Aktivarum

Genusfolket vs Jämställdismen! – Del 4 Omvänd radikalfeminism?

oktober 7, 2012
8 kommentarer

Hanna Gustafsson menar den urgamla bataljen mellan könen nu är avgjord men har hon rätt?

Jag fortsätter att kommentera ”Vad säger jämställdister?” . Hanna Gustafsson kritiserar Pär Ströms resonemang kring mäns rumsliga förmåga och menar han varit selektiv i valet av bilforskning

Studien gjordes dock senare om med 2500 personer och kom då fram till ett helt annat resultat, samt att: ”Resultaten verkar slå hål på myten att män har bättre rumsuppfattning än kvinnor.” (länk) Den senare studiens resultat rapporterades däremot inte av Ström.

Det hade varit intressant om den här kritiken stämde men påståendet ”studien gjordes om” är knappast ett korrekt påstående. En liknande studie gjordes men med avgörande skilllnader.

Pär Ströms referens innebar 65 personer på tid fick försöka parkera en Audi S6 på en anvisad plats.

Den forskning Hanna menar Pär Ström inte rapporterade innebar dock man i en månad observerade bilförares beteende i sina egna bilar på ett brittiskt parkeringsföretags 700 parkeringsplatser.

”På det stora hela fick kvinnorna en bättre totalpoäng i studien. De tog längre tid på sig, men parkerade desto bättre än män.”

Med andra ord, kvinnorna i den andra studien fick obegränsat med tid på sig och parkerade då bilen bättre än männen men i första studien där tid var ett kriterium fick männen bättre resultat.

”Kvinnor visade sig vara bättre på att hitta bra utrymmen och att placera bilen rätt innan de ska parkera.”

Men i den första studien fick alla utföra parkeringen på ett och samma ställe så snabbt och bra som möjligt.

Det är sålunda helt missvisande att säga den första studien ”gjordes om”. Tvärtom så poängteras i Metro att kvinnorna var bättre än männen på att hitta bra utrymmen (valde inte samma platser)

”Män var skickligare på att köra rakt in i parkeringsfickor, och körde totalt sett med större självförtroende.”

Här bekräftas till och med resultatet från första studien där parkeringen bedömdes på tid. Vad den andra studien visar är att kvinnor såg till att ha bättre förutsättningar och tog mer tid på sig.

Vad det här exemplet visar desto mer är hur ivrigt massmedia vill hävda kvinnor är bäst på allting.

Rubriken talar sitt tydliga språk. ”Nu är det bevisat – kvinnor bättre på att parkera än män” Man kan spekulera i om Hanna tog för givet artikeln sade vad rubriken påstår den sade.

”Det verkar i Jämställdismen finnas en lätthet att acceptera studier som kommer fram till skillnader mellan könen, gärna biologiskt betingade och inte socialt betingade sådana”

Pär Ström har dock alltid varit tydlig med att jämställdismen tar upp den obelysta halvan av jämställdhetsdebatten. När han tar upp biologiska skillnader är det i rollen som motvikt.

Men till och med en rutinerad journalist som Robert Aschberg begår missen att se Pär Ström som auktoritet.

När Pär Ström nyligen intervjuades i Radio 1 gjordes invändningen att han gör samma sak som feministerna ”fast tvärtom”. Alla tycks glömma feminister stödjer den sedan länge regerande bilden.

”The literature on sex differences in cognitive abilities is filled with inconsistent findings, contradictory theories, and emotional claims that are unsupported by the research. Yet despite all the noise in the data, clear and consistent messages could be heard. There are real and in some cases sizable sex differences with respect to some cognitive abilities.

Socialization practices are undoubtedly important, but there is also good evidence that biological sex differences play a role in establishing and maintaining cognitive sex differences, a conclusion I wasn’t prepared to make when I began reviewing the relevant literature.” – Diane Halpern

Så inledde Steven Pinker sitt anförande i Edge-debatten mot Elisabeth Spelke. Såväl Pinker som Halpern hade under sin utbildning fått lära sig det inte finns några biologiska skillnader.

Det är sålunda knappast så att det pga Pär Ström saknas kunskaper om social och kulturell påverkan.

Det är snarare så att han måste gå tungt på den biologiska sidan pga hur politiker, journalister och akademiker med små undantag stadfäst att könen enbart är sociala konstruktioner.

“Annica, det finns inga skillnader mellan mäns och kvinnors hjärnor!”

“Vad intressant NN, jag skulle gärna vilja ha litteraturreferenserna, eller har du kanske forskat själv?”

“Nej, det har jag inte, men även om det skulle finnas skillnader får vi aldrig säga det!”

“Men NN, detta är ju ett mycket egendomligt uttalande från en professor vid ett universitet, som ska värna om sanningen i forskningen!”

“Ja, ja, det kan tyckas. Men så är det i alla fall, du kan förstöra mycket om du fortsätter!” – Könet sitter i hjärnan

Ovan sekvens kommer från Annica Dahlströms bok men närmast snarlika konversationer hittas i Harald Eias TV-program Hjernevask. Ingen av biologi-förespråkarna gjorde denna sorts uttalanden.

Men flera av förespråkarna för social påverkan sade rätt ut biologiska skillnader var otänkbara.

Pär Ström har aldrig försökt byta ut det sociala perspektivet mot det biologiska men flera förespråkare av det förstnämnda HAR bevisligen försökt avskaffa biologin som argument.

They didnt say everything was biology, on the contrary it was the norwegians who said nothing was about biology

Med andra ord, Pär Ström gör inte samma sak fast tvärtom. För att göra samma måste han först ta makten över högskolor, myndigheter och media för att sedan byta ut det ena mot det andra. Något jämställdismen aldrig förespråkat.

Pär Ström har inte visat biologin är det enda viktiga, han har visat könet inte bara är sociala konstruktioner.

Något det finns all anledning att göra.

Del 1 (Lagstiftning), Del 2 (Könsroller), Del 3 (Könsskillnader)

Genusnytt: Maria Sveland skriver bok om feministkritiker.


Boksläpp av Pelle Billing – Jämställdhetsbluffen

september 24, 2012
Kommentera

Dags för nästa boksläpp, Pelle Billing lyfter mansfrågorna i boken Jämställdhetsbluffen.

I dag släpper Pelle Billing sin bok Jämställdhets-bluffen. Boken handlar om att jämställdhetspolitiken hamnat snett. Mansfrågorna lyser med sin frånvaro. Målet idag är ofta minst 50% kvinnor.

Bokens Baksidetext:

Känner du att det är något som inte stämmer i jämställdhetsdebatten? Har du svårt att få ihop den negativa bilden av män och manlighet med dina egna erfarenheter av vänner och närstående? Pelle Billing är en central röst och en ledande bloggare för de nya tankarna om jämställdhet. I denna bok presenterar han argument och fakta som ger en annorlunda och överraskande bild av jämställdhet.

Några områden som tas upp i boken är:

– 50/50-fördelning: Måste varje arbetsplats ha en jämn könsfördelning för att få kallas jämställd?

– Medfödda könsskillnader: Finns de? Och hur stora är de i så fall?

– Män som förbrukningsvara: Läs om hur framgångsrika kulturer använder manliga uppoffringar som en viktig del i sin framgång.

– Kvinnors ekonomiska framsteg: Fler kvinnor än män utbildar sig och skaffar sig chefspositioner. Hur förändrar det samhället på sikt?

En fullständig recension av boken dyker upp här på Aktivarum inom kort. 

Uppdateras eventuellt under dagen. Tills dess här är min kritik av Vita Kränkta Män (Ovita Kränkta Hen) och här är min senaste kritik av Hen-debatten (en mer lättsam variant här)

För dem som undrar: Artikelserien där jag kommenterar Genusfolket.se kommer att få fler delar i framtiden. Jag har åtminstone två till inlägg jag kan skriva bara om de två Hanna Gustafsson postat.

Genusnytt: Män underrepresenterade i åklagarämbetet

Pelle Billing: Nyanko Sabuni tar upp Mansfrågor

One Way Communicaion: Transkribering, Jämställdhetsminister Nyanko Sabuni


Genusfolket vs Jämställdismen! – Del 2 Manlighet och Kvinnlighet

september 23, 2012
37 kommentarer

Här fortsätter jag att besvara de påståenden Hanna Gustafsson gör om vad ”Jämställdister säger”

Hennes Vad säger jämställdismen Del 2″ handlar om könsrollerna, vilket är problematiskt då könsroller ofta ”är” vad än folk säger de är. Låt mig nu en gång för alla röja undan vissa frågetecken.

”Så en kritik Jämställdismen ofta riktar mot feminismen är att den ständigt attackerar män och manlighet, men aldrig kvinnor och kvinnlighet.”

Ja, förutsatt att manlighet och kvinnlighet stå för det vanliga hos respektive kön. Feminismen anklagas alltså för att associera manliga egenskaper till det negativa och kvinnliga till det positiva.

Hanna Gustafssons misstag är att förväxla typiska egenskaper (ovan) med traditionella beteenden.

Här ser vi problemen med feminismens oförmåga att godta könsskillnader. Genusfolket menar i korthet att om vi beskriver olika egenskaper hos könen leder detta automatiskt till olika beteenden.

”Visserligen anser Ström lite motsägelsefullt också att ”tjejer får hela tiden höra att traditionell kvinnlighet är något dåligt” och ”att män/killar är vinnare”

Det finns ingen motsägelse alls. Vad genusfolket säger är att mäns egenskaper är något negativt. Män är ”vinnare i samhället” genom fusk där de tränat upp kvinnor att motarbeta sitt eget kön.

Vad feministerna förespråkar är att samhället ”tränar om” män OCH kvinnor – fast på olika sätt:

Beträffande männen är målet att deras egenskaper skall ändras (högre stapeln). När det handlar om kvinnor så är det deras traditionella beteenden och ”samhällssynen” som feminister vill tvätta bort.

”Det kan låta lite lustigt för om det är något feminismen anklagats för under historien så är det att den, iallafall enligt många antifeminister, attackerar och nedvärderar traditionell kvinnlighet”

Alltså kvinnors beteenden! Som feminismen också skyller på manssamhället – patriarkatet. Hanna Gustafsson har fel så det sjunger om det när hon hävdar att jämställdister är inkonsekventa.

Vad det handlar om är att feminister skyller kvinnors beteenden på bla vad som sägs om kvinnor.

Alltså enligt genusfolket skulle kvinnor bete sig annorlunda bara vi slutade säga kvinnor och män skiljer sig i egenskaper. Sättet vi beskriver är enligt denna syn viktigare än vad som faktiskt beskrivs.

”With other words women (according to feminists) dont make choices, choices are made for them by society, by institutions, by circumstances and by men” – Gww

Girlwriteswhat har redan förklarat allt det här i inlägget om Hypoagency. Genusfolk tror dock det viktiga är att gå runt och fråga folk ”Varför tror du kvinnor gör det då?” och publicera svaren.

Feministerna betraktar alltså kvinnor som objekt som inte alls gör saker pga egen vilja.

Män betraktas i sin tur som uppväxta i intränade förtryckarmönster. En mans människovärde blir enligt Genusfolkets samhällslära avhängigt hans förmåga att distansiera sig från män som kön.

“Any man can feel good about himself as an individual even now, after all, by adopting one of two strategies that prevent him from feeling good about himself as a man. / The first requires dissociation from other men as a male feminist” 

Ovan citat är från New Male Studies #01, den som vill se fenomenet i praktiken kan läsa slutrapporten från vänsterpartiets framtidskommission som förespråkar vaksamhet mot män.

Det spelar ingen roll om vi kallar det Misandri eller Manshat. Det är i grunden samma sak som rasism.

“Misandry is hatred toward men. We refer here not to anger but to hatred. Anger is an emotion and transient; hatred is neither. Hatred is a culturally propagated way of thinking.”

Hur skall man då tolka Vita Kränkta Män där flera Män sitter och svartmålar det manliga könet? Professor Katherine Young berättar för OntarioTV hur minoritsmän ses som ”Hederskvinnor”

”Not once did I envision myself becoming a receptacle for a Black man’s rage at the white world, but that is what I became. While I take issue with my brother’s behavior, I’m grateful for the experience.”

Ovan citat kommer från Amanda Kijera, feministisk journalist som våldtogs på Haiti av en svart man. Om inte våldtäkter vore så tragiska skulle hennes försvar av våldtäktsmannen vara komik.

Fortsättning följer

Pelle Billing: Imorgon är det dags!

Kvinnaochantifeminist: Könsrollsproblematiken


Aktivarum introducerar Bernard Chapin – Hur Jämställdism (MRA) blir en höger-vänsterfråga

juli 5, 2012
18 kommentarer

Detta blir (som med Tom Leykis) ett slags åter-presentation då Chapins Inferno har förekommit här tidigare.

Precis som han påpekar är dock jämställdister dåliga på att upprepa grunderna, vilket lämnar fältet öppet för feltolkningar. Sålunda är detta att betrakta som ett ”första inlägg” ramverket som styr hur övrig information skall tolkas.

Bernard Chapin är politiskt konservativ och libertarian. Han berättar i den här videon varför han anser jämställdism lutar politiskt åt höger medan den är klart svårare att förena med vänsterpolitiskt engagemang.

Jag håller inte riktigt helt med om detta men jag förstår varför han i dagens läge anser det.

När han pratar om höger menar han nämligen bara den del av högern som står för frihetliga ideal medan hans vänster innebär den vänster som utmärks av byråkrater, lobbyister och kvoteringsförespråkare.

På enkel svenska menar han med höger den ”gammelhöger” personer som Ron Paul försökt återinföra medan han med vänstern menar den ”nyvänster” som framför allt utmärks av att förakta arbetarklassen.

Läsare av den här bloggen vet nog dock att det är nyhögern och nyvänstern som är vid makten idag.

Att rösta på höger ger idag inte jämställdister mer representation varken inom politiken, akademin eller massmedia av den enkla anledningen att personer som Ron Paul ‘är inte framträdande inom dagens höger.

Gammelvänstern var bättre för män än nyhögern medan gammelhögern var bättre för män än nyvänstern. Både nyvänstern och nyhögern är så dåliga för män att jämställdister regelbundet anklagas för att stödja SD.

Exempelvis genusforskaren Roger Klinths anklagelse mot Correns ledarredaktion.

”Vilken politisk ståndpunkt har egentligen tidningen i frågor om jämställdhet och mångfald? Är det i själva verket SD:s familje- och jämställdhetspolitik”

Här hittar ni blogginlägget om den händelsen. Både nyvänsterns och nyhögerns åsikter ansågs alltså oförenliga med jämställdistisk rapportering där genusteori som överordnad förklaringsmodell ifrågasätts.

Att detta skulle innebära Corren förespråkar SD-politik är dock ett argument som chefsredaktör Charlotta Friborg fullkomligt förkastade. Hon menade detta var ”guilt by association” och därmed helt ointressant.

Denna episod lär oss dock något om hur höger-vänsterfrågor bör hanteras inom jämställdismen.

Om både nyvänstern och nyhögern är negativa så är det enda rätta att göra som Corren, hålla sig till sakfrågorna och sakna tillhörighet. Om sakfrågorna stämmer mer med ett parti än ett annat, so what?

Vad Bernard Chapin menar är att nyvänstern (en vänster ej fokuserad på arbetarklassen) är en antites till allt som jämställdismen står för. Låt mig visa hur sakfrågorna ser ut. Hans argument är.

1. Identitetspolitik och politisk korrekthet (Cultural marxism). Offer och förövare, män är alltid förövare och antas alltid bära skuld för något fuffens.

2. Social rättvisa (Social justice). Kvotering (Affirmative action) kompensationsdiskriminering samt synen på falska anklagelser gällande sexbrott, partnermisshandel och övergrepp mot barn

3. Byråkratier. Denna punkt är oundvikligen kopplad till den förra där ídén att belöna produktivitet och effektivitet förkastas eftersom vad byråkrater framför allt vill belöna är lydnad och lång, trogen tjänst.

4. Social Ingengörskonst (Social Engineering). När jobb inte har effektivitet som målsättning hindrar inget man fyller dem med vad man anser vara rätt sorts människor. Här ingår även onödiga utbildningskrav. 

5. Idén att ”White Knights” tillhör högern. Här räcker det egentligen med att nämna vänsterhöjdare som Thomas Bodström, Kapten Klännning och Claes Borgström.

Kort sagt, om ”vänstern” står för ovanstående saker så är jämställdismen per definition icke-vänster.

Så lyder Chapins argument. Problemet är att dagens nyhöger har långtifrån den motståndskraft mot identitetspolitik, sociala rätteviseargument, byråkratier, opportunism och chivalry som skulle göra frågan tydlig.

Sålunda är hans inlägg inte den kritik mot vänstern han tror. Däremot är det en utmärkt uppräkning av de saker som jämställdism vill ändra på oavsett om man politiskt tillhör högern eller vänstern.

Snabb Uppdatering: Massmedia tycks ha hittat en ny favorit. Knappt har tangentbordet hunnit svalna så är Tobias Bromander citerad igen. Förra gången handlade det om hur svårt kvinnliga politiker hade det. Den här gången är det superrika popstjärnor som Madonna och Rihanna som är den designerade offergruppen. Publicerar eventuellt ett längre inlägg på ämnet imorgon.


Vetenskap: Könsskillnader – Män presterar sämre när de vet de observeras av en kvinna

mars 23, 2012
65 kommentarer

Nuförtiden måste även självklara saker argumenteras när de stödjer jämställdisters argument.

Det går att läsa i en DN om en studie som visade tydliga skillnader mellan könen. Mäns prestationer försämrades av att de visste de observerades av en kvinna men kvinnors prestationer påverkades inte av att de observerades av en man. Vad kan vi lära oss av detta?

”Den nya studien, gjord av forskare vid Radbound-universitetet Nijmegen i Holland, visar att kognitiv försvagning uppstår redan när mannen får veta att han ska interagera med en kvinna han inte vet vem det är.”

Ni som har följt mina resonemang vet att detta inte är en nyhet. Det är alltså fullt möjligt att förklara mäns beteenden med att de anpassar sig efter kvinnors behov utan att det automatiskt innebär kvinnors beteenden kan ursäktas med att de anpassar sig efter männen (som vissa tror)

På enkel svenska: Män bryr sig om genomsnittskvinnan betydligt mer än kvinnor bryr sig om genomsnittsmannen.

Forskaren Sanne Nauts med kollegors bägge studier styrker det påståendet.

”Testerna visade att de kvinnliga studenterna inte påverkades av om observatören var man eller kvinna. De manliga deltagarna presterade däremot sämre när de fick veta att observatören var kvinna.”

Detta resoenemang korrelerar även med diskussionen om Apex Fallacy och Apexuals” där män i högre grad försöker utmärka sig och kvinnor i mindre grad känner en press att utmärka sig från kvinnogemenskapen. Detta betyder dock inte på något sätt att kvinnor är utan press.

”Även om resultatet av studien på universitetsstudenterna inte har någon konkret förklaring, tror forskarteamet att den kan ses som en indikation på att män i större utsträckning än kvinnor anpassar sig efter potentiella möjligheter till parbildning.”

Vad det skulle betyda är att den press kvinnor känner inte kommer från män i allmänhet utan från en minoritet av högstatusmän eller som Typhonblue kallar dem ”Apexuals” vars position kommer av att distanisera sig från andra män som de alltså inte delar könsidentitet med.

Här ser vi problemet med ”könsteorier” på universiteten: De utgår från kvinnors verklighet med delad könsidentitet.

När de appliceras på det manliga könet så stämmer helt enkelt inte den bilden alls.

Samma problem uppstår när man diskuterar ”mångfaldsideologi.” Teoretiska akademiker älskar idag att ta för givet mångfald kommer att ha positiva effekter man forskningen visar tvärtom att mäns prestationer är sämre i mixed-group än de är när det är bara män i gruppen.

”Two studies, in which participants interacted either with a same-sex or opposite-sex other, demonstrated that men’s (but not women’s) cognitive performance declined following a mixed-sex encounter.”

Syftet var alltså inte att öka prestationen i gruppen och resultatet blev att kvinnor fick konkurrensfördelar på män medan gruppen som helhet (män och kvinnor sammanslaget) presterade sämre. Som förklarats tidigare kommer framgångsrika så kallade ”apexuals” knappast att se detta som ett problem.

”A more recent study suggests that this cognitive impairment takes hold even w hen men simply anticipate interacting with a woman who they know very little about.”

Apexuals främsta syfte är inte att gruppen skall nå högsta värde. De försöker trycka ner individer som de ser som konkurrenter om positionen i statushierarkin. Hur dessa apexuals i Sverige ser till att behålla sin position beskrivs i inläggen om Mobbning på arbetsplatsen del 1 och del 2 samt del 3

Det ligger inte den minsta sanning i att dessa individer agerar i ”allmänhetens” eller ens ”verksamhetens” bästa.

Tvärtom finns mängder av exempel på hur mobbning används för att skrämma folk till tystnad gällande inkompetens och rena olagligheter som medarbetare och chefer gjort sig skyldiga till. Och som påpekades av juristhusets advokat Fischbein: 90% av de skyldiga jobbar offentligt på skolor, myndigheter etc.

Problemet handlar inte om konkurrensen i sig utan om vilka beteenden som belönas. Feminismer och mångfaldsideologer belönar ideligen just de beteenden som gör att en verksamhet eller en uppgift sköts sämre än tidigare. Dessa ideologier bryr sig föga vad som är effektivt, de drivs av egoism..

Konkurrens i sig har dock genererat enorma värden för samhällen vilket är precis vad Roy Baumeisters bok handlar om.

Det är inte en slump Baumeisters bok har undertiteln ”How cultures flourish by exploiting men” Det råder ingen tvekan om att denna tävlan varit oerhört profitabel. Vad händer när vi slutar uppmuntra denna tävlan? Bloggen Musik och Signaler skriver om Varför män helst tävlar mot män och inte kvinnor

Vad händer då när samhällets apexuals  slutar uppmutra detta och föredrar mindre effektiva grupperingar?

Svaret på den frågan har vi egentligen redan i stapeln högst upp. Om vi skulle mäta prestationer med produktion så kommer uppenbarligen det att behövas flera individer för att producera samma mängd resultat. Eller som jag brukar beskriva Sovjetisk rättviseideologi: Alla har det lika jävligt.

Tanja Bergkvist skriver mycket intressant om hur Bruce Charlston, professor i medicin förklarar varför personer med hög IQ drivs att förespråka lösningar som går emot sunda förnuftet.

”Charlton menar att det är mer sannolikt att en icke-expert ur det breda folklagret drar en korrekt slutsats gällande ett socialt fenomen än en akademiker som i sin iver att producera något nytt finner något icke-intuitivt som strider mot den evolutionärt utvecklade psykologin manifesterad som ”sunt förnuft”

Beträffande diskussionen om Apexuals så hittar vi även ett relevant inlägg hos Pelle Billing.

Det är en krönika av Johan Fransson som analyserar texten Regeringens proposition 2005/06:155 – Makt att forma samhället och sitt eget liv – nya mål i jämställdhetspolitiken.

Så här summerar Fransson hur den politiska makteliten i Sverige år 2005 såg på ”jämställdhetens” uppgift.

”Kvinnor ger inte tillräckligt med skatteintäkter. Män ägnar sig åt våld, och är generellt ett problem. Familjen förekommer inte som begrepp. Generella frågor som energi, miljö, etc. måste särbehandlas efter kön. Och den enda som kan rädda oss är staten.”

Staten skall alltså rädda oss från oss själva och vårt sunda förnuft. Detta med lösningar vars vetenskapliga grund ingen brytt sig om att redovisa ens.

”Jag tar detta igen eftersom det är anmärkningsvärt: ordet “våld” är alltså 170 gånger vanligare än ordet “frihet” i propositionen. Och detta ska då spegla jämställdhetspolitiken. Var hamnar vi då?”


Så var det dags för nya skriverier om Jämställdismen – Denna gång från bloggen Sleepless

mars 5, 2012
24 kommentarer

När det nu blivit tydligt att det finns alternativ till statsfeminismen i Sverige så blir skriverierna fler.

Först var det Feministiskt Perspektiv som gjorde en Kartläggning.av jämställdister. Sedan var det Maria Sveland som på DN-kultur buntade ihop alla vars åsikt hon inte delar med massmördaren Breivik. Bland de angripna var Pär Ström och Pelle Billing och knappt hade de replikerat förrän ordet gick till Anna-Klara Bratt.

Bratt som är chefsredaktör för Feministiskt Perspektiv fortsatte på tesen där jämställdism tillskrivs koppling till högerextremism Psykiatern David Eberhard skrev på Newsmill att vad Sveland och Bratt ägnar sig åt borde kallas Godwinlitteratur. Aktivarum-inlägg om Sveland här, och om Bratt här.

Efter all denna uppståndelse så har det nu blivit dags för feministbloggare att yttra sig om jämställdismen.

Först ut är den feministiska bloggen Sleepless som valt att använda Pär Ström som utgångläge. Sleepless börjar med att kritisera Pär Ström för att själv ha gjort koppling mellan genuspedagogik och Breivik men glömmer då att ”genuspedagogik” är en metod och inte en person som kan tillskrivas värderingar.

”Ändå fler verkar osäkra på exakt vad som menas med ”jämställdismen”. Vad innebär ”äkta jämställdhet” i praktiken? Finns det något mer, någon mer specifik världsbild, bakom orden? Något som inte kommer fram i ovanstående beskrivning?”

Alla dessa påståenden är precis lika relevanta angående feminister själva. Många är osäkra på vad feminism och dess teoribildning genusvetenskap betyder. Vad finns för världsbild bakom orden egentligen idag? Den som vill kan dock läsa tydligt varifrån dagens feminism får sina ideer i Regeringsformen ur ett könsperspekiv.

Lenita Freidenvall beskriver i SOU 2007:67 två olika sorters jämställdhet den formella och den reella.

Jag hävdar att jämställdismen idag lutar åt det formella medan feminismen med stöd i diverse teorier och tänkare som de sällan redovisar föredrar den reella varianten.

”Jag har samlat ihop några länkar. Som hjälp. När det gäller jämställdismens huvudfokusområden är de: Kritik av vad feminismen står för och stått för historiskt, vårdnadstvister, juridiska rättigheter för pappor, avsnaknaden av mansjourer, falska våldtäkter samt kvinnliga priviegier.”

Här vill jag anmärka på det första påståendet. Är det verkligen vad feminismen har stått för historiskt som jämställdismen kritiserar? Snarare är det vad feminismen stått för historiskt (lika lagar) som jämställdister förespråkar idag medan feminister förkastat sina gamla ideal till förmån för PK-identitetspolitik.

När det gäller synen på könen är jämställdismens inställning enkel: Könen ska vara lika inför lagen. Det finns dock könsskillnader som innebär att män och kvinnor gör olika val i livet.”

Feminister själva förespråkade dock historiskt lika inför lagen och könsskillnader är knappast en åsiktsfråga, snarare är det som visades i Hjernevask en vetenskaplig fråga..

Sleepless kritiserar Pär Ström för att fokusera på specifika fall och missa vad hon kallar ”den större bilden”

Hon menar att han koncentrerar sig på vad som korrekt är exempel på mansdiskriminering men som är en del av ”en större bild”. Samma kritik vill jag då rikta till feminister som fokuserar på sina egna små plättar som ex. ”våld mot kvinnor” men missar den större bilden av mansfentlighet som finns i samhället idag se New Male Studies.

“Misandry is hatred toward men. We refer here not to anger but to hatred. Anger is an emotion and transient; hatred is neither. Hatred is a culturally propagated way of thinking.”

Sleepless anser även att Pär Ström gjort en felaktig tolkning av Feministisk teori. Här har vi dock något vi kan arbeta med då hon skrivit vad hon själv anser är en mer korrekt bild. Vad feministisk teori enligt Sleepless faktiskt säger (även om det finns variationer mellan de olika ”feministiska skolorna” är:

”Att män och kvinnor fostras in i patriarkala strukturer, och att normer och sociala mekanismer bevara dessa strukturerna.”

Vad sleepless missar är att detta stycke konkret är rena grekiskan. Vad hon just sade betyder ingenting!

Fostras in i strukturer och normer och sociala mekanismer…? Det här är svammel! Skriv vad ni menar eller klaga inte på feltolkningar. Det är skandal man tror detta är en beskrivning på något annat än deras egen skyddade verkstad där alla går runt och tycker likadant – som beskrivs i Theorys Empire.

”Bad Theory, the kind that has replaced theory’s true and original function—analysis—with mere assertion, blatant advocacy, and dismissive intolerance. In Bad Theory objectivity is held to be an illusion, all knowledge is socially constructed, diligent scrutiny is superseded by posturing and verbal tricks.”

Inte nog med att dessa påståenden bara grundar sig i fältet ”Theory”. Förespråkare av dessa teorier brukar dessutiom strunta i att redovisa upphovsman. Vi skall alltså bygga våra liv på basis av en teori medan vi är helt ovetandes om VEMS teori det är och vilka belägg som finns för att det påstådda är sant.

Personligen får jag intrycket Pär Ström kritiseras mer för att han använder konktreta termer och metoder.

Har man byggt karriären kring flummiga samhällstänkare hotas tillvaron rejält varje gång någon säger Kejsaren är Naken. Det bevisade om inte annat Fysikprofessorn Alan Sokals kritik mot Postmodernismen. Sokal skrev en essä full av dravel för att se om flumsociologer skulle publicera skräpet – vilket de gjorde.

”När det gäller ämnet falska våldtäktsanmälningar”

Vill jag påpeka två saker. 1) Anmälan i sig gör ofta enorm skada även om den anmälde inte döms – forskning visar kvinnorna var medvetna om detta och anmälan i sig var syftet – de skulle bara ge honom en läxa. 2) Studien av Liz Kelly som placerar Sverige sist har redan bemötts av Joakim Ramstedt.

I ett inlägg utbrister han att i Sverige är ”våldtäkt enligt lagen är inte detsamma som vad gemene man menar med våldtäkt.”

Inte bara Pär Ström påpekar detta.

I artikeln ”Allt kan inte vara våldtäkt” är det åklagaren Rolf Hillegren som för fram samma sorts kritik.

Varför bemöter inte Sleepless Rolf Hillegrens artikel istället?

”I Sverige betraktas handlingar som t ex sex med sovande, drogade eller personer som är mentalt oförmögna att ge samtycke, som våldtäkt trots att hot eller våld inte förekommer i de fallen.”

Detta är idiotiskt för statistiken på våldtäkt får bland annat unga tjejer att vara rädda för att gå ut när det är mörkt. Vilket bara styrker Pär Ströms tes ovan att våldtäkt enligt lagen inte är vad folk vanligen tänker på. Observera att den pga feministisk ideologi främst drabbade gruppen här – är unga kvinnor.

”Mansfrågor, som till exempel hur män osynliggörs i sitt föräldraskap eller att många män känner en press på sig att vara ”familjesförsöjare” när de egentligen skulle vilja vara hemma med barnen, sätts in i den förtryckande struktur den tillhör.Kvinnors problem med strukturella könsnormer ses däremot av jämställdismen ofta som något som kan lösas om kvinnorna ”slutade” leva upp till samhällets förväntningar och gjorde ”andra val” i livet, samt om de bara lärde sig att ”hävda sig”.

Here we go again! Ännu mera flummiga strukturer. Vad än man pratar om idag verkar det sluta med att någon teoretiker med storhetsvansinne tror att man har förklarat något om man sagt ordet ”strukturer” Jag har hört flera personer älska ordet strukturer just för att det är så bekvämt att använda

Så länge författaren låtsas det säger något och läsaren går med på teatern så uppstår inga problem.

Men så fort någon ber om konkretisering så blir svaret öhh… uhhh.. Sleepless går vidare till inlägg om kvinnors utseendefixering och mäns position i hemmet.

”Det slående med det här är naturligtvis att Pär Ström så vitt jag vet aldrig sagt till män att sluta “gnälla” över könsorättvisor i samhället och börja “ta ansvar för sin egen position (i hemmet)”.”

Det slående är snarare det absurda i att tro det där är likvärdiga problem på någon sida av vintergatan. Menar Sleepless att alla problem är lika stora? Det vore i och för sig ett framsteg jämfört med Malin Ullgren som menar problem som drabbar män skall ignoreras för män som grupp har maktövertag.

Det är märkligt att män i hemmet (som rättar sig efter frun) betraktas som likvärdiga kvinnors utseende (som rättar sig efter vad de själva gillar)

Det är dock så Sleepless har lagt upp sin kritik, genom att betrakta problem enbart utifrån vem som har dem.

”Om jämställdismen inte varit så inställd på att misstänkliggöra tjejers problem”

Hade sleepless inte så tydligt baserat sina resonemang på marxismens syn på människor som likadana och utbytbara så hade hon – precis som den svenska rättsapparaten skall arbeta – betraktat varje enskilt fall för sig. Få saker är mer irriterande än höga chefer som i media säger ”jag kan inte uttala mig om ett enskilt fall”

Varför? För att utan enskilda fall har de inga fall. Det är inte så att en helhetsstruktur existerar oberoende av de enskilda fallen. Det är de enskilda fallen som visar hur väl deras regler och policys fungerar. Det är inte vid många enkla landningar som man ser hur bra piloter är. Det är vid en enda väldigt svår som testet sker.

Pär Ström rapporterar. Kvinnligt kön är nu en fördel i karriären. Det är IT-chefen Charlotta Falvin som yttrat sig i frågan. Pelle Billing tipsar om en artikel angående manlig utmattningsdepression.

Statsvetarprofessorn Bo Rothstein har redan tagit upp det här med strukturer så där citerar vi honom:

Av utrymmeskäl så placerar jag denna text sist och döljer den under denna punkt (mer…)


    aktivarum@gmail.com

    Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

    Gör sällskap med 1 383 andra följare

    Arkiv

%d bloggare gillar detta: