Aktivarum

Mitt svar på kritik mot Professor Baumeisters tal ”Is there anything good about men?” | maj 20, 2013

Observera att Professor Baumeisters tal så småningom blev en bok med samma namn. 

Länken vars kritik jag bemöter är från 2007

Här tänkte jag besvara lite kritik talet fick från ”Ghost of Violet” (GoV) och påpeka felen med den kritiken: Baumeister anklagas för extrem misogyni.

This is from an invited address at the APA conference in August, delivered by Roy F. Baumeister, in which he explains that men rule the world because they are naturally more creative, adventurous, and intelligent than women:

Detta är helt missvisande! Vad han säger är att männen tävlat och därför är en större del av männen benägna att bli särskilt kreativa, äventyrliga och intelligenta.

Skulle kvinnor tävla på exakt samma villkor skulle andelen kvinnor givetvis öka.

Här ser vi feministiskt kvinnohat från GoV. Att ta hand om nästa generation ges enormt låg status jämfört med exempelvis tekniska innovationer vid barnafödelse.

”Actually, taking care of the next generation seems to be the only “valuable thing” Baumeister thinks women have done, and they’ve barely managed that:”

Lägg  märke till hur GoV utgår från Elitargument (Apex fallacy) Alla kvinnor deltar i barnafödsel men hur stor del av männen deltar i tekniska innovationer?

”not very long ago, men were finally allowed to get involved, and the men were able to figure out ways to make childbirth safer for both mother and baby.”

Kvinnors kunskap var inte absolut, när män inkluderades blev det bättre för alla.

Men hur tror ni GoV tolkar detta påpekande från Professor Baumeister?  Givetvis med förfäran över att denna hatiskhet mot kvinnor ens kan vara tillåten.

It is astounding that in the year 2007, hate speech like this should be delivered in the context of an invited address at a prestigious medical/scientific conference. 

How did this happen? How is it possible?

Bortsett från att tolkningarna är snurriga var tror ni GoV lägger skulden på det påstådda kvinnohatet någonstans? Givetvis skylls allting på Evolutionspsykologi.

”I’ll tell you how: Ev-psych. Baumeister, whose Ph.D. is in Social Psychology, is allowed to extrude this crud in public because he wraps his misogyny in the pseudo-scientific cloak of EP.”

I could not make this shit up!

Påhittade anklagelser om kvinnohat styrks alltså med ännu mer påhittade anklagelser mot fältet Evolutionspsykologi.

”His one precious factoid is the same one all the other ev-psych sexists cling to: that some cognitive test results show a wider distribution of scores among men than among women, with males occupying the extremes at both ends.”

Här pratar GoV om MEP (Male extremity pattern) men visas några data som ger orsak att ifrågasätta den tesen? DATA? Vem behöver sånt när man har misstänkliggörande?

”To an ev-psycho, of course, the statistical distribution of these particular results is a perfect mirror of innate human capacity. There is no possibility of test bias or performance differences based on gendered expectations or socialization or anything else, nor any question about just what external reality the test might be testing. It’s a funny thing, but evolutionary psychologists don’t actually seem to know much about psychology.”

Observera hur GoV bara räknar upp saker som KAN gå fel. Ingenstans görs nnågra ansatser att visa dessa saker. Att det kan ske tycks räcka som motbevis.

Allt som sedan krävs är ännu ett fullkomligt missvisande påstående.

”there’s the pesky fact that overall women’s scores are pretty much the same as men’s. So he adds his own fantastically cockamamie twist: that women are inherently “unmotivated” to use their brains.”

Låter detta märkligt? Det kanske beror på att den där ”motivationen” Baumeister pratar om består av olika sorters tvång, förtryck och rena överlevnadsbehov.

”Then Baumeister straps on his seven-league boots and leaps over a couple of mountains of logical absurdity to reach his promised land: men naturally rule the world because a) the smartest people in the world are always men, and b) women are lizards. And not only that, but (hang on if you’re an anthropologist because you’re about to vomit) men created all human culture.

Detta är en helt felaktigt slutsats. Enligt Baumeister ”skapades” kulturer varken av män eller kvinnor utan av mänskliga behov av överlevnad, dvs mat, skydd etc.

Med andra ord kulturer skapades via öppen marknad, inte genom planering.

Människan kan inte ens få plan(erad)ekonomi att fungera så hur i helsikke skulle människor få plan(erad)kultur att fungera? Kulturer är långt mer avancerade system.

”Oh, but wait — “patriarchy,” according to this thesis, doesn’t exist. The very notion that women have ever been systematically oppressed is a feminist conspiracy theory.”

Fel! Innan feminister påstod sådana system styrde världen så gjorde marxister det och feministerna har bara (liksom alla andra) tagit över marxismens kritiska teori.

Så visst är det en konspirationsteori men den uppfanns inte av feminister.

GoV drar dock till med mer stollerier och hävdar att om man inte hävdar  systematiskt förtryck (patriarkat) påstår man att ingen blivit utsatt för förtryck.

”According to Baumeister, women have never been discriminated against or oppressed or excluded from anything.”

Baumeister säger inte kvinnor inte blivit förtryckta. Han säger förtrycket inte kom av ett system och heller inte berodde på deras kön utan på överlevnadsbehov.

Fortsättning följer….

Genusdebatten fortsätter att kommentera 33 Anledniningar – Nu har vi nått punkterna 9-16 vi testar även ett nytt tema./ Erik


20 kommentarer »

 1. I could not make this shit up!

  Ungefär så…

  Kommentar av Ulf T — maj 20, 2013 @ 1:15 e m

 2. ”Observera hur GoV bara räknar upp saker som KAN gå fel. Ingenstans görs nnågra ansatser att visa dessa saker. Att det kan ske tycks räcka som motbevis.”

  Detta sätt att argumentera är den gemensamma nämnaren för alla pseudovetenskapliga discipliner.

  Likheterna med kreationister och lysenkoaner blir mer och mer påtaliga, och i samtliga tre fall är det Darwins naturliga urval som står i skottgluggen.

  Feminister och kreationister kan bara acceptera bevis för evolutionsteorin som inte motsäger de egna trossatserna. GoV tycks vara av den uppfattningen, vilket kan ses som en sammanfattning av hennes åsikter, att det naturliga urvalet inte kan ge upphov till några skillnader i beteende mellan män och kvinnor. Det vore intressant att få varför hon tror det, ur ett evolutionsbiologiskt perspektiv.

  Kommentar av Anders — maj 20, 2013 @ 2:32 e m

 3. Anders:

  Jag ser GoV som naturlig fortsättning på de otaliga exempel på kritisk teori som boken jag hittade av Professor Stuart Sim presenterar.

  Får se om jag kommer in på ämnet i den avslutande del 2 (räknar med att nå botten av GoV:s påståenden där)

  Kommentar av Aktivarum — maj 20, 2013 @ 2:44 e m

 4. Hej Erik!

  Jag har hmnat i en liten diskussion i Charlottes blogg, http://charlottehitochdit.wordpress.com/2013/05/14/identitet-motgangar-och-konsmarkorer/#comments

  Jag har för mig att jag läst om undersäkning om höga testosteronhalter på framgångrika personer men hittar inget om det när jag söker (mer än om hur kvinnor påverkas av testosteron/sockerpiller). Vet du vad jag avser? Har jag fel?

  Kommentar av Chade — maj 20, 2013 @ 3:38 e m

 5. GoV kom med sin kritikk i 2007, av en tale Baumeister holdt og altså ikke selve boken som kom noen år senere. Men ble boken kritisert på samme vis av GoV(eller andre)? eller har Baumeister der videreutviklet det han presenterte i sin tale, slik at det ikke lenger opplevdes kontroversielt? Jeg har kun lest boken og synes den var god og ikke krenkende mot kvinner, men opplysende om kjønnsrollenes utvikling, men jeg innrømmer at jeg ikke har satt meg inn i seriøs kritikk av evo.psykologien og vet ikke hva for ”nivå” vitenskapelig GoV ligger på i så måte. Vet du om Baumeister har fått mye kritikk faglig for boken?

  Kommentar av Runar — maj 20, 2013 @ 3:52 e m

 6. Chade:

  ”Jag har för mig att jag läst om undersäkning om höga testosteronhalter på framgångrika personer men hittar inget om det när jag söker (mer än om hur kvinnor påverkas av testosteron/sockerpiller). Vet du vad jag avser? Har jag fel?”

  Jag tror ni tänker fel. Du och Charlotte verkar tro att studien behöver visa en koppling mellan mängden testosteron och framgång hos män. Men testosteron fungerar precis som vilken drog som helst, för mycket leder till motsatt verkan så inget säger att att de män som har mest testosteron skulle lyckas bäst.

  Tvärtom så är det massor av män som tar för stora risker och kör av banan. Vad studien i själva verket borde göra är jämföra kvinnor och visa de ledande kvinnorna har mer testosteron. BBC:s Secrets of the sexes ovan visar vilken sorts experimemt som behöver genomföras och vilken sorts resultat som kan väntas.

  Kommentar av Aktivarum — maj 20, 2013 @ 5:19 e m

 7. Försökte läsa den länkade artikeln men det var som att onanerar med ett rivjärn: något underhållande, men mestadels smärtsamt.

  Att du ens orkar läsa eländet är imponerande.

  Kommentar av Blåval Rödval — maj 20, 2013 @ 5:47 e m

 8. @Aktivarum,

  En sak som skulle kunna vara en indikator på skillnader i utsatta situationer är att män visar på tydligt höjda kortisol- och blodtryck när de är övercommittade, medan kvinnor i samma situation inte visar något biologiskt svar alls. Kortisol är ett stresshormon, så det torde kunna betyda att männen får ett tydligare adrenalinpåslag än kvinnor när det kniper.

  Det skulle också kunna bero på att kvinnor säger att de är övercommittade när de egentligen inte är det, men eftersom studien i fråga rekryterade män och kvinnor som skulle vara likvärdiga, skulle det i så fall betyda att männen tar på sig mer arbete än kvinnorna, vilket i sig också skulle vara ett slags indikator på hur män och kvinnor reagerar olika i konkurrensutsatta arbetssituationer.

  Kommentar av Ulf T — maj 20, 2013 @ 6:06 e m

 9. Runar:

  Vet inte hur mycket kritik Baumeister fått för sin bok. Säkert en hel del men jag misstänker också att många anser det effektivare att tysta ner och osynliggöra boken än att försöka bemöta dess påståenden.

  Kommentar av Aktivarum — maj 20, 2013 @ 6:06 e m

 10. Mina kommentarer till Chade/Charlotte diskussionen.

  1. Den biologiska skillnaden mellan män och kvinnor behöver inte vara stor för att förklara (bolags)eliten, särskilt inte om man menar skillnaden i snitt för som MEP*** förutspår dominerar män även låga biologiska positioner som autism och efterblivenhet.

  2. Studier av styrelser med jämnare könsfördelning visar sig påfallande ofta visa samma sak som studier av gifta/ogifta mäns löneskillnader. Dvs hur kvinnor dras oproportionerligt till redan framgångsrika områden och bolag med färre risker.

  3. Det är varken bättre eller sämre för bolag att ha kvinnlig ledning. Det är framför allt bara färre personer att välja mellan när man skall ha en kvinna, vilket enligt Agneta Fischers forskning beror på skillnader i inställnig på introduktionsnivå.

  De kvinnor som hade samma inställning som de män som nådde toppen – nådde toppen i lika hög grad. Det var dock färre kvinnor som hade den inställningen.

  ***Male extremity pattern, Roy Baumeister i ”Is there anything good about men”

  Kommentar av Aktivarum — maj 20, 2013 @ 6:26 e m

 11. 1a. Du hänvisade tidigare till att teori styr tolkningar (när vi pratade vetenskap) Skulle man inte hänvisa till teorimodellen så finns mycket starka empiriska belägg för den hypotes Baumeister använder,

  1b. Men om forskarna inte empiriskt styrker ev. kritiik av hans modell så får vi låsta positioner och ett paradigmskifte, Vidare som Margareta Hallberg påpekar i avhandlingen ”Makt och Kön – En studie av feministisk vetenskapsteori” råder inkommensurablilitet mellan olika paradigm. Vad förespråkarna av den gamla modellen anser är seriöst blir alltså helt oviktigt i den nya modellen.

  2. Om högkvalificerade kvinnor söker sig till redan framgångsrika firmor byggda av män så kommer de personer som är högst upp alltid att vara män. Det var exempelvis nästan inga kvinnor med från början i Silicon Valley (Cisco Systems hade en!!!!!) Vi kan även exemplifiera med Sergei Brin och Larry Page. De blev inte anställda på en redan framgångsrik firma. De skapade Google.

  3. Det är ingen skillnad i inställning, det är skillnad i antal. Vidare så kan alla män som förlorar när två män jämförs använda samma argument, om det bara läggs några miljoner på att coacha dem fram så skulle de ha samma inställning och prestera lika bra som de bästa männen. Tänk vilken förlust att inte världens länder ser till att utnyttja alla mäns kapacitet utan bara dem vars kapacitet ligger närmast nuvarande kulturen.

  Det är bara problemet att de männen även om de är lika bra på slutet – kostat många fler miljoner än de andra lika bra männen som inte kostade flera miljoner.

  Kommentar av Aktivarum — maj 20, 2013 @ 8:45 e m

 12. Aktivarum:

  ” Den biologiska skillnaden mellan män och kvinnor behöver inte vara stor för att förklara (bolags)eliten”

  Hur förklarar biologi bolagseliten? Jag menar, att en man hoppar högre och längre än en kvinna förklaras av hans fysik (muskelstyrka) men vad är biologin i att män är överrepresenterade i bolagseliten?

  Kommentar av Matias — maj 21, 2013 @ 11:39 f m

 13. @Matias
  Du kan börja här:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Testosterone

  Kommentar av Daniel — maj 21, 2013 @ 12:44 e m

 14. Matias:

  ”Hur förklarar biologi bolagseliten?”

  Det är en högre andel av männen som tävlar och tar risker än av kvinnorna som tävlar och tar risker. Den biologiska förklaringen till denna könsskiillnad är att färre män än kvinnor fick barn. Eftersom färre män än än kvinnor av historien bedömdes duga för sex och fortplantning i den tidens polygamiska samhällen så var pressen på kvinnor att tävla och riskera livet (för att öka chansen för sex och fortplantning) inte lika stor.

  Den främsta pressen för kvinnor var inte att vara attraktiv (i stort sett alla kvinnor var attraktiva nog att bli tredjehustru till en duglig man) Den främsta pressen för kvinnor var att välja bort odugliga män (att bli gravid med en nolla och lämnad vore en katastrof). Den främsta pressen för män däremot var att VARA en duglig man. Och så här är det ju än idag. Kvinnor är rädda för att välja fel man. Män oroar sig för att bli nobbade.

  I de flesta fall måste mannen ta hänsyn till vad kvinnan tycker för att duga (feminismen är bara en förlängning) i de flesta fall är kvinnan inte intresserad och kan sålunda skita i vad mannen tycker om. Att lyssna på andra kvinnors åsikter blir istället den dominerande normen hos kvinnor (feminism igen). Om de duger bedöms mestadels av andra kvinnor.

  När sedan en av dessa sällsynta ”riktiga män” dyker upp uppstår nästa problem för kvinnorna. Tycker den mannen att HON duger? Här finns väldigt enkel matematik. Ju fler män hon dissar ju fler kvinnor måste hon tävla med om samma man. Och då män gillar snygga tjejer så får vi en värre skönhetshysteri hos kvinnor i samhället ju färre män som kvinnor själva tycker duger.

  Ser du hur vi hela tiden har press på män att duga genom sina karriärer men vi har inte motsvarande press på kvinnnor? Av den anledningen när vi tittar på de personer som har högst motivering och är mest beredda att tävla och ta risker så upptäcker vi tre saker.

  1. De som har högsta motiveringen kommer att vara högre i hierarkin än de som inte hade lika hög motivering

  2. Det är fler män än kvinnor.

  3. Männen är oftare gifta och har fler barn, deras partners är oftare under dem än över dem.

  Kommentar av Aktivarum — maj 21, 2013 @ 12:45 e m

 15. Det hela fortsätter: http://charlottehitochdit.wordpress.com/2013/05/21/kvinnor-i-bolagsstyrelser/

  Kommentar av Chade — maj 21, 2013 @ 1:51 e m

 16. @Chade

  Jag slutade läsa vid ”Men att det skulle finnas biologiska faktorer bakom snedfördelningen faller inom kategorin Mycket-ska-man-höra-innan-öronen-faller-av”

  Jag varken kan eller vill ta en person som påstår något sådant på allvar.

  Kommentar av Daniel — maj 21, 2013 @ 2:16 e m

 17. @Daniel: Jag har förvånats lite över Charlottes och en annan persons påstående att det är massor av (sociala) faktorer som kan påverka och vi vet inte riktigt hur det ser ut i kombination med tvärsäkra påståenden om att det definitivt inte finns några biologiska faktorer.

  Jag vet inte riktigt hur de lyckats utesluta de faktorerna.

  Ffa så verkar det finnas rätt mycket oenighet i hur biologiska faktorer skulle te sig (läs om du vill hennes påstående att om det var biologiska faktorer som påverkade könsfördelningen till toppositioner så måsta man gå med på att könsfördelningen vid toppositioner i Afghanistan beror på biologiska faktorer så tror jag att du förstår att vi står rätt långt från varandra).

  Kommentar av Chade — maj 22, 2013 @ 12:58 e m

 18. Chade:

  ”hennes påstående att om det var biologiska faktorer som påverkade könsfördelningen till toppositioner så måsta man gå med på att könsfördelningen vid toppositioner i Afghanistan beror på biologiska faktorer”

  Förstår inte det argumentet alls. Sedan när är det inte övervikt män i toppen i Afghanistan? Ärligt talat när feministers teorier utmålar länder som Afghanistan och Iran som ”bevis” vi kan ta efter i våra samhällen så har debatten blivit idiotisk. Det är samma trams som Michael Foucault sysslade med när han tog Irans sida mot västvärlden – homosexuelle Foucault hatade väst så mycket att han bidrog till skapandet av ett land vars president har denna åsikt.

  Det sociala argumentet för frånvaro av män i toppen förutsätter ett samhälle som får det att fundera med kvinnor i toppen. Inget av de existerande samhällena är ett sådant så vad gör förespråkarna? De gör precis samma sak som kommunisterna: De lovar dyrt och heligt att det KAN existera bara vi först inför diktatur, länder som Iran och Afghanistan är ju så bra bevis på att detta fungerar praktiskt?

  Kommentar av Aktivarum — maj 22, 2013 @ 1:29 e m

 19. Aktivarum, jag tror att hon menade att det finns en klar övervikt av män i toppen i Afghanistan och eftersom jag hävdat biologiska faktorer som förklaring till övervikt i Sverige så måste jag även tro att det är biologiska faktorer som orsakat övervikten i Afghanistan. Jag skulle tro att hennes nästa led i detta är att om jag erkänner detta så ska hon dra till med att det finns sociala faktorer (som att kvinnor saknar många rättigheter) som påverkar och därför har jag fel med mitt argument om biologiska faktorer.

  Men det vet jag ju inte eftersom hon inte svarat.

  Kommentar av Chade — maj 22, 2013 @ 2:49 e m

 20. […] Läs Del 1 av mitt svar här. ”Ghost of Violet” anklagade Professor Baumeister för kvinnohat. Här svarar jag ”right back at ya” och belyser misogynin i GoV:s argument. […]

  Pingback av Del 2 av mitt svar på kritiken mot Roy Baumeisters tal till APA | Aktivarum — maj 22, 2013 @ 3:41 e m


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

  aktivarum@gmail.com

  Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

  Gör som 1 383 andra, prenumerera du med.

  Arkiv

%d bloggare gillar detta: