Aktivarum

Rörelsen mot maskulinitet – Del 1

oktober 24, 2009
10 kommentarer

Varför är det en givande karriärsväg att smutskasta mäns vanliga sätt att vara men en avskyvärd människosyn att på samma sätt analysera islam?

Redan i förra inlägget påpekade jag att den retorik och ovetenskaplighet Åkesson använde var vanlig i andra sammanhang. Här kommer jag att gå in i detalj på hur den ser ut och analysera ”mansforskaren” Jackson Katz budskap. Kom ihåg att Katz inte ses som extremist utan utbildat personalen vid svenska myndigheter. Jag tänkte ursprungligen lägga ner mer tid på detta men jag tror det är bättre att denna publiceras nu medan folk kommer ihåg hur Åkessons artikel såg ut. Materialet som bedöms är en dokumentär som heter ”Tough Guise”

Redan vid inledningen manipuleras vi med ljud från minoritetsexempel som antyds vara representativa för ämnet. Därefter visas snett selekterade sekvenser från actionfilmer varefter man klipper in riktiga filmer av dömda brottslingar som leds bort. Sedan får vi lika snett urvalda sekvenser från elitidrotten och därefter lika snett selekterade sekvenser från talkshower i underhållningsmedia. Därefter mer actionfilm, och mer idrott och givetvis också snett urval från våldsamma dataspel.

Vilket bevisvärde anser vi denna sorts film skulle ha om det var en annan grupps kultur som utmålades som ett ”problem”?

För Sverigedemokraterna att skapa en likadan film som visar våldsamma muslimska terrorister i actionfilmer, klipper till nyhetsfilmade riktiga terroristdåd, skrämmer oss med några snett representativa sekvenser av radikala böneutropare etc skulle vara tämligen enkelt. Retorik är inte begränsad till det man skriver och säger. Det är hela framställningen. En av de viktigaste saker i en övertygande framställning är inledningen. Så tänk på vad ni fått se/veta redan en och en halv minut in i programmet och innan Katz sagt ett ord.

Det första Katz säger om sekvensen av Oz ”det representerar inte bara ett klassiskt ögonblick i amerikansk filmhistoria det gav oss även en metafor för ett nytt sätt att se på maskulinitet

Problemet är att detta är en lögn. Det finns ingen koppling mellan maskulinitet och det urval som Katz gjorde förutom den uppenbara kopplingen. Att det var vad han valde att prioritera.

Just detta blir ännu mer uppenbart när vi tittar på Åkessons analys av islam. Vad gör några snett urvalda sekvenser mer representativa än andra sekvenser som en annan person hade valt som mer prioriterade? Svaret är uppenbart. Om du slumpmässigt spelar in tre sekunder av Will Smiths Bad Boys två hundra gånger hur stor del av dessa tre sekunder långa sekvenser visar vad Katz visade? Och om vi visar muslimska terrorister från Chuck Norris Delta Force istället utan sammanhang vad lär vi oss då?

Vi lär oss att när urvalet inte är representativt säger slutsatserna ingenting om den verklighet vi påstår oss uttala oss om.

Katz fortsätter beskriva sitt sätt att se maskulinitet ”A pose, An act” Min personliga reaktion: Lustigt, jag skulle säga att medan beskrivningen av urvalet stämmer så är påståendet att vad han beskriver skulle vara det maskulina just en akt av teater från honom. Det utmärkande för det maskulina är varken våld eller frånvaron av våld utan att NÄR våld är ok och inte ok. Vilket framgår tydligt av de filmer Katz tagit sekvenser från men inte om man bara ser sekvenserna på rad.

Katz upprepar sin prioritering vid 3.20. (Jag vet det går långsamt i början men kom ihåg att inledningen är viktig och bygger ethos – trovärdighet) Han säger ordagrant så här:

”This mask can take many forms, but one thats really important to look at in our culture at the millenium is what I call ”the tough guise”

Givetvis så säger inte Katz det rakt ut men självklart är orsaken detta är viktigt för att han väljer att göra det viktigt. Det kunde lika gärna stått ”one that I think is really important to look at”  Med skillnaden att då hade motivering krävts. Nu spelar Katz just ”An act” där han låtsas att prioriteringen gjordes över huvudet på oss. Det är viktigt men det är såklart inte hans fel det är viktigt eller hur? Kom ihåg hur Åkesson beskriver islam i Aftonbladet:

”att ett tiotal muslimska terrororganisationer skulle komma att etablera sig i Sverige, att ledande muslimska företrädare skulle framföra krav på införandet av sharialagar i Sverige”

Jovisst, Åkesson tycker dessa aspekter av islam är de viktiga, Katz tycker de aspekter ni ser av manlighet är de viktiga. En annan person med en annan utbildning och ett annat politiskt syfte skulle tycka andra saker var mycket viktigare. Men den stora frågan ställs inte. Varför tycker Åkesson just dessa saker är Islam och varför tycker Katz just dessa saker är manlighet?

Åter kommer jag att sätta fokus på hur det sneda urvalet som bevisning och hur detta inte alls är något som bara Åkesson sysslar med utan tvärtom är Åkesson mer ett barn av sin tid. Katz var långt före Åkesson med metodiken att hävda kulturen är problemet. Fast Katz attackerade såklart en mindre exotisk kultur.

Katz fortsätter att koppla manlighet till följande saker: ”emphasis on physical toughness, strenghth, and gaining respect and admiration from others through violence

Observera att det fortfarande är Katz själv som lade denna ”emphasis” det är ju ingen magisk överhet som bestämt detta är var fokus skall sättas när vi diskuterar män och manlighet utan det är personer som Katz själva som bestämt detta urval. Det är likadant med newsmills artiklar på ämnet, alla använder de samma metodik: Först gör de sitt eget maskulina urval till det viktiga, sedan hänvisar de till hur detta urval är något dåligt.

Inom retoriken kallas detta för en halmgubbe. Inom statistiken är det snett urval. Dvs Katz väljer att göra de våldsamma männen representativa för män generellt.Fast Katz tycker såklart inte så. Han säger det är ”The dominant culture” som definierat detta fokus som manlighet? Dvs ”det är inte mitt fel, jag är bara stackars samhällsforskare” Men vilka är då den dominanta kulturen?

Det svarar inte samhällsforskarna inom genus/maskuliniteter på. Anledningen till detta kan vi möjligen hitta inom samhällsvetenskapen och journalistiken. Den som läst endera vet att dessa ämnen inte bara speglar samhällsutvecklingen utan aktivt styr och påverkar den. Dvs när Katz säger att det viktiga att se på när man tittar på män är två sekunder av en våldsam scen i dödligt vapen gör han det också via val/prioritering mer viktigt.

Ingen ifrågsätter detta urval. Inte förrän exakt samma metodik användes på islam

Syns möjligen parallellerna till Åkessons islamkritiska text om vi byter ut våldsamma män mot radikala religösa och män generellt mot muslimer?


    aktivarum@gmail.com

    Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

    Gör sällskap med 1 384 andra följare

    Arkiv

%d bloggare gillar detta: