Aktivarum

Social Perception and Social Reality – En vetenskaplig smocka mot den politiska besattheten av stereotyper

februari 20, 2012
82 kommentarer

Preview: Stereotyper är mycket mindre viktiga än vad socialvetenskapen hittills trott/påstått. 

Dagens inlägg presenterar den kommande för genusdebatten ytterst viktiga boken ”Social Perception and Social reality – Why Accuracy Dominates Bias and Self-Fulfilling Prophecy av Lee Jussim. Boken finns inte i affärerna ännu så vi får nöja oss med förhands-kommentarer som dessa:

”Social psychologists delight in showing us our biases and how these lead us astray in perceiving individuals and groups. Lee Jussim shows that in fact our biases are small, and our social perceptions largely accurate. He does this in the voice of the guy next door, amazed that the kings of social psychology are wearing no clothes.” — Clark McCauley (med i originaltrion)

”Are stereotypes often accurate? It’s an empirical question, not a moral one, and Lee Jussim is one of the very few scientists who have the guts to treat it as such. — ” Jonathan Haidt

”Lee Jussim poses fundamental and long ignored questions about the relative balance of data-driven versus theory-driven information processing in social judgment. Moreover, he is coming up with answers that just might require rewriting big sections of social psychology textbooks. –” Philip Tetlock

”Much of the traditional psychological emphasis on the pervasiveness of bias and self-fulfilling prophecies is distorted, oversold, and overblown” — Lee Jussim (författare och med i originaltrion)

Vem är då denna Jussim och vad är det för Originaltrio som omnämns? Låt mig påminna om ett inlägg jag skrev för ett och ett halvt år sedan med rubriken ”Kriget mot stereotyper i klassrummet”. Där kritiserade jag företaget ”New Demographic” som hävdar sig arbeta med träning i antirasism.

Jag ifrågasatte deras påståenden och metoder på basis av forskning som genomfördes 1995 på Stereotype Accuracy. 

Forskartrion som stod för denna forskning på Stereotype Accuracy bestod av Lee J. Jussim, Clark R. McCauley, och Yueh-Ting Lee. De upptäckte dock att detta var en politisk hotspot. Det var inte resultaten som diskuterades, istället var det motiven och behoven som kritiserades.

But don’t we already know that stereotypes are inaccurate, exaggerated, resistant to change, ethnocentric, and harmful? Aren’t only racists and sexists interested in stereotype accuracy?

Denna typ av frågor var vad som forskarna fick lägga tiden på att besvara. Ingen ville veta vad de upptäckte, folk ville stoppa forskningen. Här uppstår en paradox. Om de var så säkra på att forskning visade stereotyper ger felaktig bild av världen varför lät de inte forskarna undersöka saken? Svaret är rätt uppenbart!

Kritikerna visste inte var forskningen skulle visa och de ville inte veta det heller! 

Forskartrion lät sig dock inte avskräckas av de politiska dimensionerna utan besvarade kritiken.

”Our answers are yes (a book on accuracy and inaccuracy is sorely needed), no (we do not know that stereotypes are generally inaccurate), and no (racism and sexism have no place in the study of stereotype accuracy) However, these questions highlight an important limitation and bias within the social sciences: The preponderance of scholarly theory and research on stereotypes assumes that they are bad and inaccurate”

Med andra ord: Kritikerna är inte alls säkra på att det är vad forskningen visar utan motsätter sig av moraliska och politiska orsaker. Hade forskningen verkligen visat så klart och tydligt att stereotyper är skadliga och felaktiga så fanns inga som helst behov att vara orolig för vad forskningen skulle visa.

”Social Perception and Social Reality contests the received wisdom in the field of social psychology that suggests that social perception and judgment are generally flawed, biased, and powerfully self-fulfilling.” Lee Jussim

Eller kort sagt, de mest populära socialpsykologiska uttalandena om stereotyper är i sig stereotypa för socialpsykologer men lustigt nog är denna stereotyp inget som kritiker av stereotyper har det minsta problem med. Alltså – det är inte deras egna stereotyper som är problematiska – bara alla andras.

Observera att allt jag sagt här om stereotyper är lika sant för normer och strukturer.

Vad detta i grunden handlar om är om vi har rätten att styra oss själva eller inte. Hela ideologin bakom socialpsykologin (och socialvetenskapen SSSM i allmänhet) har varit att ta ifrån oss rätten att styra oss själva och ge den till byråkrater med argumentet att nej våra svar kan man minsann inte lita på.

”Lee Jussim is the pre-eminent neo-realist in social psychology today. In this book, he makes a compelling and impassioned case for the idea that ordinary people get many of their social perceptions and judgments right, in sharp contrast to the prevalent academic view that they do not.  As much as Jussim’s work is an apologia for the common man and woman, it is an indictment of the fault-finding research program that dominates the field and the textbooks.” – Joachim I. Krueger

Få se nu hur kul socialvetenskapen tycker när vi påpekar hur mycket av vad de själva påstått som är vinklat, felaktigt, falskt, politiskt motiverat och som vi absolut inte kan lita på – Få se hur trevligt det blir för dem när det visas att deras påståenden om stereotyper beror på stereotyper.

Allt som krävdes var tre ärliga personer i ett fält som byggt sitt inflytande på politisk och moralisk makt.

Nej jag pratar inte om genusvetenskapen – men jag kunde lika gärna ha gjort det. Betänk att denna bok är resultatet av forskning som Lee Jussim påbörjade i originaltrion 1995. Det är alltså kulmen av ett arbete som pågått i över 17 år i ett fält som forskar på andras rigiditet men ignorerar sin egen.

”accuracy is one of the largest effects in social psychology (and one of the most pervasively ignored), and that the traditional social psychological depiction of stereotypes as unjustified, exaggerated, irrational, and rigidly resistant to change is itself unjustified, exaggerated, irrational, and rigidly resistant to change.”

Boken ”Social Perception and Social Reality” är som sagt inte tillgänglig för allmänheten ännu men den 1 April planeras den skall dyka upp i affärerna och vända upp och ner på socialvetenskapens trygga tillvaro. Om du frågar mig inte en dag för tidigt! Alltför många jag pratar med tar strukturer för givna.

Ett typiskt exempel på ett ämne där stereotyper tas för givna är Genuspedagogiken.

För er som vill hjälpa Aktivarum växa här kommer tre förslag. (maila gärna egna tips)

1. Möjligheten finns att ge donationer. De bekostar främst (förlorad) arbetstid och böcker att blogga om (Som exempelvis den här ”Social Perception and Social Reality” blir 497 kronor plus frakt som billigast och jag har aldrig lärt mig vissa politikers lösning)

2. Ni kan skriva en kort kommentar om ni har för avsikt att skaffa kommande Aktivarumboken ONE. 

3. Ni kan hjälpa till genom att skapa en blogg (om ni inte redan har en) och länka till Aktivarum-artiklar. Ni kan även adda mig på Facebook. Kort sagt alla saker som syns hjälper till.


Roy Baumeister mot Erik Svensson, Evolutionstrilogin avslutas

juni 20, 2010
1 kommentar

Så var det dags att avsluta Evolutionstrilogin som dessa inlägg blev. Här har vi kommenterat påståenden gjorda på biology & politics

Först lite snabb tillbakablick. På biology & politics kommenteras denna debattartikel. Här på Aktivarum finns del 1 och del 2 som kommenterar bakgrund såväl som artikelns innehåll i sig. Här i del 3 kommer vi att kommentera artikeln lite mer och fokusera på blogginlägget i sig. Vi börjar med att citera det relevanta blogginlägget.

”Artikelns huvudbudskap är en kritik mot de de föreställningar om stereotypa könsroller som dessvärre fortfarande florerar, och som alltför ofta kläs i en ytlig evolutionsbiologisk men dåligt underbyggd klädedräkt.

Här ser vi samma retoriska strategi igen. Kritik utan någon tydlig måltavla kritik mot ideer. Denna gång från Professor Svensson. Här får vi dock en länk. Den visar sig dock leda till en annan artikel i Yelah skriven av Svensson själv och med fokus på kritik av Germund Hesslow. Dock inte vetenskaplig sådan. Det Svensson kritiserar är att Hesslow inte är progressiv nog. Vi återgår till den text av KJA som Svensson vill föra fram.

”Eftersom evolution verkar kontinuerligt är den inte heller ett argument för att könsroller skulle vara statiska eller omöjliga att ändra på. När förhållanden ändras kommer det naturliga urvalet att verka; vissa egenskaper kommer att försvinna medan andra ökar. Egenskaper som var bra att ha för ett stenåldersbarn skulle förmodligen inte vara samma som för ett nutida barn.”

Här har Professor Svensson missat det moderna samhällets effekt. Evolutionen handlar inte om vad som är ”bra att ha” utan om vad som krävs för att överleva och få barn. Evolution är när vår omgivning manipulerar oss. Men vi började manipulera vår omgivning istället och det i en omfattning ingen annan levande varelse gjort.

”evolutionspsykologin lider av ett högst kontroversiellt antagande om mer eller mindre konstanta miljöer och selektionstryck över långa perioder”

Den lider snarare av medvetenhet om att vi människor satte evolutionens krafter ur spel genom att skapa samhällen där vi själva kunde påverka vem som överlevde och fick barn med vem. Detta innebär att forskning på andra djur inte kan användas. De djuren är beroende av miljön. Vi kan skapa vår egen miljö och se till vi själva inte behöver ändras.

”Att könsskillnader mellan hannar och honor, och mellan män och kvinnor, inte är statiska utan kan variera avsevärt mellan olika miljöer med skilda selektionstryck är vardagsmat för de biologer som har studerat olika populationer.”

Det relevanta är inte om de kan det, det relevanta är om de hos människan gör det.

”Könsdimorfismen, alltså den realiserade skillnaden mellan hannar och honor, kan ofta skilja sig dramatiskt mellan olika arter, men även mellan olika populationer av samma art.”

Men kan det förmodligen inte hos människan, och gör det vanligen inte hos människan.

”Ytterligare en aspekt på könsskillnader, som de tre doktoranderna inte går in på i sin artikel, är att vi faktiskt a priori inte nödvändigtvis ska förvänta oss stora könsskillnader, utan tvärtom: könens inneboende likhet är snarare regel än undantag.”

Det här argumentet från Professor Svensson är obegripligt. Ingen jämför män och kvinnor utifrån vacuum. Diskussionen handlar om huruvida män och kvinnor är så lika vi normalt tror, mindre lika än vi normalt tror eller mer lika än vi normalt tror.

”Gener som bara gynnar det ena könet och som sänker det andra könets fitness mer än vad det gynnar det första kommer att försvinna ur genpoolen, eftersom de under halva sin livstid kommer att ha en selektiv nackdel”

Som Jason Wilders och Roy Baumeisters forskning visar så har könen aldrig haft samma fitness.

Kvinnor har tvärtom haft dubbelt så hög fitness. Detta har i sin tur tvingat män att ta mer risker, vara mer extrema, testa smarta saker, testa dumma saker och tänja gränserna i mycket högre grad än kvinnor bara för att uppnå samma resultat.

”Det här evolutionsbiologiska perspektivet, som är grundat i hur de grundläggande genetiska mekanismerna fungerar för sexuellt reproducerande organismer, skiljer sig alltså radikalt från det traditionella evolutionspsykologiska paradigmet där könsskillnader ofta överdrivs och tas för givna.”

Svensson har inte visat att könsskillnaderna är överdrivna. Han har inte förespråkat vi forskar på könsskillnader och undersöker saken. Sålunda bekräftar han Lee J. Jussim, Clark R. McCauley, och Yueh-Ting Lees forskning på sterotype accuracy. De berättar om det bias de upptäckte.

”The preponderance of scholarly theory and research on stereotypes assumes that they are bad and inaccurate.”

”Utifrån ett mer evolutionsgenetiskt perspektiv är det istället könens inneboende likhet som är utgångspunkten för forskningen kring könsdimorfismen och dennas utveckling.”

Här ser vi en ren lek med ord. Likhet och lika är såklart inte samma sak. Likhet är hur nära könen kommer från varandra utifrån vacuum. Lika är om det finns några olikheter alls. I största allmänhet försvåras denna text av otydligheten hos Svenssons text. Källor länkas men nån koppling presenteras inte.

”Biologiskt kön är definitivt inte en social konstruktion, i motsats till vad en del extrema postmodernistiskt influerade feminister kanske har hävdat. Men det är heller inte riktigt så enkelt som svepande och rabiata genuskritiker som bloggaren och genuskritikern Tanja Bergkvist försöker slå i oss.”

Gör hon det? Inget i den länken styrker det påståendet. Jag vet inte om Erik Svensson är slarvig eller vad men varför ens bry sig om att länka när han inte anger nån som helst koppling till det han länkar till?

”Könsroller” är definitivt mer än biologi och genetik. Där finns också en miljömässig komponent, inte minst det omgivande samhället. Att förneka detta är lika ovetenskapligt som att hävda att biologiskt kön inte existerar.”

Det fascinerande är att det var just miljöns påverkan på evolutionen som Svensson hade ignorerat ovan där han menade att evolutionen var kontinuerlig och utgick från vad som var bra att ha.

”Därför tycker jag att man ska ha en lite mer öppen syn på t. ex. ”genus” och vad detta kan vara, och inte a priori avfärda sådan forskning som ”Lysenkoism”, ”genusfascism”, ”fördumningsindustri” och genom andra svepande schabloner.”

Det är inte forskningen som avfärdas, det är de politiska åtgärderna dess anhängare förespråkar.

I Tanjas fall genuscertifiering. Det har visat sig ungefär lika lätt att separera genusvetenskap från genuspolitiska åtgärder som det en gång i tiden var att separera kyrkans makt från politiken. Därmed återgår vi till några flera delar av KJA:s artikel i Fria Tidningen.

”Det finns förvisso biologiska skillnader mellan könen men män och kvinnor är faktiskt mer lika än vad som hävdas”

Jag vill här uppmärksamma att det inte hävdats någonting. Att läsa KJA-artikeln är som att se en fotbollsmatch med bara ett mål på plan. De bemöter hela tiden egensnickrade argument men precis som i fallet med Erik Svensson så framgår det med mycket få undantag (dvs Hesslow) inte alls vem artikeln riktar sig mot.

”Variationen inom könen är för de flesta egenskaper större än skillnaden mellan de båda könens medelvärde för egenskapen ifråga.”

Som vi visat ovan är variationen inom män mycket olik variationen inom kvinnor. som Wilder visat så var det många färre män som hade vad som krävdes. Så här lyder ett avsnitt från Jason A. Wilder, Zahra Mobasher, and Michael F. Hammer, University of Arizona 9 Juli 2009. Genetic Evidence for Unequal Effective Population Sizes of Human Females and Males

”As an explanation for the observed differences in the genealogies of the human NRY and mtDNA, we favor a model in which the human effective population size is skewed toward an excess of females by sex-biased demographic processes.”

”Det är en vanlig missuppfattning att evolution och vår biologi skulle vara ett argument mot att vi lär oss nya mönster. Kan inte män ta hand om sina barn och kvinnor vara karriärsinriktade? Och visst kan väl en kille få vara en rosa ballerina och en tjej leka vilda lekar?”

Här sysslar doktoranderna JKA med trams. Det är såklart inte samma sak att kunna någonting som att välja/vilja någonting. Kan inte män ta hand om barn och kvinnor vara karriärsinriktade? Det är en felställd fråga. Frågan är om kvinnorna som har mest ekonomiska möjligheter vill ha männen som har minst ekonomiska möjligheter? Samt i vilken omfattning. Hur många miljonärskor letar sin man bland de män som satsar minst på sin egen karriär? Här har KJA en mycket stark  bias. 100% kvinnor är inte bästa underlaget för att diskutera relationsbyggande.

”Evolution har använts som argument mot att införa genuspedagogik på förskolor. Det är inte ett hållbart argument att man skulle ”förstöra” några genetiskt betingade egenskaper genom att ändra på den sociala inlärningen.”

Det är ett faktum redan idag att såväl manliga lärare som killar i klassen uppfattas negativt i skolan. Vi kommer att återkomma till hur dessa behandlas i skolan i ett senare inlägg. Att man förstört för killar är dock ett empiriskt faktum som Maria Nycander redan påvisat.

”Den sociala inlärningen ändras kontinuerligt utan att vår biologi ändras. Se bara på det stora antalet olika språk och kulturer som finns. Och inte skulle vi väl uppfostra våra barn som förr, med barnaga och mycket begränsad skolgång för flickor – om ens någon?”

Just för att vår biologi inte ändras så drabbas killar generellt evolutionärt hårdast av att inte motsvara de traditionella roller som KJA förespråkar vi lämnar. Kvaliteten i argumentet är här kraftigt försämrad pga att det bara är tjejer i gruppen.

”Den gängse uppfattningen att könsroller är huggna i sten motsägs av forskningen om så kallad fenotypisk plasticitet, hur individers egenskaper tar sig olika uttryck beroende på i vilken miljö de lever.”

Det moderna samhället skapar en miljö där tjejer kan hålla sig till de mest traditionella killarna. Åter så är det gruppen som har mest frihet som kritiserar gruppen som har minst frihet.

”Evolutionsbiologi verkar fortfarande upplevas som en lättbegriplig vetenskap vars resultat kan ifrågasättas och debatteras av lekmän. I medier förekommer ofta argument som ligger så långt ifrån konsensus inom forskningsfältet att aktiva forskare tyvärr inte bemödar sig att bemöta dessa.”

Hur lättbegriplig vetenskap är hänger inte på vetenskapen i sig utan på kommunikationsförmågan hos forskarna som sysslar med fältet ifråga. Vidare är vetenskap inte beroende av konsensus. Man röstar inte vilka resultat som är mest rätt.

”Här ligger givetvis ansvaret på oss forskare att bättre synliggöra nya rön och delta i debatten. Om vi forskare inte bemöter direkta missuppfattningar finns risken att sådana argument kommer att påverka privata såväl som politiska beslut.”

Vilka dessa nya rön de synliggjort är framkommer inte i deras artikel som mest består av kritik mot ospecificerade måltavlor Personligen anser jag ansvaret ligger på oss alla att se till att så bra information som möjligt finns tillgänglig för viktiga beslut. Vi kan knappast lämpa över hela det ansvaret på forskare och betrakta dem som en isolerad grupp.


    aktivarum@gmail.com

    Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

    Gör sällskap med 1 383 andra följare

    Arkiv

%d bloggare gillar detta: