Aktivarum

Angående Psykologidoktorandens kritik av Pär Ström | juni 21, 2011

Nu när vi har startat debatten med Sleepless så kan vi passa på att även kommentera Stefan Björk.

Detta är DEL 1/3

Från sin blogghörna Psykologidoktoranden så kritiserar Stefan Björk flera av Pär Ströms påståenden. Här skall jag kommentera varför denna kritik till stor del baserar sig på felaktiga antaganden från Björk själv.

”Vad är det för feministiska myter som Ström försöker vederlägga? Det han kallar ”myter” är ingenting jag känner igen från det feministiska tankegods jag känner till, men som doktorand i genusvetenskap och psykologi kan det förstås vara så att jag i första hand kommer i kontakt med den akademiska, filosofiskt medvetna feminismen som inte nedlåter sig till sådana förenklingar och generaliseringar som Ström gör.”

Det enkla svaret här är att språk inte styrs av elitens tyckande så när Pär Ström kommunicerar i sin bok använder han inte ett sätt att skriva som bara skulle begripas av akademiskt/filosofiskt medvetna eliter.

Istället så gäller retorikens regel att nivån av en text skall anpassas till läsarna av texten.

Vad Stefan Björk missat är att detta även gäller honom själv. Han tar istället ideer om språk som en liten högutbildad minoritet har och applicerar det på vad Pär Ström skriver, resultatet blir kommunikativt fiasko. Björk hävdar sig inte känna igen den feminism Ström beskriver. Detta är enkelt förklarat. Vad Björk hänvisar till är filosofi/tolkning. Vad Ström hänvisar till är de konkreta politiska/offentliga åtgärder som blir resultaten.

Ström blandar ihop social konstruktion med diskussionen om arv kontra miljö. Att kön är en social konstruktion är inte att påstå att det inte finns några (naturliga givna) könsskillnader mellan män och kvinnor.

Inte när man pluggar filosofiskt medvetenhet kanske…

Men vad Pär Ström hänvisar till är ingen filosofisk teori utan politiska dokument som gör precis samma ihopblandning. Tanja Bergkvist berättade för över två år sedan om denna text om jämställdhet i förskolan i SOU 2006:75

”den nordiska synen är dock att könet är en (social) konstruktion”

”Det finns ingen motsättning i att vara socialkonstruktionist och tänka sig att det finns biologiska skillnader mellan män och kvinnor.”

Inte på den filosofiska nivån i en skyddad verkstad nej. Men Pär Ström pratar heller inte om feministers filosofi utan om de konsekvenser detta får på de konkreta politiska besluten som påverkar riktiga människor.

Stefan Björk beskriver helt enkelt feminismen på ett tidigare utvecklingsstadie än Pär Ströms texter handlar om.

De olika faserna som Organisationsteori beskriver förloppet med är 1. Samling, 2. Inspiration, 3. Produktion 4. Administration. De två första faserna är abstrakta ideer (som många tycker är roligast), de två sista faserna är konkret produktion. Det är ett välkänt faktum inom organisationsteorin att när en ide kommer till handling blir det inte lika roligt för alla. Sålunda byts ofta en stor del av idemänniskorna ut när man kommer till konkret produktion.

Stefan Björk däremot verkar tro att man kan ”frysa” feminismen vid idefaserna där ingen någonsin gör elaka saker.

Det är i bästa fall naivt, i värsta fall fullkomligt ansvarslöst. Eftersom Stefan Björk inte bara är genusvetare utan även psykolog kanske han kan förklara varför Hitlers filosofi fått skulden för elände medan marx getts frikort. Nåväl vi går vidare.

”Eftersom Ström betraktar skillnaderna mellan män och kvinnor som oproblematiska och naturligt givna, ser han heller inga problem med att män och kvinnor har olika yrken”

Se Pelle Billings inlägg om att problematisera problematiseringen

Den vetenskapliga frågan är inte om vi betraktar skillnader mellan män och kvinnor som naturligt givna. Den vetenskapliga frågan är varför vi (inte) skulle göra det på basis av den empiri som gäller för planeten jorden?

Låt oss säga att skillnaderna ÄR naturligt givna. Vad uppnår vi då genom att se dem som problem?

Jo då uppnår vi samma sak som när kyrkan problematiserade homosexualiteten. Då gör vi folk som Stefan Björk till präster som från sin upphöjda position i förkunnar att normalt mänskligt beteende är att synda mot gud. Detta dock med skillnaden att prästerna numera inte tror på gud. De nya prästerna i den politiskt korrekta samhällsreligionen tror de själva är gud och vill skapa om människan i sin egen avbild.

Angående samhällsreligionen PK se video på ämnet hos Tanja Bergkvist.

”att kvinnors yrken generellt sett är lägre betala än mäns, att kvinnor förväntas vara föräldralediga medan män kan välja det, att kvinnor går miste om befordringsmöjligheter under denna föräldraledighet, och så vidare. Kort sagt, Per Ströms essentialism innebär att de existerande skillnaderna mellan könen – som många kallar för ”orättvisor” – är naturliga och önskvärda.”

Här går psykologidoktoranden Stefan Björk över från dålig kommunikation till rena felslut.

Det han i detta fall använder är mycket välkänt och kallas det naturalistiska felslutet. Eller för att tala enkel svenska gör följande påstående om sin motståndare: ”Man stödjer automatiskt det man kallar naturligt” Stefan Björk säger helt enkelt att vi måste betrakta könen som sociala konstruktioner för om vi inte gör det har vi gjort de eventuella biologiska effekterna till det fina, goda och rätta. Jag svarar då Bullshit!

Stefan hade inte ens kunnat inbilla mig det där var sant när jag var tretton år gammal.

Redan då fattade jag att det är en väsentlig skillnad mellan en beskrivning och en värdering. Att skriva en bok om nazismens krigsbrott är inte att stödja vad som hände i den boken. För att citera Professor Steven Pinker (The Blank Slate)

”This argument is based on the fallacy that the Blank Slate has nothing butgood moral implications and a theory of human nature nothing but badones.”

Pinker nöjer sig inte bara med att påpeka principen. Han citerar även flera kända tänkare som beskriver de negativa konsekvenserna av det ickebiologiska synsättet.

”If people are assumed to start out identical but some end up wealthierthan others, observers may conclude that the wealthier ones must be more rapacious.And as the diagnosis slides from talent to sin, the remedy can shift fromredistribution to vengeance.”

Vilket dessutom har hänt otaliga gånger i människans historia. Behöver jag ens nämna exempel?

Stefan Björk talade tidigare om filosofiskt medvetna feminister. På tal om filosofisk medvetenhet så tycks rätt många av dem ha missat denna lilla detalj:

”Equality before the law and material equality are, therefore, not only different but in conflict with each other. The philosophers Isaiah Berlin, Karl Popper, and Robert Nozick have made similar points.”

Men låt oss inte fastna vid det faktum att många feminister inklusive Stefan Björk helt ignorerar välkända historiska faktum. Vi går vidare…

”Flera av de studier Ström hänvisar till (och hans urval är synnerligen selektivt) är behäftade med metodologiska problem. Hur vet vi, till exempel, att kvinnor inte generellt sett underskattar den tid de lägger ned på arbete i hemmet, och män överskattar den”

Det ”vet” vi för hade det funnits några sådana empiriska bevis (interpretiv sociologi räknas inte) så hade vi med största sannnolikhet sett Aftonbladet och Expressen tapetserade med dem:

”Genusforskare konstaterar: killar överskattade, kvinnor underskattade”

Förresten hur vet vi att inte tjejer överskattar den tid de lägger på hemmet och att pojkar underskattar den? Det är män som dominerar bolagsstyrelser eller hur? Det kanske är kvinnor som överskattar det värde som deras arbete har? Men nu är det så att man ännu inte har presenterat bevisning på detta. Man kan inte i en vetenskaplig debatt använda sina egna antaganden som argument men det skall väl för sjutton en doktorand veta redan?

”Det finns flera studier som tyder på att såväl män som kvinnor är förvånansvärt omedvetna om den sneda arbetsfördelningen i hemmet (och jag själv är tyvärr inget undantag).”

Nu råkar det vara så att påståendet ”det finns flera studier” är inget giltigt argument.

Däremot så är EN studie man faktiskt hänvisar till ett giltigt argument så låt mig visa Björk hur det faktiskt går till:

”In a survey by the authors of this study, 54 percent of economists and 62 percent of economics students thought that women work more than men, as did more than 70 percent of sociologists.

And while the gender equal-work phenomenon has been noted before, ”it has been swamped by claims in widely circulated sociological studies … that women’s total work significantly exceeds men’s,” as the authors put it.”

Sålunda, interpretiva sociologer och liknande akademiker tror att kvinnor sliter hårt och män latar sig. Därmed blir alla former av kvalitativa försök att bevisa detta alltid färgade av de fördomar som akademikerna redan har om män.

Skulle vi byta ut män mot svarta så skulle vi ha en diskussion om rasismen hos sociologer – vilket vi borde ha.

Observera att genusvetenskap är lika delar interpretiv sociologi som feministisk filosofi. Däremot är det dåligt med alla former av empirisk bevisning då genusvetenskapen har en antipositivistisk bakgrund. Om ni vill ha dessa begrepp förklarade så gör jag det gärna i kommentarsfältet men här försöker jag prioritera så inte inlägget blir för långt (för sent, reds anm.) Därmed vidare till läkedelstestning:

Det är mycket riktigt så som Ström hävdar att nya läkemedel provas ut på både män och kvinnor – nu för tiden. Så har det inte alltid varit, och det har vi till stor del de feministiska rörelserna att tacka för.

På vilket sätt har vi de feministiska rörelserna att tacka för detta?

Anledningen man provade på män var en kombination av att män ansågs överskattade, exakt den åsikt som feministiska doktorand Björk hade som utgångsläge ovan och att man trodde könen är en social konstruktion. Bägge de åsikterna är feminismen positiv till. Däremot så ha vetenskapen blivit mer avancerad idag och en orsak man forskade på män var att det var enklare när försökspersonerna inte påverkades av hormonella faktorer.

”Ström belyser det faktum att män sällan söker hjälp, särskilt inte för psykiskt lidande. Detta är något jag är väl bekant med från mitt eget forskningsfält (män och depression).”

”Det förvånar mig dock att Ström inte problematiserar detta, utan betraktar det som en självklarhet, som om det vore naturligt för män att inte söka hjälp – inte som ett uttryck för ett kulturellt manlighetsideal där män skall vara starka, kompetenta, klara sig själva och inte visa några tecken på fysisk eller emotionell svaghet.”

Ni som varit med tidigare känner igen er och vet att även detta är ett felslut.

Denna variant kallas falskt dilemma. Ett antingen-eller påstående där man med lätthet kan ge ett tredje alternativ. Själva argumentationen kräver en omfattande insikt i Warren Farrells forskning (The Myth of Male Power) så den har vi inte plats för… men i enkla ordalag är bägge påståendena fel och mäns beteende ett symptom inte på deras ideal utan på hur de behandlas av personer som Stefan Björk.

Han som antar män överskattar och kvinnor underskattar. Låt oss sätta detta i lättförståeligt sammanhang.

Svarta (män) är latmaskar. Vita (kvinnor) däremot sliter mer än de tror. En rasistisk uppdelning av resultat är sålunda helt naturlig tills de svarta slutar bete sig som svarta (mansrollen) och börjar bete sig civiliserat (som vita) Konstigt då att kvinnor (vita) i högre grad betraktar honom som en trovärdig person för hjälp!

”Detta är ytterligare ett exempel på Ströms essentialistiska syn på manlighet: män söker inte hjälp av samma skäl som de är tävlingsinriktade, riskbenägna och bättre på spatial rotation. ”

Ren bullshit igen! Män söker inte hjälp av exakt samma orsak som kvinnor söker hjälp.

Det handlar om den trovärdighet som ”Hjälppersonalen” har byggt upp. Detta är helt uppenbart vad gäller självmord där flickor och pojkar har följande skillnader i utgångsläge.

Jag är älskad, om jag tar självmord bryr de sig mer om mig

Jag är hatad, de blir glada om de slipper mig.

Behöver jag markera vilket av könen som har vilken åsikt och påpeka det faktum att den övre åsikten i högre grad leder till reversibla självmordsmetoder medan den undre i högre grad leder till dödliga självmordsförsök? Psykologidoktoranden lyckas trots detta faktum inbilla sig att mer manskritik (kritik av mannen/ problematisering/ifrågasättande av mansrollen – se länken) är lösningen.

Tror han även att muslimer blir mindre våldsamma av mer kritik av islam?

”Listan kan göras mycket längre, men den bärande grundtanken i Ströms bok är att män och kvinnor är olika, att dessa skillnader är naturliga, att de skillnader mellan män och kvinnor vi observerar i samhället således är helt i sin ordning och att några förändringar inte är av nöden.”

För tredje gången är detta ren bullshit! Det stämmer att män och kvinnor är olika, det är inte en ideologisk fråga utan en vetenskaplig. De blir inte mer lika för att vi av politiska orsaker skulle önska de redan vore det och Stefan har presenterat NOLL empiriska belägg för motsatsen.

Skillnaderna vi observerar i samhället är dock en följd av individens fria vilja.

Vill en massa snygga kvinnor verkligen gifta sig med lågavlönade män, skaffa barn med dem och låta mannen i högre grad stanna hemma finns inget som hindrar dem från att göra det valet. Avslutningsvis gör Björk en mycket vanlig tavla.

”Vad Ström betraktar som naturligt för män respektive kvinnor behöver inte vara det, och är det förmodligen heller inte som man ser till den enorma variation som förekommer mellan olika kulturer världen över. ”

Observera att han inte anger någon källa eller ens specificerar vad han menar. Att prata om enorm kulturell variation är mer en slogan som hör hemma på en bumper sticker än ett giltigt vetenskaplig påstående. Vi avslutar med ett till citat från Steven Pinkers bok. Om denna påstått enorma kulturella variation (som Björk struntar att ge belägg för) säger han:

Sex differences are not an arbitrary feature of Western culture, like the decision to drive on the left or on the right. In all human cultures, men and women are seen as having different natures. All cultures divide their labor by sex,with more responsibility for childrearing by women and more control of the public and political realms by men. (The division of labor emerged even in a culture where everyone had been committed to stamping it out, the Israeli kibbutz.) In all cultures men are more aggressive, more prone to stealing, more prone to lethal violence (including war), and more likely to woo, seduce, and trade favors for sex.”

Steven Pinker har visserligen ingen examen i genusvetenskap men i sin bok använder han meriterade källor från nästan alla fält jag kan komma på, besvarar även kritiker och avslutningvis är han själv Professor i Psykologi på Harvard.

Uppdatering: Här hittar ni DEL 2 på detta ämne.


Publicerat i Genus, Jämställdhet

11 kommentarer »

 1. Strålande analys!

  Kommentar av Clabbe — juni 21, 2011 @ 3:09 e m

 2. En helt underbar avhyvling av psykologidoktoranden Björk! Jag kommenterade Björks ‘funderingar’ på hans blogg, men jag kan bara buga för Mästaren!
  /Hjalmar

  Kommentar av Hjalmar — juni 21, 2011 @ 4:31 e m

 3. HAHAHAHAHAhahahahahahahahahah!!!!!! Intressant att ni trodde att Björks kommentarer var seriöst menade 😀

  Men bäst av alla analyser av Pär Ströms myter är ändå: http://www.riketssal.se/boken-sex-myter-om-par-strom-utgiven/

  LOL!

  Kommentar av Eva — juni 21, 2011 @ 8:47 e m

 4. Eva:

  Du har ”rätt” dör, Psykologidoktoranden höll – trots en mängd felslut och iden att motbevisa oss med sitt eget antagande – alldeles för hög klass för att vi skulle tro det var ett seriöst feministiskt inlägg.

  Rikets sal är dock utmärkt material för den som behöver exempel på vuxna människor som beter sig som femåringar och tror det är coolt att härma Filip och Fredrik..

  Kommentar av Aktivarum — juni 21, 2011 @ 10:13 e m

 5. @Eva #3 (som självklart inte har en klickbar länk till sitt nick)

  Att använda riketssal.se som källargument är lika illa som att använda http://fittstimm.wordpress.com/ som detsamma.

  En suveränt bra text av Erik/Aktivarum är det oavsett. Jäg har läst här i över ett år nu, men jag tror att detta är första gången jag kommenterar vad jag minns.

  Kudos!

  Kommentar av nef — juni 21, 2011 @ 10:49 e m

 6. […] läsare hittar doktorandens kommentar här och det tidigare inlägget här på Aktivarum. Det handlar framför allt om Pär Ströms bok Sex feministiska myter som han kommenterat. […]

  Pingback av Angående Psykologidoktorandens svar till Aktivarum « Aktivarum — juni 22, 2011 @ 12:39 f m

 7. När jag pluggade genusvetenskap i lund hade vi seminarieövning på temat könet är social konstruktion.
  ”Vem av dragqueens/kings etc är egentligen män eller kvinnor”. Att inte kunna avgöra könet på personer som gjort allt för att se ut som det andra könet visade att könet var en social konstruktion =). Det var inget filosofisk spekulerande. Inget påpekande om att det fanns biologiska skillnader gjordes. Könet är inlärt beteende etc. Det biologiska påverkade inte.
  Finner det mycket underligt att Björk inte stött på detta i sin vetenskapliga omgivning. Är ju en del av queerteorin och Judith Butler.

  Kommentar av Andreas Nurbo — juni 22, 2011 @ 6:58 f m

 8. Angående underskatta eller överskatta tiden man lägger ner på arbete har jag för mig att Roy Baumeister i boken Is there anything good about men? skrev om en studie som visade att kvinnor överskattade tiden de lade ner mer än män gjorde. Tror det rörde sig om två timmar eller liknande per vecka men jag minns inte säkert.

  Kommentar av Jonas P — juni 22, 2011 @ 10:55 e m

 9. […] 3/3 (so far) Här hittar ni del 1 och del 2 på Aktivarum. Och här hittar ni Psykologidoktorandens senaste inlägg: ”Är jag […]

  Pingback av Psykologidoktorandens funderingar om könsskillnader « Aktivarum — juli 4, 2011 @ 11:14 f m

 10. […] ”…mäns beteende ett symptom inte på deras ideal utan på hur de behandlas av personer … […]

  Pingback av Genusdoktorander borde veta skillnaden mellan struktur och individ « Aktivarum — juli 8, 2011 @ 10:50 f m

 11. Your page is so fantastic! You sure do know how to keep your audience entertained. Im so glad that I took the time to look at this blog, because let me tell you. Not a lot of people know how to balance knowledge of a subject and content. The videos are perfect!

  Kommentar av car games for kids — juli 20, 2011 @ 4:06 f m


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

  aktivarum@gmail.com

  Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

  Gör som 1 383 andra, prenumerera du med.

  Arkiv

%d bloggare gillar detta: