Aktivarum

Knäppa teorier del 1 – Postkolonialism

februari 11, 2010
15 kommentarer

Eftersom så många rent ut sagt knäppa teorier idag betraktas som sanning så är det dags att illustrera hur knäppa de teorierna är.

Först ut på den listan är postkolonialismen. Det är i korthet teorin att om ett land är fattigt så bär det land som då hade mest makt i världen skulden för detta. Postkoloniala teoretiker anser sålunda idag att om det går dåligt för något land är det de västeuropeiska länder som då var mäktigast som bär skulden. Alternativt ger de skulden till den nuvarande stormakten USA.

Teorin har dock som framgår av filmen ovan ett gigantiskt fel. Nämligen alla bra saker stormakterna förde med sig som de fattiga länderna annars hade saknat. Teorin tar ingen som helst hänsyn till hur utvecklingen i världen såg ut utan aggressiva stormakter. Dessutom nämns enbart de nyare stormakterna. Ingen hänsyn tas till äldre stormakters aggressiva utrikespolitik. Hur skall vi enligt teorin se på riken som Mesopotamien?

Uppdatering: Med hänvisning till nyare kommentarer så länkar jag till texten Krig ur ett antropologiskt perspektiv av Svante Folin,

”Finns det då inte några alltigenom fredliga folk? Om de extrema miljödeterministerna har rätt – d v s med Margaret Meads ord: ”Human nature is the rawest, most undifferentiated of raw material, which must be moulded into shape by its society; which will have no form worthy of recognition unless shaped and formed by cultural tradition” – borde det någonstans existera samhällen där våld och krig är okända företeelser. Drömmen om ett sådant Shang Ri La har förföljt antropologerna, som ideligen utkorat x- eller y-folket till ”de harmlösa x” eller ”de fridsamma y”. Det har förvisso inte varit lätt att hitta kandidater till fredspriset. En undersökning, (R Sipes), omfattande 130 samhällen, hittade sex möjliga – en annan hittade ingen och drog den dystra slutsatsen: ”The sad but inescapable conclusion that I draw is that war reamains as a routine, typical, and thus in fact normal human activity” (A Westring).”

Annonser

    aktivarum@gmail.com

    Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

    Gör sällskap med 1 382 andra följare

    Arkiv

%d bloggare gillar detta: