Aktivarum

MFJ – Män för vilken sorts jämställdhet?

oktober 17, 2012
27 kommentarer

Organisationen Män för jämställdhet (Mfj) har replikerat Pelle Billings inlägg om mansutredningen.

Under rubriken ”En replik på en replik” sprider Män för jämställdhet på sin hemsida den sedvanliga teorin om privillegier, makt och andra ihopljugna påhitt som redan är avhandlade här.

”Män för Jämställdhet anser att det är avgörande att se frågorna om män och jämställdhet i ett helhetsperspektiv.”

Min tolkning: Vad Mfj menar med ”helhetsperspektiv” är att man varken kan eller får ha någon åsikt om män och kvinnor som inte feminister godkänt utifrån hittepå-genusteorin om makt.

För att skydda denna tramsteori har man skapat ad-hoc argumentet ”Patriarkatet skadar män också”

Med andra ord för att kunna hävda genusnormer ger män fördelar måste man kunna bortförklara mäns nackdelar inom samma hittepåsystem som svensk genusforskning fantiserade fram 1990.

”Samma sociala normer som skapar makt och privilegier för män bidrar också till den utsatthet som en del män erfar.”

Här ser vi tydligt att Mfj är en misandrisk organisation. De är inbillar sig man kan applicera två helt olika synsätt på det manliga könet beroende på vilket behov som skall uppfyllas.

Privilegier sprids alltså magiskt till alla män men nackdelar begränsar sig till de män som drabbas?

”Precis som Linn Sandberg m.fl. skriver på Brännpunkt (20121001) har jämställdhetspolitiken länge uppmärksammat män, både som kollektiv och som individer.”

Med andra ord – problemet enligt Mfj är inte att genusforskare vägrat att lyssna på män – problemet enligt Mfj är att män varit för korkade för att begripa deras eget bästa är ”tig och lyd”?

”Forskning om män och maskuliniteter är kritisk mot maskulinitetsnormer, men inte kritisk mot män i sig, som Pelle Billing tror.

Genusfolk tycks tro det där blir sant bara för att de säger det. Ta exempelvis kritik mot islam. Vilka håller med om att man kan kritisera islam utan att muslimer blir utsatta och förbannade?

Faktum är att det inte ens går att kritisera människors normer utan att kritisera människorna.

”Samhälleliga strukturer skapas och reproduceras av konkret handlande enskilda individer. Strukturella förhållanden är inga organiska fenomen som saknar koppling till enskilda individers handlingar” – Professor Bo Rothstein.

Med andra ord: Kritik av strukturella förhållanden ÄR kritik av konkret handlande individer. Åtskillnaden som genusforskare gör är – som så mycket annat de kommer med – helt påhittad.

”Politiker och myndigheter är generellt intresserade av att involvera alla människor i arbetet för jämställdhet.”

Då kommer vi till inläggets rubrik: Vilken sorts jämställdhet då? I sin bok ”Mansförbjudet” konstaterar Pär Ström politiker och myndigheter diskriminerar män. Är det jämställdhet?

Själv konstaterar jag att flera ledande genussforskare är öppet negativa mot det manliga könet.

Jeff Hearn utmålar män ”the gender of opression” Tiina Rosenberg har skriker ”jag är kvinna, du är man och därför håller du käften” Sedan har vi Robert Connell som bytte kön till kvinna.

Män, som grupp, har fler privilegier i dagens svenska samhälle än gruppen kvinnor.”

Grupper varken har eller kan ha privilegier. Precis som en del män har manliga nackdelar så har en del män manliga fördelar. Antalet fördelar och nackdelar är helt oviktiga för resonemanget.

Det enda viktiga för resonemanget är vilka konkreta effekter som kan bli vetenskapligt bevisade.

När dessa konkreta effekter är bevisade återstår att åtgärda dem. Det är dock inte vad Mfj sysslar med. Vad de vill göra är försöka förklara dessa nackdelar utifrån teorin om könsmaktsordningen.

”Då krävs ett helhetsperspektiv utifrån kunskapen om hur mäns maktställning i samhället påverkar både kvinnor och män.Det är viktigt att utredningen tar vara på den kunskap som utvecklats av forskare på området kritiska studier av maskuliniteter”

Med andra ord när en man drabbas av diskriminering så vill inte Mfj åtgärda diskrimineringen. De vill ge ursäkter på diskrimineringen som stämmer med egna teorin om makt och genusordning.

Om en man blir misshandlad av sin fru och polisen skrattar åt honom när han anmäler detta…

Jämställdismen vill då lobba för regler som tvingar poliser att hjälpa alla våldsutsatta personer, oavsett offretas kön. Vad genusfolket däremot vill är gå ut i media med ursäkter i stil med denna:

”Så länge vi lever i ett patriarkat där männen faktiskt har makten och företrädet så kommer det att vara så här.”

Helt felaktigt! Allt vi behöver göra är införa regler som gör det åtalbart för personer avlönade via skattekassan att – oavsett kön – diskriminera pga kön. Fattar man inte det har man noll trovärdighet.

Jag har sagt det tidigare och säger det igen:  Mansfrågeforskningen behöver inte genusfolk.

Genusvetenskapen företräder inget av könen Del 1 (Maktfrågor) Del 2 (Misandri) Vi behöver människor positiva till det manliga könet. Inte ännu fler överskattade glorifierade ”kritiker”

Genusforskning och Mansfrågor är inte samma sak Del 1 (Male Studies) Del 2 (Mansforskare) Del 3  (Mansfrågeforskning på riktigt) Se även Pelle Billings Bok ”Jämställdhetsbluffen” (Recension)

Genusnytt: Pär Ström frågar om Mansförbjudet ingår i mäns privilegier.

Pelle Billing: Kvinnors medellivslängd är fortfarande fyra år längre än mäns.


Rörelsen mot maskulinitet – del 4

december 20, 2009
2 kommentarer

Hur många människor i Sverige är det som anser sig vara mot jämställdhet? Det borde man fråga organisationen ”Män för jämställdhet” MFJ

De allra flesta människor vet redan vad jämställdhet är. Det betyder inte de håller med MFJs påståenden, det betyder de flesta människor har större rätt att säga vad jämställdhet är än organisationer som MFJ, vars tolkningsrätt är en ett rent påhitt som sannolikt handlar mer om egna medlemmars maktbehov. Detta medan de flesta människors rätt att tolka kommer från det faktum att jämställdhet är en politisk fråga. MFJ är inte ett politiskt parti och är sålunda heller inte mer representativa för jämställdhet än exempelvis Sigtuna fotboll är representativa för fotboll.

Det säger givetvis sig själv att en fotbollsklubb inte kan hitta på egna regler för fotboll och sedan utbilda FIFA i hur fotboll skall spelas. Detta är utmärkande för organisationer som hävdar sig vara positiva till vad som är politiska tolkningsfrågor. Deras önskemål att berätta för oss andra vad den rätta tolkningen skall vara missar det grundläggande faktum att om tolkningen är politiskt är det helt irrelevant vad forskningen tycker. Det är som att kalla det forskning att vilja gå med i Nato. Det är (så länge Sverige vill kalla sig en demokrati) en politisk fråga, inte en akademisk.

Följande kan läsas i ideplattformen på deras hemsida. ”Vi inordnas alla i en hierarkisk ordning baserad på kön – könsmaktsordningen.”

Det finns ett grundläggande fel med detta påstående. Makt är nämligen inte bara formell makt, som framför allt personer som Karl Marx ansåg var det viktiga att prata om. Makt är allting som kan påverka andra människor i en viss situation. Av naturliga skäl kan ingen levande människa ha koll på precis alla saker som kan påverka andra människor i alla specifika situationer. Den ”maktordning” som MFJ hänvisar till är alltså per definition omöjlig att påvisa och kan bara ha politisk grund där man bara tar med de faktorer man vill ha med, inte alla saker som kan påverka (som skulle vara ett krav för ett vetenskapligt resonemang) De fortsätter sedan med påståendet:

”Jämställdhet är en process – snarare än ett slutmål – som bland annat innebär följande.”

Målet är alltså inte jämställdhet, jämställdhet är enligt dem ett medel för att nå målet. Vad är då målet?

”Män för Jämställdhets vision är ett samhälle fritt från alla former av våld, förtryck och orättvisor.”

Vilket såklart låter fint – i uppskattningsvis fem sekunder – den tid det tar normalintelligenta människor att ställa frågan hur ett sådant samhälle skulle se ut i praktiken och inse att de inte har en aning om det eftersom visionen bara säger vad MFJ inte vill ha, inte vad de faktiskt vill ha. En av mina föreläsare pratade med klassen om värderingar. En av tjejerna i klassen sade då ”rättvisa” han påpekade rättvisa inte är någon värdering utan en floskel som kan betyda vad som helst.

En annan kul sak man kan läsa hos dem är: ”Mot trycket på flickor – och pojkar”

Det är som att lyssna på George Bush när han pratar om kriget mot terrorismen. Det kunde inte bli mer idiotiskt om de så fick betalt. Man kan givetvis inte föra krig mot ”terrorism” eller bekämpa ”tryck” eftersom de är metoder. Man kan inte bekämpa metoder, det är människor man måste bekämpa.

Därmed kvarstår frågan, denna organisation, vad handlar det egentligen om efter all denna luddiga retorik?

Svaret ges längst ner på sidan.  Där står nämligen svart på vitt vad deras verksamhet handlar om, där finns även förklaringen till varför deras texter är så enormt luddiga och intetsägande.

”Initiativet till Män för Jämställdhets ursprung – Manliga nätverket – togs av männen i Rädda Barnens styrelse 1993 och var en reaktion mot våld och övergrepp utförda av män.”

Jag har märkt det är mycket vanligt att personer som arbetar med elände blir ideologiska teoretiker. De vill så gärna tro på en övergripande världsförklaring, sannolikt mestadels som terapi för dem själva för att orka med omvärldens elände. På samma sätt som det sägs de flesta soldater är religiösa så verkar många personer i vårdande yrken vara politiska teoretiker som sväljer vad än för nonsensteori som kan ge dem själalindring. Man kan ex läsa:

 

”Långt ifrån alla män begår våld och övergrepp, samtidigt är det nästan bara män som står för våld och övergrepp.”

Tror MFJ det här sättet att beskriva saker är en ny tanke så har de grundligt fel. I femtiotalets USA var det nästan alltid svarta som ansågs stå för våld och övergrepp. Det innebar givetvis inte att vita inte begick våld och övergrepp, det innebar bara att man inte ansåg övergrepp som vita begick egentligen var övergrepp. Man blev helt enkelt blind för allt som inte bekräftade egna teorin.

I det här fallet har vi personer som först arbetade för barn – sedan pga bias i samhället även för mammor – sedan verkar de ha tappat förståndet helt och inbillat sig att vara mot män är samma sak. De skriver själva

”Nu måste männen själva göra något åt det manliga våldet”

För det första är våld inte något manligt. För det andra så har man precis som Katz gjort falska associationer inte bara mellan manlighet och våldsamhet utan även mellan våld och kriminalitet. För det tredje så är att utbilda personer som inte ens brukar våld inte att göra något åt våldet. Det är tvärtom att sluta göra något åt våldet för att man inte längre klarar av våldets faktiska verklighet.

Om män för jämställdhet menade allvar med att vilja göra något åt våldsbrott hade de sålunda jobbat som poliser idag. Det är de som är männen och kvinnorna som faktiskt gör något åt våldet. Organisationer som MFJ däremot har i våldsdebatten samma funktion som Sverigedemokraterna. De letar något att ge skulden.. Egentligen någon att ge skulden men när man anklagar någon i vårt nuvarande samhälle så måste man ha bevis. Det kanske är en del av deras s.k. vision att slippa den detaljen i framtiden?


    aktivarum@gmail.com

    Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

    Gör sällskap med 1 384 andra följare

    Arkiv

%d bloggare gillar detta: