Aktivarum

Hur organiseras en Rättviserörelse för Mansfrågor i Sverige? – Del 1

maj 16, 2012
15 kommentarer

Som ni märkt så har Aktivarum börjat blicka utanför Sverige gällande genusdebatten.

Filosofin bakom detta är att jag inte anser det produktivt att lägga tiden på att uppfinna någonting som redan finns (Jämställdhet 2.0). Enligt mig är det mer effektivt att leta sätt att förbättra saker.

Vad som redan finns på temat är rörelsen MRM (Men´s Rights Movement) och beteckningen MRA (Men´s Rights Advocate) Nedan video ”Men´s issues” är producerad av bloggen/hemsidan Men Are Good.com 

För den oinsatte är detta ett utmärkt sätt att snabbt få ett hum om vad MRA handlar om?

Det märkliga är att vi på papperet skall föreställa ett att världens mest jämställda länder men i praktiken är det bara jämställdhet om man med ”jämställdhet” menar att det finns finansierad hjälp åt kvinnor.

Detta beror på flera saker. Dels att det finns en förställning att rättigheter åt kvinnor (definierade av feminism) – ju skullevara till mäns nytta också och därmed behövs ingen finansiering specifikt för problem män har.

En annan föreställning som finns är att statsapparaten redan skulle företräda män.

Med det synsättet skulle alltså exempelvis uttalat feministiska partier som Socialdemokraterna vara ”manspartier” och sedan skulle kvinnoförbundet S-kvinnorna vara den kvinnliga motsatsen.

Det behövs – enligt förespråkarna – inga mansförbund, partiet är ju ett. Samma sorts personer brukar hävda absurditeter som att vi har en internationell kvinnodag för alla andra dagar skulle tillhöra män.

Vad denna trivilalisering av mansfrågor leder till i längden ser vi i Jared Whites musikvideo ”Those Who Oppose Us”

No More Mr Nice Guy! Så kan budskapet från A Voice for Men (som drivs av Paul Elam) sammanfattas. Det är den argare delen av samma rörelse vars mer dämpade budskap hittas hos National Coalition For Men 

Vilka gästade Tom Leykis på ämnet ”male victims of domestic violence” där de berättade hur feministiska kvinnojourer presenterat falska data för elever på High School.

Vidare så nämns sällan de biologiska orsaker som motiverar dåliga ursäkter att förkasta mansfrågor.

För medan människan ”kan” överkomma sin biologiska programmering som förespråkar okritisk prioritering av kvinnor (Chivalry & Misandry) så visar erfarenheten det bara brukar inträffa i verkligheten…

1. När vi funktionellt måste (ekonomisk politik)

2. När vi verkligen logiskt tänker på det (vetenskap)

Men…. säger vän av ordning. Nu glömmer du väl det historiska förtrycket av kvinnor? Nej, vad jag gör är kommer ihåg att historiskt är har både män och kvinnor varit förtryckta och en liten minoritet gynnade.

När feminismen säger kvinnor varit utsatta för orättvisor historiskt så visst stämmer det.

Men orättvisor jämfört med vilket alternativ?

Problemet är att feminister och genusforskare vanligen är människor specialiserade på att undersöka kvinnors situation. När de sedan menar kvinnor förtryckts så hur vet de hur män hade det?

Vem är specialiserad på mäns situation idag – förutom nystartade Male Studies? Så här kommenterades ämnet av Charlotte vars forskningsområde är Genushistoria. (Obs! Se kommentarsfältet och OwC)

”Fokus på högstatusmän är i svensk forskning en mycket oturlig effekt av att vi helt enkelt har jättedåligt med källor som berättar om vad vanligt folk tänkte och gjorde.”

Detta ser jag som en tänkbar orsak till varför forskning drabbas av felslutet ”The Apex Fallacy”

Jag ifrågasätter inte denna orsak. Jag påpekar effekterna den isf haft: Just för att det är så dåligt med bra källor om vanligt folk så är det heller inte vanliga män som är utgångsläget när mäns situation beskrivs.

Därmed grundas nutida jämställdhet ofta i en  felaktig ”historisk förankring”. En där feminism placeras på ena sidan och påstås representera jämställdhet medan vem än som representerar män hamnar på andra sidan.

Det narrativet är dessutom en självuppfyllande profetia för vad händer när feminism motarbetar MRA?

Kom ihåg att det redan finns statligt finansierad feminism. Det finns inte statligt finansierad MRA. På vilken sida om kampen hamnar feminismen när MRA kritiserar diskriminering av män på samhällsnivå?

Är feminismen samhällets tjänare eller försvarare? MRA motsätter sig hur män behandlas av samhället. Den stora frågan är: På vilken sida av den kampen vill feminismen hamna?

Fortsättning följer… Rättviserörelse för Mansfrågor i Sverige – Del 2

Pelle Billing kommenterar politiskt förslag från KD, Hannah Lemoines inlägg  Genusperspektiv = forskning ledde till 136 kommentarer (flera från undertecknad) och Charlotte vill genuskritiker skall upp till bevis.

Låt mig avslutningsvis citera de två strategier som – enligt misandryforskarna Katherine Young & Paul Nathanson (New Male Studies Vol 1, 2012) – män erbjuds för att hantera dagens situation.

Any man can feel good about himself as an individual even now, after all, by adopting one of two strategies that prevent him from feeling good about himself as a man. The first requires dissociation from other men as a male feminist and thus becoming an honorary woman.

The other strategy, as anyone who watches the news knows by now, requires dissociation from society and thus becoming an antisocial threat to it.”

Kort sagt antingen blir män feminister arga på andra män – eller så blir män arga på samhället. Texten i Jared Whites ”Those Who Oppose Us” (längst ner) såväl som A Voice for Men ger indikationer på det sistnämnda.

Här under hittar ni den fullständiga (ocensurerade) sångtexten till ”Those Who Oppose Us”  (mer…)


    aktivarum@gmail.com

    Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

    Gör sällskap med 1 383 andra följare

    Arkiv

%d bloggare gillar detta: