Aktivarum

Jämförelse av Feminister och Antifeminister – Del 3 Synen på könen | mars 7, 2013

Så var vi framme vid synen på könen dvs debatten om könsskillnader.

Delarna 1 (om rättvisesyn) och 2 (om vetenskap) hittar ni under detta inlägg. Här är inlägget som analyseras.

”3. Dagens feminism bygger mycket på att könen i grunden är mer lika än olika och att samhälleliga skillnader mellan kvinnor och män inte uppkommit naturligt utan beror på orättvisor.”

Påståendet att könen är mer lika än olika görs ofta utan källhänvisning vilket gör påståendet obegripligt. Man kan nämligen lika gärna säga att likheterna mellan chimpanser och människor är större än olikheterna. Det gör inte människor till chimpanser.

”The gender similarities hypothesis holds that “males and females are similar on most, but not all, psychological variables. That is, men and women, as well as boys and girls, are more alike than they are different.

Källan på det feministiska citatet är Janet Hydes ”Hypotes om könens likhet” som tog för givet små skillnader ger små resultat. Det antagandet kritiseras av Marco Del Giudice, Tom Booth, och Paul Irwing i ”The distance between Mars and Venus”

Hydes hypotes presenteras där sida vid sida med ”The Evolutionary psychology of sex differences”

”By the logic of sexual selection theory and parental investment theory, large sex differences are most likely to be found in traits and behaviors that ultimately relate to mating and parenting.”

Vad många missar i dessa sammanhang är att det är inte en antifeministisk tes mot en feministisk tes. Som genusprofessor från Berkeley företräder Janet Hyde en feministisk tolkning men Del Giudice et al använder vetenskapliga argument – inte politiska.

”Specifically, differences that are apparent (and possibly substantial) at a given descriptive level may become muted, or even disappear, when traits are aggregated into broader constructs at a higher hierarchical leve”

Med andra ord är den stora skillnaden mellan feminister och antifeminister det faktum att  vetenskapsfeminister tar för givet alla andra är lika politiska som de själva är. Som Hjernevask (del 1) visade leder detta i förlängningen feminister att förkasta forskning som helhet..

”My scientific basis? I have what you would call a theoretical basis. There is no room there for biology with me. And I feel that social sciences should challenge thinking based on the difference between humans.”

Forskningsledaren Cathrine Egeland

Här bör alla stanna up och fundera för vad betyder egentligen theoretical vs scientifical basis?

Vi går vidare till det andra påståendet

”…och att samhälleliga skillnader mellan kvinnor och män inte uppkommit naturligt utan beror på orättvisor.”

Här blir den för mig uppenbara motfrågan – Hur har egentligen samhälleliga skillnader mellan män och män uppkommit enligt feminister?  Har mäns lott historiskt varit rättvis? Annars förespråkar feminsmen inte att kvinnor har samma rättigheter som män – då förespråkas att kvinnor borde slippa mäns lott i livet.

”Ser man till frågor om ekonomi, makt och materiell status blir det uppenbart vilken grupp som förlorar på det (generellt)”

Nej! Så enkelt är det inte. Som Ninni påpekar vid granskning av genusbiblioteket – Se inlägg om Relationer i skolan del 2 – så är det där bara sant när man pratar om kvinnlig homosocial gemenskap – dvs kollektivism. Genusvetare har av allt att döma bara tagit för givet män är likadana för att ha något att jämföra med.

Genusforskningens egna data och intervjuer bekräftar att män saknar denna gruppgemenskap.

Forskningsdata innehåller mängder med stöd för slutsatser som genusforskare helt enkelt arbetsvägrar att dra. En av de mest uppenbara är könsskillnaden i hur man fungerar som grupp. Kvinnor har enligt forskning av Alice Eagly et al ett in-group bias fyra gånger större än mäns ”The Women are wonderful Effect” (WAW)

”Eagly’s research has compiled mountains of data on the stereotypes people have about men and women,which the researchers summarized as “The WAW effect.” WAW  stands for “Women Are Wonderful.” Bothmen and women hold much more favorable views of women than of men.”

Från Professor Roy Baumeisters tal ”Is there anything good about men?” 

Med andra ord. Påståendet att kvinnor som grupp förlorar på det ljuger helt enkelt ihop att män som grupp existerar och det i strid med nära nog all forskning på män. Inte i strid med antifeministisk forsknng utan i strid med meriterade psykologer som Roy Baumeister. Se nedan video.

Det är när man tänker på det en sanslös arrogans som feministisk forskning uppvisat mot de som inte är feminister.

Professor Baumeister berättar i sin bok ”Is there anything good about men?” att han hotades med att karriären skulle ta skada om boken publicerades. Här finns ett allt tydligare fenomen. Äldre män bryr sig inte längre om karriärshoten. Själv svarade han genom att publicera hotet i början av boken.

Antagligen hans sätt att säga ”go to hell” till ”hotare”

”…detta implicerar dock att män har roffat åt sig en position de inte har rätt till och det är ju inte kul att höra som man, oavsett om man själv har en hög position själv eller ej.”

Det är inte bara ”inte kul” att höra som man. Är man insatt i forskning om mansfrågor ”male studies” vet man att påståendet bygger på att feminister ljuger om hur män är funtade som kön – men det kanske inte är så kul för feminister att höra efter att ha trott på det här skitsnacket om män i alla år?

Klagomål på män är ju något av en kvinnlig nationalsport.

Feminister tror sig ha rätten att både säga hur män är funtade och förbjuda män att säga hur kvinnor är funtade.

Men som jag påtalade i mitt inlägg om manshat i aftonbladet antingen har rasisterna rätt eller så har feministerna fel och pga ”WAW effect” säger skillnader i popularitet ingenting om skilllnader i sanning. Att folk är mer sannolika att acceptera män attackeras beror på en stereotyp om kön.

Vad ansåg feminister om könsstereotyper igen? Var de bra eller dåliga?

”Dessutom är vi alla fostrade i de traditionella könsrollerna (mer eller mindre) och för många är detta en viktig del i deras identitet”

Här blir det problem igen. Att vi är fostrade i könsroller (vilket dock bevisligen inte alla är) och att könsroller för många är en viktig del för identiteten (hur många ”många” nu statistiskt är) bevisar ingen  påstådda kausalitet att uppfostran skapar könsroller.

Vi har en sak som många är och en sak som många gör men inga som helst bevis för att A beror på B.

Här kommer vi tillbaka till den feminstiska vetenskapssynen. Man bevisar inte att skillnaderna beror på att samhällen skapar dem. Man tar från för givet det är så eftersom feminismens nyckelbegrepp (Judith Grant) är att kvinnor är förtryckta som kvinnor.***

”Grundtesen är att samhället i stort och därmed arbetsmarknaden, präglas av en strukturell könsmaktsordning där män, som grupp, är överordnade.” … ”Den är själva grunden till forskningen. Inte, som många tror, en slutsats av den.”

Susanna Popova gjorde ovan konstaterande i Elitfeministerna efter att ha sett hur feministiska forskaren Anna Wahls avhandling godkändes av feministiska professorn Maud Eduards trots att Wahl utgick från vad som skulle bevisas.

”Anna Wahl har i sin forskning konsekvent utgått från vad som skulle bevisas: att kvinnor systematiskt i en värld av patriarkala strukturer hålls nere, att de hindras från att nå positioner som de strävar efter.”

Numera visar det sig att jobben inte intresserar kvinnor.

Åter till granskningen.

”…att då komma och påstå att denna viktiga del av ens jag inte är naturlig (som de kanske ansett) och dessutom att den kan vara problematisk blir som en personlig förolämpning, därför blir det nog viktigt för vissa att försvara detta med näbbar och klor.”

Var någonstans bland mina källor som alla ifrågasätter feminismens syn på könen tycker ni det finns belägg för att hävda man baserat denna invändning på personliga känslor? Granska på – vilken av de forskare jag refererat har ens använt det argumentet?

Snarare beskriver feminismen här sig själv. Om feminister ser det som ett förståeligt argument att ta ifrågasättande som personlig förolämpning så blir det lätt för dem att (bort)förklara kritiken just som en sådan – för dem – förståelig reaktion.

Könsstereotypt kvinnligt ignorerar feminismen den manliga prioriteringen att se till saker blir rätt.

Feministers argument kan sammanfattas ”sånt tycker väl ingen är viktigt” (motivering: för vi kan aldrig se oss själva tycka det är viktigt, män som sysslar med sånt är fåniga)

Del 4 (länk kommer) tar upp ”missförståndet att feminister skyller på männen”


Publicerat i Genus, Jämställdhet

18 kommentarer »

 1. Jag gillar den här argumentationen av Baumeister:

  A pattern of more men at both extremes can create all sorts of misleading conclusions and other statistical mischief. To illustrate, let’s assume that men and women are on average exactly equal in every relevant respect, but more men at both extremes. If you then measure things that are bounded at one end, it screws up the data to make men and women seem significantly different.

  Consider grade point average in college. Thanks to grade inflation, most students now get A’s and B’s, but a few range all the way down to F. With that kind of low ceiling, the high-achieving males cannot pull up the male average, but the loser males will pull it down. The result will be that women will get higher average grades than men — again despite no difference in average quality of work.

  The opposite result comes with salaries. There is a minimum wage but no maximum. Hence the high-achieving men can pull the male average up while the low-achieving ones can’t pull it down. The result? Men will get higher average salaries than women, even if there is no average difference on any relevant input.

  Today, sure enough, women get higher college grades but lower salaries than men. There is much discussion about what all this means and what should be done about it. But as you see, both facts could be just a statistical quirk stemming from male extremity.

  Kommentar av Ulf T — mars 7, 2013 @ 3:21 e m

 2. Tjusigt Erik!

  Utöver din analys om gruppgemenskap, så är den här lustig:

  ”Ser man till frågor om ekonomi, makt och materiell status blir det uppenbart vilken grupp som förlorar på det (generellt)”

  Jag kan inte se att detta är ”uppenbart”, jag skulle gärna vilja se den matematiska analysen som lett fram till denna slutsats. Hur skattar man multimiljonär Ingvar Kamprad status och uteliggare Mats Jönssons status för att komma fram till att männen ”vinner”?

  Och hur kommer man fram till att Ingvar Kamprads status beror på hans kön? På vilket sätt är en kvinna förhindrad att göra de uppoffringar han gjort av det vi kallar privatliv för att nå denna status?

  Dessutom, för att komma fram till att männen är överordnad pga detta, så måste man värdera den ”kaka” män i samhället har lite mer av (arbetsliv) högre än den ”kaka” kvinnor har lite mer av (privatliv). Hur många av oss, hur roligt vi än tycker arbetslivet kan vara, skriver under på att det är viktigare/mer värt än privatlivet?

  Nä, det är inte alls så att vi inte ser ”strukturer”, som de tror. Vi håller inte med om deras ”strukturer”.

  Kommentar av Ninni — mars 7, 2013 @ 3:29 e m

 3. Ulf T – Många hävdar att medianer, snarare än medelvärden, bör användas av de skäl du beskriver.

  Kommentar av bashflak — mars 7, 2013 @ 3:40 e m

 4. Ninni:

  ”Hur skattar man multimiljonär Ingvar Kamprad status och uteliggare Mats Jönssons status för att komma fram till att männen ”vinner”?”

  Helt enkelt genom att ta för givet multimiljonär Ingvar Kamprad är lika sannolik att göra en sak av uteliggaren Mats Jönssons status som multimiljonärskan Hillary Clinton är att göra en sak av uteliggarskan Maria Jönssons status. Detta utan att ta den minsta hänsyn till den gigantiska empiriska skillnaden i hur sannolikt detta är att ske i den fysiska verkligheten.

  Teoretiska modeller har helt enkelt kört över vad det finns empiri för att rimligen och trovärdigt påstå. (Semmelweiss igen bara alltför bra exempel)

  Kommentar av Aktivarum — mars 7, 2013 @ 3:41 e m

 5. bashlak:

  Medianer används redan. De kallas ”generella sanningar” dvs vad som är sant för det stora flertalet människor.

  Kommentar av Aktivarum — mars 7, 2013 @ 3:43 e m

 6. Så skall en slipsten dras.
  (Visste inte att det fanns svart på vitt att man öppet talade om att det var axiom och inte slutsatser. Tack for det. Ytterligare ett par länkar att referera till vid behov.)

  Kommentar av Kristian — mars 7, 2013 @ 5:01 e m

 7. En av de bästa inlägg du skrivit på länge 🙂

  Kommentar av Mars — mars 7, 2013 @ 6:17 e m

 8. Här en intervju med Roy Baumeister från någon Schweiziskt think tank.

  Kommentar av Ulf T — mars 7, 2013 @ 6:45 e m

 9. Ulf T:

  Kollar videoklippet nu. Verkar kanon, bäddar nog in i inlägget så snart jag sett klart.

  Kommentar av Aktivarum — mars 7, 2013 @ 7:12 e m

 10. Jag #nätälskar dig Aktivarum!

  Kommentar av rocki — mars 8, 2013 @ 4:57 f m

 11. Så förbannat bra sktivet Erik! Hatten av, kanonbra, alla tre delarna. Ser fram emot fjärde.

  Kommentar av Re — mars 8, 2013 @ 9:44 f m

 12. Baumeister-videon var mycket bra. Tror ni någonsin vi får se den på SVT?

  Kommentar av Johan Grå — mars 8, 2013 @ 10:21 f m

 13. Erik
  har du sett dahmers inlägg idag om varför man firar internationella kvinnodagen? Jag tycker du borde skriva om det idag.
  Jag trodde inte man år 2013 var fast på tron att kvinnor äger 1% av världens tillgångar. Eller att man tror att kvinnor jobbar i princip 70% mer än män. Eller hur fan hon nu tolkar det där.

  Ganska komiskt tycker jag om det där är allt hon grundar sin feminism på 🙂

  Kommentar av Mats — mars 8, 2013 @ 10:39 f m

 14. Fjärde delen till stora delar klar nu.

  Kommentar av Aktivarum — mars 8, 2013 @ 10:50 f m

 15. […] rättvisesyn (del 1) tack vare feministiskt vetenskapssyn (del 2) fritt fram för en feministisk syn på könen (del 3) med slutsatsen att ju mindre man en man är desto […]

  Pingback av Jämförelse av Feminister och Antifeminister – Del 4 Om att vi missförstår feminister | Aktivarum — mars 8, 2013 @ 12:48 e m

 16. Så….antifeminister inser alltså äntligen att män INTE ska ha vårdnaden av barn! Män är inte biologiskt lämpade för det! Män ska däremot betala ordetligt med underhåll så att en kvinna kan fortsätta att ta hand om de gemensamma barnen Män ska inte hålla på och gnälla som patetiska hundvalpar bara för att det inte kan amma och inte får lika mycket uppmärksamhet på förlossningar som kvinnor.

  Kommentar av Stina — mars 10, 2013 @ 5:50 e m

 17. […] rättvisesyn (del 1) tack vare feministiskt vetenskapssyn (del 2) fritt fram för en feministisk syn på könen (del 3) med slutsatsen att ju mindre man en man är desto […]

  Pingback av Evolutionspsykologi och Briffaults Lag | Aktivarum — maj 10, 2013 @ 7:22 f m


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

  aktivarum@gmail.com

  Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

  Gör sällskap med 1 383 andra följare

  Arkiv

%d bloggare gillar detta: