Aktivarum

IHM – Världens största kvinnodrivna sociala nätverk?

november 6, 2012
10 kommentarer

I början av 2000-talet skapades ett mansdrivet socialt nätverk med namnet ”The (PUA) Community”

Journalisten Neil Strauss skrev om detta nätverk i boken ”The Game – Penetrating the secret society of Pickup artists” Där killar diskuterade hur man får bäst respons från kvinnor.

These blogs arose from the painfully obvious fact that what we were told women wanted (by women, single moms, and female friends) were just outright lies.

Captain Capitalism beskriver Mansfrågesfären där The (PUA) Community utgör kärnan. Vad män sålunda hade mest gemensamt med andra män var önskan om bättre respons från kvinnor.

Detta är sålunda vad ”männen” prioriterar. Låt oss nu titta på vad ”kvinnorna” prioriterar.

I HATE MEN presenterar sig som ”Världens största kvinnodrivna sociala nätverk” Medan The PUA community handlade om att förbättra situationen verkar dock IHM handla om att förvärra den.

”Today I saw a girl sobbing in her car and she threw her phone against the window, she was yelling, “F#ck you Dave!.”  I feel you girl. Dave=Sh!tty Men=F#CK YOU.”

Medan PUA rekommenderar killar att ändra sitt beteende och sin inställning att motsvara det önskade resultatet så tycks IHM mestadels handla om att det är killar som skall ändra på sig.

Därmed kommer vi till de uppenbara likheterna mellan ”I Hate Men” och Feminismen

Som Bernard Chapin påpekar handlar feminismen ständigt om kvinnors personliga upplevelser – vilka sedan förutsätts vara följden av sociala strukturer som det manliga könet bär skulden för.

”In the text the personal not only is political – but the personal is the entire world”

Rent praktiskt är det svårt att se ”I Hate Men” som annat än följden av kvinnor som lyssnat på feministisk teori och som i brist på politiska ambitioner kan vara ärliga med slutsatserna.

Feminismen vill befria kvinnor och om de ”befriade kvinnorna” vill hata män: You go girl!

Medan ”patriarkatet” begränsar mäns negativa sidor så har feminismen från början ansett att kvinnor saknar negativa sidor och därför förespråkat alla begräsningar för kvinnor skall bort.

”Unfortunately – or perhaps fortunately – the feminist message is often sacrificed for the purposes of activists like X getting a chance to talk about themselves. Or maybe talking about yourself was the message of feminism all along, who knows?”

Som Chapin påpekar drabbas inte bara ”patriarkatet” av denna syn på frihet. Även feminister själva drabbas när det egna budskapet dränks av det outtömliga behovet att prata personliga upplevelser.

Så bra då att ”I Hate Men” funnit lösningen. Man plockar bort de politiska delarna helt och hållet.

Istället för att göra personliga upplevelser till basis för feministiska budskap som leder till generella slutsatser så plockar man bort ”the middle man” och går direkt till slutsatsen.

”Men are horrible. Every time I’m in love with a man or dating a man, I’m always hurt. I’ve been hurt by men ever since I was in elementary. Now I’m 16 and continued to be hurt today.”

Medan feministiska teoretiker producerat 1.000-tals sidor dynga som skall förklara dessa saker så är det ett faktum att OM man kan dra slutsatser alls här så behövs ingen teori för att hata män.

Man behöver heller inte vara feminist. Det räcker med att ha feminismens utgångsläge.

Vilken lösning man förespråkar är en stilfråga. Radikalfeminister vill likt nazister avskaffa män. Mediefeminister vill likt kommunister avskaffa manlighet (kulturen) och träna om män vilket lätt kan leda till…

”negative selection”, including various types of visibly oppressive treatment of those whose thinking doesn’t fit the ”party line” leads to development of ”acquired helplessness syndrome

Och vilken slutsats kan vi dra av det? Kanske det är dags att fundera över om pojkars dåliga betyg rentav är en avsiktlig konsekvens av att man tillämpar negativ selektion av sociala egenskaper?

Newsmill: I dagens skola skall en pojke helst vara en flicka

Fler länkar

Genusnytt: Genusforskare skyller könsobalansen i ämnet på sitt tydliga kvinnoperspektiv

Pelle Billing: Johanna Frändén skriver om de tysta männen.


Mansfrågesfären

september 3, 2012
22 kommentarer

Mansfrågesfären? (Eng. ”The Manosphere”) Vad sjutton är det för någonting?  

Jag nämnde Mansfrågesfären redan i förra inlägget som tog upp MRA-affischering men det fanns inte plats att utveckla begreppet där. Begreppet är min översättning av ”The Manosphere”

”Understand, up until the internet, most men, as well as young boys, intuitively knew something was wrong.  We had a hunch. But we could never prove it.”

Cappy Cap (Captain Capitalism) ägnar ett helt inlägg åt att förklara vad ”The Manosphere” är för någonting, varför den finns, varifrån den kom och vilka hemsidor som är av större betydelse.

Det centrala behovet som mansfrågesfären fyller är att göra det svårare att ljuga för män.

Anledningen Mansfrågesfären skapats är att mängder av människor på samhällsnivå har ljugit för män ända sedan de var småpojkar och med internet som vapen rullas dessa lögner upp.

”Since the advent of the internet thousands of men have compared notes, shared stories and made various philosophical, political, economic and even scientific observations, resulting in the millions of pages of wisdom that compose The Manosphere today.”

Ni kanske minns Neil Strauss bok ”Spelet – Om Raggningsexperternas hemliga sällskap” (2005) Hur många funderade över det absurda i att dessa PUA (PickUp Artists) kallades ett hemligt sällskap?

Relativt okänt sällskap javisst men hemligt? Som författaren Dan Brown påpekar i ”The Lost Symbol”

Frimurarna är inte ett hemligt sällskap – De är ett sällskap som har hemligheter.

En väsentlig skillnad. Den första stora lögnen som mansfrågesfären rullade upp var frågan ”What works with women?” De konstaterade snabbt all tillgänglig information på området var felaktig och började därför experimentera.

Resultatet blev det nya kunskapsområdet PUA eller ”Game” som förkastar alla konventioner till fördel för historier från verkligheten. Game är det första området, men inte det största.

Det största området i ”The Manosphere” är ”The Mens Rights Movement” (MRM)

Medan PUA är mest populär hos unga killar så är MRM relevant för betydligt fler grupper och åldrar. För att förstå sig på MRM måste man först vara insatt på området Misandri (Manshat)

“Beta males who were told to follow a responsible, productive life of conformity found that they were swindled.”

Det finns två texter som Cappy Cap anser är centrala för att förstå sig på The Manosphere. Den första av dem är PUA-bloggaren Roosh beskrivning ”The Manosphere for Dummies” 

”The term “manosphere” is generally applied to any game or men’s right blog that goes against mainstream thinking of pedestalizing women at the expense of men.”

Den andra är unik i det att författaren beskriver sig som en utomstående Observatör.

Man kan säga att det är vad genusvetenskapen hade sysslat med om den inte var föga mer än en feministisk front för att stryka teorier som könsmaktsordning och patriarkat medhårs.

”I am just an observer, and will not become an activist of any sort”

The Futurists arbete ”The Misandry Bubble” är en massiv kulturell och ekonomisk analys av situationen i västvärlden. Ur akademiskt perspektiv har den bara ett fel: Den handlar inte om kvinnor.

De hemsidor som utgör ”The Manosphere” placerar Cappy Cap i följande sex kategorier:

1. Kvinnobloggar 2 Bloggar för Äktenskap/Skilsmässor/Religion, 3 Manlighetsbloggar. 4 Politisk/Ekonomisk filosofi, 5 PUA/Gaming, 6 Men Going Their Own Way (MGTOW)

Kategorierna är dock inte utan problem. Girlwritewhat hittas i MGTOW medan A Voice for Men finns i Äktenskap/Skilsmässor. De ger dock ett hum om vilka olika ämnen som är centrala.

Nu återstår att se om vi kan inordna den svenska Mansfrågesfären på liknande sätt.

Jag skrev det här inlägget som ett slags introduktion. Bloggar som Genusnytt och Pelle Billing är givna liksom Tanja Bergkvist och Ninnitokan men i vilka kategorier skall de ordnas tycker ni?

Jag hade en till idé för ett tag sedan som stannat av men som ni gärna får kommentera. Bloggen MRA Sweden där vi kan kommunicera med engelsktalande personer som annars inte läser här.


    aktivarum@gmail.com

    Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

    Gör sällskap med 1 383 andra följare

    Arkiv

%d bloggare gillar detta: