Aktivarum

Specialinlägg om den intellektuella elitens religion SSSM – Kommentarer från både Alan Sokal och Steven Pinker

februari 17, 2012
21 kommentarer

På sistone har flera texter här hänvisat till ”The Standard Social Science Model” förkortat SSSM.

På svenska skulle vi kalla detta för Standardmodellen av Socialvetenskap, ett annat namn som ofta används på förteeelsen är Socialkonstruktionism. Dessa termer säger dock i sig väldigt lite om vad vi pratar om och därför tänker jag i detta inlägg förklara vad det egentligen är för någonting. Här kan ni läsa ett av inläggen som nämner socialvetenskapsmodellen.

Men först tänker jag bjuda er som gillar vetenskap på en riktig höjdare. I Maj 2009 bjöd föreningen Humanisterna fysikprofessorn Alan Sokal (känd  från Social Text Hoax) till Stockholm för att hålla en föreläsning om Vetenskap. Henrik Thomé som närvarade filmade hela föreläsningen och tidigare den här månaden lade han ut en komplett version på Youtube.

Här kan ni sålunda se videoklippet med Alan Sokals 39 minuter långa föreläsning från Stockholm

Sokal berättar hur socialkonstruktionister i USA tonat ner sina mest relativistiska påståenden sedan 90-talet. Han tar gärna en liten del av äran för detta med sin ”Hoax” men den främsta anledningen visar sig vara att relativisterna upptäckte sänkta krav på objektiv bevisning spelade rakt i händerna på den religiösa högern och George Bush.

Sokal går därefter vidare till förespråkare av Homeopati, han konstaterar att den som vetenskapligt får den metoden att fungera har gjort sig förtjänt av tredubbla nobelpris och skulle sålunda vara ett större namn än Marie Curie. Nästa kommentar rör religionsforskare. När han besökte Oxford så frågade ham dem varför de har en institution för Religion men ingen för Astrologi.

För tydlighetens skull föreslår han vi hädanefter byter ut ordet ”faith” (tro) mot ordet ”superstition” (vidskepelse)

Avslutningvis anklagar han såväl George Bush som Tony Blair för bedrägeri. Han läser definitionen direkt från lagböcker och bedömer sedan vetenskapligt om vi har orsak att tro att Bush, Blair och deras media-spin-doctors begick bedrägeri när de sålde in Irak-kriget. Här är det viktigt att komma ihåg politikerna bestämde kriget först – letade en orsak (bevis) sedan.

Jag skulle kunna skriva mycket mer om Sokals föreläsning men det är bättre att ni får se den själva så kan vi diskutera mer sedan. Jag vill dock påpeka att socialkonstruktionisterna på intet sätt är besegrade i USA. Anledningen han inte lägger sådan vikt vid dem var att den religiösa högern med Bush i spetsen var ett mycket större hot på den tiden.

Så länge deras extrema relativism kunde ursäkta kreationismen parallellt med evolutionlära så höll de helt enkelt tyst.

Vilka är då dessa ”de”? Begreppet ”The Standard Social Science Model” (SSSM) myntades av Antropologen John Tooby och hans fru Psykologen Leda Cosmides 1992 i The Adapted Mind: Evolutionary Psychology and the Generation of Culture”De beskriver SSSM som en dominant metateori. En mängd antaganden med utgångsläget i Tabula Rasa.

”A set of assumptions and inferences about humans, their minds, and their collective interaction–the Standard Social Science Model–that has provided the conceptual foundations of the social sciences for nearly a century and has served as the intellectual warrant for the isolationism of the social sciences..”

Steven Pinker skriver omfattande i sin bok The Blank Slate om dessa antaganden och personerna som förespråkar dem. Han var själv som ung radikal akademiker en av dem och vet precis var ”The Standard Social Science Model” har sitt ursprung. Nämligen i rädslan att om man accepterar det finns en medfödd mänsklig natur blir krig, rasism och förtryck mer ok.

Ovan föreläsning höll Pinker 2003 när boken ”The Blank Slate” precis hade släppts, rekommenderas! (Missa inte hans Judith Butler-citat)

I intervjuer berättar Steven Pinker att det som slutligen fick honom att ändra sig och acceptera människans natur var upploppen i Montreal.

“radical” thinkers got trapped by their own moralizing. Once they staked themselves to the lazy argument that racism, sexism, war, and political inequality were factually incorrect because there is no such thing as human nature (as opposed to being morally despicable regardless of the details of human nature), every discovery about human nature was, by their own reasoning, tantamount to saying that those scourges were not so bad

Enligt de radikala tänkarna är ju människans sanna natur förtryckt av samhällets institutioner men när Montreals poliskår strejkade 1969 blev det inte vackert. Händelserna i Montreal gjorde Pinker djupt nyfiken på den mänskliga naturen och var början på ett livslångt sökande efter de faktorer som styr människans agerande. Om SSSM säger Pinker:

”Just as religions contain a theory of human nature, so theories of  human nature take on some of the functions of religion, and the Blank Slate has become the secular religion of modern intellectual life. It is seen as a source of values, so the fact that it is based on a miracle — a complex mind arising out of nothing — is not held against it. Challenges to the doctrine from skeptics and scientists have plunged some believers into a crisis of faith and have led others to mount the kinds of bitter attacks ordinarily aimed at heretics and infidels.

I ett talande parti i boken berättar Pinker om hur E.O. Wilson, sociobiologins grundare bemöttes. Förespråkare av socialvetenskapens syn på världen tog med visselpipor och tutor för att störa hans föreläsningar. En av kritikerna hällde vatten över huvudet på Wilson, de skrek slagord etc.

The Blank Slate was an attractive vision. It promised to make racism, sexism, and class prejudice factually untenable. It appeared to be a bulwark against the kind of thinking that led to ethnic genocide. It aimed to prevent people from slipping into a premature fatalism about preventable social ills. It put a spotlight on the treatment of children, indigenous peoples, and the underclass. The Blank Slate thus became part of a secular faith and appeared to constitute the common decency of our age.

Där är också svaret på varför så många viktiga människor förespråkar SSSM/Blank Slate/Socialkonstruktionism.

De vill inte ge upp tanken på teorierna som försvar mot onska och förtryck. SSSM har ingenting med vetenskaplig bevisning att göra. Det handlar om människor som tror de försvarar sig mot sexism, rasism och liknande -ismer. Därför behöver de aldrig bevisning och därför är  deras normala respons på kritik personangrepp och krav på censur.

”But the Blank Slate had, and has, a dark side. The vacuum that it posited in human nature was eagerly filled by totalitarian regimes, and it did nothing to prevent their genocides. It perverts education, childrearing, and the arts into forms of social engineering. It torments mothers who work outside the home and parents whose children did not turn
out as they would have liked.”

Detta är saker vi ser allt mer av i dagens Sverige. Särskilt helgalna ideer om hur förskolor skall fostra barn att bli könsneutrala. Ideer vars galenskap inte framgår för de som antingen a) tror att SSSM är vetenskap eller b) låtsas tro det för de är så rädda för att makten i världen skall få fritt fram att förtrycka och vara onda onda onda annars.

I det här inlägget slår jag ett slag för vetenskaplig bevisbörda. Goda avsikter ursäktar inte längre brist på sådan.

Läs även Pär Ströms senaste inlägg om hur kvinnliga lärare ger pojkar sämre betyg, dynamit! Missa heller inte Tanja Bergkvists senaste blogginlägg som visserligen behandlar hur hon har en paus från bloggande men ändå.

För er som vill hjälpa Aktivarum växa här kommer tre förslag. (maila gärna egna tips)

1. Möjligheten finns att ge donationer. De bekostar främst arbetstid och nya böcker att skriva om.

2. Ni kan skriva en kort kommentar om ni har för avsikt att skaffa kommande Aktivarumboken ONE.

3. Ni kan hjälpa till genom att skapa en blogg (om ni inte redan har en) och länka till Aktivarum-artiklar.


Maria Sveland kallar mansfrågor högerextremism – Pelle Billing undrar vilken del av hans arbete hon menar

februari 15, 2012
119 kommentarer

Så är det dags för ytterligare diskussion om Maria Svelands politiska depression.

Här hittar ni först och främst de tidigare inläggen om Svelands DN-artikel från förra veckan. Höger-extremister bakom varje buske (Del 1, Sveland) och Sveland delar det politiska landskapet (Del 2, Pär Ström). Idag får vi Del 3 då Pelle Billings svar finns på DN-kultur.

”Exakt vad som stör henne med mina tankar om jämställdhet framkommer inte, så låt oss undersöka det närmare.”

Själv har jag en väldigt bra bild av vad som stör Maria Sveland och hennes PD-fanclub men det är ju inte alla som har det, dessutom är det nyttigt att kontrollera hur bra den bild jag har stämmer med verkligheten. Sålunda skriver jag detta inlägg även åt mig själv. Pelle Billing bloggar här om ämnet.

”En av grundbultarna i mitt jämställdhetsarbete är att kvinnor och män ska ha lika rättigheter och skyldigheter i alla lägen. Vi ska vara lika inför lagen helt enkelt.”

Javisst! Och ifall det är en nyhet för någon så är detta något som Maria Sveland & Co (de politiskt deprimerade) inte vill. Det är inte en åsikt, det är fakta som jag kan redovisa om det behövs.

”En annan viktig princip är att diskriminering aldrig ska accepteras. Oberoende av kön, sexualitet, etnicitet, religion, etcetera så ska vi inte missgynnas på arbetsmarknaden eller i samhället som helhet.”

Om vi är lika inför lagen så kan givetvis diskriminering aldrig accepteras. Detta gäller alla individer.

Som jag dock påpekat vill Maria Sveland & Co inte alls att vi skall vara lika för lagen.

”Kan det vara någon av dessa principer som Sveland ogillar?Troligtvis inte, då de åtnjuter ett brett stöd i dagens Sverige.”

Här behagar Pelle Billing vara optimist. Det finns ett massivt motstånd mot principen likhet inför lagen hos stora delar av Sveriges s.k. talande eliter. Poängen är att det hos dessa elitmänniskor anses onödigt att informera övriga befolkningen om denna sak. De anses nämligen inte veta sitt eget bästa.

Lösningen eliterna ser är att lobba för en omskrivning av Sveriges grundlagar så att definitioner istället kan läggas utanför Sverige framför allt på FN som redan betraktar jämställdhet enligt den definition som bara eliterna kommit överrens om men som befolkningen hade noll talan över.

”Inte heller tror jag att Sveland störs av att jag låtit flera kloka feminister gästblogga hos mig, för att möjliggöra ett brett samtal om jämställdhet.”

Gissningsvis så anses inte heller gästbloggarna veta sitt eget bästa. Strukturer…

”Den första av mina idéer som kan vara kontroversiell i Svelands värld är att jag står upp för varje individs rätt att få leva som han eller hon vill, inom lagens råmärken.”

Som jag förklarade tidigare är PK-avsikten att skriva om grundlagarna så Pelle Billings ideer om att leva som han/hon vill inom lagens råmärken är knappast en av de för Sveland mer problematiska åsikterna. Det är snarare Pelle Billings ideer om hur lagen skall tolkas hon har problem med.

”I dagens politiska feminism är det däremot kontroversiellt att något annat än 50/50-fördelning av könen ska accepteras vare sig i hemmet eller på arbetsplatsen. Således skam- och skuldbeläggs vanliga människor för hur de väljer att inordna sin vardag.”

Faktum är att i dagens samhällsklimat är påståendet att vanliga människor väljer att inordna sin vardag, i sig ett kontroversiellt påstående. Att däremot helt utan bevis hävda saker väljs av samhället, av kulturen, av strukturer, av patriarkatet, av reklambranschen sådana påståenden är helt okontroversiella.

Hävda att det inte är folks eget fel och de står på kö för att hylla dig som progressiv tänkare. 

I tidigare inlägg om Jean Kilbournes föreläsning påpekade jag att dessa obevisade påståenden kommer från den så kallade ”Standardiserade Socialvetenskapen” (SSSM) och förklarade vilka grupper som har intresse i att folk fortsätter att upprepa dess obevisade bluffpåståenden samt varför.

”Den andra av mina idéer som möjligen kan störa Sveland är att jag vill se en breddning av svensk jämställdhetspolitik.”

Även detta är i förlängningen bara en effekt av att Sveland och hennes fanclub inte vill ha likhet inför lagen. Givetvis vill de inte bredda svensk jämställdhetspolitik att omfatta män då all deras makt i frågan bygger på att männen är fienden och jämställdhetspolitik är att skydda kvinnorna från männen.

Kort sagt så bygger hela deras ide om vad jämställdhet är för någonting på onda män och goda fina staten som stoppar dem.

I detta sammanhang är det högintressant med Trollans bägge inlägg: Vad är det för samhälle vi har? (om hur polisen dvs staten agerat i samband med Hockeymatcher) och Tankar kring polisens arbete som beskriver polisens sätt att bedöma om ett mål skall läggas ner eller inte.

”Jag funderar för mig själv vad som är bäst, att tro på patriarkiska strukturer i samhället – eller att tro att polisen är lata och inkompetenta?” Trollan svarar Ester Pharasyn

Åter till Pelle Billings DN-artikel.

”Jag stödjer till fullo att vi i dag arbetar med viktiga kvinnofrågor, vare sig det handlar om våld i nära relationer, snedvridna utseendeideal eller kvinnors hälsa.”

Frågan är inte om vi arbetar med kvinnofrågor, eller om vi arbetar med mansfrågor, eller om vi arbetar med våld i nära relationer, eller utseendeideal, eller kvinnors hälsa. Frågan är vilka resultat som sätts upp för arbetet och vilka metoder som används för att uppnå de resultaten.

Stora delar av vad som idag exempelvis används när man ”arbetar” med våld i nära relationer är ärligt rena tramset!

Det är samma gamla socialvetenskapliga standardmodell där man vill åka och informera och ändra folks attityder. Dvs man vill bara använda våldsdåd som ursäkt för att banna folks värdegrund. Någonting som aldrig bevisats ha ett enda dugg med saken att göra!

Sålunda när Pelle Billing vill lyfta på locket även för mansfrågor….

”Samtidigt ser jag att vi glömt bort mansfrågorna, och där kan behöva lyfta på locket och undersöka vad som finns.”

…så är problemet inte att det är män han vill hjälpa. Faktum är att många av de personer som idag arbetar feministiskt med kvinnofrågor inte gör ett dugg för kvinnor! Inte ett dugg! Deras jobb är snarare att utnyttja kvinnor som ursäkt för att sprida den socialvetenskapliga standardteorin.

Som jag påpekat i tidigare inlägg om Male Studies. Det finns ett fält för Gender studies.

Men det finns inga female studies! Detta mer än något annat ser jag som orsaken till motståndet mot skapandet av male studies. Det handlar inte om att man skall fokusera på män. Det handlar om att man inte kommer att vara bundna av de ideologiska (politiska) SSSM-tramsteorierna.

Om det skapas ett framgångsrikt ”Male Studies” och de sedan bygger en vetenskapligt studerar det manliga könet utifrån objektiva kriterier. Hur lång tid dröjer det innan även kvinnor vill ha ett fält som studerar kvinnors villkor vetenskapligt istället för att följa bluffteorier från SSSM?

”Själv känner jag mig trygg i att dessa idéer, som jag kallar Jämställdhet 2.0, är jämställdhetens framtid. Människor vill ha stöd från samhället, men inte dekret om hur de ska inordna sin vardag.”

Visst är det som Pelle Billing säger. Problemet är ju bristen på mångfald.

Människor som bara får ett och samma stöd från samtliga politiska partier, från nästan alla massmedier och från praktiskt taget alla akademiker hur skall de kunna välja vilket stöd som funkar bäst för dem när bara en sorts stöd erbjuds.

Vi är en mer och mer individualiserad kultur med en politikerklass som har lösningar anpassade för ett kollektivt landskap som helt enkelt inte existerar annat än i deras egna fantasier. Ljuset i tunneln är internet, ingen som besöker internet kan undgå att inse hur individuella vi skulle vara om vi fick vara det!

Detta är inte slutet på serien, vi har inte kommenterat Svelands ideologiska guru Magnus Linton ännu.

För er som vill hjälpa Aktivarum växa här kommer tre förslag. (maila gärna egna tips)

1. Möjligheten finns att ge donationer. De bekostar främst arbetstid och nya böcker att skriva om.

2. Ni kan skriva en kort kommentar om ni har för avsikt att skaffa kommande Aktivarumboken ONE.

3. Ni kan hjälpa till genom att skapa en blogg (om ni inte redan har en) och länka till Aktivarum-artiklar.


    aktivarum@gmail.com

    Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

    Gör sällskap med 1 383 andra följare

    Arkiv

%d bloggare gillar detta: