Aktivarum

One-way Communication om konsten att forska på apor

augusti 10, 2011
15 kommentarer

Bloggen ”One-way Communication har kommenterat källorna i Pär Ströms bok ”Sex feministiska myter”

Hannah som bloggar har skrivit två inlägg om användandet av forskning på apor. Det nyaste av dem kallas granskning av Pär Ströms källor Nr 17. Hannah summerar sin första kritik av Pär Ström:

Redan i introduktionen glömmer Pär således att tänka ett steg längre och ifrågasätta varför våra sociala normer och könsroller uppkommit från första början.

Hannahs påstående att vi utvecklas i förhållande till miljömässiga förutsättningar är helt sant men därefter kollapsar hon sitt resonemang genom att även stoppa in kulturen i dessa faktorer.

“Naturen” är inte “Gud” och därmed statisk. “Naturen” är “evolutionen”. Vi utvecklas i förhållande till våra miljömässiga förutsättningar och vår sociala och kulturella miljö, och de som inte utvecklas därefter – dör. Darwin på sitt bästa.”

Det är dock inte kulturen som skapar oss – det är vi som skapar kulturen.

Vi skapar kulturer för att hjälpa oss överleva och sålunda blir kulturer en kombination av dels våra överlevnads och fortplantningsbehov och dels av våra miljömässiga förutsättningar. Därmed blir det enbart märkligt att hon hävdar Pär Ström glömt att ”ifrågasätta våra sociala normer” Det vore mest som att ifrågasätta varför vi har brödrostar eller kylskåp (som har samma funktion).

Den enkla sanningen är att utan bättre fungerande alternativ är ifrågasättande värdelöst.

Anton Ego i filmen prisar inte iden att råttor lagar mat för att det är utmanande av normerna eller nån annan intellektuellt fashionabel teori. Han gör det för maten råttan lagade var bättre. Vi går vidare till studierna på apor. Om skillnaden i leksaksanvändning säger forskarna den gemensamma nämnaren för feminina leksaker var färgen röd: Biologen Malin Ah-King citeras:

”Detta skulle kunna vara en signal för att framkalla omhändertagande som ökar ungarnas överlevnad, hävdar de och refererar till en studie som utförts på rhesusmakaker.”

Hannah ifrågasätter varför detta isåfall inte visas i formen på leksakerna också.

”Sammanfattningsvis fanns det inte någon ”preferens” för de leksaker som man skulle kunna tänka sig signalera omvårdnad, dockan och hunden, varken bland honor eller hanar.”

Sammanfattningsvis fanns en preferens. Att denna inte motsvarar människors ide för preferens ändrar inte skillnaden i sig nämligen att hannar och honor inte betedde sig likadant.

”Men att detta skulle ha att göra med nyfödda barn är ett märkligt antagande att göra, med tanke på att det finns väldigt många barn i världen som inte är rosa när de föds.”

Här har Hanna verkligen slirat i diket. Vi diskuterade preferenser som människor fått från samma källa som aporna (tack Joggson). Om aporna av nån anledning hade preferens för rosa hade människorna det också via DNA:

När Hannah försöker vara mot ”etnocentrism” så har hon alltså resonerat bak-och-fram.

”Västerländskt tolkande alltså, och säger ingenting om biologiska och universella tendenser hos kvinnor globalt.”

Här blir Hannahs utgångsläge att aporna fått sina preferenser från människorna. Det biologiska resonemanget är dock att människorna fick de preferenser aporna hade vid den tid de för apor var relevanta. Hennes misstag är att hitta logiska mänskliga förklaringar på preferenser som fanns hos apor. Hon har rätt i att Pär Ström inte är insatt i savannteorin men som synes av detta inlägg är hon det inte heller.

Detta uppvisar hon tydligt i nästa citerade text om Markattor från Malin Ah-King.

”Detta menar jag inte alls stämmer med markattornas sätt att leva, i trädkronorna och på en vegetabilisk diet.”

Ingen har påstått att människor kan leva som markattor. Vad som påståtts är att då markattorna var före människorna blev en hel del preferenser kvar när människorna dök upp.

”Våra eventuella biologiska könsskillnader skulle inte uppkommit av samma anledning som markattornas, eftersom vi lever/levde på helt olika vis.”

Könsskillnaderna uppkom aldrig hos människorna. De fanns där redan från början i det genetiska grundmaterialet. Grundregeln är sålunda väldigt enkel: Människan kommer från aporna.

Jag återkommer senare till det andra inlägget hon skrivit på ämnet apforskning.


    aktivarum@gmail.com

    Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

    Gör sällskap med 1 383 andra följare

    Arkiv

%d bloggare gillar detta: