Aktivarum

Feministisk Bolagskvotering i ett krisdrabbat EU? – Del 1 Viviane Reding har fel | september 6, 2012

Det var bara en tidsfråga innan EU skulle rulla ut en nonsensfråga för att få folk att glömma ekonomin.

Å ena sidan håller EU på att falla samman pga misskött ekonomi. Å andra sidan tycker EU själva att de har gjort ett så bra jobb de nu vill ha ännu mera EU-byråkrati i form av styrelsekvotering.

När viEUws Jennifer Baker intervjuar EU-kommissionär Viviane Reding på ämnet blir det en märklig historia. Baker undrar om inte kvinnor löper mer risk att diskrimineras när de gynnas.

Reding svarar att det inte handlar om att gynna kvinnor, bara om att ge dem en chans.

Som argument anger hon kvinnors 60%-iga andel av universitetsexamina. Faktum är dock att universitet ger ut många olika slags examina och de skiljer sig enormt i värde för styrelser.

”Från 77 till 90 utbildades det 29 263 Civilingenjörer i Sverige vara av 14% kvinnor (I OMXS30 var 13.3% av ingenjörerna kvinnor) Från 77 till 90 utbildades det 2959 studenter vid Handelshögskolan varav 31.4% kvinnor (I OMXS30 var 28.7% av ekonomerna kvinnor) ”Totalt sett mellan 77 och 90 utfärdades det 454 660 examina vid svenska universitet och högskolor.

Om män och kvinnor har samma talang så väljer den kvinnliga talangen alltså systematiskt bort de utbildningar där bolag hämtar folk till styrelser. Detta gäller även vetenskapsvärlden.

”When it comes to certain math- and science-related jobs, substantial numbers of women – highly qualified for the work – stay out of those careers because they would simply rather do something else.”

Vore det inte för att feminister skriker när frågan kommer på tal hade detta varit allmän kännedom.

Men idag när genuskorrekta feminister skall bestämma och allt som har med kön att göra bedöms enligt neomarxismens budord så blir dessa ämnen varken analyserade eller diskuterade.

”The concept of self-selection sets off alarms for many feminists. It seems to suggest that women themselves are responsible for the gender gap. It can also be an excuse for minimizing the role of social forces, including discrimination in the classroom and the workplace.”

Observera att feminister först bestämmer hur samhället borde vara och sedan om det inte blir så tar för givet det måste bero på någon form av diskriminering som inte ens behöver bevisas konkret.

Sålunda använder dessa människor sin tro på diskriminering – som ursäkt för riktig diskriminering.

Marika Formgrens ledare ”Kvotering är diskriminering” tar upp några av problemen med Redings kvoteringsförslag. Bla Kränkt äganderätt, förvriden jämställdhet och kvinnoförakt.

Jämställdhet mellan könen är att män och kvinnor har lika rättigheter och skyldigheter. Det är inte samma sak som lika utfall.

Fast det beror ju redan nu på vem vi frågar. Det finns bevisligen ett antal personer  i maktposition som anser att jämställdhet är lika utfall. Frågan är då varför använda ordet jämställdhet alls?

Viviane Reding pekar på studier som visar fler kvinnor på styrelser innebär företaget går bättre.

Varken hon eller intervjuaren tar dock upp frågan om företagen får en högre andel av de kompetenta kvinnorna när de går bättre – på samma sätt som rikare män tilldrar sig fler kvinnors intresse.

The bottom line is when you take a look around the world, women – if they can win over the Porsche guy – they’d rather have the Porsche guy. – Helen Fisher

Istället tar de för givet att kvinnor gärna skulle välja ett företag som går dåligt och försöka få det på fötter. Ni vet det där beteendet som vi väldigt sällan ser från kvinnor i andra sammanhang.

”64 per cent said they aspire to find a husband who brings home a larger pay packet than they do. None wanted to marry a man who earned less.”

Men det kanske inte är så märkligt att de män som kommenterar ämnet inte vet detta.

I nästa inlägg tar jag upp artiklarna från Pehr G Gyllenhammar och Daniel Kederstedt  Den sistnämnda borde få Kapten Klänning-priset för sitt journalistiska (misandriska) arbete.

”Ni läsare (män) vars hjärna redan nu kokar över att någon klankar ner på gubbväldet och gör er redo för att tanka in skit i kommentarsfältet nedan gör er helst icke besvär. Att närmast exkludera ett helt kön bara på grund av just kön är trångsynt så det förslår.”

Med andra ord är det inte makthavare och kvinnor som exkluderar kvinnor. Det är personerna i kommentarsfältet som gör det? Kan man säga något mer korkat?

Genusnytt kommenterar Kvoteringscirkusen

Pelle Billing återkopplar till Genuslegodebatten.


12 kommentarer »

 1. Från kommentarsfältet på SvD:

  ”Tja, visst kan man kvotera in kvinnor i styrelserna men vad tror egentligen beslutsfattarna då kommer att hända? Jag har suttit i företagsstyrelser där platserna upptogs av diverse kvinnor och män som inte kunde något om hur ett företag sköts och än mindre om hur makt sköts. Alla viktiga beslut fattades före styrelsemötet i separata förmöten där vi var tre kompetenta och erfarna män som bestämda vad som gällde. Därefter talade vi om för våra kollegor hur de skulle rösta. Den facklige representant yttrade sig aldrig och sällan heller de andra, eftersom det var en tyst övernskommelse mellan oss. Säg inget så pekar inte vi heller på er uppenbara inkompetens. Vad de dock fick göra var att hålla på med saker som hade lite med företagets framgång att göra, typ genusfrågor, koldioxidfrågan och annat vänstertrams som vi visserligen offentligt säger oss stötta men mellan skål och vägg föraktar. Att protesterna från näringslivet inte är starkare beror inte på någon sympati med förslaget. Att kvotera in mer röstboskap stärker nämligen det nuvarande systemet. ”

  Kommentar av Aktivarum — september 6, 2012 @ 10:30 f m

 2. Våra kvotkåta politruker… Våra mentala dvärgar… Borde vi ändå inte bara deportera dessa fullständigt odugliga späck-säckar som bevisligen lider av sjukligt kontrollbehov till Norra Korea. För välfärdens bästa.

  Dessa förslag om att staten skulle ha någon som helst legitim rätt att gå in och detaljstyra om vilket kön som ett företag ska anställa tyder på hjärnor svårt angripna av grotesk könskommunism. Just det könskvoteringskåta tänket är exakt lika sinnessjukt som att staten skulle ha rätt att gå in och detaljstyra om vilken andel blekfeta smygkommunister, militanta muslimer, flintskalliga dvärgar, eller truckerflator, som ska finnas, kvoteras in, positivt särbehandlas: tvingas in i varje enskilt privat företags ledning.

  Kommentar av Liberalen — september 6, 2012 @ 4:00 e m

 3. ”Varför endast kvotering mellan könen? Om det är så jävla logiskt med kvotering, varför inte ha kvotering utav andra egenskaper än kön också? Som t.ex. att man är human, rättvis och är för hållbar utveckling (i relation till vår planet och alla som bor här).?”

  Kommentar av Aktivarum — september 6, 2012 @ 4:05 e m

 4. ”EU tänker lagstifta om kulturförändring. Hjärnsläpp i Bryssel. Dessutom för nästan hela Europa, som kännetecknas av att det består av så många olika kulturer. Hjärnsläpp i kubik.”

  Kommentar av Aktivarum — september 6, 2012 @ 4:07 e m

 5. ”I Sverige är många av de största börsbolagen industriföretag. De anställda inom dessa företag är från botten och upp i hierarki i regel dominerade av män. Det är inte speciellt märkligt då de utbildningar(från kortare yrkes till de tyngsta högskoleutbildningar) som industrin rekryterar från har en kraftig mansdominans. Några få når de högsta nivåerna från vilket styrelsemedlemmar rekryteras. De allra flesta (ofta ~80% män och ~20% kvinnor, ibland även ~90% män och ~10% kvinnor) har dock synnerligen oglamorösa tjänsterna lägre ner i hierarkin. Nu föreslår EU kvotering, dock inte till de kvalificerad oglammorösa tjänsterna utan till de glamorösa. Ja det är verkligen en konstig definition av jämställdhet.”

  Kommentar av Aktivarum — september 6, 2012 @ 4:08 e m

 6. ”Missvisande rubrik. Inga beslut är fattade och slutar sannolikt med en urvattnad kompromiss där länderna gör som de vill. I Norge har kvotering haft en rad negativa effekter: bolag flyttar eller byter bolagsform, få kvinnor roterar mellan många poster, det rynkas på näsan åt de inkvoterade och därmed mindre meriterade. Nej till legaliserad mansdiskriminering! Nej till omyndigförklaring av kvinnor! Asien kommer garanterat att konkurrera ut Europa om inte marknaden AVREGLERAS.
  Lika möjligheter betyder inte lika utfall. Människor gör olika livsval. Kvotering är socialisering av näringslivet. Kvinnor som vill sitta i styrelsen får ta sig dit på egna meriter, eller starta eget. När får vi se inkvotering av kvinnor till gruvarbete?”

  Kommentar av Aktivarum — september 6, 2012 @ 4:10 e m

 7. T

  ”Samhället är ca 50-50 män och kvinnor och därför ska företag spegla detta, ok. Men varför ska de spegla detta? Varför ska inte företagen spegla andelen vänster-högerhänta? Varför inte andelen brunögda-blå/grönögda? Om vi köper in i premissen att samhällets könsfördelning ska speglas i företag och styrelserum så är kvotering ett sätt att göra det på (fortfarande inte det bästa). Debatten idag är ungefär rabiata feminister och minst lika ingrodda konservativa som bråkar om ja eller nej. Men varför skulle en 50-50 fördelning i styrelserummen vara eftersträvansvärd? Och säg inte för att samhället ser ut så, det kallas cirkulär logik.”

  M

  ”Därför att kvinnor har en förmåga till långsiktigt planerande där man tar hänsyn till barn och kommande generationer! Och, därför att inget händer av sig självt. Gubbarna dunkar varandra i ryggen och ger varandra styrelseuppdrag, det borde väl alla normalbegåvade ha insett vid det här laget. Nyamko, vad är det för fel på dej? Hindrar utvecklingen av företag genom att inte hjälpa in kvinnor i styrelser!”

  MH

  ”Ja, för sedan vårt samhälle blev mer jämställt har det verkligen präglats av hänsyn till ”barn och kommande generationer”… Herre gud vilka världar det finns man kan leva i.”

  M

  ”Vi ser yttringar av väldigt trängda män här….nästan festligt, nä förresten, jävligt sorgligt att läsa. Det är självklart att kvinnor ska ha hälften av styrelseplatserna initialt. Slutligen kommer de att ha 100% p.g.a hög kompetens, hög förmåga till långsiktig planering. Det är väl det ni misstänker, ni som slår vilt omkring er i kommentarsfälten.”

  T

  ”Kvinnor är inte bättre på att planera långsiktigt än män, det beror på individen. Jag har stött på minst lika många äregiriga, borttappade kvinnor som jag har stött på män. Om du vill få in bättre planerare med en större empati, så kanske vi ska kvotera in dem med sådana drag och sålla bort dem som inte har de dragen. Men varför då fokusera på kön när det är något helt annat vi vill åt?”

  Kommentar av Aktivarum — september 6, 2012 @ 4:14 e m

 8. ”Vilka två herrar i kommissionen kommer att genomföra könsbyte? Om jag räknar rätt så är nio av 27 ledamöter i Europeiska kommissionen kvinnor eller 34,6 %. Det fattas med andra ord två kvinnor i kommissionen innan de komm1er upp till sina egna mål. Människor gör inte som man säger, de gör som man själv gör, eller hur var det nu?”

  Kommentar av Aktivarum — september 6, 2012 @ 4:23 e m

 9. EU-kommissionens förra tjejsatsning blev ju så lyckad

  ”Science… it’s a girl thing”
  ”Business… it’s a girl thing.” Ser fram emot den nya EU reklamfilmen.. 🙂

  Kommentar av Aktivarum — september 6, 2012 @ 4:25 e m

 10. Över tid så går alla företag i konkurs. Kvotering är bara ett sätt att snabba på processen.

  Hur ska EU se till att denna lagstiftning? Ekonomiska sanktioner mot bolag som inte ”sköter” sig och inte tänker ändra på sin sammansättning av styrelse? Det leder till att bolaget antingen flyttar utanför EU eller lägger ner verksamheten.

  Som sittande i styrelsen för ett företag är det mitt jobb att maximera ägarnas vinst och hålla företaget borta från kostsamma rättsprocesser i största möjliga utsträckning.

  Könskvotering är att optimera på en oviktig parameter.

  Kommentar av Lorem Ipsum — september 6, 2012 @ 4:25 e m

 11. Bra idé med Kapten Klänning-pris!

  Kanske vi kunde hålla en gala och skicka ut inbjudningar i lila kuvert.

  Kommentar av Herre — september 6, 2012 @ 11:53 e m


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

  aktivarum@gmail.com

  Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

  Gör som 1 383 andra, prenumerera du med.

  Arkiv

%d bloggare gillar detta: