Aktivarum

Mansfrågor och Genusforskning är inte samma sak – Del 2 Jeff Hearn, Mansforskare?

oktober 3, 2012
17 kommentarer

”Genusforskare studerar inte mannens problem – De studerar mannen som problem.”

I första delen av min respons på Svd-artikeln från Fyra genusvetare påpekade jag Mansfrågor är ett forskningsfält som har ingenting med genusforskningens kritiska maskulinitets-studier att göra.

”2005 tillsattes en speciell professur vid Tema Genus i Linköping med inriktning mot forskning om män och som för närvarande innehas av Jeff Hearn.”

Jeff Hearn (en av artikelns författare) skall alltså föreställa en neutral forskare? Tillåt mig gapskratta. Jeff Hearn är en pro-feministisk, neomarxistisk klassforskare.

 “The Gender of Oppression”, a neo-marxistpro-feminist critique of contemporary patriarchy”.

Att liberala Nyanko Sabuni skall lyssna på marxistiska klassforskare måste vara årets skämt!

Låt mig summera vad Gender, Culture & Society säger om Jeff Hearns marxistiska perspektiv på mannen som förtryckande kapitalist och kvinnan som förtryckt proletär.

Hearn argues that sex, childbirth and childwork (i.e. childcare) have “human value” but “no direct exchange value”

– But this is patently, empirically not the case – especially, though not only in the case of sex.

Jeff Hearn, som skall föreställa professsor ger en empiriskt falsk bild av både män och kvinnor. Detta är heller inget misstag utan visar sig rotat i de marxistiska ramar ”forskningen” har som utgångsläge.

”Hearns framework – one which shades all human relationships as essentially conflicts – seems to exclude any possibility of conceptualizing a relationship of cooperation across difference.”

Genusforskning ger mest intryck att vara förklädd pro-kommunism med kvinnan som ny ”arbetare”

Med andra ord: Mäns främsta lojalitet enligt Hearn är till andra män. Familjer förkastas, vänskapsband ignoreras och heteroexuella relationer vill han inte höra talas om överhuvudtaget.

I state the obvious – that almost all humans currently live in systems of patriarchal
power which privilege men and stigmatize, penalize, and oppress women.

Alla fungerande, ekonomiskt välmående samhällssystem förtrycker alltså kvinnor. De enda system som inte förtrycker kvinnor är de som varken utvecklas, producerar eller har ekonomiskt välstånd.

Genusforskning har ingenting med KÖN att göra! Genus = Marxistiska klasskonflikter.

Det intresse klassforskare som Jeff Hearn har av män handlar om behovet efter nya konflikter att leva av efter Sovjets fall. Det är en skamfläck för universitetsvärlden detta får fortsätta.

”In the US there are extremely worrying moves to gender-conscious, more or less anti-feminist, political organising by men, such as the Coalition of Free Men (men’s rights)”

National Coalition for Men är oroande när de åker ut till skolorna och avslöjar feministlögner om partnervåld? Hur trovärdig är en mansforskning som förkastas av mansorganisationer?

Som vi kan läsa i jämställdisten Martins tweet:

Föreställ er att det istället för vita män handlade om personer inom Afroamerican studies.

Då hade vi inte bara haft ”forskare” som förkastades av svartas egna organisationer. De hade dessutom haft en ledande företrädare som genomför hudblekning och bemöts av tystnad.

”solemn concern about the implications of a masculinities expert who, in his sixth decade of life, had the masculinity cut from his body like a malignant tumor.”

Inte nog med det. En artikel hos ”The Spearhead med rubriken ”Men´s studies, a complete Freak show” konstaterar liknande tvivelaktig bakgrund hos mängder av fältets ”storheter”

Där konstateras också i hur hög grad fältet är Robert/Raewyn Connells personliga fanclub.

Observera att ingen ursprungligen brydde sig om de här knäppskallarna. Det var när Dr Stephens annonserade MALE STUDIES som det här gänget dök upp med höga krav på monopolstatus.

”It is admittedly radical in that it is a proposed discipline intended to further scholarly investigation that would actually benefit men and boys without feminist permission or approval.”

Om Nyanko Sabuni och PM Nilsson inte ser det ironiska med att personer som babblar om hur förtryckta de är samtidigt som de ilsket menar att ingenting får ske utan deras tillstånd…

Ja då är denna diskussion meningslös för det vore som om KKK ledde forskning på svarta.

De kommer att komma fram till att det är fel på svarta och ingen kommer att förvånas.

Fortsättning följer…

Genusnytt: Oroande om Nyanko Sabuni

Pelle Billing: Mikrolåns-Kiva inser det finns män.


    aktivarum@gmail.com

    Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

    Gör sällskap med 1 383 andra följare

    Arkiv

%d bloggare gillar detta: