Aktivarum

Lena Anderssons DN-ledare kritiserar PK-hyckleriet gällande kritiken mot Reggaeartisten Sizzla

april 7, 2012
14 kommentarer

I dagens DN-ledare tas ämnet offergrupper upp av Lena Andersson som jämför reaktionerna på Sizzla och Solanas.

Hennes DN-ledare ”Alla vill hänga på korset” lyckas med konststycket att kritisera politiskt korrekt identitetspolitik utan att använda endera av de två begreppen. Istället kopplar hon resonemanget till kristendomens hyllande av lidande som hon menar är en formel för varje förtryckt grupp.

”Vi söker alla förtrycket. Att ha haft förtrycket är att ha det alltid. I en tid inställd på kollektiv botgöring kan man ha frihetens och förtryckets fördelar samtidigt. Med underläget följer förmåner av utpressningskaraktär, därför söker även styrkan svagheten.”

Min kommentar är att det inte är ”tiden” som är inställd på kollektiv botgöring utan västländers eliter i politik och media som är det. Inte minst framgår detta tydligt i dokumentären ”China vs the US, The War for Oil” där Kina vinner oljekontrakt i U-länder genom att garantera ”political non-intervention”

Kort sagt, västländer sätter krav på demokrati och mänskliga rättigheter, Kina garanterar länder får sköta sig själva.

Det är sålunda inte ”Tidens anda” som den ”Kollektiva botgörningen” kommer från även om våra eliter i media och politik gärna vill vi tror det. Tidens anda låter nämligen som något ingen har bestämt och därmed kan dessa personer agera som makthavare helt utan ansvar för sin maktutövning.

”Det har blivit inne att vara ute. Ju mer auktoritet debattörerna önskar, desto mer måste de framstå som tystade. ”

Med dessa rader inleds Kajsa Ekis Ekmans DN-artikel ”Vänsterns arena drar mot höger”skriven 2009 på samma tema som Lena Anderssons men betydligt mer tydlig gällande var ansvaret låg någonstans. När Ekis Ekman skriver det har blivit ”inne” är det något som beslutats. Inget som bara ”hände i tiden”

Kajsa Ekis Ekman konstaterar det absurda i att sveriges ledande forum för samhällsdebatt ropar ”Var är debatten?”

”Arena för således en metadebatt som handlar om debatten – men tror sig samtidigt vara utanför den. En negativistisk position, skulle danskarna Frederik Stjernfeldt och Søren Ulrik Thomsen säga: utanför, därför inuti.”

Denna negativistiska position beskrivs och ifrågasätts i deras bok ”Kritik av den negativa uppbyggeligheten” Ekis Ekman nöjer sig dock inte med att kommentera fenomenet hon pekar även ut vilka människor som använder tekniken och därmed bestämt det är så vi skall ha det.

Detta sätt att debattera är kanske mest framträdande i Arena och den feministiska tidskriften Bang, men det syns i hela kulturdebatten. Det handlar om att bygga auktoritet på utanförskap.

Kort sagt det handlar om en vänster som behöver auktoritet för att trycka till andra människor. Det handlar alltså om Sveland-debattens auktoritära vänster. Intressant nog menar Kajsa Ekis Ekman att denna vänster i själva verket drar mot högerpositioner.  Jämför med Aktivarums:

Den stora frågan är nämligen inte om en rörelse är höger eller vänster utan vilket förhållande den har till individens inflytande (frihetlig) kontra gruppens inflytande (auktoritär).

Den enda skillnaden är egentligen att jag kallar det ”Auktoritär vänster” medan hon kallar det ”Vänster som går åt höger”

Hur gick då denna glidning till? Kortfattat menar Ekman med referens till Bordieu att 68-revolten bröt ner auktoriteter och gav ordet åt folket. Nu har helt enkelt intellektuella (vänstern) återställt situationen där endast de priviligerade som kan koderna hur man legitimerar sig själv – har ordet.

Därmed återkommer vi till Lena Andersson som påpekar hyckleriet i denna legitimeringskamp och den ”förtrycktas hierarki” som följer. Den här gången är måltavlan Reggaemusikern Sizzla.

”Förra veckan förmådde hbt-aktivister stoppa reggaeartisten Sizzla från att få uppträda i Stockholm då hans texter uppmanar till mord på homosexuella. Trots att Sizzla är svart, vilket nog räknas som ett större underläge än homosexuell i hierarkin, ansågs inte hbt-aktivisterna göra något löjligt eller förneka en slavättlings rätt att betrakta världen enligt sin övertygelse. Det fördes inte på tal att hbt-aktivisterna saknade humor, var för bokstavliga eller uppvisade en kolonial brist på förståelse för hur en heterosexuell familjekultur på Jamaica riskerar att slås sönder av homosexuella influenser. Nej. ”

Kort sagt problemet med Sizzla var att han attackerade en priviligerad grupp vars privilegium vilar på image av förtryck

Eliter måste helt enkelt ha uppfattningen homosexuella är och/eller varit förtryckta för att gruppen idag skall få den eftertraktade priviligerade positionen ”korset”. Ironin är att ingen förtryckt grupp kan ha privilegier som rätten att bestämma vilka artister och konstnärer vars framföranden skall få framföras.

”När Valerie Solanas taliban­inställning till halva jordens befolkning i Society for cutting up men-manifestet väcker vrede, hat och protester saknar däremot vreden humor och förmåga att läsa symboliskt. Det beror helt enkelt på vilken sort man vill ha ihjäl i sin text om den ska rankas som politiskt medveten eller reaktionär. ”Bör ett samhälle hålla sig med så olika syn på kategorier av egenskaper? Jag tror inte det. Och jag tror att det är vettigt att dra upp sin mentala gräns för vad man hyllar vid våldsförhärligande och uppvigling till mord.””

Som om detta inte vore absurt nog måste jag påpeka Valerie Solanas förespråkade att alla bögar skall dödas. Fast den auktoritära vänsterns representanter tillhör knappast intelligensreserven. De kanske är inte begrep att alla bögar är män och Solanas SCUM innebär alla män skall dödas.

Den logiska kopplingen kanske var för svår att göra för maktvänstern och deras allierade låtsasforskare?

Ännu svårare tycks insikten vara att personer inte kan vara priviligerade om de ägnar sig åt maktutövning och heller inte tystade om de skriver i våra största dagstidningar. Har man pga image av förtryck makthavares öra är man snarare så långt från förtryckt och tystad som man kan komma.

”Herbert Tingsten lär i debatter med kristna ibland ha utropat: Inte ner i katakomberna nu! Det vill säga, börja inte tycka synd om er och hänvisa till förtrycket under romarna när argumenten tryter.”

Som Lena Andersson påpekar är det dåligt med kristna i katakomberna idag.  Däremot har många andra grupper upptäckt fördelarna med katakomblivet och idag tycks katakomberna överbefolkade. Den här gången var det homosexuella som sparkade ut jamaicanska musiker.

Vem blir nästa utsparkade grupp tro?

Pelle Billing bloggar om Therese Larssons Svd-artikel på ämnet ”kvinnors feghet” Kommenteras av Aktivarum här.


Politisk Korrekthet for dummies del 1

mars 17, 2010
Kommentera

Nyligen hittade jag en mängd politiskt korrekta inlägg om begreppet Nördfeminism.

Då detta är en utmärkt lektion i hur fantastiskt bakvänt och maktfullkomligt politiskt korrekta ledare resonerar så passar jag på att kommentera dessa fantastiska exempel på total fientlighet mot logik. Detta blir ett lite speciellt inlägg.

En stor del blir citat och jag litar på att bloggens läsare förstår vad som är fel med dem utan att alltför mycket fuskhjälp behövs. Jag tar en risk med att publicera dessa förhållningsregler. Nämligen det faktum att det hela skulle kunna vara på skämt.

Vi börjar med del 1: Feminism. Så här kommenterar de själva feminism.

”Om du tror på, stödjer, uppskattar, hoppas på och/eller arbetar för jämställdhet mellan könen så är du feminist. Punkt.”

Det börjar ju bra, då är jag alltså feminist, punkt (utmärkande för dessa  artiklar är att du bestämmer ingenting själv, den snälla helt maktlösa pk-akademikern har redan bestämt allt åt dig, det var väl snällt av dem?) Observera att nu kommer självmotsägelsen.

”Det handlar om politisk, ekonomisk, och samhällelig jämlikhet mellan könen, och det handlar om att använda den definitionen som den är, i stället för att komma med en massa förtydliganden”

Av naturliga skäl kan de där sakerna tolkas hur som helst. Vilket i praktiken pga bristen på förtydliganden såklart betyder det är vad än de själva säger det är. Bättre känt som att köpa grisen i säcken. Att du kallar dig feminist definieras som vad än de säger det är och du måste såklart lyda. Varför du måste lyda? Det får du se nedan.

Vi går raskt till del 2: Nörd (Detta är förspel)

”Nördfeminism innebär att applicera feministiska teorier och praktiker på nördsammanhang. Det innebär att som kvinna kräva att få vara nörd på samma villkor som män.”

Sist jag kollade så innebär det för en man att vara nörd just att få dåliga villkor i det mesta fram till den dag denne börjar tjäna pengar. Det är sålunda intressant att man här framställer nörd som en högstatusposition. Nåt att vara avundsjuk över. Poängen är såklart att det inte nördens position i förhållande till exempelvis sportigare arketyper man är ute efter.

Sedan kommer del 3: Privilegium (vad det egentligen handlar om)

”Privilegium är den ”gräddfil” av fördelar som den grupp som utgör normen i ett sammanhang åtnjuter. Medlemmarna i gruppen är för det mesta omedvetna om fördelarna”

Här har vi såklart det centrala för debatten, du har det bättre än nån annan och något bevisbehov finns inte för den heliga teorin säger det alltid är så.

Därmed kommer vi till del 4: Mer privilegium

”So. Du har lärt dig vad privilegium innebär, du har accepterat att du är privilegierad och du har börjat jobba med att förstå ditt privilegium. Vad mer kan du göra?”

Du har lärt dig en åsikt att något är sant utan att personen som påstår det behöver bevisa det i någon form av stringens. Du har accepterat detta och nu blir det roligt för nu skall du jobba med att förändra nåt som inte finns annat än på hedersord för den som bestämmer vad du skall göra.

Anta ett språk som andas respekt och jämlikhet, that’s what. För det första: Tänk över det här med ”politisk korrekthet”

Kom ihåg att det är vad än de säger det är och du har bara att lyda för de är så maktlösa att om du inte lyder är du en elak förtryckare. Nu kanske du tycker att sådana beslut är upp till dig själv som individ.

”Om så är fallet är det läge att ta sig en funderare. Ditt privilegium ger dig makten att avfärda utsatta gruppers beslut, och sedan trycka ner dem ytterligare genom att använda ”politiskt korrekt” som ett skällsord.”

Så med andra ord, du måste lyda och genom att lyda så bekräftar du att det är personena du lyder som är maktlösa och du själv som bestämmer.

”Att anta ett språk som andas respekt och jämlikhet innebär att erkänna andras rätt att definiera sig själva”

Medan du såklart erkänner deras rätt att definiera dig. Det är alltså de som bestämmer som är svaga och maktlösa. Detta är ett budskap som inte kan upprepas nog många gånger.

Lägg ner det här med ”omvända -ismer” Tanken att vi alla bara är människor vilket innebär att -ismer är -ismer oavsett vem de riktas mot är sympatisk. Tänk om världen var så enkel! Så är dessvärre inte fallet.”

Helt enkelt att eftersom de (ehh jag menar du) bestämmer det är så och då är det så för du kan inte tvinga på icke-priviligerade den priviligerades förklaringsmodeller, eller hur din förtryckare!

Avsikt är inte en ursäkt” ”Det som i grunden händer är att talarens/handlarens känslor/åsikter privilegieras över den icke-privilegierade personen eller gruppen som de har förolämpat.”

Centralt för politiskt korrekthet är att du som bevis på din maktposition måste lyda den maktlösa gruppen blint. Eftersom du har makten så är det de som bestämmer vilket visar att du är den som bestämmer.

Gör en ansträngning att lära dig jargongen. Vanligt språk har inte orden för att beskriva de saker som icke-privilegierade grupper tvingas hantera. Och varför skulle det? Språket vi får lära oss är skapat för massorna.”

Det är såklart så eftersom de säger det är så. Logik är nämligen av allt att döma också skapad för massorna. Allting som massorna/majoriteten använder skapades såklart också för att specifikt gynna dem. Några bevis anges inte, heller ingen källa.

Använd inte förtryckande språk mot utsatta grupper. Det här är sjukt viktigt. När du börjar lära dig om identitetspolitik kommer du också att få en ny vokabulär som hjälper dig att definiera förtryck, diskriminering, fördomar etc.”

Eller rättare sagt, du kommer att få lära dig det är vad än den andra gruppen säger det är. Därmed slipper man det här problemet med att vad som påstås kan vara oriktigt eller osant. Det är sant för att icke-priviligerade (eller snarare deras representant i jordelivet Andrea Rubenstein) hävdar det.

Här kommer ett par inlägg där effekterna av att folk tycker politiskt korrekt framgår tydligare. Genusnytt, Pelle Billing, Tanja Bergkvist har alla uppmärksammat relevanta fall. Hos Heyiamroger kan ni läsa om kaninkokerskor.


Kanadensisk advokat berättar om PK

mars 10, 2010
1 kommentar

Många jag talat med har svårt att förstå vad politisk korrekthet innebär.

Det finns enligt mig två sätt att förklara politisk korrekthet. Man kan berätta vad det är eller så kan man berätta hur det funkar. Filmen med Walter Fox berättelse är ett bra exempel på det sistnämnda.

I denna berättas om efterdyningarna av ett tragiskt fall i Kanada. Den är cirka en timme lång och täcker allting från den inledande familjetragedin till de politiska manövrer på hög nivå som blev följden.


Vi behöver lösningar – inte fler exempel

januari 31, 2010
4 kommentarer

Behöver vi verkligen fler exempel som visar vilken kurs vårt samhälle har?

Bara under den första månaden av året har saker i offentligheten blivit värre, hur kommer det sig att vi inte förbättrar saker om vi nu är så mycket mer utbildade och kunniga? Nästan uteslutande handlar det hela om den mörka substans som ligger under den fina ytan av politisk korrekthet. Yta är det enda som räknas, barnen får inte den bästa barnskötaren för några paranoida människor är så fixerade vid yta de inte kan se en mössa med texten ”porn star” utan att drabbas av panik, andra förvägrar barnen bra lärare för den ene är på fritiden hårdrockare och den andre är på fritiden Sverigdemokrat Yta yta yta! Så viktigt! Så viktigt att folk helt tappar kontakten med vad syftet med uppgiften är.

Poliserna tvingas gå på kapten klännings genusföreläsningar till den grad polisarbetet såväl som allmänhetens förtroende blir lidande, forskare skall få sin vetenskap kvalitetssäkrad inte utifrån resultaten utan från personer som Kapten Klänning själv eller någon annan som är lika bra på att anlägga klänningyta. För det är ju så enkelt att pga Kapten Klännings yta gjordes ingen som helst bedömning varken av hans personlighet eller kompetens. Det är så politisk korrekthet funkar, åsiktsfläckfria människor skall ”transformera” organisationen.

Det absurda är att man tror man kan förändra precis allting utan att någonting som man inte vill ha förändrat blir förändrat. Å ena sidan skall precis allting bli annorlunda, å andra sidan skall precis allting vara minst lika bra. Man skall ändra sättet man pratar – samtidigt så skall kommunikationen vara lika bra. I praktiken ren galenskap, ändrar man sättet att prata så blir kommunikationen också luddigare. Städare, nej lokalvårdare, nej sanitetskonsult, nej vänta vi skall nu kalla det någonting miljövänligt och genusneutralt.

Varför? Jo för att politiskt korrekta personer inte behöver kunna ämnena de hanterar.  Det enda de behöver är tillhöra rätt grupp och uppvisa fin yta.

Därmed så kan de köra över mycket mer kompetenta personer i precis vilket ämne som helst. Som en av våra föreläsare sade (kul att de lärde mig dessa saker förresten, jag är ju en av de få som trodde vi skulle tala sanning och gå på fakta) Spela på känslor, gör dem rädda, spela på hopp, släng in politisk korrekthet och voila den högsta chef eller politiker viker sig som en tandpetare. Varför? Hur kommer det sig att de inte har mer motståndskraft än så? När vi vet svaret på den frågan kan vi också börja arbeta med att motverka denna destruktiva trend att sätta sin till tro till manipulativa och inkompetenta personer. Då kanske Högskolor som sysslar med vetenskap får vetenskap ledning istället för Moira von Wright vars agenda är att försämra vetenskapen för att skapa en finare yta.

När ledningen inte har för avsikt att stödja uppgiften de leder eller intresse i verksamheten då är det något som är grundläggande felaktigt med urvalet. En polischef måste ha som syfte att ägna sig åt polisuppgifter, en barnskötare måste ha som uppgift att vara bra med barn, en rektor på en högskola måste ha som uppgift att skapa bättre förutsättningar för vetenskapliga data, en lärare måste ha som grundläggande uppgift att eleverna får bra resultat. Detta mer än  något annat gör det svårare för personer som Göran ”Kapten Klänning” Lindberg att nästla sig in och få makt över andra människor via sin förmåga att dupera, uppvisa rätt yta och köra över personer som är enormt mycket bättre på allting förutom den där för vissa så livsviktiga ytan. Så här kommenterades det av GW Persson i Expressen

”Han kallades för ”kapten Klänning”. Det var för att han höll på med det där. De tyckte inte att han var en riktig karl, i alla fall inte en riktig polis. Det var ju väldigt fördomsfullt, men budskapet var ju klart.”

Ja budskapet var klart men vad är det som säger att det var fördomar och inte en välinformerad åsikt? De hade ju bevisligen rätt. Det är bara det att psykologiserande människor tog för givet det var fördomar – och själva blev grundlurade. Vem är det idag som vill kalla honom en riktig karl? Har vi inte högre krav på en riktig karl än att tycka rätt och föreläsa fina ord?

Åtgärden mot bilden med tatureade armar och ”porn star” mössan  är julafton för riktiga våldtäktsmän.

Förstår föräldrarna som drabbades av panik av en mössa med texten ”porn star” att de inte alls skyddat sina barn utan tvärtom just gjort det mycket lättare för en pedofil att få jobb där? Eller är de så korkade att de inte fattar en riktig pedofil (de få som finns) precis som Kapten Klänning vet hur man uppvisar den yta de tror tyder på lämplighet? Är de så totalt befriade från faktatänkande idag de inte förstår något så uppenbart att det är de personer de är mest sannolika att tro på som också är mest sannolika att begå övergrepp? Förstår de inte att en pedofil måste vara framgångsrik i att inte framstå som en pedofil för att kunna vara det? Förstår de inte att annars hade han upptäckts för länge sedan?

De empatilösa människor vi kallar psykopater är inte sämre än medelsvensson på att känna av trender och uppvisa rätt yta. Psykopater är helt överlägsna vanliga människor på just den punkten. Det är vad de är bäst på av allting. Och det är för övrigt inget nytt utan något man vetat så länge ordspråket gällande vad man kan hitta i de lugnaste vatten. Vi har ett samhälle som på allt fler områden är besatt vid just de lugnaste vattnen. Så konstigt då att resultatet blir därefter. ”Vem i hela världen kan man lita på?” så hette föreläsningen Kapten Klänning gav.

Och det är där det är så viktigt att komma med en lösning, ett svar

Svaret är att personer som är bra på sin uppgift kan man lita på, personer som är bra på att manipulera, uppvisa rätt yta, nätverka och skaffa kontakter ja där hittar du såklart de framgångsrika svinen du inte kan lita på. Göran Lindberg var dålig på polisarbete (flera poliser berättar hur han inte var en riktig polis), antagligen för att han inte var intresserad av att sätta dit de personer han kände tillhörighet med. Däremot att sätta dit poliser och skapa förvirring i poliskåren det hade han inga problem med för han hade aldrig som upgift att förbättra polisens arbete. Däremot att förbättra sin egen position var en ständig motivation. Tjäna mer pengar, få mer makt, trycka dit konkurrenter bli beundrad och vinna spelet.

Det var vad samhället sade de ville ha och det var följaktligen också vad samhället fick och det är garanterat vad samhället kommer att få mer av med nuvarande fokus på yta.

Själv vill jag bara ställa frågan till de människor som envisas med att tro de kan ”utläsa” saker från ytan. Tror de verkligen de kan avslöja de personer som är experter på just yta med ännu mer krav på yta? Förstår de inte att personer som redan framgångsrikt spelat det spelet får det lättare – inte svårare? De som får det svårare är personer som saknar träning. Vilken sorts personer tror de det är som har mest träning egentligen? Hur tänkte de?


Politisk Korrekt Kvinnosyn?

januari 29, 2010
3 kommentarer

Vad innebär kvinnosyn och vad innebär värdegrund? De svåra frågorna undviks av politiskt korrekta människor.

Många har idag uppmärksammat att den sk polischefen har mycket mer med genusbranschen att göra än med polisarbete. Palena Inn kommenterar trendbrottet i medierna då man namngav expolischefen. Men hade de något val? Bloggarna visste nästan på en gång (via Flashback och Politiskt Inkorrekt) vem det var. Namnet var dock inte den stora smällen, det var snarare avslöjandet av innhållet i hans föreläsningar som smällde högst.

I Cattas lilla värld kommer med den överlägset mest passande och rubriken idag. Istället för att göra samma tavla som många journalister och precis som Göran Lindberg själv göra det till en fråga om maskulinitet och manlighet så ställer Catta en minst sagt behövlig fråga:

”Hur ser manssynen ut bland Sveriges kolumnister?”

Ja där har vi egentligen den stora frågan. Att folk ogillar sexförbrytare är ingen nyhet men vad har egentligen sveriges journalister för åsikt om män och manlighet i allmänhet?

”Anna Larsson är väl lite känd för att anse att män i allmänhet är svin, det är bara att göra en snabb slagning på henne så hittar man åsikter som antyder att män är fega krakar, att män inte vill ha jämställdhet osv. Så hon fick nog lite vatten på sin kvarn nu när Kapten Klänning åkte dit.”

Jag håller med om att hon är känd för den åsikten men det var ju liksom Kapten Klänning också så därmed är väl frågan om det inte är manliga feminister som är fega krakar. Det är lite absurt att beskylla de män som Göran Lindberg kallar fega för de brott som Lindberg själv begår. Det är lite som Fares komedifilm Kopps där polisen begår brott för att undvika stationen läggs ner.

Vad har manlighet och mansnormer med vad en manlig radikalfeminist gör?

Beter sig Kapten Klänning som ett svin för att visa hur viktigt det är med hans arbete som genusföreläsare och manskritiker? Inbillade han sig verkligen att hans våldtäkter och krav på att som nu berättas i Expressen kvinnor skall klä ut sig till flygvärdinnor (något han knappast som den ryggradslösa omanliga machohatare han är vågar be sin sambo)

”Enligt ”Linda” har den nu häktade polischefen haft sex med henne vid ett 50-tal tillfällen under fem års tid. – Det var 30 gånger tillsammans med NN (namnet på miljonären) och kanske 15-20 gånger med bara honom. Ingen av gångerna var frivillig, hävdar hon.”

I Aftonbladet har Linda Hjerten skrivit en intressant artikel:

”Stefan Holgersson är polis i Stockholms län och har bland annat skrivit en doktorsavhandling om bristerna inom polisen. Han hoppas att Lindberg-fallet kan få igång en diskussion inom polismyndigheten. Jag ser att poliskollegor resonerar på två olika sätt. Dels väcker det frustration och besvikelse när en så pass hög företrädare gör sig skyldig till sådana här brott”

Det är såklart den normala reaktionen och ingen sensation. Den andra punkten som Holgersson tar upp är dock betydligt mer kontroversiell.

”Dels hoppas många att det ska tvinga igång en diskussion om hur höga företrädare inom polisen framställer sig själva. Många inom polisen har blivit irriterade över att ledningen hela tiden är så måna om att vara politiskt korrekta, synas i rätt sammanhang och föra fram vissa budskap.

Först och främst kan det vara på sin plats att påpeka hur det kommer sig en gubbe med uppenbara problem i könsidentitet åker runt och föreläser om jämställdhet. Den frågan (ordagrant) borde ställas till personer som Thomas Bodström för det är personer på den nivån som velat haft det så. Det är de som blir upp över öronen förälskade i denna sorts kunskap och dessutom i så hög grad de inte lyssnar på andra människor.

”Nästan alla kommunalråd i Uppsala län ville ha bort Lindberg – men dåvarande justitieministern Thomas Bodström (S) gav honom nytt förordnande. – Med det vi visste då tyckte vi att det var rätt, säger han.” ”Facket vidtog protestaktioner och det gick så långt så att hälften av de 400 anställda sökte nytt jobb via en tidningsannons.”

Vad som bör påpekas är att Göran Lindberg aka Kapten Klänning faktiskt är svenska feminismens, politikers och pk-elitens mansideal.

Uppsala kvinnojour idoliserade Kapten Klänning. ”När han säger samma saker som vi blir det på något sätt mer sant – eftersom han är man, säger hon.”

Med den kopplingen kan man fråga om det inte är för att han är en man med bevisligen störd sexualitet som har säger samma saker? Värt att poängtera är även sexismen i uttalandet. Blir det sant pga hans kön? Mer ovetenskapligt och bakåtsträvande uttalande får man leta efter.

Han beskrivs ”Åh så bra, eftersom han är en så bra talare” Vad säger då Kapten Klänning och de andra talarna? I grund och botten kan deras budskap sammanfattas att det är den normala svenssonkillen och strukturer det är fel på. Inte ”medvetna” män som kapten klänning. Ständigt återkommande tema i kommentarerna är:

”Han har varit väldigt övertygande. När jag gick från en föreläsning i Göteborg tänkte jag ”Gud vad bra att det finns en man som är så bra insatt i det här”.”

Konflikten mellan verklighet och fantasi blir ännu tydligare vid jämföreslse av hur Claes Borgström och Carin Götblad kommenterar det inträffade. Bägge nämner både genusarbetet och brottsoffren men på helt olika sätt.

Carin Götblad: ”Polisens jämställdhetsarbete skiter jag i just nu. Det jag tänker på är alla de unga, sköra flickor som utnyttjas på detta sätt, hälsar hon via sin pressekreterare.”

Cles Borgström: ”Om en man som säger sig stå för de här idéerna själv förgriper sig på kvinnor kan det undergräva förtroendet för andra män som jobbar med det här. Det är oerhört beklagligt.”

Väl värt att nämna här är det ämne som Medborgarperspektiv och Ingrid Carlqvist tar upp. Passiva pedofiler eller Pedofil-by-proxy.

”En polis kan söka till avdelningen som jagar pedofiler på nätet, en psykolog kan specialisera sig på att behandla barn som utsatts för sexuella övergrepp och övriga yrkesgrupper kan engagera sig i föreningar som Ecpat, Rädda Barnen och Bris.De kan ägna sig åt sitt specialintresse dagarna i ända samtidigt som de åtnjuter folks beundran och respekt. Det blir inte mycket bättre än så.”

Vi har såklart inga garantier för att de andra överdrivet engagerade människorna som nu själva förfäras även de spelar dubbelspel.

Uppdateras löpande:


    aktivarum@gmail.com

    Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

    Gör som 1 383 andra, prenumerera du med.

    Arkiv

%d bloggare gillar detta: