Aktivarum

Professor JL Ramirez, Retoriken och den Politiska Korrektheten | november 7, 2011

Gällande den senaste tidens debatt angående inläggen av Professor JL Ramirez.

Detta blir inte första inlägget på detta tema. Tidigare var det Stefan Jonsson, professor i etnicitet, som spred felaktiga påståenden angående politisk korrekthet i allmänhet och debatten om mångkultur i synnerhet.

Den här gången var det José Luis Ramírez, professor emeritus i humanvidenskabelig handlingsteori som flippade ur i samma fråga när han såg en kommentar på Tanja Bergkvists inlägg om Birro och genusflanöser.

Först vill jag avhandla hans tjat om fascismen då han verkar tro att fascism är allt han inte gillar.

Jag rekommenderar här läsning av bloggen Under tallen där Erik Lidström diskuterar begreppet ifråga. Med fascism menas där inte något ”allmänt dåligt” utan han hänvisar till den ursprungliga betydelsen.

”dvs en totalitär vänsterrörelse där ”Allting [är] innanför staten, ingenting utanför staten, ingenting mot staten” som Mussolini formulerade det, eller som hans intellektuella arvtagare, 68-vänstern uttryckte det, ”allt är politik”.”

Här kommer vi till det riktigt skrämmande med politisk korrekthet. Så fort vänstern gör exakt samma dåliga saker som högern gjorde tidigare så anser vänstern plötsligt att de dåliga sakerna är okej.

Redan i början av sitt svar gör Ramirez klart att Gunnar inte bara har fel utan att ämnet är ”off limits”

”Vad är detta för smörja? Redan frågan om ”utländsk bakgrund” är problematiskt och förenklad. Spöket Galne Gunnar (som inte ens kan presentera sig) tycks indela mänskligheten, helt skizofrent, i två kategorier: svenskar och ”invandrare”

Här har vi en klar trovärdighetskris. Först är påståendet fel (smörja) men istället för att berätta vad som var fel med det så säger Ramirez sedan det förresten är fel (problematiskt) att ens diskutera saken.

Helst skall vi låtsas vad som diskuteras inte existerar. Bara inte invandrare kallas för invandrare existerar inte förteelsen – Ungefär lika vettigt som att säga Ramirez inte är pensionerad bara vi inte kallar honom för pensionär.

Beteckningar kan aldrig styra det betecknade men Ramirez verkar faktiskt tro det.

”…tillskriver svenskar en inställning till kvinnor och alla icke-svenskar en helt annan, i större eller mindre utsträckning, men ”alla”.

Det här hänvisningen till ”alla” är inte bara felaktig utan en ren straw man. Jag passar på att uppmärksamma följande partier i Gunnars text som tydligt visar han inte beskriver varenda människa i gruppen ifråga.

”en övervägande del” … ”den genomsnittlige mannen” … ”där man från tidig ålder får lära sig” … ”Om man från tidig ålder har fått lära sig”

Här finns inga hänvisningar till vad alla gör. Här finns däremot flera hänvisningar till det generella och det genomsnittliga. Så varifrån fick då Ramirez idén att Gunnar pratade om alla personer?

Det slutar dock inte där. Ramirez drar till med ytterligare en straw man av bara farten.

”Inte visste jag att det går att bunta ihop dem som är födda i andra länder t o m utifrån den reaktionärt muslimska synen på kvinnan.”

Gunnar pratade om kultur, här tar Ramirez upp Islam. Som de flesta redan vet är Islam en religion och som alla läskunniga kan se hade Gunnar inte pratat om islam och heller inte om någon annan av världens religioner.

”Jag hade redan tidigare i inlägget redogjort för att det är avståndet mellan kulturerna som är avgörande.” Galne Gunnar.

Beträffande att kunna ”bunta ihop andra länder” utifrån hur de behandlar kvinnor så är det upplysningvis inte den som ritar kartan som styr huruvida exempelvis Australien är större till ytan än Sverige.

Om Australien och Sverige är exakt lika stora på kartan visar det bara man har en usel kartritare.

Efter denna tavla så drar Ramirez till med en till omotiverad hänvisning till muslimer och islam. Observera att ingen här pratar om religionen Islam förutom Ramirez själv.

”Ja, för GG finns inte ens en chans att ha en sund uppfattning om någonting om man råkar vara född i ett muslimskt land och inte konverterat till svenkismen.”

Om det finns något som ens heter svenskism så är dess motsvarighet inte islam utan islamism (politisk islam). Islam är som påtalats en religion, islamism är å andra sidan en politisk rörelse som vill ha lagstiftande makt.

Även om svenskism fanns så har vi knappast orsak att tro dess förespråkare vill asagudar skall skriva Svea Rikes Lag

”Nej tack, jag identifierar mig inte med ”svenskarna”, annat än i det som jag bedömer vara positivt och acceptabelt. Jag vill veta närmare vilka konkreta egenskaper jag bejakar eller förnekar.”

Här begår Ramirez ett kulturellt lyxmisstag. Han vill å ena sidan kunna identifiera sig med saker som han gillar. Han skall å andra sidan vara fri att förkasta vad som krävdes för att skapa och bygga det förstnämnda.

Sverige är fint, svenska idén är det inte? Det är som att prata om hur huset man bor i är vackert men hur det vore ännu finare utan den där fula bärande pelaren som man ändå inte fattar vad den skall vara till för.

”Nationalitet är för mig inget etisk egenskap.”

Det var alltså kulturer som Gunnar pratade om. Han pratade inte om religion och heller inte om nationalitet.

”Jag måste säga att som spansk född och efter att ha bott längre i Sverige än någon annan stan, känner jag mig varken identifierad med det ena eller det andra landet.”

Frågan är dock inte vilka kulturer man inte känner sig identifierad med.. Frågan är vilka kulturer man känner sig mest identifierad med. Att sedan ingen kultur är absolut perfekt ändrar inte att vissa är klart bättre och andra klart sämre.

Det är också så vetenskapen fungerar. Inom vetenskapen upptäcker man inte den ultimata förklaringen på någonting. Man upptäcker flera olika förklaringar och behåller den som vid prövning stämmer bäst på verkligheten.

Det är också därför många akademiska discipliner inte sysslar med vetenskap överhuvudtaget.

Genusvetenskapen sysslar exempelvis överhuvudtaget inte med vetenskap. Den diskuterar hur fel det är fel på män och har samma vetenskapliga värde som ett gäng hemmafruar missnöjda med sina äktenskap.

”Ta ett faktum som krig. Inte är det kvinnor som krigar i varje fall. Faktum är att män lärs att döda. Men varför? Vi har inga svar på det”

Detta är helt felaktigt. Vetenskapen har mängder med svar på det men inget som passar i den avskilda fantasivärld där genusteorier utövas. Där betyder ”vi har inga svar” i själva verket ”vi har inga svar som vi gillar”

Gillande är i sin tur att passa in åsikter i redan existerande åsikter vilket blir svårt när man började med skräp.

När man hör påståenden om ”brain drain” så blir det rent komiskt. Man måste ha brain för att kunna få dylik drain och sedan när krävs det smarthet för att kunna gnälla på män i en subjektiv forskningsmiljö?

Ett av favoritpåståendena från genusteoretiker är att kvinnogöra har låg status. Man kan undra om de räknar sig själva som kvinnogöra? Genusteori ligger annars till skillnad från mansfrågorhögsta tänkbara nivå.

En av de mest uppenbara sakerna med genusvetenskap är kvinnor som förväxlar ”sin man” med ”män i allmänhet”

Å ena sidan förbehålls rätten att ha vissa idéer om hur män borde vara. Å andra sidan skall dessa idéer aldrig behöva ha något att göra med vilken man som relation ingås med. Istället skall mannen i efterhand tränas om. 

Det är lätt att se hur privatlivets behov här blandas ihop med de mest populära sovjetiska teorierna om hur det socialistiska samhället skulle skapas. Resultatet blir att man söker privat frälsning på historiens politiska skräphög.

fortsättning följer.


48 kommentarer »

 1. Erik, genusvetenskapen håller inte bara hög nivå, den befinner sig i en annan värld, i en annan dimension som vi vanliga dödliga inte kommer åt, här är nägra citat från rapporten ”Genus och text” som Södertröns högskolas nuvarande rektor skrivit som rapport till skolverket, och som REKOMMENDERAS soim studentlitteratur till LÄRARUTBILDARE (bevis: http://www.utbildningsvetenskap.uu.se/For_medarbetare/Jamstalldhet_och_likabehandling/Genuslitteratur/ ).

  Nu några godbitar ur Genus och text ( tillgänglig här: http://www.skolverket.se/publikationer?id=590 Jaså, gratis ”kurslitteratur” – vilken lycka 🙂 ):

  * ”En jämställd skola arbetar utifrån en respekt för elevens egen livsvärld och världsbild, och en demokratisk undervisning kan då inte handla om att ersätta elevens ”vardagsförståelse” med en ”vetenskaplig” sådan. Enligt Sundgren (1996 s.31) måste det uppstå en dialog för att inte skolan skall utöva symboliskt våld på eleverna genom att påtvinga en given mening.” (sid 7)

  * ”Faktabaserad, objektiv kunskap utgör vad man i ett feministiskt perspektiv brukar kategorisera som ”manlig” kunskap. Kravet på objektivitet anses ofta utgöra själva grundkriteriet för vetenskaplighet.” (sid 59)

  * ”Påbjudandet av snäv kunskap med en given mening är inte förenlig med skolans jämställdhetssträvanden. (sid 64)

  * ”En genusmedveten och genuskänslig fysik förutsätter en relationell infallsvinkel på fysiken samt att en hel del av det traditionella vetenskapliga kunskapsinnehållet i fysiken plockas bort.” (sid 65)

  * ”Sylvia Benckert (1997) menar att fysiken som universitetsämne eftersträvar en opersonlig renhet, och en strävan att framstå som höjd över och fri från mänskliga önskningar, och att just denna skenbara opersonlighet och könlöshet är knuten till föreställningar om maskulinitet, vilket bidrar till att göra fysiken ointressant för flickorna. (sid 16).

  * ”Man kan, med Sundgren (1996, s. 86ff), ifrågasätta denna tradition som insisterar på förmedlandet av vetenskapliga begrepp och deras tolkningsföreträde, samtidigt som den invaderar vardagsförståelsen genom att också lägga beslag på vardagliga begrepp och ge dem tolkningsföreträde, som t.ex. kraft.” (sid 24)

  * ”Föreställningen om det vetenskapliga tänkandets självklara överhöghet rimmar illa med jämställdhets- och demokratiidealen… Om man inte uppmärksammar detta riskerar man att göra missvisande bedömningar. T.e.x genom att oreflekterat utgå från att ett vetenskapligt tänkande är mer rationellt och därför borde ersätta ett vardagstänkande.” (sid 24)

  * ”Det är sannolikt att en jämställd läroplan skulle uppfattas som en utmaning eller en provokation för många lärare och för många i det naturvetenskapliga samfundet som gärna vill se sin egen kunskap behandlad i skolan.” (sid 65)

  Kommentar av Tanja Bergkvist — november 7, 2011 @ 2:57 e m

 2. Och här är lite konkret kritik mot dagens fysikundervisning: http://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/01/28/von-wright-och-tekoppen/

  Just det, von Wright (som skrivit Genus och text) var före sitt tillträde som rektor för Sädertörn professor vid Örebro universitet i…. ta da… just det: PEDAGOGIK.

  Kommentar av Tanja Bergkvist — november 7, 2011 @ 3:00 e m

 3. Jag menar Södertörn.

  Ursäkta jag kom in på något annat. Ville bara visa på den höga nivån och på genusforskarnas tvärvetenskapliga universalkompetens. Inget ämne kommer undan det genuskritiska ögat. Jo, matematiken, den har de inte gett sig på. Det är när de gör det som vi kommer att pulvrisera hela genusvansinnet, eftersom jag då måste agera.

  Kommentar av Tanja Bergkvist — november 7, 2011 @ 3:03 e m

 4. Erik, på tal om ”Helst skall vi låtsas vad som diskuteras inte existerar” så är det ju, med könet också, vilket vi ju vet. Män existerar uppenbarligen så det kommer till krig. Samtidigt klagar man i olika sammanhang på att det är för många manliga soldater, försvaret måste också vara jämställt och fler kvinnor måste bli officerare. Men vad händer då med kriget? Är det fortfarande ett patriarkalt påfund som kvinnor internaliserats in i. Mot sin vilja. Men med genusforskarnas och feministernas goda (kvoterings?)vilja.

  Ang genuscitatet du tog upp: ”Ta ett faktum som krig. Inte är det kvinnor som krigar i varje fall. Faktum är att män lärs att döda. Men varför? Vi har inga svar på det”

  Får jag komma med ett svar? Jag har nämligen svaret: män krigar för att de har en nedärvd instinkt att skydda avkomman, och sitt revir. Precis som genusforskarna har en, dock socialt konstruerad, instinkt att hävda sitt revir, utöka det, krossa alla i sin väg, och beteckna avkomman som ”kvinnofälla”.

  Kommentar av Tanja Bergkvist — november 7, 2011 @ 3:12 e m

 5. Ja ja män vill också utöka sitt revir, glömde skriva det. Det vill jag själv också. Jag behöver en större lägenhet, jag får inte plats med alla tjocka utskrifter av genusvansinne längre.

  Kommentar av Tanja Bergkvist — november 7, 2011 @ 3:15 e m

 6. Tanja – skulle Skottorps slott kunna vara någonting för Dig att ta över ❓ Där finns det gott om plats för ALLA Dina tjocka utskrifter.

  Det skulle vara kul att ha Dig som en av mina närmaste grannar också ❗

  Kommentar av Josef Boberg — november 7, 2011 @ 6:05 e m

 7. Josef, ja det skulle vara perfekt. jag hade iofs nöjt mig med en vanlig lägenhet också som var lite större… men slottet blir bra. Får hitta en rik man som kan köpa det åt mig 🙂

  Kommentar av Tanja Bergkvist — november 7, 2011 @ 6:16 e m

 8. Haha, 5 kommentarer alla fran Tanja. Alltid lika facinerande att lasa dina vattenfall av texter 😀

  Men du maste val anda inse att genusvetenskapen har ju lart oss sa mycket, som att om du alltid har pa dig dina genusglassogon sa kommer du se allt fortryck som forsigar mot kvinnan! DET, om nagot, ar ju viktigt.

  vad den ocksa lart oss ar att man ar svin, alltid!

  Och vi far inte glomma det viktigaste: inte ens akademierna ar oskyldiga nar det kommer till gigantiska logiska felslut! Sa som att kalla en subjektiv asikt for vetenskap istallet for var det verkligen ar: politik.

  Ska vi hitta pa en egen kanske?

  Kommentar av David Holman — november 7, 2011 @ 6:18 e m

 9. Tanja Baby his is yours….

  Jag saknar tyvärr det här:

  Kommentar av Lotta — november 8, 2011 @ 12:38 f m

 10. Tillägg är att jag INTE saknar något tillägg! Utan endast tillägget av att jag tycker det är synd med Eriks blockeringar!

  Kommentar av Lotta — november 8, 2011 @ 1:08 f m

 11. Det hon vill säga är att hon SKITER i UEAYSRESES

  Kommentar av Lotta — november 8, 2011 @ 1:42 f m

 12. det jag vill säga är att jag kan dansa och sjunga bättre än er…och att jag sedan…:-)

  Kommentar av Lotta — november 8, 2011 @ 1:49 f m

 13. Kan bara säga att jag skrattar gott just nu 🙂

  Kommentar av Lotta — november 8, 2011 @ 2:01 f m

 14. Jävligt gott :-))

  http://lottaonline.blogspot.com/2011/11/fnask-horor-och-annat-folk.html

  Kramis 🙂

  Kommentar av Lotta — november 8, 2011 @ 2:05 f m

 15. Som sagt jag är inte ens i närheten av att göra bort sig sig och inte henne heller! 🙂

  Kommentar av Lotta — november 8, 2011 @ 2:13 f m

 16. Lotta, varför 7 kommentarer som lättare kunde skrivits i en? Vänta med att trycka på enter nästa gång är du snäll!

  Kommentar av David Holman — november 8, 2011 @ 6:04 f m

 17. Lotta:

  Vilka blockeringar är det du menade ovan?

  Kommentar av Aktivarum — november 8, 2011 @ 11:39 f m

 18. Hoppsan, verkar som om ”Lottaonline” bloggen är borttagen. Intressant.

  Insåg hon att hon hade fel eller är hon bara trött… Eller är jag blockerad?

  Kommentar av David Holman — november 8, 2011 @ 3:04 e m

 19. ”lottaonline” är borta för mig också. Lotta verkar pendla mellan att (åtminstone försöka) diskutera på någotsånär normal nivå och att skrika vanvettigheter. Jag tror inte att hon mår så bra. Dom förvirrade inläggen ovan tyder på det imo.

  Kommentar av JustMe — november 8, 2011 @ 3:33 e m

 20. @JustMe
  Jag tror man ska vara försiktig med att anlägga en diagnos över ett forum där någon håller på att trolla.

  Men bra, då vet jag att det inte bara är jag.

  Kommentar av David Holman — november 8, 2011 @ 6:25 e m

 21. @David Holman

  Ingen diagnos, bara min reflektion över hennes kommentarer. Tror ingen läkare skulle ställa diagnosen ”mår inte så bra”. Det kan finnas tusen och en anledningar till att man inte mår så bra. Jag bara konstaterar att enligt min uppfattning(baserat på hennes inlägg) så mår hon inte bra. Jag kan naturligtvis ha fel.

  Kommentar av JustMe — november 8, 2011 @ 10:53 e m

 22. @JustMe
  Jag kände mest att det var onödigt att ‘attackera’ (i brist på bättre ord) någon på det viset och röra upp känslor om det i onödan.

  Kommentar av David Holman — november 9, 2011 @ 2:36 f m

 23. Hej Erik (Aktivarum).

  Vore inte det här något för dig att dissekera?

  Klicka för att komma åt 39-7-abammpmp.pdf

  Kommentar av CaseyJones — november 11, 2011 @ 9:20 e m

 24. Erik:

  Minns att du om begreppet ”förväntningar” brukar likna det vid brödrostar. Jag har aldrig riktigt hajat vad exakt du menar med det. Att förväntningar inte påverkar, att man väljer om man vill använda dem, eller vad?

  Kom att tänka på det när jag för ett tag sedan såg ett inlägg som kritiserade Pär Ströms fokus på biologi som enda förklaring till varför män och kvinnor väljer olika yrken. Har för mig att personen refererade till denna nyhet om att unga män kan tänka sig vårdyrket men de är rädda för att bli retade: http://www.dn.se/nyheter/sverige/unga-man-kan-tanka-sig-vardarbete

  Där skulle alltså en anledning till att männen inte väljer vårdyrket vara att de av sin omgivning förväntas att inte välja det. Hur lirar brödrostanalogin med detta?

  Kommentar av Jonas P — november 11, 2011 @ 10:32 e m

 25. @ Erik

  Slog mig nu att, det kanske du redan har gjort??

  Kommentar av CaseyJones — november 11, 2011 @ 11:06 e m

 26. Erik > Kan du inte analysera ”Vetenskapliga sanningar och feministiska myter”, den text där fem nationekonomerna gpr igenom och kritiserar Pär Ströms bok Sex feministiska myter? Det vore intressant att läsa!

  Kommentar av Clabbe — november 12, 2011 @ 9:12 f m

 27. Såg precis att någon annan hann före. Vi är uppenbarligen flera som längtar efter dina giftiga analyser, Erik.

  Kommentar av Clabbe — november 12, 2011 @ 9:19 f m

 28. Jonas P:

  ”Minns att du om begreppet ”förväntningar” brukar likna det vid brödrostar. Jag har aldrig riktigt hajat vad exakt du menar med det. Att förväntningar inte påverkar, att man väljer om man vill använda dem, eller vad?”

  Hej Johan. Jag menar precis samma sak som Steven Pinker förklarade i ”Ett oskrivet blad” Att vi vid ett givet tillfälle gör vad som förväntas visar inte att det var FÖR ATT det förväntades som vi gjorde det. I fallet brödrostar så är det rätt enkelt att se de marknadskrafter som skapar ”brödrostmaktsordningen”

  ”Kom att tänka på det när jag för ett tag sedan såg ett inlägg som kritiserade Pär Ströms fokus på biologi som enda förklaring till varför män och kvinnor väljer olika yrken.”

  Det spelar ingen roll om man skyller det där på biologi eller kultur. Hela resonemanget bygger på lögnen att vi kan styra kultur. De som påstod det hittade på allt de sade utifrån vad än egna gruppen tjänade på (deras höga akademiska titlar är inte värda ett dyft och rangen baserades på hur nära man var de karismatiska huvudpersonerna, inte på hur duktig man var på ämnet).

  ”Har för mig att personen refererade till denna nyhet om att unga män kan tänka sig vårdyrket men de är rädda för att bli retade: http://www.dn.se/nyheter/sverige/unga-man-kan-tanka-sig-vardarbete

  Här kan vi då återvända till min brödrostmetafor: Du förstår jag kan tänka mig att äta bröd kalla, eller rosta dem över öppen eld, eller över stearinljus..MEN…..

  Jag vill använda brödrost för den är bättre och flest personer kommer att använda brödrost om de är på den fria markanden för den är bättre. DN:s anställda kan för övrigt också säkert tänka sig lägre lön, det betyder inte de VILL ha lägre lön.

  ”Där skulle alltså en anledning till att männen inte väljer vårdyrket vara att de av sin omgivning förväntas att inte välja det.”

  Nu har du allt förväxlat saker och ting. Männen ifråga vill inte ens ha vårdyrket. Att i det läget låtsas de vill det och leta orsaker som kan förklara varför de inte VÄLJER det är bara ett uttryck för hur hjärntvättade människor i genusprojekt av denna typ är.

  Nej betyder Nej!

  Detta är mental våldtäkt där genusanställda får betalt för att ignorera deras nej och tvinga på dem saker som det saknas efterfrågan för. Tacka sjutton för att så många i Sverige blir sjukskrivna och förtidspensionärer när idiotbyråkrater på statliga projekt tror att människor inte har någon egen vilja och att dessa vet – bättre än dem själva – vilket jobb de passar. Hur sover de på nätterna?

  Det här beteendet är heller inget nytt. Se här vad National Lampoon hade i en film redan 1981

  ”Hur lirar brödrostanalogin med detta?”

  Som jag förklarat så bevisar inte att Chevy Chase kan tänka sig att ta emot bilen ifråga att det var den bil han ville ha. Han hade egen vilja och egen smak och eftersom bilhandlarna är giriga skurkar så tar de hans pengar och leverarar vad DE ville han skulle ha – inte vad han behövde.

  Kommentar av Aktivarum — november 12, 2011 @ 2:34 e m

 29. Clabbe:

  Vem var den där som hade hunnit före nu igen? Jag kanske analyserar texten ändå om jag tror mig kunna göra det bättre.

  Tills dess läs mitt svar till Jonas P angående ”brödrostar och förväntningar”

  Kommentar av Aktivarum — november 12, 2011 @ 2:36 e m

 30. Jag menade att någon hunnit före mig med att be dig analysera texten, inte att någon annan hunnit analysera texten. 🙂

  Kommentar av Clabbe — november 12, 2011 @ 6:03 e m

 31. Jag fattar inte varför du ska göra samma fel som de du recenserar. Dina logiska invändningar är riktiga men du passar samtidigt, av någon outgrundlig anledning, på att göra samma fel på områden du inte behärskar. Detta alltså när du försöker ge en känga åt vänster.
  Först när du försöker göra fascismen till vänster genom att benämna fascismen vänster. Sedan när du tar ett exempel från sovjet (som dessutom är falskt) som bevis för att alla dom du gjort till samma som sovjet genom att benäma dem som samma sak skulle vilja göra samma sak.

  Håll dig till genus istället.

  Kommentar av profanum_vulgus — november 12, 2011 @ 9:11 e m

 32. Erik:

  Tack för svar. Jag vet dock fortfarande inte riktigt om jag förstått dig. Tänkte på ett annat exempel från socialpsykologin. Ett par Asch-experiment ligger ute på youtube där man t.ex. kan se ett gäng människor som ska gissa hur lång en linje är: http://www.youtube.com/watch?v=iRh5qy09nNw&feature=related

  Alla utom den sista som ska gissa är i själva verket inhyrda för att gissa på fel linje. Får personen gissa själv gissar han eller hon rätt 9 av 10 gånger, men nu börjar alltså deltagarna att gissa fel pga. att personerna innan gissat fel. Detta brukar ju som bekant kallas gruppkonformitet.

  Menar du att brödrostanalogin fungerar här också?

  Kommentar av Jonas P — november 12, 2011 @ 10:34 e m

 33. Profanum Vulgus:

  ”Jag fattar inte varför du ska göra samma fel som de du recenserar. Dina logiska invändningar är riktiga men du passar samtidigt, av någon outgrundlig anledning, på att göra samma fel på områden du inte behärskar.”

  Nej, däremot är det möjligt att personer som ej behärskar vetenskaplig grundsyn förutsätter allt jag refererar till är saker jag tycker (dvs förväxlar beskrivningar och värderingar). När de sedan hoppar på mig kan jag påpeka deras felaktiga antagande precis som här.

  ”Detta alltså när du försöker ge en känga åt vänster.
  Först när du försöker göra fascismen till vänster genom att benämna fascismen vänster.”

  UNDER TALLEN benämnde fascismen vänster. Jag gjorde det inte. Läs noga vad jag skrev. Jag rekommenderade folk att läsa Under Tallen så att de såg problemet med ”fascistjägaren” Ramirez resonemang. Vänstern påstår såklart fascismen är höger, högern å sin sida påstår fascismen är vänster. Att lyssna okritiskt på endera har dock noll med vetenskap att göra.

  Och som jag redan påpekat (om feminismen), det är skit samma vad en politisk rörelse säger sig försöka uppnå. Det är HUR de vill uppnå det som avgör vad de är och hur de kategoriseras. När vänstern beter sig som fascister är de lika mycket fascister som fascisterna de säger sig kämpa mot.

  Bete dig som en och du är en! Målet man säger sig ha definierar absolut INGENTING. Det är bara retorik där varm luft förflyttas.

  (När vi ser om vad du säger uppnår vad du påstod har du levt med vinsterna även om du hade fel hela tiden Då har du ett system där du belönas oavsett om du hade rätt eller fel – vilket innebär att folk har fel oftare eftersom om det spelar sak samma så anstränger du dig inte för att ha rätt.)

  ”Sedan när du tar ett exempel från sovjet (som dessutom är falskt)”

  Försöker du alltså hävda att Sovjet respekterade den mänskliga naturen och inte försökte ändra den med gigantisk indiktrinering? När drömmen om Sovjet dog så flydde de stora tänkarna bakvägen till vad Svante Nordin, professor i idehistoria kallar ”postmarxism” som genusteori är en del av.

  ”som bevis för att alla dom du gjort till samma som sovjet genom att benäma dem som samma sak skulle vilja göra samma sak.””

  Bevis? Nejdu jag bevisade absolut ingenting, jag påpekade de vill samma sak och att det uppenbarligen inte funkade förra gången så det är intressant att genusvetare återvinner de mest misslyckade ideerna.

  ”Håll dig till genus istället.”

  Som jag förklarade för dig så ingår genusteori i postmarxism. Du kan gå till källan i Svante Nordins bok ”Humaniora i Sverige”

  http://www.dn.se/dnbok/dnbok-hem/professor-pa-krigsstigen

  Kommentar av Aktivarum — november 12, 2011 @ 11:06 e m

 34. Jonas P:

  ”Tack för svar. Jag vet dock fortfarande inte riktigt om jag förstått dig.”

  Ingen fara, intressanta och utmanande ämnen kan jag alltid skriva fler texter om.

  ”Tänkte på ett annat exempel från socialpsykologin. Ett par Asch-experiment ligger ute på youtube där man t.ex. kan se ett gäng människor som ska gissa hur lång en linje är: http://www.youtube.com/watch?v=iRh5qy09nNw&feature=related Alla utom den sista som ska gissa är i själva verket inhyrda för att gissa på fel linje. Får personen gissa själv gissar han eller hon rätt 9 av 10 gånger, men nu börjar alltså deltagarna att gissa fel pga. att personerna innan gissat fel. Detta brukar ju som bekant kallas gruppkonformitet. Menar du att brödrostanalogin fungerar här också?”

  Absolut! Det där kallas ”the bystander effect” och blev känt på 70-talet via studier på rökfyllda rummet.

  Visar videon att folk beter sig som de förväntas göra? Nej folk förväntas ju reagera på rök som strömmar in i rummet. Det finns dock ingen förväntan från samhället på att du skall missa en brand för att de andra också missade en brand. Låt mig nu förklara vad det är som egentligen händer (Sedan kan du bedöma om du tror jag har rätt)

  Vad vi ser är hur folk väljer mellan två alternativ det alternativ de TROR funkar bäst. Folk dör här av brand för att de tror det funkar bäst att vänta på att nån annan reagerar. De reagerar inte efter förväntningar. De väljer vad de tror är det bästa alternativet. I detta fall är valet medvetet. De tittar tydligt upp och tänker efter… förväntas reagera men gör det inte NÄR de tror det finns bättre alternativ.

  Ensamma reagerar de precis som förväntat.

  I ett rum med andra människor reagerar de inte som förväntat. Då finns fler alternativ och precis som jag säger väljer de då vad de tror är bästa alternativet.

  Precis som marknaden föreskriver.

  Kommentar av Aktivarum — november 12, 2011 @ 11:38 e m

 35. Clabbe:

  ”Jag menade att någon hunnit före mig med att be dig analysera texten, inte att någon annan hunnit analysera texten.”

  Hahaha! Ok då blev det begripligare. Hmm då får jag väl sätta mig ner och analysera texten då. Så här initialt kan jag påpeka att jag upprepade gånger ser felet att de fyra nationalekonomerna tar för givet den feministiska forskning Pär Ström kritiserar följde de höga standards de helt korrekt påpekar Pär Ström inte motsvarar.

  Som jag påpekat är detta vetenskapligt felaktigt då vetenskapen inte behöver eller ens kan vara perfekt utan helt enkelt bara skall vara det bästa alternativet. De verkar inte ens veta vad Pär Ström tävlar mot vilket gör deras analys både orättvis och dålig.

  Kommentar av Aktivarum — november 12, 2011 @ 11:43 e m

 36. Aktivarum:

  Det är svårt att läsa det på annat sätt än att du delar uppfattningen att fascism är vänster genom att man kallar den det och du skriver ju sedan själv att vänstern gör samma sak.

  Fascism har ju i praktiken två betydelser. Dels kan det avse en politisk ideologi på högerkanten och dels kan det användas som beteckning på odemokratiska styrelseskick i allmänhet. Högern tog avstånd från fascismen på 80-talet och precis som allt annat högern byter åsikt om så försöker man göra det till vänster genom att kalla det vänster. Samma sak med röda khmererna, Jucheismen, Talibanerna, Saddam Hussein, Khaddafi osv osv.

  Sen är ju inte en ideologi hur anhängare beter sig. Att vänsteranhängare stör demonstrationsfriheten innebär ju inte att vänsterideologier är emot demonstrationsfrihet. Inte ens de som faktiskt försöker stoppa demonstrationer anser nödvändigtvis att det inte ska finnas demonstrationfrihet.

  Sovjet försökte inte ändra den mänskliga naturen och det var inte mer indoktrinering i Sovjet än i andra länder. Den sovjetiska politiska debatten var mycket bredare än den politiska debatten i Sverige idag. Det fanns dogmer som inte kunde ifrågasättas men de var inte lika många och breda som i t.ex. Sverige idag.

  Genusteorin har inget ursprung i marxism och går heller inte att koppla ihop med marxism. Däremot var ju den tidigare feministiska vågen samankopplad med 68-socialismen. Marxism innebär i korthet att vetenskapen ska styra den politiska agendan. Genusteori innebär i korthet att ideologi ska styra vetenskapen. Om man t.ex. med vetenskap skulle kunna visa att privatägd vård var bättre än offentligt ägd vård så skulle marxister vara för privatägd vård (men nu är det ju av självklarhet tvärtom och därför är marxister för offentligt ägd vård). Man måste kunna skilja på ideologisk socialism och marxism (och dogmatisk marxism som är en ideologi som fryser vetenskapsläget på marx tid).

  Dessutom så var ju den sovjetiska feminismen jämstäldistisk. Den öppnade alla områden för kvinnor och män men försökte inte styra människors val till någon könsfördelning på 50/50. Idén var ju bara att det inte fanns skäl att könsbegränsa och inte att könen skulle vara lika.

  Kommentar av profanum_vulgus — november 13, 2011 @ 10:18 f m

 37. Profanum Vulgus:

  ”Det är svårt att läsa det på annat sätt än att du delar uppfattningen att fascism är vänster genom att man kallar den det och du skriver ju sedan själv att vänstern gör samma sak.”

  1. Det går inte att säga jag delar uppfattningen hos en bok bara för att jag rekommenderar folk att läsa den. Hela poängen med demokrati är effektivitet genom att ta in flera olika informationsdelar och välja den bästa.

  2. Jag skrev att när vänstern gjorde samma sak som högern så tycker vänsterdebattörer vad man gör plötsligt är ok. Det finns knappast något annat sätt att tolka det än att vad som diskuteras görs av BÅDE högern och vänstern vad jag påpekar är att vänstern plötsligt är ok med censur och makt när det är vänsterns makt man pratar om.

  Särskilt tydligt är detta hos vänsterintellektuella (som Ramirez) och vänsterjournalister (som Rather) som efter att själva ha blivit mäktiga slår ner stenhårt på minsta lilla kritik mot deras egen maktposition. När Rather blev kritiserad så var det i hans ögon Nixon som attackerade honom och Nixon var det ok att förgöra… Bara det att medan Nixon var mäktig så var ofta det ofta Rather själv som var Nixon på senare år.

  ”Fascism har ju i praktiken två betydelser. Dels kan det avse en politisk ideologi på högerkanten och dels kan det användas som beteckning på odemokratiska styrelseskick i allmänhet.”

  Det där är bara larv. Fascism utgår från Mussolini och sålunda är det bara att studera Mussolinis praxis och säga folk som är mer som Mussolini helt enkelt är mer fascistiska. If it walks like a duck….

  ”Högern tog avstånd från fascismen på 80-talet och precis som allt annat högern byter åsikt om så försöker man göra det till vänster genom att kalla det vänster.”

  Se ovan, det är inte vad det kallas, det är vad man GÖR. Du försöker dock ”förståeligt” få det till inte vad man faktiskt gör utan vad än man ljuger ihop man försöker åstadkomma.

  ”Samma sak med röda khmererna, Jucheismen, Talibanerna, Saddam Hussein, Khaddafi osv osv.”

  Som alla kännetecknas av vad de gjort. Inte vad de försökt åstadkomma. Det är möjligt att Nordkoreas regering försökte skapa det finaste bästa landet på jorden och trodde på det själva men jag skiter fullkomligt i vad de tror. Det är inte relevant för vetenskaplig analys av Nordkorea vad de trodde de gjorde eller varför de trodde det.

  ”Sen är ju inte en ideologi hur anhängare beter sig.”

  Jo det är precis vad en ideologi är.

  Det är som sagt skit samma vad feministerna säger sig vara ute efter det är vad de gör som bestämmer resultat och det är resultat som är vad de i praktiken försöker åstadkomma om de beter sig så. Deras egna fantasier helt irrelevant för vetenskaplig analys

  ”Att vänsteranhängare stör demonstrationsfriheten innebär ju inte att vänsterideologier är emot demonstrationsfrihet.”

  Jo det är precis vad det innebär.

  Att de sedan gör undantag för sig själva helt irrelevant eftersom demonstrationsfriheten innebär ingen störs. inte en j-vel och har de problem med det har de ett problem med just demonstrationsfriheten. Det är antingen frihet eller inte, frihet för bara vissa är att vara emot frihet för alla.

  ”Inte ens de som faktiskt försöker stoppa demonstrationer anser nödvändigtvis att det inte ska finnas demonstrationfrihet.”

  Jo det är precis vad de de gör. Demonstrationsfrihet innebär att ingen skall stoppas. Hela poängen är att alla skall få yttra sig och folk själva via kollektiv vishet skall välja bästa alternativet

  ”Sovjet försökte inte ändra den mänskliga naturen och det var inte mer indoktrinering i Sovjet än i andra länder.”

  Lustigt att höra det från dig då jag hör nåt helt annat från Sovjets egna ledare som kritiserade den massiva personkult som personer som Lenin och Stalin skapade.

  ”Den sovjetiska politiska debatten var mycket bredare än den politiska debatten i Sverige idag. Det fanns dogmer som inte kunde ifrågasättas men de var inte lika många och breda som i t.ex. Sverige idag.”

  Sverige idag har inte en Berlinmur där man skjuter folk.

  ”Genusteorin har inget ursprung i marxism och går heller inte att koppla ihop med marxism.”

  Bortsett att marxism förespråkar (förutspår) klasskamp och genusteori betraktar kvinnor som en förtryckt klass medan radikalfeminism inte bara anser kvinnor är en förtryckt klass utan dessutom den mest förtryckta klassen på intersektionella skalan.

  ”Däremot var ju den tidigare feministiska vågen samankopplad med 68-socialismen.”

  Dagens feminism skall inte bedömas från tidigare feminism. Dagens feminism skall bedömas från den personer som tidigare hade de åsikter som dagens feminism har. Om demokrati, om censur, om domstolar etc… Feminism är bara ett ”effing word”

  ”Marxism innebär i korthet att vetenskapen ska styra den politiska agendan.”

  Marxism innebär att marxism som representant för den förtryckta arbetarklassen skall styra den politiska agendan. Marxism ansågs vara en vetenskap. Något flera av mina lärare än idag anser (och sagt till mig) och som Svante Nordin beskriver.

  ”Genusteori innebär i korthet att ideologi ska styra vetenskapen.”

  Genusteori innebär att genusteori som representant för den förtryckta kvinnoklassen (och även transpersoner) skall styra den politiska agendan. Såväl som marxism som genusteori anser egna teorier om hur folk borde agera går före hur folk faktiskt agerar.

  ”Om man t.ex. med vetenskap skulle kunna visa att privatägd vård var bättre än offentligt ägd vård så skulle marxister vara för privatägd vård (men nu är det ju av självklarhet tvärtom och därför är marxister för offentligt ägd vård).”

  Det är inte alls av självklarhet så att privat vård är sämre än offentlig. Vård är av självklarhet vad man betalar för. Många personer från länder med offentlig vård betalar för privat vård i andra länder. Och höga politiker och liknande varma förespråkare för offentlig vård är de första att själva skaffa privat vård – för pengar de tjänade genom att prata sig varma för den offentliga de själva inte har för avsikt att använda.

  ”Man måste kunna skilja på ideologisk socialism och marxism (och dogmatisk marxism som är en ideologi som fryser vetenskapsläget på marx tid).”

  Som jag redan förklarat men som du motsatte dig. En politisk rörelse är vad den gör. Den är inte vad den påstår sig försöka uppnå. Ett bra ordspråk är att den som avskaffar frihet för att få trygghet förtjänar ingetdera.

  ”Dessutom så var ju den sovjetiska feminismen jämstäldistisk. Den öppnade alla områden för kvinnor och män men försökte inte styra människors val till någon könsfördelning på 50/50. Idén var ju bara att det inte fanns skäl att könsbegränsa och inte att könen skulle vara lika.”

  Den sovjetiska feminismen var samma skit som vi får stå ut med. Barnen är för viktiga för att uppfostras av föräldrarna, familjen skall avskaffas, enskilda individer skall inte arbeta för familjens bästa utan för samhällets/ statens (dvs de viktiga kommunisternas, som bestämde över staten) sida. Akademiker skall arbeta åt politikerna och polisen skall arbeta åt staten bla bla bla.

  Läs vad Alexandra Kollontai ville.

  Kommentar av Aktivarum — november 13, 2011 @ 1:30 e m

 38. Aktivarum:
  1. Sammanhanget gjorde att det uppfattades som att du delade denna uppfattning. Hur som helst rekomenderade du den utan att påpeka att den gjorde samma sak som du just kritiserat, alltså definiera saker efter vad man godtyckligt kallar dem.

  2. Det är inget som vänstern eller högern gör. Det är något individer inom dessa och alla andra åsiktsrikningar gör. Nazisterna gnäller över att deras demonstrationer störs för att de tillhör en förtryckt åsiktsrikning, men de själva skulle ju förbjuda demonstrationer om de fick makten. Liberaler t.ex. i Frankrike förbjuder olika sätt att klä sig på som de tycker är oliberalt, men när andra makter av andra själ förbjuder olika sätt att klä sig på så klagar de på att förbud mot att klä sig som man vill är oliberalt. Osv. Men det är inte så att liberaler vill lagstifta om hur man får klä sig.

  Att Mussolini var fascist betyder inte att ordet kan få annan innebörd. På samma sätt benämner ju liberal både en ideologi och mer allmänt en tillåtande politik på olika områden (t.ex. liberala vapenlagar, liberal narkotikapolitik osv) utan koppling till liberalismen som ideologi. Men sen är ju högern mer lik fascismen än vad vänstern är också.

  De andra var exempel på sådant som högern stöttat och sedan försökt klistra vänsterstämpel på sedan högern slutat stödja det. Det var just vad de gjorde som fick stöd av högern.

  Du gör nu samma sak som du brukar klaga på. Om det som _anhängare_ gör definierar ideologin så betyder ju ABB:s dåd i Norge att SD är för massmord. Kapitalister som Bush som drar igång folkmord innebär då samma sak för kapitalisterna osv osv osv. Det man möjligen kan säga är att det som _anhängarna_ gör definierar ideologin. Men det blir inte heller riktigt rätt. Borgarnas anhängare slöt nästan alla upp bakom folkmordet i Irak och Afghanistan t.ex. innebär det att de borgerliga partiernas ideologi förespråkar folkmord som ett medel att erövra naturtillgångar?

  Men det är inte samma sak. Demonstrationsfrihet innebär att staten inte får stoppa demonstrationer och att staten måste se till att demonstrationer inte stoppas. Det är skillnad på politik och personliga handlingar (om man nu inte delar uppfattningen att allt är politik) om någon plågar min hund till döds så skulle jag kidnappa aset och korsfästa det, men jag tycker inte att djurplågeri ska straffas med korsfästning.

  Personkulter är inte försök att ändra den mänskliga naturen. Det var Stalin som drog igång de statliga personkulterna och efter Stalin så försvann de och en tid efter Stalin så förbjöds ju till och med de privata personkulterna kring honom. Det är väl förresten inte mer indoktrinerande att under en period driva personkulter än t.ex. indoktrineringen kring privatisering som skett i Sverige.

  Det fanns ingen Berlinmur i Sovjet heller.

  Marxist förutspår inget. Det var efterblivna samhällsvetare på högerkanten som inte förstod sig på dialektik. Marxismen såg inte kvinnor som en förtryckt klass, och utan klasser skulle ju kvinnor och män tillhöra samma klass. Därför behövdes inga särskilda regler för kvinnor.

  Marxism ansågs inte vara en vetenskap. Marxism är en åsikt om att åsikter och samhällen ska bygga på vetenskap. Du har möjligen lyssnat på dogmatiska marxister och missuppfattat dem. Marxismen har ingen teori om hur människor fungerar.

  Jo det är självklart att verksamhet kostar mindre än vad verksamhet plus vinst kostar. (Om du syftar på Ohly så är det ju en borgerlig lögn, han köpte ingen vård utan landstinget hade vården på entreprenad, betyder det att de som delar borgarnas ideologi är för lögner?)

  Vilken ideologi delar du då? Så att jag genom handlingar begågna av de som delar denna ideologi kan räkna ut vad du tycker.

  Det fann ingen sådan politik i Sovjet.

  Kommentar av profanum_vulgus — november 13, 2011 @ 7:33 e m

 39. Profanum Vulgus:

  ”1. Sammanhanget gjorde att det uppfattades som att du delade denna uppfattning.”

  Nej, jag skrev aldrig att jag delade den uppfattningen och det vore inte första gången som jag påpekade en länk inte är samma sak som att okritiskt hålla med om allt som sägs.

  ”Hur som helst rekomenderade du den utan att påpeka att den gjorde samma sak som du just kritiserat, alltså definiera saker efter vad man godtyckligt kallar dem.”

  Jag rekommenderade läsning av den. Jag rekommenderade inte okritiskt medhåll av den. Jämför med Ramirez alla anklagelser om fascism som diskuterades.

  ”2. Det är inget som vänstern eller högern gör. Det är något individer inom dessa och alla andra åsiktsrikningar gör.”

  Nej, det är inte något ”individer” gör, det är något regeringar, myndigheter och organisationer gör och förespråkar. Att säga de bara är individer är lika dumt som när Mitt Romney sade ”Corporations are people”

  ”Nazisterna gnäller över att deras demonstrationer störs för att de tillhör en förtryckt åsiktsrikning, men de själva skulle ju förbjuda demonstrationer om de fick makten.”

  Vilka nazister pratar du om? Sist jag kollade är det Sverigedemokraterna som får sina demonstrationer störda och sist jag kollade är det inte Sverigedemokraterna som har judefientlig retorik utan socialdemokrater som Reepalu. Vidare ifall du missat det så skall nazisterna ha makten i en demokrati om de får röster från befolkningen. Så det är befolkningen du skall prata med och lyssna på, inte några gaphalsar från organisationer som AFA.

  I Sovjet så omyndigförklarade kommunisterna valet med samma ursäkt. De kallade det ”kontrarevolutionär verksamhet” omyndigförklarade resultatet och mördade oppositionen.

  ”Liberaler t.ex. i Frankrike förbjuder olika sätt att klä sig på som de tycker är oliberalt”

  Alla varianter av täcka ansiktet (oavsett om det är rånarluvor på LondonRiots eller Slöjor i Frankrike) är med vissa specifika undantag att betrakta som oliberala eftersom liberalism förutsätter individuellt ansvar vilket du såklart inte har om du täcker ansiktet så ingen kan känna igen dig.
  Ansikte och hår är igenkänning som såväl polisen som människor i allmänhet använder för att orientera sig. Ett bra sätt att protestera mot slöjor vore sålunda att komma flera hundra personer i rånarluvor.

  Beträffande hur man klär sig… well… får jag bära den religiösa symbolen hakkors hur som helst eller är möjligen den förbjuden pga att den har missbrukats politiskt? Att slöjor förbjuds offentligt i länder som Spanien och Frankrike tycks protesteras mer än att hakkorset förbjuds så uppenbarligen är det skillnad på klädförbud och klädförbud.

  ”men när andra makter av andra själ”

  Precis, av andra ej liberalt grundade skäl.

  ”förbjuder olika sätt att klä sig på så klagar de på att förbud mot att klä sig som man vill är oliberalt.”

  Se ovan

  ”Osv. Men det är inte så att liberaler vill lagstifta om hur man får klä sig.”

  Uppenbarligen om man gör en vetenskaplig studie vill alla lagstifta om hur man får klä sig och skillnaden är om skälen är liberala eller inte.

  ”Att Mussolini var fascist betyder inte att ordet kan få annan innebörd.”

  Jo det är precis vad det betyder. Även om man bestämmer att våldtäkt hädanefter varken innebär våld eller tvång så är det våld eller tvång folk tänker på när de hör ordet. Resultatet blir konstant behov att säga folk tänker fel. Samma sak feminism, det kommer alltid att betyda en viss sak och sålunda får vi ord som radikalfeminism, genusfeminism etc… som inte betyder samma sak som folk tänker på när de bara hör ordet feminism.

  ”På samma sätt benämner ju liberal både en ideologi och mer allmänt en tillåtande politik på olika områden (t.ex. liberala vapenlagar, liberal narkotikapolitik osv) utan koppling till liberalismen som ideologi.”

  Ideologin är ett substantiv, att vara liberal är ett verb.

  ”Men sen är ju högern mer lik fascismen än vad vänstern är också.”

  Nej, men genom att tycka det kan vänstermänniskor ursäkta sina egna handlingar. Det är ju så censuren på amerikanska universitet skapades, vänstern säger att högercensur vore värre. Patetiskt!

  ”De andra var exempel på sådant som högern stöttat och sedan försökt klistra vänsterstämpel på sedan högern slutat stödja det. Det var just vad de gjorde som fick stöd av högern.”

  Jaha så det var inte höger, det var bara saker högern ”stöttat”? Och naturligtvis när vänstern på samma sätt stöttat precis samma saker så blir de magiskt ”Höger”?

  ”Du gör nu samma sak som du brukar klaga på. Om det som _anhängare_ gör definierar ideologin så betyder ju ABB:s dåd i Norge att SD är för massmord.”

  Jag har aldrig sagt vad vilken anhängare som helst gör definierar ideologin nu tolkar du långt bortom vad jag sade. Jag har tvärtom sagt att ideologin definieras av agendan hos dess LEDANDE förespråkare (vad de vill göra). Problemet med Ireene von Wachtväck ”män är djur” var inte att hon var medlem i ROKS, problemet var att hon var ordförande för ROKS.

  ABB är inte vald ledare för någonting. Han lyssnade inte på ledande Counter-Jihadister. Han gjorde sig själv till ledare med rätt att tolka och bestämma. Ingen Counter-Jihadist har förespråkat vad han gjorde. Hans metoder förkastades av Counter-Jihad både före och efter dåden. Hans tolkningar av deras texter har lika mycket med verkligheten att göra som Rousseaus tolkning av det moderna samhället.

  ”Kapitalister som Bush som drar igång folkmord innebär då samma sak för kapitalisterna osv osv osv.”

  Folkmord och Krig är inte samma sak. Folkmord utmärks av dödande av alla medlemmar av specifika folk. Du pratar om krig som Bush-administrationen, FN och NATO startat mot länder där det bor flera folk och där mig veterligen ingen någonsin visat amerikanska trupper riktade in sig särskilt mot vissa folk (har du några bevis på att de gjorde det). Snarare gjorde de precis som ryssarna, dvs dödade specifika grupper utan att diskriminera någon.

  ”Det man möjligen kan säga är att det som _anhängarna_ gör definierar ideologin. Men det blir inte heller riktigt rätt.”

  Det som ledare bestämmer skall göras (alltså HUR de vill uppnå målen) definierar ideologin. Vad ledare säger är målsättningen definierar inte ideologin. Särskilt inte i de fall där man har testat och upptäckt att vad man sade skulle hända inte alls hände.

  ”Borgarnas anhängare slöt nästan alla upp bakom folkmordet i Irak och Afghanistan t.ex. innebär det att de borgerliga partiernas ideologi förespråkar folkmord som ett medel att erövra naturtillgångar?”

  Det har inte skett något folkmord varken i Afghanistan eller i Irak. Talibaner är inte ett folkslag och det enda folkslag som specifikt blivit utsatt för attacker i Irak är kurderna som Husseins trupper försökte utrota.

  Vill du kritisera krigen i sig så gör det men att kalla alla krig förutom WWII för folkmord är bara löjligt. Hade USA begått folkmord hade de dödat minst tio gånger fler människor och inte haft ”rules of combat” där advokater åtalar soldater för att ha skjutit på fel person. OM det var folkmord skulle alla personer av ett visst folk vara ok att skjuta på. Kom även ihåg att den ledande krigsmotståndaren i USA är liberatarianen Ron Paul.

  ”Men det är inte samma sak. Demonstrationsfrihet innebär att staten inte får stoppa demonstrationer och att staten måste se till att demonstrationer inte stoppas.”

  POLITISKA ORGANISATIONER (definierade av sina LEDARE (som ABB inte var) som anser demonstrationer skall stoppas när de saknar makten slutar inte magiskt tycka det för att de HAR makten.

  ”Det är skillnad på politik och personliga handlingar”

  Javisst, man behöver dock inte sitta i regeringen eller riksdagen för att utföra politiska handlingar. AFA är utan tvivel en politisk organisation och skall bedömas efter de metoder ledande figurer förespråkar.

  ”(om man nu inte delar uppfattningen att allt är politik) om någon plågar min hund till döds så skulle jag kidnappa aset och korsfästa det, men jag tycker inte att djurplågeri ska straffas med korsfästning.”

  Om nån annan går på porrklubb tycker du det aset skall sparkas från jobbet men du tycker det är helt ok att du själv gör det?

  ”Personkulter är inte försök att ändra den mänskliga naturen. Det var Stalin som drog igång de statliga personkulterna och efter Stalin så försvann de och en tid efter Stalin så förbjöds ju till och med de privata personkulterna kring honom.”

  Sovjetunionens diktatur startades inte av Stalin, den startades av Lenin och eftersom Lenin var en j-a idiot så utnämnde han ingen tronföljare utan lät ett maffiakrig avgöra landets framtid.

  ”Det är väl förresten inte mer indoktrinerande att under en period driva personkulter än t.ex. indoktrineringen kring privatisering som skett i Sverige.”

  Precisera/förtydliga

  ”Det fanns ingen Berlinmur i Sovjet heller”

  Vi pratade om politik, inte geografi. Att säga Berlinmuren inte fanns i Sovjet är som att säga Vietnam inte fanns i USA. I praktiken skötte Moskva Berlinmuren medan Washinton skötte Sydvietnam.

  Hur skulle annars USA fått kritik för att Sydvietnams polischef sköt en VietCong i huvudet framför media? Hur skulle annars USA fått kritik för att sydvietnams flygvapen napalmbombade en by så media kunde visa en bild av brinnande barn?

  Men när Moskva placerar effekterna av SIN politik utanför geografiska gränserna blir det viktigt att påpeka det inte var i faktiska Sovjet sovjetisk politik var att mörda folk som försökte flytta till ett annat land?

  ”Marxist förutspår inget. Det var efterblivna samhällsvetare på högerkanten som inte förstod sig på dialektik. ”

  Och med det menar du?

  ”Marxismen såg inte kvinnor som en förtryckt klass”

  Nej, marxismen såg andra grupper som förtryckta klasser medan nazismen utvecklade samma klasstänkande att gälla raser. Stalin föddes 1878 och Hitler 1889 så vem tror du var originalet och vem tror du var kopian?

  Marxismen ansåg att nazisterna gjorde fel, det var ju klasser som skulle förtryckas – inte raser (se filmen Soviet Story). Detta medan genusvetarna utvecklat samma teori att gälla kön och medan nazisterna var sura för att så oproportionerligt många judar var professorer så har genusvetarna samma gnäll mot antalet manliga professorer. Samma tankesätt, annan grupp att klaga på.

  ”och utan klasser skulle ju kvinnor och män tillhöra samma klass. Därför behövdes inga särskilda regler för kvinnor.”

  Vadå utan klasser? Ta bort existerande klasser och du får automatiskt nya klasser – man kan aldrig skapa ett vacuum där inget är före nåt annat. Försöker du inbilla dig att personer som skall föreställa bildade och smarta inte visste det från början?

  Som jag förklarat flera gånger vetenskap är inte att vara perfekt, två imperfekta förklaringar är inte automatiskt lika bra vetenskap är att via observationer och tester bedöma vad som stämmer bäst.

  ”Marxism ansågs inte vara en vetenskap. Marxism är en åsikt om att åsikter och samhällen ska bygga på vetenskap.”

  För marxister är vetenskap bara ett ORD. Riktig vetenskap innebär observationer och tester för att bedöma vilket av flera olika resultat som ger bäst resultat SAMT att rätta sig efter de resultaten, inte tolka in en massa ursäkter som gör att du kan fortsätta säga samma sak i all evighet.

  Karl Popper har såklart redan påpeka detta, han var själv en del av marxistiska rörelsen vid denna tid. Även Thomas Sowell har som ung svart fattig arg man prövat på marxismen i praktiken Jag vet inte vilken marxism du hänvisar till men den jag hänvisar till har funnits och finns i verkligheten.

  ”Du har möjligen lyssnat på dogmatiska marxister och missuppfattat dem. Marxismen har ingen teori om hur människor fungerar.”

  Vem är din källa på marxismen efter Marx och Hegel? Och observera att jag då menar en person som har makt på riktigt.

  ”Jo det är självklart att verksamhet kostar mindre än vad verksamhet plus vinst kostar.”

  Nej, har du ingen konkurrens så kan du sätta priserna själv och då kostar verksamheten mer än den hade gjort om det funnits alternativ.

  ”(Om du syftar på Ohly så är det ju en borgerlig lögn, han köpte ingen vård utan landstinget hade vården på entreprenad, betyder det att de som delar borgarnas ideologi är för lögner?)”

  Jag syftade inte på Ohly. Däremot är det rätt kul att han sitter i TVprogram och pratar om hur det är att ha en mycket yngre flickvän medan hans parti babblar om hur ojämställda våra relationer är.

  ”Vilken ideologi delar du då?”

  Det har jag redan förklarat.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Liberal_conservatism

  ”Så att jag genom handlingar begågna av de som delar denna ideologi kan räkna ut vad du tycker.”

  Nej, det där var din missuppfattning. Politiska rörelser bedöms inte av vem som helst som råkar vara medlem. De bedöms av ledare och resultat – vilka i sin tur jämförs – inte med vad vi tycker är elakt – utan med de existerande alternativen.

  Exempelvis i den ekonomiska krisens initiala skede i USA ansågs det elakt och ondskefullt att klaga på regeringarnas direktiv att låneinstituten skulle låna ut mer till minoriteter som inte hade råd. Detta var ingen vänster/höger fråga det var en karriärsraket för bägge partierna.

  George Bush vill fler skall köpa hus, särskilt minoriteter

  Demokrater vill inte ha reglering, fler minoriteter måste ha hus

  Och när regeringen tar dessa beslut så påverkar det såklart marknaden på Wall Street.

  Kommentar av Aktivarum — november 14, 2011 @ 12:58 e m

 40. Aktivarum::

  ”Nej, jag skrev aldrig att jag delade den uppfattningen och det vore inte första gången som jag påpekade en länk inte är samma sak som att okritiskt hålla med om allt som sägs.”
  -Men din egen kommentar verkade bygga på att det som stod var riktigt.

  ”Jag rekommenderade läsning av den. Jag rekommenderade inte okritiskt medhåll av den. Jämför med Ramirez alla anklagelser om fascism som diskuterades.”
  – Men av sammanhanget verkade det onekligen som att du höll med.

  ”2. Det är inget som vänstern eller högern gör. Det är något individer inom dessa och alla andra åsiktsrikningar gör.”

  ”Nej, det är inte något ”individer” gör, det är något regeringar, myndigheter och organisationer gör och förespråkar. Att säga de bara är individer är lika dumt som när Mitt Romney sade ”Corporations are people””
  – Det vi diskuterade var inget som regeringar gjorde.

  ”Vilka nazister pratar du om? Sist jag kollade är det Sverigedemokraterna som får sina demonstrationer störda och sist jag kollade är det inte Sverigedemokraterna som har judefientlig retorik utan socialdemokrater som Reepalu. Vidare ifall du missat det så skall nazisterna ha makten i en demokrati om de får röster från befolkningen. Så det är befolkningen du skall prata med och lyssna på, inte några gaphalsar från organisationer som AFA.”
  – T.ex. Svenska motståndsrörelsen, Svenskarnas Parti och Förbundet Nationell Ungdom. Sverigedemokraterna är ju ett sionistiskt parti så det är klart att de inte är judefientliga. Varken sossarna eller Repaalu är judefientliga bara för att de inte tycker att sionister ska få bete sig hur som helst.
  Nazister vill inte ha demokrati.

  ”I Sovjet så omyndigförklarade kommunisterna valet med samma ursäkt. De kallade det ”kontrarevolutionär verksamhet” omyndigförklarade resultatet och mördade oppositionen.”
  -Sovjet hade val drygt 30 gånger, inget av valen underkändes och inget kallades för kontrarevolutionär verksamhet. Var får du allt ifrån?

  ”Alla varianter av täcka ansiktet (oavsett om det är rånarluvor på LondonRiots eller Slöjor i Frankrike) är med vissa specifika undantag att betrakta som oliberala eftersom liberalism förutsätter individuellt ansvar vilket du såklart inte har om du täcker ansiktet så ingen kan känna igen dig.
  Ansikte och hår är igenkänning som såväl polisen som människor i allmänhet använder för att orientera sig. Ett bra sätt att protestera mot slöjor vore sålunda att komma flera hundra personer i rånarluvor. ”
  – Man har samma ansvar oavsett om man syns eller ej. Skulle det på samma sätt vara oliberalt att låta folk ha gardiner, handskar eller insynsskyddande häckar? Borde alla igenkänningstecken böras synligt? Ett bra sätt som testats förr är ju t.ex. att man får en symbol för sin tro eller sina åsikter fastsydd på ytterkläderna är det också liberalt?

  ”Beträffande hur man klär sig… well… får jag bära den religiösa symbolen hakkors hur som helst eller är möjligen den förbjuden pga att den har missbrukats politiskt? Att slöjor förbjuds offentligt i länder som Spanien och Frankrike tycks protesteras mer än att hakkorset förbjuds så uppenbarligen är det skillnad på klädförbud och klädförbud.”
  – Hakkors är inte förbjudna i Sverige och vad jag vet inte heller i Frankrike eller Spanien. Men uppenbarligen är det fler som drabbas av att liberalt tvingas visa ansiktet än att liberalt inte få visa sin tro eller åsikt genom hakkorsbärande. Även om samma kontrollbehovslidande stat förbjuder både att täcka ansiktet och att bära hakkors så tar det inte på något sätt ut varandra. Det är som att det vore ok att skjuta liberaler om man samtidigt skjöt fascister.

  ”Uppenbarligen om man gör en vetenskaplig studie vill alla lagstifta om hur man får klä sig och skillnaden är om skälen är liberala eller inte.”
  – Vilken vetenskapliga studie då? Vilka är de liberala skälen att förbjuda folk att klä sig som de vill?

  ”Jo det är precis vad det betyder. Även om man bestämmer att våldtäkt hädanefter varken innebär våld eller tvång så är det våld eller tvång folk tänker på när de hör ordet. Resultatet blir konstant behov att säga folk tänker fel. Samma sak feminism, det kommer alltid att betyda en viss sak och sålunda får vi ord som radikalfeminism, genusfeminism etc… som inte betyder samma sak som folk tänker på när de bara hör ordet feminism.”
  – Men våldtäkt har inte alltid innefattat tvång, hur kan då det ordet ändras? Betyder det också att eftersom ”The Levellers” var liberaler så kan inget som avviker från deras ideologi (t.ex. att staten reglerar hur man får klä sig) kallas liberalt?

  ”Ideologin är ett substantiv, att vara liberal är ett verb.”
  – Ja?

  ”Nej, men genom att tycka det kan vänstermänniskor ursäkta sina egna handlingar. Det är ju så censuren på amerikanska universitet skapades, vänstern säger att högercensur vore värre. Patetiskt!”
  Jo det är de.

  ”Jaha så det var inte höger, det var bara saker högern ”stöttat”? Och naturligtvis när vänstern på samma sätt stöttat precis samma saker så blir de magiskt ”Höger”?”
  -Jo de får nog anses vara höger också. Poängen är att högern påstått att de är höger när de stöttat dem och sedan ändrat sig till att de är vänster när de slutat stötta dem. Nej jag har aldrig varit med om samma sak från vänster.

  ”Jag har aldrig sagt vad vilken anhängare som helst gör definierar ideologin nu tolkar du långt bortom vad jag sade. Jag har tvärtom sagt att ideologin definieras av agendan hos dess LEDANDE förespråkare (vad de vill göra). Problemet med Ireene von Wachtväck ”män är djur” var inte att hon var medlem i ROKS, problemet var att hon var ordförande för ROKS.”
  -Då läste du inte så noga som du anser att folk ska göra. En stor del av den här diskussionen har ju handlat om att du anser att det _anhängare_ gör definierar ideologin.

  ”Folkmord och Krig är inte samma sak. Folkmord utmärks av dödande av alla medlemmar av specifika folk. Du pratar om krig som Bush-administrationen, FN och NATO startat mot länder där det bor flera folk och där mig veterligen ingen någonsin visat amerikanska trupper riktade in sig särskilt mot vissa folk (har du några bevis på att de gjorde det). Snarare gjorde de precis som ryssarna, dvs dödade specifika grupper utan att diskriminera någon. ”
  – Så nu får du definiera om folkmord trots att inga begrepp kan byta betydelse? Eftersom det finns judar kvar så utförde nazisterna inget folkmord på dem då? Turkarna utförde inget folkmord på Armenier eftersom alla inte dödades? I Sudan där jänkarna (förvisso Clinton) sprängde hela läkemedelsindustrin har 3 miljoner araber och svarta dött. I Irak har 2,6 miljoner araber dött av jänkarnas handlingar och 1,5 miljoner drivits bort. Kurderna som bor i samma land har inte drabbats av det amerikanska ”kriget”. Men oavsett nu att du vill definiera om begrepp beroende på vem det är som utför handlingen som ska kallas något så är det riktigt att kapitalisterna vill göra så som Bush gjort eftersom han är en ledande kapitalist?

  ”Det som ledare bestämmer skall göras (alltså HUR de vill uppnå målen) definierar ideologin. Vad ledare säger är målsättningen definierar inte ideologin. Särskilt inte i de fall där man har testat och upptäckt att vad man sade skulle hända inte alls hände.”
  – Så när arbetslösheten ökar, inflationen ökar, fattigdomen ökar, brottsligheten ökar, skolan blir sämre och vården blir sämre under borgerligt styre så är det alltså en del av den borgerliga ideologin att orsaka dessa saker även om de säger att deras politik syftar till motsatsen?

  ”Det har inte skett något folkmord varken i Afghanistan eller i Irak. Talibaner är inte ett folkslag och det enda folkslag som specifikt blivit utsatt för attacker i Irak är kurderna som Husseins trupper försökte utrota. ”
  – Jo om man nu utgår ifrån att du får definiera om begrepp hur du vill och dessutom beskriva förhållandena på ett sätt som saknar samband med verkligehetn. Saddam Hussein var aldrig ens anklagad för att ha utfört folkmord på Kurder. Under kriget var han dessutom allierad med USA och borgerligheten här i Sverige stödde honom. Talibanerna är ingen folkgrupp och de har dessutom blivit fler sedan ockupationen av Afghanistan. Men om man nu ser på folkmord som det definieras i internationella regleringar, svensk lag, allmänt språkbruk och av fackmän så är det inte desto mindre folkmord att ha ihjäl folk av en viss nationalitet för att de har den nationaliteten.

  ”Vill du kritisera krigen i sig så gör det men att kalla alla krig förutom WWII för folkmord är bara löjligt. Hade USA begått folkmord hade de dödat minst tio gånger fler människor och inte haft ”rules of combat” där advokater åtalar soldater för att ha skjutit på fel person. OM det var folkmord skulle alla personer av ett visst folk vara ok att skjuta på. Kom även ihåg att den ledande krigsmotståndaren i USA är liberatarianen Ron Paul.”
  – Nej precis, man får bara kritisera utifrån de stämplar du använder och utifrån hur du personligen definierat om begreppen för att passa din världsbild. Men det ger nästan en bättre poäng än att be dig svara på frågan om stödet till krigen innebär att borgarnas ideologi omfattar erövringskrig för att komma över naturtillgångar.

  ”POLITISKA ORGANISATIONER (definierade av sina LEDARE (som ABB inte var) som anser demonstrationer skall stoppas när de saknar makten slutar inte magiskt tycka det för att de HAR makten.”
  – Nej det är helt riktigt. Men de kan fortfarande inte bryta mot demonstrationsfriheten. Men så är det, man kan t.ex. se på riksdagspartiernas hemsidor och deras ledares bloggar att de är emot yttrandefrihet eftersom de alla censurerar åsikter där.

  ”Javisst, man behöver dock inte sitta i regeringen eller riksdagen för att utföra politiska handlingar. AFA är utan tvivel en politisk organisation och skall bedömas efter de metoder ledande figurer förespråkar.”
  – Ja, men de är fortfarande inte skyldiga att upprätthåla friheter och rättigheter.

  ”Om nån annan går på porrklubb tycker du det aset skall sparkas från jobbet men du tycker det är helt ok att du själv gör det?”
  – Jag har svårt att se ett arbete där porrklubbsbesök skulle inverka på förmågan att utföra arbetet. Men jag skulle kanske inte låta en porrklubbsbesökare vara barnvakt åt mina barn utan att tycka att porrklubsbesökare inte ska få jobba på dagis. Allt är inte politik.

  ”Sovjetunionens diktatur startades inte av Stalin, den startades av Lenin och eftersom Lenin var en j-a idiot så utnämnde han ingen tronföljare utan lät ett maffiakrig avgöra landets framtid.”
  – Nu vet jag inte vad du menar med demokrati och diktatur eftersom du aldrig har svarat på den frågan, men Lenin utsåg inte sin efterträdare eftersom denne skulle väljas i valen. Lenin varnade dock kamraterna inom toppolitiken om att Stalin var en galning som aldrig borde ha släppts upp.

  ”Precisera/förtydliga”
  – Peronskulten i Sovjet var inte mer omfattande eller indoktrinerande än privatiseringskulten i Sverige.

  ”Vi pratade om politik, inte geografi. Att säga Berlinmuren inte fanns i Sovjet är som att säga Vietnam inte fanns i USA. I praktiken skötte Moskva Berlinmuren medan Washinton skötte Sydvietnam. ”
  – Moskva skötte inte Berlinmuren och Moskvas förslag på lösning med problemen med smuggling via Västberlin var ju att annektera Västberlin. Östtyskarna höll inte med. Men hur skulle ett eventuellt styrande av berlinmuren påverka den politiska debatten i Sovjet?

  ”Hur skulle annars USA fått kritik för att Sydvietnams polischef sköt en VietCong i huvudet framför media? Hur skulle annars USA fått kritik för att sydvietnams flygvapen napalmbombade en by så media kunde visa en bild av brinnande barn?”
  – Det var Hannois polischef och killen han sköt var inte Vietcong utan bara gripen. Polischefen var för övrigt amerikansk medborgare och anställd av USA. Det var inte sydvietnamesiska flygvapnet som gjorde det utan amerikanska.

  ”Men när Moskva placerar effekterna av SIN politik utanför geografiska gränserna blir det viktigt att påpeka det inte var i faktiska Sovjet sovjetisk politik var att mörda folk som försökte flytta till ett annat land?”
  – Flytt från ämnen mycket? Du tog upp berlinmuren som ett argument för att den politiska debatten i Sovjet skulle vara mindre fri än i Sverige.

  ”Och med det menar du? ”
  Att marx inte förutspådde något och att efterblivna högertomtar inte fattat vad dialektik är.

  ”Nej, marxismen såg andra grupper som förtryckta klasser medan nazismen utvecklade samma klasstänkande att gälla raser. Stalin föddes 1878 och Hitler 1889 så vem tror du var originalet och vem tror du var kopian? ”
  – Marxismen ser inga andra grupper än klasser som förtryckta klasser, och bara när de är förtryckta. Nazismen såg samma klassförtryck som borgarna gjorde fast när det gällde raser.

  ”Marxismen ansåg att nazisterna gjorde fel, det var ju klasser som skulle förtryckas – inte raser (se filmen Soviet Story). Detta medan genusvetarna utvecklat samma teori att gälla kön och medan nazisterna var sura för att så oproportionerligt många judar var professorer så har genusvetarna samma gnäll mot antalet manliga professorer. Samma tankesätt, annan grupp att klaga på. ”
  – Borgarna tyckte inte att nazisterna gjorde fel, både raser och klasser skulle ju förtryckas. Borgarnas argument mot allmän rösträtt var ju just att varje klass skulle ha samma antal röster oavsett hur många som ingick i klassen.

  ”Vadå utan klasser? Ta bort existerande klasser och du får automatiskt nya klasser – man kan aldrig skapa ett vacuum där inget är före nåt annat. Försöker du inbilla dig att personer som skall föreställa bildade och smarta inte visste det från början? ”
  – Om du inte ens kan det lilla om marxismen varför försöka uttala sig om den? Det som inom marxismen benämns kommunism är alltså ett klasslöst samhälle. Av det skälet behövdes inga särregleringar för att kvinnor eller negrer skulle vara proportionellt fördelade i de högre klasserna, eftersom de inte skulle finnas.

  ”Som jag förklarat flera gånger vetenskap är inte att vara perfekt, två imperfekta förklaringar är inte automatiskt lika bra vetenskap är att via observationer och tester bedöma vad som stämmer bäst.”
  – Ja.

  ”För marxister är vetenskap bara ett ORD. Riktig vetenskap innebär observationer och tester för att bedöma vilket av flera olika resultat som ger bäst resultat SAMT att rätta sig efter de resultaten, inte tolka in en massa ursäkter som gör att du kan fortsätta säga samma sak i all evighet. ”
  – Ja det är bara ett ord, men ord har innebörd. Det var precis det marxismen förordade att observera, mäta, testa osv så att man kom fram till vad som var bäst och sedan forma politiken efter vad som var bäst.

  ”Karl Popper har såklart redan påpeka detta, han var själv en del av marxistiska rörelsen vid denna tid. Även Thomas Sowell har som ung svart fattig arg man prövat på marxismen i praktiken Jag vet inte vilken marxism du hänvisar till men den jag hänvisar till har funnits och finns i verkligheten.”
  – De var väl inte begåvade nog att begripa kanske? Det är många som missuppfattat marxismen, de flesta av dem slutar också vara marxister.

  ”Vem är din källa på marxismen efter Marx och Hegel? Och observera att jag då menar en person som har makt på riktigt.”
  – Marx är min källa till marxismen. Marxism är ju marx ideologi.

  ”Nej, har du ingen konkurrens så kan du sätta priserna själv och då kostar verksamheten mer än den hade gjort om det funnits alternativ. ”
  – Fast nu pratade vi ju om offentligt ägd eller privatägd, inte om konkurrens eller inte konkurrens.

  ”Jag syftade inte på Ohly. Däremot är det rätt kul att han sitter i TVprogram och pratar om hur det är att ha en mycket yngre flickvän medan hans parti babblar om hur ojämställda våra relationer är.”
  – Har de babblat om att det är ojämnställt vad gäller ålder? Är det borgerlig politik att ljuga då?

  ”Det har jag redan förklarat.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Liberal_conservatism
  – ojdå, i den artikeln påstår de att begrepp kan ändra betydelse. Men dåså Reinfeldt tas som ett exempel. Reinfeldt har höjt bensinskatten, satsat extra pengar på kvinnojourer men inte på mansjourer, vill inte förbjuda omskärelse av pojkar men av flickor, vill ha värnplikt för män men inte för kvinnor, vill satsa hundra miljoner extra på mäns våld mot kvinnor, osv osv osv Delar du då alla de uppfattningarna? För Reinfeld är väl ändå en politisk ledare?

  ”Nej, det där var din missuppfattning. Politiska rörelser bedöms inte av vem som helst som råkar vara medlem. De bedöms av ledare och resultat – vilka i sin tur jämförs – inte med vad vi tycker är elakt – utan med de existerande alternativen.”
  – Så du är inte bara för det Reinfeldt säger utan också för större utanförskap, mer överstatlighet till EU, mer Ryskt inflytande i Europa, mer fattigdom osv som är resultatet av hans politik?

  ”Exempelvis i den ekonomiska krisens initiala skede i USA ansågs det elakt och ondskefullt att klaga på regeringarnas direktiv att låneinstituten skulle låna ut mer till minoriteter som inte hade råd. Detta var ingen vänster/höger fråga det var en karriärsraket för bägge partierna.

  George Bush vill fler skall köpa hus, särskilt minoriteter”
  – Dumheter. Man försökte med boosta systemet när krigen inte gav den avkastning man hade räknat med (eftersom man hade boostat med tokrustning för att slippa krisen på 90-talet så var man tvungen att omsätta vapnen till pengar och det försökte man göra genom att starta krig mot länder med naturtillgångar som man kunde röva)

  Kommentar av profanum_vulgus — november 14, 2011 @ 7:56 e m

 41. Erik:

  Okej, som jag förstår dig väljer människor utifrån någon slags rationell logik vad det bästa är i situationen snarare än förväntningar på dem ”utifrån”. Jag är dock fortfarande inte helt på det klara med hur långt du drar detta resonemang och jag vet inte heller riktigt hur jag själv tänker om det, varför jag frågar vidare.

  Du skrev tidigare att Pinker i The blank slate skriver om detta. Minns du var nånstans i boken? Läste själv nyss ett parti som jag tycker hänger ihop med det vi diskuterar. Citerar stycket:

  ”She is echoed by Kleinfeld on the leaky pipeline in science: “We should not be sending [gifted] women the messages that they are less worthy human beings, less valuable to our civilization, lazy or low in status, if they choose to be teachers rather than mathematicians, journalists rather than physicists, lawyers rather than engineers.” These are not
  hypothetical worries: a recent survey by the National Science Foundation found that many more women than men say they majored in science, mathematics, or engineering under pressure from teachers or family members rather than to pursue their own aspirations — and that many eventually switched out for that reason.”

  Som jag läser detta säger kvinnorna i det här fallet att de valde det ena alternativet men ‘egentligen’ ville något annat. Anledningen till att de valde ex. fysik istället för juridik var pga. press ifrån lärare och familj. Det står inte vad pressen består i, men jag antar att de flesta familjer inte bränner upp antagningsintyg från skolor de inte vill att deras barn ska gå i likt bilförsäljaren Chevy Chase träffade. Jag skulle gissa att många skulle säga att de kände just förväntningar från sina föräldrar eller lärare och valde utefter det. Hur funkar brödrostanalogin med detta exempel?

  Kommentar av Jonas P — november 14, 2011 @ 8:35 e m

 42. Profanum:

  ”-Men din egen kommentar verkade bygga på att det som stod var riktigt.”

  Jag ansåg vissa delar som stod där var riktigt. Jag kunde dock ha varit tydligare med att jag inte anser det stämmer att bara vänstern är fascister det har du rätt i.

  ”- Men av sammanhanget verkade det onekligen som att du höll med.”

  Som sagt delvis höll jag med. Poängen är att texten inte handlade om det ämnet så jag hade inte hur mycket plats som helst att skriva detaljer om fascism.

  ”- Det vi diskuterade var inget som regeringar gjorde.”

  Det var något organisationer gjorde, inte någon individer gjorde.

  ”- T.ex. Svenska motståndsrörelsen, Svenskarnas Parti och Förbundet Nationell Ungdom.”

  Hur många medlemmar har de där tillsammans? Trettio? Du kan inte mena allvar att de där personerna är sannolika att bli valda till makten. De får mer uppmärksamhet av att AFA motdemonstrerar än de får av sina egna antal.

  ”Sverigedemokraterna är ju ett sionistiskt parti så det är klart att de inte är judefientliga. Varken sossarna eller Repaalu är judefientliga bara för att de inte tycker att sionister ska få bete sig hur som helst.”

  Repaalu uttalade sig inte om sionister, han uttalade sig om attacker på privatpersoner som tillhör den etniska gruppen judar. Att dra in sionism var hans eget påhitt det var inte vad artikelserien handlade om.

  ”Nazister vill inte ha demokrati.”

  Det vill inte folk som beter sig antidemokratiskt mot nazister heller. De vill inte lämna över ansvaret till folket medan de själva debatterar så med vilken rätt säger de att de förespråkar demokrati? De vill ha makten själva och ta ifrån folk rätten att bestämma. Vilket är idiotiskt eftersom det är i just den situationen nationalister i allmänhet får mer stöd i ett land.

  ”-Sovjet hade val drygt 30 gånger, inget av valen underkändes och inget kallades för kontrarevolutionär verksamhet. Var får du allt ifrån?”

  Jag pratar om det första fria valet i Sovjetunionens historia. SR (Socialistiska revolutionärer) vann en jordskredsseger mot Lenins Bolsjeviker i Constituent Assembly Elections den 25 november 1917.

  Du kanske kan gissa vad Lenin gjorde?

  ”- Man har samma ansvar oavsett om man syns eller ej.”

  Nej, inte i praktiken. Det där är idealism och teori men det är helt enkelt inte funktionellt på riktigt.

  ”Skulle det på samma sätt vara oliberalt att låta folk ha gardiner, handskar eller insynsskyddande häckar?”

  Lagen gäller vad man gör offentligt. Inte vad man gör privat. Såvida inte du tar med inssynsskyddande häckar på bussen eller i T-banan så blir det irrelevant. Du får ha både häckar och slöja i hemmet om du vill.

  ”Borde alla igenkänningstecken böras synligt? Ett bra sätt som testats förr är ju t.ex. att man får en symbol för sin tro eller sina åsikter fastsydd på ytterkläderna är det också liberalt?”

  Märklig fråga, det är ju raka motsatsen till den lag som diskuteras som säger att man i vissa muslimska länder får en symbol stämplad i pannan och denna skall bort i fria länders offentlighet.

  ”- Hakkors är inte förbjudna i Sverige”

  i Sverige har vi politisk korrekthet, dvs i teorin är det tillåtet i praktiken blir du straffad.

  ”och vad jag vet inte heller i Frankrike eller Spanien. Men uppenbarligen är det fler som drabbas av att liberalt tvingas visa ansiktet än att liberalt inte få visa sin tro eller åsikt genom hakkorsbärande.”

  I ickeliberala länder drabbas folk av att VISA ansiktet. I exempelvis ett islamisiskt dominerat land så brann en skola och när tjejer försökte fly så slängdes de in i branden igen för att de flydde utan slöja.

  Hela poängen med liberala länder är att folk inte skall drabbas av att visa ansiktet. Hela poängen med motstånd mot politisk korrekthet är att man vill ha ett öppet samhälle med en öppen debatt.

  ”Även om samma kontrollbehovslidande stat förbjuder både att täcka ansiktet och att bära hakkors så tar det inte på något sätt ut varandra. Det är som att det vore ok att skjuta liberaler om man samtidigt skjöt fascister.”

  Skall det vara hakkorset som motsvarar liberala krafter då eller? Såväl AFA-huliganer som Islamister har mer gemensamt med fascister än de har med något liberalt värde.

  ”- Vilken vetenskapliga studie då? Vilka är de liberala skälen att förbjuda folk att klä sig som de vill?”

  Här har du en TV-sänd debatt som för omväxlings skull har företrädare för båda synsätten.

  ”- Men våldtäkt har inte alltid innefattat tvång, hur kan då det ordet ändras?”

  Vad menar du med att våldtäkt inte alltid har innefattat tvång? Jag menar inte ord inte kan ändras, ord ändras hela tiden jag menar ändringen kan inte KONTROLLERAS. Dvs ingen kan bestämma vad ett ord betyder. Du kan bara lära dig det ordet betyder och följa dess utveckling. Du kan inte styra fram en egen betydelse som passar dig bättre.

  ”Betyder det också att eftersom ”The Levellers” var liberaler så kan inget som avviker från deras ideologi (t.ex. att staten reglerar hur man får klä sig) kallas liberalt?”

  Se ovan

  ”Jo det är de.”

  Nej högern är inte värre, och jag säger inte vänstern är värre heller. Däremot har högern varit värre på vissa platser och vänstern har varit värre på vissa platser. Oftast har det varit en fråga om ”tillfället gör tjuven”

  ”Poängen är att högern påstått att de är höger när de stöttat dem och sedan ändrat sig till att de är vänster när de slutat stötta dem. Nej jag har aldrig varit med om samma sak från vänster.”

  Du har aldrig varit med om att vänstern klagar på att högern fascistiskt hindrar och censurerar saker för att sedan så fort vänstern fick makten ha insett att ibland måste man ändå censurera och hindra? Det var precis vad Ramirez gjorde hon Tanja Bergkvist nämligen.

  ”-Då läste du inte så noga som du anser att folk ska göra. En stor del av den här diskussionen har ju handlat om att du anser att det _anhängare_ gör definierar ideologin.”

  Med ”anhängare” menar jag inte att vilken nybliven medlem som helst av ett parti har samma tyngd som partiledningen och jag blir lite brydd över att jag ens behöver poängtera att alla personer som jobbar på Microsoft inte har samma talan över affärsbesluten som Bill Gates. Konstaterade man inte redan i Nurnbergrättegångarna att personer med makt och talan var de som hade ansvaret?

  ”- Så nu får du definiera om folkmord trots att inga begrepp kan byta betydelse?”

  Nej, folkmord har sin ursprungliga betydelse vilken utgår från judeförintelsen. Det var ju också risken att urvattna betydelsen av judeförintelsen som var orsaken till stora delar av motståndet mot att erkänna folkmordet på armenier. Israel vill ha ensamrätt helt enkelt.

  ”Eftersom det finns judar kvar så utförde nazisterna inget folkmord på dem då?”

  Klart de gjorde det men inte pga ”lack of trying” USA försöker inte ens begå folkmord, annars hade det varit minst tiodubbla dödssiffror i Irak. Amerikanska soldater får inte skjuta hur som helst. Som Jeremy Scahill visar i sin bok på ämnet (Blackwater) så är det dock betydligt lösare regler för privata ”contractors” i säkerhetsbranschen.

  ”Turkarna utförde inget folkmord på Armenier eftersom alla inte dödades?”

  Inte för ”lack of trying” hade turkarna haft de vapen som amerikanerna har idag så är frågan om några armenier hade överlevt men ett av problemen som Hitler hade var ju att det tog tid och arbete att begå alla morden som behövde utföras. Turkarna hade givetvis inte tillgång till samma lösningar som Hitler eller dagens USA.

  ”I Sudan där jänkarna (förvisso Clinton) sprängde hela läkemedelsindustrin har 3 miljoner araber och svarta dött.”

  Det är sant att Clinton sprängde en av de viktigaste läkemedelsfabrikerna i Sudan som respons på ambassadbombningarna 1998. Det är sant att tusentals sudaneser dog pga brist på malariamedicin.

  Du gav ingen källa på dina 3 miljoner döda (eller de andra siffrorna), det är möjligt att 3 miljoner dött i Sudan men upplysningsvis så dödas folk i Sudan av ett blodigt inbördeskrig som förstört betydligt mer än Clinton skjutit på så där får du utveckla vad du menar annars beskrev du bara två saker som har precis ingenting med varandra att göra.

  ”I Irak har 2,6 miljoner araber dött av jänkarnas handlingar och 1,5 miljoner drivits bort.”

  En stor del av de dödsfall du räknar upp är irakier (och ditresta arabiska terrorister) som dödat andra irakier. Inte amerikaner som dödat irakier. Al Quaida blir säkert glada över att du säger att deras massmord på irakier som inte följer deras ideer av islam är USA:s fel men enligt alla former av rättsystem vi använder är mördarna de som beodrar och utför morden.

  Annas var ju den där läkemedelsfabriken inte förstörd av Clinton utan av ambassadsprängarna. Alla dödsfall därefter räknas som ”pga deras handlingar” precis som du säger USA skall ges ansvar för alla mord som ditresta araber utsätter irakier för. Vidare så gör du det klassiska misstag man hittar i aritmetik. Dina siffror utgår från noll medan folk redan dödades i de här länderna innan USA lade sig i spelet.

  Med din logik skulle det alltså vara USA:s skuld att vietnamesiska kommunistsoldater radar upp och dödar tusentals ickekommunistiska vietnameser? (Något kommunister bevisligen gjort världen över oavsett om USA skickade dit soldater eller inte) De enda som tjänar på ditt sätt att beskriva krig är mördarna.

  ”Kurderna som bor i samma land har inte drabbats av det amerikanska ”kriget”.”

  Du menar att kurderna har skjutit på och bombat irakiska säkerhetsstyrkor men amerikanerna lät dem göra det för att de var kurder? Annars har jag svårt att se vad din poäng är? Kurderna angriper inte irakiska säkerhetsstyrkor och deras amerikanska förstärkning så varför skulle USA-styrkor skjuta på kurder?

  ”Men oavsett nu att du vill definiera om begrepp beroende på vem det är som utför handlingen som ska kallas något så är det riktigt att kapitalisterna vill göra så som Bush gjort eftersom han är en ledande kapitalist?”

  Bush är ingen diktator så vill du kommentera hans politik får du kommentera de personer som har inflytande. Du har mest pratat om hans utrikesäventyr vilka placerar honom som neokonservativ. Se dokumentären ”the power of nightmares”

  ”- Så när arbetslösheten ökar, inflationen ökar, fattigdomen ökar, brottsligheten ökar, skolan blir sämre och vården blir sämre under borgerligt styre så är det alltså en del av den borgerliga ideologin att orsaka dessa saker även om de säger att deras politik syftar till motsatsen?”

  Ökar jämfört med vad? Du begår igen det arimetmiska misstag att ta för givet att utan sådant styre skulle tiden frysas. Dvs om USA inte går in i Irak skulle enligt dina siffror ingen ha dött i Irak. Och när terrorister reser till Irak och mördar Irakier så säger du att det är USA:s fel.

  Om bara USA låter terroristerna få som de vill mördar de ingen? Tror du på det själv? Studera hur dessa terrorister har betett sig i sina länder. Behöver de USA på plats för att begå mord tror du? Det ansvar du ger USA är ju att om USA hindrar terroristerna på nåt sätt så är hotet att terroristerna då trappar upp våldet

  Vilket de lärt sig funkar att skylla på USA.

  ”- Jo om man nu utgår ifrån att du får definiera om begrepp hur du vill och dessutom beskriva förhållandena på ett sätt som saknar samband med verkligehetn. Saddam Hussein var aldrig ens anklagad för att ha utfört folkmord på Kurder.”

  Hussein hade alltså inget ansvar för Al-Anfal kampanjen?

  ”Under kriget var han dessutom allierad med USA och borgerligheten här i Sverige stödde honom.”

  Jämfört med Islamistiska Iran i det kriget ja. Det var de enda två alternativ som fanns, tycker du Iran var det bättre eller vill du fantisera ihop egna alternativ?

  ”Talibanerna är ingen folkgrupp och de har dessutom blivit fler sedan ockupationen av Afghanistan. Men om man nu ser på folkmord som det definieras i internationella regleringar, svensk lag, allmänt språkbruk och av fackmän så är det inte desto mindre folkmord att ha ihjäl folk av en viss nationalitet för att de har den nationaliteten.”

  Ja och USA har inte ihjäl irakier för att de är irakier. De har ihjäl VISSA irakier – främst för att de tillhör fiendestyrkorna medan andra irakiers inte löper någon som helst risk att dödas av amerikaner – den enda risk amerikaner utgör för dem är om de står nära dem eller deras militära måltavlor.

  ”- Nej precis, man får bara kritisera utifrån de stämplar du använder och utifrån hur du personligen definierat om begreppen för att passa din världsbild.”

  Din kritik stämmer inte ens med de definitioner du själv anger. Att säga USA dödar irakier för att de är irakier när USA tränar och slåss på sidan om irakier mot irakiska och icke-irakiska terrorister är skrattretande. Det är lika larvigt som att säga filmen Black Hawk Down handlar om USA:s erövring av Somalia.

  USA slogs inte mot Somalia. USA slogs mot banditer för att kunna leverera mat TILL somaliska befolkningen.

  ”Men det ger nästan en bättre poäng än att be dig svara på frågan om stödet till krigen innebär att borgarnas ideologi omfattar erövringskrig för att komma över naturtillgångar.”

  Precis som i fallet med fascism gör du ett helt falskt dilemma. Alla ideologier omfattar erövringskrig så oavsett vem du stödjer så kommer du att stödja erövringskrig. Det enda du kan bestämma är vilket land du vill ha mer av och vilket land du vill ha mindre av.

  ”- Nej det är helt riktigt. Men de kan fortfarande inte bryta mot demonstrationsfriheten. Men så är det, man kan t.ex. se på riksdagspartiernas hemsidor och deras ledares bloggar att de är emot yttrandefrihet eftersom de alla censurerar åsikter där.”

  Precis! Alla är spattiga idag! Det är vad jag kämpar mot. Jag förespråkar öppna samhällen.

  ”- Ja, men de är fortfarande inte skyldiga att upprätthåla friheter och rättigheter.”

  Om de vill påstå sig vara för dessa saker är de skyldiga att VARA för dem. Men du har rätt, om de är ok med att vara en fascistisk organisation av samma sort som de som de bekämpar har de inga skyldigheter varken mot medlemmar eller folk i allmänhet.

  ”Men jag skulle kanske inte låta en porrklubbsbesökare vara barnvakt åt mina barn utan att tycka att porrklubsbesökare inte ska få jobba på dagis. Allt är inte politik.”

  Varför skulle inte porrklubbsbesökaren få vara barnvakt åt dina barn? Hur kan det INTE vara en politisk handling att vägra anställa kompetent personal för att de på fritiden gör nåt du personligen inte gillar? Allt är inte politik men det är defintivt politik att en skola som tänker anställa en lärare ändrar sig för att han a) har en mössa det står ”porn star på” eller b) spelar i ett hårdrocksband.

  ”- Nu vet jag inte vad du menar med demokrati och diktatur eftersom du aldrig har svarat på den frågan, men Lenin utsåg inte sin efterträdare eftersom denne skulle väljas i valen.”

  Vilka val? Lenins bolsjeviker vann inte det demokratiska valet 1917 och sedan dess var det inga fria val i Ryssland före 1990 Oppositionen fängslades och mördades av Lenin och hans gäng.

  ”Lenin varnade dock kamraterna inom toppolitiken om att Stalin var en galning som aldrig borde ha släppts upp.”

  Sent skall syndaren vakna. Ville Lenin ha något gjort angående Stalin skulle han agerat i tid när Lenin hade makten.

  ”- Moskva skötte inte Berlinmuren och Moskvas förslag på lösning med problemen med smuggling via Västberlin var ju att annektera Västberlin. Östtyskarna höll inte med.”

  Moskvas lösning var krig med USA, England och Frankrike? Märkligt att Östtyskarna inte höll med.

  ”- Det var Hannois polischef och killen han sköt var inte Vietcong utan bara gripen.”

  Han är inte gripen utan fånge. Bilden togs under Tet-offensiven och det är alltså krigslagar som gäller.

  ”Vad man ser är när Nguyên Ngoc Loan, Sydvietnams högste polischef, skjuter Nguyên Van Lem, även känd som Bay Lop. Denne var officerare i FNL *”

  http://www.faktoider.nu/baylop.html

  ”Polischefen var för övrigt amerikansk medborgare och anställd av USA. Det var inte sydvietnamesiska flygvapnet som gjorde det utan amerikanska.”

  ”Anfallet beordrades av befälhavaren för 25. armédivisionen och utfördes av 518. skvadronen.” … ”Piloterna var sydvietnameser. Soldaterna man ser på bilden är också sydvietnameser, tillhöriga 50. regementet”

  Sydvietnameiska flygvapnet VNAF klantade sig och bombade sina egna trupper såväl som civila i närheten.
  http://www.faktoider.nu/trangbang.html

  ”- Flytt från ämnen mycket? Du tog upp berlinmuren som ett argument för att den politiska debatten i Sovjet skulle vara mindre fri än i Sverige.”

  Jag tog upp folks flykt, berlinmuren var sättet som politiker valde att hindra deras flykt. Politikerna såg aldrig orsak att förbättra vad de flydde från, målet var att oasvett hur skit samhället var skulle folk tvingas kvar i vad politikerna själva ansåg var bra.

  ”Att marx inte förutspådde något och att efterblivna högertomtar inte fattat vad dialektik är.”

  Nu menade jag vänsterns egna statsvetare. Det framgår inom kort.

  ”- Marxismen ser inga andra grupper än klasser som förtryckta klasser, och bara när de är förtryckta.”

  Ja jag vet att marxismens SYN på förtryck inte gällde raser eller kön. Min poäng var att de andra ideologier för vilka det gällde ras/kön hade marxismens SYN på förtryck som de hämtade från marxismen.

  ”- Borgarna tyckte inte att nazisterna gjorde fel, både raser och klasser skulle ju förtryckas. Borgarnas argument mot allmän rösträtt var ju just att varje klass skulle ha samma antal röster oavsett hur många som ingick i klassen.”

  Jag sade att kommunisterna ansåg nazisterna gjorde fel. Jag sade inte att borgarna ansåg nazisterna gjorde fel.

  ”- Om du inte ens kan det lilla om marxismen varför försöka uttala sig om den? Det som inom marxismen benämns kommunism är alltså ett klasslöst samhälle.”

  Nej, TEORIN/HYPOTESEN/GISSNINGEN är ett klasslöst samhälle. Det är dock inte realiteten. Flera riktiga vetenskapsmän har påpekat att om marxisterna vill förespråka den iden så har de valt fel djurart på planeten jorden.

  ”Av det skälet behövdes inga särregleringar för att kvinnor eller negrer skulle vara proportionellt fördelade i de högre klasserna, eftersom de inte skulle finnas.”

  Det behövdes inga skäl för marxisterna tog för givet att saker marxisterna själva hittade på var sanna. Teorin fick marxisterna från marxismen. Precis som Karl Popper påpekade är det ett gigantiskt cirkelresonemang. Vi ser tydliga likheter i genusteorin där man måste följa saker man påstått tidigare till världs ände.

  ”- Ja det är bara ett ord, men ord har innebörd. Det var precis det marxismen förordade att observera, mäta, testa osv så att man kom fram till vad som var bäst och sedan forma politiken efter vad som var bäst.”

  Marxismen gick inte till riktiga vetenskapsmän och frågade efter DERAS resultat. Precis som genusvetarna så utnämnde revolutionärerna sig själva till stora och viktiga tänkare och forskare.

  ”- De var väl inte begåvade nog att begripa kanske?”

  Begripa vad för någonting?
  Du har inte visat du själv begriper marxism eller hävisat till någon källa som gör det – du har påstått en massa andra inte gör det. Du hänvisar till kunskap som du inte presenterat och om du läst mina debatter med genusvetare vet du jag är expert på att påtala den formen av retorik.

  ”Det är många som missuppfattat marxismen, de flesta av dem slutar också vara marxister.”

  Vem har uppfattat marxismen rätt (förutom du, Marx och Hegel?)

  ”- Marx är min källa till marxismen. Marxism är ju marx ideologi.”

  Marx lever inte och kan sålunda inte bekräfta eller garantera din tolkning är mer korrekt än den från Svante Nordin, Karl Popper, Thomas Sowell eller Theodor Adorno. Vad garanterar sålunda att du förstått saken rätt?

  ”- Fast nu pratade vi ju om offentligt ägd eller privatägd, inte om konkurrens eller inte konkurrens.”

  Det ena innebär empiriskt automatiskt det andra. Det är så staten alltid funkar.

  ”- Har de babblat om att det är ojämnställt vad gäller ålder?”

  De pratar om makt och pengar. När yngre kvinnor väljer män som Ohly blir det såklart mannen som sannolikt har mest av den varan.

  ”- ojdå, i den artikeln påstår de att begrepp kan ändra betydelse.”

  Nej de påpekar samma ord inte betyder samma sak i olika länder. Liberal är progressiv vänster i USA, progressiv vänster är inte Liberal i Sverige. Beträffande ideoloin så är den som det mesta annat beskriven i den amerikanska varianten men jag borde väl ha förstått att du skulle ta för givet det var en liten marginell text om europa som du skulle tro jag menade och inte huvudtexten.

  ”Men dåså Reinfeldt tas som ett exempel. Reinfeldt har höjt bensinskatten, satsat extra pengar på kvinnojourer men inte på mansjourer, vill inte förbjuda omskärelse av pojkar men av flickor, vill ha värnplikt för män men inte för kvinnor, vill satsa hundra miljoner extra på mäns våld mot kvinnor, osv osv osv Delar du då alla de uppfattningarna? För Reinfeld är väl ändå en politisk ledare?”

  Delar jag de uppfattningarna jämfört med vad? Du verkar räkna upp åsikter som alla politiska riksdagspartier utom SD har?

  ”- Så du är inte bara för det Reinfeldt säger utan också för större utanförskap, mer överstatlighet till EU, mer Ryskt inflytande i Europa, mer fattigdom osv som är resultatet av hans politik?”

  Jämfört med vad? Jämför med ett fryst vacuum där den enda skillnaden är att de saker du nämner inte inträffar och där till följd av andra ideologier och partier inget annat heller inträffar?

  ”- Dumheter. Man försökte med boosta systemet när krigen inte gav den avkastning man hade räknat med (eftersom man hade boostat med tokrustning för att slippa krisen på 90-talet så var man tvungen att omsätta vapnen till pengar och det försökte man göra genom att starta krig mot länder med naturtillgångar som man kunde röva)”

  Säger du alltså att Ron Paul har fel när han säger att krig kostar pengar och USA inte har råd med alla dessa krig? Se detta videoklipp till slut.

  Kommentar av Aktivarum — november 15, 2011 @ 2:20 e m

 43. Jonas P:

  ”Okej, som jag förstår dig väljer människor utifrån någon slags rationell logik vad det bästa är i situationen snarare än förväntningar på dem ”utifrån”.”

  De väljer enligt en logik men den är knappast alltid rationell. Tvärtom säger evolutionspsykologi många av de saker vi tror är bäst för oss är helt irrationella baserade på nåt som gällde tusentals år sedan men inte idag.

  ”Jag är dock fortfarande inte helt på det klara med hur långt du drar detta resonemang och jag vet inte heller riktigt hur jag själv tänker om det, varför jag frågar vidare.”

  Ok

  ”Du skrev tidigare att Pinker i The blank slate skriver om detta. Minns du var nånstans i boken? Läste själv nyss ett parti som jag tycker hänger ihop med det vi diskuterar. Citerar stycket:”

  ”She is echoed by Kleinfeld on the leaky pipeline in science: “We should not be sending [gifted] women the messages that they are less worthy human beings, less valuable to our civilization, lazy or low in status, if they choose to be teachers rather than mathematicians, journalists rather than physicists, lawyers rather than engineers.” These are not hypothetical worries: a recent survey by the National Science Foundation found that many more women than men say they majored in science, mathematics, or engineering under pressure from teachers or family members rather than to pursue their own aspirations — and that many eventually switched out for that reason.”

  Det där är helt korrekt. Läs mer i detta inlägg
  https://aktivarum.wordpress.com/2010/10/19/det-uppenbara-ar-for-feminister-overraskande/

  ”Som jag läser detta säger kvinnorna i det här fallet att de valde det ena alternativet men ‘egentligen’ ville något annat.”

  Javisst, se länken ovan

  ”One study of information-technology workers found that women’s own preferences are the single most important factor (2/3) in that field’s dramatic gender imbalance.”

  ”Anledningen till att de valde ex. fysik istället för juridik var pga. press ifrån lärare och familj.”

  Ja

  ”Det står inte vad pressen består i, men jag antar att de flesta familjer inte bränner upp antagningsintyg från skolor de inte vill att deras barn ska gå i likt bilförsäljaren Chevy Chase träffade.”

  Utan information om vad ”press” i detta fall betyder så kan vi bara spekulera men jag har pratat i flera år om just detta med män och kvinnor och som jag förstått har lärare avsiktligt skrämt skiten ur tjejerna med propaganda som säger att de måste utbilda sig annars kommer onda män att förtrycka dig. Se bara denna väldigt talande text:

  ”But does he respect you? Isn’t this set-up a little old-fashioned?

  https://aktivarum.wordpress.com/2011/07/23/holland-landet-dar-genusteorier-kollapsat-del-2/

  Hur inbillar sig en vuxen kvinna att en man respekterar henne mer för yrke och pengar? Var det för att Hillary Clinton hade för få miljoner som Bill hade sex med Lewinsky enligt de här virrbollarna?

  ”Jag skulle gissa att många skulle säga att de kände just förväntningar från sina föräldrar eller lärare och valde utefter det. Hur funkar brödrostanalogin med detta exempel?”

  Som jag redan förklarat och visat ovan så har jag sett en helt annan historia och det är hur en mängd människor betalats för att ljuga för kvinnor varvid kvinnorna utifrån den förljugna informationen att om de inte gör ditt och datt skall kedjas fast vid spisen har de logiskt trott att de MÅSTE göra dessa saker. Sedan har kvinnorna valt det minst usla av de alternativ de presenterades med.

  Samma sak har hänt män, man har sagt till männen att om de är som ”pappa” så kommer varken samhälle eller tjejer att vilja ha dem. Man har försökt få män att lyda på hotet att tjejer annars inte gillar dem. Hade fler män gjort som Joe Rogan gör här hade vi sluppit dagens situation.

  Som Tom Leykis förklarat är det tvärtom så att när de var som pappa så tände det kvinnor sexuell och det spelade ingen roll vad tjejer gillar, bara vad tjejer väljer.

  Kommentar av Aktivarum — november 15, 2011 @ 2:46 e m

 44. Okej, ja det är mycket möjligt att många tjejer fått höra att de behöver utbilda sig för att inte bli förtryckta och därför valt att utbilda sig. Men kolla exemplet nedan och säg vad du tycker.

  Warren Farrell blir intervjuad av Ken Wilber och i intervjun berättar Warren om en kvinna han träffat på en föreläsning. Kvinnan är läkare och hon berättar om hur hon kom att bli det.

  När hon var barn hade hon en äldre bror som fick all uppmärksamhet. Föräldrarna hade siktet inställt på att han skulle bli läkare och hjälpte honom för att bli det. En dag vid matbordet tog brodern dock mod till sig och berättade för pappan att han i flera år inte velat bli läkare men bara inte vågat berätta det för att inte göra pappan besviken. Pappan blev tydligen uppenbart besviken men försökte dölja det och svarade att det är klart att du ska utbilda dig till det du vill.

  Då tog kvinnan (dottern) ordet och sade att ”det gör inget för jag vill bli läkare” varpå pappans ansikte sken upp och ‘förväntningarna’ i en handvändning överfördes på dottern. Hon hade inte mage att säga att hon bara skämtade och hon gillade även uppmärksamheten hon fick. Hon tänkte hela tiden att hon skulle berätta att hon inte ville bli läkare men det gick så långt att hon faktiskt började på läkarlinjen, hatade det, men fullföljde studierna och blev läkare. Nu var hon i 40-årsåldern och menade på att även om människor omkring henne tror att hon har makt i egenskap av att vara en framgångsrik läkare så är detta inte vad hon innerst inne vill hålla på med.

  Laddade upp intervjun på yousendit:

  https://www.yousendit.com/download/T2dmZGVkWkJnYU5ESjhUQw

  13 min in ungefär berättar Warren om kvinnan som blev läkare.

  Hur tänker du om denna berättelse?

  Kommentar av Jonas P — november 17, 2011 @ 2:46 e m

 45. Jonas P:

  Hur tänker jag om denna berättelse? Jag har inte hört filen än men låt mig summera ramverket:

  Pappan (familjen) förväntade sig att sonen skulle bli läkare

  Pappan (familjen) förväntade sig inte att dottern skulle bli läkare

  Sonen blev inte läkare (ej förväntan)

  Dottern blev läkare (även det ej förväntan)

  Sonen förkastade flockens trygghet för att följa sina drömmar.

  Dottern förkastade sina drömmar för att behålla flockens trygghet.

  Det är rena evolutionspsykologi 101.

  PS: Vad är det för fil som du laddat upp? Finns det flera? Tack i vilket fall som helst alltid intressant med nytt material.

  Kommentar av Aktivarum — november 17, 2011 @ 10:11 e m

 46. Min poäng var inte att förväntningar deterministiskt dikterar våra val utan att ställa frågan huruvida de påverkar oss. Det är ju samma sak med exempelvis evolutionspsykologi. Dvs. det styr inte våra val men påverkar.

  Pappan förväntade sig att sonen skulle bli läkare och betedde sig på ett sätt som fick sonen att inte våga berätta att han inte ville det förrän efter flera år. Således påverkades sonens val i det att det var mycket svårt för honom även om han tillslut gick emot förväntningarna/familjen/flockens trygghet.

  Pappans förväntningar flyttades sedan över på dottern vilket gjorde att hon inte ens vågade berätta att hon bara skämtat om att bli läkare och hon blev tillslut läkare även fast hon egentligen inte kände att det var vad hon ville. Hon blev således också starkt påverkad av sin familjs beteende mot henne. Hade de inte brytt sig eller varit emot att hon skulle läsa till läkare hade hon antagligen inte blivit läkare.

  Vi har inte definierat vad vi menar med förväntningar men detta är i alla fall ett exempel på vad jag tror att man i dagligt tal menar att det är. Det finns ju många berättelser från människor som säger att de känner press från sin familj att exempelvis plugga till ett visst yrke, skaffa barn eller liknande. ”Leva upp till sina föräldrars förväntningar” har vi nog alla hört i olika sammanhang.

  Att förklara detta med att det egentligen handlar om att behålla eller förkasta flockens trygghet tycker jag inte motsäger idén om att förväntningar påverkar utan snarare bekräftar den i det att förväntningarna aktiverar just de psykologiska mekanismer som evolverat fram för att man ska ha ett behov av att exempelvis känna flockens trygghet. Men även om alla mänskliga beteenden såklart har en biologisk bas betyder det inte att man enbart kan eller bör förklara fenomen med hänvisning till biologi.

  Håller med om att det alltid är trevligt med nytt material. Jag har fått mycket matnyttigt från referenser du lämnat här på bloggen (ex. Thomas Sowell, Jared Diamond och boken Stereotype accuracy). Jag lade upp de två andra delarna i en zipfil:

  https://www.yousendit.com/download/T2dmZGVZQTZtUUhyZHNUQw

  Kommentar av Jonas P — november 18, 2011 @ 9:23 f m

 47. Bland alla dina fånerier påstår du att jag uppfattar som fascism allt vad jag inte gillar. Vad vet du om mig och var jag tycker. När jag talar om fascism talar jag helt konkret om en typ av beteende som jag känner väl, eftersom jag fick uppleva det på nära håll. Problemet är att du kanske bara ser fascism som ett politiskt system, men jag talar om ett sätt att bete sig mot andra som främjades visserligen i dessa regimer men som förekommer även i länder som anser sig vara demokratiska. Du talar om min ”förföljelse” (av vem och var? jag har inget eget blogg där jag ägnar mig som du åt att stämpla en namnigven människa och förfölja henne (såsom du gör hela tiden med mig). Ditt beteende i denna blogg betecknar jag som fasacistiskt beteende, av den enkla anledning att den får mig att minnas min ungdom bland fascister.

  Kommentar av jlr46 — juli 10, 2015 @ 5:15 f m


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

  aktivarum@gmail.com

  Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

  Gör som 1 383 andra, prenumerera du med.

  Arkiv

%d bloggare gillar detta: