Aktivarum

Angående Sleepless feministiska kritik av Pär Ström | juni 21, 2011

På rekommendation av en av våra favoritkritiker ”Susanne” så tar jag här en närmare titt på bloggen Sleepless.

Detta är inte första gången Sleepless nämns här. Premiären kom redan i inlägget om feministiska myter. Där konstaterade jag bla.

”Misstaget som Sleepless gjort blir tydligt i frasen ”sina jämnåriga män” Där antyds att männen och kvinnorna gifte sig med varandra. Vad som verkligen har hänt är att kvinnorna i medel gift sig med män från en annan åldersgrupp.”

Professor Bo Rothstein förklarade sammanhanget i en artikel i statsvetenskaplig tidskrift.

Rothstein använder Brian Arthurs ekonomiska forskning om historiska förlopp med ökande marginalavkastning för att förklara hur det går till när initialt små skillnader naturligt utvecklas till allt större skillnader.

Här skall vi dock titta på Sleepless andra inlägg om Pär Ströms bok.

”Jag tycker att Anna Larsson, i motsats till många andra Ström-kritiska röster som inte verkar ha gjort sin hemläxa, har skrivit bra här om Pär Ströms nya bok…”

Den artikeln av Anna Laestadius Larsson hade dock en rejäl tavla som jag redan kommenterat här. Utöver dessa felaktigheter kan vi även passa på att kommentera denna klassiker.

”Det beror så klart på vilken forskning man studerar.

Nej. Om bägge alternativen av ett påstående är lika sannolika så är det överhuvudtaget inte forskning man sysslat med.

Därmed så har vi tre alternativ, vi kan använda empiri, våld eller demokrati. Dvs vi kan avgöra vad som är sant från faktiska resultat, vi kan bestämma den som GAPAR HÖGST vinner eller så kan vi avgöra det genom popularitet.

Och här följer Sleepless svar:

”Till exempel refererar Ström till källor som stödjer det han vill ha sagt, medan välkänd forskning, studier, rapporter och undersökningar som inte stödjer hans uppfattningar eller kritiserar de källor han använder sig av inte bara inte bemöts – de existerar inte”

Men vad som skall bedömas här är om studierna som Pär Ström hänvisar till har rätt i vad de påstår – inte andra studier. Vetenskap är inte demokrati, man röstar inte om vems bil som kommer att fungera bäst. Man bygger bilarna.´

Annars så kunde man lätt vinna alla debatter med lögner bara man producerade tillräckligt med material.

Det vore då mycket mer lönsamt att producera studier som sade emot andra människor än att producera studier som säger något om världen. Sleepless kritiserar även Pär Ström på området familjebildning:

”faktum är att det finns forskning som visar att jämställda par skiljer sig mindre”

Detta hade varit relevant om a) Det fanns en stor mängd jämställda par och b) De var jämt fördelade i alla inkomstgrupper. Men om de jämställda paren domineras av högutbildade välavlönade män så är den statistiken oanvändbar.

En annan studie som Sleepless kritiserar är den som undersöker om kvinnor vill gifta upp sig.

Det är Hakims rapport, publicerad av konservativa tankesmedjan The Centre for Policy Studies, som är ny, men själva studien är gammal och vad den säger är att de 20% av de brittiska kvinnorna som ville gifta upp sig 1940 hade stigit till 38% på 90-talet. Inga män tillfrågades i studien.

Här ser vi samma tendens igen. Diskussionen rör inte empiri i verkligheten som bedömer om vad studien påstår stämmer, istället kommenteras en mängd andra saker som i ärlighetens namn är irrelevanta.

Vi får veta för saken helt oviktiga saker som att Tankesmedjan är konservativ, Studien gammal och rapporten ny. Vi får däremot INTE veta Sleepless hittat statistik som ger oss orsak att ifrågasätta om Hakims studie stämmer.

Man kan då undra om Sleepless har någon orsak alls att tro att förhåller sig på ett annat sätt än Hakim/Pär Ström säger.

Jag har inte tillgång till Hakims bok (omslag ovan) men en av recensionerna jag läst ger en tydlig bild av dess innehåll. Eftersom jag tänkt skriva ett inlägg om just detta ämne (FN-feminism/Effenism) så kommer här relevanta citat:

”One of the major conclusions of this research is that women clearly do not have one view on the issue of work and home, but many.”

”These different preferences result in conflicts between different types of women. Men, on the other hand, are much more homogenous in their preferences, and thus have an advantage over the heterogeneous women. As a result, for many women, much conflict tends to arise because of these diverse preferences.”

Contrary to much feminist rhetoric, many women prefer either part-time work or no paid work at all. Not every women is chafing at the bits to flee the home for a life as a career woman.”

Vi avslutar med ett längre citat så kan ni själva avgöra om vi har ärligt orsak att ifrågasätta Hakim Eller om vissa helt enkelt lärt sig kritisera och ifrågasätta saker helt utan anledning.

Utdrag från Bo Rothsteins – Den moderna könsmaktsordningens grundbult.

Om man jämför med ett ålderstandardiserat index om 100 för hela befolkningen så har i den grupp som har lägst utbildning (enbart grundskola) kvinnor 96% och män enbart 64% procents chans/risk att vara i ett parförhållande jämfört med resten av befolkningen (SCB 1994, s 55). Det betyder att män med låg utbildning i mycket stor utsträckning är ratade på äktenskaps- och sambomarknaden.

Om man däremot ser till den grupp som har högst utbildning (de som har forskarutbildning) så är resultatet precis det omvända. Kvinnorna i denna grupp har 66% chans/risk att vara gifta/sammanboende jämfört med genomsnittet av kvinnor i befolkningen, medan siffran för männen i denna kategori är 135%. För den grupp med näst högst utbildning (tre år eller mer
högskoleutbildning) så är siffrorna 109 för kvinnor och 123 för män (Edlund 1996). ”

Därmed finns det bara ett sätt som kritiken ifråga kan rättfärdigas. Nämligen med en likadan men nyare studie. Annars har vi ingen orsak att ifrågasätta siffrorna utan måste ställa följande fråga:

Om det inte finns någon orsak att tro detta är fel – varför beter de sig som om de hade orsak att tro detta är fel?


Publicerat i Genus, Jämställdhet

11 kommentarer »

 1. Kan inte du kommenterar denna analys av Pär Ströms senaste bok?

  http://psykologidoktoranden.blogspot.com/2011/06/vilka-myter-om-per-stroms-vederlaggning.html

  Den är full av halmgubbar men låtsas vara seriös. Skriven av en doktorand i psykologi med genusinriktning…

  Kommentar av Clabbe — juni 21, 2011 @ 5:39 f m

 2. 1. Det var ett syftningsfel från min sida. Jag har ändrat från ”deras jämnåriga män” till ”jämnåriga män” eftersom det inte var ”män de gift sig med” som menades.

  2. Självklart måste man inte i nån sorts demokratisk ordning ta upp all motstridig forskning som finns i ett område för att skriva om en viss forskning. Men anledningen att jag är kritisk till just Ströms totala ignorerande av studier och forskning som visar motsatsen till de ibland minst sagt lösa reflektioner och slutsatser han drar i boken är att han har gjort en politisk debattskrift, enligt egen utsago byggd ”på sanningens grund”, och står i TV och berättar att han har 112 vetenskapliga källor som – vetenskapligt – krossar den andra sidans politiska myter, men han har i boken inte alls tagit sig ann någon forskning som finns på den andra sidan och som kanske skulle ge ett fördjupande till hans snabbt dragna slutsatser om mäns och kvinnors beteenden. Anledningen att jag skrev ett annat inlägg där jag kollar några av hans källor är för att han pratar om sina 112 ”vetenskapliga” (nåja) källor som den absolut viktigaste delen i boken, men hans slutsatser och reflektioner tycks ibland ganska löst baserade på dessa källor. Jag surnade väl till, kan jag tänka mig.

  3. Fast anledningen att jag citerar den delen ur Hakims debattskrift om kvinnor som gifter upp sig (du, du kan ladda ned den gratis från tankesmedjan som publicerade den, länk finns på Genusnytt) är ju inte för att ifrågasätta resultatet. Mitt inlägg handlar om hur Ström, trots sin starka kritik av feministisk mytspridning som fått honom att skriva en hel bok i ämnet, på sin blogg helt okritiskt och utan att ifrågasätta själv hjälper till att skapa och sprida myter om män och kvinnor. I fallet kvinnor som gifter upp sig har han uppenbarligen helt okritiskt kopierat den konservativa, feministhatande skvallertidningen Daily Mail – vars artiklar därför ska tas med viss försiktighet när det gäller just deras tolkning av studier om kvinnor och män – istället för att läsa rapporten, eftersom han precis som DM utropar den som ny och basunerar ut hur kvinnor idag fortfarande vill gifta sig rikt framför att ha en karriär, när det Hakims studie säger är att på 90-talet så svarade 38% av brittiska (kan naturligtvis i den här frågan inte representera kvinnor överallt) kvinnor (män tillfrågades inte?) att de skulle vilja gifta sig med en man med högre inkomst jämfört med 20% på 1940-talet. Anledningen att jag citerar ur Hakims studie är inte för att motbevisa henne utan för att visa skillnaderna i den och de svepande rubriker den skapat, samt riskerna med Ströms rubrik ”Kvinnor föredrar rik man framför karriär!” vad gäller mytbildning och mytspridning.

  Om man kritiserar journalister och samhällsdebattörer för att okritiskt och utan tillräcklig granskning sprida feministiska myter vidare som Ström gör i sin bok, så är det inte särskilt trovärdigt om man sedan göra samma sak själv.

  MVH
  Sleepless

  Kommentar av Sam — juni 21, 2011 @ 5:50 f m

 3. Clabbe:

  Jodå, har redan sett den där bloggen och har tänkt kommentera den. Bra tips.

  Kommentar av Aktivarum — juni 21, 2011 @ 8:24 f m

 4. Sleepless:

  ”1. Det var ett syftningsfel från min sida. Jag har ändrat från ”deras jämnåriga män” till ”jämnåriga män” eftersom det inte var ”män de gift sig med” som menades”

  Ok, men då kommer det andra problemet. Nämligen att jämförelser måste göras inom samma kategori. Vad tror du händer om vi jämför exempelvis vad barnlösa ogifta 40-åriga kvinnor tjänar med vad barnlösa ogifta 40-åriga män tjänar? Är det männen eller kvinnorna i den gruppen som är utsatta för strukturell diskriminering?

  ”2. Självklart måste man inte i nån sorts demokratisk ordning ta upp all motstridig forskning som finns i ett område för att skriva om en viss forskning. Men anledningen att jag är kritisk till just Ströms totala ignorerande av studier och forskning som visar motsatsen till de ibland minst sagt lösa reflektioner och slutsatser han drar i boken är att han har gjort en politisk debattskrift”

  Det är ju samma sak som det mesta av den moderna samhällsvetenskapen gör. Med skillnaden att Pär Ström inte debatterar i försök att stödja den politiska korrekthetens utopier utan istället visar hur anhängare av de utopierna tar saker för givna som aldrig har bevisats empiriskt. Till och med du själv har konstaterat GLASTAKET är trams. Man säger inte (i dina källor och kommentarer) att kvinnor hindras av män. Man säger att kvinnor hindras av samma saker som hindrar män.

  Dvs om en man är svag och en kvinna är lika svag får ingen av dem jobbet. Om en man identifierar sig lite med företaget, och en kvinna gör det får ingen av dem befodran osv. Om könsskillnaden uppstår pga diskriminering är en annan femma men könsdiskriminering är det inte. Könsdiskriminering är diskriminering av individer för att de är kvinnor. KVINNOROLLEN kan inte diskrimineras. Det vore som att hävda det är diskriminering av sydamerikaner att kräva de kommer i samma tid som svenskar pga deras vana att bussen är en timme sen i hemlandet.

  ”enligt egen utsago byggd ”på sanningens grund”

  Det betyder inte att han visar sanningen. Det betyder han visar att motståndarsidan påstår saker som inte är sanna och att vi därför inte kan bygga saker på deras önsketankar. Detta är rätt jobbigt eftersom bla Margaret Mead och John Money fick ljuga ihop empiri om det sociala könet i åratal som sedan hann spridas i alla akademiska riktningar innan de bägge avslöjades. Sålunda är det många som idag har professurer med dessa som grund.

  ”och står i TV och berättar att han har 112 vetenskapliga källor som – vetenskapligt – krossar den andra sidans politiska myter, men han har i boken inte alls tagit sig ann någon forskning som finns på den andra sidan och som kanske skulle ge ett fördjupande till hans snabbt dragna slutsatser om mäns och kvinnors beteenden.”

  Se ovan, Sleepless. Genom att visa att saker som den andra sidan tar för givna inte är det så gör han det omöjligt att fortsätta debatten på basis av att de tar för givet de har rätt i sina antaganden. När de säger ”blablabla för att det är bevisat att vi är lika sedan födseln” så säger Pär Ström att hans bok visar detta ingalunda är en bevisad och avgjord fråga. Däremot var det många väst-akademiker som under det kalla kriget betraktade det som en avgjord fråga eftersom det var det i Sovjet.

  ”Anledningen att jag skrev ett annat inlägg där jag kollar några av hans källor är för att han pratar om sina 112 ”vetenskapliga” (nåja) källor som den absolut viktigaste delen i boken, men hans slutsatser och reflektioner tycks ibland ganska löst baserade på dessa källor. Jag surnade väl till, kan jag tänka mig.”

  Anledningen denna debatt uppkommer är att många personer betraktar den politiska korrektheten som en avgjord sanning (eller vill göra det – verkligheten är skit – sanning finns inte – enbart deras ideer är värda något) men faktum är att det empiriskt finns mycket få orsaker i världen att ta för givet politisk korrekthet gör påståenden som är bevisat sanna. Vi landar i samma situation som det faktum att under den ekonomiska krisen så sade alla de tre största företagen för finansiell bedömning i USA samma sak i rätten – Deras bedömningar skulle när effekter av felaktigheter visade sig bara ses som ”opinions”

  ”3. Fast anledningen att jag citerar den delen ur Hakims debattskrift om kvinnor som gifter upp sig (du, du kan ladda ned den gratis från tankesmedjan som publicerade den, länk finns på Genusnytt) är ju inte för att ifrågasätta resultatet. Mitt inlägg handlar om hur Ström, trots sin starka kritik av feministisk mytspridning som fått honom att skriva en hel bok i ämnet, på sin blogg helt okritiskt och utan att ifrågasätta själv hjälper till att skapa och sprida myter om män och kvinnor.”

  Det där förstår jag inte alls. På vilket sätt har han spridit myter om män och kvinnor? Din kritik verkar handla om att han har inte de bästa av källor men sedan när ändrar det på något när de bästa av källor säger samma sak som Pär Ström säger? Bo Rothstein säger kvinnor gifter upp sig. Henry Laasanen säger kvinnor gifter upp sig. Vad som däremot INTE presenterats ännu är en empirisk studie som säger motsatsen.

  Å ena sidan har vi alla orsaker att tro kvinnor gifter upp sig. Å andra sidan är feminister osäkra – men de vill inte presentera empiri som ger orsak till sådan osäkerhet. Snarare så kan vi dra slutsatsen att feministiska forskare när de runt millenieskiftet fick veta detta avstod från att forska i saken och istället började en omfattande smutskastningskampanj mot Professor Rothsteins person. Precis som det nu är Pär Ströms person som smutskastas.

  ”I fallet kvinnor som gifter upp sig har han uppenbarligen helt okritiskt kopierat den konservativa, feministhatande skvallertidningen Daily Mail – vars artiklar därför ska tas med viss försiktighet när det gäller just deras tolkning av studier om kvinnor och män – istället för att läsa rapporten”

  Det finns bättre källor javisst men faktum är att de bättre källorna hittills säger samma sak som Pär Ströms källor. Det är bara det att han gör dessa saker på sin fritid vilket som jag förklarat innebär att personer som bestrider honom – även om de ljuger – vinner debatter bara de producerar tillräckligt mycket material – och sedan citerar varandra. Jag har redan visat exempel på denna taktik

  ”And while the gender equal-work phenomenon has been noted before, ”it has been swamped by claims in widely circulated sociological studies … that women’s total work significantly exceeds men’s,” as the authors put it.”

  http://www.slate.com/id/2164268/

  ”eftersom han precis som DM utropar den som ny och basunerar ut hur kvinnor idag fortfarande vill gifta sig rikt framför att ha en karriär, när det Hakims studie säger är att på 90-talet så svarade 38% av brittiska (kan naturligtvis i den här frågan inte representera kvinnor överallt) kvinnor (män tillfrågades inte?) att de skulle vilja gifta sig med en man med högre inkomst jämfört med 20% på 1940-talet.”

  Man kan då tycka att feministisk teori/genusvetenskap (som får miljoner från staten för att syssla med jämställdhetsforskning) för länge sedan hade gjort empiriska studier som undersökte om de kvinnor som på 90-talet sade de ville gifta upp sig faktiskt gjorde det. Man kan tycka detta vore ett mer angeläget ämne än att studera genustrumpeter.

  Kan du förklara varför ingen feminist visar att
  a) Man undersökt saken och b) presenterar resultatet?

  ”Anledningen att jag citerar ur Hakims studie är inte för att motbevisa henne utan för att visa skillnaderna i den och de svepande rubriker den skapat, samt riskerna med Ströms rubrik ”Kvinnor föredrar rik man framför karriär!” vad gäller mytbildning och mytspridning.”

  För att kalla det där mytspridning måste du ju ha EMPIRI som ger dig orsak att tro det inte är sant. Annars är det ju bara missbruk av forskningens förutsättningar. Orsaken feminister kunde börja hävda ”det varierar mellan kulturer” var att Franz Boas skickade sin Lärjunge Margaret Mead till söderhavsöar så att det fanns åtminstone ETT empiriskt exempel på att samhällen utvecklades i linje med relativistisk mänsklig natur.

  Hade man sagt att mansrollen/kvinnorollen i allt väsentligt ser likadana ut i världen så hade det enligt Boas falska logik stöttat nazisternas påståenden. Detta ursäkter dock INTE de lögner som man översvämmade akademin med och det sociologiskt byggda Sovjet begick för övrigt värre brott än nazisterna så antibiologi är inte på något sätt ett fungerande försvar mot förtryck.

  ”Om man kritiserar journalister och samhällsdebattörer för att okritiskt och utan tillräcklig granskning sprida feministiska myter vidare som Ström gör i sin bok, så är det inte särskilt trovärdigt om man sedan göra samma sak själv.”

  Men Pär Ström gör inte samma sak. Vad du glömmer är att i samhällsdebattörernas åsikter går MOT empiri, Pär Ströms åsikter går FÖR empiri. Det är en väsentlig skillnad mellan att säga man är bra på fotboll för att man vinner Champions Leauge och att säga man är bra på fotboll för att en interpretiv forskare/journalist personligen TYCKER det.

  Pär Ström: Män arbetar hårdare än kvinnor – resultat fler män blir chefer

  Femnist: Kvinnor arbetar hårdare än män – resultat fler män blir chefer.

  Pär Ström: Om det feministen sade var sant skulle kvinnor bli chefer.

  Feministen: Kvinnor diskrimineras av hinder

  Pär Ström: Vilka hinder

  Feministen: Njaaaaa de är osynliga

  Kommentar av Aktivarum — juni 21, 2011 @ 10:00 f m

 5. Jag blir bara så fascinerad av skribenter som Sleepless. Istället för att framföra vettig kritik, kritisera forskningsresultat för att de överensstämmer med konservativa värderingar, och dessutom presenteras av tidningar med konservativa värderingar. Snacka om kritisera samhällsdebattörer okritiskt.

  När kartan stämmer överens med verkligheten, är socialkonstruktivistens lösning att först rita om kartan, sedan kritisera verkligheten för att den bör se ut som den nyritade kartan. Den som då påpekar att en karta som ser ut som verkligheten faktiskt är mer relevant, är både reaktionär och konservativ, och dessutom antidemokratisk eftersom att socialkonstruktivisten tycker att var och en borde ha rätt att rita om kartan som den vill, och att det viktigaste med kartan måste vara att den har hög moral (dvs den moraluppfattning som socialkonstruktivisten förespråkar).

  Att kvinnor gifter sig uppåt, och att kvinnor gifter sig med äldre män än yngre är ju hur världen ser ut. Det är ett ovederhäftigt fakta som går igen i ALLA kulturer. Eftersom det inte finns några som helst indikationer på att detta skulle kunna förändras, så är det betydligt bättre att visa konsekvenserna av det, än att drömma om att världen ser annorlunda ut, och sedan kritisera andra för att de inte delar dennes önskedrömmar. Det är inte att argumentera en politisk åsikt att peka på och dra slutsatser av verkligheten, det är att visa på sunt förnuft.

  Kommentar av Mars — juni 21, 2011 @ 10:43 f m

 6. Mmm, det där med att högutbildade kvinnor gifter sig i mindre utsträckning än högutbildade män/har svårare att hitta en partner hörde jag för första gången av en högutbildad kongoles som hade studerat i Kinshasa och som hade iakttagit detta på plats. Hans kvinnliga kurskamrater var i större utsträckning än de manliga ensamstående. Jag har sedan dess funderat på saken men inte haft svaret på varför det är så. Varför är inte en högutbildad kvinna attraktiv på äktenskapsmarknaden? Är det männens fel att hon inte hittar någon eller är det kvinnan som har för höga krav?

  Det där med att kvinnor helst gifter sig uppåt stämmer säkert statistiskt. Om det är kvinnan som har pengarna så vill hon ha någon som är lika rik eller rikare (”arvtagerskan” Paris Hilton dejtade en annan stormrik arvtagare), och om inte det går så måste i alla fall mannen vara i besittning av något som attraherar och ställer kvinnan i underläge. T.ex. Anne Sinclair är ju stormrik pga att morfadern var konstmecenat (stöttade bl.a. Picasso under 20 år och passade på att samla på sig konstverk). Hon läste statsvetenskap och ville bli journalist, tog som 25-åring en anspråkslös anställning som sekreterare på en radiokanal och träffade där en erfaren och grävande journalist, som var hennes ideal. Snygg som hon var så föll han förstås och de fick två pojkar. Sedan var det hon var den stora tv-stjärnan på 80-talet och hon hade ett program där alla tidens högdjur flockades för att bli intervjuade. En dag 1988 hade hon den då relativt okände Dominique Strauss-Kahn som gäst. Han var ekonom och undervisade på ENA – elitskolan för framtida statstjänstemän. Strålande intelligent förstås, men utan kontaktnät. Det hade Anne Sinclair inom medievärlden, politiken m.m., och hon hjälpte honom i att ta sig fram i karriären. För sedan deras första möte så var det ingen annan som gällde och det blev skilsmässa med journalisten. Men det blir ingen första dam av Anne Sinclair, för det kom annat emellan. Lyckan varade fram till en dag i maj 2011.

  Kommentar av Maria — juni 21, 2011 @ 12:03 e m

 7. En annan tv-kvinna som faller för sina gäster är nyhetsankaret Marie Drucker. Numera 36-37 år, supersnygg förstås. Hon har i tur och ordning varit ihop med den lika snygge nuvarande budgetministern Francois Baroin
  http://www.gala.fr/l_actu/on_ne_parle_que_de_ca/marie_drucker_avec_francois_baroin_ce_serait_fini_119387,
  ståupparen och skådisen Gad Elmaleh och nu senast Jean-Michel Jarre.

  Kommentar av Maria — juni 21, 2011 @ 12:27 e m

 8. Maria:

  Klockrena inlägg, snart får du ännu roligare. Som jag berättade för Clabbe är detta bara början. Inom kort kommer en kritik av detta blogginlägg.

  http://psykologidoktoranden.blogspot.com/2011/06/vilka-myter-om-per-stroms-vederlaggning.html

  För den som har svårt att vänta kommer här en tjuvtitt från den del av texten som är färdigskriven:

  ”Kort sagt, Per Ströms essentialism innebär att de existerande skillnaderna mellan könen – som många kallar för ”orättvisor” – är naturliga och önskvärda.”

  Här går psykologidoktoranden Stefan Björk över från dålig kommunikation till rena felslut.

  Det han i detta fall använder är mycket välkänt och kallas det naturalistiska felslutet. Eller för att tala enkel svenska gör följande påstående om sin motståndare: ”Man stödjer automatiskt det man kallar naturligt”

  Jag svarar då Bullshit!

  Kommentar av Aktivarum — juni 21, 2011 @ 1:10 e m

 9. […] när vi har startat debatten med Sleepless så kan vi passa på att även kommentera Stefan […]

  Pingback av Angående Psykologidoktorandens kritik av Pär Ström « Aktivarum — juni 21, 2011 @ 2:57 e m

 10. Har någon sett den där forskningen om att jämställda par skiljer sig mindre som Sleepless nämner? Här i Finland hör man det ofta nämnas till exempel i diskussioner om hur föräldraledigheten borde fördelas mellan föräldrarna, att om man får par att bli mer jämställda, d v s, dela 50/50 på allt, minskar skillsmässorna. Jag är lite nyfiken på vad man egentligen undersökt.

  Kommentar av Siiri — juni 21, 2011 @ 4:04 e m

 11. Siiiri:

  Det material jag har sett visade att jämställda par mer sällan skiljer sig men de jämställda paren bestod av par med bra ekonomi, bra utbildning och som dessutom inte är särskilt gamla då förteelsen med denna sorts relationer inte funnits i flera generationer. Just åldern är en av de viktigaste sakerna här:

  Du kan jämföra med Linda Skugge som först i åratal ger relationsråd till unga kvinnor hur de får jämställda relationer. Sedan skiljer hon sig från sin pojkvän.

  Han är numera ihop med Mara Andersson från Sahara Hotnights (8 år yngre än Skugge för övrigt ifall nån undrar hur väl evolutionspsykologi stämmer in), Skugge med sina relationsråd har idag okänd status på relationsfronten.

  ”I krönikor och blogginlägg under många år har Linda Skugge beskrivit hur hon sliter med vardagslivet för att få livspusslet med jobb, barn och hem att gå ihop.”

  Skugges kommentar säger en hel del:

  ”Jag vill inte svara på varför, det är privat, men jag kan säga att vi fortfarande är bästa vänner och vi har tre fina döttrar som vi tar hand om tillsammans. Det här är inte så dramatiskt, säger Linda Skugge.
  Mer än så vill hon inte kommentera.”

  För att citera en av karaktärerna i TV-serien ”Oskyldigt dömd” (Ja serien där Mikael Persbrandt har huvudrollen, det är dock inte han som talar här)

  ”Att skilja sig är nog ingen skandal i Sverige – inte ens om man är politiker – Om man däremot gjort karriär på att skriva böcker om hur folk håller ihop sina relationer kan det vara lite svårt”

  Kommentar av Aktivarum — juni 21, 2011 @ 7:16 e m


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

  aktivarum@gmail.com

  Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

  Gör som 1 383 andra, prenumerera du med.

  Arkiv

%d bloggare gillar detta: