Aktivarum

Genusdoktorander borde veta skillnaden mellan struktur och individ | juli 8, 2011

Men stämmer det verkligen att genusvetare själva ser separation av individ och struktur som något självklart?

DEL 4/4 (so far)

Stefan Björk lyckas med konststycket att få det andra inlägget jag skrev här att handla om honom själv. Inte nog med att han valde rubriken ”Är jag samhällsfarlig?” Långt värre är avslutningen:

”Det skulle alltså vara mitt fel att män inte söker hjälp, mitt fel att män i större utsträckning använder destruktiva självmordsmetoder. Detta vräker Erik ur sig över någon han inte känner”

Här glömde han bort sin utbildning. Genusfolk skall ju tycka strukturer går att frikoppla från individer. Här visas alltså svart på vitt att inte ens han själv kunde hålla isär individ och struktur.

Jag sade aldrig det handlade om Stefan Björk, jag sade det handlade om personer som honom.

”…mäns beteende ett symptom inte på deras ideal utan på hur de behandlas av personer som Stefan Björk.”

Jag pratade om grupper av människor, om det strukturella fenomenet manlighetskritik. Varför skulle någon som är genusvetare och kritiserar manlighet känna sig träffad av kritik mot den struktur han själv ingår i?

”Nog har vi väl passerat gränsen för anständighet här?”

Det är rent hyckleri att skriva som han gör delaktig i en disciplin som kritiserar manlighet (där personer som jag ingår?) och vithet (där personer som jag ingår) och heterosexualitet (där personer som jag ingår).

Hela Björks inlägg har utgångsläget att attacker på ens struktur och attacker på en själv är en och samma sak.

Men det innebär också att genusteorier kritiserar MÄN. Oavsett om man kallar det manlighet, maskulinitet eller mansroll så är det då för varje man precis som han reagerarade. De anser i så fall män vara ett samhällsproblem!

De kallar sedan män mansrollen men blir allt sämre på att dölja det egentligen är männen de är sura på och att mansrollen enskilt inte ens finns, något Cathy Young påpekade redan när det var patriarkat frågan gällde.

”Cathy Young, by contrast, dismisses reference to ”patriarchy” as a semantic device intended to shield the speaker from accountability when making misandrist slurs, since ”patriarchy” means all of Western society.”

Retoriken som skall skydda mansrollskritiker från att utpekas som manskritiker blir också allt mer absurd.

”På samma sätt uppskattar jag män som kategori – på det där larvigt lyriska heterosexuella sättet, klyschigt nog – men är förbannad över manssamhället och alla traditioner och skit som står i vägen för att vi ska kunna utvecklas bäst vi vill som individer och på lika villkor.”

Ovanstående citat kommer från Ella Andréns recension av Solanas på dagens bok. Om namnet är bekant så är det för att det var hon som uttryckte sitt förakt för det moderna samhället i recensionen av Helmerssons bok.

Det är för övrigt på samma sätt som Sverigedemokraterna uppskattar muslimer. Det är bara hur muslimers kulturella beteenden ser ut, vilka värderingar de har och hur deras samhällen ser ut som SD är fientliga till.

Problemet är att det inte finns någon större skillnad på att avsky personer och att avsky deras kultur.

Stefan Björk förväxlar också syfte och metod.

”Erik”, eller vad personen bakom Aktivarum nu heter, inleder med att påpeka att jag blandar ihop filosofi och politik, och där har Erik precis rätt. Pär Ström har politiska syften och har skrivit en politisk text; mitt intresse är filosofiskt, och jag har skrivit en filosofisk analys av Pär Ströms text där jag försöker blottlägga de ontologiska grundantaganden som Ström utgår från.”

Detta är ett felaktigt antagande. Pär Ströms syfte är politiskt men hans text är vetenskaplig. Och resultatet av den filosofiska analysen är helt oanvändbar. Bara ett gäng lösa påståenden utan verklighetsanknytning.

Om min vän har en röd bil och jag har en analysmetod som kommer fram till att bilen är blå så är det inte bilen som skall målas om för att rädda teorin, utan metoden som skall förkastas på basis av att man inte skall ljuga.

”Min ursprungligen filosofiska kritik tolkas som ett politiskt manifest, och därmed dras jag in i en politisk debatt och ett politiskt samtalsklimat som är mig främmande; ett diskussion där det är helt i sin ordning att idiotförklara sina meningsmotståndare.”

Här har vi förväxling av sak och person (en av många), att vad man säger är idiotiskt betyder inte man själv blir kallad idiot.

”Erik har rätt även på denna punkt. Jag är inte intresserad av en debatt utifrån låsta positioner där man skriver för att åhörarna skall välja sida. Ett skäl är att jag är akademiker; jag har inte den psykiska konstitution som krävs för politisk debatt.”

Här har han helt missförstått vad jag skrev om demokratins förutsättningar. 

Förtydligande: Man debatterar dessa frågor för att åhörarna/publiken/befolkningen skall bli så välinformerade som möjligt när de gör sina levnadsval.

De levnadsvalen skall avgöra hur samhället ser ut och vilka värderingar samhället har om sex, familj, religion, utbildning osv. Det är inte ”experter” som skall bestämma de sakerna.

”Ett annat att jag inte har någon självklar position eller åsikt från vilken jag ”debatterar”. Jag har inget färdigt ideologiskt paket att försvara.”

Vilket är helt irrelevant eftersom man inte kan kritisera en position utan att ha en egen position.

”Däremot tillskrivs jag en ideologi i de kommentarer jag har fått.”

Om man deltar i en politisk debatt tillskrivs man givetvis den åsikt man stödjer i den debatten.

”På bloggen Aktivarum menar Erik att jag också gör ett logiskt felslut, nämligen det ”naturalistiska felslutet”: ”Man stödjer automatiskt det man kallar naturligt”.

Om man bortser från Eriks förklenande kommentarer om min kommunikations- och tankeförmåga, så tolkar jag honom såhär:

 1. Björk hävdar att Ström menar att vissa könsskillnader är naturliga.
 2. Björk hävdar att Ström menar att dessa könsskillnader återspeglas i samhället på ett önskvärt sätt.
 3. Björk hävdar att dessa strukturella könsskillnader inte alls är önskvärda.
 4. Det betyder att Björk implicit hävdar att Ström har fel; vissa könsskillnader är inte naturliga.
 5. Det betyder också att Björk implicit hävdar att hans synsätt (inga könsskillnader) är det naturliga, önskvärda och goda.

Redan på den andra punkten så är denna tolkning felaktig. Vad jag hävdade var att Pär Ström aldrig sagt dessa könsskillnader återspeglas på ett önskvärt sätt. Björk har heller inte styrkt Ström anser det.

”Baserat på Steven Pinker drar Erik detta resonemang till sin spets och hävdar att min ”icke-biologiska” ståndpunkt leder till att framgångsrika individer betraktas som glupska och omoraliska, i förlängningen en grupp som måste straffas för deras synders skull.”

Nej, vad jag har sagt är att de åsikterna redan historiskt haft det resultatet. Framgångsrika grupper har förföljts och mördats av mindre framgångsrika grupper över hela världen.

”Erik betraktar mig som en ”präst” som ”från sin upphöjda position i förkunnar att normalt mänskligt beteende är att synda mot gud”

Det där är samma förväxling av struktur/individ som i början av inlägget. Jag sade aldrig Björk själv var det. Jag sade däremot att det har den effekten när man har ståndopunkten att könsrollerna är ett problem.

”Är detta ett utslag av det ”politiska debattklimat” som jag inte förstår, eller menar Erik verkligen att jag är ondskefull och intolerant? Är min filosofiska kritik av Pär Ström rentav samhällsfarlig?”

Var Karl Marx filosofiska kritik av kulaker och andra framgångsrika grupper ofarlig? Björk skall föreställa akademiker, inte en ansvarslös barnunge med total brist på insikt om de konsekvenser dålig teori haft.

”Erik har en poäng när han hävdar att jag gör mig skyldig till det naturalistiska felslutet, nämligen den att ett påstående ofta innehåller implicita påståenden, ibland sådana som man inte förutser. Men i det här fallet håller jag inte med Erik, eftersom han tycks göra ett implicit påstående om mig, nämligen att jag förespråkar något slags icke-biologism. Men det gör jag inte, vilket jag hoppas att detta inlägg klargjort.”

Om han kritiserar Pär Ström för att inte tycka könsrollerna är problem betyder det givetvis att han själv betraktar könsrollerna som ett problem. Något som för övrigt även är default för all genuslitteratur jag sett.

Men då påståendet det ens finns något som heter könsroll i sig är ett betrakta som en straw man från manlighetsfientliga sociologer som Michael Kimmel vars bok ni ser ovan blir det förvirrande.

Observera denna nya praktik på aktivarum att även hänvisa till negativa källor och visa deras omslag.

Vi kan även vända de ”tolkande” sociologernas metoder mot dem själva. Exempelvis om vi godtar kvalitativ vetenskap med snett urval så här är några exempel på vad läsare säger om Michael Kimmels teorier.

”In Guyland, Kimmel describes and analyzes young American males with all the civilized horror of an eighteenth century missionary reporting on the customs and activities of naked heathen cannibals.”

En annan säger

”Kimmel takes a minority subset of badly behaved males and insists this subset represents the larger whole of males whom everyone knows are somewhat better behaved than those he singles out from his ‘guyland’

Ytterligare en säger

He’s attempting to define ”the new man” from a feminist perspective. It’s so blatantly obvious he’s a feminist sycophant. An academic/elitist who wouldn’t know manhood if he tripped over it! This book is utter garbage and wreaks of feminist ”man bad/woman good” propaganda.

Och en till säger

”In the sense that no one ever went broke putting down men and praising women…(Dr. Fail’s book ”Relationship Rescue” tells men ”You’re in the doghouse” and tells women ”Ladies, we just don’t get it. Way to go, Dr. Phil!)

Och här är ännu en

”Little did I know that Kimmel instead uses this book to assert that virtually all young white men are violent, misogynistic sexual predators. Less a study than a polemic, ‘Guyland’ constantly alerts the reader that what we don’t know about the young men in our lives would startle us. ”

Och som jag poängterade i ett tidigare inlägg. Attacker på män är inte journalistik utan politisk sexism.  

Fortsättning följer…


Publicerat i Okategoriserade

7 kommentarer »

 1. Det blir minst ett inlägg till på temat vad Psykologidoktoranden/Genusdoktoranden/Filosofen Stefan Björk påstår.

  Kommentar av Aktivarum — juli 8, 2011 @ 11:10 f m

 2. Akrivarum skrev: ”genusteorier kritiserar MÄN. Oavsett om man kallar det manlighet, maskulinitet eller mansroll”

  Exakt, och nazisterna under 30-talets Tyskland brukar försvara sig med att det inte var judarna de kritiserade, ut det judiska och att judarna hade oproportionerligt stor makt i samhället.

  När de anklagas för manshat brukar feministerna hävda att det är mansrollen de kritisera, inte männen, men läser man vad de skriver står det ofta nedsättande saker om män, inte bara mansrollen.

  Kommentar av Clabbe — juli 8, 2011 @ 4:59 e m

 3. Stefan Björk skriver:
  ”Ett skäl är att jag är akademiker; jag har inte den psykiska konstitution som krävs för politisk debatt.”

  Som akademiker skulle jag vilja påstå att det där är milt uttryckt felaktigt. Vetenskap som grund kräver en debatt och jämförelse av bevis för att kunna skapa en hypotes.

  Det går inte som akademiker att gömma sig bakom att man inte är intresserad av en debatt. Att lägga fram sina empiriska bevis ÄR att debattera och underbygga sin tes. Om Stefan inte är beredd att debattera sin tes och underbygga den med empiriska fakta och andra teorier så är han ingen akademiker.

  Kommentar av robjoh — juli 8, 2011 @ 7:26 e m

 4. Jag gillar att du lyfter upp det faktum att Björk faktiskt har en position och åsikter som han måste stå för. Han försöker i mitt tycke dölja det med att kalla sig agnostiker och säga att han inte har någon riktig position.

  Han har bl.a. sagt att det finns forskning som motsäger den forskning Pär Ström refererar till.
  Men så är det ju med alla forskningsområden. Dvs. det finns alltid motstridiga resultat. Vad man gör då är att ta så mycket data som går i beaktning, kanske gör man s.k. meta-studier, och på så sätt får man fram vad som är mest troligt.

  Vad Björk gjort är dock inte det (tror jag). Utan precis som många feminister har han kikat på någon/några enstaka studier som verkar motsäga det mycket annan forskning pekar på, och tar sedan det som intäkt för att man varken kan säga säga bu eller bä. Detta gjorde också Hanna Lager i sin kritik av Pärs bok: http://www.newsmill.se/artikel/2011/06/28/antifeminister-har-fel-om-att-biologism-r-lika-med-vetenskap

  Kommentar av Jonas P — juli 10, 2011 @ 2:21 f m

 5. Jonas P:

  Vänta bara, det kommer mera 🙂

  Kommentar av Aktivarum — juli 10, 2011 @ 1:18 e m

 6. Aktivarum:

  Undrar om du har någon evolutionspsykologisk förklaring på detta med att vi har ett så enormt motstånd mot att göra vissa saker. Exempelvis göra läxorna, ringa det där samtalet, sätta igång och skriva den där texten, eller liknande.

  Läxorna är kanske tråkigt men jag kan känna enormt motstånd mot att skriva en text som jag ”egentligen” verkligen vill göra. Som nu t.ex. så borde jag analysera intervjumaterial jag har, och detta är något jag tycker är mycket intressant (och jag ligger efter och behöver verkligen göra det). Men ändå säger rösten i huvudet ”kolla mailen”, ”gör det här först bara”, osv. och jag har ett uppenbart stark motstånd emot att sätta igång. Plus att jag vet att när jag väl sätter igång tycker jag bara att det är skoj och intressant och förstår inte varför jag sköt upp det.

  Vet inte men jag tycker att det finns många liknande händelser där detta inträffar och jag har svårt att finna några bra skäl till det. Att exempelvis inte vilja gå och träna kan jag förstå att kroppen inte naturligt vill göra av med energi i onödan t.ex., att inte vilja gå fram och bjuda upp en tjej är också lätt att förstå pga. risken att tappa ansiktet och medföljande skamkänslor. Men dessa till synes små saker som det ändå finns så enormt motstånd mot har jag svårt att förstå mig på…

  Kommentar av Jonas P — juli 11, 2011 @ 10:51 e m

 7. Jonas P:

  ”Undrar om du har någon evolutionspsykologisk förklaring på detta med att vi har ett så enormt motstånd mot att göra vissa saker. Exempelvis göra läxorna, ringa det där samtalet, sätta igång och skriva den där texten, eller liknande.”

  Jodå, fast den kanske inte funkar riktigt som du tror. De flesta av de där sakerna är evolutionspsykologiskt helt onödiga så samhällen har i alla tider tvingats skapa incitament för att vi skall utföra de uppgifterna. Vad du känner är inte så mycket motstånd mot att göra de där sakerna som det faktum att ditt samhälle på sistone och utan att fråga vad du tycker om det roat sig med att plocka bort incitamenten (moroten) för att göra ett bra jobb.

  ”Läxorna är kanske tråkigt men jag kan känna enormt motstånd mot att skriva en text som jag ”egentligen” verkligen vill göra. Som nu t.ex. så borde jag analysera intervjumaterial jag har, och detta är något jag tycker är mycket intressant (och jag ligger efter och behöver verkligen göra det). Men ändå säger rösten i huvudet ”kolla mailen”, ”gör det här först bara”, osv. och jag har ett uppenbart stark motstånd emot att sätta igång.”

  Ja och det är sannolikt för att du har svårt att se meningen med det. Antingen för att morot saknas eller helt enkelt för att moroten är för krokig och kopplingen för otydlig. Du vet vad du skall göra men du har ingen klar bild av varför. Om det exempelvis är ostädat hemma hos dig så föreställ dig du skulle träffa en tjej om två timmar där. Då blir det mycket lättare att se moroten till varför du skall städa upp asap.

  ”Plus att jag vet att när jag väl sätter igång tycker jag bara att det är skoj och intressant och förstår inte varför jag sköt upp det.”

  För att du kunde göra det. Det konstiga är varför du tror att du behöver en orsak att skjuta upp saker när vad du behöver är en orsak att göra saker.

  Kommentar av Aktivarum — juli 12, 2011 @ 6:26 f m


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

  aktivarum@gmail.com

  Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

  Gör som 1 383 andra, prenumerera du med.

  Arkiv

%d bloggare gillar detta: