Aktivarum

Genusfolket vs Jämställdismen! – Del 1 Lagstiftning och sexbrott

september 22, 2012
13 kommentarer

Genusfolket bjuder upp till debatt om Jämställdismen (men glömde bjuda in oppositionen)

I veckan släppte Pär Ström sin bok Mansförbjudet och på måndag släpps Pelle Billings bok Jämställdhetsbluffen. I många sammanhang blir detta Jämställdismens officiella startskott.

”Eftersom den kvinnocentrerade analysen på jämställdhetsområdet varit allenarådande under en så lång period, har den med tiden blivit en allmän sanning. Ordet jämställdhet är i folkmun synonymt med kvinnors rättigheter. ” Jämställdhetsbluffen

Hur ser då Jämställdismens politiska motpart ut? Ord som Feminism och Jämställdhet har fått så vida betydelser att de blivit närmast oanvändbara. Istället används begrepp som Genuseliten.

”Få saker är så larviga som försöken från en liten självutnämnd genuselit att pracka på svenska folket HEN som könsneutralt pronomen.”

Denna benämning har dock problemet att det inte är en som genusfeministerna själva använder.

När de nu använder Genusfolket kan vi lika gärna också göra det. Det är inget perfekt ord (det är inte Jämställdism heller). Däremot är de funktionella ord där det framgår vad man menar.

”Ibland får man som feminist frågan varför vi är så arga på Pär Ström. Varför just han hela tiden utsätts för kritik när hans det enda hans rörelse, ”Jämställdismen”, vill är att män och kvinnor ska vara jämställda?”

På bloggen Genusfolket har Hanna Gustafsson börjat artikelserien ”Vad säger Jämställdismen?Som syfte anger hon att svara på varför feminister är så arga på Pär Ström.

”I ett försök att kasta lite ljus över det kan man titta på vad Jämställdismen faktiskt säger och vilket samhälle de jobbar för”

Här gör Hanna Gustafsson det för genusdebatten oerhört vanliga ”Negativistiska felslutet”

För att kunna bedöma jämställdismen måste vi nämligen ha någonting att jämföra med. FI gjorde samma miss på ett årsmöte: Avskaffa kapitalismen! Ok, vad förespråkar de istället då? Ingen vet!

”Våldtäktslagstiftningen är en stor fråga för Jämställdismen. Läser man Pär Ströms texter är ämnet ett genomgående tema.”

Lagstiftningen är en stor fråga för Jämställdismen. Pär Ström förespråkar Könsneutral Lagstiftning vilket var en av de saker Genusfolkets egen representant Kawa Zolfagary (Vita Kränkta Män) kritiserade i TV-debatten.

Fokusering på våldtäkter och sexbrott är nog betydligt större hos Genusfolket själva.

Hanna Gustafsson började exempelvis serien ”Vad säger jämställdister” med en diskussion om våldtäkter. Vad hon egentligen kommenterar är dock hur jämställdister ifrågasätter feministers åsikter.

”Enligt Pär Ströms synsätt borde de två fallen dömts till våldtäkt, istället för bara det ena. Män ska inte behöva tåla mer. Att att smeka ett könsorgan på någon som sover ses som mildare än att sticka in något i någon som sover”

Det sistnämnda är alltså den feministiska åsikt som blivit ifrågasatt. Män och kvinnor har inte likadana könsorgan. Varför skulle det vara mer ok att fingra på mäns om vi är jämställda?

Vilket svar som ges hänger helt på om man definierar jämställdhet som lika rättigheter mellan könen.

Exempelvis vid ”Sexuella övergrepp mot män i krig” gäller den feministiska jämställdheten inte alls män. Antingen ljuger eller mörkar man antalet offer eller så har man policydokument där män exkluderas.

”The UN Security Council Resolution 1325 in 2000 treats wartime sexual violence as something that only impacts on women and girls”

Observera ”treats” Alltså vad de själva tycker oberoende av fakta. Vad jämställdismen i praktiken säger är att om vi är jämställda så anser vi inte vaginan är det enda fredade könsorganet.

Vill genusfolket förklara hur det är jämställt att sätta vaginan över allt annat får de gärna göra det.

Rent praktiskt är dock den definitionen betydligt närmare de äldre samhällsystem som är besatta vid kvinnans renhet och oskuld. Mäns sexualitet är smutsig så mäns könsorgan är inte lika viktiga.

”Våldtäktslagstiftningen enligt Jämställdismens syn skulle alltså gå tillbaka till en syn på våldtäkt som fokuserade på våld, hot om våld, och penetrationen.”

Det viktiga att komma ihåg här är att jämställdister och genusfolk har två helt olika filosofier om syftet med lagstiftningen vilka i sin tur är grundade i två olika syner på människan.

Det är omöjligt att bedöma ovanstående jämställdismen utan att känna till bägge alternativen.

Jämställdister ser lagar som ett juridiskt redskap för att bestraffa avvikelser hos befolkningen. En tydlig definition av våldtäkt hjälper polisen att med bibehållen rättssäkerhet utföra den uppgiften.

Genusfolk ser lagar som ett normativt redskap för att förmedla rätt attityder till befolkningen. Deras defintion av våldtäkt utgår från  idén om vad vi kan kalla ”den sunda sexuella relationen”

Fortsättning följer (Länk till Del 2 kommer här)

Genusnytt: Vänsterpartiets flumdefinition av Patriarkatet.

Malte On The Roxxx: Feminister har inte längre ”Kvinnor kan” som rättesnöre.

Rockis Månadsbrev: Hälsning till Kawa Zolfagary och Vita Kränkta Män-gänget


    aktivarum@gmail.com

    Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

    Gör sällskap med 1 384 andra följare

    Arkiv

%d bloggare gillar detta: