Aktivarum

Om vi inte kvoterar kvinnor till styrelser går världen under!?

september 25, 2012
2 kommentarer

Min fråga till kvoteringsförespråkare är enkel: Varför inte spara tid och använda rubriken ovan?

När jag läser Thomas Frostbergs artikel i Sydsvenskan slås jag mest av hur inte ens feminister själva verkar tro på sina förslag som fria val. Istället ges intrycket av att hur kvotering är oundviklig.

”Fortfarande år 2012 väcker frågan om jämställdhet i näringslivet starka reaktioner. Det är egentligen fullständigt obegripligt, eftersom det handlar om något så grundläggande som alla människors lika värde. 

Det är möjligen obegripligt för genustvättade människor som inte förstår att Könsbalans och Lika värde mellan könen är inte samma sak! För andra människor är det knappast obegripligt.

”Kvinnor måste ha samma möjligheter som män till bra jobb, karriär och lön.”

Ingen har dock någonsin bevisat att när män och kvinnor har exakt likadant så vill de exakt samma saker!

Tvärtom: Antingen vi pratar om The Sexual Paradox eller kvinnor som praktiserar Rätten att säga nej så framgår det tydligt att kvinnor med mäns möjligheter inte nödvändigtvis gör mäns val.

”Women who are mathematically gifted are more likely than men to have strong verbal abilities as well; men who excel in math, by contrast, don’t do nearly as well in verbal skills. As a result, the career choices for math-precocious women are wider than for their male counterparts.”

Här brukar feminister säga ”Men varför gör de (kvinnorna) det tror du?” Som ovanstående citat visar missar feminister helt poängen att kvinnor lika gärna kan vara de som har det friare valet.

Därmed inte sagt kvinnor inte diskrimineras! Såväl män som kvinnor kan bli diskriminerade.

Det är dock en väsentlig skillnad mellan att vara diskriminerad av samhällets institutioner och att göra annorlunda prioriteringar eftersom man inte vill göra vissa specifika uppoffringar.

”To some sociologists and many feminists, the focus on self-selection is a troubling distraction from bigger questions of how society pushes girls and boys into different roles.”

Sociologer och feminister skulle alltså kunna forska på self-selection men föredrar att forska på andra saker. Mattebegåvade kvinnor skulle kunna göra som mattebegåvade män men föredrar andra val.

Om män och kvinnor inte får agera på fri vilja varför skulle sociologer och feminister få göra det?

Om vi skall kvotera kan feminister börja med sig själva! Alla genuskurser i landet som inte har minst 40% män skall läggas ner! Alla jämställdhetsprojekt som inte har minst 40% män stoppas.

Genusfolket får till årsskiftet på sig De har haft åratal på sig och de skall föreställa vår expertis på jämställdhet. Om de inte lyckas med detta varför skulle någon annan då kunna göra det?

Klart att de har råd att förespråka omöjliga förslag så länge de själva inte omfattas av dem!

Pelle Billing: Jämställdhetsbluffen kan beställas på nätet.

Pär Ström: Mansförbjudet – Intervju i Radio Norrbotten


Bör Obama avsättas i jämställdhetens namn?

december 14, 2009
5 kommentarer

Barack Obama är populär bland många kvinnor, räknas deras röster överhuvudtaget?

Ja det kan man undra efter att Sydsvenskan skrivit inte bara en utan två artiklar där de kritiserar utnämningen av Lundakarnevalens nya General. Utöver detta har tidningen även haft en artikel där man försöker vifta bort den kritik Emmas första artikel fick i kommentarerna. Där man bland annat påpekade Sydsvenskan själva aldrig haft en kvinnlig chefsredaktör. Snacka om att Sydsvenskan kastar sten i glashus.

Jämställdhetsbloggaren Pelle Billing skrev ett inlägg om den första artikeln där han nyanserade behovet att hålla en högre nivå på kommentarerna

”Att skriva kommentarer på tidningsartiklar är ett utmärkt sätt att bedriva vardagsaktivism, men låt oss i så fall skriva smarta, penetrerande kommentarer som tvingar läsarna att tänka om. Låt feministerna vara dem med den hätska och obalanserade retoriken”

Hans kommentar om hätsk obalanserad retorik blev närmast profetisk när Sydsvenskans ekonomiska krönikör Thomas Frostberg skrev sin artikel. Redan i rubriken så sätts låghetens nya standard med hänvisningar till ”allvarligt synfel” hos oliktänkande -förmodligen är det både människosyn och faktiskt syn han menar.. Standard för obalans sätter sedan Frostberg själv med kommentaren att:

”med raden av män i karnevalstoppen går det inte heller att sopa undan argumentet att det finns en struktur som motverkar jämnare könsspridning och bättre mångfald.”

Dels så är, som stammisarna här på Aktivarum redan vet, strukturer aldrig orsaker till någonting. Dels är det inte ens ett argument utan bara ett påstående för vilka Frostberg ger inga som helst argument annat än att han tycker så. Vilket är marginellt bättre än ett cirkelresonemang från 1600-talet.

I och med Frostbergs artikel så tappade till och med Pelle Billing lite av sitt berömda lugn och svarade att han ansåg de män som förespråkar bortkvotering av män till förmån för kvinnor kan börja med sig själva. Billing skriver på sin blogg:

”Ifall er respons till det jag skriver här är att ni aldrig förtryckt någon, utan ni har jobbat hårdare än många andra och därmed förtjänat er maktposition, så föreslår jag er att detta kan vara fallet med de flesta männen som har en maktposition i samhället.”

Billing fortsätter med att påtala alla de saker som journalister som Frostberg verkar missat och avslutar artikeln med kommentaren:

Framtidens debatt om jämställdhet är nyanserad, och inkluderar även alla de uppoffringar män gjort genom historien, inte bara kvinnornas uppoffringar. När ska ni släppa taget om gårdagens debatt, och följa med oss in i framtiden?

Detta klockrena påpekande var så slagkraftigt att Frostberg själv såg sig manad att besvara i kommentarsfältet på Billings blogg. Den som har den minsta erfarenhet av debatten behöver dock inte ens läsa Frostbergs försvar för att veta vad han skriver, han babblar såklart om system och strukturer detta trots att hans kollegor på Aftonbladet i sin kritik mot Sverigedemokraterna redan konstaterat att strukturer och system är människor.

Anmärkningsvärt i Frostbergs försvar är även att han kommenterar lösningen vara: ”Personligen är jag övertygad om att åtgärderna måste sättas in där rekryteringarna sker för att ha störst effekt”

Och varför är det så anmärkningsvärt? Jo för han var började Frostbergs kritik? Jo Lundakarnevalen och hur såg fördelningen ut könsmässigt vid rekrytering/utnämning där? Jo en kommitté bestående av 8 kvinnor och 6 män beslutade vem som blev karnevalsgeneral. En kvinnlig majoritet ville ha en manlig general och därför bör kvinnornas rösträtt i frågan omedelbart öveföras till Frostberg som bara råkar vara man.

Samma mönster såg vi för övrigt vid amerikanska presidentvalet.

Majoriteten av de röstande var kvinnor. Demokratiska nomineringen stod mellan Barack Obama och Hillary Clinton. Sakta men säkert började allt fler kvinnor föredra Obama.  Med den logik som Sydsvenskan utgår från undrar man om de tycker kvinnor skall ha rösträtt överhuvudtaget? Eller kanske lösningen är att bara kvinnliga kandidater tillåts så kvinnorna får rösta men inte välja om de röstar på en man eller kvinna av rädsla för att kvinnorna skall föredra en man.

Låt kvinnorna bestämma själva men ge dem bara de val vi redan godkänt? Skall det vara jämställdhet? Att ett gäng män sitter och bestämmer vad kvinnor får välja?


    aktivarum@gmail.com

    Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

    Gör som 1 383 andra, prenumerera du med.

    Arkiv

%d bloggare gillar detta: