Aktivarum

Psykologidoktorandens funderingar om könsskillnader | juli 4, 2011

Detta är ett av flera inlägg som hanterar Psykologidoktorandens senaste inlägg. 

DEL 3/4 (so far)

Här hittar ni del 1 och del 2 på Aktivarum. Och här hittar ni Psykologidoktorandens senaste inlägg: Är jag verkligen samhällsfarlig?” Det är alltså det inlägg vars innehåll jag kommenterar här.

Själva texten är dock vid skrivandes stund över sex A4 sidor lång och sålunda kommer den att delas upp över ett antal inlägg. Detta handlar alltså om könsskillnader och (som vanligt) därmed bolagsstyrelser.

Psykologidoktoranden hävdar att Ström menar män vill sitta i bolagsstyrelser och kvinnor vill det inte.

”Om jag förstår Ström rätt, är det till exempel så att män dominerar bolagsstyrelser för att de vill sitta i bolagsstyrelser, och kvinnor vill det inte; det hela är en konsekvens av fria individers fria val.”

Detta är inte så mycket en felaktighet som en förvanskning. Ström säger inte kvinnor inte vill sitta i styrelser – Vad som sägs är att det är en massa andra saker kvinnor vill mer.

Observera även statusblindhet/apex fallacy här. Det är proportionerligt ett j-a tjat om bolagsstyrelser.

Feminister som Sleepless verkar mena att det är så viktigt med kvinnor i styrelser att man måste sätta dem där utan att de behöver göra det jobb som en man behövde – dvs i praxis att kvinnor har högre värde där än män.

En fullkomligt logisk konsekvens av ansträngningar på den ena (högt värde) och inte på den andra (lågt värde)

”Jag ses som en förespråkare för tabula rasa, eller idén att människans psyke från födelsen är som en tom tavla där alla sinnesintryck och all erfarenhet skrivs in.”

Mer än det omvända ja. Observera att det, precis som i politikens vänster-höger skala inte är graden av hängivenhet till endera sida som diskuteras utan vilken sida man faktiskt befinner sig på.

Precis som beskrivningen ”Man” inte på något sätt förutsätter Mikael Persbrandt-sortens maskulinitet utan är lika applicerbar på exempelvis Johan Glans. Doktoranden är alltså inte Roussau men väl på hans sida.

”Problemet uppstår när vi skall avgöra vilka skillnader som kan anses ”naturliga”, dvs. givna av genetiskt arv och biologi, och vilka som är ”konstruerade”, dvs. givna av miljö och kultur.”

Detta resonemang vilar sig på en felaktig förståelse av hur kultur funkar.

Kultur är i korthet som att bygga hus. Det finns sätt som funkar för att bygga huset bättre och sätt som funkar sämre eller inte alls. Vad detta innebär är att kulturellt skapade könsroller inte är godtyckligt utbytbara.

Visst kan kulturella beteenden bytas ut. Men det nya kulturella beteendet har då ingen garanti att utföra den överlevnadsuppgift det var till för. Detta var för övrigt vad Sovjet strävade efter hos sina fiender under det kalla kriget.

Den andra vågens marxister ville säkra kommunismens seger genom att försvaga den västerländska kulturen.

Vill vi ha ett samhälle med den ekonomiska utveckling som vi har så kan kulturen fixa det åt oss bättre än vi kan göra det själva. Thats the price you have to pay for your house, car, computer and lifestyle! ***

Vill vi däremot detaljstyra saker på egen hand så funkar det som Sovjetunionens ekonomi. Det finns inga personer i världen som klarar av att göra det jobbet lika bra som marknaden. Ingen människa är smart nog!

I ett samhälle utan de kulturellt skapade könsrollerna skulle vi sålunda ha en betydligt sämre ekonomisk utveckling.

Vill Björk hävda detta är att föredra så får han göra det, precis som sådan fattigdom utmärkt samhällen som Sovjet, Kambodja och en mängd andra länder som intellektuell socialkonstruktionism höjt till skyarna.

”Låt oss ta exemplet med bolagsstyrelser. Om jag förstår Ströms bok rätt, domineras bolagsstyrelser av män, för att män är mer tävlingsrinriktade än kvinnor. Kvinnor är det inte, så därför vill de inte sitta i bolagsstyrelser.”

Vissa kvinnor vill sitta i bolagsstyrelser, många fler män vill det. Det är ingen skillnad mellan männen som vill det och kvinnorna som vill det. Däremot vid jämförelser av grupperna så vill män det mycket mer än kvinnor. ***

Detta yttrar sig i praktiken på ett väldigt tydligt och högst förutsägbart sätt.

Vad än för uppoffringar kvinnor är beredda att göra för att bli med i en styrelse så finns det män som är beredda att offra mycket mer – inklusive fritid, lycka, hälsa, trygghet och social samvaro om det behövs.

”Detta är ”fria val” och båda könen handlar i enlighet med sin ”natur”. Men hur vet vi egentligen vad som är naturligt?”

Det vet vi genom empiriska mätningar på sagda företag (ifall nån undrar har sådana redan gjorts) Och empirins betydelse för den riktiga världen ändras såklart inte av att SÄGA ”jag är inte empirist”

Att säga så ändrar inte verkligheten, det ändrar bara hur tillämpbara de påståenden som görs är.

Jag återkommer till ovan fråga om det fria valet senare.

”Hur kan vi veta att dominansen av män i bolagsstyrelser inte beror på att män har lärt sig vad som anses vara lämpligt och önskvärt hos en man (”manlighet”) och att kvinnor lärt sig vad som anses vara lämpligt och önskvärt hos en kvinna (”kvinnlighet”), och båda handlar ”fritt” i enlighet med förställningarna om sin könstillhörighet?”

Tja hur kan vi veta att gröna gubbar i flygande tefat inte landar utanför Vita Huset imorgon? Det kan vi ”veta” eftersom inga fakta stödjer påståendet att det kommer att inträffa så vi har ingen orsak att tro det.

Angående frågan om dominansen av män i bolagsstyrelser kan vi veta det för att:

a) Det inte är någon som helst skillnad mellan de kvinnor som finns i toppen och de män som finns i toppen och

b) Företag rättar sig inte efter vad som passar män – företag rättar sig efter vad som passar företag dvs marknadskrafter.

c) Det är pinsamt uppenbart de påstått mansdominerade strukturerna inte alls tar mäktiga mäns sida hur som helst.

”Låt oss ta ett annat exempel. Varför är det så få kvinnor som läser naturvetenskapliga ämnen på universitetet? En del menar att män av naturen är bättre lämpade att hantera kognitiva uppgifter, andra hävdar att grundskola och gymnasium inte behandlar pojkar och flickor lika, vilket i sin tur bottnar i könade, kulturella förväntningar.”

Problemet här uppstår pga sammanblandning av genomsnitt och sneda urval.

”Studier av pojkars och flickors matematikförmåga visar att skillnaderna minskat med tiden och på 2000-talet är praktiskt taget försumbara – tills de börjar på universitetet. Varför? Det finns flera förklaringar, men en förklaring som inte tycks hålla är att män av naturen skulle vara bättre på matematik. Hade det varit så, skulle skillnaderna bestå över tid, men det gör de inte.

Jag vet inte vilket stolpskott som gjorde undersökningen som psykologidoktoranden hänvisar till. Men det uppenbara svaret är att universitet inte alls är slumpmässigt urval från den manliga genpoolen.

Vem som helst går inte på universitet och särskilt inte på mattetunga kurser så svaret i denna fråga är av uppenbara orsaker variansen. Män i allmänhet är inte av naturen bättre på matematik…

Men gruppen män är bättre än gruppen kvinnor på att producera en minoritet mycket begåvade individer som är det

Sålunda består jämförelse på universitetsnivå i högre grad av de manliga och kvinnliga eliterna. Det är när man jämför särskilt begåvade killar med särskilt begåvade tjejer som skillnaderna uppstår.Se Carpe Diems diagram.

”More boys scored extremely well — or extremely poorly — than girls, who were more likely to earn scores closer to the average for all students. The study found that boys are consistently more variable than girls, in every grade and in every state studied”

Det är alltså genom att bara citera genomsnitt som radikalfeminister lyckas med trollkonsten att få folk att tro kvinnor är diskriminerade. Sanningen är att pojkars medelresultat ”skyrockets” om obegåvade individer exkluderas

(som ex. vid jämförelse på universitet)  Vetenskapen visar en mycket tydlig historia. Observera att jag med vetenskap inte menar intepretivt skräp.

”It is evident from the PISA data that boys do better in mathematics, and girls do better in reading. This has a compositional effect on the variance differences as well. The higher boy-girl variance ratio in mathematics comes about because of an increased prevalence of boys in the upper part of the distribution, but the higher variance in reading is due to a greater preponderance of boys in the bottom part of the test score distribution.”

Föreställ er ett exempel med 100.000 födda flickor och 100.000 födda pojkar

Det finns ingen statistik, inga belägg, inga orsaker alls att förvänta sig de 10 mest begåvade personerna är fördelade lika mellan grupperna. Att en sådan kosmisk rättvisa skulle existera tycks dock för vissa vara en naturlag.

”Även om vi antar att det finns skillnader mellan könen, är det första problemet att avgöra vilka dessa skillnader egentligen är.” Nyfödda spädbarn går inte att könsbestämma utan att titta på deras könsorgan”

Nyfödda barn kan egentligen inte användas till den sortens forskning alls eftersom en stor del av de könsbestämda egenskaperna är latenta. Dvs medfödda men framträder inte förrän barnet uppnår könsmognad.

Det är exempelvis få (ej galna) personer som hävdar flickor får bröst pga social träning.

Det krävs alltså lyckad manipulation minst till könsmogen ålder för att forskningen skall visa nåt annat än att vuxna har lättare att ljuga och lura nyfödda än ungdomar med mer utvecklad hjärna.

”men redan efter ett par månader kan man observera skillnader i beteenden. Arv eller miljö? Går det att avgöra? Är frågan över huvud taget relevant? En människa är inte bara biologi; en människa isolerad från kultur och språk blir ingen människa, åtminstone inte en kognitivt fungerande sådan.”

Det var annars just människor utan kultur och språk som fungerade såpass bra kognitivt att de uppfann kultur och språk. Det är givetvis rent vansinne att hävda kultur skapade människan såvida inte man tar historielektioner från STARGATE.

”Hur kan vi veta att det inte var rymdvarelser med förkärlek för pyramider som gav människan kultur och språk?”

”Det andra problemet är att avgöra vilka betydelser dessa eventuella könsskillnader egentligen har. Är det självklart att män sitter i bolagsstyrelser och kvinnor inte gör det?”

Om vi utgår från unga kvinnors nuvarande psykosexuella mönster

I så fall är svaret på frågan ett solklart ja. Det hänger såklart på premisserna men sexuell selektion är en av de starkaste premisserna som finns i världen. Se David Buss ”The Evolution of Desire”

 ”Är det självklart att mamma är bäst för barnet den första tiden?”

Det hänger såklart på vad radikalfeministiska lobbyorganisationer tycker. Vad som är ”Bäst för barn” är ett politiskt nonsensbegrepp och dess praxis har sedan länge varit vad än de själva hittar på.

”Det är här som frågan blir politisk och brännande. Eftersom jag snarast står för ett slags ”könsskillnads-agnosticism” kan jag inte säga att jag har någon bestämd åsikt här.”

Eftersom frågan är politisk så finns ingen sådan position som man kan ha. 

Antingen stödjer man de föreslagna politiska åtgärderna, eller så gör man det inte. Det sistnämnda är Pär Ströms position och det var ju då han åkte på anklagelser utifrån det naturalistiska felslutet.

Fortsättning följer. Har ni något särskilt ni vill ha med i nästa del så poängtera gärna vilken fråga ni vill ha svar på i kommentarsfältet.


46 kommentarer »

 1. Kvinnor har samma chans som män att bevisa sin fantastiska driftighet och kompetens genom att starta företag och att driva teknikutveckling – men det sker väldigt sällan. Microsoft, Google, Apple, Wall-Mart, General Electric – de har grundats och drivs av män, män, män. När kommer storföretagen som skapats av kvinnor och som drivs av kvinnor? Aldrig. Kvinnorna kräver hellre att få bli kvoterade till välbetalda toppjobb och till styrelseposter i företag som grundats av män.

  Kommentar av Kenneth — juli 4, 2011 @ 9:32 e m

 2. Psyk.dr:anden gör sådana märkliga antaganden. Visst kan Pär Ström vara lite för mycket ibland. Haka upp sig på saker som i mitt tycke är småsaker. Men det är väl bara för att variera sig. Den mest avskyvärda diskrimineringen av män är ett tungt ämne att veva varv på varv. Läs på MinPappa.nu så förstår ni.
  Ström gör helt rätt i att låta maskinen tugga på, och att våga vara underhållande och retsam. Han är motorn i svensk jämställdhetsdebatt. Utan Ström skulle ingen ifrågasätta om det är rätt att samhället curlar vuxna kvinnor. Det är ju inte precis en ny idé att kvinnor ska försörjas och skyddas mer än män.

  Känns så otroligt unket med dessa ridderliga feminist- och genusmän som rasar mot idéen om ett samhälle som behandlar alla lika. Saknar ni kolonialismen så mycket att ni måste återuppfinna ”vilden” på hemmaplan?

  Kommentar av Abraxas — juli 4, 2011 @ 10:50 e m

 3. @Erik

  Beträffande: http://genusnytt.wordpress.com/2011/07/05/kvinnor-tar-ansvar-for-viktiga-beslut/#comments

  Vare sig en man eller kvinna kan omöjligt bestämma allt! Om inte den ena parten tillåter den makten! Alla människor är själva ansvariga för sina egna val av partners och vardagsbeslut.

  Oavsett om den ”förtryckande” parten skulle vara en man eller en kvinna. En man är väl knappast handlingsförlamad idag? Du tycks mena att kvinnor trycker ner män!?

  Kan inte män säga nej idag, om något känns fel?

  @Kenneth

  Du får väl ge kvinnorna ett par decennium, så kan nog även kvinnor bygga upp lika stora bolag. Det går inte över en natt direkt. Män har haft ett visst försprång. De första familjebolagen, som är stora idag startade kring 40-talet och kvinnorna kom ju inte ut på arbetsmarknaden förrän i slutet på 60-talet.

  @Abraxas

  Det är ganska tröttsamt att höra på det här tjatet om att alla kvinnor skulle vara ”curlade”.

  Speciellt när så inte är fallet. Era strategier med att inte vara ”ridderliga” är larvigt, då det tycks ske genom att inte visa sund mänsklighet.

  Eller som en form av ”bestraffning” för att kvinnor inte håller sig hemma traditionellt med barnen..:-)

  Lycka till!

  Kommentar av Lotta — juli 5, 2011 @ 9:11 e m

 4. @Lotta

  Alla stora IT företag då? De skapades ju långt efter att kvinnor hade samma möjligheter som män.

  Kvinnor kan bestämma inom familjen för att de har lagen på sin sida.

  Lycka till du med!

  Kommentar av Matte — juli 5, 2011 @ 9:35 e m

 5. Lotta:

  ”Vare sig en man eller kvinna kan omöjligt bestämma allt!”

  Där har du såklart rätt. Men jag sade heller inte att en man/kvinna bestämmer allt. Däremot sade jag att kvinnor generellt bestämmer över vissa specifika saker. Jag poängterade vilka de sakerna är och jag förklarade i korta ordalag varför kvinnor bestämmer över dem. (Marknadskrafter går såklart att diskutera i flera timmar om så behövs)

  ”Om inte den ena parten tillåter den makten!”

  Så enkelt är det inte. Jag vet att vissa skolor påstår detta men de har fel. I den riktiga världen är makt en funktion av VÄRDE. Den som har högre värde i en situation har mer makt och behöver ingens tillåtelse.IKEA exempelvis har mer värde än du och behöver inte din tillåtelse för att sätta priser.

  (Teoretiskt kan du påverka IKEA genom att starta en förening med tusentals medlemmar som hotar med bojkott, men bedömer man de logistiska problemen med att få en sammanslutning stor nog så blir slutsatsen att IKEA kan strunta i om du och alla du någonsin träffat bojkottar dem. Du behöver deras tillåtelse, de behöver inte din.)

  ”Alla människor är själva ansvariga för sina egna val av partners och vardagsbeslut.”

  Nope, ansvar är en funktion av makt. Dvs för att kunna ta ansvar måste ansvaret gälla någonting man har makt över. Människor i allmänhet har ingen makt över vem de får känslor för och tar sålunda inte ansvar för den saken heller. Det finns flera kvinnor i väntrummet på Kulmaanstalten, vilket ansvar kan vi vänta oss de tar för sin egen säkerhet?

  Om deras kille slår slint är det VI som får ansvaret, inte de.

  Där är orsaken människor i Sverige struntar i att ta ansvar gällande en mängd andra frågor. Staten och myndigheter har tagit över allt från renhållning till barnuppfostran och därmed tar många varken ansvar för att ta rätt på sitt skräp eller se till ungar har vettiga vanor. Men staten ser inte till att mäns sexliv funkar.

  ”Oavsett om den ”förtryckande” parten skulle vara en man eller en kvinna. En man är väl knappast handlingsförlamad idag?”

  Är du så säker på det? I sin bok ”Förklädd till man?” berättar journalisten Norah Vincent hon blev helt chockerad över hur lite hon kunde göra när hon interagerade med kvinnor som var övertygade om att hon var en man. Hon skrev till och med att det var förståeligt att en del kvinnor råkar ut för våld från män. Hon kunde själv ha nitat vissa tjejer.

  ”Du tycks mena att kvinnor trycker ner män!?”

  Nej nu gör du mig lite besviken Lotta, Du vet väl att jag aldrig sagt kvinnor förtrycker män? Jag har varit tydlig med att det är tur kvinnor som individer när de interagerar med män beter sig som de gör för annars hade människorasen inte överlevt till idag. Det är klassisk evolutionspsykologi.

  DÄREMOT har jag sett tydligt hur bland andra feminister (som inte är samma sak som kvinna), skola, myndigheter, politiker och massmedia definitivt trycker ner män! Ofta utan att de märker det. Män behandlas idag i relation till kvinnor på ett sätt som bara kan beskrivas som ren rasism.

  Som i fallet med n-r så portförbjuds män från offentliga inrättningar. Som i fallet med homosexuella ifrågasätts deras sexuella vanor. Som i fallet med muslimer så anses lösningen vara tvångsomvändelse- Som i fallet med n-r så slängs de i fängelse bara en vit säger de gjort något.

  Även om den vita är en oärlig fifflare som umgås med knarklangare och den svarte är en respektabel hårt arbetande politiskt engagerad affärsman så gissa vems sida som offentligheten befinner sig på? (Detta är såklart DSK fallet)

  Nej kvinnor i allmänhet förtrycker inte män De står vid sidan och tittar på. Förtrycket mot män förs idag mestadels av just organisationer som arbetar i KVINNORS NAMN och kvinnorna själva tycks ärligt talat en masse skita fullkomligt i vad kvinnoorganisationerna gör.

  ”Kan inte män säga nej idag, om något känns fel?”

  Nej, feministerna har (med statens goda minne) tystat män. Det kallas repressiv tolerans.

  Ett av mycket få undantag är OBE:s text från Danmark. Här översatt till svenska.

  https://aktivarum.wordpress.com/2010/06/08/ole-birk-olesens-text-om-kvinnor-pa-svenska/

  Kommentar av Aktivarum — juli 5, 2011 @ 11:55 e m

 6. Beträffande företagade

  Ubisoft (Assassins Creed) grundat 1986 av fem bröder (5000 anställda år 2009), Rockstar Games (Grand Theft Auto) grundat 1998, Skype grundat 2003, Facebook grundat 2004

  Och när vi ändå diskuterar betydelsen av försprång i tid så grundades Förenta Staterna 1776, långt långt långt efter länder som de tävlat med och vunnit över.

  Kommentar av Aktivarum — juli 6, 2011 @ 11:16 f m

 7. @Matte & Erik
  IT-branschen har en ganska stor svågerpolitik, enligt min erfarenhet. En god uppbyggnadsfas av kundstock och leverantörer blir, då snabbare för de som startar upp och ger sig in i branschen. Med andra ord ger det visst handikapp! Dessutom är det en lukrativ bransch på det sättet, att produkterna generar mycket pengar.
  Det i sin tur ger en ytterligare snabbare skjuts uppåt.

  Sedan finns det andra branscher än IT! Jag har dock noterat att de flesta genusanhängare tycks vara någon form av teknokrater.

  Blir samtidigt lite brydd. Då ni ena stunden talar för att det handlar om individer med fria val för er ”jämställdister”. Samtidigt propagerar ni väldigt starkt för att män driver in landets skatter och män är de som är bäst både på det ena och det andra!?
  Bullshit!

  Allt för att kvinnorna ska hålla sig på mattan eller vara hemma. Om nu män är så förbannat bra på företagande, då borde det ju inte vara mer än rätt att kvinnor får lite stöd!? Män är ju ändå så otroligt överlägsna! 😀 Eller hur var det nu!?

  Det är kan vara ganska provocerande att läsa för sådana som mig och andra likvärdiga kvinnor, som verkligen drar in skatt.

  Män tycks tro att alla kvinnor arbetar inom landstinget eller på kommunalt dagis. Vilken värld kommer ni från?

  Har även noterat vilka otroligt färgstarka och MODERNA individer, som rör sig på genusNytt. Män som CG och Torstensson tycks tillhöra en annan tidsdimension. Eller planet kanske? De är verkligen ute och cyklar med sina kommentarer.

  De ger åtminstone mansgrisen ett ansikte!

  Det blir lite hycklande och dubbelmoraliskt med er lidande approach, för att i andra andetaget klanka ner på kvinnors begåvning.

  Män som inte har problem med kvinnor bryr sig inte, om de är företagare eller har en egen karriär!

  Det gör dock GenusNytts-anhängarna.
  Det finns många män, som driver företag och inte fått dem stora! Jag möter många sådana i mitt jobb. Liksom kvinnor.

  Problemet är snarare att era mansgrupper inte har några problem. De är troligen bortskämda hela bunten. Många har fruar (utländska) sedan sitter de och skrävlar och skryter om sin manlighet i kombination med, att de kastar skit på svenska kvinnor! Vissa har verkligen problem i tillvaron.

  Här har ni 15 andra kvinnliga entreprenörer:
  http://www.va.se/nyheter/2007/05/22/entreprenorer/index.xml

  Vad vill ni ha sagt med era mansgrisiga åsikter!?

  Att kvinnor inte kan vara företagare!? Själv har jag haft företag i åtta år. Aldrig någonsin fått ekonomiskt stöd eller bidrag i någon form.

  Nej jag ska inte slösa negativ energi på att läsa era bloggar. Yeeses…

  Kommentar av Lotta — juli 6, 2011 @ 7:16 e m

 8. Lotta sa:

  Nej jag ska inte slösa negativ energi på att läsa era bloggar.

  Nej, behåll gärna din negativa energi för dig själv.

  Kommentar av NisseNyfiken — juli 7, 2011 @ 8:38 f m

 9. Lögnerskan feminist-lottas hjärna är lite trasig. Det är därför feminist-lotta inte har förstått så bra.

  Även detta övergår därför, mycket sannolikt, feminist-lottas förstånd.

  Grattis och fortsatt härlig sommar till alla oss andra =)

  (Jag tror inte Lotta är feminist, hon verkar mer vara en av kvinnorna som inte insåg feminismens negativa effekt på män förrän motreaktionen kom, många kvinnor som själva inte är feminister har en glorifierad bild av feminismen/Erik)

  Kommentar av Liberalen — juli 7, 2011 @ 9:27 f m

 10. Liberalen:

  Och på vilket sätt är jag en lögnerska? jag tror du behöver ute och springa av dig lite kvinnohat som alla andra mansgrisar hos er.

  Jag är dessutom ingen femisnist. Idiot!

  Nissenyfiken:

  Du är en fjant som övriga.

  Kommentar av Lotta — juli 7, 2011 @ 9:35 f m

 11. Ni är sorgliga hela bunten kvinnohatare!

  (Nu är feminist och kvinna inte samma sak och ingen här har något emot kvinnor, i den mån kvinnor kritiserats så var det ju struktuuuuuuren kvinnor man pratade om, inte riktiga kvinnor/Erik)

  Kommentar av Lotta — juli 7, 2011 @ 9:36 f m

 12. Lotta:

  ”IT-branschen har en ganska stor svågerpolitik, enligt min erfarenhet. En god uppbyggnadsfas av kundstock och leverantörer blir, då snabbare för de som startar upp och ger sig in i branschen. Med andra ord ger det visst handikapp!”

  IT branschen började inte med framgång. Poängen var att kvinnorna inte var med där från början och det berodde knappast på diskriminering av de kvinnor som ville skapa företag i sin källare.

  ”Dessutom är det en lukrativ bransch på det sättet, att produkterna generar mycket pengar.
  Det i sin tur ger en ytterligare snabbare skjuts uppåt.
  Sedan finns det andra branscher än IT!”

  Idag är IT en lukrativ bransch ja men det var den inte alltid. Och där är också poängen. Kvinnor var inte med från början där heller. Det beror knappast på att de diskriminerades – snarare var det datanördarna som var diskriminerade från de coola människorna. Nåt hollywood slog mynt av.

  ”Jag har dock noterat att de flesta genusanhängare tycks vara någon form av teknokrater. Blir samtidigt lite brydd. Då ni ena stunden talar för att det handlar om individer med fria val för er ”jämställdister”.”

  Uhh?

  ”Samtidigt propagerar ni väldigt starkt för att män driver in landets skatter och män är de som är bäst både på det ena och det andra!? Bullshit!”

  Det där måste ju läsas i sitt sammanhang. Statsfeminismen använder skattepengar för att propagera män, manlighet, mansrollen etc begår våldtäkter, misshandel och alla tänkbara negativa tendenser. Praktiskt taget varenda person som pratar om dessa saker har en statlig position.

  Det faller sig naturligt att när DE beskriver allt negativt med män som kvinnor är bättre på (och kom ihåg de representerar bra mycket viktigare saker än bloggar) så uppvägs detta av att VI beskriver vad män är bättre på. Män är överlägsna kvinnor på både det positiva och negativa spektrumet nämligen. Men det är knappast vår ide att kasta skit på män i flera årtionden och göra våldtäkt till det stora diskussionsämnet

  ”Allt för att kvinnorna ska hålla sig på mattan eller vara hemma.”

  Knappast, kvinnor själva bestämmer var de är. Den sanna orsaken är manshatet i kulturradikalismen. Du kan läsa Kathy Youngs Misandry-böcker (Spreading Misandry, Legalizing Misandry etc) Männen vill bara vara fria att göra vad de vill och slippa denna svartmålning som skett på högskolan, i politiken, i media etc…

  Jag beklagar om du tycker det är jobbigt att höra vad män är bra på men faktum är att ingen av er reagerade när det enda budskapet handlade om allt som var skit med män. Det var ett budskap ni inte hade några som helst problem med i skolan, i media etc…

  Ni kunde ha sagt ifrån för länge sedan. Det är i ert namn kvinnoorganisationerna agerat! Folk ger dem pengar och makt enbart för att de tror de talar i ert namn. Och ni har inte gjort mycket åt den saken om vi skall vara ärliga. Warren Farrell satt i styrelsen för New-York avdelningen för National Organisation for Women. Och kvinnoorganisationens beteende fick t o m han att hoppa av.

  ”Om nu män är så förbannat bra på företagande, då borde det ju inte vara mer än rätt att kvinnor får lite stöd!?”

  Varför det? Det är massor av män som inte är bra på företagande och DE får inget stöd! Varför skall en person få stöd pga sitt kön? Vidare är det massor av kvinnor som tjänar på mäns företagande genom relationer med DE män som faktiskt är bra på företagande. En företagande man kan dejta 20 kvinnor, då är det EN man och tjugo kvinnor som tjänar på hans företagande.

  Men den biten vill man inte prata om eller hur? När väl man tjänar på mäns framgång trollas det bort från alla siffror i FN, i EU, hos alla byråkratiska institutioner låtsas man inte om dessa saker. Endast de siffror man vill skall synas syns och man vill bara siffror negativa för kvinnor syns.

  ”Män är ju ändå så otroligt överlägsna! Eller hur var det nu!?”

  Barcelona är oerhört överlägsna i Fotboll också. Det betyder inte motståndarna får börja med 5-0 för att det skall bli rättvist.

  ”Det är kan vara ganska provocerande att läsa för sådana som mig och andra likvärdiga kvinnor, som verkligen drar in skatt.”

  Provocerande? Det är ju inte dig vi pratar om vi pratar om strukturer, förstår du Struktuuuuuuuuurer! Ytterligare en praktik skapad exklusivt av personer som talar i ERT NAMN!

  Grattis til insikten det är rätt provocerande för manliga män som verkligen tar hand om kvinnor att läsa om hur kvinnovetare (skattebetalda byråkrater och akademiker) påstår män misshandlar och våldtar kvinnor pga ”mansrollen”

  ”Män tycks tro att alla kvinnor arbetar inom landstinget eller på kommunalt dagis.”

  Och feminister tycks tro alla män vill slåss och våldta och missbruka makt och skada människor och att världen skulle bli bäst om alla länder styrdes av kvinnor. Om det var något du klagade på som inte först fanns som en negativ spegelbild i åratal utan att nån klagade skulle kritiken varit mer trovärdig.

  ”Vilken värld kommer ni från?”

  Den där kvinnoorganisationer talar i kvinnors namn utan att kvinnor tar den minsta ansvar för kvinnoorganisationernas effekt, feminism och kvinnoaktivism är helig, Indien dyrkar kossor, ni dyrkar feminismn. Jag kommer från världen där kvinnovetenskap utnämner män till ett samhällsproblem. Vilken värld kommer du ifrån?

  ”Har även noterat vilka otroligt färgstarka och MODERNA individer, som rör sig på genusNytt. Män som CG och Torstensson tycks tillhöra en annan tidsdimension. Eller planet kanske?”

  Att prata om ”tidens anda” är föga mer än billig propaganda. Vad du talar om är retoriken i massmedia, Vad som är modernt fashionabelt bland rika innemänniskor att PRATA om och göra karriär på att inbilla folk. Vilket i grunden de får från amerikanska nöjesprogram. Världen är dock inte en text som styrs av retorik efter önskemål från TV-kändisar.

  ”De är verkligen ute och cyklar med sina kommentarer. De ger åtminstone mansgrisen ett ansikte!”

  Jaså? När var det sist någon med ej självrapporterad empiri visade något de sade inte stämde? Som jag förklarat har vetenskapsmän gång på gång genom att gå till folkbokföring visat vi har ett högst OTIDSENLIGT OMODERNT folk som säger en sak men i mängd gör helt andra saker när de tror ingen tittar. Det har blivit en sport för ”moderna människor” vad de kan komma undan med.

  Värst av alla är nog Kapten Klänning som utnämndes till framtidens man medan han våldtog småbarn på fritiden. När han avslöjades så låtsades alla som ingenting, i tysthet raderade de sedan spåren på internet.

  ”Det blir lite hycklande och dubbelmoraliskt med er lidande approach, för att i andra andetaget klanka ner på kvinnors begåvning.”

  Det där är en dubbel lögn.

  1: Ingen har klankat ner på den begåvning som finns hos de kvinnor som är begåvade.

  2: Det är inte begåvningen som är poängen, det är motivationen. Något som främst begåvade kvinnor har berättat.

  ”Män som inte har problem med kvinnor bryr sig inte, om de är företagare eller har en egen karriär!”

  Nu ljuger du som den värsta Steinem!

  Män som är bra på fotboll försöker bli bättre på fotboll, Män som är fantastiska ingenjörer försöker bli bättre ingenjörer, Män som är bra dansare försöker bli bättre dansare och….män som är bra på kvinnor försöker bli bättre på kvinnor.

  ”Det gör dock GenusNytts-anhängarna.”

  Genusnytt är en blogg. Den har inte mer anhängare än Aftonbladet eller Howard Stern – den har däremot läsare.

  ”Det finns många män, som driver företag och inte fått dem stora! Jag möter många sådana i mitt jobb. Liksom kvinnor.”

  Vem har påstått annorlunda? Det finns många män som inte misshandlar sin fru, hindrar det feminister från att kalla manlighet en sjukdom som leder till våldtäkt?

  ”Problemet är snarare att era mansgrupper inte har några problem.”

  En till Steinem-lögn!

  Så nu bestämmer DU om män har problem? Ok, med samma logik bestämmer män om du har problem? Vi vet dock att kvinnor inte accepterar mäns bedömning av deras problem så varför skulle din bedömning av män vara värd något?

  ”De är troligen bortskämda hela bunten.”

  Tredje lögnen, kul!

  ”!Många har fruar (utländska) sedan sitter de och skrävlar och skryter om sin manlighet i kombination med, att de kastar skit på svenska kvinnor!”

  Medan vår regering såväl som skattefinansierade akademiker kastar skit på alla svenskar och höjer allt utländskt till skyarna – nåt SD gjort politik av. Kan du se hur din position blir något problematisk här? När vi pratar om SD är allt utländskt finare än det svenska (om svenskhet ens finns) när vi pratar om kvinnor så är det plötsligt fult att kritisera Sverige.

  ”Vissa har verkligen problem i tillvaron.”

  Verkligen? Nyss sade du de inte hade några problem. Bestämd dig!

  ”Här har ni 15 andra kvinnliga entreprenörer:”

  Jag kan med lätthet plocka fram 150 kvinnliga entrepenörer. Ingen har sagt att det inte finns kvinnliga entrepenörer

  ”Vad vill ni ha sagt med era mansgrisiga åsikter!?”

  Det är en ren motkraft mot all negativ beskrivning av män från KVINNOORGANISATIONER som NI inte haft nåt emot (varför kan ni ju fråga er själva, varför skrattar ni bara när en man blir utsatt för sexuellt våld (sparkad på ballarna) hur blev en person som anser män är djur och vandrande dildos hög ordförande för kvinnojourer?

  Vilka kvinnor ville ha det så? Ställ den frågan istället för att klaga över att män inte bara passivt sitter stilla och tar emot den skit som kommer från personer som agerar i ERT namn.

  Alternativet om vi skall uppväga all våldtäktspolitik och mansvåldspolitik som beskriver manligheten som en sinnessjukdom (MendelEnk) är att starta fem tidningar samt minst ett vetenskapligt fält som alla har som tema kvinnor som vill döda barn för att känna makt.

  Hur skulle sådan media kännas? Sånt har män levt med i över 15 år nu.

  ”Att kvinnor inte kan vara företagare!? Själv har jag haft företag i åtta år. Aldrig någonsin fått ekonomiskt stöd eller bidrag i någon form.”

  Du är EN av DE kvinnor som driver företag. Kvinnor i allmänhet är inte du. Men det är bra du reagerar för då fattar du varför män som inte slår sin fru reagerar när AKADEMISKA FÄLT i ditt namn och KVINNOORGANISATIONER också i ditt namn säger sådant om manliget och mansrollen.

  ”Nej jag ska inte slösa negativ energi på att läsa era bloggar. Yeeses…”

  Nej läs tidningen istället, där är det bara mäns energi som slösas och det har ni inget problem med (förrän det leder till bloggar som Genusnytt). Samma sak om du skriver upp dig på vilken samhällsvetenskaplig kurs som helst. Allihop slösar negativ energi för män – inte för kvinnor. Bra du fattat – synd bara du missade att Genusnytt inte fanns när praktiken negativ energi startades. Och synd du missar skillnaden i storlek mellan en liten obetydlig blogg som Genusnytt och ordföranden för Sveriges största kvinnoorganisation.

  Den dag du reagerar lika på både att kvinnor beskrivs negativt som att män gör det (och män bestämmer det själva) då kan vi börja prata om jämställdhet.

  Kommentar av Aktivarum — juli 7, 2011 @ 9:40 f m

 13. Erik:

  Jag ska svara på din långa och missledande kommentar senare. Kan bara säga ett par saker före!

  1) Jag tillhör ingen JÄVLA kvinnoorganisation!

  2) Er strategi att ursäkta ert eget beteende med, att män blivit smutskastade i media. Så därför kan ni smutskasta alla kvinnor är verkligen barnsligt och stört!

  Vi är många normala kvinnor som sliter lika mycket som män och inte fan behöver vi starta upp idiotiska manshatande jävla bloggar för den sakens skull!

  Många av er män borde skaffa er ett liv istället för att projicera över er bitterhet på kvinnor! Varför inte gå ut i verkligheten och arbeta lite. Istället för att damma omkring bland universitetsutrymmena.

  Ni har lyckats samla landets manliga idiotelit på ett och samma ställe. Grattis!

  ”Du är EN av DE kvinnor som driver företag. Kvinnor i allmänhet är inte du. ”

  Saken är den att vi lever i en modern tid nu och det finns MÅNGA kvinnor som driver företag! Jag vet och känner flera stycken, vilket jag upprepande gånger bevisat. Ändå sitter dina anhängare och ljuger skiten ur er! Ni är så omoderna i ert tänkande.

  Ni kan inte skaffa kvinnor eller så är ni avundsjuka på deras framgång, så då tror ni att det skulle bli bättre om ni förpassar alla till hemmet a lá 1800-talet. Något som aldrig kommer bli verklighet. Hur mycket än Ström och Billing spelar in you tube klipp med att kvinnor vill vara hemma med barnen. Låt människor leva som de vill!

  Vakna upp förfan och lägg ner er skitpropaganda! Alla kvinnor kommer inte bli hemmafruar och torka män i baken. Om det mot förmodan händer lär inte ni bli lyckligare! Lycka söker ni inom er inte via andra!

  Ni försöker få bort feministen genom att agera som hatiska manliga radikalfeminister med ert hat mot kvinnor!

  Och inte fan är det mot feminismen. Kom igen när ni lägger upp nedlåtande artiklar om män istället, om det nu ska handla om att klanka ner på feminismen och inte kvinnor!

  Jag är dessutom INTE en feminist, utan någon som fått växa upp den tuffa vägen.

  Troligen har ingen av er män haft några jobbiga erfarenheter, för då skulle ni inte lägga ner så mycket energi på att kasta skit mot okända kvinnor!

  Kommentar av Lotta — juli 7, 2011 @ 10:14 f m

 14. Lotta

  Tråkigt att du har den bilden av mig. Jag är medveten om att jag är provocerande ibland, men aldrig på ett elakt sätt om jag inte blir påhoppad på ett elakt sätt. Där önskar jag att jag ibland hade kunnat reagera annorlunda eftersom mina erfarenheter säger mig att stil går före stolthet i effekt på var man vill komma.

  Jag kan ge dig rätt på en punkt, nämligen att jag tidigare i mit tliv inte bara var kass utan brutalt ineffektiv när det gäller kvinnor. Och ja, mitt intresse för jämställdhet föddes ur detta.

  Jag är ganska naiv på det sättet att jag tror gott om alla människor, något jag ofta får höra av min chef att så funkar inte världen. Jag kallade mig aldrig feminist förr i tiden, däremot trodde jag på det som högstadielärare, gymnasielärare samt högskolelärare sade. Bland annat trodde jag på lögnen om att kvinnor är könsdiskriminerade, jag trodde också på att kvinnor vill ha män som beter sig så som feminister säger att män ska bete sig för att vara bra. Jag trodde att feminsiterna talade så för att kvinnor var ”så”.

  Dvs att prata känslor,låta tjejen bestämma var man ska äta, hålla med i allt och lyssna ödmjukt. Helt ärligt Lotta så gav det ingen framgång. Det betyder inte att jag beter mig som en mansgris idag, snarare säger det att tex PUA (som jag bara bläddrat slött i EN gång) säger mer om kvinnor än vad 30 år av feminism säger. Jag har även lärt mig mer av jämställdhet genom att under 2 års tid läsa Aktivarum och Genusnytt än vad jag lärde mig när jag tog min kandidat.Som Erik säger så har kvinnor inte brytt sig om att feminister på höga positioner kastat skit på män i mer än 30 år.

  Du har inte reagerat förräns du började läsa andra mäns upplevda verklighet. Det är på grund av din tystnad och även min tystnad tidigare som gör att Sverige har en mansrörelse som växer. Du har varit med och skapat detta. Jag kommer tona ner bilden av mig själv hädanefter på genusnytt eftersom även män inom mansrörelsen läst in att jag är bufflig och leker manlig. Hjälper det om jag säger att jag är min största kritiker och att jag var jag tidigare i mitt liv var rejält vilsen och dum.

  Jag är fortfarande en ödmjuk man, men jag är helt orädd för att diskutera utifrån mig själv och jag har förstått att denna ödmjukhet måste lysa igenom mer, det verkar inte funka att ta bort ödmjukhet för att låta budskap gå fram. Jag lever ett ganska märkligt liv där jag gjort en klassresa, men det gjorde jag inte för att jag är ”bäst i världen”. Jag har haft tur i livet pga av vad andra gjort för mig. Jag är tacksam mot dessa.

  Jag blev starkt anklagad på genusnytt av tex en som kallar sig barfota. Jag står inte över honom vare sig i värde eller intelligens. Han tror dock att jag vill stå över honom. Lotta, du har i ärlighetens namn skrivit saker på genusnytt som väcker funderingar. Kasta inte sten i glashus.

  Kommentar av Torstensson — juli 7, 2011 @ 11:09 f m

 15. Lotta:

  ”1) Jag tillhör ingen JÄVLA kvinnoorganisation!”

  Jag har aldrig påstått något annat heller, däremot talar kvinnoorganisationer för dig oavsett om du är med i dem eller om du struntar dem. Något som borde framgå av namnet.

  2) Er strategi att ursäkta ert eget beteende med, att män blivit smutskastade i media. Så därför kan ni smutskasta alla kvinnor är verkligen barnsligt och stört!

  Den enkla sanningen är att här smutskastas inte kvinnor, här beskrivs vad som män är bra på och här kritiseras feministers påståenden. En feminist och en kvinna är inte samma sak, Claes Borgström är ex. man.

  ”Vi är många normala kvinnor som sliter lika mycket som män och inte fan behöver vi starta upp idiotiska manshatande jävla bloggar för den sakens skull!”

  Det finns ingen politisk skattefinansierad mediaunderstödd akademisk maskuliströrelse som attackerar kvinnor (kvinnorollen, kvinnlighet) som ni behöver bemöta och slita mot, det problemet har bara män.

  Att ni inte bloggar mot ett problem ni inte har förvånar inte direkt. Det är en väsentlig skillnad mellan att attackeras av staten och att attackeras av privatpersoner.

  ”Saken är den att vi lever i en modern tid nu”

  Modern enligt vem? Vem bestämmer vad som är mode?

  Saken är den att jag har suttit på kurser där föreläsare gång på gång uppmanar folk som skall göra reklam att upprepa ord som ”modern” Du kan lika gärna säga, vi lever i en modern tid nu, KÖP COCA COLA!

  ”och det finns MÅNGA kvinnor som driver företag!”

  Hur stor del av Sveriges företagare är kvinnor enligt dig? 35%, 30% säg till när du sett en siffra du tycker stämmer. Och kolla även siffran på företag med fler än 10 anställda.

  ”Jag vet och känner flera stycken, vilket jag upprepande gånger bevisat. Ändå sitter dina anhängare och ljuger skiten ur er! Ni är så omoderna i ert tänkande.”

  Så uppepar du ordet modern igen. Tror du att det blir mer sant av att säga det två gånger?

  ”Ni kan inte skaffa kvinnor”

  Det är är nog det enda du kan säga som är ännu sämre än ”modern”

  ”eller så är ni avundsjuka på deras framgång, så då tror ni att det skulle bli bättre om ni förpassar alla till hemmet a lá 1800-talet.”

  Det har ingen förespråkat, nu hittar du på halmdockor. Vidare så var det långtifrån så att alla var i hemmet på 1800-talet. Du låter några få moderna storstäder tala för hela världen.

  ”Något som aldrig kommer bli verklighet.”

  Och som ingen förespråkat heller… straw man.

  ”Vakna upp förfan och lägg ner er skitpropaganda!”

  Och det skall jag höra från en person vars argument är att upprepa ordet MODERN, inte en utan två gånger. Kom med riktiga argument istället för svammel om vad nån ANNAN (personer du inte ens nämner) tycker är modernt.

  ”Ni försöker få bort feministen genom att agera som hatiska manliga radikalfeminister med ert hat mot kvinnor!”

  Tja, vi kan inte få bort feministiskt manshat, det är ni kvinnor som kvinnoorganisationerna lyssnar på och att vi klagar är för dem inget att bry sig om.

  ”Och inte fan är det mot feminismen.”

  Som Professor Baumeister konstaterar så lyssnar feminister inte ens på kritik från andra feminister, och manliga ickefeminister struntar man helt i. De enda personer som feminister är tvingade att lyssna på är ni ”normala kvinnor”.

  Det är ni som bestämmer över feminismen, demokrati kallas det. Ni är fler än feministerna så hur skulle det kunna vara feministerna själva som bestämmer? Feministerna är producenter men vem är konsumenter?

  ”Kom igen när ni lägger upp nedlåtande artiklar om män istället, om det nu ska handla om att klanka ner på feminismen och inte kvinnor!”

  Se ovan

  ”Jag är dessutom INTE en feminist, utan någon som fått växa upp den tuffa vägen.”

  Jag har aldrig sagt du är feminist heller.

  ”Troligen har ingen av er män haft några jobbiga erfarenheter, för då skulle ni inte lägga ner så mycket energi på att kasta skit mot okända kvinnor!”

  Psykoanalytiska Cirkelresonemang av den formen idiotförklarades för länge sedan som grundlösa.

  Kommentar av Aktivarum — juli 7, 2011 @ 12:00 e m

 16. @Lotta
  Jag gillar hur du tycker dig vara så mycket bättre än oss trots att du argumenterar fruktansvärt nervärderande. Bara ett axplock från din sista kommentar:

  Många av er män borde skaffa er ett liv istället för att projicera över er bitterhet på kvinnor! Varför inte gå ut i verkligheten och arbeta lite. Istället för att damma omkring bland universitetsutrymmena.
  Ni har lyckats samla landets manliga idiotelit på ett och samma ställe. Grattis!

  Lite underbar nervärdering av både:
  * Våra universitet
  * Oss män som vägrar acceptera en massa skit från feminister.

  Ni kan inte skaffa kvinnor eller så är ni avundsjuka på deras framgång,

  Du har faktiskt delvis rätt här, jag hade svårt att träffa kvinnor när jag fortfarande försökte leva upp till den feminist propaganda jag fick i mig under min skoltid. När jag började kalla mig antifeminist och argumenterade emot fick jag desto mer. För ögonblicket har jag ett förhållande med en underbar smart och framgångsrik kvinna.

  Vakna upp förfan och lägg ner er skitpropaganda! Alla kvinnor kommer inte bli hemmafruar och torka män i baken.

  Så det enda en hemmafru gör är att torka män i baken? Låter som någon inte vet hur det är att ta hand om barn och hushåll. Fast det går ju alltid att se ner på folk som gör andra val än du.

  Troligen har ingen av er män haft några jobbiga erfarenheter, för då skulle ni inte lägga ner så mycket energi på att kasta skit mot okända kvinnor!

  Nej jag har bara blivit utmålad som roten till allt ont genom hela min skolutbildning. Jag har bara slitit hårt för att genomgå en klassresa, men visst jag föddes med en silversked i mun.

  Avslutningsvis: Om kvinnor bildade mer framgångsrika företag än män, vilket är fullt möjligt. Då behöver vi inga jävla kvoteringar för då hade kvinnor dominerat ekonomin.

  Kommentar av robjoh — juli 7, 2011 @ 3:51 e m

 17. Erik 11,13:
  ”IT branschen började inte med framgång.
  Poängen var att kvinnorna inte var med där från början och det berodde knappast på diskriminering av de kvinnor som ville skapa företag i sin källare.”

  Jag har aldrig talat om diskriminering. Utan att det för många företag som är stora idag startades på den tiden, då kvinnan bar klänning och huckle. Hon var alltså inte ute på arbetsmarknaden överhuvudtaget. Det är fakta. Sedan finns det som sagt andra branscher än IT i världen. Och som har gått bra. Att män haft framgång i IT-branschen bevisar inte att de är bättre än kvinnor på företagande.

  ”Idag är IT en lukrativ bransch ja men det var den inte alltid. Och där är också poängen. Kvinnor var inte med från början där heller. Det beror knappast på att de diskriminerades – snarare var det datanördarna som var diskriminerade från de coola människorna. Nåt hollywood slog mynt av.”

  Jag kan se att IT ligger dig varmt om hjärtat! Och för att inte lika många kvinnor som män finner teknik intressant. Så betyder inte det att det finns andra områden som kvinnor verkligen haft framgång. Gällande företagande.

  ”Statsfeminismen använder skattepengar för att propagera män, manlighet, mansrollen etc begår våldtäkter, misshandel och alla tänkbara negativa tendenser. Praktiskt taget varenda person som pratar om dessa saker har en statligt position.”

  Nu är det så att era grupper tycks matat er själva, med den här negativa floran av att det propageras överallt – hur män är svin. Jag med andra vet, att det är ingenting som allmänheten utanför nätet går omkring och tänker om män!

  Förutom att bor du i en storstad, så bör du inte vara för naiv och godtrogen . Det finns skitstövlar. Det finns kriminalitet. Det förekommer våld, rån och våldtäkter. Du kan därför inte tassa omkring ensam och tro att det bara finns änglar i världen. Tyvärr.

  Emellertid är det inte detsamma, som att alla kvinnor går omkring och tycker att alla män är skitstövlar!

  ”Det faller sig naturligt att när DE beskriver allt negativt med män som kvinnor är bättre på (och kom ihåg de representerar bra mycket viktigare saker än bloggar) så uppvägs detta av att VI beskriver vad män är bättre på. Män är överlägsna kvinnor på både det positiva och negativa spektrumet nämligen.”

  Tyvärr kan jag inte sympatisera mer era strategier att ni vill ”försvara er”, genom att påstå att kvinnor är sämre inom olika områden! Jag med andra kvinnliga företagare får inga statliga bidrag. Och tänker verkligen inte bjuda er på att vår försörjning som företagare ska smutsas ner av män som är sura på kvinnor av olika anledningar. Ni kan således inte förvänta er, att sådana som jag hjälper er att smutskasta kvinnors olika färdigheter på olika sätt.

  ”Men det är knappast vår ide att kasta skit på män i flera årtionden och göra våldtäkt till det stora diskussionsämnet”

  Det var ju just det att jag med flera inte har den uppfattningen om män. Jag har en bror. En pappa, svåger, syskonsöner. Jag vet att det finns många med mig, som inte ser alla män som potentiella våldtäktsmän. Konstigt vore det annars.

  Det finns dock våldtäktsmän. Något annat är väl larvigt att förneka? Det är möjligt att det även finns vidriga och psykiskt störda kvinnor. De kan ändå inte överfalla på samma sätt. Dels då kvinnan har en mindre styrka och muskelmassa, dels då kvinnan omöjligt kan penetrera en man.

  Jag skrev: “Det blir lite hycklande och dubbelmoraliskt med er lidande approach, för att i andra andetaget klanka ner på kvinnors begåvning.”

  ”Det där är en dubbel lögn.
  1: Ingen har klankat ner på den begåvning som finns hos de kvinnor som är begåvade.
  2: Det är inte begåvningen som är poängen, det är motivationen.”

  1) Det var ganska nedlåtande sagt, dels med tanke på att det är 33 % av alla sysselsatta kvinnor, som har näringsverksamhet som sin huvudsakliga sysselsättning, enligt SCB 2009. Dels för att du påstår att jag far med lögner. Det sista något som gav ”Liberal med Tics och MonkeyMan” anledning att flyga på mig med sitt kvinnohat. Du menar alltså att kvinnor med näringsverksamhet inte är begåvade!?

  2) Om du skulle haft minsta erfarenhet av näringsverksamhet, så skulle du förstå, att ingen kan köra en verksamhet som sin huvudsakliga syssla utan motivation!

  “Män som inte har problem med kvinnor bryr sig inte, om de är företagare eller har en egen karriär!”
  Det där är skitsnack av värsta Gloria Steinem lögnmodell! Män som är bra på fotboll försöker bli bättre på fotboll, Män som är fantastiska ingenjörer försöker bli bättre ingenjörer, Män som är bra dansare försöker bli bättre dansare och….män som är bra på kvinnor försöker bli bättre på kvinnor.”

  Har aldrig hört talas om Steinman. Att påstå att någon ljuger är förtal. Jag är inte perfekt men ljuger gör jag inte!

  Det är ganska genomskinligt att så många av er värnar, om hemmafrun och propagerar för att kvinnor bör vara mer hemma med barnen. Eller inte beträda manliga yrkesområden.

  Osäkra män har svårare för självständiga kvinnor. Det tycks rubba manligheten hos vissa män. Precis som att manligheten sitter i hela försörjningsansvaret!? Kommer det sedan en kvinna som kan mycket. Och kanske mer inom en del områden tycks manligheten bli ännu mer sårad.
  Jag mötte en man en gång(lärare), som blev fascinerad av mig som företagare. Men samtidigt föredrog han nog någon, som sin mamma. En som arbetade inom hemtjänsten i varje fall.

  Yngre män tycks lite mer liberala. Ett par uppdragsgivare till mig är gifta sedan länge. Bägge är företagare och hon är tio år äldre. Kan det vara så att det är mer vanligt att medelålders män är mer konservativa?

  ”Vem har påstått annorlunda? Det finns många män som inte misshandlar sin fru, hindrar det feminister från att kalla manlighet en sjukdom som leder till våldtäkt?”

  Och vad har jag och andra kvinnliga företagare för ansvar, över vad någon feminist påstått för sjukt kring manlighet och våldtäkter!? Ni kan som sagt inte hämnas på alla kvinnor, för vad några feminister uttryckt negativt.

  ”Medan vår regering såväl som skattefinansierade akademiker kastar skit på alla svenskar och höjer allt utländskt till skyarna – nåt SD gjort politik av. Kan du se hur din position blir något problematisk här? När vi pratar om SD är allt utländskt finare än det svenska (om svenskhet ens finns) när vi pratar om kvinnor så är det plötsligt fult att kritisera Sverige.”

  Jag stödjer inte SD. Är inte heller rasistisk. Har utländska vänner. Vad jag reagerat mot är att ett par svenska män inne på GenusNytt (Har för mig att jag läst någon kommentar även från dig!) (Eller så finns det fler Erik), som menade att utländska kvinnor var, så mycket bättre än svenska kvinnor.

  Blev lite tjatigt att läsa. – Dra utomlands då för tusan!

  ”Verkligen? Nyss sade du de inte hade några problem. Bestämd dig!”

  Problemet kan faktiskt vara att vissa människor inte har, eller haft för få problem i livet! Jag känner en kvinna. Och kan tycka att hon ibland gnäller lite för mycket, över onödiga saker. Hon är nämligen osäker på hur hon ska investera alla sina pengar. Hon vill att hennes sambo och hon ska köpa gemensam sommarstuga. ”Problemet” för henne är bara att sambon har en sommarstuga, som han tvingats ordna kring för hans mamma(ägaren). Hon är gammal och behöver hjälp. Jag kan tycka att det är lite gnälligt egoistiskt. Jag menar att min kvinnliga vän ju både kan köpa en stuga själv och hyra hantverkare, om hon behöver hjälp. Varför tro att lyckan kommer genom sambon? Är vi inte lyckliga före, så blir vi de aldrig via någon annan.

  ”Det är en ren motkraft mot all negativ beskrivning av män från KVINNOORGANISATIONER som NI inte haft nåt emot (varför kan ni ju fråga er själva, varför skrattar ni bara när en man blir utsatt för sexuellt våld (sparkad på ballarna) hur blev en person som anser män är djur och vandrande dildos hög ordförande för kvinnojourer?”

  Men snälla Erik, jag har temperament. Elak är jag inte. Varför skulle jag skratta om en man blir utsatt för sexuellt våld? Dessutom har jag och troligen många andra, inte varit insatta i ROKS tidigare ordförandes uttalanden. Jag kan inte svara på den saken. Vissa män som härjar på en del bloggar tycks kunna uttala sig ganska illa med.

  ”Vilka kvinnor ville ha det så? Ställ den frågan istället för att klaga över att män inte bara passivt sitter stilla och tar emot den skit som kommer från personer som agerar i ERT namn.”

  Vad? ”Agerar i ert namn”? Du menar att om det finns någon kvinna som varit dum mot en man, så ger det män rätt att kasta skit på alla kvinnor!? Det kan jag verkligen inte hålla med dig om, vilket du säkert förstår.

  ”Hur skulle sådan media kännas? Sånt har män levt med i över 15 år nu.”

  Jag har sagt det förr och säger det igen. Jag har inte noterat den här negativa mediebilden, som män sägs fått genom ”Statsfeminismen”. Är ändå ganska vaken. Jag ser däremot GenusNytt och ganska många av kommentatorerna, som likvärdiga med den media du beskriver.

  ”Nej läs tidningen istället, där är det bara mäns energi som slösas. Samma sak om du skriver upp dig på vilken samhällsvetenskaplig kurs som helst. Allihop slösar negativ energi för män – inte för kvinnor.”

  Jag tycker att du låter lite väl negativ. Alla hatar inte män. Genusteorier har väl inte präglat alla samhällsvetenskapliga kurser!?

  ”Bra du fattat – synd bara du missade att Genusnytt inte fanns när praktiken negativ energi startades. Och synd du missar skillnaden i storlek mellan en liten obetydlig blogg som Genusnytt och ordföranden för Sveriges största kvinnoorganisation.”

  Menar du ROKS och Angela Beausang? Men det var inte hon, som sade något om att män var som djur eller kunde användas som en dildo.

  ”Men här är min deal, den dag du reagerar lika på både att kvinnor beskrivs negativt som att män gör det (och män bestämmer det själva) då kan vi börja prata om jämställdhet.”

  Så ni får reagera och bestämma vad ni själva finner orättvist. Men kvinnor får inte bestämma vad de finner orättvisst? Jag tycker det är konstigt, att så många av er finner mig knäpp och galen, som blir förbannad på den taktik med tillkommande negativa mediebilder om kvinnor som förs fram. Och sedan blir ni själva så förbannade av samma sak. Kan det kanske vara ett tecken på att jag inte är så annorlunda.

  Jag har aldrig varit involverad i någon varken mans- eller kvinnoorganisation. Jag säger ifrån vare sig det handlar om en man eller kvinna i vardagen, som behandlar mig orätt.

  När det dock går till sådana grupperingar att kvinnor smutskastar kvinnor, så reagerar jag nog som män reagerar mot manliga feminister. Trots att jag inte är feminist

  Kommentar av Lotta — juli 7, 2011 @ 11:10 e m

 18. Torstensson:

  ”Tråkigt att du har den bilden av mig.”

  Du visar upp en helt annan bild i din kommentar just nu. Jag skulle kommenterat direkt till dig om det fungerat. Hade varit mer min stil. Så det var bra att du såg min kommentar.

  Min kommentar kring ordet ”mansgris” var att jag flertalet gånger sett dig rata ner på svenska kvinnor. Att det är så synd om de svenska män, som bara har de svenska kvinnorna att ty sig till!? Det var lite småprovocerande.

  Samtidigt som du slog dig på bröstet när du hade frun hemma och du kunde ”bossa” lite över henne genom dina pengar.

  Beträffande mina tidigare kommentarer på GenusNytt för fyra månader sedan, så har jag hört det till leda nu. Jag har även fått påhopp, som kan femdubbla det utbrottet.

  Dessutom har jag sett vidriga kommentarer på GenusNytt mot kvinnor redan förra året. Det är tydligen helt ok.

  Jag kastar inte sten i glashus. Jag har redan fått så mycket skit, så jag bryr mig inte. Jag finner inte att mitt ”brott” var, så fruktansvärt att det ska behöva ältas i snart fyra månader. Temperament från en kvinna tycks vara en synd för många människor. Kvinnor som för män.

  ”Du har inte reagerat förräns du började läsa andra mäns upplevda verklighet. Det är på grund av din tystnad och även min tystnad tidigare som gör att Sverige har en mansrörelse som växer. ”

  Skillnaden är kanske att jag inte tar på mig något skuldok, för något jag inte själv upplevt eller sett hända mot män! Det tycker jag inte heller sunda män, bör göra för brott som de inte varit delaktiga i att utföra.

  ”Du har varit med och skapat detta.”

  Sakta i backarna. Jag har inte varit delaktig i uppkomsten av någon mansrörelse. Eller varit skyldig till några brott mot män.

  ”Jag kommer tona ner bilden av mig själv hädanefter på genusnytt eftersom även män inom mansrörelsen läst in att jag är bufflig och leker manlig.”

  Nej du ska inte behöva tona ner dig själv. Men det är ju bra att du vet hur en del kan uppfatta det du säger. Alltså inte hur du kanske är som person.

  Själv har lagt ner bekymret kring hur andra kan uppfatta mig på nätet. Och i vissa fall även i verkligheten. När vi är yngre så är nog både tjejer och killar osäkra. Och det största bekymret är hur andra ska ta oss och om de kommer gilla oss. När vi blir säkrare så orkar vi inte bry oss längre. Huvudsakligen för vi har accepterat oss själva tillräckligt mycket. Vi duger. Eller hur? 🙂

  Kommentar av Lotta — juli 7, 2011 @ 11:24 e m

 19. You are my inspiration , I possess few web logs and very sporadically run out from to post : (.

  Kommentar av Max Friedrich — juli 8, 2011 @ 9:49 f m

 20. @RobJoh

  ”Jag gillar hur du tycker dig vara så mycket bättre än oss trots att du argumenterar fruktansvärt nervärderande. Bara ett axplock från din sista kommentar:”

  Det är otroligt duktigt att du kan plocka ut axplock ur sitt sammanhang och klippa ihop det hela, så det passar din uppfattning om mig som person! Sedan att du totalt missat vad hela diskussionen grundade sig på har tydligen ingen betydelse alls för dig. Så länge du kan kasta skit på mig. Jag är trött på personer som dig.

  ”Lite underbar nervärdering av både:
  * Våra universitet
  * Oss män som vägrar acceptera en massa skit från feminister.”

  Jag har själv universitetsutbildning, så ditt argument faller ganska platt. Att män ska tillåtas kasta skit på mig som kvinna för att de känner agg mot feminismen är ingen förbannad ursäkt! Anser dock att människor som sitter och gräver i forskningsresultat allena bör bege sig ut på livets marknad, före de leker allvetande inför allmänheten.

  ”Du har faktiskt delvis rätt här, jag hade svårt att träffa kvinnor när jag fortfarande försökte leva upp till den feminist propaganda jag fick i mig under min skoltid. När jag började kalla mig antifeminist och argumenterade emot fick jag desto mer. För ögonblicket har jag ett förhållande med en underbar smart och framgångsrik kvinna.”

  Jag får gratulera dig för att du är nöjd med ditt förhållande!
  Förstår inte riktigt varför du då brinner för att kasta skit på kvinnor, genom att säga att de är dåliga chefer, dåliga företagare och dåliga ledare!? Dessutom mindre begåvade, drar in mindre skatt, har ingen motivation och är mindre intelligenta än män!? Dessutom är de både sexköpare, pedofiler våldtäktförövare och manshatare.

  Kan det finnas något bakomliggande syfte för män som dig, med den här typen av smart propaganda? Typ att de ”bästa” kvinnorna är de som sköter barn hemma utan egen ordnad utbildning, karriär och yrkeserfarenhet?

  Jag ska berätta en sak för dig RobJoh! Jag växte upp med min pappa för mamma dog de första åren. Han uppmuntrade mig att skaffa utbildning och karriär. Han var en god man! Skaffa barn och förhållande var inget jag behövde bekymra mig om i första hand. När jag sedan för något år sedan upptäcker GenusNytt och alla dessa bittra och hatiska män som inte gillar kvinnor i karriären tror jag först att det är ett skämt. Tyvärr var det inte på det sättet.

  Jag är ju ingen generaliserade person, så jag vet att det finns andra män än sådana som dig! Män som kastar skit på kvinnor som gjort karriär. Något som aldrig skulle växt som tanke om jag varit en man, för män som dig.

  ”Så det enda en hemmafru gör är att torka män i baken?

  Nej, men uppenbarligen var det något som gav dig den tanken!?

  ”Låter som någon inte vet hur det är att ta hand om barn och hushåll.”

  Du, jag har tagit om både mig själv och småsyskon sedan jag var liten! Så ta du ditt skitsnack och dra hem till din perfekta hemmafru istället!

  ”Fast det går ju alltid att se ner på folk som gör andra val än du.”

  Eller hur!?

  ”Nej jag har bara blivit utmålad som roten till allt ont genom hela min skolutbildning..”

  Voijne, Voijne…stackars liten….

  ”Jag har bara slitit hårt för att genomgå en klassresa, men visst jag föddes med en silversked i mun..”

  Jag blir så trött på er män som matats med en propaganda kring vad alla kvinnor tycker! Har jag nämnt något överhuvudtaget kring att du skulle haft en silversked i mun!?

  Skillnaden mellan dig och mig är att när jag slitit från botten och uppåt med ganska taskiga förutsättningar är jag en dålig kvinna för en man av din typ.

  När du på samma sätt slitit dig uppåt, så ser du med förakt på kvinnor som är duktiga utanför hemmet. Låt folk leva sina liv som de vill och ge fan i mig!

  ”Avslutningsvis: Om kvinnor bildade mer framgångsrika företag än män, vilket är fullt möjligt. Då behöver vi inga jävla kvoteringar för då hade kvinnor dominerat ekonomin.”

  Det är inte krav på kvoteringar överallt heller! Vi är många kvinnor som varken behöver eller står bakom kvoteringar. Så skaffa dig ett större problem att släppa dina tårar över.

  Hälsa frun!

  Kommentar av Lotta — juli 8, 2011 @ 11:12 f m

 21. Utterly composed subject matter, Really enjoyed looking at Psykologidoktorandens funderingar om könsskillnader Aktivarum.

  Kommentar av brisbane office space hire — juli 8, 2011 @ 1:54 e m

 22. @Lotta
  Ärligt talat Lotta kan du argumentera utan att skriva förringande?

  Det är väldigt enkelt, om du skriver att en hemmafru bara torkar röven på män så innebär det att du förringar deras insatts till samhället. Jag har inte påstått att jag vill ha en perfekt hemmafru, men jag ser inte ner på deras val. Det finns mycket inom både kultur och i samhället jag är totalt ointresserad av, det innebär inte att jag andras intressen vara fel.

  Dessutom det är ingen som argumenterar för att kvinnor är sämre, eller att ni är sämre företagare. Vad vi argumenterar om är att färre individer av gruppen kvinnor väljer den banan än motsvarande grupp män.

  Män i detta fallet hjälper alltså till att bygga vårt samhälle, något gått för samhället. Om du bara läser den feministiska propagandan så skulle du tro att vi män endast förstör.

  Dessutom, du klagar över att vi skulle förringa kvinnor och att våran retorik är kvinnoförnedrande. Då väljer du kommentera min inställning till min skolgång under feminismen med:

  ”Voijne, Voijne…stackars liten….”

  Ser du möjligtvis din dubbelmoral?

  och avslutningsvis, det här är så mycket skitsnack:

  ”Skillnaden mellan dig och mig är att när jag slitit från botten och uppåt med ganska taskiga förutsättningar är jag en dålig kvinna för en man av din typ.

  När du på samma sätt slitit dig uppåt, så ser du med förakt på kvinnor som är duktiga utanför hemmet. Låt folk leva sina liv som de vill och ge fan i mig!”

  Att jag undrar om du tror på dina lögner själv. Du kanske ska sluta projicera det du vill ska vara sant på andra individer?
  1, Du har ingen aning om vilka kvinnor jag vill ha, men vi kan ju säga att kvinnor som jag inte kan ha ett intelligent samtal med ligger rätt långt ner på listan. (Hint min flickvän är jurist, gissa om vi kan ha intressanta debatter)

  2, Den bästa chefen jag har haft var en kvinna, den sämsta chefen jag har haft var också en kvinna. Jag har arbetat och samarbetet med kvinnor, muslimer, kristna, ateister, äldre män, yngre män och nej det finns ingen grupp av individer jag ser ner på.

  3, Jag låter folk leva sitt liv hur de vill, jag är libertarian och tror på individens frihet. Vilket är anledningen varför jag inte gillar feminismen. Jag ser inte ditt val som företagare som något negativt, tvärtom jag ser det som något bra för samhället. Jag har dock inget problem med att något skulle vilja vara hemmafru, för jag ser inte det negativa med det heller.

  Kommentar av robjoh — juli 8, 2011 @ 7:53 e m

 23. @RobJoh

  Ӏrligt talat Lotta kan du argumentera utan att
  skriva förringande?”

  Ärligt talat RobJoh, så får du tillbaka vad du ger ut. En ganska enkel regel i livet.

  ”Det är väldigt enkelt, om du skriver att en hemmafru bara torkar röven på män så innebär det att du förringar deras insatts till samhället.”

  Ok du är visst kriminell! Förtal. Du ska kanske fråga din fru vad det innebär. VART NÅGONSTANS har jag skrivit att en hemmafru torkar röven på män?! Är det något jag avskyr är det lögnaktiga typer som dig!

  ” Jag har inte påstått att jag vill ha en perfekt hemmafru, men jag ser inte ner på deras val. ”

  Helt uppriktigt skiter jag i både dig och din fru! Och huruvida hon är perfekt eller inte. Jag förstår inte varför du överhuvudtaget tar upp din fru med mig!?

  Dessutom har jag aldrig någonstans sagt att människor inte får göra sina egna val. TVÄRTOM! Jag opponerar mig på GENUSNYTT´s, AKTIVARUMS OCH BILLINGS propaganda kring att kvinnor innerst inne vill vara hemmafruar.

  ”Det finns mycket inom både kultur och i samhället jag är totalt ointresserad av, det innebär inte att jag andras intressen vara fel.”

  ?

  ”Dessutom det är ingen som argumenterar för att kvinnor är sämre, eller att ni är sämre företagare. Vad vi argumenterar om är att färre individer av gruppen kvinnor väljer den banan än motsvarande grupp män.”

  Du kan som exempel bara läsa första kommentaren av Kenneth till detta inlägg, så kanske det ramlar en slant hos dig! Vilket gör hela din kommentar totalt värdelös.

  ”Män i detta fallet hjälper alltså till att bygga vårt samhälle, något gått för samhället. Om du bara läser den feministiska propagandan så skulle du tro att vi män endast förstör.”

  Jag skiter i den feministiska propaganda du har blivit indoktrinerad med. Det är ditt problem – inte mitt! Jag tillhör de 33 % kvinnliga yrkesverksamma näringsidkare i landet, som drar in skatt på samma sätt som män i Sverige! Därför är ert förbannade snack om att män tillför något bättre till samhället än kvinnor bullshit!

  ”Dessutom, du klagar över att vi skulle förringa kvinnor och att våran retorik är kvinnoförnedrande. Då väljer du kommentera min inställning till min skolgång under feminismen med: ”Voijne, Voijne…stackars liten….”

  Ja och jag tycker att den kommentaren är ganska ringa i jämförelse med GenusNytts propaganda om kvinnor! Dessutom finner jag din uppfattning om att skolan har förnedrat dig som larvig!

  Har du levt i en skyddad verkstad, eftersom du ser skolböckerna som de mest traumatiska och katastrofala du varit om? Så ja jag kan gärna säga, voijne voinje ännu en gång!

  Och nej jag ser ingen dubbelmoral i det hela! Ni män tycks dock vara totalt förbannat blinda, som tror att kvinnor ska hoppa jämfota av glädje över allt skitsnack som sker på GenusNytt. Kring kvinnors ringa kompetens i olika sammanhang.

  Hur i helvete tror ni att ni någonsin kommer få positiv respons av fler än typer som dig? Du har troligen som invandrare fått en gemenskap bland andra män via GenusNytt, mer än att forumet för med sig något gott rent allmänt. Du har ju din hemmafru, så du kan kasta lite skit mot andra kvinnor. Precis som de flesta andra medelålders stadgade män. Alternativt homosexuella män som härjar på Genusnytt!

  ”Att jag undrar om du tror på dina lögner själv.”

  Åter igen lägg ner ditt förtal och dina lögner innan jag polisanmäler dig!

  ”Du har ingen aning om vilka kvinnor jag vill ha, men vi kan ju säga att kvinnor som jag inte kan ha ett intelligent samtal med ligger rätt långt ner på listan. (Hint min flickvän är jurist, gissa om vi kan ha intressanta debatter)”

  Ännu en gång vad är det som inbillar dig att jag har något som helst intresse i dig eller din fru!? Yeesses.

  Jag kan ha givande samtal med folk som inte far med förtal och lögner. Dig är jag med andra ord totalt ointresserad av!

  Kommentar av Lotta — juli 9, 2011 @ 10:06 f m

 24. Lotta:

  (Jag svarar i en lite annan ordning än frågor ställdes i)

  ”Nu är det så att era grupper tycks matat er själva, med den här negativa floran av att det propageras överallt – hur män är svin. Jag med andra vet, att det är ingenting som allmänheten utanför nätet går omkring och tänker om män!”

  Argumentationsfel – Argumentum ad populum (vädjan till massan) folk har hellre fel i grupp än har rätt och är ensamma.

  Jag har flera gånger tagit texter skrivna offentligt om män och bytt ut så att de handlade om n-grer, bögar, judar etc, allmänheten har reagerat varenda gång. Matte Matik riskerade polisanmälan när han tog en text om män och lät ett program (Transgenusmotorn) byta ut man/kvinna mot invandrare/svenska. De märker alltså mycket väl textens innehåll oavsett vilka lögner de säger, om den handlar om män bryr de sig inte. Detta bevisar de för länge sedan accepterat dessa saker som ”allmän sanning”.

  Om man stoppar en groda i en kastrull kokande vatten så hoppar den upp igen. Om man stoppar en groda i en kastrull kallt vatten och långsamt vrider upp värmen så märker grodan ingenting och dör.

  Du kan därför inte tassa omkring ensam och tro att det bara finns änglar i världen. Tyvärr. Emellertid är det inte detsamma, som att alla kvinnor går omkring och tycker att alla män är skitstövlar!

  Jag har inte sagt kvinnor tycker män är skitstövlar, jag har sagt kvinnor bevisligen tycker det är ok med ett samhälle där män beskrivs som skitstövlar – med kvinnoorganisationer, kvinnosakspolitiker och kvinnovetenskap (omdöpt till genus) som främsta källa. Det är bara att skriva samma sak om muslimer så är det hundratals kvinnor som förfäras över Sverigedemokraterna. Så visst bryr de sig om budkskapet.

  Tyvärr kan jag inte sympatisera mer era strategier att ni vill ”försvara er”, genom att påstå att kvinnor är sämre inom olika områden!

  Det spelar ingen roll om du sympatiserar med strategin så länge du sympatiserar med – eller struntar i feministiska strategin att kasta skit på män på ett sätt som vore oacceptabelt om det var en annan grupp (ex kvinnor) som var måltavla.

  ”Jag med andra kvinnliga företagare får inga statliga bidrag. Och tänker verkligen inte bjuda er på att vår försörjning som företagare ska smutsas ner av män som är sura på kvinnor av olika anledningar.”

  Det gäller inte dig personligen, det gäller strukturer. Precis som när man pratar om ”Mäns våld mot kvinnor” på allehanda seminarier.

  Ni kan således inte förvänta er, att sådana som jag hjälper er att smutskasta kvinnors olika färdigheter på olika sätt.

  Nej, vi kan däremot förvänta er att ni tycker strukturell smutskastning i sig inte är ok när ni själva är måltavla. Smutskastning av män har accepterats av kvinnor rätt länge nu av er och det utan att ens märka ni gjort det.

  ”Det var ju just det att jag med flera inte har den uppfattningen om män.”

  Jovisst, men nu är det så att det tyvärr inte spelar någon roll för mobboffret om ni är mobbare eller om ni är dem som står tysta vid sidan om och inte håller med mobbarna och dessutom inte märker det är mobbing som pågår.

  ”Jag har en bror. En pappa, svåger, syskonsöner. Jag vet att det finns många med mig, som inte ser alla män som potentiella våldtäktsmän. Konstigt vore det annars.”

  Manshat (Misandry) handlar inte om vad du tycker om några få utvalda män. Det handlar om vad du tycker om män, mäns beteende och mäns kultur i allmänhet. Professor Katherine Young:

  ”Det finns dock våldtäktsmän. Något annat är väl larvigt att förneka?”

  Det finns också personer som träffas av blixtnedslag, ingen säger dock att media/myndigheter förnekar det händer genom att inte tjata om det ständigt och jämt. Det säger sig själv att det finns en ekonomisk marknad för våldtäktsdebatt men inte för blixtnedslag.

  ”Det är möjligt att det även finns vidriga och psykiskt störda kvinnor. De kan ändå inte överfalla på samma sätt.”

  Nej men kvinnor kan överfalla på mycket värre sätt. Exempelvis en otrogen kvinna upptäckte hennes man kom hem för tidigt innan älskaren hunnit iväg i sin bil, stressad skrek hon våldtäkt och hennes man tog sin pistol och sköt hennes älskare till döds i tron han hindrade ett brott. En mans liv förstörd, en man dödad.

  ”Dels då kvinnan har en mindre styrka och muskelmassa, dels då kvinnan omöjligt kan penetrera en man.”

  Suck! Med samma logik kan lsesbiska kvinnor inte ens HA sex. Varken våldtäkt eller sex i allmänhet förutsätter penetrering – det är en myt. Många anmälda våldtäkter omfattar av olika skäl ingen penetrering (många anmäler försök – som inte lyckas)

  ”1) Det var ganska nedlåtande sagt, dels med tanke på att det är 33 % av alla sysselsatta kvinnor, som har näringsverksamhet som sin huvudsakliga sysselsättning, enligt SCB 2009.”

  Jag pratade inte om hur stor del av kvinnorna som sysslar med företag. Jag pratade om hur stor andel av företagen som skapas av kvinnor. Att säga män står för exempelvis 66% av företagandet betyder inte man sagt ingen kvinna företagar. Det betyder 34% har företagande kvinnor och män har sålunda mer.

  ”Dels för att du påstår att jag far med lögner. Det sista något som gav ”Liberal med Tics och MonkeyMan” anledning att flyga på mig med sitt kvinnohat. Du menar alltså att kvinnor med näringsverksamhet inte är begåvade!?”

  Det är felaktigt att jag förminskat de talangfulla kvinnorna. Jag har påtalat hur stor andel av de talangfulla personerna som är kvinnor, precis som feminister i åratal utan att nån har klagat påpekat hur stor del av våldsbrottslingarna och uslingarna som är män..

  ”2) Om du skulle haft minsta erfarenhet av näringsverksamhet, så skulle du förstå, att ingen kan köra en verksamhet som sin huvudsakliga syssla utan motivation!”

  Jag har aldrig sagt att ingen kvinna har motivation, jag har sagt hur stor andel av de personer som har motivation som är kvinnor. Det är alltså mer män. Män (som struktur, grupp) har mer motivation att företaga än kvinnor.

  ”Har aldrig hört talas om Steinman. Att påstå att någon ljuger är förtal. Jag är inte perfekt men ljuger gör jag inte!”

  Jag påstår inte du ljuger, jag påstår du för vidare andra personers lögner. Det är möjligt att du aldrig hört talats om Gloria Steinem men det är likväl hennes ideer du sprider. De som hon spred via främst sin egen tidning.

  ”Det är ganska genomskinligt att så många av er värnar, om hemmafrun och propagerar för att kvinnor bör vara mer hemma med barnen. Eller inte beträda manliga yrkesområden.”

  Det är intressant du påstår vi skyddar hemmafrun? Varför skulle hemmafrun ens behöva beskydd? Är hon under attack? Vem är det som attackerar? Och om du inte lyssnar på Steinems gäng varifrån har du fått iden att attacker på hemmafrun skulle vara ok? Vad jag värnar om är frihet (främst från byråkratier!)

  Det gäller allas frihet, inklusive företagares och hemmafruars (som bägge är minoriteter i gruppen kvinnor btw – de flesta kvinnor vill ingetdera)

  ”Osäkra män har svårare för självständiga kvinnor. Det tycks rubba manligheten hos vissa män.”

  Det där är precis vad jag menar med att du får dina ideer från Gloria Steinem. Inte nog med att det där är rent nonsens. Då det inte finns någon objektiv premiss på vad som är osäker man förutom ditt påstående så är det dessutom ett cirkelresonemang (argumentationsfel) där alla män som inte gillar en viss sorts kvinna anklagas att vara osäkra. Det är alltså bara ett sätt att försöka kontrollera män, beskära mäns frihet och tvinga dem att göra saker.

  Gör det – bara osäkra män lyder inte så därför måste du lyda!

  ”Precis som att manligheten sitter i hela försörjningsansvaret!?”

  Det där är bara mansfientligt dravel! Manligheten sitter i en sak och en sak enbart – Hur unga kvinnor (dvs fertila kvinnor) behandlar män. Det är det enda som har någon betydelse i verkligheten. Vilka män som behandlas och hur de behandlas.

  (När komikern Bill Maher kritiserades för att skapa ojämställdhet genom att prioritera unga snygga kvinnor svarade han att ojämställdheten i fråga var ett resultat av att så många kvinnor fortfarande ville ligga med Sean Connery!)

  ”Kommer det sedan en kvinna som kan mycket. Och kanske mer inom en del områden tycks manligheten bli ännu mer sårad.”

  Det där vore gällande manlighet sant enbart i den mån att kvinnor själva tappar intresset för män som är sämre på något än kvinnor. Vilket bekräftas av all statistik som finns! Statistiskt skyr ni kvinnor de män som ni står över som pesten! Ni klumpas kring de män som står skyhögt över er. Män som Assange, som Tiger Woods etc.. Till och med Minister Messing jagade en man som var miljardär.

  ”Jag mötte en man en gång(lärare), som blev fascinerad av mig som företagare. Men samtidigt föredrog han nog någon, som sin mamma. En som arbetade inom hemtjänsten i varje fall.”

  Vad pratar du om?
  För det första är det där anekdotisk bevisning. För det andra hänger det där helt på dig. Mannen skiter i vad du jobbar med, han bryr sig om hur du behandlar honom. Om en man misslyckas få en kvinna i säng kan han inte skylla på jobbet han har och guess what? Det kan inte DU heller!

  ”Yngre män tycks lite mer liberala. Ett par uppdragsgivare till mig är gifta sedan länge. Bägge är företagare och hon är tio år äldre. Kan det vara så att det är mer vanligt att medelålders män är mer konservativa?”

  Alltså låt mig förklara något mycket enkelt för dig. Mannen rättar sig efter kvinnan (som styr vem som blir pappa – män blir inte gravida). Om fler män i en viss ålder är konservativa är det för att fler kvinnor i den generationen låg med och beundrade konservativa män – det var alltså kvinnorna som inte stod ut med mjukisar (velourmän).

  Vi män står ut med det mesta som ger framgång hos kvinnor. Det är så biologin funkat för att hålla människan vid liv så länge.

  ”Och vad har jag och andra kvinnliga företagare för ansvar, över vad någon feminist påstått för sjukt kring manlighet och våldtäkter!?”

  Ni har allt ansvar, kvinnoorganisationerna pratar för ER KVINNOR, varenda ord som kommer ur deras mun gör det på premissen att ni kvinnor har godkänt det, inte har något emot det, stödjer budskapen och vill ha det så. Vi lever i en demokrati, om sålunda feministerna inte representerade er så hade de ju varit utbytta för länge sedan enligt demokratisk metod.

  ”Ni kan som sagt inte hämnas på alla kvinnor, för vad några feminister uttryckt negativt.”

  Läs vad jag skrev om mobbning, den tysta massan/publiken är ofta ett större problem än mobbarna själva. Mobbarna är rätt få och hade de inte massans tysta stöd kunde de inte göra mycket! Hade Aftonbladet inga läsare hade de ingen makt att tycka nåt heller.

  ”Jag stödjer inte SD. Är inte heller rasistisk. Har utländska vänner.”

  SD talar för dig oavsett om du stödjer dem eller inte. S i SD står uttryckligen för Sverige och det är ju inte mer svenskars fel vad SD säger än det är kvinnors fel vad feminister säger eller hur?

  ”Vad jag reagerat mot är att ett par svenska män inne på GenusNytt (Har för mig att jag läst någon kommentar även från dig!) (Eller så finns det fler Erik), som menade att utländska kvinnor var, så mycket bättre än svenska kvinnor.

  FÅ se nu om jag förstår det här rätt…
  Så när SD:s politiska motståndare säger svenskar är sämre än utlänningar (säger Sverige inte har nån kultur, säger sverige står för enfald osv) då är det rätt men när nån på Gennusnytt säger svenska kvinnor är sämre än utländska kvinnor är det fel? Hur går det ihop Lotta? För svenska kvinnor borde rimligtvis vara vad SD:s politiska motståndaren i denna fråga hävar har skitkultur (eller ingen alls) och står för enfald.

  Blev lite tjatigt att läsa. – Dra utomlands då för tusan!

  Varför det? SD:s politiska motståndare (som skrattretande nog är den struktur-vänster som feminismen har starkast stöd hos) förespråkar ju fler utländska kvinnor hit till Sverige. Du använder ju samma argument, Gillar man inte sverige är det bara att sticka!

  ”Problemet kan faktiskt vara att vissa människor inte har, eller haft för få problem i livet!”

  Nej – det är irrelevant åt bägge håll.

  Jag känner en kvinna. Och kan tycka att hon ibland gnäller lite för mycket, över onödiga saker. Hon är nämligen osäker på hur hon ska investera alla sina pengar. Hon vill att hennes sambo och hon ska köpa gemensam sommarstuga. ”Problemet” för henne är bara att sambon har en sommarstuga, som han tvingats ordna kring för hans mamma(ägaren). Hon är gammal och behöver hjälp. Jag kan tycka att det är lite gnälligt egoistiskt. Jag menar att min kvinnliga vän ju både kan köpa en stuga själv och hyra hantverkare, om hon behöver hjälp. Varför tro att lyckan kommer genom sambon? Är vi inte lyckliga före, så blir vi de aldrig via någon annan.

  Det finns ingen garanti för att hon skulle vara ”bättre” i dina ögon av mer problem i livet. Sådan ”Kosmisk rättvisa” finns inte.

  ”Men snälla Erik, jag har temperament. Elak är jag inte. Varför skulle jag skratta om en man blir utsatt för sexuellt våld?”

  Jag pratar inte om dig, jag pratar om strukturen kvinnor. Och anledningen jag säger kvinnor skulle skratta åt det är att kvinnor bevisligen gör det. Underhållningsbranschen är full av sådana här filmscener. Det är knappast jag som är målgruppen!

  ”Dessutom har jag och troligen många andra, inte varit insatta i ROKS tidigare ordförandes uttalanden. Jag kan inte svara på den saken. Vissa män som härjar på en del bloggar tycks kunna uttala sig ganska illa med.”

  Nu råkar det vara så att de männen representerar ingen organisation, myndighet, akademisk disciplin, tidning eller på annat sätt organiserad grupp. De betalas heller inte pengar för de åsikterna vilket manshatiska kvinnor däremot får. De är producenter men vem är konsumenten? Vem försörjer dem?

  ”Vad? ”Agerar i ert namn”?”

  Ja, i kvinnors namn. Det heter KVINNOrörelsen, det heter inte Afrikanska riksförbundet men OM det hette Afrikanska riksförbundet vore det afrikaners ansvar att se till de inte LEDS av rasister som hatar svenskar. Du förstår svenskarna kan inte se till afrikanska förbundet har ett vettigt budskap – det kan bara afrikaner själva göra.

  Männen kan inte se till vettiga personer leder kvinnorörelsen – och att vettiga personer finns i partiernas kvinnoförbund – det kan bara ni kvinnor själva göra.

  ”Du menar att om det finns någon kvinna som varit dum mot en man, så ger det män rätt att kasta skit på alla kvinnor!? Det kan jag verkligen inte hålla med dig om, vilket du säkert förstår.”

  Nej, men detta handlar inte om någon ensam kvinna, det handlar om kvinnoorganisationer! De kan inte existera på egen hand de måste ha KVINNORS stöd. Och det spelar ingen roll om det är aktivt eller passivt stöd.

  ”Jag har sagt det förr och säger det igen. Jag har inte noterat den här negativa mediebilden, som män sägs fått genom ”Statsfeminismen”.”

  Jo det har du, men du har bara lyckats notera den VIA mäns reaktion. Dvs när män blev sura så började du ifrågasätta mäns surhet.

  ”Är ändå ganska vaken. Jag ser däremot GenusNytt och ganska många av kommentatorerna, som likvärdiga med den media du beskriver.”

  Genusnytt är en privat blogg, ingen organisation, vilken feminist som helst kan gå in på genusnytt, kalla sig ”Hugo” och säga kvinnor skall stanna vid spisen just för att de vet att det är så de får makt över personer som dig Lotta! Genom att inbilla er män är ute efter makt över dig så ni tror ni behöver feministers, myndigheters och politikers SKYDD!

  GenusNytts kommentarsfält representerar ingen, ROKS, S-kvinnorna, Moderata kvinnor, Sociala Myndigheter, Professorer i Genusvetenskap och Aftonbladet däremot är representativa, för politik, för medlemmar, för läsare etc… Det är demokrati i sin mest grundläggande form från antikens grekland.

  ”Jag tycker att du låter lite väl negativ. Alla hatar inte män. Genusteorier har väl inte präglat alla samhällsvetenskapliga kurser!?”

  Genusteorier präglar ALL samhällsvetenskap och ALL humaniora idag precis som marxism gjorde det på 60-talet. Högskolan domineras (i allt utom teknik) av kvinnor, precis som publiken för filmen ovan. Det är vad publiken vill höra som färgar innehållet. Det finns även något som heter Genuscertifiering/Genusmärkning som Tanja Bergkvist har pratat en hel del om.

  ”Menar du ROKS och Angela Beausang? Men det var inte hon, som sade något om att män var som djur eller kunde användas som en dildo.”

  Jag menar ROKS och Ireene Von Wacktfeldts (eller vad hon heter) som då var ordförande för ROKS och det var i egenskap av ROKS ordförande hon intervjuades av Evin Rubar inför dokumentären könskriget.

  ”Så ni får reagera och bestämma vad ni själva finner orättvist. Men kvinnor får inte bestämma vad de finner orättvisst?”

  Orättvist? Vem har pratat om rättvisa? Vadå rättvisa?

  Du menar som nazisterna tyckte det var orättvist så många judar hade höga positioner på universiteten? Är det DEN sortens rättvisa du pratar om? För det är precis vad kvinnorörelsen har sagt de senaste tio åren.

  Vad jag pratar om är att reagera över attacker, trakasserier, smustkastning, svartmålning och lögner oavsett om nån tycker de var rättvisa eller inte. Och det hjälper bevisligen inte att påtala dessa saker, för det är kvinnor som bestämmer över dem och manshatiska kvinnor VILL ha det så medan de andra kvinnorna med mycket få undantag uppenbarligen inte bryr sig förrän de SJÄLVA är måltavla.

  Du bekräftar det bara om och om igen, ja märker inget, alltså är inget fel – men det är bara när män är måltavla du inte märker något. När enstaka män beskriver kvinnor på samma sätt på Genusnytt reagerar du.

  Man kan undra om det inte är så att du kritiserar vad som sägs på Genusnytt för att det är just en oviktig blogg utan samhällelig status medan du på samma sätt tar för givet det som skrivs på regeringens hemsida är vettig information.

  Obs undra, jag säger inte det är så.

  ”Jag tycker det är konstigt, att så många av er finner mig knäpp och galen, som blir förbannad på den taktik med tillkommande negativa mediebilder om kvinnor som förs fram. Och sedan blir ni själva så förbannade av samma sak. Kan det kanske vara ett tecken på att jag inte är så annorlunda.”

  Mediabilder? Ingen massmedia sysslar med dessa saker! Genusnytt är en privat blogg. Det kan för sjutton inte jämställas med Aftonbladet med 2,5 miljoner läsare, eller med kvinnoförbunden som tar politiska beslut på riksdagsnivå, eller med akademiska discipliner med egna professorer som går ut i media och säger brandkåren skall anställa kvinnor utan utbildning framför män med utbildning.

  ”Jag har aldrig varit involverad i någon varken mans- eller kvinnoorganisation.”

  Det där är lika meningsfullt som att säga man aldrig varit involverad i mobbing. Sanningen är att även personer som inte mobbar alltid är involverade i mobbing. Som en av världens stora experter på reklam/sälj sade, du är ALDRIG neutral – antingen så styrker du den andres åsikt – eller så försvagar du den.

  Soffliggare deltar i röstningen vare sig de vill eller inte.

  ”Jag säger ifrån vare sig det handlar om en man eller kvinna i vardagen, som behandlar mig orätt. När det dock går till sådana grupperingar att kvinnor smutskastar kvinnor, så reagerar jag nog som män reagerar mot manliga feminister. Trots att jag inte är feminist”

  Det spelar ingen roll om du är feminist eller inte Lotta! Så länge KVINNOR inte protesterar anses feminister föra din talan! Jag har flera gånger försökt påtala en kvinna och en feminist inte är samma sak, jag fick följande svar:
  – Jaja, om du klagar på feminister och folk uppfattar det som kvinnohat så skyll dig själv!

  Män kan inte rensa feminismen, män kan heller inte leva med feminismen. Män måste sålunda få kvinnor som inte är feminister att sparka ut manshatarna. Förmodligen är det så att fölrst när kvinnor som du är i majorit I KVINNORÖRELSEN då blir det en ändring.

  Beträffande de första ämnen du tog upp.

  Jag har aldrig talat om diskriminering. Utan att det för många företag som är stora idag startades på den tiden, då kvinnan bar klänning och huckle. Hon var alltså inte ute på arbetsmarknaden överhuvudtaget. Det är fakta.

  Kvinnor hade inte klänning och huckle på 80-talet när dataföretagen blev stora. Ändå var kvinnorna inte med alls. Att kvinnor en gång hade huckle kan knappast förklara varför kvinnor inte varit i högre grad med i företagande som kom mycket senare.

  Sådana historiska skäl har dessutom numera blivit en bekväm ursäkt för allting kvinnor gör annorlunda, knappt någon sysslar med vetenskapliga analyser pga detta.

  Sedan finns det som sagt andra branscher än IT i världen. Och som har gått bra. Att män haft framgång i IT-branschen bevisar inte att de är bättre än kvinnor på företagande.

  Det har jag inte påstått heller, jag valde att prata om data för att kvinnor bevisligen hade samma möjligheter som killar stt slå mynt av data på den tiden. Datakillar stöttades inte – de motarbetades av hela populärkulturen.

  ”Jag kan se att IT ligger dig varmt om hjärtat! Och för att inte lika många kvinnor som män finner teknik intressant. Så betyder inte det att det finns andra områden som kvinnor verkligen haft framgång. Gällande företagande.”

  Min personliga åsikt om IT är irrelevant, det viktiga är pengarna branschen genererade och när branschen skapades. Jag vet att jag är en torrboll som vägrar dra in mig själv 🙂 men så ser det ut.

  Kommentar av Aktivarum — juli 9, 2011 @ 10:41 f m

 25. @Lotta
  Jag orkar inte diskutera med dig för du fattar inte ens vad diskussionen på GenusNytt går ut på. Men en sista punkt:

  Du säger följande:
  ”Åter igen lägg ner ditt förtal och dina lögner innan jag polisanmäler dig!”

  Till mitt svar på dig där du påstod följande om mig:
  ”När du på samma sätt slitit dig uppåt, så ser du med förakt på kvinnor som är duktiga utanför hemmet. Låt folk leva sina liv som de vill och ge fan i mig!

  Du säger alltså att jag föraktar kvinnor som är duktiga utanför hemmet. Vilket är en lögn, en lögn som stör mig enormt då den säger att jag är ett rövhål som förringar folks framgång.

  Om du vill polisanmäla mig för förtal pga att jag påpekar att du säger något om mig som inte är sant, så vet jag inte riktigt hur du har kunnat bli en framgångsrik företagare. Som företagare räknar jag med att du kan ta om någon säger att något är en lögn.

  Jag har frågat dig om du verkligen tror på den lögnen du skrev om mig därför att:
  * Jag trodde verkligen inte att jag skulle behöva höra att jag föraktade kvinnor som lyckades.
  * Om du inte trodde på det du skrev försöker du vinna debatten för dig själv genom att projicera föraktfulla åsikter på mig.
  * Om du tror på den så är det än värre, för du kan INTE hitta något under aktivarum, genusnytt eller någon annan blogg under mitt nick där jag säger att kvinnor utanför hemmet är sämre.

  Kommentar av robjoh — juli 9, 2011 @ 3:57 e m

 26. @Erik

  Väl kämpat. Du har lyckats printa ner 8 stycken, A4-sidor i en kommentar. Kan nog ha hoppat över en hel del del av ert i mitt svar nu.

  ”Argumentationsfel – Argumentum ad populum (vädjan till massan) folk har hellre fel i grupp än har rätt och är ensamma.”

  Nejdå. Det är fakta. Inte Argumentum ad populum!
  Tyvärr kan jag inte bevisa den positiva bilden av mannen. Varken med inspelat material eller signerade kommentarer.

  Från de kvinnliga vänner och kollegor jag har omkring mig. Jag har annars inte något starkt behov, att få någon grupp med mig. Dessutom har jag stått ensam ganska mycket, mot många kring egna uttalanden. Därför var inte mitt uttalande en ”vädjan till massan”.

  ”De märker alltså mycket väl textens innehåll oavsett vilka lögner de säger, om den handlar om män bryr de sig inte. Detta bevisar de för länge sedan accepterat dessa saker som “allmän sanning”.”

  Jag skulle gärna vilja se ett exempel på en sådan text. Innehållet har ju trots allt stor betydelse.

  ”Om man stoppar en groda i en kastrull kokande vatten så hoppar den upp igen. Om man stoppar en groda i en kastrull kallt vatten och långsamt vrider upp värmen så märker grodan ingenting och dör.”

  Ja det är en målande text. Har läst den tidigare i samband med, att en kvinna beskrev ett destruktivt misshandelsförhållande. Jag tror att både män och kvinnor kan bli nedtryckta på olika sätt.

  Min erfarenhet säger mig dock, att det är vi själva som främst måste välja våra vägar. Vad det än gäller. Vi är kungar och drottningar över våra egna liv. Ingen hjälper någon som inte hjälper sig själv. Tror jag fick den insikten redan som barn.

  Människor är sedan olika härdade och en del är mer känsliga. Alternativt vet hur de ska undvika destruktiva miljöer. Att endast gräva ner sig i litteratur och media, som påvisar hur män framställs negativt, säger ju sig självt endast kan skapa känslor av uppgivenhet.

  Det vore som om jag skulle dagligen fördjupa mig i grovt förnedrande relationer. Med sadistiska inslag där kvinnan misshandlades av män. Vem som helst förstår att det inte är sunt upplyftande. Jag har då ett val. Kan välja att sluta läsa den här lektyren och börja läsa om bra män istället.

  ”Det spelar ingen roll om du sympatiserar med strategin så länge du sympatiserar med – eller struntar i feministiska strategin att kasta skit på män på ett sätt som vore oacceptabelt om det var en annan grupp (ex kvinnor) som var måltavla.”

  Jag förstår vad du menar. Och för att belysa det här mer, så vore det väl bättre om ni lade fram dessa felaktiga artiklar!? Eller felaktiga uttalanden från kvinnoorganisationer. Hellre än, att lägga fram artiklar, om t ex kvinnor som köper sex i Afrika. Eller misstänkliggör kvinnliga barnskötare för möjlig pedofili. Därför att det skapar samma agg, som den ni känner. Och motsvarar det ni protesterar mot.

  Inte för att det inte kan förekomma. Utan för att formen blir osund, med den tillkommande negativt upphetsade debatten.

  Annars sympatiserar jag inte med smutskastning. Mot någon människa. Kvällspressen har väl ändå aldrig någonsin varit en skarpt intellektuell tidning. Det handlar väl mer om att sälja nummer. Mord, våld och sex säljer. Många människor har ju fått lida. Och det är välkänt att det är svårt att få rättsligt rätt mot media.

  ”Jovisst, men nu är det så att det tyvärr inte spelar någon roll för mobboffret om ni är mobbare eller om ni är dem som står tysta vid sidan om och inte håller med mobbarna och dessutom inte märker det är mobbing som pågår.”

  Nu är det så här Erik, vad du än tycker om saken. Så har jag aldrig sett generellt på mannen som ett offer. Ta det hellre som en komplimang. Mer än att bli sårad för att du/ni hellre vill uppfattas som offer(?).

  Tror dock att det finns grabbar och män som både kan bli nedtryckta och mobbade. Det fanns en mobbad bloggkille på en större portal. Flera stycken var över honom och var riktigt elaka. Jag gav han mitt stöd därinne. Alla andra var tysta. Troligen rädda att utsättas själva. Folk är mest modiga i gemensam grupp mot någon enskild. Det är snarare feghet mer än mod.

  Vad jag sett på nätet följer människor snabbt med i mobbstråk mot någon enskild. Jag ställer mig aldrig på gruppens sida i det fallet.

  ”Det finns också personer som träffas av blixtnedslag, ingen säger dock att media/myndigheter förnekar det händer genom att inte tjata om det ständigt och jämt. Det säger sig själv att det finns en ekonomisk marknad för våldtäktsdebatt men inte för blixtnedslag.”

  Kvantitet har väl viss betydelse. Hur ofta träffar en blixt en människa i jämförelse med att en våldtäkt genomförs? Det skulle ju kunna finnas en ekonomisk marknad även för blixtnedslag. Myndigheter som Elsäkerhetsverket och företag kan ju sälja in produkter som t ex blixtavledare och informationsmaterial.

  Sedan är det nog viktigt att förstå, att en fullbordad våldtäkt(inte halvt genomförda morgonsamlag mellan gifta). Utan fullbordade våldtäkter är nog en av kvinnans största mardrömmar. Det är möjligt att den rädslan blivit upphaussad genom media. Så vad som är hönan eller ägget är svårt att säga.

  Annars kan jag förstå er känsla kring, att det ”tjatas om det ständigt och jämt”. Är det i media eller just på ROKS forum, du uppfattat det här ”tjatet”?

  ”Suck! Med samma logik kan lsesbiska kvinnor inte ens HA sex. Varken våldtäkt eller sex i allmänhet förutsätter penetrering – det är en myt. Många anmälda våldtäkter omfattar av olika skäl ingen penetrering (många anmäler försök – som inte lyckas)”

  Ok, visst kan det finnas en och annan störd kvinna som kanske ger sig på en fysiskt mindre man.

  Överfallsvåldtäkterna har ju dock inte skett lika frekvent. Åtminstone inget vi kunnat läsa om.
  Inga normala kvinnor går ändå omkring och tror, att alla män är våldtäktsmän, för att de förekommer! Så att försöka få det till att kvinnliga våldtäktsförövare är lika många är det nödvändigt?

  Finns det någon statistik, som bevisar att det skulle vara fallet? Ni menar ju själva, att det är onödigt att ha fullständig fördelning mellan könen inom t ex yrkesområdena. Så varför vill ni påpeka att det ska var fallet inom brottsområdet?

  ”Jag påstår inte du ljuger, jag påstår du för vidare andra personers lögner. Det är möjligt att du aldrig hört talats om Gloria Steinem men det är likväl hennes ideer du sprider. De som hon spred via främst sin egen damtidning.”

  What! Precis som om det skulle vara mer sant! Jag sprider ingenting. Jag talar av egen erfarenhet. Något du tycks ha mer av från filmvärlden än i verkligheten.

  ”Det är intressant du påstår vi skyddar hemmafrun? Varför skulle hemmafrun ens behöva beskydd? Är hon under attack? Vem är det som attackerar? Och om du inte lyssnar på Steinems gäng varifrån har du fått iden att attacker på hemmafrun skulle vara ok?”
  Nu flyger lögnerna ur munnen på dig! Nej i motsats till dig gräver jag inte ner mig i feministisk propaganda. Vart har jag påstått att hemmafruar behöver beskydd någonstans!?
  Jag har enkelt gjort min analys av den propaganda du med dina biologiska teorier om fertila kvinnor, mäns referenser och smak av kvinnor i kombination med all annan rapakalja kring hur dåliga kvinnor är i jämförelse med män på arbetsmarknaden….. bla bla bla bla bla..

  ”Du nedvärderar ju hemmafrun ”

  Äh, min mamma var hemmafru före hon dog! I sådant fall är det du som nedvärderar kvinnor! Är det något jag hatar så är det förtal och lögner kring min person!

  ”Vad jag värnar om är frihet (främst från byråkratier!) Det gäller allas frihet, inklusive företagares och hemmafruars (som bägge är minoriteter i gruppen kvinnor btw)”

  Bra ge då attan i hur andra lever sina liv. Eller propagera för vad kvinnor tycker om eller anses lämpliga att utföra!

  ”Vad pratar du om?
  För det första är det där anekdotisk bevisning. För det andra hänger det där helt på dig. Mannen skiter i vad du jobbar med, han bryr sig om hur du behandlar honom. Om en man misslyckas få en kvinna i säng kan han inte skylla på jobbet han har och guess what? Det kan inte DU heller!”

  Det var inget problem med hur jag behandlade honom! Han trivdes i mitt sällskap. Och ”guess what?” Jag har aldrig haft något problem att få sex med män. För det mesta har det skett i längre relationer.
  Inga problem med honom heller som jag hade en relation med! Det handlade snarare om att han inte ville binda sig ordentligt. Och haft en nyss avslutad skilsmässa. Hur vore det om du skaffade dig lite livserfarenhet före du försöker läxa upp andra med dina teorier!?

  ”Det finns ingen garanti för att hon skulle vara “bättre” i dina ögon av mer problem i livet. Sådan “Kosmisk rättvisa” finns inte.”

  Tyvärr missuppfattade du hela andemeningen med min kommentar. Jag har inte talat om att någon skulle bli en ”bättre” människa av mer problem! Eller någon ”kosmisk” rättvisa. Jag har talat om, att människor GNÄLLER OCH GRINAR för skitsaker.

  Ofta är det människor som egentligen inte har några problem i tillvaron. Snarare bör de titta inåt och fixa lite kirurgis analys på sitt eget själsliv, än att t ex kasta skit mot någon annan. Min vän gnällde över sin pojkvän men borde snarare tala ut. Om hur hon själv mådde inombords. Problemet sitter inte alltid hos en motpart!

  ”Jo det har du, men du har bara lyckats notera den VIA mäns reaktion. Dvs när män blev sura så började du ifrågasätta mäns surhet.”

  Ibland kan jag uppfatta dig som lite väl mycket besserwisser! Du är duktig men att bestämma vad jag sett har du inte förmåga till!

  ”Du menar som nazisterna tyckte det var orättvist så många judar hade höga positioner på universiteten? Är det DEN sortens rättvisa du pratar om? För det är precis vad kvinnorörelsen har sagt de senaste tio åren.”

  Nej! Men du är dock förbannat bra på intrigera!

  ”Man kan undra om det inte är så att du kritiserar vad som sägs på Genusnytt för att det är just en oviktig blogg utan samhällelig status medan du på samma sätt tar för givet det som skrivs på regeringens hemsida är vettig information.”

  Nej, men jag vet att du läst någon teori, om att kvinnor endast faller för status! Dina teorier brukar dock aldrig passa in på mig. Jag utför mina egna bedömningar av allt. Och följer inget grupptryck. Vare sig det kommer från politiskt- organisatoriskt eller enskilt tryck.

  Jag hatar inte män. Tar dock inte skit från män. Eller från kvinnor.

  ”Det spelar ingen roll om du är feminist eller inte Lotta! Så länge KVINNOR inte protesterar anses feminister föra din talan! Jag har flera gånger försökt påtala en kvinna och en feminist inte är samma sak, jag fick följande svar:
  – Jaja, om du klagar på feminister och folk uppfattar det som kvinnohat så skyll dig själv!”

  Jag tror inte jag är ensam om, att tolka in annat, än en ren opposition mot feminismen, när ni drar in just området ”kvinnor” i negativ klang. Precis som jag skrev ovan borde ni hellre fokusera på de områden där ni känner att informationen är felaktig kring män!

  Det är dessutom INTE uppmuntrande, att höja rösten för några som talar ner mig som person / kvinna. Är det svårt att förstå?

  ”Jag vet att jag är en torrboll som vägrar dra in mig själv 🙂 men så ser det ut.”

  Nejdå du har säkert ljusa sidor med! 😉 (ironi) Det ger ju givetvis ett smartare skydd att sluta sig i en debatt.

  Kommentar av Lotta — juli 9, 2011 @ 5:50 e m

 27. Lotta:

  ”Väl kämpat. Du har lyckats printa ner 8 stycken, A4-sidor i en kommentar. Kan nog ha hoppat över en hel del del av ert i mitt svar nu.”

  Tack, prioriteringar får man stå ut med. Men nja det var nog inte 8 sidor från mig, det var en hel del kopierade citat från dig där.

  ”Nejdå. Det är fakta. Inte Argumentum ad populum!”

  Hänvisning till vad ”folk” uppfattar/inte uppfattar är alltid AAP, det är en fråga om vilka belägg man har och att folk ”tycker så” eller ”säger så” bevisar inte det stämmer.

  ”Tyvärr kan jag inte bevisa den positiva bilden av mannen. Varken med inspelat material eller signerade kommentarer.”

  Att folk själva säger de tycker så bevisar inte det är så. Det krävs empiri för att ha belägg för sådana påståenden.

  ”Från de kvinnliga vänner och kollegor jag har omkring mig.”

  Är dubbelt dålig information, dels för att inga garantier finns de vet vad som är sanning och dels för att vad dina kompisar säger visar inte vad som är sant om samhället utan vad som är sant gällande vem du väljer att umgås med.

  ”Jag skulle gärna vilja se ett exempel på en sådan text. Innehållet har ju trots allt stor betydelse.”

  Hur trivs du med den här texten?

  http://transgenus.eu/tg/?conv=antisemit&url=http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/varfor-pratar-vi-inte-om-mannen

  ”Ja det är en målande text. Har läst den tidigare i samband med, att en kvinna beskrev ett destruktivt misshandelsförhållande.”

  Vilket bara är larv, det går att smyga in åsikter, men det går banne mig inte att smuyga in fysiskt våld och de där teorierna sågades längs skoknölarna i dokumentären könskriget där den misshandlade kvinnan sade hon mycket väl visste skillnaden.

  ”Vi är kungar och drottningar över våra egna liv. Ingen hjälper någon som inte hjälper sig själv. Tror jag fick den insikten redan som barn.”

  Människor är olika (män och kvinnor är också olika), sålunda är alla sådana där påståenden felaktiga när de appliceras på hela mänskligheten. Det stämmer på vissa människor, inte på andra. Exempelvis kvinnor som inte hjälper sig själva får oftare hjälp från män än en man hade fått det från en kvinna.

  Kvinnor i allmänhet är jämfört med män livrädda för svaga personer. När en kvinna blir arbetslös är hennes pojkvän mindre och mindre sannolik att dumpa henne, när en man blir arbetslös är det större risk han dumpas av flickvännen för varje dag som går.

  Rent allmänt är det lättare att vara man på toppen och överlägset lättare att vara kvinna på botten.

  ”Att endast gräva ner sig i litteratur och media, som påvisar hur män framställs negativt, säger ju sig självt endast kan skapa känslor av uppgivenhet.”

  Vem har sagt jag endast läst om det? Detta är bara ett av de ämnen jag läst om, mitt specialämne är dock politisk korrekthet och misandry är en av många konsekvenser av politisk korrekt dominans i skola och media.

  ”Det vore som om jag skulle dagligen fördjupa mig i grovt förnedrande relationer. Med sadistiska inslag där kvinnan misshandlades av män.”

  Sådana händelser handlar om privatpersoner. Detta handlar om organisationer, om politiska beslut och om demokrati. När det gäller privatpersoner är det bara att göra slut och skaffa en ny, men det går inte att göra slut med statliga myndigheter eller skolpersonal.

  ”Jag förstår vad du menar. Och för att belysa det här mer, så vore det väl bättre om ni lade fram dessa felaktiga artiklar!?”

  Det har vi gjort, den artikel du fick ovan är varken ny eller okänd.

  ”Hellre än, att lägga fram artiklar, om t ex kvinnor som köper sex i Afrika. Eller misstänkliggör kvinnliga barnskötare för möjlig pedofili. Därför att det skapar samma agg, som den ni känner. Och motsvarar det ni protesterar mot.”

  Men lyssna på dig själv, du konstaterar att det redan skrivs om män som köper sex och det skrivs redan om manliga pedofiler. Hur ursäkter du då att INTE skriva om kvinnor som köper sex och kvinnliga pedofiler? Skall vi ha lika rättigheter eller skall kvinnor ha rätten att bara få läsa vad de vill medan män är de enda man skall få bomba med skit?

  Och jag har redan förklarat att kvinnor som du inte reagerar på att man skriver om manliga pedofiler och män som köper sex, men ni bevisar du vad jag sade genom att reagera på likadana artiklar om kvinnor.

  ”Nu är det så här Erik, vad du än tycker om saken. Så har jag aldrig sett generellt på mannen som ett offer. Ta det hellre som en komplimang. Mer än att bli sårad för att du/ni hellre vill uppfattas som offer(?).”

  Nu är det så här att ordet ”offer” bara är tramsretorik. Jag har läst både kommunikationsteori och retorik så jag imponeras inte av att folk försöker fixera på ORDET som används, om man kallar det offer eller inte är skit samma.

  Frågan är om vi skall ha en lagbok för män (som säger pedofilartiklar är ok) och en annan lagbok för kvinnor (som säger pedofilartiklar är osunt – för att använda ditt ord)?

  ”Kvantitet har väl viss betydelse. Hur ofta träffar en blixt en människa i jämförelse med att en våldtäkt genomförs?”

  Det beror på vad du räknar som våldtäkt. Det är inte särskilt många som åtalas för våldtäkt och ännu färre som döms (dvs som bevisas ha begått den). Men om vi skall betrakta en anmälan i sig som bevis så är det likvärdigt med att betrakta det som en träff av blixten om du är 1 kilometer inom det område där den slog ner.

  För då vet vi inte om du träffades men möjligheten finns och det verkar ju beträffande våldtäkter vara allt som krävs, att den (oavsett bevis) KUNDE ha hänt.

  ”Sedan är det nog viktigt att förstå, att en fullbordad våldtäkt(inte halvt genomförda morgonsamlag mellan gifta). Utan fullbordade våldtäkter är nog en av kvinnans största mardrömmar.”

  Min poäng är att de flesta våldtäkter du hör talas om inte alls är fullbordade våldtäkter. Överfallen exempelvis är bara runt 10% av anmälningarna (och hur stor del av anmälningarna är ens välgrundade nog att gå till åtal?)

  ”Annars kan jag förstå er känsla kring, att det ”tjatas om det ständigt och jämt”. Är det i media eller just på ROKS forum, du uppfattat det här ”tjatet”?”

  Överallt, inte bara i ROKS, inte bara i media utan även på politisk nivå som med detta lagförslag om samlagskontrakt.

  ”Ok, visst kan det finnas en och annan störd kvinna som kanske ger sig på en fysiskt mindre man.”

  Vad babblar du om? Män försvarar sig i allmänhet inte mot kvinnligt våld så en kvinna som är fysiskt svagare kan tryggt bruka våld mot en man. Som här i fullt dagsljus.

  ”Finns det någon statistik, som bevisar att det skulle vara fallet?”

  Det beror på vad du kallar våldtäkt. En studie gjordes på ett universitet i USA efter definitionen att övergrepp är oönskade sexuella handlingar, och våldtäkt är oönskat samlag. Charlene Muehlenhard konstaterade följande siffror

  Oönskade sexuella handlingar
  Kvinnor 98%
  Män 94%

  Oönskade samlag
  Kvinnor 46%
  Män 63%

  De flesta fallen handlar om berusning.

  ”Ni menar ju själva, att det är onödigt att ha fullständig fördelning mellan könen inom t ex yrkesområdena. Så varför vill ni påpeka att det ska var fallet inom brottsområdet?”

  Yrkesfördelningen visar vad man är bra på
  Brottsfördelningen däremot visar vad samhället gillar.

  Om man bara sätter dit svarta personer för brott signalerar man rasism är ok.
  Om man bara sätter dit judar för brott signalerar man antiseminitism
  osv..

  ”What! Precis som om det skulle vara mer sant! Jag sprider ingenting. Jag talar av egen erfarenhet. Något du tycks ha mer av från filmvärlden än i verkligheten.”

  Egen erfarenhet är faktamässigt värdelös. Även om alla svarta killar du träffat betett sig som svin betyder det inte alla svarta killar är svin. Det visar vilka du valde att träffa och våra sociala relationer är selektiva, inte slumpmässiga.

  ”Nu flyger lögnerna ur munnen på dig! Nej i motsats till dig gräver jag inte ner mig i feministisk propaganda. Vart har jag påstått att hemmafruar behöver beskydd någonstans!?”

  Det är lätt att svara på: Du anklagade ”oss” för att värna om hemmafrun, värna betyder just skydda och för att vi skall kunna skydda nån måste den personen först behöva skydd från något. Vilket betyder du just kommunicerat att hemmafruar är under attack.

  ”Jag har enkelt gjort min analys av den propaganda du med dina biologiska teorier om fertila kvinnor, mäns referenser och smak av kvinnor i kombination med all annan rapakalja kring hur dåliga kvinnor är i jämförelse med män på arbetsmarknaden…..”

  Propaganda? Biologi är ingen ”teori” utan ett bevisat faktum. Jag har noga researchade fakta och empiri, inga PR-trick och inget jag hört från mina kompisar heller.

  ”Bra ge då attan i hur andra lever sina liv. Eller propagera för vad kvinnor tycker om eller anses lämpliga att utföra!”

  Jag är ingen byråkrati! Heller ingen organisation eller liknande som kan jämställas med min kritik av just sådana förteelser.

  ”Det var inget problem med hur jag behandlade honom! Han trivdes i mitt sällskap. Och ”guess what?” Jag har aldrig haft något problem att få sex med män. För det mesta har det skett i längre relationer.”

  Jag har aldrig sagt du haft problem med relationer eller sex, jag har sagt att dina påståenden den mannen ville ha en kvinna med ett annat jobb var grundlöst svammel.

  ”Det handlade snarare om att han inte ville binda sig ordentligt. Och haft en nyss avslutad skilsmässa. Hur vore det om du skaffade dig lite livserfarenhet före du försöker läxa upp andra med dina teorier!?”

  Egen livserfarenhet är inte värd ett dugg när det handlar om att beskriva omvärlden. Du uppfattar inte allting omkring dig, det är därför vetenskap skall handla om empiri. Du skall inte bara ta intryck från dina kompisar, du skall ha representativt urval.

  ”Jag har inte talat om att någon skulle bli en ”bättre” människa av mer problem! Eller någon ”kosmisk” rättvisa. Jag har talat om, att människor GNÄLLER OCH GRINAR för skitsaker.”

  Det är inte skitsaker för dem! Dina känslor är inte mer verkliga än deras känslor. Ytterligare en orsak att utgå från empiriska fakta, inte vad folk själva tycker sig ha sett.

  ”Ofta är det människor som egentligen inte har några problem i tillvaron. Snarare bör de titta inåt och fixa lite kirurgis analys på sitt eget själsliv, än att t ex kasta skit mot någon annan.”

  Vem är du att bestämma vem som har problem i tillvaron? Ytterligare en orsak att kräva empiri på påståenden.

  ”Ibland kan jag uppfatta dig som lite väl mycket besserwisser! Du är duktig men att bestämma vad jag sett har du inte förmåga till!”

  Du sade själv du inte märkt den misandry som finns i media, i skola, i politiken etc, men den kritik av kvinnor som finns på ett så litet ställe som Genusnytt den har du märkt.

  ”Nej! Men du är dock förbannat bra på intrigera!”

  Det är inget intrigerande, det är i bägge fallen sanning. För nazisterna var judar rika, för feminister är män rika. Och i bägge fallen ansågs kompensationsdiskriminering vara lösningen.

  ”Nej, men jag vet att du läst någon teori, om att kvinnor endast faller för status!”

  Det är ingen teori, det är bevisade fakta. Vid ex, EN studie tog man bilder av tre killar (Helfigur) och frågade under en hel dag kvinnor vem som var snyggast (skala 1-10). På bilderna stod det kort vilka jobb killarna hade. Och mycket riktigt så gav kvinnorna högst betyg till killen som hade det fetaste jobbet.

  Vad tjejerna inte visste var att det inte fanns tre utan NIO bilder, man roterade jobben för att kartlägga hur statusfixerade kvinnor är i medel och sålunda fick samma bild som gavs poängen 4 plötsligt snyggpoäng 9 när de roterade honom till ett rikare jobb.

  ”Dina teorier brukar dock aldrig passa in på mig.”

  Teorierna beskriver kvinnor i medel, det är ingen som sagt de måste stämma på varken dig eller de kvinnor du väljer att umgås med. Som jag förklarat är personliga upplevelser och kontakter inte representativa för omvärlden.

  ”Jag tror inte jag är ensam om, att tolka in annat, än en ren opposition mot feminismen, när ni drar in just området ”kvinnor” i negativ klang.”

  År det negativ klang att påpeka kvinnors snyggingpoäng följde en text som roterades för att få svaret på hur viktigt de flesta kvinnor tycker mannens status är? Vad skulle då vara positiv klang? Att ljuga om resultaten? Att inte prata om kvinnor alls?

  Beträffande den negativa synen på män behandlas den i dessa två böcker.

  http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=0773530991
  http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=0773528628

  Kommentar av Aktivarum — juli 9, 2011 @ 8:04 e m

 28. @Erik
  ”Är dubbelt dålig information, dels för att inga garantier finns de vet vad som är sanning och dels för att vad dina kompisar säger visar inte vad som är sant om samhället utan vad som är sant gällande vem du väljer att umgås med.”

  Du låter lite negativ. Kan inte hålla med om det jag skrev var ”dubbelt dålig information”!? Mitt syfte var att förklara att allmänhetens bild av mannen inte fullständigt och komplett var lika negativ som din uppfattning.

  Det genom att ge exempel på många, som jag vet har ordnade förhållanden med män. Fullt upp med sina yrken och intressen, för att ens tangera en tanke på att det springer omkring ”onda män” utanför fönstret. Men om du vill att alla ska hata män, så kan vi ju låtsas att så är fallet.

  ”..dels för att inga garantier finns de vet vad som är sanning och dels för att vad dina kompisar säger visar inte vad som är sant om samhället utan vad som är sant gällande vem du väljer att umgås med.”

  Mitt exempel skulle beskriva och beskrev trots allt, att samhället delvis består av andra kvinnor, än dem du beskriver. Det finns aldrig några garantier för att folk talar sanning vid forskningsundersökningar heller. De kan ju ljuga under testerna. Precis som i verkliga livet. Är det släkt och vänner till mig, så vet jag åtminstone att de talar sanning.

  ”Hur trivs du med den här texten?”

  Ja när ordet ”man” byttes till ”Jude”, så blev det ju onekligen en annan bild. Jag hade i och för sig inte läst artikeln före ordbytet heller. Så jag skulle kunnat notera den rasistiska klangen i artikeln utan ordbytet, som generaliserade mot alla män.
  Förstod att man bytts till jude. Var ordet taliban utbytt mot något i slutet på artikeln?

  ”Vilket bara är larv, det går att smyga in åsikter, men det går banne mig inte att smuyga in fysiskt våld och de där teorierna sågades längs skoknölarna i dokumentären könskriget där den misshandlade kvinnan sade hon mycket väl visste skillnaden.”

  Är du på lite dåligt humör? Jag förstår inte varför den lilla historien med kokta grodan inte även kunde vara applicerbar i ett destruktivt misshandelsförhållande!? Misshandelsförhållanden ska ju trappas upp med först psykisk misshandel och sedan fysisk, så jag tycker grodan passar in där med. Har män patent på den kokta grodan historien?

  ”Människor är olika (män och kvinnor är också olika), sålunda är alla sådana där påståenden felaktiga när de appliceras på hela mänskligheten. Det stämmer på vissa människor, inte på andra. Exempelvis kvinnor som inte hjälper sig själva får oftare hjälp från män än en man hade fått det från en kvinna.” ”Människor är olika (män och kvinnor är också olika), sålunda är alla sådana där påståenden felaktiga när de appliceras på hela mänskligheten. Det stämmer på vissa människor, inte på andra.”

  Ja nu ska du något vettigt. Har aldrig ansett annorlunda.

  Många människor älskar även ofta lidande människor. Det får dem att känna sig lite starkare själva. Människor som är starka och står för egna åsikter tar egna vägar föder ofta istället ilska och avund hos andra. Människor som öppet visar sitt lidande blir ofta ömkad av många andra. Och på något sätt cementeras offersituationen, eller den lidande människan av andras ömkande. Istället för att få peppande hjälp. Vi kan ju fråga oss vem som hjälper vem, när vi ömkar med människor i tillvaron? Är det kanske egentligen mer oss själva? Ömkandet får oss ju egentligen att känna oss starkare än de andra svagare. Eller?

  ”Exempelvis kvinnor som inte hjälper sig själva får oftare hjälp från män än en man hade fått det från en kvinna.”

  Jag tror nästan det kan ha skiftat idag, då så många kvinnor är högutbildade och mer självständiga. Jag tror det finns många kvinnor, som får hjälpa sig själva precis, som män alltid fått göra idag.

  ”Nu är det så här att ordet “offer” bara är tramsretorik. Jag har läst både kommunikationsteori och retorik så jag imponeras inte av att folk försöker fixera på ORDET som används, om man kallar det offer eller inte är skit samma.”

  Jag fattar inte vad du hängt upp dig på? ”Offer” är ju något ni män brukar säga, att feminister menar att kvinnor skulle vara.

  ”Vem har sagt jag endast läst om det?

  Det handlade inte om vad du personligen läst. Jag syftade på vad ni män gräver ner er i för negativ litteratur och media på GenusNytt och liknande bloggar.

  ”Kvinnor i allmänhet är jämfört med män livrädda för svaga personer. När en kvinna blir arbetslös är hennes pojkvän mindre och mindre sannolik att dumpa henne, när en man blir arbetslös är det större risk han dumpas av flickvännen för varje dag som går.”

  Då kan man ju undra vad det är för flickvän som pojkvännen valt. Hade de en relation byggd på kärlek, eller var den kanske mer att han var en bankomat? Jag tror även att det inte helt behöver bero på mannens tillfälliga arbetslöshet. Utan hur han ställer sig till den situationen hemma. Kastar han in handuken och tar till flaskan inom kort. Eller söker han febrilt arbete och kanske kommer, med egna uppfinningsrika entreprenörslösningar? Eller blir han lättretlig och tappar humöret. Då är ju huvudproblemet inte arbetslösheten, till skilsmässan. Utan hur han hanterar arbetslösheten.

  ”Rent allmänt är det lättare att vara man på toppen och överlägset lättare att vara kvinna på botten.”

  Njae de finns några kvinnliga uteliggare där jag bor. Det finns många alkohol- och psykiskt sjuka kvinnor med. Det ligger inte alltid på toppen. Inte ens på botten. Det finns många kvinnor utan män vid sin sida, som är sjukpensionärer.

  ”Jag har aldrig sagt du haft problem med relationer eller sex, jag har sagt att dina påståenden den mannen ville ha en kvinna med ett annat jobb var grundlöst svammel.”

  ”Grundlöst svammel” ! Och vem är du att bedöma en relation jag, med högsta sannolikhet var mer tät med än dig!?

  ”Överallt, inte bara i ROKS, inte bara i media utan även på politisk nivå som med detta lagförslag om samlagskontrakt.”

  Jo men det är ju inget som går igenom!

  ”Egen livserfarenhet är inte värd ett dugg när det handlar om att beskriva omvärlden. Du uppfattar inte allting omkring dig, det är därför vetenskap skall handla om empiri. Du skall inte bara ta intryck från dina kompisar, du skall ha representativt urval.”

  Jag är inte någon skolflicka. Visst är livserfarenhet en merit. Den universitetsplats jag fick var i en klass på 20 platser och det tog in folk, med annorlunda bakgrund. Just för att erfarenhet sågs som en viss kunskapsbank. Om du var företagare eller kom från utlandet eller hade någon blandad utbildning bakom dig var det positivt.

  Jag förstår annars att empiri är bra. Erfarenhet bör dock inte förkastas.

  ”Det är inte skitsaker för dem! Dina känslor är inte mer verkliga än deras känslor. Ytterligare en orsak att utgå från empiriska fakta, inte vad folk själva tycker sig ha sett. ”

  Jag säger inte sådana saker för att jävlas. Utan av en sådan där värdelös erfarenhet, som du förkastar! Just nu tycks du spela rollen som den goda och vill få mig till den onda. Det är inte alltid det bästa att ömka med människor för att det ska bli starka och komma vidare. Tvärtom.

  ”Du sade själv du inte märkt den misandry som finns i media, i skola, i politiken etc, men den kritik av kvinnor som finns på ett så litet ställe som Genusnytt den har du märkt.”

  Det går inte att jämföra. GenusNytt plockar nyheter från hela världen kring t ex kvinnlig brottslighet.

  Den blir dessutom mer koncentrerad och ensidigt i jämförelse med dagspressen, som även tar upp mycket annan information. Det är därmed förklarligt att det inte ger samma reaktion. Den artikeln du visade med omvänt ord kring man och jude var rasistisk. Och likande artiklar har jag faktiskt inte sett.

  ”Vad babblar du om? Män försvarar sig i allmänhet inte mot kvinnligt våld så en kvinna som är fysiskt svagare kan tryggt bruka våld mot en man. Som här i fullt dagsljus.”

  ”Svammel” och ”Babblar om” !? Jag babblar inte om någonting. Gör du!? Trots att egen erfarenhet inte har betydelse för dig. Så fick jag faktiskt en hårdsmäll tillbaka av en buffligkille, som jag gav en lätt örfil (på krogen) efter att han puttat till mig i ett tidigare förhållande. Han var många år äldre och mycket större. Det var många år sedan, så visst kan killar ge tillbaka. Jag säger inte, att det var rätt, med den lätta örfilen jag gav. Inte heller hans puttande. Så slipper vi den diskussionen.

  ”Det är inget intrigerande, det är i bägge fallen sanning.”

  Ja förutom att det inte hade något som helst, med mina värderingar att göra!

  ”Det är lätt att svara på: Du anklagade “oss” för att värna om hemmafrun, värna betyder just skydda och för att vi skall kunna skydda nån måste den personen först behöva skydd från något. Vilket betyder du just kommunicerat att hemmafruar är under attack.”

  Jag hittar faktiskt inte den kommentaren!?Om så är fallet, så använde jag troligen fel verb i stundens hetta. Jag är ju inte mer än människa. Dessutom är det många gånger fler positiva kommentarer, från er män kring hemmafruar, än kvinnor som t ex arbetar som ingenjörer. Eller har företag, så på det sättet kan man ju se det som att ni åtminstone månar om hemmafruar mer än annat. Hemmafruar få ju inga inlägg som säger att de tar pappornas plats. Utan inlägg där kvinnor är chefer, ledare eller får plats på volvo som ingenjörer får mycket kritiska synpunkter.

  ”År det negativ klang att påpeka kvinnors snyggingpoäng följde en text som roterades för att få svaret på hur viktigt de flesta kvinnor tycker mannens status är? Vad skulle då vara positiv klang? Att ljuga om resultaten? Att inte prata om kvinnor alls?”

  Skrev du ihop det sista lite snabbt? Fick inte ihop texten.

  Tack för boktipsen. kollar in dem vid tillfälle.

  Kommentar av Lotta — juli 9, 2011 @ 11:39 e m

 29. Lotta:

  ”Du låter lite negativ. Kan inte hålla med om det jag skrev var ”dubbelt dålig information”!? Mitt syfte var att förklara att allmänhetens bild av mannen inte fullständigt och komplett var lika negativ som din uppfattning.”

  Men du har inte undersökt allmänhetens bild av mannen empiriskt. Du har dels ingen garanti folk ens vet vad som är sant och dels så är det till antalet för få personer du pratar med för att ge en bild av ”allmänheten”

  ”Det genom att ge exempel på många, som jag vet har ordnade förhållanden med män. Fullt upp med sina yrken och intressen, för att ens tangera en tanke på att det springer omkring ”onda män” utanför fönstret. Men om du vill att alla ska hata män, så kan vi ju låtsas att så är fallet.”

  Jag har aldrig sagt en manshatare hatar alla män, det är män i allmänhet, män som kultur, män som struktur som misandry handlar om. Det är mycket vanligt att manshatiska kvinnor är gifta med en man som de tycker är väldigt ”annorlunda” män i allmänhet. Och ännu vanligare de tror världen vore ett paradis om alla män vore som just DERAS man.

  ”Mitt exempel skulle beskriva och beskrev trots allt, att samhället delvis består av andra kvinnor, än dem du beskriver. Det finns aldrig några garantier för att folk talar sanning vid forskningsundersökningar heller. De kan ju ljuga under testerna. Precis som i verkliga livet.”

  Ja och därför så bör forskning alltid grundas på empiri och observationer – inte intervjufrågor. Men marxismens forna – och feminismens nuvarande ställning är den motsatta, forskning för dem är att intervjua och sedan tolka själva.

  ”Är det släkt och vänner till mig, så vet jag åtminstone att de talar sanning.”

  Nej, du vet möjligen de är ärliga men om de inte aktivt sysslar med empirisk analys finns ingen garanti deras ärliga åsikt ger en sann bild av världen.

  ”Ja när ordet ”man” byttes till ”Jude”, så blev det ju onekligen en annan bild.”

  Jo jag sade ju det, och denna text är alltså inte bara i DN (illa nog) utan den är dessutom där utan att DN fick en storm av kritik för den.

  ”Jag hade i och för sig inte läst artikeln före ordbytet heller. Så jag skulle kunnat notera den rasistiska klangen i artikeln utan ordbytet, som generaliserade mot alla män.”

  Det var inte din personliga reaktion vi diskuterade utan hur allmänheten såg på artiklar som svartmålade män. Här är dock originalet – samma känsla?

  http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/varfor-pratar-vi-inte-om-mannen

  Här är en länk till Isobels blogg där hon kommenterar. Gör detta tankeexperiment, byt ut man mot invandrare, manlighet mot invandrkultur och revolutionär mot rasist.

  http://isobelsverkstad.blogspot.com/2010/06/trippelhatet-och-maktlosheten.html

  ”Förstod att man bytts till jude. Var ordet taliban utbytt mot något i slutet på artikeln?”

  Nej, som du kan se i originalet ovan var ”taliban” det ord Malin Ullgren använde i DN.

  ”Är du på lite dåligt humör? Jag förstår inte varför den lilla historien med kokta grodan inte även kunde vara applicerbar i ett destruktivt misshandelsförhållande!? Misshandelsförhållanden ska ju trappas upp med först psykisk misshandel och sedan fysisk, så jag tycker grodan passar in där med. Har män patent på den kokta grodan historien?”

  Då jag tränat kampsport så vet jag mycket väl att man inte kan trappa upp fysiskt våld från ”inte-fysiskt-våld”. Man kan aldrig smyga in ett slag för att nån står och skriker. Man kan inte knäcka revbenet på nån som respons på att bli knuffad. Det märks direkt var gränsen går mellan folk som är arga och knuffar på varandra och när nån börjar försöka attackera den andre. Ta exempelvis denna film, först knuffar kvinnan bort mannen och skriker sannolikt ”vad f– gör du!” Därefter vill hon slåss och ta till knytnävsslag och sparkar.

  http://www.metro.se/stockholm/har-hamnas-hon-pa-tafsaren/EVHkgh!nYD6O2HxGgZs2/

  ”Ja nu ska du något vettigt. Har aldrig ansett annorlunda. Många människor älskar även ofta lidande människor. Det får dem att känna sig lite starkare själva. Människor som är starka och står för egna åsikter tar egna vägar föder ofta istället ilska och avund hos andra.”

  Jovisst, det är ju precis därför man har tillbringat några årtionden med att beskriva kvinnor som ”Lidande” under manligt förtryck. Och när man har den goda sidan klar är det dags att hitta en skurk, en gång var det ”direktörer” nu är det ”mannen”

  ”Jag tror nästan det kan ha skiftat idag, då så många kvinnor är högutbildade och mer självständiga.”

  Nej det har inte skiftat, tvärtom ju högre utbildade kvinnor är ju högre krav på män ställer de och det är vanligare kvinnor i den högutbildade gruppen har varken man eller barn, (för män är det precis tvärtom – ju högre utbildning och lön – ju mer sannolikt fru och barn). Detta är ett jätteproblem för svarta högutbildade kvinnor i USA, de vill ha en man som är utbildad med högre lön än dem själva att bilda familj med – och han skall absolut helst vara svart.

  Problemet är att det är kvinnorna man satsat på medan de svarta männen i allt högre grad hamnat i fängelset. SÅ när svarta kvinnor väl känner sig ”redo” var är mannen de skall bilda familj med?

  ”Jag fattar inte vad du hängt upp dig på? ”Offer” är ju något ni män brukar säga, att feminister menar att kvinnor skulle vara.”

  Ja precis, och vi brukar kritisera feminismen rätt hårt! Så varför skulle det enligt mig vara mer ok att diskutera exakt samma sak men byta perspektiv till män?

  ”Det handlade inte om vad du personligen läst. Jag syftade på vad ni män gräver ner er i för negativ litteratur och media på GenusNytt och liknande bloggar.”

  Jämfört med vad? Var hittar du en positiv bild av män någonstans? Kan du länka nånstans som ger en positiv bild av manlighet?

  ”Då kan man ju undra vad det är för flickvän som pojkvännen valt.”

  För det första var det inte EN eller enstaka person jag pratade om utan en stor empirisk studie. För det andra: Vad hade pojkvännen att välja mellan menar du? Killar i allmänhet blir inte utsatta för raggningförsök som ger dem illusionen av ett ”val”

  ”Hade de en relation byggd på kärlek, eller var den kanske mer att han var en bankomat?”

  Kärlek ÄR byggd på pengar (eller rättare sagt, status). Vad vi kallar kärlek är en biologisk överlevnadsmekanism för urval av män med högre chanser till överlevnad (och kvinnor som är hälsosamma och i fertil ålder). Pengar fanns inte på den tiden så kvinnors urval byggde på beteenden som markerade hög status och mäns på tecken för hälsa och ungdom – än idag helt uppenbara saker.

  Så kvinnor blir i allmänhet mer kära i män som beter sig som om de hade gott om pengar. Detta stämmer främst på två sorters man. Män som har pengar och kriminella bedragare. Av den orsaken är var och varannan kvinna ”bränd” nåt helt uppenbart i boken förklädd till man http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9173510866

  Författarinnan blev så illa behandlad av vissa kvinnor (när de trodde hon var man) hon ville nita dem.

  ”Jag tror även att det inte helt behöver bero på mannens tillfälliga arbetslöshet. Utan hur han ställer sig till den situationen hemma. Kastar han in handuken och tar till flaskan inom kort.”

  Som sagt det handlar om statusmarkering. När mannen inte har arbete (som är en position i samhället) så beter han sig heller inte som om han hade status av arbete. När kvinnan är deprimerad så beter hon dig inte som om hon är lycklig heller. Poängen av studien var att när du är deprimerad är män mer sannolika att hjälpa dig, när män är deprimerade är du mer sannolik att stötas bort från dem.

  Dvs visad styrka är viktigt för dig men mannen behöver inte ha styrkedemonstration från dig. Något som förvirrar de kvinnor vars skola har promotat könsneutralitet.

  ”Eller söker han febrilt arbete och kanske kommer, med egna uppfinningsrika
  entreprenörslösningar? Eller blir han lättretlig och tappar humöret. Då är ju huvudproblemet inte arbetslösheten, till skilsmässan. Utan hur han hanterar arbetslösheten.”

  Det där låter som nåt Dr Phil skulle sälja.

  I en empirisk studie är det nämligen precis samma sak. Du säger alltså att det inte är nåt fel på judar, felet är hur judar i allmänhet hanterar arbetslöshet. Men då säger du ju just att det ÄR fel på judar för det är så judar är funtade.

  ”Njae de finns några kvinnliga uteliggare där jag bor. Det finns många alkohol- och psykiskt sjuka kvinnor med. Det ligger inte alltid på toppen. Inte ens på botten. Det finns många kvinnor utan män vid sin sida, som är sjukpensionärer.”

  Jag sade lättare, dvs fler män är chefer, fler män är uteliggare. Jag sade inte att inga kvinnor är det, jag sade männen var fler.

  ””Grundlöst svammel” ! Och vem är du att bedöma en relation jag, med högsta sannolikhet var mer tät med än dig!?”

  Vem är jag? Jag kan givetvis bara bedöma det du berättar här men om du ger en korrekt bild är jag den som kan bedöma varför något gått snett och hur det kunde förbättras. Det är den jag är, den som förbättrar andra!

  ”Jo men det är ju inget som går igenom!”

  Gur vet du det? Mig veterligen har man inte bestämt det ännu och värre saker har gått igenom i vår riksdag.

  ”Jag är inte någon skolflicka. Visst är livserfarenhet en merit. Den universitetsplats jag fick var i en klass på 20 platser och det tog in folk, med annorlunda bakgrund. Just för att erfarenhet sågs som en viss kunskapsbank.”

  Vilket är faktamässigt helt felaktigt! Men det kanske är svårare att kritisera ett universitets byråkrater när de sitter och ljuger än det är att kritisera vad folk säger på en privat blogg som genusnytt? (andra gången jag påpekar)

  Det är en av de saker som är så imponerande med Tanja Bergkvist, i sin debatt i filosofiska rummet köpte hon inte trams för att det kom från en rektor.

  https://aktivarum.wordpress.com/2010/03/07/filosofiska-rummet-feat-tanja-bergkvist/

  ”Om du var företagare eller kom från utlandet eller hade någon blandad utbildning bakom dig var det positivt.”

  Javisst, men inte för att de gett fakta för att det är bra till något utan bara för att de tyckte så. En gammal god återgång till medeltiden, man säger inte emot adeln. Eller Sovjet, man lär sig hålla med byråkratin och partiet i vad än de påstår.

  ”Jag förstår annars att empiri är bra. Erfarenhet bör dock inte förkastas.”

  Erfarenhet utan resultat som styrker dem är något helt förkastligt. Något vi borde ha lärt oss från Sovjet-tiden men istället för att erkänna förlust så förkastade de ansvariga persoerna bedömningsgrunden ”verklighet” och blev postmodernister.

  ”Jag säger inte sådana saker för att jävlas. Utan av en sådan där värdelös erfarenhet, som du förkastar!”

  Jag förkastar inte erfarenheter för att jävlas, jag gör det för att de är situationella. Om du semestrar i Milano är det inte applicerbart ens på en annan person som semestrar i Milano, än mindre för att säga ”Italien är underbart”

  ”Det går inte att jämföra. GenusNytt plockar nyheter från hela världen kring t ex kvinnlig brottslighet.”

  Alla tidningar plockar nyheter från hela världen. Det är i regel mestadels TT som plockat ut dem åt oss.

  ”Den blir dessutom mer koncentrerad och ensidigt i jämförelse med dagspressen, som även tar upp mycket annan information. Det är därmed förklarligt att det inte ger samma reaktion. Den artikeln du visade med omvänt ord kring man och jude var rasistisk. Och likande artiklar har jag faktiskt inte sett.”

  De flesta har inte sett några sådana artiklar förrän man byter ut orden heller – Så indoktrinerade är de i mångfaldsteori och identitetspolitik det är först när det handlar om rätt grupp de bryr sig alls. Här är tex lagom dos rasism.

  http://transgenus.eu/tg/?conv=invandrare&url=http://blogg.yourlife.nu/amanda-schulman/2011/01/12/till-mannen/

  ”Svammel” och ”Babblar om” !? Jag babblar inte om någonting. Gör du!? Trots att egen erfarenhet inte har betydelse för dig. Så fick jag faktiskt en hårdsmäll tillbaka av en buffligkille, som jag gav en lätt örfil (på krogen) efter att han puttat till mig i ett tidigare förhållande.”

  Åter, jag har inte sagt ingen kille gör det, jag sade killar i allmänhet inte gör det. Dvs om du tar en slumpmässigt utvald kille är chansen en bra bit över 50% han gör ingenting. Poängen är att ni tjejer sällan interagerar med killar slumpmässigt.

  ”Ja förutom att det inte hade något som helst, med mina värderingar att göra!”

  Det påstod jag inte heller. Jag sade problemet var att dina värderingar är att om man låter personer med de där värderingarna vara så löser det sig. Den värderingen gör det möjligt för en liten mängd manshatare att dominera en mycket större grupp kvinnor. (Precis på samma sätt dominerade en minimal grupp nazister tyska folket.)

  Just för kvinnorna gör ingenting, det är inte de som attackeras mest.

  ”Jag hittar faktiskt inte den kommentaren!?Om så är fallet, så använde jag troligen fel verb i stundens hetta. Jag är ju inte mer än människa.”

  Här är den

  ”Det är ganska genomskinligt att så många av er värnar, om hemmafrun och propagerar för att kvinnor bör vara mer hemma med barnen. Eller inte beträda manliga yrkesområden.”

  Skyddar frun? Propagerar för att kvinnor bör vara hemma mer? Inget kunde vara mer fel. Vi propagerar ingenting. Däremot propagerar feminister för att kvinnor av politiska/demografiska orsaker skall vara hemma mindre och vi kritiserar dem och deras attacker.

  Det lustiga är dock att samma feminister när relationer tar slut förespråkar mammmas rätt till ensam vårdnad. Det är alltså bara när mannen och kvinnan är ihop de vill mannen skall vara mer med barnen – dvs mannen skall vara med barnen när det gynnar mamma.

  Det är vad de kallar ”barns bästa” helt enkelt.

  ”Dessutom är det många gånger fler positiva kommentarer, från er män kring hemmafruar, än kvinnor som t ex arbetar som ingenjörer. Eller har företag, så på det sättet kan man ju se det som att ni åtminstone månar om hemmafruar mer än annat.”

  Nej det kan man inte! Vi män struntar i vad kvinnor jobbar med! Kvinnor tycker mannens jobb är viktigt att veta och prata om – det gör inte män. Vi bryr oss främst om tre saker.
  1 attraktion (Sexighet, ungdom)
  2. Hennes intresse (hur hon behandlar mig)
  3. Trivsel (hur vi trivs tillsammans)

  Det är många fler män som föredrar hemmafruar framför karriäristbrudar för karriäristbrudar behandlar vanligen mannen sämre.

  (Catherine Hakim som har forskat i saken konstaterade de flesta kvinnor varken vill vara karriärister eller hemmafruar, de flesta kvinnor ca 60% vill vara nåt mellanting)

  Det är likadant hos kvinnor fast omvänt, det är många fler kvinnor som föredrar män gifta med jobbet än män som är hemma med barnen. Det handlar om kommunikation! Som sagt, kvinnor behöver ha statusmarkering från mannen, mannen behöver INTE ha statusmarkering från kvinnan.

  ”Hemmafruar få ju inga inlägg som säger att de tar pappornas plats. Utan inlägg där kvinnor är chefer, ledare eller får plats på volvo som ingenjörer får mycket kritiska synpunkter.”

  Precis som arbetslösa män får kritiska synpunkter av kvinnor för sitt beteende. Ett argument du angav som förklaring till att tjejerna gör slut när män blir arbetslösa.

  ”Skrev du ihop det sista lite snabbt? Fick inte ihop texten.”

  Jag påpekade alltså att den poäng som kvinnor ger mäns attraktion påverkas av den information som ges om männens status (det var vid denna studie bilder, kvinnorna träffade inte männen och sålunda fanns det bara ett sätt för kvinnorna att bedöma männens inbördes status, att läsa texten som beskrev hur männens karriärer såg ut.

  Denna text roterades mellan alla tre bilderna just för att visa att oavsett vem av de tre männen som beskrevs som sopåkare och oavsett vilken av de tre männen som beskrevs som klubbägare så påverkade detta vilken poäng deras utseende (attraktion) fick av kvinnor.

  Är det kvinnofientligt att berätta resultatet av denna studie? OM kvinnor bevisligen dras till status, är det fientligt mot kvinnor att inte ljuga om det?

  Kommentar av Aktivarum — juli 10, 2011 @ 1:10 e m

 30. @Erik

  ”Men du har inte undersökt allmänhetens bild av mannen empiriskt. Du har dels ingen garanti folk ens vet vad som är sant och dels så är det till antalet för få personer du pratar med för att ge en bild av “allmänheten”

  Jag förstår att du har något ekonomiskt syfte av att beskriva en allmän misandry! Trots att hela idén är idiotisk. Du strävar så starkt för denna bild, så du skapar en självuppfyllande profetia. Det hjälper varken män själva eller samhället!

  Kommer ni få mer bidrag av staten för era mansorganisationer om den bilden förstärks? Och du får väl viss betalning för att motarbeta andras åsikter, såsom mina?

  Jag sade dessutom som sagt, att det handlade om en del av befolkningen inte allmänt!

  Jag kan tänka mig dig i vardagen sittande framför en människa som kanske säger, – Jag tror bestämt att folk blivit mer positiva på jobbet den här veckan! Och du skulle troligen svara, – Nej enligt en biologisk vetenskapsempiri, så är människor allmänt olyckliga! Och dessutom hatade!

  Du använder teorier i tron att samhället ska bli, enligt den bild du önskar. Alla som har viss kunskap vet att vetenskapliga teorier kan användas i manipulativt syfte. Du är värre en statlig myndighet!

  Människor är komplexa. Uppväxten och miljön har ett visst syfte förutom de biologiska generna.

  ”Och ännu vanligare de tror världen vore ett paradis om alla män vore som just DERAS man. ”

  Det där skulle lika gärna kunna vara en projektion. Du som så ofta talar för att män endast vill ha unga, sexiga och fertila kvinnor. Och icke att förglömma sådana som är trivsamma! No brain – no Pain!

  Det sorgliga blir ju att du själv står för en viss del av den så kallade misandry, med den simpla synen på mannen. Varför inte på en gång använda en robotkvinna, så kan ni ju ställa in hur hon ska vara, – Oh, Erik come and take me from the misandry..

  ”Då jag tränat kampsport så vet jag mycket väl att man inte kan trappa upp fysiskt våld från “inte-fysiskt-våld”. Man kan aldrig smyga in ett slag för att nån står och skriker..”

  Men det är ju en ganska stor skillnad, att utöva en kampsport och att vara delaktig i en destruktiv relation. Jag har läst lite på ämnet och har även erfarenhet. När jag säger erfarenhet, så handlar det om livserfarenhet. Och i den ingår egna upplevelser, vänners, familjs och bekanta i omgivningen.

  Det är visst vanligt att det börjar med mentalt stryk för att sedan trappas upp. Den här typen av förövare, börjar ofta isolera partnern från vänner och familj. Ingen av dem duger att umgås med o.s.v. Talar sedan nedsättande om personen och på det sättet psykar förövaren ner personen.

  Sedan kan våldet trappas upp med fysiskt våld. Därför är liknelsen med grodan som läggs i vattnet före det börjar koka så beskrivande. När folk säger, varför lämnar han/hon inte sin partner, så är det just för att denna långsamt som grodan blivit kokt i grytan.

  ”Det är många fler män som föredrar hemmafruar framför karriäristbrudar för karriäristbrudar behandlar vanligen mannen bättre.”

  Antar att du menar att hemmafruarna behandlar män bättre! Neheee….Förvånande att det kom från dig! Kan det vara så att de männen sitter och trycker på Aktivarum och Genusnytt!?

  Men nu är det så att alla lever kanske inte efter att behaga mannen. Utan skaffar sig den utbildningen och den karriären de vill! Jag talade med min systerdotter igår som bekräftade igen. Att hon och hennes unga vänner verkligen inte struntar i sin egen utbildning och sina egna mål för att vänta in en man! Hon sade även att killarna i hennes ålder inte ville ha någon tjej, som struntade i sina egna intressen och mål!

  ”Dvs visad styrka är viktigt för dig men mannen behöver inte ha styrkedemonstration från dig. ”

  Sånt här snack från dig gör mig ganska irriterad. Inse att människor inte lever allena för, att vänta in eller behaga en man! Är en kvinna framåt och visar styrka, så är syftet eller orsaken INTE att imponera på män.

  Hon kan ha den personligheten, delvis för att hon tvingats ta hand om sig själv ganska mycket sedan barnsben. Delvis för att det är sådan hon blivit som människa av livets bergodalbana! Klarar sedan inte män av din typ, av kvinnor, så de måste sitta på forum och propagera för hur kvinnor ska vara är det mycket synd om dem!

  ”Det där låter som nåt Dr Phil skulle sälja.”

  Nej, din nedlåtande människa! Alla sitter inte och glor på dumburken. Det är sunt förnuft och inget hämtat från någon Dr Phil!

  ”Nej det har inte skiftat, tvärtom ju högre utbildade kvinnor är ju högre krav på män ställer de och det är vanligare kvinnor i den högutbildade gruppen har varken man eller barn, (för män är det precis tvärtom – ju högre utbildning och lön – ju mer sannolikt fru och barn).”

  Höga och höga krav. Troligen vill kvinnorna ha män, som vill ha mer än en söt knulldocka med livmoder. Med högsta sannolikhet en livskamrat de kan respektera och kommunicera med på ungefär samma nivå.

  ”Propagerar för att kvinnor bör vara hemma mer? Inget kunde vara mer fel. Vi propagerar ingenting. ”

  Jag skulle definitivt kalla följande för propaganda: ” Det är många fler män som föredrar hemmafruar framför karriäristbrudar”

  ”Precis som arbetslösa män får kritiska synpunkter av kvinnor för sitt beteende. Ett argument du angav som förklaring till att tjejerna gör slut när män blir arbetslösa.”

  Nej, så sade jag inte! Jag förklarade att orsaken till skilsmässan kunde bero på hur mannen hanterade sin arbetslöshet! Inget konstigt. Sätter han sig på trottoaren och halsar en flaska rödtjut. Eller har han viss kämparglöd, så han lyfter telefonluren och ringer runt efter nytt arbete. Det kan ju göra en viss påverkan inför en eventuell skilsmässa.

  ”Var hittar du en positiv bild av män någonstans? Kan du länka nånstans som ger en positiv bild av manlighet?”

  Det är ju en smaksak vad som ses som manligt! Det finns väl inga speciella positiva länkar om kvinnor heller!? Just nu tycker jag att det är ganska mycket tramsigt i media kring manlighet.

  ”Vilket är faktamässigt helt felaktigt! Men det kanske är svårare att kritisera ett universitets byråkrater när de sitter och ljuger än det är att kritisera vad folk säger på en privat blogg som genusnytt? (andra gången jag påpekar)”

  Nej du får du lugna ner dig med ditt översitteri! Du kan se samma fenomen vid rekrytering av människor till företag. Nog fan är det bra med skiftande erfarenhet. Det är inte ”faktamässigt” felaktigt!

  ”Det är en av de saker som är så imponerande med Tanja Bergkvist, i sin debatt i filosofiska rummet köpte hon inte trams för att det kom från en rektor.”

  Ja och kan det kanske bero på att Tanja Bergqvist, förutom att hon ofta visar söta foton på sig själv (Det sista var ju det enda män bryr sig om). Även arbetat som rektor själv!?

  Har man suttit på universitetsnivå i stort sett hela yrkeslivet och bara ser dessa lokaler, så kan vem som helst komma in i skolmiljön! Jag har varit ute i samhället, verkligheten och sett andra sidor än biologiska teorier och matematik. Det blir ett annat matnyttigt perspektiv det med!

  Kommentar av Lotta — juli 10, 2011 @ 7:59 e m

 31. Lotta:

  ”Jag förstår att du har något ekonomiskt syfte av att beskriva en allmän misandry! Trots att hela idén är idiotisk. Du strävar så starkt för denna bild, så du skapar en självuppfyllande profetia. Det hjälper varken män själva eller samhället!”

  Nej jag har inget ekonomiskt syfte – feminism däremot är en informationsindustri i miljardklassen – Några av de feministiska ekonomiska syftena kan du kan läsa om i Daphne Patais bok ”Heterophobia”

  ”Kommer ni få mer bidrag av staten för era mansorganisationer om den bilden förstärks?”

  Det finns inga ekonomiska syften (det finns det däremot bevisligen inom genusindustrin), det vore bra för alla om feminister fick mindre bidrag för sin manshatiska manlighetskritik dock, nu har jag svarat två gånger redan skall det behövas tre?

  ”Och du får väl viss betalning för att motarbeta andras åsikter, såsom mina?”

  Nej, som i fallet W Farrell är det tvärtom! Han blev rik på tiden han satt i feministiska styrelser, kritiserade män och lyssnade på kvinnor. När han började lyssna på män också och inte bara enbart på kvinnor så slutade uppdragen att komma. Kvinnoorganisationer (som sitter på pengarna) var aldrig intresserade av en jämställdhet som inkluderade att lyssna på män.

  Kort sagt man tjänar pengar på att vara feminist, inte på att inte vara det.

  ”Jag sade dessutom som sagt, att det handlade om en del av befolkningen inte allmänt!”

  Ja men det handlar fortfarande om att få kvantitativa data från personer som aldrig gjort nån kvantitativ studie och sålunda inte kan veta svaren. Inom retoriken kallas vad du hänvisar till för ”sociala samtal” det är samtal som aldrig haft som syfte att ge information om världen utan där man säger vad som är mest sannolikt att bygga sociala relationer.

  Dvs man tror så för man måste tro det i den sociala cirkeln för att det skall ge positiva känslor för de närvarande. Typiskt exempel på sådan information är skvaller.

  ”Jag kan tänka mig dig i vardagen sittande framför en människa som kanske säger, – Jag tror bestämt att folk blivit mer positiva på jobbet den här veckan! Och du skulle troligen svara, – Nej enligt en biologisk vetenskapsempiri, så är människor allmänt olyckliga! Och dessutom hatade!”

  Nej, som jag just förklarade för dig så kan jag retorik och vet skillnaden mellan sociala och informativa samtal. När nån säger så till mig vet jag de försöker bygga sociala band, jag tror inte de försöker lära mig nåt och jag vet precis vad jag skall svara.

  Skillnaden mellan mig och de flesta är att jag vet varför man gör dessa saker. De flesta gör precis samma sak men utan att tänka på det.

  ”Du använder teorier i tron att samhället ska bli, enligt den bild du önskar.”

  Nej, de kulturer och de människor jag beskriver (oftast de flesta) är redan på det sätt som jag beskriver. Samhällets byråkrati har idag så mycket pengar att den kan ge vad än för bild den vill ge, folk blir för tusan medietränade i att ge vad än för bild som bestämts.

  ”Alla som har viss kunskap vet att vetenskapliga teorier kan användas i manipulativt syfte. Du är värre en statlig myndighet!”

  Att du ens tror en privatperson kan vara värre än en statlig myndighet är rätt skrämmande. Inser du skillnaden i makt och inflytande mellan myndigheter och privatpersoner som måste göra allt själv? Jag tror inte du inser den skillnaden.

  ”Människor är komplexa”

  Datorer, bilar, månlandningar och mediciner är också komplexa. Det betyder inte man inte kan veta saker om dem. Komplexitet i sig är ingen ursäkt till okunskap! Komplexitet är en svårighetsgrad.

  Vissa former av fysik är hundra gånger mer komplexa än människor. En mycket känd fysiker som testade social människokunskap upptäckte de taktiker han lärt sig funkade så bra att han tappade intresset och återgick till fysiken för att senare vinna nobelpriset.

  ”Uppväxten och miljön har ett visst syfte förutom de biologiska generna.”

  Jaså? Vilket syfte då menar du?

  ”Det där skulle lika gärna kunna vara en projektion.”

  Bortsett från att projektioner liksom påstådd komplexitet är samma sorts påhittade kontrollmekanismer.

  ”Du som så ofta talar för att män endast vill ha unga, sexiga och fertila kvinnor. Och icke att förglömma sådana som är trivsamma! No brain – no Pain!”

  Endast? Vem har inbillat dig att du kan byta ut mina ord. Jag sade främst – inte endast. Det är två helt olika betydelser.

  ”Det sorgliga blir ju att du själv står för en viss del av den så kallade misandry, med den simpla synen på mannen.”

  Att kalla män simpla (för att de inte motsvarar påhittade ideal) är just Misandry!

  ”Varför inte på en gång använda en robotkvinna, så kan ni ju ställa in hur hon ska vara”

  Det där å sin sida kallas Misantropy! Att förkasta människosläktet motiverat av deras oförmäga att motsvara samma sorts påhittade ideal. – Om människan inte är mer än så är allt skit typ!

  Förr var det kyrkans språk, nu är det politiska språk. Komplex, Projektioner, Värdegrund etc. Allt för att piska människan till lydnad!

  ”Men det är ju en ganska stor skillnad, att utöva en kampsport och att vara delaktig i en destruktiv relation.”

  Jovisst. Och det är också skillnad mellan att vara i en sk destruktiv relation (som kan betyda vad som helst) och att vara i en våldsam relation – som bara kan betyda EN sak.

  I kampsport finns det två olika tävlingsformer. Semi- och Fullkontakt. Semikontakt är när man ”touchar” med kontroll. Fullkontakt är när man drämmer i. Man kan inte göra det sistnämnda och säga man gör det förstnämnda.

  ”Jag har läst lite på ämnet och har även erfarenhet. När jag säger erfarenhet, så handlar det om livserfarenhet. Och i den ingår egna upplevelser, vänners, familjs och bekanta i omgivningen.”

  Visst, och vilka tror du skött utbildningarna? Vilkas erfarenhet tror du förts ut i samhället? Renee Frangeur beskrev hur Eva Lundgren hade en drottnings ställning i ROKS visste du det? Se ”Dokument inifrån” könskriget. Och man kan fortfarande inte smyga in våld i icke-våld.

  ”Det är visst vanligt att det börjar med mentalt stryk för att sedan trappas upp.”

  Lyssna bara på det där språket ”mentalt stryk” varför säger du inte skäll och bråk, det är ju vad det betyder eller hur?

  ”Den här typen av förövare, börjar ofta isolera partnern från vänner och familj.”

  Varvid partnern om hon vill kan göra slut! Detta är alltså när en bråkig kille isolerar partnern, han har ingen makt över henne förutom den hon ger honom pga sexuell attraktion.

  ”Ingen av dem duger att umgås med o.s.v. Talar sedan nedsättande om personen och på det sättet psykar förövaren ner personen.”

  Vilket måste ske med hennes medgivande. Annars är det bara att göra slut! (temporärt kanske kan få honom att skärpa sig för övrigt) Hon måste ju inte vara med just DEN killen hela livet eller hur? Men detta är den blinda vinkeln. Att kvinnor VÄLJER en man över en annan vilket styr mansrollen.

  Ren biologi alltså.

  ”Sedan kan våldet trappas upp med fysiskt våld.”

  Nej, fysiskt våld kan inte smygas in. Jag har för övrigt aldrig i hela mitt liv råkat ut för en växling från en obehaglig till våldsam situation utan att märka det och män råkar i allmänhet ut för mer sådana våldsamma situationer än kvinnor gör.

  Samma sak en släkting. När hans tjej brukade våld mot honom visste han mycket väl om vad hon gjorde. De är såklart inte ihop idag. Han är hellre ensam än med en kvinna som kastar möbler på honom.

  ”När folk säger, varför lämnar han/hon inte sin partner, så är det just för att denna långsamt som grodan blivit kokt i grytan.”

  Nej, det där nåt Eva Lundgren hittade på. Det finns en orsak hon flyttade till Sverige, de ville inte veta av hennes trams ens på skolorna i Norge.

  ”Antar att du menar att hemmafruarna behandlar män bättre!”

  Nej, men om du med ”behandlar” menar ”intresse” så visar statistiken entydigt att hemmafruar är mer intresserade av en man än karriäristkvinnorna är. Det är dock skillnad mellan att jag säger det och att statistiken visar kvinnor själva gör det valet.

  Samma statistik visar dock det inte är hemmafruar utan ”lagom-kvinnor” som behandlar män bäst.

  ”Neheee….Förvånande att det kom från dig!”

  Det kommer från statistiken, inte från mig.

  ”Men nu är det så att alla lever kanske inte efter att behaga mannen. Utan skaffar sig den utbildningen och den karriären de vill!”

  Jag har aldrig påstått nån lever eller skall veva efter att behaga mannen (jag har inte spekulerat över varför kvinnor gör saker, endast VAD de gör för saker) så vad är poängen med att ta upp ämnet?

  ”Jag talade med min systerdotter igår som bekräftade igen. Att hon och hennes unga vänner verkligen inte struntar i sin egen utbildning och sina egna mål för att vänta in en man!”

  Jag har aldrig påstått det, varför svarar du på saker jag inte påstått? Jag känner inte din systerdotter, jag vet inte ens om hon är i ålder att veta nåt mer avancerat än Lady Ga-Ga:s texter.

  ”Hon sade även att killarna i hennes ålder inte ville ha någon tjej, som struntade i sina egna intressen och mål!”

  Och killarna i hennes ålder säger i sociala samtal vad de tror kvinnor själva vill höra. Sociala samtals syfte är som sagt enbart att bygga och underhålla sociala band – inte information. Om killar tror tjejer inte accepterar dem så säger de vad tjejer vill höra. Nåt Warren Farrell behandlade i sin bok ”Women cant hear what men dont say”

  Samma sak gäller tjejer. De brukar ljuga om hur många sexpartners de har – vilket tester med lögndetektor avslöjat flera gånger. Och du har ju redan visat att om killar är sig själva (om hemska tanke nåt jag säger stämmer) är de enligt dig att betrakta som ”SIMPLA”

  Så när killar är rent sexuella kallas de simpla, när tjejer är rent sexuella kallas de slampa – var är skillnaden?

  ”Sånt här snack från dig gör mig ganska irriterad. Inse att människor inte lever allena för, att vänta in eller behaga en man!”

  Jag har inte pratat om att försöka behaga nån. Jag har diskuterat verkan – inte teoretisk orsak.

  ”Är en kvinna framåt och visar styrka, så är syftet eller orsaken INTE att imponera på män.”

  Jag har inte diskuterat orsaker. Jag har diskuterat effekt – Orsaker är bara spekulationer. Varför nån hävdar något sker påverkar inte ATT det sker.

  ”Hon kan ha den personligheten, delvis för att hon tvingats ta hand om sig själv ganska mycket sedan barnsben.”

  Javisst kan det vara så, men det kan lika gärna vara så att hon fördes bort i UFO när hon var liten, det är bara obevisade spekulationer.

  ”Delvis för att det är sådan hon blivit som människa av livets bergodalbana!”

  Nyss var det du som hävdade människor är komplexa, nu säger du det är nåt så simplet som livets berg och dal bana.

  ”Klarar sedan inte män av din typ, av kvinnor, så de måste sitta på forum och propagera för hur kvinnor ska vara är det mycket synd om dem!”

  Jag har inte pratat om mig själv så hur skulle du veta min typ av kvinna? Vid detta laget vet du att jag inte accepterar påhittade saker.

  ”Nej, din nedlåtande människa! Alla sitter inte och glor på dumburken. Det är sunt förnuft och inget hämtat från någon Dr Phil!”

  Och vad tror du sunt förnuft är för någonting? Vad tror du källan är till åsikter som tillskrivs sunt förnuft?

  ”Höga och höga krav. Troligen vill kvinnorna ha män, som vill ha mer än en söt knulldocka med livmoder.”

  Nu har jag inte sagt det är vad män vill ha så vad sysslar du med? 100 m Fritolkning eller? Jag sade attraktion, intresse (från henne) och trivsel. På vilket sätt har det nåt att göra med en docka? När var det sist en docka visade intresse för nån?

  ”Med högsta sannolikhet en livskamrat de kan respektera och kommunicera med på ungefär samma nivå.”

  Gäller det de kvinnor som blir misshandlade av sin pojkvän också eller är det bara de gånger det gick vägen som de egenskaper kvinnor föredrar i en man räknas?

  ”Jag skulle definitivt kalla följande för propaganda: ” Det är många fler män som föredrar hemmafruar framför karriäristbrudar”

  På vilket sätt är det propaganda? Det är vad statistiken visar. Samma statistik visar att lagombrudar är mer populära än hemmafruar så då är det väl lagombrudar jag förespråkar och knappast hemmafruar.

  ”Nej, så sade jag inte! Jag förklarade att orsaken till skilsmässan kunde bero på hur mannen hanterade sin arbetslöshet! Inget konstigt.”

  Just det, hur män hanterar sin arbetslöshet, det var en empirisk studie, det var alltså inte en man som kvinnor behandlade så, det var män i allmänhet som behandlades så av sin flickvän när de blev arbetslösa – jämfört med hur kvinnor behandlades av sin man i samma situation.

  Observera även hur du använder ”det skulle kunna vara så här…” som argument utan att först presentera nån källa (common sense är ingen källa) som ger dig orsak att tro det är så.

  Det skulle med samma logik kunna vara så för gud vill det, det skulle även kunna vara rymdvarelser. Inga som helst bevis hard dock getts för att endera alternativ stämmer.

  ”Sätter han sig på trottoaren och halsar en flaska rödtjut. Eller har han viss kämparglöd, så han lyfter telefonluren och ringer runt efter nytt arbete. Det kan ju göra en viss påverkan inför en eventuell skilsmässa.”

  Nu går du åter in på spekulation. Poängen är att kvinnor isf inte behöver visa kämpaglöd för att deras pojkvän skall tycka dem värda att ha. Det är bara MÄN som bemöts med sådana krav. Varför?

  Åter tecken på att dessa ideer om vad män skall vara är ren biologi. Mannen skall vara en kämpe av ingen annan orsak än kvinnan TYCKER så.

  Män om ni vill ha sådana män varför tjatar ni då om egalitära ideer? Det blir ju aldrig egalitärt eftersom en kvinna INTE behöver motsvara de ideerna. En kvinna behöver inte vara en kämpe.

  ”Det är ju en smaksak vad som ses som manligt!”

  Svaret är nej alltså?
  Och nej manlighet är inte en smaksak.

  ”Det finns väl inga speciella positiva länkar om kvinnor heller!?”

  Nej eller hur?
  http://healthland.time.com/2011/06/28/why-women-are-better-at-everything/

  ”Just nu tycker jag att det är ganska mycket tramsigt i media kring manlighet.”

  Du verkar varken ha koll på hur mycket negativt media skriver om män eller hur mycket positivt media skriver om kvinnor, Till och med när män VINNER ett test så skriver media som rubrik kvinnor är bättre. Wake up!

  http://www.aftonbladet.se/wendela/article11035807.ab

  ”Nej du får du lugna ner dig med ditt översitteri!”

  Översitteri? Det är inte översitteri att kräva byråkrater som påstår saker bevisar sina påståenden med nåt annat än en till åsikt om samma sak.

  ”Du kan se samma fenomen vid rekrytering av människor till företag.”

  Ja jag vet att man lärt ut de åsikterna på vissa HR-utbildningar jag har dock själv varit med och rekryterat folk till företag så jag vet att det inte gör de teorierna mer sanna. En person som tycker nåt är tyckande, en till som tycker samma sak är fortfarande tyckande. Utan empiriska belägg är det tyckande även om fler personer tycker samma sak.

  Och ju fler personer som tycker samma sak ju större blir risken ingen vågar ifrågasätta. Precis som ingen vågade fråga om det var en bra ide att sälja kläder online från boo.com

  ”Nog fan är det bra med skiftande erfarenhet.”

  Jaså, och det påstår du på vilken basis? Annars är hela vårt samhälle, hela vår kultur (en av de rikaste i världen) byggd på specialisering visste du det?

  Statsvetaren Cristopher Lasch konstaterar i sin bok ”Eliternas uppror” att anledningen eliterna säljer ”Mångfaldsteorier” idag är att de helt saknar lojaliteter. De rika viktiga människorna bor inte ens i Sverige, inte ens IKEA finns i Sverige.

  ”Det är inte ”faktamässigt” felaktigt!”

  Det är en ren politisk nödlögn att påstå man blir bättre på en specifik sak genom att ha en massa livserfarenheter i någonting helt annat.

  Om Zlatan tränar några timmar målvakt varje dag blir han inte lika bra på att göra mål så enkelt är det.

  ”Ja och kan det kanske bero på att Tanja Bergqvist, förutom att hon ofta visar söta foton på sig själv (Det sista var ju det enda män bryr sig om).Även arbetat som rektor själv!?”

  Nej Tanja har aldrig arbetat som rektor på ex. Bexells nivå. Hon var även den enda i debatten som inte var professor och hon var den yngsta personen i debatten. Vad hon hade som fördel beskrev hon själv: Som kvinna vågade ingen av gubbarna ge sig på henne.

  OBS,inte ”enda utan ”främsta” (och det gällande ett helt annat sammanhang)
  Enda = Det enda som räknas
  Främsta = Vad som räknas först

  Jag räknade upp tre olika saker, sålunda är uttrycket ”det enda” sakmässigt felaktigt på alla nivåer.

  ”Jag har varit ute i samhället, verkligheten och sett andra sidor än biologiska teorier och matematik. Det blir ett annat matnyttigt perspektiv det med!”

  Att vara någonstans är inte att få en korrekt bild av var man är någonstans. Vetenskapen skapades eftersom man insåg att varken ”jag tycker så…” eller ”gud säger så…” ledde till information som var sann och därför användbar.

  Det är fascinerande att du verkar mena att det finns ett perspektiv som ger en mer sann bild jämfört med att observera kvantativt och analysera resultaten.

  Du förväxlar som jag ser det att ta reda på vad folk tycker om Italien med att skaffa information om vad de skall tycka något om.

  Du kritiserar mig för att undersöka vad vi pratar om, inte vad folk säger om vad vi pratar om.

  Kommentar av Aktivarum — juli 11, 2011 @ 4:22 e m

 32. Erik:
  Och ändå måste du använda Tanja Bergqvist, för att försöka trycka ner en sådan betydelselös människa som mig!

  Sorgligt.

  Kommentar av Lotta — juli 11, 2011 @ 6:10 e m

 33. Det är män av din sort som är de svagaste. Men det vet du säkert, annars skulle du ju inte behövt använda all härskarteknik du just gjort.

  Kommentar av Lotta — juli 11, 2011 @ 7:22 e m

 34. @Erik

  ”Hon var även den enda i debatten som inte var professor och hon var den yngsta personen i debatten. Vad hon hade som fördel beskrev hon själv: Som kvinna vågade ingen av gubbarna ge sig på henne.”

  Jag förstår att hon trollband publiken. För vi är ganska lika hon och jag. Förutom att vi arbetar inom olika områden och jag är anonym på nätet. Hon kommer kunna få vem som helst! Precis som jag. Hon kanske får en professor från utlandet! De är ju inte fy skam.

  Kommentar av Lotta — juli 11, 2011 @ 8:36 e m

 35. Lotta:

  ”Och ändå måste du använda Tanja Bergqvist, för att försöka trycka ner en sådan betydelselös människa som mig!”

  På vilket sätt har jag tryckt ner dig? Genom att länka en artikel som beskriver hur kvinnor är bäst på allting? Genom att länka till an artikel om beskriver hur allt är fel med männen på ett sånt sätt den blir 30-tals tyskland antisemitisk? Genom att förmedla data från Professor Bo Rothstein som går emot vad dina kompisar tror? Förklara gärna på vilket sätt jag tryckt ner dig?

  Kommentar av Aktivarum — juli 12, 2011 @ 6:09 f m

 36. Lotta det är tur att du är anonym annars hade du nog haft problem med dina kundrelationer vid det här laget… om de följt din framfart på nätet… Inte många rätt men detta tar väl priset..

  ”Jag förstår att hon trollband publiken. För vi är ganska lika hon och jag. Förutom att vi arbetar inom olika områden och jag är anonym på nätet. Hon kommer kunna få vem som helst! Precis som jag. Hon kanske får en professor från utlandet! De är ju inte fy skam.”

  Kommentar av CG — juli 13, 2011 @ 2:30 e m

 37. @CG
  Åh vad gulligt! Har du följt efter mig?

  Kommentar av Lotta — juli 13, 2011 @ 2:41 e m

 38. Wow, amazing blog structure! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The entire glance of your site is magnificent, as smartly the content!

  Kommentar av Ferdinand Romano — juli 14, 2011 @ 4:47 e m

 39. Los mejores cortometrajes, genial!

  Kommentar av cortometrajes online — juli 17, 2011 @ 4:37 f m

 40. Thankyou for sharing Psykologidoktorandens funderingar om könsskillnader Aktivarum with us keep update bro love your article about Psykologidoktorandens funderingar om könsskillnader Aktivarum .

  Kommentar av cover letter — juli 18, 2011 @ 2:13 f m

 41. Regards for sharing Psykologidoktorandens funderingar om könsskillnader Aktivarum with us keep update bro love your article about Psykologidoktorandens funderingar om könsskillnader Aktivarum .

  Kommentar av invest liberty reserve — juli 18, 2011 @ 2:14 f m

 42. You have some honest ideas here. I done a research on the issue and discovered most peoples will agree with your blog. After that early period, the Beatles evolved considerably over the years.

  Kommentar av bing games — juli 19, 2011 @ 12:03 e m

 43. Simply discovered your site through google and I consider it’s a shame that you’re not ranked greater since this is a implausible post. To alter this I decided to avoid wasting your web site to my RSS reader and I will try to mention you in one of my posts since you really deserv extra readers when publishing content of this quality.

  Kommentar av car games for kids — juli 20, 2011 @ 3:05 f m

 44. My English communication isn’t so good butprobably I understand everything. Thank u so well for that awesome blog message. I jolly be glad reading it. I think you happen to be a superb author. At this time added your blog to my favorites and will appear back again to ur web web page. Hold up that magic work. I residence to see much more soon.

  Kommentar av car games for kids — juli 20, 2011 @ 4:06 f m

 45. Outstanding content not to mention very easy towards understand story. How do I just do receiving agreement towards submit part of this article with my future news letter? Offering suitable consumer credit rating back to you typically the writer not to mention website link in the web site will not be considered trouble.

  Kommentar av Sanford Wickers — juli 20, 2011 @ 6:32 f m

 46. Rechollo es la tienda online donde se puede conseguir productos gratis o con grandes descuentos. Utiliza juegos para obtener descuentos.

  Kommentar av tienda online rechollo — juli 20, 2011 @ 3:49 e m


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

  aktivarum@gmail.com

  Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

  Gör som 1 383 andra, prenumerera du med.

  Arkiv

%d bloggare gillar detta: