — maj 14, 2013 @ 8:20 f m

 22. Ulf T:

  ”Kanazawa skriver f.ö. i artikeln om ”the returning soldier effect” att han inte förväntar sig att effekten skall synas i dagens krigföring:”

  Jupp det stämmer bra men anledningen effekten inte skulle synas idag är inte moderna krigs skjutvapen och bomber. Anledningen effekten inte skulle synas idag är att dagens militärer består av en för liten andel av befolkningen. Ett faktum jag påpekade redan här:

  https://aktivarum.wordpress.com/2009/10/17/militaren-halva-befolkningen/

  Och för dem som vill ha de exakta siffrorna så finns denna länk. Där kan bland annat ses att andelsmässigt är den högsta siffran aktiva soldater i världen 45/1000, ett rekord som innehas av Nordkorea. Inräknat reserverna hamnar Nordkorea på den närmast ofattbara siffran 386,7/1000

  Vi kan jämföra med några andra länder (aktiva totalt)
  Sydkorea 13,7/103,6
  USA 4,5/7,3
  Israel 22,2/94,4
  Kina 1,7/3,4

  http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_number_of_active_troops

  Slutsatsen blir att länder som Sydkorea och Israel är fullsmockade av soldater medan länder som USA och Kina låter större delen av befolkningen ägna sig åt andra saker än krigföring.

  Kommentar av Aktivarum — maj 14, 2013 @ 9:37 f m

 23. ”I filmen ”Enemy at the gates” visas ett exempel från andra världskriget på motsatsen.”

  Anekdotisk bevisföring hämtad ur en spelfilm? Då måste jag lägga mig platt och erkänna mig besegrad.

  Kommentar av Fiat Lux — maj 14, 2013 @ 1:17 e m

 24. Inget med detta inlägg att göra men vill tipsa om följande rättsfall: http://www.metro.se/skane/ljog-om-syraattack-far-fangelse/EVHmem!khgHTXxWZ7e6Q/

  Kommentar av jes — maj 14, 2013 @ 1:45 e m

 25. @Fiat Lux,

  Nå, Enemy At The Gates är baserad till stor del på verkliga händelser, även om den enligt utsago fick mycket kritik såväl i Ryssland som i Tyskland. Huvudpersonen Vasily Zaitsev var verklig, men kom i verkligheten sannolikt inte till Stalingrad på det sätt som beskrevs i filmen, eftersom han tränades som prickskytt före slaget vid Stalingrad. Däremot har det berättats i andra källor (t.ex. Blood, Tears and Folly av Len Deighton) om hur ryssarna gav varannan soldat ett gevär och varannan kulor, sköt på soldater som försökte retirera, och hur tyskarna lärde sig att många ryssar spelade döda för att försöka undvika att dödas av sina egna. Helvetet i början av filmen är alltså inte så långt från sanningen heller.

  Annars kan du titta på t.ex. Rangers Do It With Less Dying:

  During a decade of action, the regiment has suffered 412 combat casualties, including 32 dead. This is less than half the casualty rate suffered by non-SOCOM (Special Operations Command) combat units, and is the result of better training and leadership in the ranger battalions.

  Since its formation in 1974, up until September 11, 2001, the ranger regiment actually hadn’t seen much action. But that has a lot to do with American political leaders’ reluctance to get involved in overseas military emergencies. And if such action is needed, using fewer troops (as in Delta Force, SEALs or Special Forces) is preferred. The rangers are seen as the ultimate strategic reserve. So when there is something really, really important that can only be taken care of with several hundred very well trained infantry, the rangers were ready to go. Thus in the last decade, the rangers have been heavily involved worldwide, carrying out counter-terror missions that need a bit more skill and daring than the average combat unit could provide.

  Kommentar av Ulf T — maj 14, 2013 @ 2:01 e m

 26. Fiat Lux:

  ”Anekdotisk bevisföring hämtad ur en spelfilm? Då måste jag lägga mig platt och erkänna mig besegrad.”

  Hmmm…. Annars skulle man kunna tro att när jag kallar det ett exempel så är det för att påpeka att det hade syftet och funktionen av ett exempel men du menar alltså att när jag säger exempel så menar jag i själva verket bevisning? Eller menar du att exempel och bevis är samma sak? Eller menar du att det spelar ingen roll vad jag säger för med diskursanalys avslöjar du dolda innebörder i mina texter? När jag säger exempel och du anklagar mig för bevisföring är det minst sagt förvirrande.

  Poängen med mitt exempel var att ge en tydlig bild av vad jag menade. Det fascinerande är att du inte ens har påstått att den bilden är felaktig. Det framgår ingenstans i ditt svar förutom indirekt att du har något att invända mot den bild som framgår av det exemplet. Möjligen menar du att när filmen ser ut på ett visst sätt så kan verkligheten se annorlunda ut men frågan är ju om du i just detta fall tror verkligheten ser annorlunda ut och alltså kanonmaten har bättre chans att överleva än bättre tränade truppslag?

  Kommentar av Aktivarum — maj 14, 2013 @ 2:26 e m

 27. Ulf T:

  ”Since its formation in 1974, up until September 11, 2001, the ranger regiment actually hadn’t seen much action. But that has a lot to do with American political leaders’ reluctance to get involved in overseas military emergencies. And if such action is needed, using fewer troops (as in Delta Force, SEALs or Special Forces) is preferred.”

  Vad många människor glömmer är att det inte finns några vattentäta skott mellan dessa styrkor. Främsta skillnaden mellan Delta och SEAL är att den förstnämnda tillhör armén medan den sistnämnda tillhör flottan.

  Pga att urvalsträningen (Selection) är så hård så rekryterar de öppet från alla truppslag, Rangers är ett av de främsta så givetvis är det därifrån de får stora delar av sin personal. Enligt en sida har man följande ratio:

  ”75% of all Delta Force members were recruited from the 75th Ranger Regiment.”

  Med andra ord, de rangers och liknande som efter 1974 ville ha ”action” bad om förflyttning till styrkor som Delta där de hamnade i strider i sydamerika, mellanöstern, afrika och asien. På den tiden gick de i hög grad under radarn förutom filmen ”The Delta Force” -86 med Chuck Norris som utgick från den riktiga kapningen av TWA Flight 847 året innan. Planet blev stående ett tag i Algeriet. Ronald Reagan skickade dit Delta men gav aldrig attackorder.

  PS: Det handlar inte bara om att Delta är en mindre styrka. Det handlar i hög grad om befälsordningen. Delta Force är direkt underställda Presidenten så man behöver inte gå omvägen via generaler som oroar sig för hur karriären påverkas av riskabla företag.

  Kommentar av Aktivarum — maj 14, 2013 @ 3:46 e m

 28. […] Samma gäller naturligtvis för evolutionspsykologin. Det skulle också vara bra om man hör talas om evolutionspsykologin lika ofta som man hör talas om genusvetenskapen. Frågan om vad som är biologiskt eller […]

  Pingback av Evolutionspsykologi vs. genusvetenskap | Emma i skrubben — maj 22, 2013 @ 9:09 f m

 29. […] Nu skall det handla om 68-vänstern. Här kommer en snabb referenspunkt: Utifrån Stuart Sims handbok om kritisk teori motsvarar 68-vänstern den ideologi som kallas ”Revolutionary marxism” medan dagens […]

  Pingback av Ljusets Fiender – del 3: Håkan Arvidsson på Timbro-seminarie om PK-vänstern | Genusdebatten — oktober 12, 2013 @ 1:41 e m


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

  aktivarum@gmail.com

  Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

  Gör sällskap med 1 383 andra följare

  Arkiv

%d bloggare gillar detta: