Aktivarum

Killing WHO softly? Om massmedias utseendeideal – Aktivarum-Versionen

februari 15, 2012
4 kommentarer

I förra inlägget presenterade jag Jean Kilbournes bild. Här kommer nu analysen Aktivarum-style.

Här hittas Del 1 Kilbourne-VersionenLåt oss börja med hur materialet presenteras kvalitativt. Hon gör en hänvisning till detta som forskning men de exempel hon använder är varken slumpmässigt plockade ur högen eller framtagna som en del av empiriskt representaiva data.

De exempel hon använder verkar snarare handplockade för ”laugh” och ”chock” vilket är ok om man sysslar med ståuppkomedi men ger knappast en vetenskapligt giltig bild av objektet ifråga. Nedanstående video ger på samma sätt knappast en rättvis bild av filmbranchen (Varning! våldsamma scener)

Om vi istället lät en dator slumpa fram scener från dessa filmer skulle ovanstående video se väldigt annorlunda ut.

Jean Kilbourne ger sin film undertiteln ”Advertising´s image of women”. Ingenstans i filmen presenteras dock empiri som styrker att hennes exempel är representativa. Detta är minst sagt problematiskt då hon ironiskt nog själv kritiserar hur annonser visar ej representativa kroppstyper.

Vidare berättar hon att efter 40 år har saker bara blivit värre, ”förbättringen” är att hon inte längre är ensam. Idag finns organisationer, böcket etc. Massor av människor ”arbetar” med dessa frågor. Då kanske det är dags att ställa frågan om de arbetar effektivt eller gör någonting fel?

Om vi får ingen empiri gällande annonserna i sig får vi desto mer empiri gällande branschens storlek.

”Its an over 250 billion a year industry, the average american is exposed to over 3000 ads every day and will spend 2 years of his or her life watching TV commercials”

Påfallande många går och kokar kaffe eller liknande när det blir reklam, de ser inte i närheten av hela reklamfilmen. Vidare när Kilbourne skall beskriva hur branschen funkar så sprider hon i själva verket branschens egen propaganda. Hon citerar till och med tidningen Advertising Age.

Om jag skall skaffa data över genusvetenskapens inflytande så frågar jag inte nationella sekretariatet för genusforskning. Det är deras jobb att överdriva och framställa fältet som oerhört betydelsefullt. På samma sätt är det rena dumheter av Kilbourne att citera branschens propaganda.

Än värre blir det när hon sprider påståenden baserade på vad John Ellis i sin essä kallade ”Bad Theory”

 ”In Bad Theory objectivity is held to be an illusion, all knowledge is socially constructed, diligent scrutiny is superseded by posturing and verbal tricks.”

Stycket kommer från boken Theorys Empire kommenterad här. Det är dock långtifrån den enda beskrivningen av det fenomen (eller regelverk) inom universitetsvärlden som Steven Pinkers kallar ”The Standard Social Science Model” (SSSM) Dvs Standardiserad Socialvetenskap.

“Ads sell more than products, they sell images, they sell concepts of love and sexuality, of success and perhaps most importanly of normalcy”

Fem minuter in i filmen beskriver Jean Kilbourne människan som den passiva mottagaren och reklamen som den aktiva sändaren. Problemet med denna beskrivning är att den är en ideologisk fantasi som har väldigt lite med den faktiska verkligheten att göra.

Evolutionspsykologen Gad Saad (Ovan) kallar denna fantasi för ”The Standard Social Marketing Perspective”

Om ni läst vad jag skrivit tidigare vet ni vad jag tycker om Socialvetenskapen. Vi kan dock inte kritisera den utan att först konkretisera vad vi menar (vi har inte lyxen att skylla allt på luddiga strukturer) Sålunda får Gad Saad först beskriva vad det är som SSSM påstår (postulerar):

”Consumers engage in bad behavior cause they lack information. Teach them and they will behave better”

Enligt Gad Saad ”The Consuming Instinct” är detta en falsk syn på världen. Att tro folk lyder bara man informerar dem hur man vill de skall bete sig är fantasier. Folk följer information som stämmer med evolutionära behov och ignorerar i högre grad information som inte är kongruent med den mänskliga naturen.

”The advertisers are effective to the extent that they provide you with messages that are congruent with your evolved human nature”

Det här är något politiker avskyr att höra för det fråntar dem ursäkten att ta pengar med våld och använda till information.

Elitfeminister är i grunden samma sak som politiker, de vill använda samma metod, det är bara annan information de vill sprida. Det är alltså en mängd betydelsefulla personer vars plånbok riskerar att bli lättare om inte folk tror på Standardiserad Socialvetenskap.

Vad är då reklambranschens syn på saken? Samma sak där! Människor beslutar konsumtion på basis av känslor men rättfärdigar sin konsumtion på basis av logik. Så länge folk anser att det inte är deras fria val vad de köper så har de en logisk ursäkt att göra de evolutionärt gynnsamma valen.

Reklambranschen vill alltså att folk skall tro reklamen görs av superintelligenta genier som styr våra åsikter och värderingar.

När vi anser det inte var vårt fel vi köpte Coca Cola så köper vi nämligen mer Coca Cola. Då är ju inte problemet burken i handen utan strukturerna i samhället och då får vi sådana underbart roliga exempel som World Economic Forum som förespråkar fler kvinnliga chefer men själva styrs av män.

Förr i världen när man ville slippa ansvar för någonting skyllde man på någon annan. Idag har vi haft den absurda utvecklingen att  folk som bevisligen är skyldiga inte ens skyller på nån annan person utan hävdar det var kulturens, samhällets, strukturens etc något inträffade.

Och denna totala okunskap och villighet att svälja nonsens trots att folk är många fler år i skolan idag än förr i tiden.

Det socialvetenskapliga perspektivet är ovetenskapligt svammel. Reklam är inte fri att sälja vad den vill. Om den annonserade produkten inte säljer bättre, varför skulle produktfirman gå tillbaka till reklamfirman? Om produkten inte säljer bra, med vilka pengar skall produktfirman ens köpa mer reklam?

Hur vi än rättfärdigar bortförklarar eller ursäktar oss är faktum att reklamfirman i bästa fall bara kan sätta pistolen i handen på oss. Reklamfirman kan inte få oss att trycka av skottet. Det är helt upp till oss som individer om vi väljer att använda det verktyg som annonsen gett oss.

fortsättning följer… (jag ville ha ut början så ni kan diskutera premisserna)


    aktivarum@gmail.com

    Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

    Gör sällskap med 1 383 andra följare

    Arkiv

%d bloggare gillar detta: