Aktivarum

Så var det dags för biologin att bli politisk

juni 20, 2010
4 kommentarer

Några politiska aktivister tycks ha beslutat sig för att det bästa sättet att bli av med hotet från biologin var att själva bli biologer.

Det finns i grunden två sätt att bestämma vems teori som är vetenskapligt bäst. Den traditionella metoden som innebär filosofisk debatt om vad som är sant och den moderna metoden som innebär olika former av tvångshandlingar som mynnar ut i vem som har starkast position.

Tanja Bergkvists blog i ett inlägg om miljonregnet över allt genusrelaterat blev jag underrättad om ”en vänsterradikal zoolog från Lund med bilder på Engels och Marx på sin blogg” vilken tydligen har kritiserat Tanjas genuskritik gjort svepande anklagelser mot henne och den genuskritik hon framfört. Bloggen ifråga visar sig vara Biology & Politics.

Där framför Zoologiprofessor Erik Svensson i Lund sina åsikter om den nuvarande debatten om könets vara och inte vara.

Det kan vara bra med lite bakgrund. Germund Hesslow är professor i Neurofysiologi i Lund. Han har summerat debatten ifråga på en webbsida med titeln kommentarer till debatten om feminism. Orsaken till debatten är att Hesslow skrev en DN-artikel med den talande rubriken Omöjlig kamp för att uppnå likformighet mellan könen. Länken till DN fungerar inte och varför kan vi undra men här är en fungerande länk.

”Det oskyldiga slagordet jämställdhet stod ursprungligen för något som alla anser vara rätt och bra, nämligen att ingen skall hindras att göra viktiga livsval på grund av sitt kön. Den aktuella feministiska kampen för likformighet mellan könen är däremot både omöjlig och onödig. Den är på väg att skapa nya orättvisor och den innebär att naturliga skillnader mellan könen, som kunde ha hanterats med förståelse och humor, i stället leder till onödiga samhälleliga konflikter och förgiftar personliga relationer.”

För vetenskaplighetens skull så bifogar jag även länkar till repliken ”Kvinnorna gynnas av att ha många män” (som underligt nog finns kvar på DN) Hesslow skrev svar på tal även där med rubriken Praktfullt magplask om löneskillnader.

(Stort tack till Johan för den fungerande länken.)

Erik Svensson å sin sida är den biolog som påstod sig tidigare ha krossat Germund Hesslow i debatt. Hesslow återger händelseförloppet:

”Rektor och hennes sympatisörer tycktes anse att själva existensen av en ojämn könsfördelning bevisade att kvinnor på de aktuella institutionerna var utsatta för diskriminering. Mot detta anförde jag att det finns biologiskt orsakade skillnader i temperament och talanger som gör att en ojämn könsfördelning skulle kunna uppkomma även om kvinnor inte diskriminerades. Ingen vet, fortsatte jag, hur könsfördelningen skulle bli i frånvaro av diskriminering, vad den s.a.s. ”naturliga fördelningen” skulle vara. Därför, menade jag, kan man inte ta existerande fördelning som bevis för diskriminering. Det var det hela. Ingenting sades om evolutionsbiologi. Då reste sig en ung man ur publiken och meddelade i myndig ton att han faktiskt var biolog och att han för sin del ”aldrig hade hört något så dumt och obiologiskt, som att det skulle finnas en naturlig könsfördelning”. Det var allt. Ja, så applåderna förstås, de där som inte var så viktiga för honom men som efter tio år fortfarande ringer i hans öron. Jag tänker mig att de nog ändå betydde något och att det nog gör minnet extra ljuvt, att han tror att applåderna enbart berodde på den logiska skärpan i hans replik och ingenting hade att göra med att han sade vad ett hundratal församlade feminister gärna ville höra.”

Svensson har även kritiserat Hesslow i socialistiska tidskriften Yelah.

”Anta att Hesslows påstående om testosteronets betydelse är riktigt! Hur skulle vi då kunna pröva om detta påstående har någon grund i verkligheten?”

Ja hur kan vi veta om testosteronet har någon betydelse för konkurrensförmåga?

Ett förslag kan vara att titta på BBC:s Secrets of the Sexes där Professorerna Simon Baron Cohen och John Manning visar hur man försöker undersöka saken. Här följer ett utdrag på Youtube. Manning gör ett intressant test i slutet av filmklippet.

Skall vi tro att dessa två forskare i hemlighet samarbetar för en politisk agenda?

Svensson frångår senare i artikeln området helt och börjar istället kritisera marknadsekonomi.

”Betyder det då att dessa löneskillnader är ”naturliga” och omöjliga att göra någonting åt? Givetvis inte. Det finns ingenting som hindrar Riksdagen eller olika kommunfullmäktige att höja lönerna för dessa kvinnodominerade yrken, så att de kommer i nivå med manligt dominerade yrken, till exempel ingenjörer.”

Då Germund Hesslow inte är ekonom och inte debatterar ämnet, bara utgår från existerande förutsättningar i debatten om människans biologi är det närmast obegripligt varför Svensson försöker dra in honom i den ekonomiska debatten. Han är dock inte ensam.

Utöver ”debatten” med Erik Svensson har Germund Hesslow även varit i Aftonbladet och haft denna diskussion om ekonomi med dåvarande JämO Claes Borgström. ”Germund Hesslow: det är marknaden som sätter lönerna. Claes Borgström: Marknaden är beroende av vilka normer som gäller i samhället.”

Det var alltså bakgrunden. Nu till Erik Svenssons senaste blogginlägg på biology & politics

Eller rättare sagt ännu mera bakgrund. Två av Erik Svenssons egna doktorander har gjort honom glad och stolt genom att skriva ett debattinlägg i Fria tidningen. Då han börjar sitt blogginlägg med att kommentera doktorandernas debattartikel så måste vi för tydlighetens skull bedöma även den för att kunna besvara hans blogginlägg enligt konstens alla regler.

För att ge er läsare tid att sätta er in i bakgrunden så postas sålunda fortsättningen separat.

Detta inlägg döpte jag till del 1 i Evolutionstrilogin. Här hittar ni del 2 och del 3. Trilogin känns lätt igen då alla tre inläggen nu har bilden av Roy Baumeisters kommande bok högst upp.


Biologiska könsskillnader vid 1 dags ålder

mars 21, 2010
7 kommentarer

Simon Baron Cohen har med tydliga resultat undersökt hur nyfödda barn reagerar på olika stimuli.

Trots alla försök att osäkerhetsstämpla forskningen på området så finns allt mer material som visar hur totalt verklighetsfrämmande den offentliga debatten blivit. I detta TV-program från norska NRK så uttalar sig Simon Baron Cohen om sin forskning.

Simon Baron Cohen är mannen bakom E-S teorin. Han forskar bland annat på autism där teorin innebär ett så chockerande påstående att de autistiska personerna har högre grad av systematisering och lägre grad av empatisering.

Empathising is the drive to identify another person’s emotions and thoughts, and to respond to these with an appropriate emotion. Systemising is the drive to analyse and explore a system, to extract underlying rules that govern the behaviour of a system and the drive to construct systems.

Debatten om biologiska könsskillnader är i grund och botten även vetenskapens vara eller inte vara.

Denna forskning är så kontroversiell idag att motståndarna inte bara ifrågasätter teorin utan i stort sett allting som har med vetenskap att göra. Enligt motståndarna så innebär vetenskap bara att man ser vad man vill se när man försöker bevisa teorier.

Detta gäller alltså all vetenskap. Eller rättare sagt all vetenskap som är empiriskt säkerställd (ES) och inte den som är hermeutisk säkerställd (HS) för det hela handlar ju om hermeutikens politiska användbarhet. De hermeneutiska forskarna anser att vetenskap skall vara mer beroende av egen förförståelse och mindre av empiriska resultat.

Men vad blir då skillnaden mellan att syssla med vetenskap och att kampanja för något av de politiska partierna?

Resultatet blir att de med politiska uppgifter att skapa jämställdhet på basis av lika-andels-principen förkastar alla data som kan sätta käppar i hjulet för dem. De skrattar och kallar saker de inte gillar som ”svag forskning” vilket inte är en motivering utan ett påstående som heller ej motiveras vetenskapligt.

Om forskarna som anställs för att syssla med detta bara anser deras uppgift är att sprida den åsikt de redan har vad är då skillnaden mellan dem och politiska partiers pressavdelning? Man pratar om ”likestillingsparadoxen”

Den stora paradoxen är dock att påståendet om existensen av sådan paradox är påhittad fantasi.

Man har alltså påstått något man hade inga data som stöttade och hoppats det skulle lösa sig så småningom. Tills det löste sig så var man öppet fientlig till iden om empirisk forskning överhuvudtaget. Rädslan att sådan forskning skall orsaka ”ojämställdhet” utmärker människor som jobbar med det.

På grund av den mängd sådana som redan är statligt anställda med viktiga positioner i samhällets byråkrati är dock debatten död. Myndigheters position är att förneka dessa saker oavsett vilka bevis som presenteras för dem eftersom de berörda myndighetspersonerna har precis den position de anklagar de brittiska forskarna att ha.

Felet ligger egentligen hos politikerna. Hur smart  är det att skapa ett yrke som går ut på att tro en sak i strid med vetenskaplig empirisk evidens?

I grunden är detta en demokratifråga. Folket agerar i allmänhet i enlighet med biologiska data. När politiker och myndighetpersoner inte gör det (eller förespråkar att inte göra det) skapas åsikten att människan är uppdelad i en liten upplyst minoritet och en stor korkad massa som inte vet vad som är bra för dem och därmed måste styras och kontrolleras in i minsta detalj.


    aktivarum@gmail.com

    Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

    Gör sällskap med 1 383 andra följare

    Arkiv

%d bloggare gillar detta: