Aktivarum

Dags för lite fakta om könsfördelning

april 4, 2010
Kommentera

Om man tar gruppen män och gruppen kvinnor jämför status och utgår från biologins förutsättningar vad händer?

Den som diskuterat ämnet med mig vet redan hur mitt svar ser ut. Om vi rangordnade män och kvinnor på en skala mellan 1-10 skulle det vara fler män som vara högt och lågt på skalan och fler kvinnor i mitten. Sålunda skulle män verka gynnade om man bara jämförde på höga positioner exempelvis vem som sitter i styrelser.

Nu rapporterar Pär Ström om ett inlägg på Yakida om en DN-artikel där man redan 2003 hade undersökt hur könen fördelar sig över yrken som har högstatus, mellanstatus och lågstatus. Lars Hansen, Pal Orban och Lennart Svensson valde ut 100 yrken för studien. Hur såg då resultatet ut?

”Av de trettiotre yrkena med hög status dominerar kvinnorna i fem, och i tolv andra yrken är kvinnornas andel relativt hög.”

”Ett överraskande resultat är att i de flesta yrken med mellanstatus dominerar kvinnor. Av de trettiotre yrken som ingår i undersökningen dominerar kvinnor i nitton.”

”Det visar sig då att i tjugo av de trettiotvå yrkena med låg status dominerar män, och endast i tolv av dem dominerar kvinnor.”

Så ni som redan hört mig eller nån annan insatt säga att det är män och inte kvinnor som dominerar lågstatus medan kvinnor dominerar mellanpositioner.

Det har alltså redan gjorts studier som visar just detta. Observera att själva tyckte de att det var överraskande kvinnor dominerar i mellanstatus medan det är ur tillgängliga data ett högst väntat resultat.


    aktivarum@gmail.com

    Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

    Gör som 1 383 andra, prenumerera du med.

    Arkiv

%d bloggare gillar detta: