Aktivarum

Mansfrågesfären

september 3, 2012
22 kommentarer

Mansfrågesfären? (Eng. ”The Manosphere”) Vad sjutton är det för någonting?  

Jag nämnde Mansfrågesfären redan i förra inlägget som tog upp MRA-affischering men det fanns inte plats att utveckla begreppet där. Begreppet är min översättning av ”The Manosphere”

”Understand, up until the internet, most men, as well as young boys, intuitively knew something was wrong.  We had a hunch. But we could never prove it.”

Cappy Cap (Captain Capitalism) ägnar ett helt inlägg åt att förklara vad ”The Manosphere” är för någonting, varför den finns, varifrån den kom och vilka hemsidor som är av större betydelse.

Det centrala behovet som mansfrågesfären fyller är att göra det svårare att ljuga för män.

Anledningen Mansfrågesfären skapats är att mängder av människor på samhällsnivå har ljugit för män ända sedan de var småpojkar och med internet som vapen rullas dessa lögner upp.

”Since the advent of the internet thousands of men have compared notes, shared stories and made various philosophical, political, economic and even scientific observations, resulting in the millions of pages of wisdom that compose The Manosphere today.”

Ni kanske minns Neil Strauss bok ”Spelet – Om Raggningsexperternas hemliga sällskap” (2005) Hur många funderade över det absurda i att dessa PUA (PickUp Artists) kallades ett hemligt sällskap?

Relativt okänt sällskap javisst men hemligt? Som författaren Dan Brown påpekar i ”The Lost Symbol”

Frimurarna är inte ett hemligt sällskap – De är ett sällskap som har hemligheter.

En väsentlig skillnad. Den första stora lögnen som mansfrågesfären rullade upp var frågan ”What works with women?” De konstaterade snabbt all tillgänglig information på området var felaktig och började därför experimentera.

Resultatet blev det nya kunskapsområdet PUA eller ”Game” som förkastar alla konventioner till fördel för historier från verkligheten. Game är det första området, men inte det största.

Det största området i ”The Manosphere” är ”The Mens Rights Movement” (MRM)

Medan PUA är mest populär hos unga killar så är MRM relevant för betydligt fler grupper och åldrar. För att förstå sig på MRM måste man först vara insatt på området Misandri (Manshat)

“Beta males who were told to follow a responsible, productive life of conformity found that they were swindled.”

Det finns två texter som Cappy Cap anser är centrala för att förstå sig på The Manosphere. Den första av dem är PUA-bloggaren Roosh beskrivning ”The Manosphere for Dummies” 

”The term “manosphere” is generally applied to any game or men’s right blog that goes against mainstream thinking of pedestalizing women at the expense of men.”

Den andra är unik i det att författaren beskriver sig som en utomstående Observatör.

Man kan säga att det är vad genusvetenskapen hade sysslat med om den inte var föga mer än en feministisk front för att stryka teorier som könsmaktsordning och patriarkat medhårs.

”I am just an observer, and will not become an activist of any sort”

The Futurists arbete ”The Misandry Bubble” är en massiv kulturell och ekonomisk analys av situationen i västvärlden. Ur akademiskt perspektiv har den bara ett fel: Den handlar inte om kvinnor.

De hemsidor som utgör ”The Manosphere” placerar Cappy Cap i följande sex kategorier:

1. Kvinnobloggar 2 Bloggar för Äktenskap/Skilsmässor/Religion, 3 Manlighetsbloggar. 4 Politisk/Ekonomisk filosofi, 5 PUA/Gaming, 6 Men Going Their Own Way (MGTOW)

Kategorierna är dock inte utan problem. Girlwritewhat hittas i MGTOW medan A Voice for Men finns i Äktenskap/Skilsmässor. De ger dock ett hum om vilka olika ämnen som är centrala.

Nu återstår att se om vi kan inordna den svenska Mansfrågesfären på liknande sätt.

Jag skrev det här inlägget som ett slags introduktion. Bloggar som Genusnytt och Pelle Billing är givna liksom Tanja Bergkvist och Ninnitokan men i vilka kategorier skall de ordnas tycker ni?

Jag hade en till idé för ett tag sedan som stannat av men som ni gärna får kommentera. Bloggen MRA Sweden där vi kan kommunicera med engelsktalande personer som annars inte läser här.


Hur organiseras en Rättviserörelse för Mansfrågor i Sverige? – Del 2

maj 18, 2012
14 kommentarer

Andra inlägget som kommenterar det arbete som redan skett med mansfrågor utanför Sverige.

I det första inlägget presenterade jag ett par ofta använda begrepp (MRM och MRA). På hemsidan A Voice for Men så har John The Other summerat vad MRM står för och några myter som sprids. Korrekt är:

”The Men’s Rights Movement (MRM) is a grass roots, unfunded and loosely associated collection of human rights advocates focused on opposing the marginalization and vilification of men and boys in Western society.”

Listan på myter berör anklagelser om 1) Kvinnoförakt 2) Kvinna-kök och 3) Våldsamheter. Som John The Other påpekar på AVfM finns det en mängd argument som visar alla tre är lika ogrundade som absurda.

Den fjärde och kanske vanligaste anklagelsen togs dock inte upp så vad sägs om 4) Antifeminism?

Är MRA inte bara ett finare namn för Antifeminist? Det beror helt och hållet på vilka feminister man menar. Här kan vi se paralleller till hur Hannah Lemoine nyligen bloggade att hon slutar kalla sig feminist.

Hon är trött på meta-debatten om vad feminist betyder som stjäl tiden. Det är ganska precis av samma orsak som jag definierar och använder uttryck som ”statsfeminist” och ”mediefeminist”

”Det finns de som hävdar att det finns lika många olika sorters feminismer som det finns feminister, och med den utgångspunkten är det ju fullkomligt värdelöst att hålla fast vid en etikett som ändå bara ger alla människor som läser en vitt skilda men lika förutfattade meningar om vad en tycker och vad en tänker.”

Denna poäng försökte jag nyligen göra i en diskussion gällande utökad betydelse av ordet ”Gender”

Gender (Genus) började en gång användas som beskrivning på så kallade könsroller. Vilket på enkel svenska betyder något i stil med: ”Socialt motiverade frivilliga könsspecifika beteenden”

Jag fick berättat att forskarna nu även inkluderar biologiska könet (sex) i begreppet gender. Sålunda när forskare pratar om ”gender” (genus) blir det inte längre möjligt att utan kontext veta vad de pratar om.

På samma sätt har ordet ”feminist” upphört att beskriva saker utan åtföljande kontext.

Samma sak gäller ordet ”jämställdhet” som också fått flera betydelser och inte längre kan användas utan förtydligande vilken variant som åsyftas för stunden. Menas formell (de jure) eller reell (de facto)? Regeringsformen ur ett könsperspektiv.

Dessa utökade definitioner har effekten att kommunikation mellan människor försämras då de skapar behovet att ständigt förhandla om betydelsen. Allt blir beroende av kontext (sammanhang)

Vill man sålunda inte leva i en evighetslång förhandling är enda vägen att hoppa av Ekorrhjulet.

Dvs antingen inte använda ordet ifråga eller enbart använda det i ett tydligt definierat sammanhang (som inte är öppet för tolkning) vilket skapar ”Certainess” i en miljö där högsta idealet idag tycks vara ”Uncertainess”.

Att försätta en människa i ett konstant tillstånd av osäkerhet kallas manipulativt ledarskap. Människor osäkra på sig själva är helt enkelt lättare att styra utan att man själv behöver vara duktig på sitt område.

Så för att avsluta den fjärde punkten: MRA kan inte definieras som antifeminism.

MRA handlar om att inkludera män i begreppet mänskliga rättigheter. Som en växande mängd empirisk bevisning avslöjar så hittar personer som skall värna om dessa ständigt sätt att exkludera en grupp.

MRM: ”Men and women who believe, based on a growing body of evidence that the human rights of males are being systematically removed by activists, lobbyists, politicians and academicians who cling to a misguided and wrongheaded belief that masculinity is fundamentally violent or harmful.”

En bekräftelse på detta är etablerandet av nya forskningsfältet Male Studies där en av profilerna: Antropologen Lionel Tiger påpekar det absurda i att ha extra hjälp åt kvinnor inom akademia.

Kvinnor har nämligen dominerat studieplatser och examina där i flera decennier.

Avslutningvis ett förtydligande för den som förvirras av de bägge vanligast förekommande begreppen.

MRM = Men´s Rights Movement dvs Rörelsen

MRA = Men´s Rights Advocate dvs Personerna ”advocating”

Pelle Billing bloggar om svårigheten att sätta sig in i andra könets perspektiv, här hittar ni min kommentar.


Hur organiseras en Rättviserörelse för Mansfrågor i Sverige? – Del 1

maj 16, 2012
15 kommentarer

Som ni märkt så har Aktivarum börjat blicka utanför Sverige gällande genusdebatten.

Filosofin bakom detta är att jag inte anser det produktivt att lägga tiden på att uppfinna någonting som redan finns (Jämställdhet 2.0). Enligt mig är det mer effektivt att leta sätt att förbättra saker.

Vad som redan finns på temat är rörelsen MRM (Men´s Rights Movement) och beteckningen MRA (Men´s Rights Advocate) Nedan video ”Men´s issues” är producerad av bloggen/hemsidan Men Are Good.com 

För den oinsatte är detta ett utmärkt sätt att snabbt få ett hum om vad MRA handlar om?

Det märkliga är att vi på papperet skall föreställa ett att världens mest jämställda länder men i praktiken är det bara jämställdhet om man med ”jämställdhet” menar att det finns finansierad hjälp åt kvinnor.

Detta beror på flera saker. Dels att det finns en förställning att rättigheter åt kvinnor (definierade av feminism) – ju skullevara till mäns nytta också och därmed behövs ingen finansiering specifikt för problem män har.

En annan föreställning som finns är att statsapparaten redan skulle företräda män.

Med det synsättet skulle alltså exempelvis uttalat feministiska partier som Socialdemokraterna vara ”manspartier” och sedan skulle kvinnoförbundet S-kvinnorna vara den kvinnliga motsatsen.

Det behövs – enligt förespråkarna – inga mansförbund, partiet är ju ett. Samma sorts personer brukar hävda absurditeter som att vi har en internationell kvinnodag för alla andra dagar skulle tillhöra män.

Vad denna trivilalisering av mansfrågor leder till i längden ser vi i Jared Whites musikvideo ”Those Who Oppose Us”

No More Mr Nice Guy! Så kan budskapet från A Voice for Men (som drivs av Paul Elam) sammanfattas. Det är den argare delen av samma rörelse vars mer dämpade budskap hittas hos National Coalition For Men 

Vilka gästade Tom Leykis på ämnet ”male victims of domestic violence” där de berättade hur feministiska kvinnojourer presenterat falska data för elever på High School.

Vidare så nämns sällan de biologiska orsaker som motiverar dåliga ursäkter att förkasta mansfrågor.

För medan människan ”kan” överkomma sin biologiska programmering som förespråkar okritisk prioritering av kvinnor (Chivalry & Misandry) så visar erfarenheten det bara brukar inträffa i verkligheten…

1. När vi funktionellt måste (ekonomisk politik)

2. När vi verkligen logiskt tänker på det (vetenskap)

Men…. säger vän av ordning. Nu glömmer du väl det historiska förtrycket av kvinnor? Nej, vad jag gör är kommer ihåg att historiskt är har både män och kvinnor varit förtryckta och en liten minoritet gynnade.

När feminismen säger kvinnor varit utsatta för orättvisor historiskt så visst stämmer det.

Men orättvisor jämfört med vilket alternativ?

Problemet är att feminister och genusforskare vanligen är människor specialiserade på att undersöka kvinnors situation. När de sedan menar kvinnor förtryckts så hur vet de hur män hade det?

Vem är specialiserad på mäns situation idag – förutom nystartade Male Studies? Så här kommenterades ämnet av Charlotte vars forskningsområde är Genushistoria. (Obs! Se kommentarsfältet och OwC)

”Fokus på högstatusmän är i svensk forskning en mycket oturlig effekt av att vi helt enkelt har jättedåligt med källor som berättar om vad vanligt folk tänkte och gjorde.”

Detta ser jag som en tänkbar orsak till varför forskning drabbas av felslutet ”The Apex Fallacy”

Jag ifrågasätter inte denna orsak. Jag påpekar effekterna den isf haft: Just för att det är så dåligt med bra källor om vanligt folk så är det heller inte vanliga män som är utgångsläget när mäns situation beskrivs.

Därmed grundas nutida jämställdhet ofta i en  felaktig ”historisk förankring”. En där feminism placeras på ena sidan och påstås representera jämställdhet medan vem än som representerar män hamnar på andra sidan.

Det narrativet är dessutom en självuppfyllande profetia för vad händer när feminism motarbetar MRA?

Kom ihåg att det redan finns statligt finansierad feminism. Det finns inte statligt finansierad MRA. På vilken sida om kampen hamnar feminismen när MRA kritiserar diskriminering av män på samhällsnivå?

Är feminismen samhällets tjänare eller försvarare? MRA motsätter sig hur män behandlas av samhället. Den stora frågan är: På vilken sida av den kampen vill feminismen hamna?

Fortsättning följer… Rättviserörelse för Mansfrågor i Sverige – Del 2

Pelle Billing kommenterar politiskt förslag från KD, Hannah Lemoines inlägg  Genusperspektiv = forskning ledde till 136 kommentarer (flera från undertecknad) och Charlotte vill genuskritiker skall upp till bevis.

Låt mig avslutningsvis citera de två strategier som – enligt misandryforskarna Katherine Young & Paul Nathanson (New Male Studies Vol 1, 2012) – män erbjuds för att hantera dagens situation.

Any man can feel good about himself as an individual even now, after all, by adopting one of two strategies that prevent him from feeling good about himself as a man. The first requires dissociation from other men as a male feminist and thus becoming an honorary woman.

The other strategy, as anyone who watches the news knows by now, requires dissociation from society and thus becoming an antisocial threat to it.”

Kort sagt antingen blir män feminister arga på andra män – eller så blir män arga på samhället. Texten i Jared Whites ”Those Who Oppose Us” (längst ner) såväl som A Voice for Men ger indikationer på det sistnämnda.

Här under hittar ni den fullständiga (ocensurerade) sångtexten till ”Those Who Oppose Us”  (mer…)


    aktivarum@gmail.com

    Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

    Gör sällskap med 1 383 andra följare

    Arkiv

%d bloggare gillar detta: