Aktivarum

PK är det finaste vi har III – Min analys av texten ”Hur PK blev ett skällsord” | december 21, 2014

Detta är det tredje inlägget om kampanjen ”PK det finaste vi har”

Efter att först ha läst debattartikeln och sedan på hemsidan är jag inte ett dugg klokare gällande vad den här kampanjen står för. Det enda jag fått veta är vad XX vill uppnå (intention) och vad XX inte är för (negativism). Dessa har upprepats oräknekliga gånger. Jag söker nu i ännu en text efter svaret.

Hur ”pk” blev ett skällsord och dess koppling till diskriminering – Av Karin Hagren Idevall

Redan i rubriken saknas fokus på att lansera en riktig innebörd. Istället läggs vikten även här på att beskriva den felaktiga innebörden. Vi måste därför börja med antagandet att vad Idevall menar är att den ursprungliga definitionen är den riktiga definitionen som kampanjen står för.

Politisk korrekthet utifrån ett historiskt perspektiv (Idevall):

I de första beläggen av ”politically correct”, från 1700-talet, har uttrycket en neutral och bokstavlig betydelse.

Märkligt nog nämner Idevall inte vilken denna betydelse var utan säger bara att den fanns. Av detta kan vi dra slutsatsen att kampanjen inte lanserar 1700-talsbetydelsen av PK. Därefter kommer ett mer ingående svar med tre olika definitioner.

Uttrycket användes sedan inom den amerikanska kommunistiska vänstern i början och mitten av 1900-talet. Till en början användes det i positiv bemärkelse för att benämna en god partimedlem

Redan här kan vi se problem med Idevalls text. Hon glömmer att för väldigt många människor var redan då en god medlem i kommunistpartiet något negativt. Faktum är att enligt Steven Hicks anförande är just vid 50-talet som vänstern hamnar i djup kris.

men fick sedan en ironisk innebörd och användes för att prata om någon som alltför nitiskt följde den egna partilinjen. 

Detta är inte alls nödvändigtvis något ironiskt menat.

Den som läst historia vet att det hos väldigt många kommunister inte fanns den minsta gnutta ironi gällande att följa egna partilinjen under det kalla kriget. Man kan alltså inte säga att ordet hade en ironisk innebörd, ordet betydde olika saker för olika personer.

Sin nuvarande funktion som skällsord för en politisk motståndare fick uttrycket runt 1990, då det anammades av den politiska högern.”

Om vi går på Idevalls påståenden hade PK först innebörden ”god partimedlem” sedan ”nitisk följare av partilinjen” för att 1990 slutligen bli ett skällsord. Hon menar orsaken var att den amerikanska högern då började använda ordet. Hmmm… kan det möjligen ha funnits en annan orsak?

Idevall tycks ha glömt kontexten av komminismens fall 1990.

Istället associerar hon den felaktiga förståelsen av PK till artikeln ”Are you politically correct?”. Men hur vet Idevall detta egentligen? Artikeln är inte med bland hennes källor och hon anger ingen närmare information. Har hon läst artikeln eller är detta andrahandsinformation?

Vid den tiden publicerade den amerikanska tidskriften New York en artikel med titeln ”Are You Politically Correct?” där uttrycket kopplades till bland annat ”multikulturalister, feminister, radikala homosexuella” och ”marxister”.

Här är originalkällan: John Taylors artikel ”Are you politically correct?” från New York Magazine (1/1 1991). Det stycke som Idevall hänvisar till har underrubriken ”The new fundamentalists”. Som ni själva kan se är texten lika kritisk mot högern och uttrycket PK nämns inte ens.

NY911

Problemen med Idevalls text slutar inte där utan det blir bara värre. 

”Olika politiska rörelser, framförallt på amerikanska universitet, hade börjat peka ut och ifrågasätta dominerande patriarkala och rasistiska strukturer.”

När Idevall säger ”rasistiska strukturer” på vem ligger bevisbördan att det verkligen rör sig om rasism och inte andra orsaker som bara påstås vara rasism? I detta talande exempel från artikeln ifråga menar en skolanställd att många tycker ”individual liberties” är rasism.

NY913

Det är stor skillnad på att prata om saker som ÄR rasism och att göra uppenbarligen ogrundade anklagelser om för att tvinga in folk i en viss vänsterpolitisk partilinje. Faktum är att artikeln ”Are you politically correct” inleds så här

Racist! Racist!

That man is a racist!

A racist!

Måltavlan är en 56-årig vänsterliberal historieprofessor.

Sedan har vi påståendena om ”marginaliserade grupper”

Det var huvudsakligen etniska minoritetsgrupper, rasifierade, kvinnorörelsen, vänstern och homosexuella som kämpade för sina rättigheter ch kritiserade det rasistiska, sexistiska och homofoba språkbruk som fanns bland annat inom universitetsvärlden.

Samma invändning igen, på vem ligger bevisbördan att de saker som kallas rasism ÄR rasism och inte – som i ovan exempel – uppenbarligen falska anklagelser avsedda att tvinga in folk i en vänsterpolitisk partilinje?

I denna upprörda debatt anammade den konservativa högern uttrycket ”politisk korrekthet” för att peka ut de marginaliserade gruppernas kamp som en påtryckning om vad som fick och inte fick sägas.

Det framgår tydligt av Idevalls egna ord att denna kamp rör sig om just påtryckningar om vad som får och inte får sägas. Den stora frågan är dock om vänsterpolitiska lobbygrupper har rätten att förväxla marginaliserade gruppers kamp med egna partilinjen?

Om feminister är rasister – Tvingas alla hålla med rasism då?

När exempelvis feminister och rasifierade påpekade att universitetskursernas litteraturlistor dominerades av vita män, 

När de gjorde det så ignorerade de att litteraturlistorna inte var utvalda på basis av ras eller kön och det är ju just det som feminister och rasifierade motsatte sig. Den förändring de förespråkade var alltså att listorna skall baseras på ras och kön men att vit är fel ras och man fel kön.

…eller då homosexuella ifrågasatte att ord som ”queer” användes som skällsord, så blev dessa grupper anklagade för att vara politiskt korrekta och överdrivna i sin kamp för förändring.

Vad som kallades PK var alltså när homolobbygrupper agerade alibi för den språkcensur som historiskt återfinns på historiens ideologiska skräphög. Främst förespråkad av kommunister och den kristna höger som homosexuella borde veta bättre än att ta efter?

Detta styrker ju just den beskrivning av PK som hon påstått är felatktig.

Utifrån Idevalls redogörelse så finns inget som tyder på att den nya definitionen skiljer sig från den gamla. Snarare är det hon och hennes källor som inte accepterat att det finns folk som inte tycker kommunism är bra ens om man påstår att all icke-kommunism går emot ”rasifierade”

Uttrycket gick därmed från att ha använts inom en grupp, vänstern, till att skapa en konfliktfylld uppdelning mellan olika grupperingar.

Att det inom vänstern skulle vara positivt att vara god komministmedlem är bara sant i de kretsar där man betraktar socialdemokraterna som ett högerparti. Rent praktiskt var från början innebörden av PK negativ om an inte håller med om den kommunistiska världsbilden.

För att förstå debatten och de positioner den skapade behöver vi sätta in den i ett större sammanhang.

Jag har redan satt in debatten i ett större sammanhang.

Jag har visat hur påståendena om minoriteter är tydligt kopplade till positiva åsikter om kommunismen och negativa åsikter gällande ”individual liberties” dvs liberalismen. I ett exempel till och med rödflaggas ordet ”individual” med motiveringen

”This is a RED FLAG phrase today which many consider RACIST”

Jag har även påpekat att det inte är en slump att det blev vanligare att se PK som något negativt 1990. Det var då som kommunistdiktaturer föll som korthus. Det sammanhang som Idevall menar är dock identitetspolitik. Därmed kan vi i Del 4 även ta upp Åsa Linderborgs debattartikel.


Publicerat i Genus

6 kommentarer »

 1. Observera att den fullständiga rubriken ”PK är det finaste vi har i Nordkorea” här i del 3 har kortats för att ge rum åt rubriken till Hagren Idevalls text.

  Observera även att det inte är jag som gjorde kopplingen till kommunismen utan Idevall själv som beskrev hur PK ursprunligen betydde ”god partimedlem”

  Samma fenomen skulle uppstå om ordet jag kommenterade var ”Kamrat” som även det skulle bli ett skällsord på grund av kopplingen till kommunism.

  Kommentar av Aktivarum — december 21, 2014 @ 9:25 f m

 2. Egenligen Off topic men ändå viktiga länkar.

  1960-talet fortsätter skada den svenska skolan
  http://mobil.svd.se/opinion/1960-talet-fortsatter-skada-den-svenska-skolan_svd-4206545

  Absurd förvirring kring SD:s ideologi
  http://mobil.svd.se/opinion/absurd-forvirring-kring-sds-ideologi_svd-4206167

  S gynnas av okunskap
  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/s-gynnas-av-okunskap_147835.svd

  Kommentar av Aktivarum — december 21, 2014 @ 10:44 f m

 3. Politisk Korrekthet är ett slagord och verbalt vapen som hela armén av småbröder & småsystrar – dvs. ‘storebror-wanna-bees’ – har gjort till det centrala i sin politik & moral. Själva termen är också neutral avseende på VILKEN politik som det krävs att vi ska anpassa sig till.

  Lyckligtvis slipper vi stövlar stampande i trappan och gevärskolvar mot dörren kl 3 på natten, men syftet är det samma – konformism. Konformism för maktens skull och för konformismens skull.

  Alltså, det är förtryck som ett kit som kan användas till varje ideologi med totalitära ambitioner, det kvittar vilken. Det är raka motsatsen till tankens frihet – men för små själar är fritt tänkande en kuslig tanke.

  Man är völ rädd för att det ska utbryta en total nihilism – ”om inte Gud finns, då är allt tillåtet”.

  Besläktat är allt grubbleri om ”meningen med livet”. Själva frågeställnngen förutsätter ju någon högre makt som har en avsikt med våra liv – vi vore alla marionetter som sprattlar när vår ‘puppeteer’ rycker i trådarna.

  PK är fröet till en förtrycksapparat som får sin makt och växer ju fler som sluter upp bakom det. Hittills har väl ‘bara’ ett antal förlorat sina jobb, och åtminstone en har blivit skjuten som hämnd.

  Häll på att glömma den religiösa fanatismen…

  Kommentar av sternococktail — december 21, 2014 @ 10:40 e m

 4. Ojojoj, va kränkt man kan vara. Korrekt är korrekt, du får ha fel bäst du vill, det är så andra politiska uppfattningar tycker om varandra. Men ni har uppfunnit begreppet PK, för att slippa bemöta kritik, bara klistra en etikett på motståndaren och bortse från allt som sagts. Det är lite som er rasism, ni gillar att etikettera folk så att ni kan avfärda dem. Men det funkar inte så, ni måste bemöta personen och det den säger, folk är inga etiketter, särskilt inte såna ni hittar på.

  Kommentar av Johan — december 29, 2014 @ 2:02 f m

 5. Johan

  ”Ojojoj, va kränkt man kan vara.”

  Det där är inte ett riktigt argument.

  ”Korrekt är korrekt, du får ha fel bäst du vill, det är så andra politiska uppfattningar tycker om varandra.”

  Korrekt är korrekt enligt VEM då? Vem är källan som bestämde vad som skall vara korrekt nu igen? Enligt Idevall betydde det ursprungligen ”god partimedlem” kan du visa någon annan källa eller inte?

  ”Men ni har uppfunnit begreppet PK, för att slippa bemöta kritik”

  Trams! Jag har överhuvudtaget inte uppfunnit begreppet PK och själva ordet är vad mig anbelangar helt irrelevant. Jag kan lika gärna använda begrepp som SJ, SR eller SA. Det är innebörden som är det viktiga – inte ordet. Innebörden här har konsekvent varit 1. Intentioner och 2. Negativism och oavsett vad du gör kommer jag att beskriva det beteendet vare sig det är med ordet PK eller med ordet SR

  ”bara klistra en etikett på motståndaren och bortse från allt som sagts.”

  Rent nonsens, jag har tvärtom gått igenom det mesta som har sagts av de tre huvudpersonerna i kampanjen och jag är efter tre inlägg ännu inte klar.

  ”Det är lite som er rasism”

  ER rasism? Vilka ”er”? Vilken j-a ”rasism”? Du är medveten om att anta anklagelser är sanna innan de styrkts vara det är rena Sovjetfasoner eller?

  ”ni gillar att etikettera folk”

  Att inrätta världen i kategorier är något den mänskliga hjärnan gör naturligt. Det är något alla människor gör. För att citera en expert på ämnet:

  ”merely one aspect of the mind’s ability to make generalizations, without which science and mathematics, not to mention much of everyday life, would be impossible”
  Clark R. McCauley:”

  ”så att ni kan avfärda dem.”

  Lustigt hur du pratar om hur andra avfärdas med etiketter när du själv här avfärdar folk med ord som ”ER”, ”RASISM” och ”NI” Nästa gång du säger så där kan du sätta upp en spegel.

  ”Men det funkar inte så, ni måste bemöta personen och det den säger, folk är inga etiketter, särskilt inte såna ni hittar på.

  Säger du som ännu en gång i just detta kommentarsfält avfärdat folk med etiketter som:

  ”ER”
  ”RASISM”
  ”NI”

  Du gör själv etiketter för att avfärda folk hela tiden det är skrämmande vilken hycklare du måste vara för att motsvara vad som av allt att vara – OCH DELVIS BEKRÄFTAT AV IDEVALL – Sovjetidealen på god partikamrat.

  Kommentar av Aktivarum — december 31, 2014 @ 9:48 f m

 6. Bravo!
  Ser fram emot nästa del.

  I en serie om något som ibland verkar sakna innehåll har du fått mycket innehåll!

  Dags för en Asimov igen: ”Being human, […] I suppose I do have a bit of bigotry about me, so I carefully expend it on astrology in order that I won’t be tempted to use it on anything with a shred of intellectual decency about it.”

  Kommentar av Kristian — januari 9, 2015 @ 11:33 f m


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

  aktivarum@gmail.com

  Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

  Gör som 1 383 andra, prenumerera du med.

  Arkiv

%d bloggare gillar detta: