Aktivarum

Mansfrågerörelsens personligheter: Warren Farrell

augusti 14, 2010
9 kommentarer

Som vi förklarat tidigare så är mansfrågor inte något någon håller på att starta, utan något som funnits länge. En av de första att inse detta var Warren Farrell.

Phd Political Science Warren Farrell är mest känd för sin bok The Myth of Male Power (1994). I denna så kritiserar han påståendet att män har makt. Han påtalar att det bara är några individer som har makt medan de flesta inte har det.

Han påpekar även att riktig makt handlar om möjlighet att kunna göra det man vill göra medan många som beskrivs som mäktiga bara är fast i ekorrhjulet på en högre nivå och är allt annat än fria att göra vad de vill.

The Myth of Male Power är dock långtifrån hans första bok. Warren Farrell började sin bana i den feministiska kvinnorörelsen. Han är mycket stolt över sin bakgrund där och betraktar sitt engagemang i mansfrågor som en logisk fortsättning av det jämställdhetsarbete han gjorde i kvinnorörelsen. Som feminist skrev han boken The Liberated Man (1974) och satt i styrelsen för New York avdelningen av N.O.W.

Från feminist i kvinnorörelsen till den första riktiga förespråkaren av en mansfrågerörelse.

Mellan 70-talet och 80-talet skedde en mängd negativa saker inom den feministiska rörelsen vilket ledde till att Warren Farrell lämnade kvinnorörelsen och skrev boken Why Men Are the Way they Are (1988) där han lade fram teorin män blir som de blir till stor del för att det är sådana män som kvinnors handlingar och levnadsval favoriserar. Han berättade att feminister skuldbelägger män till stor del för att de är duktiga på exakt vad kvinnor attraheras till.

Att säga denna bok gjorde honom impopulär inom kvinnorörelsen vore en grov underdrift. Samma sekund som Warren Farrell började förespråka att man lyssnade på kvinnor och män, inte bara på kvinnor så slutade erbjudanden att komma in. Därmed blev sanningen i teorin helt uppenbar. Så fort mannen utövar riktig makt (följer sin vilja) så straffas han ekonomiskt. Att hans nästa bok hette The Myth of Male Power är nog ingen tillfällighet för han hade själv tappat avsevärd mängd makt vid det laget.

Men han hade samtidigt gjort vad vi som samhälle brukar beskriva som det allra viktigaste. Han hade som feminist lärt kvinnor följa sitt hjärta. Nu hade han som man levt som han lärde.

Skillnaden är att när kvinnor gör karriär inom feminismen och följer sitt hjärta så belönas de. De får pengar, de får TV-erbjudande och blir kändisar. Farrell däremot var som feminist belönad. Han fick TV-erbjudanden och pengar. När han dock följde sitt hjärta och förespråkade man inte bara lyssnade på kvinnor utan även på män så blev han bestraffad, mindre pengar, mindre TV-erbjudanden och tappade stjärnstatus.

En svagare man hade i den situationen gjort en pudel, avbön, slutat skriva om män och återvänt till det som funkade karriärsmässigt. Enbart det faktum att Warren Farrell inte gjorde detta säger någonting om hans enorma integritet och karaktär. På sitt sätt är Farrells ideologiska vändning en triumf för den vetenskapliga metodens och ett gigantiskt argument mot paradigmtänkandet inom akademin.

Att göra Warren Farrell rättvisa i ett enda blogginlägg är en omöjlighet. Syftet med detta inlägg är att göra personer som inte är insatta nyfikna på vem han är.

Ett annat syfte är att ge bakgrunden till skapandet av Mansfrågerörelsen i Sverige som vi berättat om i tidigare inlägg här på Aktivarum. Denna form av kunskap valde jag att kalla manlighetslära numera ändrat till Mansfrågor (fritt översatt från male studies). Intressant och aktuellt i sammanhanget är att Pelle Billing nyligen träffade Warren Farrell i USA. Om detta berättar Billing:

”Jag fick flera bra tips hur jag kan utveckla mitt eget arbete och även lite förhandsinfo om vad han jobbar på för olika projekt i nuläget. Vi kom överens om att målsättningen är att Warren och jag en dag ska kunna göra en gemensam turné runt Sverige och föreläsa”

Här är ett filmklipp där Warren Farrell intervjuas angående skapandet av en mansförening på ett College-campus.

Observera att den manliga ABCNews journalisten anmärker på sin egen dubbelmoral. Lägg även märke till hur de tillfrågade kvinnornas reaktioner är rent ideologiska. Warren Farrell har sagt att (feministisk) ideologi är för kvinnor var macho är för män. Warren Farrell påpekar att män aldrig fått fråga sig själva vad de vill bli.

Som svar på kritiken att män har makten och pengarna har Warren Farrell sagt att det finns mer resurser till ”save the whales” än det finns till ”save the males”. Vilket man kan ha åtanke när man läser inlägg som den hotade mannen. Ett jätteproblem, men var är massmedias stora rubriker? Svaret är enkelt, massmedia är där pengarna finns. Män berövas sina barn och massmedia bryr sig inte. Att resurser läggs på män är en fantasi.


Manlighetslära och jämställdhet i krig del 2

april 16, 2010
7 kommentarer

Analysen av filmen som handlar om jämställdhet i krig fortsätter med kommentarer av de två sista delarna.

Här hittar ni Manlighetslära och jämställdhet i krig del 1. Nu skall vi se klart på de övriga delarna.

I del två påtalas det absurda i att man år 2004 skapade monument för djur och kvinnor som deltog i världskrigen. Detta eftersom de förminskar mäns uppoffring. En ”territorial army advert” ger kvinnor en stor roll i striderna trots den obestridliga statistiken. Medialögnen är här helt uppenbar då ingen kan delta i stridssituationer utan att i hög grad dödas.

Evolutionspsykologen Oliver Curry vid London School of Economics påtalar dessutom att med en liten minoritet kvinnor i stridande förband ökar riskerna för de manliga soldaterna. Dvs kvinnorna är inte där för att vara till hjälp för de är helt enkelt inte till någon hjälp.

En tidningsartikel proklamerar stolt ”Girl Power” med en bild av tre uniformerade kvinnliga soldater. Budskapet från mediaeliten är att de minsann gör ett bra jobb.

Detta är sant, de kvinnliga soldaterna gör ett bra jobb, poängen är att de inte har ett lika svårt jobb som de manliga soldaterna att göra. Det finns ingen jämställdhet där. Männen kommer inte hem i kistor för att kvinnorna är bättre soldater. Männen kommer hem i kistor för kvinnorna gör inte de jobben i lika hög grad. Samt för att de skyddas av män när de gör dem.

Som jag påtalade tidigare. Varje man är en potentiell beskyddare av kvinnor. Men hur vill mediaeliten beskriva män i allmänhet? Jo som hot mot kvinnor eller helst inte alls eftersom mediaeliten kräver exceptionella män som Tiger Woods för att överhuvudtaget bry sig.

Den tredje och sista delen påtalar hur absurt det är med kvinnor inkvoterade i militären. Vissa kvinnor var varken starka nog att resa tälten eller osäkra en kulspruta (M-60). Observera att många män heller inte är starka nog att göra detta men de männen får heller inte jobba där.

Vidare påtalas fenomenet med vita fjädrar som gavs till män som tecken på feghet. Att kalla män fega är i sig en absurditet då definitionen avslöjar den motsats som ingen i mediaeliten skulle ha ryggrad nog att säga högt. Om någon är rädd eller feg så är det med få undantag eliten själva och de grupper de promotar.

Den stora frågan handlar inte om abuse of women, den stora frågan handlar om varför det är den enda abuse våra eliter överhuvudtaget bryr sig om.

Jämställdhet? Ingenting i mediaelitens, politiska elitens eller akademiska elitens agerande tyder på att de överhuvudtaget vill ha jämställdhet i ordets konkreta bemärkelse. Tvärtom så kan vi konstatera att medan samhällseliten fört krig mot män har vi nu fler eliter som vill kriga mot män och förkasta mäns bidrag.

Uppdatering: Typiskt exempel på dessa eliter är feministen Lars Einar Engström som verkar bygga hela sitt liv på nedvärdering och smutskastning av män. Och soldater är ju män, sålunda är det fritt fram att smutskasta och håna dem i aftonbladet. Kalla dem psykopater som individer och monster som grupp. Bortsett från de få kvinnorna såklart.

En annan av eliterna som byggde sitt liv på att smutskasta och nedvärdera mäns samhällsbidrag var feministen Göran Lindberg aka Kapten Klänning numera häktad misstänkt för våldtäkt och koppleri. Projektet NTG Argus hade bilder av dem sida vid sida men när Lindbergs dubbelliv avslöjades så raderade projektet allting från internet.

Jämställdhet innebär inte fler kvinnliga liksäckar i krig, med vilken rätt klagar man på antalet kvinnliga generaler? Avslutningsvis påtalas det löjliga i påståendet att de kvinnor som har diamantringar på fingrarna inte startar krig när krig som Leo DiCaprios ”Blood Diamonds” visar handlar just om resurser och några diamanter finns inte i de länder de kvinnorna bor i.

En av de få filmer som påtalar detta är ”I m through with white girls” från 2007. observera likheten med titeln och fenomenet vita män som gifter sig med asiatiskor.

Men denna film handlar alltså om svarta män och i klippet kommenteras det absurda påståendet ”a diamond is a girls best friend” pluspoäng till den av läsarna som kan hitta källan till påståendet. Vi avslutar med att påpeka att alla filmer och TVserier som spelar på bröllop och diamanter alltså är betydligt mer medskyldiga krig än manligheten.

Män startar inte krig, filmer som Sex And The City The Movie med sin fixering på diamanter och livsstilen som hör till startar krig genom att skapa efterfrågan på något som överhuvudtaget inte kan finnas här utan att man krigar om det i världen.


Manlighetslära och jämställdhet i krig

april 16, 2010
21 kommentarer

Ett påstående som ofta upprepas från politiska, akademiska och mediaeliten idag är att de, dvs vi, landet, samhället, strävar mot jämställdhet.

Vad som sällan diskuteras är att dessa aldrig konkret beskriver vad denna jämställdhet består av. Oavsett om det är media, universitet eller riksdag upprepas jämställdhetsmål ofta. Men vad som diskuteras mindre är att detta mål inte ens existerar i konkreta termer.

Hur kommer det sig? Svaret är enkelt. Eftersom ingenting finns att jämföra med så accepterar folk vad än man påstår som sant. Nu är detta på väg att ändras i och med skapandet av ett akademiskt fält där jämställdhet inte bara är en abstrakt känsla utan där konkreta fakta ställs mot eliternas påståenden att de faktiskt vill ha jämställdhet på riktigt.

Det nya fältet kallas male studies. Viss osäkerhet råder om hur detta skall översättas jag tänkte jag skulle bringa klarhet i denna fråga här.

Den svenska översättningen lyder som rubriken avslöjar

Male Studies = Manlighetslära

Pelle Billing har tidigare gjort översättningen mansvetenskap men jag förespråkar att denna byts ut till manlighetslära av följande tre orsaker. Unikhet: Mansvetenskap kan lätt förväxlas med liknande ord från kritisk genusforskning Trovärdighet: Faktabaserade fält döper sig inte till något som slutar på ordet vetenskap. Översättningsmässigt: Male betyder manlig, inte man.

Det finns flera andra skäl men jag presenterar ovan de tre som är lättast att begripa och hoppas de flesta är med på dem. Det vore onödigt att skriva en uppsats om varför male studies svenska benämning bör vara manlighetslära då det inte finns någon presenterad fördel med att kalla det mansvetenskap men flera uppenbara nackdelar.

Manlighetslära handlar om att lära sig mer om manligheten i världen. Med manlighet avses den manliga befolkningen, inte det abstrakta könsrollsideal som felaktigt fått den benämningen. Ett bra sätt att förstå vad manlighetslära handlar om är att googla det medicinska fältet Andrologi. Manlighetslära är alltså dess motsvarighet inom samhällsvetenskapliga ämnen. På samma sätt som läkare måste lära sig hur en man funkar på samma sätt måste andra fält lära sig hur manligheten funkar istället för att sprida fördomar om den.

Eftersom male studies – manlighetslära knappt existerar på universiteten idag och flera åsikter om manlighet på universiteten i andra fält är djupt fördomsfulla, kränkande och empiriskt falska så kommer den initiala perioden att handla om att samla in fakta utifrån. Det är helt enkelt inte forskarna som är experter på manligheten idag.

Som exempel på det usla arbete som forskningssamhället har gjort hittills på ämnet presenterar jag den film om jämställdhet i krig som Genusnytt uppmärksammat. Filmen ifråga kommer från manwomanmyth som också låg bakom denna film. Jag skulle varna tittarna för starka och obehagliga bilder men jag tror bloggens besökare är smarta nog att inse vad en dokumentär om krig kommer att innehålla.

Den första delen fokuserar på vilka som dödas i krig, hur massmediaeliten beskriver detta offer och det absurda faktum att de få kvinnliga soldater som finns krigar mer mot egna sidan i rättssalar än de krigar mot fienden på slagfältet. Filmklipp från ”Saving Private Ryan” med Tom Hanks och ”A Few Good Men” med Jack Nicholsson illustrerar fenomenet.

Man påtalar även att Indira Patel vid Womens National Commission på fullaste allvar är så okunnig hon tror det är fler kvinnor än män som blir offer för krig. Fast då räknade hon förstås barn som kvinnor för att få upp statistiken. Och eliten låter henne hållas, kvinnor i hennes position kan påstå vad som helst.

Mediaeliten upprepar även mekaniskt frasen ”servicemen and women” men vilka kommer hem i kistor? När männen skall kommenteras används alla tänkbara ord förutom ordet män. Veterans, soldiers, causalities, eller som i ett reportage från en kyrkogård där ”dead” och ”almost a generation of people” påstås vara begravda. Ett liknande klipp avslöjar absurditeten när en intervjuad som svar på könsskillnaden svarar ”13 women are buried here, the rest are men”

Den exakta siffran män säger inte den intervjuade mannen men enligt texten som skaparen av filmen inkluderar är det 3799 män. När intervjuaren framhärdar visar det sig att de 13 kvinnorna ingick i röda korset och mest dödades i olyckor. Detta var kommentaren av första delen, del två och tre kommenteras här. Observera att manlighetslära – male studies nu är ny kategori/Erik

Tillägg: I och med införandet av det nya akademiska fältet manlighetslära – male studies så ändras en mängd saker på bloggen för att göra den mer effektiv. Ändringarna blir främst i kategorier och tags. Under en övergångsperiod använder vi både svenska och engelska begreppen.


    aktivarum@gmail.com

    Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

    Gör som 1 383 andra, prenumerera du med.

    Arkiv

%d bloggare gillar detta: