Aktivarum

Socialpsykologiskt forskningsfusk – Mängder av data fabricerade | april 30, 2013

Det finns en talande artikel i New York Times artikel om Professor Stapels massiva forskningsfusk.

Historien om Professor Diederik Stapel är inte bara en sedelärande historia om att det finns lögnare i världen. Den säger också något om hur politiken ser ut inom hans disciplin.

”Diederik Stapel, a Dutch social psychologist, perpetrated an audacious academic fraud by making up studies that told the world what it wanted to hear about human nature”

Det finns en hel del som kan sägas om Stapels bedrägerier men det jag framför allt reagerar på är hans egna slutsatser om vad världen/disciplinen vill ha för resultat.

Exempelvis så ville världen höra att rasism (avstånd till svarta) helt eller delvis skapas av skräpig miljö.

”A widely publicized study in Science about an experiment done at the Utrecht train station showing that a trash-filled environment tended to bring out racist tendencies in individuals.”

Detta var alltså en av de studier där Stapel hittade på de data som skulle ge de önskade resultaten. Förutsättningarna för studien var ingående dokumenterade.

”Stapel and his co-author claimed that white volunteers tended to sit farther away from the black person when the surrounding area was strewn with garbage.”

Det skrämmande är att Stapel inte bara skapade den här studien på måfå. Han beskriver tvärtom hur han hela tiden skapade de experiment som var nästa logiska steg.

”He insisted that he loved social psychology but had been frustrated by the messiness of experimental data, which rarely led to clear conclusions.”

Under intervjun kommer Stapel även in på hur han ser på sanning och fakta. 

”Several times in our conversation, Stapel alluded to having a fuzzy, postmodernist relationship with the truth, which he agreed served as a convenient fog for his wrongdoings.”

Det är intressant hur det denna sorts ord fungerar som en sköld för människor som ljuger och fuskar. Låt oss titta på ytterligare ett fabricerat experiment.

”Stapel asked subjects to rate their individual attractiveness after they were flashed an image of either an attractive female face or a very unattractive one. The hypothesis was that subjects exposed to the attractive image would — through an automatic comparison — rate themselves as less attractive than subjects exposed to the other image.”

Med andra ord, experimentet skulle visa att vi får en sämre självbild av att titta på affischer med dagens hemska och snedvridna utseendeideal – men hur gick det?

”The experiment — and others like it — didn’t give Stapel the desired results, he said. He had the choice of abandoning the work or redoing the experiment. But he had already spent a lot of time on the research and was convinced his hypothesis was valid. “I said — you know what, I am going to create the data set,” he told me.”

Observera hur detta ger de politiska ursäkterna att hävda dagens utseendeideal är destruktiva.

Men det blev alltså inte alls någon bekräftelse när Stapel testade sin teori. Detta är anledningen man hela tiden skall testa teorier – TEORIER är inte sanna för att de låter bra.

”He knew that the effect he was looking for had to be small in order to be believable; even the most successful psychology experiments rarely yield significant results.”

Kan ni gissa vilket det stora undantaget är? Två olika psykologiprofessorer på ämnet som jag lyssnat på säger precis samma sak. ”Gender differences in mating”. Men här går vi vidare till Stapels nästa bluff.

”He and his research partner developed a questionnaire that subjects would have to fill out under two subtly different conditions. In one, an M&M-filled mug with the word “kapitalisme” printed on it would sit on the table in front of the subject; in the other, the mug’s word would be different”

Här börjar det bli uppenbart vilken politisk vinkling som finns inom socialpsykologin.

Kom ihåg att experimenten utformades för att visa vad Stapel ansåg den delen av världen ville höra om människans natur. Det säger nämligen mycket mer än experimenten i sig.

”(The experimental approach wasn’t novel; similar M&M studies had been done by others.) Stapel and his colleague hypothesized that subjects facing a mug printed with “kapitalisme” would end up eating more M&M’s.”

Fusket blev svårare vid kollaborationer med andra forskare. När Vingerhoets bad om hjälp med en studie för att se om barns empati/generositet ökades av att måla gråtande ansikten uppkom problem.

”Upon completing the task, the children would receive candy and then be asked if they were willing to share the candy with other children — a measure of pro-social behavior.”

Stapel låtsades göra studien på en skola och visade senare de nedskrivna resultaten. När Vingehoets ville se specifika data som exempelvis könsskillnader sade Stapel deras data inte låg i systemet ännu.

Den gången klarade sig Stapel undan men till slut blev han avslöjad efter ett fusk för mycket.

”The key to why Stapel got away with his fabrications for so long lies in his keen understanding of the sociology of his field. “I didn’t do strange stuff, I never said let’s do an experiment to show that the earth is flat,”

Med andra ord genom Stapels fusk lär vi känna det vetenskapliga fältet socialpsykologi som det förstods av en högt uppsatt professor – vilka resultat som världen ville se.

”He always read the research literature extensively to generate his hypotheses. “So that it was believable and could be argued that this was the only logical thing you would find,”

Med andra ord drog Stapel slutsatsen att påstå människor blir kapitalistiska, själviska och rasistiska av specifika miljöfaktorer var bland det mest ofarliga man kunde göra.

Alla i fältet ville ha de här resultaten och Stapel gav bara publiken (världen) vad de ville ha.

Regelbundna läsare känner redan till socialpsykologins bias. När en forskartrio 1995 ifrågasatte socialpsykologins konsensus gällande stereotyper blev de anklagade för att vara sexister och rasister vilket de kommenterade i sin avhandling.

Theoretically, social psychology has been and continues to be dominated by a focus on social cognition that emphasizes error and bias; research finding evidence of accuracy runs against the theoretical zeitgeist”

Professor Stapel gick bara nästa logiska steg. Han struntade i att forska eftersom sociologerna redan bestämt hur världen skall se ut. Faktum är att det största problemet inte är Stapels fusk utan den utredning man tvingades göra som även riktades mot hela fältet.

 ”The committees identified several practices as “sloppy science” — misuse of statistics, ignoring of data that do not conform to a desired hypothesis and the pursuit of a compelling story no matter how scientifically unsupported it may be.”

Utredarna sågade inte bara professor Stapel för att han fuskade utan även den praxis som fanns i akademiska tidsskrifter

Dessa lät gång på gång honom komma undan med fusket. Utredarna hittade en generell kultur av selektiv och okritisk rapportering av data inom hela fältet och konstaterar:

”If Stapel was solely to blame for making stuff up, the report stated, his peers, journal editors and reviewers of the field’s top journals were to blame for letting him get away with it.”

New York Times artikel konstaterar också att det är ett värre problem för vetenskapen att man slarvar än att någon utför rena forskningsfusk med fabricerade data.

”Fraud like Stapel’s — brazen and careless in hindsight — might represent a lesser threat to the integrity of science than the massaging of data and selective reporting of experiments. The young professor who backed the two student whistle-blowers told me that tweaking results — like stopping data collection once the results confirm a hypothesis — is a common practice.”

En av de mest obehagliga omständigheterna är nog Stapels påstående han älskar socialpsykologi och utförde sina dåd för ”vetenskapen”. Vad säger det om fältet att få dessa resultat var viktigare än hur man fick dem?

Jag misstänker att det inom fler fält kommer att rullas upp hur man anpassar forskningen till teorier som skall bekräftas.

Det är inte vetenskapen det är fel på. Det är iden att forskare skall veta vad de skall hitta innan de börjar leta. Det var Stapels förståelse av vad man ville hitta som styrde hur han designade sina bluff och bågmetoder.

”In Stapel’s words, his fraud arose as a “toxic interaction of person and environment.” In his characterization of the latter — the academic environment of social psychology — Stapel insists on the almost complete absence of scientific control structures. This made it just too hard for him to resist temptation:”

Man får ta det negativa med det positiva. I och med Stapels fusk finns massiv dokumentation om hur miljön i socialpsykologi innebär att saker som stämmer med konsensus aldrig kontrolleras.

Stapel förfalskade inte en studie, han förfalskade minst 55 stycken.

Vad vill jämställdisterna (pågående arbete) – Genusdebatten.se


45 kommentarer »

 1. Även när de inte förfalskar data så producerar de forskning i en extremt homogen politisk sfär. Det är ironiskt hur de ledande forskarna på diskriminering är fullständigt oförmögna att se problemen i sina egna led. Eller som Jonathan Haidt sammanfattar de vanligaste kommentarerna han fick efter ett föredrag om hur politisk homogen den socialpsykologiska forskningen är, och att det är ett potentiellt problem:

  ”There’s no discrimination against conservatives, and those stupid, narrow-minded creationists could never be scientists anyway.”

  Finns en omfattande sammanfattning av debatten här:

  http://people.virginia.edu/~jdh6n/postpartisan.html

  och den bästa artikeln om man vill läsa diskussionen i forskarvärlden är här:

  http://www.edge.org/3rd_culture/haidt11/haidt11_index.html

  En annan händelse som är sorglig för vetenskapen är när sociologen Mark Regnerus fick för sig att göra en metodologisk seriös studie av hur barn påverkas av att växa upp med homosexuella föräldrar, negativt visade det sig. Föga förvånande fick han löpa gatlopp bland både forskare och journalister trots att ingen ifrågasätter att han forskning är bättre utförd än studierna som visar det politiskt korrekta resultatet, att det inte gör någon skillnad för barnen.

  http://chronicle.com/article/An-Academic-Auto-da-F-/133107/

  Kommentar av Johan Grå — april 30, 2013 @ 10:40 f m

 2. Johan Grå:

  Utmärkt feedback, den tackar vi för.

  Kommentar av Aktivarum — april 30, 2013 @ 10:57 f m

 3. Verkligen ett fantastiskt sensationellt avslöjande! Miljoner tack för att du tog upp det här på bloggen!

  Kommentar av Sverre — april 30, 2013 @ 11:26 f m

 4. Det finns ju bra studier som inte publiceras för att de inte gav önskat resultat. Forskare är ovilliga att publicera studier etc som inte bekräftar ens hypotes. Tidningarna vill heller inte ta in sånt.
  Människor har tom dött för att forskare inte publicerat sina resultat.
  Bra TED föreläsning på ämnet.

  Kommentar av Andreas Nurbo — april 30, 2013 @ 12:38 e m

 5. @Johan Grå,

  Eller som Jonathan Haidt sammanfattar de vanligaste kommentarerna han fick efter ett föredrag om hur politisk homogen den socialpsykologiska forskningen är, och att det är ett potentiellt problem.

  Det är ett bra föredrag, och jag minns att jag läst transcriptet förut.

  Det är gulligt att han tar ”global warming denialism” som exempel på en grupp som tar till vetenskap när det passar, men egentligen har en helt annan agenda. Det är ju så att den grupp som kallas ”global warming deniers” ses som en homogen grupp just av det Tribal Moral Community som anser att det är kätteri att ens ifrågasätta det s.k. ”scientific consensus” som de menar gör att vi måste inrätta en världsregering under FN med omfattande mandat att reglera alla processer som kan producera CO2.

  Numera börjar det bli allt vanligare att forskare bryter mot detta tabu och talar öppet om att vi egentligen inte kan säga så mycket säkert om hur stor del av 1900-talets uppvärmning som orsakats av människan, eller för all del varför vi inte har sett någon signifikant uppvärmning sedan 2008. Detta blev möjligt först efter att forskare inom AGW-bubblan avslöjats med rejält ovetenskapliga fasoner*, och klimatet vägrat samarbeta så till den grad att även lekmän börjat tvivla på den officiella storyn.

  * Saker som fanns med i Climategate-mailen var t.ex. Prof Phil Jones som kommenterade i stil med ”This paper is obviously crap. I haven’t read it, but…”, med följande diskussion om hur man skulle pressa tidskriften att vägra publicera, under hot om bojkott. Om man yttrade offentligt att detta var ovetenskapligt, blev man kallad ”global warming denier”, även om ingen kunde säga (eller brydde sig om) exakt var det var man förnekade.

  Kommentar av Ulf T — april 30, 2013 @ 1:21 e m

 6. @Ulf T

  Haidt intar en märklig position i debatten. Han har mer än någon annan försökt öppna för att politisk likriktning är ett problem, och att individer med annan politisk åskådning har andra perspektiv som kan berika forskningen. Även om jag är tveksam till all forskning som tyder på att konservativa och liberala har fundamentala medfödda skillnader i perspektiv så har Haidt åtminstone lyft att om det är så finns det nog viktiga bidrag i båda perspektiven.

  Haidt säger också att hans forskning har fått honom att närma sig mitten men ändå betonar han starkt sina liberala sidor och att han vill använda sin ökade förståelse inte för att förtydliga de bägge perspektiven utan för att hjälpa demokraterna få fler konservativa röster.

  Han har en rörig hållning helt enkelt, men han har som ingen annan lyft upp frågan.

  Apropå klimatfrågan såg jag att en av kvällstidningarna gick ut med att vi behöver förbereda oss för nästa istid. Jag antar att det är ett tecken så gott som något på att debattklimatet har börjat tina.

  Kommentar av Johan Grå — april 30, 2013 @ 2:01 e m

 7. Vi kan sammanfatta det med att Haidth har rätt men han lever inte som han lär när det gäller vissa andra fält.

  Kommentar av Aktivarum — april 30, 2013 @ 2:15 e m

 8. Johan Grå:

  Sociologen Marc Regnerus råkar för övrigt vara en av de fyra deltagarna i TV-programmet som diskuterade ”The Meaning of Man”

  https://aktivarum.wordpress.com/2013/03/23/the-meaning-of-man-debatteras-pa-tvontarios-the-agenda/

  Kommentar av Aktivarum — april 30, 2013 @ 2:17 e m

 9. Han har rätt men vill försöka passa in i gänget tror jag. 🙂 När jag läser honom får åtminstone jag känslan att vissa delar är mer grundade och andra delar mer poserande. Fast jag kanske bara vill upprätthålla en positiv bild av honom.

  Spännande, jag har inte sett tv-programmet än tyvärr. Jag har mer möjligheter att läsa än att se videos men det lät riktigt sevärt när du skrev om det förut.

  Kommentar av Johan Grå — april 30, 2013 @ 2:29 e m

 10. Johan Grå: vet du var Haidt säger det där om att hjälpa demokraterna?

  Kommentar av dan — april 30, 2013 @ 3:57 e m

 11. undrar varför detta känns så igenkännande för mig…. kan det ha något samband med att man blundar hårt inför sin egen data i någon forskning jag läst, tror ni? ;D

  Kommentar av Ninni — april 30, 2013 @ 4:16 e m

 12. Tror dessvärre det är mer utbrett än man egentligen vill veta. Statistik som friserats efter önskat slutresultat/ politisk åskådning, motsägande data som helt sonika lyfts ut ur underlaget, approximationer blandat med skarpt etc. Och inom ideologidrivna och vänsteridealistiska forskningsfält i synnerlighet.

  Kommentar av måns — april 30, 2013 @ 4:40 e m

 13. Ninni:

  Hahaha! Jag avstod avsiktligt från att skriva G-ordet i inlägget.

  Kommentar av Aktivarum — april 30, 2013 @ 6:26 e m

 14. @Dan Jag vet att jag läst det i flera artiklar. Eventuellt också i boken ”The Righteous Mind” där han berättar mycket om sin egen politiska resa från vänstermiljö på universitetet till konservativ miljö utomlands och någon form av mittposition. Fast nu när jag googlade hittade jag denna intervju där han säger att det framstår som att han vill hjälpa demokraterna men att det inte är korrekt så jag får väl hålla mig till att han har en ambivalent framtoning:

  ”CP: For most of the book, you want people to better understand why they hold different views on religion and politics and learn to get along better. But chapter 8, ”The Conservative Advantage,” reads like a strategy paper for the Democratic National Committee on how to get Democrats elected.

  Haidt: [laughs] Well, it is true that I first got into this whole line of research because I was a liberal back then and I was shocked at how poorly the Democrats framed moral argument. So it is true that I first started studying political psychology with an eye towards helping the Democrats. But over time, I came to see that many conservative ideas are actually correct from a sociological perspective. It was in writing that chapter that made me finally realize that I was no longer a liberal. I handed that chapter to my wife to proofread, she’s my first editor, I said to her, ”Jane, I don’t think I can call myself a liberal anymore.”

  It is true that I think Democrats can benefit from reading that chapter because it is about where they are most clueless. But my goal in the chapter isn’t to help the Democrats. It’s to help people on the left to understand what they’re missing because the left fails to understand the right much more than vice versa.”

  http://www.christianpost.com/news/interview-jonathan-haidt-on-social-conservatives-new-atheists-and-civility-in-politics-74984/

  Kommentar av Johan Grå — april 30, 2013 @ 6:30 e m

 15. Kommer du ihåg RetorikKalle som var här i samband med gräv13? Här är han i farten och blir ägd

  Kommentar av MiT — april 30, 2013 @ 7:17 e m

 16. Men vad fan, meningen var en länk till hela konversationen

  Kommentar av MiT — april 30, 2013 @ 7:22 e m

 17. Provar så här då

  http://bit.ly/13JCxUk

  Kommentar av MiT — april 30, 2013 @ 7:23 e m

 18. Johan Grå: han säger uttryckligen att målet inte är att hjälpa Demokraterna. Jag litar på honom. Om inte annat för att han är en av mina favoritakademiker och jag gärna vill kunna fortsätta se honom som konservativ. 🙂

  På tal om Haidt finns det en bra debatt på nätet mellan honom, Joshua Greene, Sam Harris och – numera mest känd som fuskare – Marc Hauser. Rekommenderas.

  Kommentar av dan — april 30, 2013 @ 8:16 e m

 19. @ Mit
  Du som har tweeter, kan du inte efterfråga den kvantitativa studie han bygger sitt påstående på. 😉

  Kommentar av Ninni — april 30, 2013 @ 8:29 e m

 20. Ninni:
  Risken att han ignorerar sådant som är lite jobbigt är nog ca 100%… Han kallar ju sig för feminist och är vänsterpartist! Men han blev totalägd av Jon Persson. Mycket underhållande!

  Kommentar av MiT — april 30, 2013 @ 9:13 e m

 21. @Dan Jag gillar honom också så jag slutade googla men i förhållande till andra intervjuer jag läst är det lite misstänkt att han var extra tydlig med värdet av konservativa åsikter i en kristen tidning.

  Skit samma, han är ett hopp för forskningen och egentligen för konservativa överhuvudtaget eftersom han tydliggör vad de liberalerna saknar. Det görs så mycket forskning där liberala forskare försöker bevisa att konservativa har mindre IQ eller andra negativa egenskaper. Det är skrämmande.

  Kommentar av Johan Grå — maj 1, 2013 @ 7:02 f m

 22. OT: Om exmarxisten professor Svante Nordin:
  ”För ett par år sedan startade han ett korståg mot vad han kallat destruktiva irrläror som postmodernism, postkolonialism och genusvetenskap.”
  http://www.dn.se/kultur-noje/professorn-varnar-for-valdet

  Kommentar av Maria — maj 1, 2013 @ 8:45 f m

 23. Inget nytt, men bra att frågan lyfts:
  http://blog.svd.se/ledarbloggen/2013/04/29/rothstein-och-aktenskapsdimensionen/

  Kommentar av Maria — maj 1, 2013 @ 9:04 f m

 24. Viktigt och angeläget inlägg!

  Kommentar av kimhzabremersbodega — maj 1, 2013 @ 9:21 f m

 25. @Maria,

  Sammantaget: för män är position på arbetsmarknaden en stark faktor bakom möjligheten att leva i en familj med barn och att vara sammanboende, för kvinnor saknar position på arbetsmarknaden härvidlag betydelse. Också att vara arbetslös eller av andra skäl stå utanför arbetsmarknaden har obetydlig effekt för kvinnor när det gäller att vara gift/sambo eller leva i ett hushåll med barn. För män är det emellertid precis tvärtom, att vara utanför arbetsmarknaden ökar dramatiskt risken för att de skall vara ensamstående.”

  Letar man efter empiriska bevis på att vi lever i ett patriarkat, så är ju detta en ”smoking gun” – det är uppenbart kvinnoförakt att män bildar familj med kvinnor utan att bry sig om deras ställning på arbetsmarknaden. Kvinnor å andra sidan tvingas välja de framgångsrika männen, trots att kvinnorna enligt egen utsago inte själva vill detta.

  …eller hur var det nu?

  Kommentar av Ulf T — maj 1, 2013 @ 9:33 f m

 26. Hmm… Rothstein skriver i sin artikel:

  Den vetenskapliga termen för detta är att parbildningen är asymmetrisk – män väljer ”neråt”, kvinnor ”uppåt”.

  Men de siffror som presenteras ger inte statistiskt stöd för tesen att män väljer ”neråt”, eftersom sannolikheten för en kvinna att befinna sig i ett parförhållande inte korrelerar med hennes ställning på arbetsmarknaden.

  För män mellan 25 och 45 och som har ett akademiskt yrke är sannolikheten för att leva i ett hushåll med barn omkring 73 procent men för män med ett LO-yrke sjunker detta till 50 procent och för män som är arbetslösa eller långtidssjukskrivna sjunker siffran till 23 procent. För kvinnor i denna åldersgrupp saknar emellertid ställning på arbetsmarknaden helt koppling till sannolikheten att leva i ett hushåll med barn – den är konstant omkring 75 procent.

  Rothstein nämner flera gånger att män undviker kvinnor som är mer framgångsrika än de själva, men presenterar inga bevis för att det är så. Om kvinnor väljer ”uppåt”, kan det mycket väl komma att se ut som om män väljer ”neråt”, men det borde ge avtryck i form av en faktisk korrelation mellan ställning på arbetsmarknaden och relationsstatus även för kvinnor.

  För att siffrorna skall gå ihop, för övrigt, antar jag att ett antal kvinnor är tillsammans med män utanför det åldersspann som studerades.

  Kommentar av Ulf T — maj 1, 2013 @ 10:42 f m

 27. Jeg ønsker meg en anmeldelse av boken delusions of gender og svarene på kritikken som de som kritiseres gir.

  Kommentar av Nordboer — maj 1, 2013 @ 5:17 e m

 28. Det finns massor med motsvarande exempel på fusk inom alla forskningsområden inte minst inom tex. ekonomi men även inom medicin. Det som är intressant är varför män som du väljer att ha en blogg som bara ensidigt kritiserar och uppmärksammar forskningstveksamheter som visar på att en viss politisk grundåsikt är fel men väljer att blunda för så mycket annat.

  Kommentar av Stina — maj 1, 2013 @ 9:11 e m

 29. @Stina Varför är det mer intressant att Aktivarum har en blogg med ett ensidigt perspektiv än att 1000-tals forskare med statliga medel och enormt inflytande har ett ensidigt perspektiv?

  Antingen är det bara ett misslyckat retoriskt knep från din sida eller så har du väldigt svårt att bedöma proportioner, vilket känner du mest igen dig i?

  Kommentar av Johan Grå — maj 1, 2013 @ 9:24 e m

 30. @Stina
  Det finns ingen lag som säger att om man kritiserar A så har man en skyldighet att säga något lika kritiskt om B,C,D..osv.

  Helt ärligt Stina, väx upp för f-n. Är du ett barn?

  Kommentar av Daniel — maj 1, 2013 @ 10:05 e m

 31. Bra analys och läsning. Stefan Löfvén vill ha ännu mer feminism

  https://www.flashback.org/t2134702

  Kommentar av Läsare — maj 1, 2013 @ 10:11 e m

 32. @Ulf T
  ”För att siffrorna skall gå ihop, för övrigt, antar jag att ett antal kvinnor är tillsammans med män utanför det åldersspann som studerades.”

  Eller polyamorösa under religiösa betingelser.

  Kommentar av Grodan Boll — maj 2, 2013 @ 9:30 f m

 33. ”Män söker sig av olika skäl inte till kvinnor som har högre utbildning än de själva eller som befinner sig ovanför dem i social status på arbetsmarknaden. Kanske för att deras manliga ego inte klarar av detta, kanske för att de inte vågar eftersom de kan anses vara ointressanta som partners av mera framgångsrika kvinnor.”

  Har Rothstein inte hört talas om att männen konkurrerar, kvinnor väljer?

  ”Varför bildar då, även i det jämställda Sverige, en så stor majoritet kvinnor par med män som står starkare än de själva på arbetsmarknaden och där de därmed då riskerar att bli underordnade i förhållandet?”

  Tja, kvinnorna kanske inte tänder sexuellt på ”underordnade” män?

  Se hela Rothsteins artikel i JonasBssons länk:
  http://genusdebatten.se/pojkarna-det-svaga-konet/

  Kommentar av Maria — maj 2, 2013 @ 12:25 e m

 34. Borttvingad pappa hungerstrejkar på Sergelstorg, Stockholm

  http://www.daddys-sverige.com/3/post/2013/05/fransk-pappa-inleder-hungerstrejk-p-sergels-torg.html#comments

  Kommentar av Läsare — maj 2, 2013 @ 12:51 e m

 35. kommentar från daddy´s

  ”Tyvärr kommer nog den här typen av tvister bli allt vanligare i och med att arbetslinjen körs hårdare och hårdare. Kan inte föräldrar få jobb på samma ort så sätts regler för att få a kassa före barnens bästa man är skyldig att flytta dit där man kan få jobb. Kostnaderna för samhället blir fler barn som får sämre relation med sin egna förälder samt att kostnaderna för rättshjälp i vårdnadstvister kommer att öka. Sjukt system”

  Kommer Samhället och välfärden dras in i vänsterpartiets lagändring från 2006 och därmed blockpolitiken som idag går undenom problematiken.

  Kommentar av Läsare — maj 2, 2013 @ 2:40 e m

 36. @Läsare Det finns absolut inget som hindrar föräldrar att betala sin egen vistelse. Jag tror också att det är tveksamt om det bästa förebilden för ett barn är en förälder som väljer att inte ta ansvar för sin egen situation. Att välja att låta staten försörja en när man har andra alternativ strider mot vuxenrollen.

  Kommentar av Johan Grå — maj 3, 2013 @ 8:46 f m

 37. Stina:

  ”Det finns massor med motsvarande exempel på fusk inom alla forskningsområden inte minst inom tex. ekonomi men även inom medicin.”

  Nu har du missat sammanhanget. Inläggets primära poäng är inte Stapels fusk utan den forskningskultur som pga fusket kom upp till ytan i den utredning man pga Stapels fusk tvingades göra.

  ”Det som är intressant är varför män som du väljer att ha en blogg som bara ensidigt kritiserar och uppmärksammar forskningstveksamheter som visar på att en viss politisk grundåsikt är fel men väljer att blunda för så mycket annat.”

  Vad menar du med att det är intressant att jag väljer att ha en blogg om mansfrågor (eftersom jag motsätter mig den extrema obalans som gäller mellan mansfrågor och kvinnofrågor)? Jag skulle påstå det är mer ”intressant” med alla bloggar som i en situation där kvinnofrågor redan är uppenbart prioriterarade och högre värderade klagar över att vi inte pratar ännu mindre om mansfrågor.

  Som Johan Grå påpekar ovan, hur är det med din förståelse av proportioner?

  Kommentar av Aktivarum — maj 3, 2013 @ 11:34 f m

 38. Liksom Nordboer här ovanför skulle jag gärna vilja läsa en reaktion från Aktivarums sida på boken ”Delusions of Gender” av Cordelia Fine.

  Kommentar av Johan — maj 5, 2013 @ 7:46 e m

 39. […] steg att strunta i data helt och hållet och fabricera de resultat man vill ha. Vilket är precis vad en professor i socialpsykologi gjorde i […]

  Pingback av Seher Yilmaz krönika och extremvänsterns krig mot vita män | Genusdebatten — juni 13, 2013 @ 4:22 e m

 40. […] Kom ihåg att utgångspunkt här är samma sak som teori/perspektiv och inte vilar på någon form av empiri. Det här är alltså ingen vetenskapligt grundad slutsats utan den åsikt forskarna bestämmer skall råda från början. Därmed blir det forskarnas inledande åsikter som styr forskningen i högre grad än observationer, som egentligen bara blir en formalitet. Vilket i förlängningen är samma attityd som drevs ett steg längre när en holländsk professor fabricerade empiri.  […]

  Pingback av Vänsterextremism som forskningsmetod när Scoutrörelsen bedöms | Aktivarum — mars 14, 2014 @ 10:15 f m

 41. […] Skandalen med Professor Diederik Stapels fabricerade data i Holland visade att socialpsykologi som fält har en så ideologisk vänstervinkling att Stapel kunde lista ut vad andra socialpsykologer trodde/ville skulle upptäckas och presentera den upptäckten utan ha genomfört någon som helst forskning (enkäterna slängde han i soporna) […]

  Pingback av Efter ”Hen” så kommer nu genusdebatten om ”En” | Genusdebatten — oktober 12, 2014 @ 4:48 e m

 42. […] som startades november 2011 när fältet drabbats av flera uppmärksammade skandaler, inte minst den jag nämnt tidigare där professor Diderik Stapel fabricerat mängder av forskningsdata. Denna och liknande händelser […]

  Pingback av Skandalen i beteendeforskning – Unikt initiativ visar 39% av experimenten misslyckas vid replikering | Genusdebatten — oktober 20, 2015 @ 5:08 e m

 43. Hello blogger, i must say you have very interesting content here.
  Your page can go viral. You need initial traffic only.

  How to get it? Search for; Mertiso’s tips go viral

  Kommentar av 94Lolita — augusti 7, 2017 @ 3:33 e m


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

  aktivarum@gmail.com

  Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

  Gör som 1 383 andra, prenumerera du med.

  Arkiv

%d bloggare gillar detta: