Aktivarum

Statsvetares uppsats om Jämställdism skapar ringar på vattnet | juli 18, 2013

Statsvetaren Emma Åhman har skrivit C-uppsats om jämställdisters engagemang.

Uppsatsen ”Man skall inte sätta likhetstecken mellan jämställdhet och feminism” (PDF) Leder nu till en hel del diskussioner gällande både metodiken och de dragna slutsatserna. Här tänker jag summera hur diskussionen sett ut hittills.

”En bloggare menar i ett inlägg att genusvetenskapen är politisk, och arbetar utifrån på förhand dragna slutsatser:” (Uppsatsen)

Mina första kommentarer hittas på Genusdebatten under rubriken Statsvetenskap att tolka jämställdisters engagemang? Då uppsatsen citerar saker jag sagt om vetenskap är det inte bara uppsatsen jag kommenterar utan den allmänna vetenskapssyn och sanningssyn den utgår från.

”Fokus är inte på att vad man säger skall vara sant utan på att få det man säger att stämma med vad som tidigare sagts. Forskarens roll blir att pressa in objektet i ett redan existerande 1000-bitarspussel av gammalt tyckande.”

Denna sorts kritik går igen i inlägget Om sanning eller konsekvens där Ulf T skriver hur han upplevde sitt deltagande i uppsatsen. Precis som jag ansåg han att det mer liknande journalistiskt arbete än forskning.

”jag började få känslan att intervjudelen mer liknade ‘tendentiös journalistik’ än sanningssökande forskning”

Därmed inte sagt att jag eller Ulf T sågar uppsatsen som sådan.

Snarare riktas kritiken mot premisserna som den skrevs utifrån. Dessa kommer dock inte från författaren utan hör ihop med de feministiska teorier hon använder och presenterar. Det är alltså så här auktoriteter inom fältet resonerar, exempelvis om könsneutral lagstiftning:

”På så sätt institutionaliserar staten den manliga överordningen, i det att den baseras på den manliga normen om objektivitet och neutralitet, samtidigt som den döljer detta maktförhållande och menar att samhället vilar på könsneutrala rättigheter för de båda könen.” (MacKinnon, Uppsatsen)

Detta är också något Bittergubbens inlägg om Emma Åhmans C-uppsats tar upp.Vetenskapens grund består i olika grad av ett objektivt ideal. Inom humaniora är detta ideal svårare att nå men det skall likväl finnas där.

” Feminismen och genusvetenskapen har i stor utsträckning förkastat idealet, inte bara påtalat hur man inte alltid når upp till det, utan säger att man inte behöver sträva efter det, att allas ”sanningar” är lika mycket värda. Att det inte finns någon objektiv sanning att sträva efter.”

Kanske bäst presenteras den vetenskapsteoretiska problematiken av Susanna Varis som på sin blogg under rubriken Emma Åhman undersöker ställer den uppenbara frågan.

”Den manliga normen om objektivitet och neutralitet”? Som motsats till den ”kvinnliga normen om subjektivitet och partiskhet”, eller?

Precis, vidare så påpekar Susanna Varis exakt samma paradox som jag avslutade min kommentar med. Genusvetare säger kön skall vara oviktigt men samtidigt gör de könet till den centrala faktorn för forskningen. Pga kön skall man inte behöva vara objektiv.

Sedan har vi uppsatsens märkliga påstående där Individualism = Nyliberalism.

Ekvalist skriver om detta i sitt inlägg: Bloggen föremål för kandidatuppsats. Här får man ta det negativa med det positiva. Visserligen är Nylberalism knappast rätt men det är mer rätt än Maria Sveland-gängets försök att koppla oss till rasism och fascism.

”Uppsatsen kopplar icke-feministiska jämställdhetsbloggar till nyliberalismen eftersom vi har en individualistisk syn på rättigheter, skyldigheter och villkor. Det är visserligen bättre än att vi kopplas till fascismen.” 

Statsvetenskaplig intervju – Resultatet är Bashflaks kommentar på uppsatsen. Även han ställer sig undrande till beskrivningen av jämställdism (ekvalism) som en Nyliberal rörelse där man fokuserar på individen istället för kollektivet.

”Jag ställer mig undrande till om det i statsvetenskapligt akademiska sammanhang ens finns en ideologi som heter nyliberalism? Det brukar ju annars vara ett skällsord som extremvänstern slänger ur sig för att beskriva allt till höger om Socialdemokraterna.”

Frågan rör dock egentligen inte Emma Åhmans beskrivning (som de flesta anser korrekt) Frågan rör främst huruvida nyliberal är rätt beskrivning av alla människor som fokuserar på individen istället för kollektivet. Snarare beskriver det alla liberaler.

Liberalismens vara och inte vara får dock avhandlas i kommentarsfältet.

Den viktigaste diskussionen anser jag dock vara det ämne som Susanna Varis tagit upp. Den manliga normen om objektivitet och neutralitet. Till skillnad från vadå? Den kvinnliga normen om subjektivitet och partiskhet?

Vad många verkar glömma är att de subjektiva akademiska värdena är precis lika mansdominerade som de objektiva. Alla de stora förespråkarna av subjektiva vetenskapliga ideal är män. Karl Marx är man. Foucault är man, Thomas Kuhn (paradigmtänkets skapare) är man och Norman Fairclough (Diskursanalys) är man.

Det feministiska idealet är sålunda bara ett typiskt harem av kvinnor som alla lyder under en karismatisk, mäktig och inflytelserik MAN.


Publicerat i Genus, Jämställdhet

30 kommentarer »

 1. […] Fler blogglänkar: Ulf på Genusdebatten, Erik på Genusdebatten, Bittergubben, Pater Semper Est, Susanna Varis, Aktivarum […]

  Pingback av Statsvetenskaplig intervju – resultatet | Bashflak — juli 18, 2013 @ 10:36 f m

 2. Hon har ju inte ens rätt i att det skulle vara en nyliberal rörelse. Rörelsen förespråkar inte på något sätt en minimal stat.

  Enda sättet vi kan ses som nyliberaler är väl för att vi inte vill att staten ska styra våra privatliv eller styra om min son/dotter beter sig könsstereotypiskt eller inte.

  I andra aspekter är vi socialliberaler där vi vill att staten ska se till att vi alla har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter och sätta stopp för vissa sociala orättvisor så som straffrabatten eller orättvisa löner för samma jobb (där dessa existerar).

  Men på inget sätt är vi nyliberaler, punkt.

  Skulle för övrigt också vilja veta vad hon anser är eftersträvansvärda normer om de inte är objektivitet och neutralitet.

  Kommentar av David Holman — juli 18, 2013 @ 11:37 f m

 3. Om man röster rött/ miljöpartiet.. då är man garanterat inte nyliberal va? eller kan man vara både och?

  Kommentar av Mariel — juli 18, 2013 @ 11:49 f m

 4. Mariel: jag tror det är svårt att vara nyliberal och miljöpartist faktiskt.

  Kommentar av David Holman — juli 18, 2013 @ 11:58 f m

 5. @Mariel
  Om man röstar på Miljöpartiet så röstar man på ett lika religiöst parti som F!, de har bara bytt genus mot miljö.

  Kommentar av JonasBsson — juli 18, 2013 @ 1:21 e m

 6. Jisses…

  ”nyliberaler”? Vilken märklig logisk kullerbytta. Varför inte bara de mer korrektare och betydligt allmängiltigare ”liberaler” istället? Eller skulle de implicera -skvallra för mycket om hur extrem deras egna position är och blivit i förhållande?

  Underkänt (alt underkänd handledare, undermålig utb. synd, skulle faktiskt hellre ta del av de omfattande råmaterialet)

  Kommentar av Måns — juli 18, 2013 @ 5:24 e m

 7. Jag trodde nyliberalism i första hand handlade om en ej längre tillämpad ekonomisk politik av Thatcher och Reagans modell, i andra hand användes som skällsord av vänsterfolk som inte gitter sätta sig in i nyanserna?

  Märkligt att varken handledaren eller professorn reagerade. ‘Jämställdism = Nyliberalism’ är ju trots allt den väsentliga slutsatsen i hennes rapport, ingen liten utvikning.

  Jämställdism = liberalism ska det vara, inget annat.

  Kommentar av bashflak — juli 18, 2013 @ 6:25 e m

 8. Mariel: Om man röstar på Miljöpartiet och kallar sig jämställdist, så tar man samtidigt kraftigt avstånd från större delen av Miljöpartiets jämställdhetspolitik, vilket förstås inte utesluter att man kan hålla med partiet i andra frågor.

  http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTQz7RpuBpZpMPfBb0aShBOsDzZKuaHvP-KQkl_48Mf3nFm1zqKsw

  Kommentar av bashflak — juli 18, 2013 @ 6:30 e m

 9. @Bashflak
  ”Märkligt att varken handledaren eller professorn reagerade.”

  Ja, vad skall man tro om det?
  Min tolkning är att den ena sprang den andras ärende.

  Är jag förvånad?
  Nej!

  Kommentar av Roffe — juli 18, 2013 @ 8:24 e m

 10. […] Aktivarum […]

  Pingback av Emma Åhman undersöker | Susanna's Crowbar — juli 18, 2013 @ 8:43 e m

 11. @Aktivarum
  Jag håller med Susanne om att det stora frågan måste vara varför feminism anser att kvinnor inte klarar av objektiva fakta.

  @Mariel
  Nej man är inte nyliberal, man röstar däremot för en politik som går ut på att hugga ner våra skogar och förslava naturen för att göda människan.

  Kommentar av robjoh — juli 18, 2013 @ 8:58 e m

 12. Aktivarum:

  ”Den manliga normen om objektivitet och neutralitet. Till skillnad från vadå? Den kvinnliga normen om subjektivitet och partiskhet?”

  Ja, om man förstår problematiken så, så föredrar jag den manliga normen. Men måste komma ihåg att i moraliska frågor finns det ingen objektivitet eller neutralitet, men det är kanske lite överkurs.

  Kommentar av Matias — juli 18, 2013 @ 9:05 e m

 13. –Feministiskt / socialitis ”forskning” o kulturpolitik er platt int annat æn ett …svartsjukt cirkelresonemang med kulørta drag av penisavund.

  — Nattvæktarstaten kan anses som nyliberalt och jag hoppas att kulturpolitiken rør sig i den riktningen.

  — ”Individen i centrum” ( ett uttryck socialister formligen avskyr ) ær hær før att stanna.

  Per hagman

  Kommentar av per Hagman — juli 18, 2013 @ 9:44 e m

 14. En sak jag försökte trycka på i intervjun var att personligt ansvar faktiskt är förädlande:

  Min grundhållning är att det inte är konstruktivt att hålla fast vid en offeridentitet (även om den är objektivt förankrad): man håller sig själv tillbaka och projicerar dessutom märkliga motiv på sin omgivning.

  Som arbetargrabb som gjort en klassresa, har jag fått brottas en hel del med detta själv. Det är, som jag ser det, inte alls en fråga om att inte förstå eller respektera människors utsatthet, utan att inse att ‘tough love’, som man säger i USA, faktiskt är en mycket kraftfull metod.

  Som förälder har jag fått förhålla mig till tendensen att bli ‘curlingförälder’, och jag har i släkten såväl handikappade personer som personer som jobbar med handikappade; jag har blivit bekant med begreppet ‘inlärd hjälplöshet’, som kan vara förödande inte minst för handikappade, men enligt min mening har mycket bredare implikationer i samhället.

  På högskolan märkte jag själv hur klasskompisar från familjer med företagartradition hade ett helt annat stöd än jag hemifrån – inte så att mina föräldrar inte entusiastiskt stödde min utbildning, utan för att kompisarnas föräldrar hade integrerat de lärdomar som krävs för att man skall lyckas väl i näringslivet. Någon gång skämtade jag om personer som fått sin första aktieportfölj vid 4 års ålder, bara för att upptäcka att de jag talade med båda hade fått just det… Det var naturligtvis till fördel för dem på sätt och vis, men jag valde att aldrig se det som en orättvisa. Jag hade min väg och mina erfarenheter, som jag var mycket stolt över.

  […]

  Det jag försöker göra, sedan jag började engagera mig först på Genusnytt, sedan Pelle Billings blogg och numera huvudsakligen på Genusdebatten, är att utnyttja min träning i forskningsmetodik och bistå med kunskap från studier och statistik. Jag har mig veterligen aldrig skrivit något som är nedlåtande mot kvinnor (även om jag då och då kan vara rejält kritisk mot specifika påståenden eller förhållningssätt), utan för ofta fram uppfattningen att eventuella skillnader mellan könen är irrelevanta för de flesta arbeten i vårt samhälle. Däremot tycker jag inte att man kan bortse ifrån hur människor prioriterar – och vissa skillnader i prioriteringar tycks rätt könsbundna. Jag vill framför allt att man skall testa sina idéer mot verkligheten och vara beredd att justera sin uppfattning, om det visar sig att verkligheten inte ser ut som man trodde.

  Kommentar av Ulf T — juli 19, 2013 @ 6:50 f m

 15. @Matias,

  Men måste komma ihåg att i moraliska frågor finns det ingen objektivitet eller neutralitet, men det är kanske lite överkurs.

  Jag vill nog tvärtom säga att området moralfilosofi kräver ett stort mått av objektivitet och neutralitet. Låt vara att våra spontana reaktioner i moralfrågor är känslobaserade snarare än objektiva/neutrala. Man kan nog säga att det är just detta som gör dem till ‘moralfrågor’ – det finns inget enkelt rätt svar.

  Videon på hemsidan för harvardkursen Justice – A Journey in Moral Reasoning lyfter fram just denna aspekt, och hur själva övningen att se objektiv och neutralt på moralfrågor förändrar ens liv.

  På sätt och vis illustrerar just moralfilosofin varför man aldrig kan nöja sig med att bortse från kravet på objektivitet, ens när denna inte kan ge några slutgiltiga svar.

  Här finns för övrigt hela föreläsningar från kursen.

  Kommentar av Ulf T — juli 19, 2013 @ 7:26 f m

 16. Sorry, slarvig formatering. Aktivarum kanske kan fixa?

  Kommentar av Ulf T — juli 19, 2013 @ 7:27 f m

 17. Int mærkligt att feministisk /socialistisk dogmatism blir starkt kritiserat av ett flertal individer i just den fria cyberrymnden..
  Svenskar har i grunden en historisk liberal syn på sin vardag o omværld.
  Svensk feminism ær en avvart till den svenska socialistiska tidsandan och ær synnerligen bra ægnad før att flytta fram den liberala idebildningen.

  Per Hagman

  — Liberala feminister = nyttiga socialistiska idioter.

  Kommentar av per Hagman — juli 19, 2013 @ 8:55 f m

 18. Angående författaren till ett av citaten

  “Feminism, Socialism, and Communism are one in the same, and Socialist/Communist government is the goal of feminism.” – Catharine A. MacKinnon, Toward a Feminist Theory of the State (First Harvard University Press, 1989), p.10

  http://endofmen.wordpress.com/2007/11/08/why-feminism-is-a-fraud/

  Kommentar av Aktivarum — juli 19, 2013 @ 12:34 e m

 19. The Biggest myth about gender wage gap
  http://m.theatlantic.com/business/archive/2013/05/the-biggest-myth-about-the-gender-wage-gap/276367/

  Lönegapet en myt visar forskning

  https://www.flashback.org/t2180439

  Kommentar av Läsare — juli 19, 2013 @ 12:44 e m

 20. –”Feminism, Socialism, and Communism are one in the same, and Socialist/Communist government is the goal of feminism.”

  …. Aktivarum citerer MacKinnon her ovan.

  … Vi kan se samma feministiska ambition till infiltration
  av svenska statliga myndigheter … med feministiska instignationer.

  … Med blotta tyngden av europeisk / USA inspirerad liberalism kunde den sovjetiska kommunistiska /socialitiska folkmørdarkulturen avværjas.

  … Vi behøver nu stå emot feministisk infitration av våra universitet och myndigheter.

  …Medel?

  … Liberal anarkistiska.

  Per Hagman

  Kommentar av per Hagman — juli 19, 2013 @ 1:16 e m

 21. Jag har skapat en ”ny” blogg. Nja ny och ny. Det är egentligen inte en ny blogg utan en gammal bloggadress som inte användes som jag beslutat kan göra lite nytta.

  http://genusleaks.wordpress.com/

  Jag har nämligen långtifrån tid och energi att skriva om allting jag skulle kunna skriva om. Regelbundet dyker något nytt viktigare upp och så blir något annat fallit i glömska. Detta innebär det finns massor av LÄNKAR/bookmarks på min dator om saker som kan diskuteras men som jag av olika orsaker inte skrivit klart inlägg om.

  På min dator kommer dessa inte er/debatten till del och därför har jag beslutat att börja sortera och publicera dem i form av korta notiser på Genusleaks. Alltså istället för att ha länklistan på min dator skall så många som möjligt av länkar med texter relevanta för jämställdism ligga online.

  Det är nämligen lättare även för mig att hitta dem och se vad de handlar om när de ligger på en blogg… Särskilt med ett tema med tre rubriker i bredd. (GD har som ni vet två) Än så länge är det inte så många men med tanke på hur fort det går att snabbt länga in ett citat och en länk så kommmer det förmodligen att bli en omfattande samling framöver

  Mvh Erik

  Kommentar av Aktivarum — juli 19, 2013 @ 1:26 e m

 22. Kul…Genusleaks.

  per Hagman

  Kommentar av per Hagman — juli 19, 2013 @ 7:31 e m

 23. […] ytterligare inlägg om uppsatsen; Erik sammanfattar reaktionerna: https://aktivarum.wordpress.com/2013/07/18/statsvetares-uppsats-om-jamstalldism-skapar-ringar-pa-vatt… och Susanna Varis andra blogginlägg: […]

  Pingback av Jag är alltmer positiv till Emma Åhmans uppsats om jämställdister | bittergubben — juli 20, 2013 @ 7:24 f m

 24. Det stämmer (det som Bashflak redan konstanterat) Åhman fiskar på fel ställe.Nyliberalism är en glosa som betecknar en anti-keysiansk monetarism och framförallt Reagan och Tatcher såg till att avreglera ekonomin bort från statens förmyndarskap. Det ingår till viss del i den politiska liberala tankegodset, men berör endast ekonomisk politik .

  Kommentar av Dreadlock — juli 21, 2013 @ 3:26 e m

 25. Sedan är jag långt ifrån säker att jämställdiströrelsen har en majoritet av liberaler bland individerna. Det skulle dock inte förvåna mig att en hel del anammat liberlismens ideer utan för den skull rösta liberalt.

  Kommentar av Dreadlock — juli 21, 2013 @ 3:30 e m

 26. Dreadlock:

  När valet står mellan att rösta antingen på Alliansen-blocket, Den rödgröna oppositionen-blocket eller på Nationalistpartiet så undrar jag på vilket sätt den som vill överhuvudtaget KAN rösta liberalt. Vad skulle en liberal röst vara?

  Kommentar av Aktivarum — juli 21, 2013 @ 7:10 e m

 27. @Aktivarum

  Småpartier som Liberala partiet.

  http://www.liberalapartiet.se/ står till buds.

  Men helt rätt är ”liberaler” som (Fp) (c) samt naturligtvis (m) blivit populistiska kappvändare . (Kd) har anslutit sig till slakten av sitt partis kärnvärden.

  Kommentar av Dreadlock — juli 21, 2013 @ 8:53 e m

 28. —Jag vælkomnar fler liberala partier en existerande navelskådande andefattiga socialliberala folkpartiet.

  — Nationalliberalerna !!!!

  Per Hagman

  Kommentar av per Hagman — juli 22, 2013 @ 12:54 e m

 29. Per Hagman

  Vet inte hur detta parti ställer sig till riktig jämställdhet?

  Partiet de fria

  http://vaken.se/modules/smartsection/item.php?itemid=2067

  http://m.youtube.com/partietdefria
  9
  http://www.defria.se/

  Bara att jämföra med internationell jämställdhetspolitik(icke fråga)

  http://www.ukip.org/

  Rand Paul -republikan som
  arbetarklassen och veteranerna röstar på

  Erik
  Fenomenet debatt -teknik ,håller upp genusvetenskap och är implementerat i rättsväsende
  https://www.flashback.org/t2184906

  Kommentar av Läsare — juli 24, 2013 @ 8:35 f m


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

  aktivarum@gmail.com

  Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

  Gör som 1 383 andra, prenumerera du med.

  Arkiv

%d bloggare gillar detta: