Aktivarum

Social Perception and Social Reality – En vetenskaplig smocka mot den politiska besattheten av stereotyper

februari 20, 2012
82 kommentarer

Preview: Stereotyper är mycket mindre viktiga än vad socialvetenskapen hittills trott/påstått. 

Dagens inlägg presenterar den kommande för genusdebatten ytterst viktiga boken ”Social Perception and Social reality – Why Accuracy Dominates Bias and Self-Fulfilling Prophecy av Lee Jussim. Boken finns inte i affärerna ännu så vi får nöja oss med förhands-kommentarer som dessa:

”Social psychologists delight in showing us our biases and how these lead us astray in perceiving individuals and groups. Lee Jussim shows that in fact our biases are small, and our social perceptions largely accurate. He does this in the voice of the guy next door, amazed that the kings of social psychology are wearing no clothes.” — Clark McCauley (med i originaltrion)

”Are stereotypes often accurate? It’s an empirical question, not a moral one, and Lee Jussim is one of the very few scientists who have the guts to treat it as such. — ” Jonathan Haidt

”Lee Jussim poses fundamental and long ignored questions about the relative balance of data-driven versus theory-driven information processing in social judgment. Moreover, he is coming up with answers that just might require rewriting big sections of social psychology textbooks. –” Philip Tetlock

”Much of the traditional psychological emphasis on the pervasiveness of bias and self-fulfilling prophecies is distorted, oversold, and overblown” — Lee Jussim (författare och med i originaltrion)

Vem är då denna Jussim och vad är det för Originaltrio som omnämns? Låt mig påminna om ett inlägg jag skrev för ett och ett halvt år sedan med rubriken ”Kriget mot stereotyper i klassrummet”. Där kritiserade jag företaget ”New Demographic” som hävdar sig arbeta med träning i antirasism.

Jag ifrågasatte deras påståenden och metoder på basis av forskning som genomfördes 1995 på Stereotype Accuracy. 

Forskartrion som stod för denna forskning på Stereotype Accuracy bestod av Lee J. Jussim, Clark R. McCauley, och Yueh-Ting Lee. De upptäckte dock att detta var en politisk hotspot. Det var inte resultaten som diskuterades, istället var det motiven och behoven som kritiserades.

But don’t we already know that stereotypes are inaccurate, exaggerated, resistant to change, ethnocentric, and harmful? Aren’t only racists and sexists interested in stereotype accuracy?

Denna typ av frågor var vad som forskarna fick lägga tiden på att besvara. Ingen ville veta vad de upptäckte, folk ville stoppa forskningen. Här uppstår en paradox. Om de var så säkra på att forskning visade stereotyper ger felaktig bild av världen varför lät de inte forskarna undersöka saken? Svaret är rätt uppenbart!

Kritikerna visste inte var forskningen skulle visa och de ville inte veta det heller! 

Forskartrion lät sig dock inte avskräckas av de politiska dimensionerna utan besvarade kritiken.

”Our answers are yes (a book on accuracy and inaccuracy is sorely needed), no (we do not know that stereotypes are generally inaccurate), and no (racism and sexism have no place in the study of stereotype accuracy) However, these questions highlight an important limitation and bias within the social sciences: The preponderance of scholarly theory and research on stereotypes assumes that they are bad and inaccurate”

Med andra ord: Kritikerna är inte alls säkra på att det är vad forskningen visar utan motsätter sig av moraliska och politiska orsaker. Hade forskningen verkligen visat så klart och tydligt att stereotyper är skadliga och felaktiga så fanns inga som helst behov att vara orolig för vad forskningen skulle visa.

”Social Perception and Social Reality contests the received wisdom in the field of social psychology that suggests that social perception and judgment are generally flawed, biased, and powerfully self-fulfilling.” Lee Jussim

Eller kort sagt, de mest populära socialpsykologiska uttalandena om stereotyper är i sig stereotypa för socialpsykologer men lustigt nog är denna stereotyp inget som kritiker av stereotyper har det minsta problem med. Alltså – det är inte deras egna stereotyper som är problematiska – bara alla andras.

Observera att allt jag sagt här om stereotyper är lika sant för normer och strukturer.

Vad detta i grunden handlar om är om vi har rätten att styra oss själva eller inte. Hela ideologin bakom socialpsykologin (och socialvetenskapen SSSM i allmänhet) har varit att ta ifrån oss rätten att styra oss själva och ge den till byråkrater med argumentet att nej våra svar kan man minsann inte lita på.

”Lee Jussim is the pre-eminent neo-realist in social psychology today. In this book, he makes a compelling and impassioned case for the idea that ordinary people get many of their social perceptions and judgments right, in sharp contrast to the prevalent academic view that they do not.  As much as Jussim’s work is an apologia for the common man and woman, it is an indictment of the fault-finding research program that dominates the field and the textbooks.” – Joachim I. Krueger

Få se nu hur kul socialvetenskapen tycker när vi påpekar hur mycket av vad de själva påstått som är vinklat, felaktigt, falskt, politiskt motiverat och som vi absolut inte kan lita på – Få se hur trevligt det blir för dem när det visas att deras påståenden om stereotyper beror på stereotyper.

Allt som krävdes var tre ärliga personer i ett fält som byggt sitt inflytande på politisk och moralisk makt.

Nej jag pratar inte om genusvetenskapen – men jag kunde lika gärna ha gjort det. Betänk att denna bok är resultatet av forskning som Lee Jussim påbörjade i originaltrion 1995. Det är alltså kulmen av ett arbete som pågått i över 17 år i ett fält som forskar på andras rigiditet men ignorerar sin egen.

”accuracy is one of the largest effects in social psychology (and one of the most pervasively ignored), and that the traditional social psychological depiction of stereotypes as unjustified, exaggerated, irrational, and rigidly resistant to change is itself unjustified, exaggerated, irrational, and rigidly resistant to change.”

Boken ”Social Perception and Social Reality” är som sagt inte tillgänglig för allmänheten ännu men den 1 April planeras den skall dyka upp i affärerna och vända upp och ner på socialvetenskapens trygga tillvaro. Om du frågar mig inte en dag för tidigt! Alltför många jag pratar med tar strukturer för givna.

Ett typiskt exempel på ett ämne där stereotyper tas för givna är Genuspedagogiken.

För er som vill hjälpa Aktivarum växa här kommer tre förslag. (maila gärna egna tips)

1. Möjligheten finns att ge donationer. De bekostar främst (förlorad) arbetstid och böcker att blogga om (Som exempelvis den här ”Social Perception and Social Reality” blir 497 kronor plus frakt som billigast och jag har aldrig lärt mig vissa politikers lösning)

2. Ni kan skriva en kort kommentar om ni har för avsikt att skaffa kommande Aktivarumboken ONE. 

3. Ni kan hjälpa till genom att skapa en blogg (om ni inte redan har en) och länka till Aktivarum-artiklar. Ni kan även adda mig på Facebook. Kort sagt alla saker som syns hjälper till.


Kriget mot stereotyper i klassrummet!

juni 6, 2010
22 kommentarer

I många klassrum får elever idag lära sig att vi styrs av fördomar och stereotyper som är falska och måste bekämpas.

Alla resurser man lägger på detta motiveras på två sätt: Politiskt och vetenskapligt. Dels menar man vi är rasister och att det skall föreställa en form av antirasism. Dels att vi har felaktig information av omvärlden som påstås vara för komplex för vår normala metod. Det implicita budskapet är alltså att eleverna är okunniga rasister som måste bli upplysta och botade. Här är ett exempel på förekomst och metod.

Kortfattat så har enligt ”antirasism-tränarna” ifråga alla personer i hela USA samma två källor på kunskap om asiatiska män och kvinnor. Otroligt nog så var, enligt föredragshållaren, länge alltihop Marko Polos fel. Men på sistone så ligger även ansvar hos Edmund Blackhouses memoarer från 1943… och, så, liksom hamnade allting i popkulturen och effekterna ser vi oturligtvis än idag – eller gör vi?

I vanliga fall skulle jag påpeka den usla vetenskapliga kvaliteten här. Det ges inga som helst belägg för att källorna ifråga är orsaken till effekterna hon pratar om. Hur många var ens läskunniga på Marko Polos tid? Av hennes tal kan man luras att tro dessa böcker sålt bättre än Da Vinci koden. Men det finns otroligt nog ett ännu större fel med hennes ”utbildning” nämligen huruvida hon talar sanning om effekterna öht.

Hennes argument är att vi har falsk information vilket förklarar ett visst beteende. Botemedlet påstås vara att vi upplyses om ”error of our ways” Men tänk om hennes information om det beteendet i sig är mindre riktig och en följd av hennes fördomar. Kan en sådan tavla ens vara möjlig i ett modernt klassrum att en person som hävdar sig bekämpa stereotypa fördomar bygger sitt arbete på fördomar om personerna hon har framför sig?

Det skrämmande svaret är ja!

Redan 1995 så intresserade sig tre forskare för ämnet stereotyper. De heter Lee J. Jussim, Clark R. McCauley, och Yueh-Ting Lee. Tillsammans skrev de avhandlingen: Stereotype Accuracy: Toward appreciating group differences. Jag gissar att de flesta av er inte känner till den för om många kände till denna skulle debatten om vetenskaplig frihet vara högljudd. Hör själv vad författarna säger:

”First, research on any type of accuracy in social perception was all but unthinkable until the 1980s. Theoretically, social psychology has been and continues to be dominated by a focus on social cognition that emphasizes error and bias; research finding evidence of accuracy runs against the theoretical zeitgeist.”

”As Thomas Kuhn might have predicted, this is probably one of the major sources of resistance to accuracy research. Second, the idea that stereotypes may sometimes have some degree of accuracy is apparently anathema to many social scientists and laypeople. Those who document accuracy run the risk of being seen as racists, sexists, or worse.”

Här vill jag påpeka att politisk korrekthet har en svaghet. En politiskt korrekt person tillhör vanligen själv den starka gruppen och blir sålunda en förtryckare om denne säger emot någonting som en medlem av den svaga gruppen säger. Det är sålunda inte förvånande att 2/3 av forskarna här själva tillhör ”svaga grupper” det var nog snarare ett krav. Forskarna bemötte eventuella tveksamheter redan i bokens introduktion

”Is this book necessary? The chapters contained each address issues of  stereotype accuracy and inaccuracy. But don’t we already know that stereotypes are inaccurate, exaggerated, resistant to change, ethnocentric, and harmful? Aren’t only racists and sexists interested in stereotype accuracy?”

”Our answers are yes (a book on accuracy and inaccuracy is sorely needed), no (we do not know that stereotypes are generally inaccurate), and no (racism and sexism have no place in the study of stereotype accuracy)”

”However, these questions highlight an important limitation and bias within the social sciences: The preponderance of scholarly theory and research on stereotypes assumes that they are bad and inaccurate.”

Pelle Billing påpekar i kommentaren angående Nick Clegg att det är oerhört sällan någon toppolitiker tar upp mansfrågor. Sett i ljuset att man inom de akademiska fälten anser sådana frågor skulle baseras på fördomar är det förståeligt dessa frågor saknas. Kvinnofrågor skulle det såklart vara lika illa med men vi har ju inga kvinnofrågor. Bara jämställdhetspolitik och genusfrågor.

En artikel i Associated Content påpekar den absurda dubbelmoral som forskningsfältet har uppvisat. Timothy Sexton påpekar att antagandet att stereotyper är dåliga är ett stereotypt antagande. Den dominerande åsikten är alltså inte att stereotyper är dåliga, bara att andras stereotyper är det.

”The conventional wisdom suggests that there is nothing advantageous or positive to be gained from stereotyping, but recent social theory has inched further away from that, well, stereotypical view.”

Ser man på det sättet är det faktiskt antirasisterna som är fördomsfulla. De tar för givet folk reagerar på ett sätt som inte stöds av vetenskapen. Ibland menar de till och med att deras egna fördomar skall ses som norm för bedömning av alla andra. Så här resonerade företrädare för Centrum mot Rasism i aftonbladet.

”Stig Wallin är ordförande för Centrum mot Rasism. Han reagerade direkt då han såg kampanjaffischerna på tisdagseftermiddagen. – Jag läste dem som ”Nigger + lakrits = sant”. Det var omöjligt att inte se det som en anspelning på rasism, säger han till aftonbladet.se.” ”GB lägger ihop det svarta med namnet Nogger, som associerar till nigger och neger, säger Amina Ek på Centrum mot rasism till Svenska Dagbladet.”

Amina Ek associerar så, Stig Wallin associerar så men det är ju varken Wallin eller Ek som argumentet handlar om. Utan om folk i allmänhet. Mottagarna av budskapet. Ur det perspektivet menar centrum mot rasism fördomsfullt att svarta är oförmögna att se detta på ett annat sätt än Centrum mot rasism själva.

”folkpartisten och riksdagsledamoten Nyamko Sabuni känner sig kränkt som afrosvensk – av Centrum mot rasism.

Kom ihåg inlägget om symboliskt språk, vad som skrevs i avsnitet om kommunikationsteori. Ömsesidigt meningsbyggande. Ansvaret ligger på både sändare och mottagare inte bara på sändaren. Läs även på Tanja Bergkvists blog citatet från Etnologiprofessorn Jonas Frykman, även medförfattare till boken Försvenskningen av Sverige.

”Frykman säger: ”Nutidens skola ska hjälpa varje elev att utvecklas och ”hitta sig själv”, ”bli en bra människa”, att inte vara rasist, inte mobba, inte skämmas utan vara stolt över sin religion, sin klass, sitt kön etc. Ja, det finns ett helt personlighetsutvecklande program som eleven förväntas omfatta efterhand. I fokus står inte kunskaper utan egenskaper.”

Det absurda i sammanhanget är ju att detta inte alls är vad antirasisterna gör. Det av detta som stämmer bäst på deras undervisning är att de struntar i kunskaper. Beträffande de stereotyper de hävdar sig bekämpa struntar de i vetenskapen. Eleverna får lära sig de skall vara fördomsfulla rasister från början och skämmas.

Det rakt motsatta vad man hävdar sig försöka åstadkomma.

Observera att det inte bara är antirasismens krig mot stereotyper detta gäller. Det är lika sant för genuspedagogiken som också bekämpar stereotyper efter socialpsykologin mångåriga bestämmelse/antagande det är dåligt, punkt slut! Där kan man tala om att vara en skam för sin disciplin såväl som för vetenskapen som helhet.

Det skrämmande är att till skillnad från den falska effekten att folk är fulla av felaktiga stereotyper så är den riktiga effekten något som kan påvisas. Hos genusnytt berättas att massmedia kommit fram till att unga kvinnor är den grupp som mår sämst i Stockholm. Så här såg den vetenskapliga metodiken ut.

”I samband med FHE 2006 fick deltagarna skatta sitt eget hälsotillstånd genom att besvara frågan ?Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?? Fem svarsalternativ fanns att välja mellan”

Först så får eleverna undervisning i hur de skall känna och sedan baseras vetenskapen på att be eleverna återberätta vad de undervisats i. En undervisning som enligt en professor i Etnologi fokuserar mer på egenskaper än på kunskaper. Kanske inte så konstigt då den paradox som inlägget om okunnigare människor påvisar? Läs gärna citatet från Amelia Anderdotter hur nyskapande skapar immaterialrätter.

”The scientific evidence is that the primary function of stereotypes is what researchers very prettily call ”the reality function”. That is, stereotypes are useful tools for dealing with the world. Confronted with a snake or a faun, our immediate behavior is determined by generalized beliefs—stereotypes—about snakes and fauns.”

”Stereotypes are, in fact, merely one aspect of the mind’s ability to make generalizations, without which science and mathematics, not to mention much of everyday life, would be impossible. Researcher Clark R. McCauley:”

Jag vill avsluta med en uppmaning till alla som har någonting att göra med dessa undervisningsformer, politiker, journalister, etc. Maila oss på aktivarum@gmail.com om ni vill åtgärda fördomar istället för skapa dem. Till skillnad från dem ni idag anställer så undersöker vi saker istället för att anta saker.


    aktivarum@gmail.com

    Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

    Gör sällskap med 1 383 andra följare

    Arkiv

%d bloggare gillar detta: