Aktivarum

Lars Bern om Pseudovetenskap – Genushypotesen, Fetthypotesen och AGW-hypotesen | april 18, 2013

Det är dags att ha ännu en diskussion om sånt folk bara tror är vetenskap.

Ingenjörsvetenskapsakademins Lars Bern skriver på Newsmill om flera nutidshistoriska exempel där politiker haft ovanan att ideligen lägga sig i vetenskapen.

Först en demonstration av Penn & Teller hur lätt det är att få miljörörelsens anhängare att tro något är farligt. Med detta sagt till Lars Berns redogörelse.

Det är 60 år sedan folkmördaren Stalin dog. Det ger mig anledning att reflektera över den fara som lurar när pseudovetenskap upphöjs till statsreligion på det sätt som skedde under Stalins styre och som även sker i dagens svenska samhälle.

Det börjar med Lysenkoismen. Trofim Lysemko hette låtsasforskaren vars hypoteser om förvärvad ärftlighet i jordbruk upphöjdes till vetenskap av Sovjetstaten.

Den enorma satsning som gjordes på jordbruket baserat på hypotesen ledde senare till historiens kanske största skörde- och miljökatastrof.

Lars Bern konstaterar att det finns fler exempel att oroa sig än Lysenkos galenskaper.

I kategorin politiskt upphöjda teorier placerar han även Fetthypotesen (kolestorol), AGW-hypotesen (växthusgaser) och Genushypotesen (socialt konstruerat kön)

Efter att ha tittat på den Norska TV-serien Hjernevask inser jag att dagens svenska genusforskning har väldigt mycket gemensamt med Lysenko. Trots det har detta forskningsområde upphöjts till statsreligion av den vänsteraktivistiska feministrörelsen. Och som vanligt när det gäller vänsterextremisterna har de lyckats få sina tokigheter accepterade som politiskt korrekta av en taktikdriven politikerklass, som räds media där extrema vänstersympatier och radikalfeminism har en solid dominans bland journalister

Här konstaterar Bern att genuspseudovetenskapare inte förstår sig på betydelsen av gener och hormoner. Han förklarar hur hundägare frågar om könet på hundar.

”Skälet är att hundar beter sig helt olika beroende på kön och det beror inte på uppfostran.”

Därefter går vi raskt vidare till Fetthypotesen om kolestorolens betydelse

Vi får veta den ryske läkaren Nikolaj Anitschkow matade växtätande kaniner med ägg och drog slutsatsen att äggätande hos människor kunde ge återförfettning.

Experimentet var lika intelligent som att mata människor med gräs för att fastställa vad som skulle hända med kaniner om de matas med gräs.

Nästa stjärna i fältet var den amerikanska näringsfysiologen Ancel Keys. Hans studie var helt värdelös men sammanföll med politiska ambitioner att gynna jordbruket.

 Hypotesen att intag av animaliskt fett var skadligt för människors hälsa passade politikerna perfekt. År 1977 kom därför Dietary Goals for the United States som innehöll rekommendationen att amerikanerna borde äta mindre kolesterolrik mat såsom flertalet animaliska produkter.

Givetvis upphöjdes de amerikanska rekommendationerna till statsreligion.

Först  i USA, sedan i hela västvärlden. Exempelvis livsmedelsverket Brödinstitutet kampanjade om att folk skulle äta sex brödskivor varje dag men vad var orsaken?

Livsmedelsindustrin nappade direkt. Minskat fett innebar en gigantisk ny marknad för processad industrimat, baserad på mycket billiga råvaror och där det naturliga innehållet av fett till stor del tagits bort

Nu kommer vi till ett område som är högaktuellt för dagens hälsodebatt: Socker. Så Sent som den 11 April sändes Dokument inifrån, ska vi förbjuda sockret.

http://www.svt.se/dokument-inifran/se-program/del-1-653

Bern berättar om den historiska bakgrunden:

Eftersom den magra industrimaten tappade sin smak när den naturliga smakförstärkaren tagits bort, började man för smakens skull tillsätta socker och industrikemikalier (t.ex. glutamat) av olika slag. Vi fick även en enorm marknad för sötade drycker från globala företag som Coca Cola medan normalfet mjölk svartlistades.

Läskkonsumtionen i Sverige har enligt jordbruksverket dubblerats sedan 80-talet.

Då drack vi 40 liter läsk per person och år, nu är det 70-80 liter. Godis och choklad har gått från 9 kg per person och år 1975 till dagens 16 kilo per person och år.

Läkemedelsindustrin började sälja läkemedel för tusentals miljarder dollar som skulle sänka kolesterolet i blodet och dölja symptomen på de metabola sjukdomar som människor fick när de började följa de rekommenderade kostråden.

Efter de politiskt styrda kostrekommendationerna kan nu skådas en epidemi av välfärdssjukdomar som fetma, diabetes, kärlsjuklighet, alzheimers och cancer.

”Denna västvärldens egen Lysenkonism är på väg att orsaka världshistoriens största hälsokatastrof. Skillnaden mellan kommunismens vansinniga jordbrukspolitik och vår hälsopolitik är att de svalt ihjäl, medan vi äter ihjäl oss samtidigt som vi bryter ner vår hälsa med livsfarlig övermedicinering.”

Efter denna utskåpning övergår vi till hypotesen om Global Warming.

Här blir politikens roll ännu tydligare eftersom den främsta aktören är FN-byråkratin som på 80 talet identifierade miljöfrågor som prioriterat område.

”Frågan om människans klimatpåverkan uppmärksammades på en rad forskarkonferenser som sponsrades av bl.a. UNEP. Vid en sådan konferens 1985 formulerades en hypotes om global uppvärmning orsakad av människans utsläpp av växthusgaser, den s.k. AGW-hypotesen. Den ledande initiativtagaren var Palmes nära rådgivare den svenska meteorologiprofessorn Bert Bolin.”

FN tog beslutet att bilda klimatpanelen IPCC med Bolin som ordförande i syfte att samla vetenskaplig riskbedömning av klimatförändring orsakad av människan.

Andra orsaker till variationer i klimatet var man inte intresserade av. Från FN:s sida fanns givetvis ett intresse av att vetenskapen skulle vara så alarmerande som möjligt. Det skulle innebära att FN kunde vidga sin överstatliga makt

FN fick uppbackning av Margaret Thatcher som ville knäcka kolgruvefacket.

AGW-hypotesen byggde på gammal kunskap om gasers växthuseffekt. När forskarna byggde datormodeller måste de lägga till egna antaganden för att få upp procentsiffrorna.

Problemet med forskarnas datormodeller var att de inte verifierades av faktiska observationer och den måttliga uppvärmning som iakttagits under slutet av 1900-talet avstannade efter 1998

Detta skedde trots accelerad ökning av koldioxiden men problemen med evidensen var inget man brydde sig om i FN-kretsen. Global Warming ansågs bevisad.

AGW-hypotesen fick lägga grunden för världshistoriens dyraste samhällsomställning.

”Självklart gick EU-byråkraterna i spetsen, klimatfrågan motiverade ju att öka deras överstatliga makt. Vänsterradikalerna älskade hypotesen som motiverade en omfattande begränsning av människors frihet och införande av en politiskt styrd ekonomi. En propagandaapparat utan like drogs igång

I och med detta började de sedvanliga trakasserierna av oliktänkande. Anslag drogs in, karriärer stoppades och IPCC eliten skröt om att de stoppade publiceringar.

Debattklimatet blev mycket smutsigt med tillmälen som klimatförnekare och flat-eater regnande över skeptikerna. Sveriges två ledande alarmister skrev t.o.m. en bok med titeln ”Den stora förnekelsen”. För egen del blev jag bl.a. hånad för mitt kön och min ålder på ledarplats i en högst respektabel dagstidning.

Bubblan sprack dock i samband med FN:s skandalösa klimatkonferens i Köpenhamn 2009.  Omfattande mailväxling från FN-forskare läcktes då ut på nätet vilket…

”…avslöjade vidsträckt fusk och manipulation av klimatdata för att underbygga den falska hypotesen, trots att faktiska observationer pekade åt motsatt håll. På senare år har den vetenskapliga processen vaknat till liv igen och en rad arbeten har publicerats som på olika sätt motsäger eller förminskar AGW-hypotesens betydelse.”

Samtidigt visar det sig i hur hög grad U-länder skamlöst utnyttjat det hela.

Utanför västvärlden har länder som struntar i att göra något åt sina egna koldioxidutsläpp skickligt utnyttjat vår galenskap och krävt skadestånd för våra historiska koldioxidutsläpp.

Slutsatsen är att politiker skall hålla sig borta från alla försök att styra vetenskaplig forskning. Just nu går utvecklingen åt helt fel håll i det avseendet. Politiker vill väldigt gärna finna stöd i en enig vetenskap, de inser inte att vetenskapens själ är att aldrig vara enig, att alltid söka nya och bättre förklaringar. Science is never settled!

Observera att detta även gäller saker som ni tror är helt uppenbara som exempelvis hypotesen om patriarkatet och kvinnors underordning.

Det visar sig att Susan Carol Rogers ifrågasatte den tolkningen så tidigt som 1975.

although peasant males monopolize positions of authority and are shown public deference by women, thus superfially appearing to be dominant, they wield relatively little real power.

Med andra ord utåt sett verkade männen ha all makt men i själva verket hade kvinnor tillträde till mäns värld och information medan män inte ägde rum till kvinnors.

males do not actually dominate, nor do either males or females literally believe them to be dominant.

Betyder detta att vi skall göra en U-sväng. Nej här förespråkas jämställdismen och där råder igen tävling i lidande, förtryck och elände överhuvudtaget.

Go Jämställdism – Genusdebatten.se


25 kommentarer »

 1. Två saker jag reagerade på som faktafel. För det första så eftersträvas konsensus inom vetenskapen, frågan är konsensus över vad. Ingen respekterad biolog ifrågasätter evolutionen exempelvis. Där finns konsensus. Vad som ifrågasätts är de individuella delarnas signifikans för evolution, vad är viktigt och vad är mindre viktigt för att en art ska genomgå evolution.

  På samma sätt existerar konsensus bland forskarna vad gäller den globala uppvärmningen Den senaste siffran jag hittade nämnde 98% av forskarna var överens om att människan är delaktig i den globala uppvärmningen. Sen är frågan: på vilket sätt. Där vet jag inte om det finns en konsensus eller ej.

  Där emot, bör politiker lägga sig i forskningen? Absolut inte. Forksning bör vara fri från politisk styrning!

  Kommentar av David Holman — april 18, 2013 @ 6:11 f m

 2. På samma sätt existerar konsensus bland forskarna vad gäller den globala uppvärmningen Den senaste siffran jag hittade nämnde 98% av forskarna var överens om att människan är delaktig i den globala uppvärmningen.

  Bortsett ifrån att de flesta sådana ”konsensusstudier” är horribelt tendentiösa, så säger de i det här fallet ingenting annat än att de flesta är överens om det fullständigt uppenbara: (1) det är varmare nu än under Lilla Istiden, och (2) människors aktiviteter kan påverka klimatet.

  Det är lite som att beskriva bred konsensus kring feminism som att 98% håller med om att män och kvinnor alla är människor, och att män och kvinnor ibland bemöts olika.

  Det mest förvånande med siffran är nog egentligen varför den inte är 100%. Svaret är troligen att vissa genomskådade syftet med frågorna och svarade på vad de upplevde att man egentligen ville fråga.

  Ordet ‘konsensus’ leder lätt fel när man talar om vetenskap. Det är mer ett ‘konsensus av utfall’ än ett ‘konsensus av åsikter’. Dvs var forskarna tror sig veta är inte alls så intressant som vad deras forskning faktiskt visar.

  Kommentar av Ulf T — april 18, 2013 @ 6:37 f m

 3. Bara för att det råder konsensus kring vissa ämnen (evolutionen) så innebär inte det att man eftersöker konsensus. Bara att det rådande bevisläget övertygat de flesta biologer.

  Problemet med att inom forskningsvärlden efterströva konsensus är att de som är av motsatt åsikt oftast mobbas bort (som Aktivarum angivit i inlägget) oavsett om de presenterar seriös forskning elelr välunderbygda hypoteser.

  Jag vill gärna tro att den biolog som vill verderlägga hela eller delar av evolutionstoerin förvisso har en ganska brant uppförsbacke men ändå skulle lyssnas på om denne presenterar braunderlag för sina påståenden.

  Annars råder där en farlig konsensuskultur även där.

  Eller kortfattat. Konsensus är inte dåligt. Omotiverat avståndstagande mot allt som motsäger konsensus är mycket dåligt.

  Kommentar av Chade — april 18, 2013 @ 8:54 f m

 4. I regel verkar skiljelinjen gå mellan å ena sidan konsensus som etablerats efter att åtskilliga detaljer visat sig vara sinsemellan överensstämmande (t.ex. evolutionen) och å andra sidan konsensus där gaphalsarna i media inte tillåter att avvikande åsikter gör sig hörda. Lysenkoismen var ett extremfall av detta senare, då ifrågasättande innebar omedelbar livsfara. Fast å andra sidan med kännedom om att Nordiska Ministerrådet numera verkar sträva efter likartade metoder, börjar jag fråga mig om inte Trofim Lysenko hade kunnat utvecklas till en fullgod genusforskare.

  Kommentar av Rick — april 18, 2013 @ 8:57 f m

 5. @Ulf
  Fast vad är definitionen på global uppvärmning då? Mig veterligen är det att det blir varmare utöver den normala cykeln som normalt sett sker över århundraden. För 10 år sedan fanns det fortfarande tvivel inom forskningen om den globala uppvärmningen men mig veterligen har alla dessa tvivel blivit lösta, med några mindre kvarstående. Och de mailen som läcktes ut där forskare ifrågasatte forskningen var inte någon konspiration utan en del av den normala forskningen.

  Var en kritiker till uppvärmningen som med hjälp av pengar från Koch-bröderna (som är två oljemoguler i USA) gick igenom forskningen och kom fram till att forskningen var legitim. En snubbe som har ett klart insitamente att gå emot forskningen ställde sig på forskningens sida vilket bara talar till dess styrka, och hans integritet.

  Jag håller med om att man kan komma fram till lite vad som med undersökningar genom att skapa sin egna hittepådefinition av vad något är. Som att 1/4 kvinnor har eller kommer våldtas när våldtäkt är ”hade sex trots att jag inte hade lust”, inte mot sin vilja utan bara inte hade lusten och gjorde det för att pojkvännen ville. Med samma standard hade siffran bland män blivit 100% om inte högre (SKÄMT!).

  Håller absolut med om att det är konsensus av utfall som är åtråvärt och inte konsensus av åsikt.

  @Chade
  Både ja och nej. Frågan är i vilken tidsaspekt man frågar. I det korta loppet är konsensus det sämsta. I det långa är det nödvändigt. Vi eftersträvar konsensus på det planet att vi vill veta vad som faktiskt sker i världen vilket endast är möjligt att veta när vår teknik är bra nog vilket gör bevismängden så pass stor att det inte går att blunda för, som med evolution. Sen de individuella delarna i vad som är och inte är en del av X (evolution, global uppvärmning, relativitetsteorin etc) kan man diskutera men tills man hittar något fel med teorin är den rigid och sanningen som vi känner till den, alltså, konsensus.

  Hade detta något med saken att göra? Jag vet inte, men kändes bra att få ur mig 😛

  @samtliga
  Tyvärr har idioter som Al Gore och andra politiskt aktiva försökt döda debatten på ett sätt som inte är bra och som bara skapar fler ifrågasättare för att sättet vetenskapen presenteras på är så idiotiskt och för att man blundar för kritikerna. Kritiker ska alltid höras och sedan överbevisas för att inte skapa fler kritiker. Lite som med SD, genom att inte lyssna på dem alls så antar många att deras åsikter och deras hittepåstatistik om invandrare är sanningen och därför får de fler supportrar än de egentligen förtjänar.

  Kommentar av David Holman — april 18, 2013 @ 9:20 f m

 6. @David

  Jag har betydande problem med teorin om den globala uppvärmningen. Även om jag anser att man av försiktighetsskäl måste ta frågan på stort allvar och även om jag tycker att det låter rimligt att en forcerad takt av koldioxidutsläpp genom människans agerande kan leda till klimatstörningar, så har jag svårt att förbise existensen av rätt kraftiga klimatsvängningar även under historisk tid.
  – Det är ett allmänt känt faktum att Sahara inte varit en öken i alla tider, tvärtom har det bott människor där (grottmålningar är ett rätt tungt bevis)
  – Folkvandringarna sattes antagligen igång av klimatförändringar, dvs. Romarriket gick under som en konsekvens av förändrade klimatförhållanden.
  – Den nordiska bosättningen på Grönland gick under pga. kallare klimat under senmedeltiden
  – 1600-talet var kallt, titta bara på målningar av de holländska mästarna, där snön ligger tung över Holland. Sedan blev det varmare…
  – I modernare tid var 1930-talet exceptionellt varmt medan 1940-talet var extremt kallt. 1990-talet var extremt varmt, men detta ses nu a priori som belägg för att mänsklig aktivitet skulle ha förorsakat förändringarna.

  Kommentar av Rick — april 18, 2013 @ 9:32 f m

 7. David Holman:

  ”På samma sätt existerar konsensus bland forskarna vad gäller den globala uppvärmningen Den senaste siffran jag hittade nämnde 98% av forskarna var överens om att människan är delaktig i den globala uppvärmningen. Sen är frågan: på vilket sätt. Där vet jag inte om det finns en konsensus eller ej.”

  Det var inte människans delaktighet i klimatförändringar som ifrågasattes, det var AGW-hypotesen som orsaksförklaring. Alltså att de berodde på koldioxid i atmosfären (vars effekt antogs förstärkas av vattengånga.)

  ”Eftersom koldioxid vid förindustriella halter på 0,03% i stort sett redan hade mättat sin växthuseffekt, var den ökade uppvärmning som man kunde räkna fram ganska ringa. Stegringen av koldioxidhalten under hela 1900-talet till ca. 0,04% hade på sin höjd inneburit en uppvärmning på en halv grad. För att det skulle vara någon mening med IPCC:s arbete gjorde FN:s forskare ett eget antagande att den lilla effekten från stigande koldioxidhalt skulle förstärkas flera gånger, genom en indirekt påverkan på den mycket viktigare växthusgasen vattenånga. Pss fick man fram modellberäkningar som pekade på en global uppvärmning på flera grader och FN-byråkrater och politiker fick det argument man sökte.”

  Kommentar av Aktivarum — april 18, 2013 @ 10:55 f m

 8. ”Problemet med forskarnas datormodeller var att de inte verifierades av faktiska observationer och den måttliga uppvärmning som iakttagits under slutet av 1900-talet avstannade efter 1998”

  Och varför väljer man just det året att mäta från? Jo, för att det var relativt varmt just det året, med en stark El Niño och andra sådana faktorer. Skall man utgå från ett sådant år, så får man även jämföra mot sådana år, eller kompensera för det.

  “In addition to removing the ENSO signal [El Niño Southern Oscillation], Foster and Rahmstorf (2011) used multiple linear regression to remove the effects of solar and volcanic activity from the surface and lower troposphere temperature data. … When removing these short-term effects, the warming trend has barely even slowed since 1998 (0.163°C per decade from 1979 through 2010, vs. 0.155°C per decade from 1998 through 2010, and 0.187°C per decade for 2000 through 2010).”

  http://www.skepticalscience.com/global-warming-stopped-in-1998-intermediate.htm

  Kommentar av bittergubben — april 18, 2013 @ 11:00 f m

 9. Faktafel: Livsmedelsverket har aldrig rekommenderat 6-8 skivor bröd om dagen. http://www.faktoider.nu/socialstyrelsen.html

  Kommentar av Andreas Nurbo — april 18, 2013 @ 11:08 f m

 10. Andreas Nurbo:

  Helt rätt, tack för påpekandet. Det var visserligen bara ett exempel och berörde inte texten i övrigt men alltid bra att ha koll på detaljerna också när helheten är klar. Och som synes lätt att fixa i inlägget. Dessutom fanns ett intressant tillägg:

  ”Icke desto mindre så fanns det verkligen (till skillnad från vad Avigsidan skriver och vad jag tidigare uppgett här) ändå en koppling till Socialstyrelsen. Den bästa skildringen jag läst av hur man där såg det hela har skrivits av Nils Östby, kanslichef 1973-84 på Socialstyrelsens s.k. hälsoupplysningsnämnd. Sammanfattningsvis var det problem med finansieringen av ett mycket stort informationsprojekt som fick dem att söka efter medel hos näringslivet. Det framgår att det verkligen var frågan om ett samarbete, liksom att Socialstyrelsens generaldirektör verkligen informerats om kampanjen.”

  Kommentar av Aktivarum — april 18, 2013 @ 11:18 f m

 11. Själv hanterar jag numera frågan om global uppvärmning förorsakad, eller inte orsakad av människor stillsamt och distanserat observerande. Det hela tycks ännu vara mycket, mycket komplicerat. Med många samverkande variabler. Kryddat med ideologi och påtagliga känslosvall. Från båda sidor.

  Om vi har uppvärmning förorsakad av människogenererade koldioxidutsläpp så kommer det knappast hinnas med att hejdas globalt.

  Blir det varmare så kommer vi att klara av att hantera detta. Det kommer ju isåfall inte direkt ske över en natt…

  Minskar vi oljeberoendet så är det positivt. Minskar vi de hälsoskadliga utsläppen från till exempel kolkraften så är det positivt.

  Hursomhelst. Just Detta med klimatet löser sig nog rätt okej helt av sig själv =)

  Det är den antidemokratiska fundamentalismens antifrihetliga tryne vi måste bekämpa. Oavsett förklädseln.

  Kommentar av Liberalen — april 18, 2013 @ 1:06 e m

 12. Här är en väldigt fin graf som inte visar år för år utan uppmättning och uppskattning av 200 år där 2004 är långt utöver tidigare årtusenden.

  Om det beror på koldioxidutsläpp eller ej kan jag inte svara på, har människan något med det att göra? Absolut. Har vår produktion något med det att göra? Utan tvekan.

  Sen tror jag mer på bättre teknik än på att stävja utvecklingen och få oss att bo som grottmänniskor ”i ett med naturen”.

  Och som den danske snubben vars namn jag inte kommer ihåg påpekar så kan man rädda fler liv genom att fokusera på svält och fattigdom idag än man kan genom att rädda framtida generationer.

  Kommentar av David Holman — april 18, 2013 @ 1:25 e m

 13. Fast vad är definitionen på global uppvärmning då? Mig veterligen är det att det blir varmare utöver den normala cykeln som normalt sett sker över århundraden.

  Min poäng var att när de försökt bevisa konsensus ställer de frågor som ”anser du att det har blivit varmare under 1900-talet?”, vilket i stort sett alla håller med om. De som inte håller med om det, anser troligen att dataserierna blivit så manipulerade med (till stor del odokumenterade) korrigeringar, att vi inte kan säga säkert. Men som sagt, de allra flesta håller med.

  För 10 år sedan fanns det fortfarande tvivel inom forskningen om den globala uppvärmningen men mig veterligen har alla dessa tvivel blivit lösta, med några mindre kvarstående.

  Det där är det många som inte alls håller med om.

  Det jag skulle påstå är att man mer och mer blir klar över att klimatet är så mycket mer komplext än man låtsades ett tag. Vi vet fortfarande mycket lite om de fysikaliska processer som driver molnbildning, till exempel, så de klimatmodeller man använder sig av gör extremt förenklade antaganden. Det betyder i sin tur att vi inte kan modellera de feedbackmekanismer som antas positiva om man tror på ”runaway warming” och negativa om man tror på ett huvudsakligen stabilt klimatsystem.

  Det som borde vara helt okontroversiellt är att säga att ett globalt icke-linjärt och kaotiskt system inte kan modelleras som ett huvudsakligen linjärt system med ett enda kontrollvred. Den politiska debatten har egentligen stått kring huruvida vi borde driva igenom svindyra åtgärder och inrätta en världsregering i FNs regi för att styra alla människors konsumtion och produktion av CO2 (ung. som amerikanska EPA numera klassat CO2 som en ‘pollutant’, vilket gör att de i princip kan reglera alla aktiviteter som har CO2 som restprodukt – varje byråkrats våta dröm!)

  …allt baserat på datormodeller som presterar uselt i benchmarking (jo, jag har studerat datormodeller, strömningsfysik, termodynamik, astrofysik och reglerteknik på högskolan).

  Dvs debatten har inte handlat om vetenskapen på väldigt länge.

  Men korten blandas bort genom att anklaga alla kritiker för att förneka att klimatet förändras eller att det skulle ha blivit varmare.

  (Själv hade jag för en tid sedan en diskussion med några forskarbekanta ang. snöfall på norra halvklotet. De började kaxigt med en massa prognoser om hur skidorter skulle få slå igen. Jag kommeterade att statistiken inte tycktes ge stöd för det, varpå de grävde fram en annan kurva (från samma källa) som de tyckte visade det de ville. Min fråga varför det var just den perioden som var signifikant, och inte de andra perioderna (t.ex. vintern) då snötäcket ökade, fick inget svar. När jag sedan fann rapporter som i princip sade att vi helt enkelt vet för lite för att säga vare sig bu eller bä, blev kommentaren ungefär:

  Ja, du har rätt, men håll tyst om det här – vi vill ju inte ge ‘deniers’ någon ammunition!

  Detta var forskare som inom deras egna områden visar stor kunskap och integritet. Själv höll jag tyst om att jag skulle vara en sådan där ‘denier’ – de misstänkte möjligen inte det eftersom de tycker att jag är en vettig person – inte en sådan där galning…

  Och de mailen som läcktes ut där forskare ifrågasatte forskningen var inte någon konspiration utan en del av den normala forskningen.

  Jag antar att du inte läst mailen själv? 😉

  Den incidenten kan nog jämföras med hur feminister i allmänhet väljer att antingen tiga eller halvhjärtat försvara även de mest radikala tokfeministerna. Det finns massor av seriösa och kompetenta klimatforskare som tigit i många år, eftersom det är stigmatiserande att gå emot de värsta fanatikerna. Vem vill bli kallad ‘denier’? Ungefär lika kul som att bli stämplad som kvinnohatare eller könsförrädare.

  Kommentar av Ulf T — april 18, 2013 @ 1:29 e m

 14. David Holman:

  ”Och som den danske snubben vars namn jag inte kommer ihåg påpekar så kan man rädda fler liv genom att fokusera på svält och fattigdom idag än man kan genom att rädda framtida generationer.”

  Det torde vara Bjorn Lomberg – Författare av boken Cool It

  Beträffande mailen som hackades från CRU (Climate Research Unit) hittar vi i The Telegraph följande information.

  ”There are three threads in particular in the leaked documents which have sent a shock wave through informed observers across the world. Perhaps the most obvious, as lucidly put together by Willis Eschenbach (see McIntyre’s blog Climate Audit and Anthony Watt’s blog Watts Up With That ), is the highly disturbing series of emails which show how Dr Jones and his colleagues have for years been discussing the devious tactics whereby they could avoid releasing their data to outsiders under freedom of information laws.”

  ”The second and most shocking revelation of the leaked documents is how they show the scientists trying to manipulate data through their tortuous computer programmes, always to point in only the one desired direction – to lower past temperatures and to ”adjust” recent temperatures upwards, in order to convey the impression of an accelerated warming. This comes up so often (not least in the documents relating to computer data in the Harry Read Me file) that it becomes the most disturbing single element of the entire story.”

  ”The third shocking revelation of these documents is the ruthless way in which these academics have been determined to silence any expert questioning of the findings they have arrived at by such dubious methods – not just by refusing to disclose their basic data but by discrediting and freezing out any scientific journal which dares to publish their critics’ work.”

  Kommentar av Aktivarum — april 18, 2013 @ 1:43 e m

 15. En forskare som mobbades bort pga Ancel Keys forskningsfusk var John Yudkin som skrev White, pure and deadly om sockrets skadeverkningar. Keys hävdade att det var fett som var farligt för människan. Resultatet ser vi i dag: fetmaexplosionen i USA och nu också i Indien.

  Kommentar av Maria — april 18, 2013 @ 2:07 e m

 16. Maria:

  Sockrets skadeverkningar: Precis vad dokument inifrån med Professorerna Claude Marcus och Robert Lustig handlade om. Och ja påståendet att fett och inte socker var skadligt för människan tycks verkligen vara en skandal i upprullning.

  Det är inte bara fetma som exploderat, tydligen har typ 2 diabetes också ökat enormt i Indien och liknande länder.

  Kommentar av Aktivarum — april 18, 2013 @ 2:20 e m

 17. David Holman,

  Här är en väldigt fin graf som inte visar år för år utan uppmättning och uppskattning av 200 år där 2004 är långt utöver tidigare årtusenden.

  Jo, den är fin, men det är flera problem med den.

  Det största problemet är att den stora ökningen på slutet främst representeras av temperaturmätningar, som har hög upplösning (läses av varje dag). Man har blandat det med dataserier som har upplösning på år eller t.o.m. århundraden. Det ger automatiskt känslan att temperaturen varierat mer i vårt århundrade.

  Sedan kan man egentligen räkna bort Wikipedia som källa, eftersom just klimatsidorna varit föremål för några av de värsta ”edit wars” hittills.

  Kommentar av Ulf T — april 18, 2013 @ 2:34 e m

 18. Aktivarum:
  Precis, det är diabetes 2 som ökat lavinartat i Indien men det finns ju ett samband mellan diabetes 2 och fetma. Det är standardökningen i Indien som gör att folk och särskilt unga sätter i sig mer sötsaker nu (och sötsaker ökar suget efter mer sött). Kostnaderna för diabetesvård kommer att bli astronomiska i framtiden, om inte folk får lära sig att lägga om kosten, vilket är den billigaste och bästa metoden.

  Kommentar av Maria — april 18, 2013 @ 3:07 e m

 19. Magnus Betner om Tjockisar (Fetma)

  Kommentar av Aktivarum — april 18, 2013 @ 3:41 e m

 20. […] sig till sanningen är av allt att döma inget man håller högt i den ofta postmodernistiska pseudovetenskapen. Att använda etiketter som kvinnohat handlar såklart då såklart om […]

  Pingback av ECPG i Barcelona hade föreläsning om Jämställdismen i Sverige | Aktivarum — april 18, 2013 @ 10:21 e m

 21. Ja, jag kommer fortfarande tro att klimatförändringarna är mänskligt påverkade men jag antar jag får gå tillbaka till grunden och läsa på lite av vad båda sidor säger helt enkelt antar jag.

  Kommentar av David Holman — april 19, 2013 @ 8:28 f m

 22. själv ska jag slå ett slag för AGW-rörelsen och hålla andan så länge jag kan!

  Man måste helt enkelt förstå att man är en del av problemet.

  Kommentar av Patrik — april 21, 2013 @ 12:18 f m

 23. Intressant om vetenskapen om vad som orsakar fetma:
  http://www.bmj.com/content/346/bmj.f1050
  Energibalanshypoten förfäktades av engelskspråkiga forskare, medan tyskspråkiga forskare var inne på hormonhypotesen. Andra världskriget och antityska stämningar gjorde att de tyskspråkiga forskarnas hypotes föll bort. Man kan säga att med den första hypotesen ägnar man sig åt frågan varför vi äter för mycket medan den andra hypotesen vill få svaret på varför vi lagrar fett. Beteende mot biologi. Man kan lugnt säga att den svenska LCHF-rörelsen är inne på hormonhypotesen.

  Kommentar av Maria — april 23, 2013 @ 9:33 f m

 24. @Maria,

  Energibalanshypoten förfäktades av engelskspråkiga forskare, medan tyskspråkiga forskare var inne på hormonhypotesen.

  Prof Robert Lustig redogör för hur även energibalanshypotesen kan användas som stöd för vad som händer, speciellt när man som amerikanerna äter mycket fruktos. Då fruktos bara kan processas av levern, och den kemiska processen mer liknar förbränningen av alkohol än den för glukos, avsätts 30% som lagrat fett direkt. Därmed försvinner 30% av energiinnehållet direkt till fettdepåer, och är inte tillgängligt för förbränning av cellerna. Fruktos triggar dessutom inte mättnadsreflexen som t ex fett gör.

  (En intressant aspekt är att europeer, såvitt jag vet, använder glukossirap som tillsats i industriell mat, inte fruktossirap som amerikanerna. Jag har dock inte sett någon djupare analys av det, och kan även ha helt fel där. Glukos och fruktos är alltså rejält olika med avseende på hur de hanteras av kroppen.)

  Ovanstående presentation är mycket intressant, om än stundtals extremt detaljerad.

  Kommentar av Ulf T — april 23, 2013 @ 1:33 e m

 25. Andreas Nurbo: Men de rekommenderade att man ska äta bröd till varje måltid. Något de sedan ändrat. Och fortfarande är de rädda för mättat fett och tycker att man hellre ska ta äta industriellt gjort Margarin ÄN naturligt SMÖR! De kommer troligtvis att ändra de råden också i framtiden. … http://www.slv.se/sv/Pressmeddelanden/Pressmeddelanden/15-oktober-2009—Livsmedelsverket-andrar-kostrad-om-brod-och-fullkorn/

  Kommentar av Mariel — maj 24, 2013 @ 4:57 e m


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

  aktivarum@gmail.com

  Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

  Gör sällskap med 1 383 andra följare

  Arkiv

%d bloggare gillar detta: