Aktivarum

Den hemska mansdominerade världen

juli 1, 2010
10 kommentarer

Rich Zubaty påpekar hur en värld  med män ser ut och hur en värld utan män skulle se ut.

Den enkla slutsatsen är att massmedia ljuger och blir trodda trots att massmedias trovärdighet är noll. Bedöm denna video och betänk sedan människor som Malin Ullgren som sitter och pratar om mäns ansvar i DN medan hon själv har inget alls. Läs även vad Anders B Westin skriver om det kvinnliga partnervalet samt Olesens text om kvinnan.

Gudrun Schyman frågar på Newsmill angående rättegången mot Göran Lindberg som har uttryckt precis samma mansföraktande åsikter som hon själv vad detta innebär för mansrollen. Nu har det visat sig att Lindberg ifråga ljög och bara låtsades ha de åsikterna för att det närmast dubblade hans lön. Han stöttades av Thomas Bodström, ni vet samma person som saboterade gemensam vårdnad.

”I en prejudicerande dom från Högsta domstolen slås nämligen fast att om en mamma inte vill samarbeta med en pappa så slipper hon (T 228-07).”

”Vad säger detta om vårt samhälles mansroll? Inget, tycks den allmänna meningen vara. I alla fall finns det en djup ovilja att kritiskt diskutera dagens mansroll.”

Tvärtom skulle jag svara, vad säger Gudrun Schymans och Malin Ullgrens beteende om mansrollen i samhället?

Om mansrollen i massmedia som den som det ständigt skall vara ok att sparka på? Vad säger ovanstående film om mansrollen som försörjare och beskyddare? Vad säger ovanstående film om iden att riktiga samhället skapas av diskurser, massmedia och teorier. Ingen bygger någonting, allt bara diskuteras fram? 

Läs artikeln om svensk fundamentalism hur professionella tyckare ser på deras behov att bidra till den värld de klagar på.

”Att kräva att genusforskare ska delta i det praktiska jämställdhetsarbetet är lika orimligt som att kräva att forskare i hållfasthetslära ska gjuta betong runt armeringsjärn,skriver Pia Sandvik Wiklund, ordförande i Delegationen för jämställdhet i högskolan på Debatt.”

Det är intressant hon på allvar jämställer forskning som skapar någonting och forskning som är inget annat än diskurser. Flera texter finns i artikeln om den svenska skolan och snälla apor ”Den svenska populistiska ideologin säger att det finns en klass av ”starka” som hotar harmonin i samhället. Det är statens uppgift att i folkets namn eliminera ”de starka”

På Genusnytt kan man även läsa om Reklamombudmannens opinionsnämnd som tycker det är fel att personen som kör dåligt i en reklamfilm var kvinna, det ger intryck att kvinnor kör dåligt säger de, om nån skall köra dåligt i reklam måste det vara en man annars är det inte jämställt.

Nämndens jämställdhet sägs inget om. Ordförande kvinna, föredragande kvinna, övriga personer 5 stycken varav 4 kvinnor. Nämnden hävdar sig följa riktlinjer från ICC men längre ner kan man läsa att det i själva verket är persolig ”praxis” att tolka konservering av det otidsenliga som samma sak som könsdiskriminering.

Skulle det omvända förhållandet möjligen resultera i anklagelser om att män gynnar män?

Men detta är knappast en förvånande eller ovanligt åsikt. Så här kommenderar Österåkers personalchef Char­lotte L’Estrade i Kommunalarbetaren hur man resonerat gällande att bara kvinnor får ta del av saker. ”Enligt jämställdhetslagen kan man bara diskriminera åt ena hållet, mot kvinnor. Vid lönekartläggning tittar man bara åt ena hållet, förklarar hon.”

Denna högst personliga tolkning visar sig inte alls stämma. ”Det inte är så att diskrimineringslagen* bara skulle kunna gälla åt ena hållet, säger dock Sherlot Jonsson på Diskrimineringsombudsmannens (DO) arbetslivsenhet. Så även män kan bli diskriminerade vad gäller löner.

Så här elegant besvarar Pelle Billing artikeln av Gudrun Schyman.

 


    aktivarum@gmail.com

    Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

    Gör sällskap med 1 384 andra följare

    Arkiv

%d bloggare gillar detta: