Aktivarum

Girlwriteswhat om Neoteni – Kvinnor är mer värda än Män av Biologiska orsaker?

augusti 26, 2012
49 kommentarer

Girlwriteswhat är tillbaka med en lektion i den högre skolan. Ämnet för dagen är Neoteni.

Det är talande att den svenska wiki-artikeln för det evolutionära fenomenet Neoteni består av ynka fyra rader. Svenska akademia domineras av idén att samhället styr mänsklig utveckling.

Girlwriteswhat beskriver grunderna betydligt bättre och den som vill ha en mer omfattande presentation kan läsa engelska artikeln för Neoteny  med tydliga bilder och 44 källhänvisningar.

I korthet handlar det om de evolutionära processer som gör att vuxna behåller barns egenskaper.

När vuxna liknar barn kallas det Pedomorfism. Det kan ske antingen genom att den sexuella utvecklingen sker snabbare (Progenesis) eller att den fysiska utvecklingen fördröjs (Neoteni)

”In animals, neoteny comes about because of delays in development, points out molecular biologist Philipp Khaitovich”

Neoteni visar alltså hur varelser som i högre grad ser ut och beter sig som barn har ökat sina överlevnadschanser. Gulliga varelser blir oftare skyddade och omhändertagna än icke-gulliga.

Det kallas Neoteni, Alias: Lagen om allt sött i världen.

Girlwriteswhat berättar dock att dessa neoteniska överlevnadsfördelar kommer med en kostnad.

Gulliga varelser har svårare att bli tagna på allvar, svårare att få respekt och blir omhändertagna även när de vill klara sig själva. Gissa hur detta påverkar den svenska jämställdhetspolitiken?

”more delicate skeleton, smoother ligament attachments, smaller mastoid processes, reduced brow ridges, more forward tilt of the head, narrower joints, less hairy, retention of fetal body hair, smaller body size, more backward tilt of pelvis, greater longevity, lower basal metabolism, faster heartbeat, greater extension of development periods, higher pitched voice and larger tear ducts.

Alla dessa neoteniska egenskaper listade av Antropologen Ashley Montagu stämmer i högre grad på kvinnor än på män. Barn är fysiskt överlägsna vuxna i tävlan att bli omhändertagna.

På samma sätt är kvinnor fysiskt överlägsna män i att tävla om att bli omhändertagna.

Jag har tidigare påpekat modern feminism och genusvetenskap i praktiken förespråkar vi avstannar människors utveckling. Det är lägre grad av Könsdismorfism hos småbarn än hos vuxna.

Girlwriteswhat visar nu hur den moderna feminismen i praktiken hyllar egenskaper hos småbarn och skuldbelägger män för att inte i högre grad ha barnlika drag som exempelvis gråta oftare.

Utmärkande för feministiskt perspektiv är ignorans av hur dessa saker är bättre för kvinnor än för män.

Jämställdhet är sålunda ett helt värdeslöst ord idag för det betyder i praktiken att man tar egenskaper som gynnar kvinnor och menar ”om vi kan göra det så kan väl ni också göra det?”

Detta är uppenbarligen inte sant. Samma personer som säger de förespråkar ”jämställdhet” producerar i realiteten en miljon ursäkter för att denna jämställdget inte skall omfatta män.

Feminister som säger biologi är mindre viktig beter sig själva helt i enlighet med biologin.

Hjälp till män blir vanligen ”neoteniskt villkorad” Män skall gråta mer, män skall vara mer som kvinnor. Varmare, trevligare, ofarligare… Först sedan bryr man sig om dem.

”Women are biologically wired to shed tears more than men. Under a microscope, cells of female tear glands look different than men’s. Also, the male tear duct is larger than the female’s” – Louann Brizendine 

”Research indicates that testosterone helps raise the threshold between emotional stimulus and the shedding of tears. ”It helps put the brakes on,”

Alla de egenskaper som är orsaken kvinnor inte blir tagna på allvar menar feminister i enad kör män i högre grad måste utveckla. Samtidigt klagas det över att kvinnor inte tas på allvar.

Finns det någon svensk forskning som visar om Neoteni påverkar elevers skolbetyg?

Antagligen inte för politiker och forskare är nog lika obenägna att intressera sig lika mycket för att hjälpa icke-gulliga varelser. Vi vet vad som händer när män är offer för sexuella övergrepp.

”Dutch Oxfam, refused to provide any more funding unless he’d promise that 70% of his client base was female.”

‘We have a programme for vulnerable women, but not men.'” UN’s refugee agency, the UNHCR

Sist ett par länktips: Pär Ström bloggar för fullt igen. Senast om påståendet att Mediedrev mot kvinnor är hårdare. Nytt sedan timouten är gästinhopp från Beatrice Fredriksson och Ninni


Girlwriteswhat är på NOW:s årliga konferens i USA – Var finns de kritiskt granskande journalisterna?

juni 30, 2012
5 kommentarer

Nu händer det saker på andra sidan Atlanten och för en gångs skull finns kritisk granskning.

National Organization for Women (NOW) har i detta nu sin årliga konferens i Baltimore. Girlwriteswhat berättar att hon finns på plats och kommer att videoblogga om händelsen inom kort.

Vi kan alltså räkna med en bortåt 30 minuter lång kritisk granskning av vad en av världens största feministiska organisationer avhandlade på sin årliga konferens. Där uppkommer dock en viktig fråga.

Hur kommer det sig att Girlwriteswhat behöver göra vad som i grunden är journalisters jobb?

Varför är det så få journalister som närvarar när feministiska organisationer presenterar sina handlingsprogram? Hur kommer det sig att kritisk granskning av feminismen saknas i media?

Paradoxalt nog ser elitfeminister själva detta som ett uttryck för könsmaktsordningen. De menar bristen på kritisk granskning beror på att kvinnor och kvinnofrågor anses oviktiga jämfört med män och mansfrågor.

Inte helt förvånande så har jag ett annat svar på frågan om journalisters feministiska blindhet.

Efter att ha läst oräkneliga texter på ämnet är min slutsats att massmedia och flertalet andra institutioner helt saknar förmåga att skilja minoriteter och majoriteter från de grupper som säger sig promota dem.

De mer observanta läsarna kanske märkte hur jag ovan skrev att elitfeminister själva förklarar frånvaron på journalister med att kvinnor och kvinnofrågor anses oviktiga. Dvs de anser feminism = granskas ej = kvinnor.

Därmed anser både journalister och feminister att kritisk granskning = negativa skriverier = anti-kvinna.

Jag har redan tidigare i flera inlägg påtalat det finns en tydlig bias i massmedia. Här är talande citat från Bernard Goldbergs bok “Bias: A CBS Insider Exposes How the Media Distort the News” 

Even Sam Donaldson, one of the toughest reporters in all of tele­vision journalism, turns into a sniveling wimp when it comes to chal­lenging feminists. A while back, Donaldson wrote in his autobiography, Hold On, Mr. President!, ”because of me no one gets a free ride.

” Well, almost no one. Once Sam called a female park ranger a ”rangerette” and got so many complaints from angry feminists that years later, he tells us, he ”failed to ask a single challenging, provocative question of leaders of feminist organizations” regarding a controversial rape story. 

”I’ve been very careful about offending women,” he writes. ”I’ll challenge presidents any day, but taking on half the world is asking too much.”

Det handlar alltså inte om att tuffa journalister ignorerar feminister för de tycker kvinnor är oviktiga. De ignorerar feminister för de tycker det är så viktigt att inte göra kvinnor upprörda.

Den som läser texter relevanta för ämnet ser om och om igen hur ”kvinnor” förväxlas med ”feminister”.

Hur journalister mentalt hanterar fenomen som Girlwriteswhat och Kvinna och Antifeminist framgår inte men man kan ana de intellektuellt måste fatta hur absurt det är att hävda feminism är halva världen.

Men om de faktiskt fattar det så märks det inte i deras texter. Uppenbarligen anser många journalister denna åsikt ”hör till jobbet” och som konsekvens vågar de knappt skriva kritiskt alls om feminister.

Detta är den främsta anledningen Girlwriteswhat blir vår bästa källa på vad NOW sysslar med.

Det är heller inte bara massmedia som är blinda för skillnaden mellan kvinnor och feminister. Statsmakten tycks också betrakta dem som en och samma sak. Exempelvis vid 2009 års NOW-konferens kan läsas:

”The first speaker of the weekend was Shirley Harrington-Watson, who welcomed participants on behalf of the U.S. Department of Agriculture, a major sponsor of the conference.”

Här kommer vi tillbaka till frågan om kvinnoföreningar igen det s.k. Don Draper-fenomenet. Å ena sidan är statsmakten mansdominerad. Å andra sidan stödjer de mäktiga männen vad de uppfattar som kvinnofrågor.

Likvärdigt stöd till mansfrågor existerar överhuvudtaget inte. Mansfrågor som helhet saknas i statsmakten.

Hur detta kan komma sig förklaras av Typhonblue i texten ”Patriarchy Theory 1.0 And the Apexual” Jag har bloggat om den tidigare men vi kan passa på att återproducera detta citat.

”apexuals do not share a primary, positive identity with the male-bodied, they don’t even share a primary, positive identity with each other.  Their primary, positive identity is with the status hierarchy itself and all the necessary actions and motivations required to climb it.”

Därmed blir det lätt att förstå sig på fenomenet manliga feminister. Alltså män som upptäckt att ju större distans de har till manlighet och män i allmänhet ju mer belönas de av statushierarkin de tillhör.

Kvinnor däremot behandlas precis tvärtom, de uppmuntras identifiera sig med varandra.

”The first plenary session on Saturday had a political theme, with two women in public office addressing the crowd. Ohio Secretary of State Jennifer Brunner — who is running for U.S. Senate in 2010 and will be the first woman senator from Ohio if she wins — spoke about her decision to enter politics, her experiences campaigning, why more women don’t run for office and why they should.”

Här har vi alltså statsmakten som sponsor för en feministisk konferens där företrädare för statsmakten anser fler feministiska kvinnor borde syssla med politik. Kvinnor med andra åsikter räknas såklart inte.

”Next up was Rep. Gwen Moore (D-Wis.), a compelling leader with firsthand experience struggling to make ends meet. Moore told about her early days running for office when her son was injured and she couldn’t afford to keep her health insurance, and it was NOW founder Catherine Conroy who helped her make that payment. Moore urged activists to keep on fighting for all the women who need the power of NOW to make a difference in their lives.”

Och här har vi en politiker som sedan gammalt är i ekonomisk tacksamhetsskuld. Feminister gav henne ekonomisk hjälp med sonens försäkring. Vem hade hjälpt en kämpade pappa vars son råkade ut för en olycka?


Girlwriteswhat Intervju på Freedomain Radio – Om feministisk teori, partnervåld och vårdnadstvister

maj 2, 2012
3 kommentarer

Äntligen ett nytt inlägg på Aktivarum. Visserligen kanonfint väder men det finns ju Läsplattor för solglada människor.

Girlwriteswhat – som även skriver om mansfrågor på sin blogg – har relativt nyligen blivit intervjuad av Freedomain Radios värd, Stefan Molyneux. Under den en timme långa intervjun presenteras en mängd MRM-relaterade argument, jag skall här försöka summera hela intervjuns viktiga delar.

Girlwriteswhat konstaterar inledningsvis att feminism är en rörelse som definieras utifrån målet att uppnå jämställdhet och så långt allt väl, men redan i gymnasiet ansåg hon de saker feminister fokuserade på ”did not make sense” utifrån det målet.

…för om nu feminister ville ha jämställdhet på arbetsmarknaden varför gick inte rörelsen ut på att få kvinnor att jobba mer?

Alltså utan extra hjälp, finansiering och beskydd som innebär kvinnor numera inte alls konkurrerar under jämställda villkor utan tvärtom har det mycket lättare än män. Män har ju inget maskineri på plats som hjälper dem så hur kan kvinnors ”framgångar” vara värda samma respekt?

Vad Girlwriteswhat framför allt diskuterar angående feminismen är inte syftet (som hon inte har problem med) utan var den ledde någonstans. Därmed kommer hon in på feministisk teori och hur den (i Kanada) skapat lagar och policys som är klart diskriminerande mot män. Män är inte en ”skyddad klass”

Därför inkluderas inte män som grupp i definitionen av mänskliga rättigheter i Kanadas lagstifning.

Det hela grundar sig bland annat i Teorin om patriarkat, Teorin om manligt privilegium, Teorin om kvinnligt förtryck samt Teorin om våldtäktskultur osv. Här hamnar vi också i ett sidospår om hur FBI nyligen ändrade sin definition av våldtäkt att inkludera manliga offer.

Girlwriteswhat konstaterar att om män inte kan bli våldtagna av kvinnor så blir det naturligtvis fler kvinnliga offer. Definitionen som bara inkluderar kvinnliga offer kan bara inkludera – kvinnliga offer. De går sedan vidare till att diskutera partnervåld och hur forskningen visar minst lika många kvinnor som män initierar våldet.

Det råder nämligen Könssymmetri (Gender Symmetry) när man tittar på statistiken gällande partnervåld.

Detta är en av de saker som många människor har svårast att acceptera gällande mansfrågor. Hur man än vrider och vänder på det så förväxlar många människor partnervåld med slagsmål varvid de helt felaktigt tror att män oftare brukar våld mot sin partner i heterosexuella relationer.

Låt mig först berätta vad folk vanligen tror som faktiskt är sant. Det stämmer att OM man enbart räknar mycket grovt våld så är det fler manliga förövare. Poängen de flesta i debatten har missat är att en kvinna inte behöver bli grovt misshandlad för att det skall räknas som misshandel.

Varför skulle en man behöva det?

Att behöva påpeka detta är lite som att behöva berätta även personer som kör under 250 km/h räknas som fortkörare.

Om vi enbart räknar mycket grov fortkörning så kommer givetvis de få bilmodeller som klarar de hastigheterna att vara överrepresenterade medan de bilar som normalt inte kan åka så fort helt enkelt inte kommer att ingå alls. Fritt fram att bryta mot lagen i en Skoda för att BMW kan göra det ännu värre!!??

Girlwriteswhat summerar de tre sätt som samhället vanligen gör det ännu värre när en kvinna slår sin man. 1. Man skämtar om det och skrattar bort det, 2. Man förutsätter han gjort något som gjorde han förtjänade det och 3. Man menar att ”sånt skall han väl klara, annars är han ingen riktig man.

I ovan videoklipp ursäktar tjejen till och med sitt våld mot fästmannen med att han är våldsam – Mot andra personer!

Intervjun med Girlwriteswhat går vidare till barnens värld. En mycket stor del av barnen som växte upp på 70-talet levde i ett matriarkat. Kvinnor bestämde precis allting. Könsnormer och könsroller kommer mestadels från barnens mammor. Skilsmässorna hade en ökning på 300% under den tiden.

Ett intressant påpekande. Brottsstatistiken för partnervåld ”Domestic Violence” skulle med stor sannolikhet domineras av kvinnliga förövare om definitionen utökades att inkludera våld mot barn. En stor del av alla föräldrar utsätter barn för fysiska och/eller verbala övergrepp och de flesta föräldrar är mammor.

Girlwriteswhat kommenterar hur manlig auktoritet mer är den tysta stilla sorten med en klubba som inte behöver användas.

Därefter kommer de in på äktenskap vs samboförhållanden. De sistnämnda skall vara fem gånger mer sannolika att sluta i separation innan barnen fyllt 3 år och är sålunda en mindre stabil grund för barnen att växa upp inom. Dessutom finns sprickorna ofta flera år innan separationen äger rum.

Själva separationen är oftast initierad av kvinnan och orsaken är i regel inte någonting allvarligt typ våld. Istället är det att hon inte känner sig tillfredställd som är den dominerande orsaken. Vissa kvinnor beter sig dessutom avsiktligt illa i ett försök att få killen att vara den som avslutar relationen.

Separationen i sig är dock inte det stora problemet. Vissa kvinnor försöker bryta upp inte bara relationen utan även familjen.

Här gör Girlwriteswhat ett mycket viktigt påpekande. Hon var glad när hennes barn hade kontakt med sin pappa (hennes exman) för hon visste att det var bra för DEM. Att försöka bryta upp familjen och börja attackera sitt ex är helt enkelt ansvarslöst beteende gentemot barnen som hon ser det.

Detta gäller även män men de gör detta mer sällan för de har inte samma tillgång till systemet. Som avslutning angående barnfrågan refererar hon Desmond Morris (författare av ”The Naked Ape och ”The Human Zoo”)  som menade barn föredrog ett hål i skogen med sin mamma framför det finaste barnhem.

Därmed är Del 1 klar, Del 2 kommer att handla om sexuellt våld, victimhood och Evolutionspsykologi. 

Pär Ström gästbloggar hos Pelle Billing. Ström tar upp ett ämne som jag regelbundet kommer in på. ”Söndra och härska” dvs försöken att splittra oppositionen i små grupper som alla vill samma sak men där ingen tillåts vara stor nog att göra någon riktig betydelse.


Sophie Gunnarsson är den nya kolonialherren – Girlwriteswhat om våldtäkter och partnervåld

april 16, 2012
20 kommentarer

NSD fortsätter nu att mata genusideologiska flumtotalitära krönikor från Sophie Gunnarsson.

Efter att först ha uttryckt sin ilska över att någon annan än Sophie Gunnarsson och hennes lärare får bestämma saker i samhället så har hon nu gått vidare till att klaga över att ett framtida samhälle i en science-fiction serie följer regler för utveckling som, i likhet med rasistiska kolonialherrrar, har bestämt.

Men först till något helt annat. Girlwriteswhat har en video där titeln tvärr lämnar övrigt att önska och inledningen är rätt lång men efter 09.00 ger hon en mängd kanonbra exempel på statsfeminismens oförmåga att vara jämställd 2.0 (dvs inte särbehandla) gällande ämnena våldtäkt och partnervåld.

Med detta sagt går vi vidare till Sophie Gunnarssons favoritsysselsättning. Att klaga på att folk inte lyder.

”Det är lika bra att ge upp. Det kommer inte hända ett skit på 50 år när det gäller våra ingrodda könsroller, vårt heteronormativa samhälle och vår syn på vad som är korrekt och rätt när det gäller kön och sexualitet. I alla fall inte om man ska tro skaparna bakom SVT:s nu rullande dramaserie Äkta människor.”

När jag hör dessa ord tänker jag på en scen från filmen Creation (om Charles Darwins liv) där kolonialmakten hade tagit med sig två infödingsbarn som de skulle lära ”proper english christian customs” De fick engelska kläder, engelskt bordsskick, och framför allt fick de höra guds ord (bibeln)

Senare återförde britterna barnen till sin hemö med planen att de skulle sprida brittisk kultur och kristendom men så fort barnen släpptes fria slet de av sig sina ”civiliserade” brittiska kläder och återvände från sina intränade övervakade mönster till den ociviliserade ögemenskapen.

Allt medan britterna som följt med stod på stranden och hoppade jämfota av ilska över sitt misslyckande med ”vildarna”

Det finns stora likheter mellan britternas beteende i Creation och Sophie Gunnarssons krönikor. Visserligen så handlade britternas ilska om folk som inte följer Guds plan medan få människor jag pratat med verkar kunna berätta vems plan för utveckling det är som Sophie Gunnarsson sprider.

”väldigt mycket platt fall när regissörerna inte har tänkt till när det gäller normer. Och att samhället faktiskt borde ha utvecklats på vissa områden. Jag blir mörkrädd. För det har tydligen inte hänt ett skit.”

I brist på bättre källhänvisning så kallar jag det för GEDS plan, vissa skulle snarare kalla det ”The Ford & Rockefeller plan” eftersom Ford & Rockefeller Foundations verkar ha stått för en ansenlig del av notan. Men den tesen behöver grundas bättre så tills vidare kallar vi planens källa könsneutrala GED.

Även om vi inte vet ursprunget till GEDS plan så har vi desto bättre bild av hur planen för framtiden ser ut.

Det är nämligen väldigt lätt att jämföra de bägge. Guds plan innebar att vit = bra medan svart = dålig. GEDS plan innebär att kvinna = bra medan man = dålig. En stor del av GEDS plan inkluderar att ta saker specifika för kvinnor, kalla dem könsneutrala och kräva att män anpassar sig efter dem.

”Får Lars, Harald och Levan tänka framtidsfritt kommer kvinnors viktigaste syssla i livet vara att passa upp på män och familj även om 50 år. Hemhjälpshubotarna i Äkta människor utgörs av en barsk, äldre husa och en snygg, ordningsam och ung tjej.”

Att robotar passar upp på män och familj är alltså kvinnoförtryck och fett ogenus eftersom robotarnas yttre liknar kvinnors. Här vet jag inte vilken dårhusfilosofi Sophie Gunnarsson prenumererar på men om det är robotar som passar upp på män och familj så är det INTE kvinnor som gör det.

Ett fotografi föreställande en kvinna ÄR inte en kvinna. Inte ens om det fotas i 3D, ges fysisk form och rörelseförmåga.

”Det finns fler exempel på noll utveckling inom jämställdhet i serien. Det är männen som ger uttryck för sina sexuella behov. Som vill ligga.”

Vilket är precis hur det vanligen ser ut i verkligheten. Men varför ser det ut så egentligen? Svaret på den frågan har vi fått från evolutionspsykologin som har kontrollerat sina idéer med flera experiment. Därmed har man också motbevisat de historiska fördomarna om kvinnors svaga sexualitet.

”Om 50 år tror Lars, Harald och Levan att kvinnor fortfarande strippar på klubbar i minimala kläder. Människomännen tittar på och håvar upp pengarna för att få lite privat umgänge. Vakterna som håller ordning på strippklubben är givetvis, precis som 2012, biffiga män.”

Anledningen det vanligen är männen som vill ligga är inte att kvinnor inte vill ligga. Det är att männen kan tänka sig ligga med många fler personer än kvinnorna kan tänka sig att ligga med vilket yttrar sig i att kvinnor behöver mer tid än män på sig att bestämma om just den här mannen är ok att ligga med.

Frågan är dock inte varför de tre männen som skapat Äkta Människor tror inget har ändrat sig om 50 år.

Den stora frågan är vilken trovärdighet som Sophie Gunnarsson har att uttala sig om vad som ändrat sig när hennes jobb är att TVINGA människor att ändra sig SVARTMÅLA alla som inte gör det och i största allmänhet bete sig som en forntida kolonialherre som är arg över att vildar inte blir mer kristna?

”Toaletterna är tydligt uppdelade efter två könskategorier. Männen fortsätter att vara det våldsamma könet och kvinnorna är de känslosamma. Listan kan göras lång. Det finns hur mycket som helst som provocerar.”

Jag har en till fråga. Om hon nu vill genomföra den utvecklingen. Varför i helv-e försöker hon göra det i ett demokratiskt land som Sverige? Fattar hon och hennes overlords inte att en totalitär tvångsutveckling där alla i strid mot egna önskemålen tvingas följa GEDS plan kräver ett totalitärt samhälle?

Jämställdhet 2.0 fattar detta mycket väl. Vi förespråkar ingen Guds plan. Folk väljer själva hur de lever.

”Men varför måste de unga tjejbarnen ha smycken i överflöd, varför är det just en man som jobbar i den kombinerade bil- och hubotaffären och varför används inte hen?”

Hen används inte helt enkelt för om vi inte blir en militärdiktatur där vi piskar barn som inte använder hen så kommer ingen annan än mediefeminister att använda ordet. I övrigt så är det fler tjejer som gillar smycken och fler killar som gillar bilar så vad baserar Sophie sitt gnäll på egentligen?

Och nu menar jag inte bara Sophie Gunnarsson för hon presenteras ju av såväl tidningen som av höga lärosäten som en kunnig och bildad person. Skillnaden är att när jag läser om andra ämnen så vet jag i regel redan hur de vet vad de vet. De förklarar varför de tror vad de tror.

Efter att ha läst två krönikor från Sophie Gunnarsson så har jag fortfarande ingen aning om GEDS ursprung.

Det finns en detaljerad beskrivning av GEDS plan i Harvey C. Mansfields Manliness men även där ligger fokus på att beskriva hur planen är tänkt att se ut. Vem som tänkt ut den och vad den  – utöver politiska påhitt – bygger på har jag ännu inte hittat någon konkret information om.

Hur många går idag i kyrkan varje söndag? Hur många har inte sex före äktenskapet? Vad händer med Guds ord utan tvång? Det finns två alternativ. Antingen så kommer de som vill följa GED vara fria att göra det och de som vill något annat väljer det – Eller så förutsätter GEDS plan att individens frihet avskaffas!

Hennes avslutande text säger egentligen allting vi behöver veta om var Sophie Gunnarsson står.

”Heteronormativiteten lyser alldeles för starkt ändå. Och patriarkatet tar äckligt mycket plats – precis som i dag. Det är inte så jag vill tänka mig framtiden.”

Vadå ”hon vill tänka sig framtiden”? Allting tyder ju på att Sophie Gunnarsson inte tänker alls utan bara följer ett inlärt dogma som ersätter kristendomen gällande att förkasta Darwin, förkastade fritänkan och åter förespråka den enda rätta läran. Ingenting har hänt verkar betyda ”vi har inte backat 150 år”

”I många av den senaste tidens nätkommentarer har NSD nöje ”beskyllts” för tar upp genusperspektiven i samhället för mycket och för hårt. Vi kallas för HBT-maffia, för lesbiska radikalfeminister och så vidare. Och det må ju vara.”

Vad tycks om det svaret från NSD:s Mariana Vnuk? ”det må ju vara” Å andra sidan är det skönt att vissa tidningar inte längre ens förnekar att de på fullaste allvar tror att de är nån slags skola som skall fostra folket.  Å andra sidan nu när vi vet det var går de som inte vill ha en ersatz-kristendom?

Pelle Billing om hur”Hen” inte blev någon hit hos Slate Magazine 


Therese Larsson om kvinnors feghet – Feminism handlar om chefsrace mot män – Inte kvinnlig befrielse

mars 25, 2012
87 kommentarer

Den som fortfarande trodde att feminism handlar om att kvinnors befrielse lär förvånas.

Therese Larssons SvD-krönika ”Vad håller vi kvinnor på med?” är glasklar gällande nyfeminismens syn på kvinnan. Om kvinnan använder sin frihet till att göra andra val än feminister bestämt så skall i första hand mannen skuldbeläggas men om det inte funkar så går man vidare och kallar kvinnor FEGISAR!

”Alla kvinnor med topputbildningar som trappar ner när barnen kommer och får se sig omsprungna i chefsracet av jämnåriga män. Eller ännu värre: som helt slutar arbeta när de gift sig så att maken kan koncentrera sig på sin karriär.”

Det är inte Therese Larssons egna ord. Hon hämtar budskapet från den tyska journalisten Bascha Mikas bok Die Feigheit der Frauen, alltså ”Kvinnornas feghet”. Bascha Mika själv var under elva år chefsredaktör på vänstertidningen Taz. Ni har redan kunnat läsa om hur journalister vill uppfostra folket.

”Bascha Mika är arg. Sida efter sida listar hon exempel på kvinnor som gör val hon anser fega, där familjen går före det egna jaget, och där kvinnan ställer sig i skuggan av mannen.”

Och därmed bekräftas vad vi sagt hela tiden, nämligen att pressen på kvinnor idag främst kommer från kvinnor.

”Enligt Mika gör det att kvinnorna inte bara tolererar patriarkatet, de underblåser det. Den som inte är motståndare blir till systemets medhjälpare, och kvinnorna får därmed skylla sig själva.”

Kvinnorna får alltså skylla sig själva för att de väljer livskvalitet som gynnar dem framför kampen som skulle ge människor som Bascha Mika mer makt. Positivt med artikeln är dock påpekandet att attackera män inte fungerar för att styra kvinnor eftersom kvinnor inte bryr sig om genomsnittsmän.

”Är det verkligen bara männens fel som inte släpper fram alla duktiga damer till ledande positioner, eller är det dags att vi tar på oss del av skulden?”

Skulden för att inte helt okända mediamänniskor får bestämma ännu mer i våra liv utifrån påhittad ”kunskap” utan vetenskapliga källor? Väldigt mycket att få skuld över. Det är dock intressant om det blir ett trendbrott och kvinnor nu börjar behandlas jämställt av mediefeminister.

”Själv känner jag till en rad svenska tjejer som efter Handels och toppjobb i London valt att bli hemmafruar eller jobba halvtid. ”

Nu skall man inte bara demonisera män, nu skall även kvinnor attackeras i den påhittade samhällsteorins namn.

”Undersökningar visar dessutom att tjejer i familjebildande ålder ofta tycker att det räcker med en mellanchefsposition eller ett jobb som tillåter fokus på barnen, medan papporna fortsätter att sträva uppåt. Samma kvinnor som sedan klagar på kvinnolöner och glastak och att männens arbete syns mer.”

Precis som Bascha Mika själv som valt att jobba inom ”media” istället för att bli hög politiker eller företagschef. Det är alltid någon annan superkvinna som skall ta karriärssmällen medan journalistkvinnorna gör vad de tycker är roligast. Varför är Therese Larsson själv inte VD? De skyller på strukturer när det passar.

”Vad beror det på? Hormoner och stenåldersgener eller stelbent könsmaktordning? Testosteron i all ära, men jag är beredd att sätta en slant på uppfostrans betydelse. ”

Självfallet skyller hon på uppfostran. Varför skall man gå på vad forskningen visar i ”Myten om föräldrars makt” när man istället som journalist kan gå regeringars ärenden och sprida rena fantasier för man får inte lika stort stöd när feminismen motiveras med att man vill ha fler människor att beskatta.

Problemet är att man inte har rätt sorts människor och då måste man ju antingen tro på socialkonstruktion – eller ändra åsikt.

”Muriel Niederle, professor i experimentell ekonomi på Stanforduniversitetet i USA, har tillsammans med kollegan Lise Vesterlund gjort en serie experiment där kvinnor och män under fem minuter fick addera en serie av fem tvåsiffriga tal. Enkel matematik utan könsskillnader. Deltagarna placerades i grupper om fyra och fick sedan välja om de ville få 50 cent var för varje rätt svar, eller om de hellre ville ha en turnering där den med flest rätt fick två dollar svaret, och där de andra gick lottlösa. En klar majoritet av männen, 73 procent, föredrog att vinnaren fick allt, medan en majoritet av kvinnorna ville bli belönad för varje rätt svar. Bara 35 procent föredrog turneringen.”

Ojdå! fler män än kvinnor föredrog att tävla. Det måste ju bero på uppfostran för inte kan väl det vara så att om vi forskar på män är det män med högre grad av testosteron som oftare väljer tävlan? Nej det måste ju vara vilken man som helst som uppfostrats ”manliga normer” som har den preferensen.

”Slutsatserna blev att män inte bara har bättre självförtroende, de uppskattar även själva tävlingsmomentet och risktagandet mer. En förklaring till att de oftare söker sig till chefspositioner.”

Och där fick vi den klassiska ”Apex Fallacy” när forskare och media tror att ”män” söker sig till chefspositioner när det i själva verket bara är vissa män som gör det. Hade forskarna sysslat med vetenskap och inte med navelskådning så hade de undersökt vilka män som blir chefer.

Istället låtsas de att alla män är likadana samt att män och kvinnor som grupp är likadana (bara de uppfostras lika)

”Så vad ska vi då göra? Acceptera att kvinnor män är olika, strunt samma om det beror på uppfostran eller naturlagar, eller likt Bascha Mika ställa oss upp och skrika högt om kvinnors feghet? Kanske är svaret lite av båda.”

Vad skall ”vi” göra? Vilka vi? Svaret är gissningsvis feminister men vem har bestämt att de och journalister som betraktar dem som ”kvinnoexperter” skall bestämma hur folk skall leva sina liv? När blev journalister ”levnadsexperter”?`Vad har ”fostran” med journalistikutbildning att göra?

”Alla måste få göra sina egna val, oavsett om det är familj eller karriär.”

Detta är precis raka motsatsen till vad hennes egen artikel säger. Den säger att kvinnor inte måste få göra egna val utan att journalister måste göra val åt dem och samhället (regering) måste ”puffa på lite” som Hanna Fahl sade till Paolo Roberto i den numera närmast legendariska återvinningsintervjun.

En bättre fråga än Therese Larssons: Vad sjutton håller våra journalister på med egentligen?

Är det enda som ger pengar till en kvinna i media att klaga på de val som andra kvinnor (hon inte känner) gör samt attackera män för att de inte hjälper den kvinnan utan att på något sätt denna hjälp ger männen högre status i kvinnornas egna ögon? Är att kalla kvinnor ”fega” en jämställd förbättring?

”Jag skulle bara önska att det i framtiden bra mycket oftare stod en stolt man bakom den framgångsrika frun. En som har full koll på matsäckar och gympakläder medan kvinnan gör karriär – och att ingen höjde på ögonbrynen.”

Varför det? På vilket sätt gör det världen bättre? Är det inte dags att våra journalister redogör för exakt vad som får dem att tro det här gör våra liv bättre? Eller handlar det kanske om att göra deras värld bättre? Att media behöver kraftiga förändringar att skriva om som upprör och skapar uppmärksamhet?

Här har Therese Larsson lämnat de dåliga teoriernas värld till förmån för fantasier helt utan verklighetskoppling.

Vilken framgångsrik högutbildad kvinna har hon inbillat sig vill ha en sådan make? Som påpekas av Girlwriteswhat ”Pairing 2.0: who gives a shit what men want?” gör knappast män glada. Nu avtäcker Therese Larsson ”Pairing 3.0: Who gives a shit what choice women prefer to make?”

Jämställdhetspolitiken har nu nått insikten att man skiter i vad både män och kvinnor väljer. Det är vad journalister och politiker och låtsasforskare vill som är det viktiga. Alla andra människors personliga önskemål har dumpats i soptunnan och bagatelliserats som ”skapade av förtryckande normer”

Kvinnor är knappast fega när de prioriterar något de själva (men inte journalister) anser är värdefullt. Tycker onekligen att det är högst tråkigt att det gått så långt att artiklar som denna skrivs. Att ifrågasättande av människors egna val och påverkan gjort att många människor inte vet vad  de vill i livet.

Kvinnor klumpas ständigt ihop som en grupp som alla borde vilja samma sak, det enda rätta, nämligen karriär, framgång pengar.

Dvs samma som män generellt strävar efter. Män attraherar partner primärt med just framgång, pengar och karriär via så kallade ”alphabeteenden” som ”PUA-communitys” visat är mer viktiga än framgången i sig. Det gör inte kvinnor, hur mycket feminister än tror det. Tror man annat så titta på statistiken.

Eller som en högutbildad kille på ett kvinnodominerat jobb formulerar det:

– Jag har slutat att räkna alla karriärsdrivna, barnlösa 30-40 åriga singeltjejer jag träffat som dessutom varit nervvrak och bittra eftersom de killar de helst vill ha redan har en kvinna sedan många år, har barn och fru. Och dessutom en fru som inte har karriär och framgång.

Ny jämställdistisk blogg? Susanna Varis skriver på Susanna´s Crowbar Vad består glastaket av?

”Jag har alltid anat en grå katt mellan den vita och den svarta; kvinnors egna val. I artikeln beskrivs kvinnor som prioriterar familjen och lägre chefspositioner före en helhjärtad satsning på en karriär mot den absoluta toppen.”

Aktivarum kan numera även nås via Aktivarum.com vilket gör det lättare att marknadsföra bloggen.


Girlwriteswhat om Mäns preferenser och Kvinnors könsidentitet – Typhonblue om Patriarkat 1.0 och Apexuals

mars 22, 2012
18 kommentarer

Här skall vi analysera ännu en video där Girlwriteswhat kritiserar statsfeminismen.

Girlwriteswhat kommenterar varför fler och fler män inte vill gifta sig och bilda familj på kvinnors villkor. Resonemanget börjar med en artikel av Suzanne Venker i NR ”Why men are slackers and women single”  Venkers analys ger svaret: ”Why buy the cow when you get milk for free?”

Transcribed at GWW:s blog

Suzanne Venker har jag bloggat om tidigare. Hon var en av de två författarna till boken ”The Flipside of Feminism” där konservativa kvinnor kritiserade baksidorna av progressiv feminism. Enligt Venker är det inte bara i yrkeslivet kvinnor har problem, nu blir allt fler kvinnor utan familj också.

Girlwriteswhat anser artikeln å ena sidan har befriande lite ”anti-male” retorik men desto högre grad av gynocentrism. 

Girlwriteswhat besöker PUA-sajten Chateu Heartiste för att få höra den andra sidans argument. Så här lyder argumenten i Heartistes artikel ”Its time for Women to Woman Up”  Obs! Inom PUA är saker antingen fungerande (sanna) eller oanvändbara (osanna) och man kommunicerar därefter.

”To the factory-farmed ivory tower sociologists studying marriage trends and turning out paper after paper of half-assed hogwash: there’s a whole other world out there. It’s the world of men, and in that world, men’s desires matter. You should think about incorporating that ugly reality into your theories.”

Girlwriteswhat tar upp en talande undersökning på dejtingsajten Ok Cupid. Kvinnorna där ansåg att inte mindre än 80% av alla männen låg under genomsnittet på attraktionsskalan. Girlwriteswhat konstaterar att kvinnors förväntningar på en normal man inte på något sätt korrelerar med verkligheten.

Hon konstaterar att konsensus hos dagens kvinnor är att dagens situation är ”the new normal” 

”The sentiment in the mainstream is that to men should ”Man Up” and go along with -Pairing up 2.0 who cares what men want?”

Föga förvånande så leder denna syn till att allt fler män struntar i den delen av livet och letar andra arenor där mäns preferenser betraktas som någonting av betydelse. Vilka arenor då? En uppenbar är internet. I stort sett varenda undersökning avslöjar en manlig dominans, exempelvis DN om fildelning. 

”Enligt en internationell undersökning som DN tagit del av är fil­delarvärlden ett grabbfäste.”

Girlwriteswhat nöjer sig dock inte med att påpeka inom vilka arenor det inte råder någon brist på män. Hon tar även upp ett mycket viktigare ämne: Skillnaden mellan hur män och kvinnor relaterar till det egna könet. Detta resonemang grundar hon i TyphonBlues ”Why feminism is wrong about Patriarchy”

Typhonblue kritiserar feministisk teori utifrån en text hon kallar Patriarchy Theory 1.0 And the Apexual

Typhonblue inför flera nya begrepp för att göra diskussionen mer lättförståelig och för omväxlings skull får vi här tydliga och konkreta definitioner. Hon börjar med ”male-bodied”

”Male-bodied individuals have a male body … but don’t necessarily have a male identity.”

Hon går vidare till Patriarkat 1.0 som beskriver hur feministisk teori ser på saken.

”Patriarchy 1.0 is the feminist proposition that male-bodied individuals benefit from the preponderance of male-bodied individuals occupying high-status positions in society.”

Den sista och viktigaste termen är Apexual (Jämför Apex Fallacy)

”The third term is ‘Apexual’. This is a portmanteau of ‘Apex’ and ‘sexual’ and refers to a male-bodied individual who derives its primary identity from its position within a status hierarchy rather then a positive relationship with other male-bodied individuals.”

Typhonblues huvudsakliga resonemang kring Apexuella individer är snarlikt det resonemang man hittar hos Roy Baumeister gällande genetisk forskning som visar fler kvinnor än män har bidragit till dagens genpool.

”The primary drive of the apexual to develop uniqueness compels it to move up the status hierarchy—at each step the apexual feels itself akin to fewer and fewer male bodied individuals until, at the pinnacle it shares nothing in common with any male bodied individual.”

Här har vi i enkla termer förklaringen till varför det behövs en mansrörelse som tar upp manfrågor.

Det enkla faktum att mansdominerade styrelser inte leder till mansvänliga beslut i de styrelserna. Ju högre upp en man sitter ju mindre har han nämligen gemensamt med de män som inte sitter däruppe. Dem har offrats för att skapa positionen. Hur ser det då ut hos kvinnor?

”it’s damn hard to make a woman give up her gender identity in favor of sacrificing herself and other women in a status hierarchy.”

Vad gjorde feminismen när den gjorde denna upptäckt? Svar: Den började skylla kvinnors val på preferenser hos de män som har minst makt i hierarkin och demoniserade de männens gemensamma drag (kulturen) under benämningen ”manliga normer” Den uppenbara frågan blir då:

”How have we, as a society, managed to justify blaming the behavior of apexuals, now and historically, on the male-bodied they’ve sacrificed? An apexual does not share any identity with the male-bodied. ”

Girlwriteswhat har dock redan svarat här.

Forskningen har för övrigt redan visat att kvinnor föredrar kvinnor och män föredrar kvinnor.

Fenomenet kallas inom forskningen ”Women are Wonderful”

”The concept of the apexual explains research into the in-group bias of men and women that found that women markedly prefer other women then men do other men.”

Vad innebär detta för samhällsvetenskapen? Ingenting, i DN kan vi läsa hur feministiska statsvetare som Maud Eduards lever i samma bubbla som Maria Sveland där Apexuals som offrar män för att gynna sin egen status är ”The good guys” och där manliga kulturen (maskulinitet) är källan till världens elände.

”Feminismen pekas ut som hotfullt maktlysten. Svensk jämställdhetspolitik sägs ha gått för långt och fallit i den statsfeministiska fälla som orättfärdigt ger till kvinnor och tar från män”

Observera hur hon inte säger ett ord om vilka män man pratar om. I samma bubbla hittar vi även sociologen Carin Holmberg, radioproducenten Johanna Langhorst och författaren Hanna Olsson. Å ena sidan är detta kvinnor som dras till Apexuals, vars frukter (statusposition) de vill njuta av.

”Denna föreställning lever vidare trots att Sverige varken har något jämställdhetsdepartement eller ens en jämställdhetsminister som kallar sig feminist.”

Å andra sidan innebär inte det att de vill ha det ansvar och avståndstagande som är hur män uppnår status.

Kort sagt feministiska akademiker som Eduards suddar bort kopplingen mellan den status vissa män har och de uppoffringar som de männen har gjort från mansgemenskapen. I Eduards värld är statusen en rättighet för kvinnor, inte en följd av att ge upp könsidentiteten och medföljande gemenskap.

”Again, apexuals do not share a primary, positive identity with the male-bodied, they don’t even share a primary, positive identity with each other.  Their primary, positive identity is with the status hierarchy itself and all the necessary actions and motivations required to climb it.”

Därmed blir det förståeligt varför så många manliga höga politiker, journalister och författare kallar sig feminister. Och ännu mer förståeligt varför det finns åtta politiska kvinnoförbund men noll mansförbund. Och minst sagt förutsägbart jämställdhetspolitiken kommer att vara gynocentrisk.

Den feministiska politiken är bara ett till sätt att offra andra män för att uppnå egen statusposition i hierarkin.

Och med detta i åtanke läs hur apexuals (politiker) svarar på medborgarförslaget att jämställda debatten om våld in nära relationer (dvs inte längre få bygga status åt sig i förhållande till män generellt genom att prata om ”mäns våld mot kvinnor”)


Kvinnodagen Special – Girlwriteswhat om ”privilegium”, Stassrådens utvik, Fredrik Reinfeldt separerar, SIMOOM Sverige bygger Saudisk Vapenfabrik

mars 8, 2012
7 kommentarer

Välkommen till Internationella Kvinnodagen, dagens nyheter hittar ni i rubriken så enjoy the ride! 

Vi börjar med att låta en av alla dessa duktiga Twittrande kvinnor berätta hur hon ser på jämställdhet.

Tack så mycket Poyraz, det låter oerhört fantastiskt jämställt.

Vi fortsätter med Girlwriteswhat som berättar att för de feminister och andra som fortfarande tror på manligt priviegium (dvs personer som skribenten Erin KLG här) även efter att ha sett nedanstående video så har hon en hälsning från sina två söner: F_CK YOU!

Transcribed at GWW:s blog

Vi går sedan vidare med Sveriges politiker som kvinnodagen till ära bjuder på idiotier både inom hemmet och utanför hemmet. Vi firar sålunda kvinnodagen dels med att Sverige i och med projekt SIMOOM samarbetar med världens mest islamistiska och kvinnofientliga land, Saudiarabien.

Medievärlden frågar SR Ekots reportrar Daniel Öhman och Bo Göran Bodin: När visste ni att ni var något stort på spåren?

Vi fortsätter med faktumet att inte ens Statsminister Fredrik Reinfeldt klarar ”mansrollen” utan nu separerar från frun Filippa. DNSvD GP HD Skånskan SR

Sist men inte minst måste jag hålla med feministisk kritik riktad mot det idiotiska STASSRÅDEN -utviket i Expressen.

”Coola, snygga, smarta och med ett viktigt budskap. Så här har du aldrig sett Sveriges kvinnliga ministrar förut.”

Nej och det på goda grunder, förhoppningsvis ser vi aldrig mer Sveriges ministrar på det här sättetvarken kvinnliga eller manliga.

Det var Hannah Lemoine som med inlägget ”Att, jag vet inte, visa politiker respekt?” uppmärksammade mig på det här löjliga påhittet.

”Styla dina politiker… vad i helvete. Vad sägs om att behandla era folkvalda med respekt?Vad sägs om att ni folkvalda börjar bete er så att vi kan behandla er med respekt?”

Frågan är dock i och med hemliga Projekt SIMOON (Dvs Vapenbygge åt Saudiarabien, Tidslinje här) något överflödig. En annan feministisk bloggare som flög i luften pga Stassrådens utvik var Blixa med inlägget ”Kvinnliga politiker brinner för… mode?!” där visar det sig också att bilden är plockad från Mediebruset.

Beträffande Stassråden så håller jag visserligen med om den feministiska kritiken

Jag vill dock påpeka att jag knappast hade velat se dem vika ut sina ”livsberättelser” heller och sedan har vi det där med att alla höga kvinnliga politiker absolut måste ha feministiska / kvinnopolitiska frågor medan ingen hög politiker har mansfrågor. Om manliga politiker inte hjälper män (generellt) varför denna gynocentrism?

Tillbakablick: Blogginlägg om internationella kvinnodagen 2011

Pubkvällen Special fortsätter: Maria Sveland intervjuas av Feministiskt Perspektiv, kallar nu jämställdister för ”hatare” Inte ett ord om Allt Åt Alla. Det får väl betraktas som en framgång att hon kallar oss ”feministhatare” vilket innebär hon varken använde” högerextremist” eller ”kvinnohatare”

Man får vara tacksam för det lilla. Vetenskapen däremot (som inte kontrolleras av genusteorier) har hon inget för.

”Jag frågade vad en jourhavande man egentligen gjorde, handlade det om att hjälpa män som misshandlar så att de får adekvat terapi? Nej, svarade mannen, tvärtom. Han hjälpte män som är misshandlade.

”Jaha och det är många eller?”

”Ja det är hälften.”

”Hälften?”

”Om du tittar på volymen av misshandlade så är minst hälften män.”

Så var vi där igen. Jorden är platt. Världen upp och ner.”

Ja just det världen är upp och ner om inte Sveland får påstå att inga eller iaf väldigt få män är misshandlade i relationer. Särskilt upp och ner är Gävle Högskolas bägge forskare som gör det förbjudna påståendet.

”Kvinnor lika våldsbenägna som män i parförhållanden Av; Peter Gill och Carita Remahl”

Men ni får inte citera dem, det har författaren Maria Sveland bestämt. Hon hinner dock inte utveckla sina påståenden antagligen för hon för tillfället är upptagen med att Coacha Filippa Reinfeldt till en ”Happy Happy Happy” separation.

Inlägget uppdateras under dagen (Svårt att hinna med)


The Gendervalue Fallacy – En diskussion om ekonomi från Girlwriteswhat till Keynes vs Hayek

februari 27, 2012
35 kommentarer

Girlwriteswhat är tillbaka! Den här gången är ämnet (stats)feminismens effekter på ekonomin.

Sålunda blir temat för detta inlägg människors produktivitet. Först och främst vill jag tipsa om Intervjun som Mariel har gjort med mig. Jag skrev sidan About (Om bloggen) för ett bra tag sedan, Mariels intervju ger en bättre – och mer aktuell bild av både mig och arbetet med Aktivarum.

Så var det dags att presentera The Gendervalue Fallacy en vidareutveckling jag gjort av Bernard Chapins kända Apex Fallacy. Gendervalue Fallacy beskriver antagandet att korrelation mellan kvinnor och pengar innebär att det blev mer pengar pga kvinnorna.

Exempelvis: Antagandet att företag blir rikare av fler kvinnliga chefer när de bästa kvinnliga cheferna dras till de redan framgångsrika företagen.

Som Girlwriteswhat påpekar har mäns motivation att överproducera kraftigt försämrats av statsfeminismen.

Det genereras pengar javisst men på intet sätt genereras de pengarna av att vi arbetar mer effektivt. Tvärtom så har ledande byråkrater, politiker och chefer upptäckt att de bara behöver redovisa hur stora pengar de blåst på ”arbetet” inte redovisa någon som helst produktion!

Därmed kommer vi in på den politiska tendensen att förbättra vår ekonomi genom att byråkrater blåser mer pengar. Här passar jag på att länka Keynes vs Hayek ”The Boom & The Bust” där Econstories TV presenterar ekonomisk debatt som en hiphop-video.

Om vi går på hur Keynes presenteras här så finns det tydliga likheter med feminismens syn på ekonomi.

Observera att jag inte använder ordet pengar i inläggets presentation. Pengar är nämligen bara ett kvitto på överproduktivitet vid byteshandel medan lånade pengar är en IOU för arbete som skall göras i framtiden.  Denna distinktion är mycket viktig när vi diskuterar Statsfeminismen.

Det centrala för statsfeminismen är varken vad som produceras eller hur mycket som produceras. Det viktiga för är mängden arbete som görs. Är du snabbare än din fru på att göra samma mängd dammsugning visar genusvetenskap du är lat och er relation ojämställd.

Gendervalue Fallacy är inte bara tillämpbar på företags lönsamhet. Den gäller även relationer.

Ta exempelvis SACO-studien som bland annat Anna Ekström (ordf. SACO) uttalat sig om. Där påstår ekonomen Håkan Regnér och forskaren Gunnar Isacsson att män får högre löner av att gifta sig eller vara Sambos medan kvinnor påstås få lägre löner av att gifta sig eller vara sambos.

Det hela skriker Gendervalue Fallacy. Ju mer ambitiös och hårt arbetande mannen är ju mer sannolikt han attraherar den kvinnan och ju mer kvinnan uppvisar av sådana beteenden ju mindre sannolikt hon attraherar den mannen. Evolutionärt är kvinnor kräsnare än män så effekten bör bli därefter.

”den negativa effekten är något lägre för högskoleutbildade kvinnor som bildar familj, medan den positiva effekten av familjebildningen är signifikant högre för högskoleutbildade män.¨

Detta innebär att ambitiösa kvinnor något oftare är singel medan ambitiösa män signifikant oftare är gifta.

Men för genusbyråkrater som bara räknar mängden arbete leder det till den absurda idén att arbetsgivare skulle belöna män för att de har en fru och bestraffa kvinnor för att de har en make. I genusbyråkraternas värld behöver man inte ta hänsyn till att arbete kan göras olika effektivt.

Det är bara att läsa de senaste artiklarna i DN om vad Sveriges 35 biståndsmiljarder gått till. Enligt direkt svar från statssekreterare Hanna Hellqvist så har regeringen ingen koll på hur effektivt pengarna användes. Det är dessutom ungefär 10.000 personer som avlönas för detta ”arbete”

”Det är av förklarliga skäl också de som ständigt upprepar mantrat att ”bistånd gör nytta, bistånd gör nytta”

När samma person som utför arbetet redovisar behovet beskrivs det bäst med ordet Korruption.

Läser man Hanne Kjöllers DN-artikel om Biståndssvindleri så inser man också att det är precis det ord som skall användas. Röda Korset har en korrupt organisation där överbetalda byråkrater springer runt med löner som bl a införskaffats via lågbetalda ungdomar med skrammelbössor.

”Om man säger att han (Johan af Donner) stulit från de allra svagaste måste man fråga sig varifrån pengarna tas till organisationens flotta lokaler, överavlönade anställda och överdådet ute på fältet.”

Då återkommer vi till begreppet produktivitet. Är Röda Korset mer produktiva i att hjälpa svaga när de har överdåd? Nej byråkraterna är däremot mer produktiva i att blåsa pengar på sig själva. De är även mer kreativa i att skapa högavlönat låtsasarbete åt sina egna anställda.

”När biståndsminister Gunilla Carlsson frågades ut i Ekots lördagsintervju talade hon om hur mycket av biståndsmedlen som går till genderanalyser, nätverksbyggande, dialoggrupper, seminarier och ”prat, prat, prat”. Och hur lite som går till det hjälpbehov man identifierat från början.

 Kort sagt, biståndsbyråkratin producerar absolut ingenting! Man mäter sina egna ansträngningar – inte resultat!

Kurser, Konferenser och Resor är vad som redovisas. När Gunilla Carlsson ifrågasätter om detta är effektivt så påstår byråkraterna det ineffektiva är att slösa tid på redovisning (P1). Feminismens inställning till detta får här representeras av organisationen Kvinna till Kvinna och Lena Ag

”Det är vi som är pratbiståndet! Jag är stolt över att Kvinna till Kvinna bidrar till att hålla samtal om fred, demokrati och mänskliga rättigheter vid liv. ”

Samma visa där också, inte en gnutta hänvisning till produktion eller kostnadseffektivitet någonstans. Och då skall vi inte tala om det feministiska ”Våldtäktsarbetet” i Kongo eller snarare låtsasarbetet i Kongo om man inte menar att våldtäktsarbete handlar om reklamjippon.

”Det viktiga tycks vara att synas själv. En stor del av bidragen går till diverse informationskampanjer. Kongo är översvämmat av banderoller, t-tröjor, kepsar etcetera mot det sexuella våldet, prydda med logotyperna från finansiärerna. Det är tveksamt om dessa kampanjer har någon effekt över huvud taget, förutom att visa dem där hemma att man ”gör någonting.”

Samma personer som blåser dessa miljarder lovar dyrt och heligt det är oerhört viktigt att de får fortsätta göra det.

En stor del av pengarna läggs sedan på kommunikations- och  informationsarbete. Helt i linje med Standard Social Science i den form Evolutionspsykologen Gad Saad kommenterat där politiker tar för givet att folk beter sig som önskat bara de får mer information.

Avslutningvis:

Pär Ström skriver bra och ifrågasätter DO-byråkratin. Pelle Billing frågar om det är ok för kända män att vara sviniga? 

fortsättning följer.


Girlwriteswhat argumenterar NAFALT – Pelle Billing intervjuad av Feministiskt Perspektiv

januari 27, 2012
31 kommentarer

Dagens inlägg blir ett dubbelnummer med Pelle Billing å ena sidan och Girlwriteswhat å andra.

Vi börjar med Girlwriteswhat. Hennes senaste video diskuterar fenomenet som hon kallar ”nafalting”. NAFALT (Not All Feminists Are Like That) handlar om tendensen att betrakta dålig feminism som väsenskild från ”riktig feminism”

Som respons på detta har hon spelat in en 20 minuter lång video där hon läser upp ena citatet efter det andra på saker som sagts eller skrivits av personer med framträdande position inom den feministiska rörelsen.

Här pratar vi inte om oviktiga personer på kommentarsfält utan om författare, politiker, domare etc.

Många av citaten är välkända sedan tidigare men det ger onekligen en extra dimension att höra girlwriteswhat läsa upp dem på rad och kommentera det faktum att så många av dessa innehåller uppenbart förakt mot män.

Uppdatering: Längst ner i detta inlägg hittas flera av citaten i textform.

Som bonus pekar hon särskilt ut Sverige för våra byråkraters förmåga att lyckas få en teater baserad på Solanas manshat godkänd som utbildning för skolbarn. Lilla Sverige har alltså lyckats bli internationellt känt för nåt annat än Ikea och Abba.

Från det ena till den andra. Feministiskt Perspektiv har intervjuat Pelle Billing om hans jämställdism.

Det hela började med den kartläggning Feministiskt Perspektiv gjorde av vad de kallade ”Mansrörelsen”. Pelle Billing kallades antifeminist vilket gjorde honom besviken då han inte alls tycker det är en rättvis beskrivning.

Nu har har Pelle Billing blivit intervjud av Edda Manga angående hur han ser på sitt engagemang för jämställdhet. Intervjun är publicerad i feministiskt perspektiv. Tilläggas kan att Billing tycker det gått juste till.

Låt oss sålunda titta närmare på vad som framkommer i Edda Mangas intervju av Pelle Billing.

Redan från början gör Pelle det klart att han inte är anti-kandidaten.

PB: Man får gärna kritisera mina idéer, men kalla mig inte antifeminist om det inte stämmer.

Han påpekar även att han inte kan ta ansvar för vad alla andra personer som tar upp mansfrågor gör.

Det är ingen som kommer till en liberal feminist som Louise Persson och håller henne ansvarig för vad Gudrun Schyman säger. Man vet att även om båda kallar sig för feminister så är det två olika typer av feminism och jag skulle önska att man kommer dit med mansrörelsen.

Därefter kommer de in på Pär Ström (vars förnamn konsekvent felstavas i tidningen) Kartläggningen menade ju att han och Pelle Billing är de två pelarna för mansrörelsen i Sverige, så här svarade Billing:

”Sen har han som sagt valt ett annat tonläge och det beror på hur man är som person. Per Ström är som han är.”

Här skulle jag vilja påpeka en sak. Pelle Billing har en bakgrund som läkare. Pär Ström har en bakgrund som tekniker (ingenjör). Är det förvånande en tekniker har sitt språk medan en läkare har ett annat språk? Näe det är det inte.

Därefter kommer de in på ämnet antifeminister. Anser Billing sådana finns?

Jodå men han kan inte komma på någon känd person som är det. När det handlar om antifeminism så gör han tolkningen att det skulle vara en stockkonservativ person som är emot alla former av frigörelse hos könen.

Här håller jag inte riktigt med. Jag förstår hur Pelle tänker men jag ifrågasätter iden det är feminismen vi ens har att tacka för frigörelse av könen. Jag vill istället påpeka att många saker hände i världen under feminismens storhetstid.

Att könen blev friare under samma tidsperiod betyder inte att könen blev friare enbart pga feminismen.

Jag säger inte feminismen var oviktig. Jag säger att den ofta varit en liten liten del av de större initiativen till demokrati, till individens rättigheter osv, saker som vi tar för självklara idag men som då var en väldigt ”big deal”

Beträffande antifeminism så har jag svarat på det där redan. Jämställdister är som jag ser det ofta kritiska till feminister men av helt andra anledniningar än att de är ”anti” att könen skall bli frigjorda.

Den viktigaste skillnaden mellan feminister och jämställdister är inte vad de vill utan hur de vill uppnå saker.

Exempelvis ville konstnärliga feminister människor skall tänka efter gällande könen. Det vill vi jämställdister också men ingen av oss anser att skälla ut skolpojkar på en teater är ett bra sätt för att uppnå det målet.

Denna distinktion mellan feminism och jämställdhet blir bara alltför tydlig när Edda Manga frågar Pelle Billing om maktstrukturerna i samhället och hururida han vill könsrollerna skall försvinnna.

Jag eftersträvar ett samhälle där alla får vara sig själva utan att fördömas för det. Om min pojke vill ha rosa träskor på dagis ska han kunna ha det och om en flicka vill spela amerikansk fotboll trots att alla hennes tjejkompisar vill läsa tjejtidningar, ska hon inte mobbas för det. Det vanligaste kommer alltid att vara vanligast i ett samhälle, så är det.”

Den där delen har Mariel bloggat om, jag passar på att citera henne.

”Wow! Gillar speciellt när han sa “Men pojken som går i rosa träskor ska inte bli mobbad.”För om man byter ut “rosa träskor” mot “klänning” så har man min föreställning om hur jag VILL att samhället ska vara inställda till det plagget.”

Här vill jag passa på att påtala skillnaden mellan mig och de flesta feminister jag diskuterat ämnet med.

De betraktar ofta mobbning som något man skall räkna med om mobbarna bara har tillräckligt bra ursäkter. För dem handlar sålunda en hel del om det politiska arbetet att hitta teorier som fråntar mobbare deras ursäkter.

Kvinnor kan enligt dem inte nedvärderas för olikheter om vi alla bara kan övertygas att skriva under Janet Hydes teori om könens likhet. Sålunda bedöms inte teorin efter hur sann den är utan efter allt gott de tror den kan åstadkomma.

Det jag har gemensamt med feministerna är att jag anser mobbningen är oacceptabel.

Vad som gör mig kritisk är att jag inte alls håller med. Varken om allt gott de säger teorin skall åstadkomma eller att det är acceptabelt att ljuga ihop teorier på det sättet bara för att passa den ideologi man vill ha.

Senare i intervjun finns följande replik

”EM: Varför är det problematiskt att man inte erkänner det biologiska?

PB: Det är problematiskt i sig om man inte vill erkänna kunskapsläget, om man inte vill vara intellektuellt ärlig med hur forskningen ser ut och vad vi vet i dag. Sedan tror folk att det ska bli negativt om vi erkänner biologins betydelse, men det finns tydliga exempel på att det kan vara positivt.”

Där är också poängen. Feministerna måste lära sig tåla konkurrens. Att det finns folk som vill ha jämställdhet (lika spelregler) men inte tycker att de teorier som feministerna har valt att satsa på är bästa sättet att nå det målet.

”Man ska få uttrycka sig fritt utan repressalier, vare sig man anammar ett beteende som 80 procent har eller som 1 procent har. Det ska vara tillåtet. ”

Pelle Billing pratar här åter om pojken med rosa träskor men citatet kan lätt användas i andra sammanhang.

Mariel nämner å sin sida pojken med klänning men texten ovan kunde lika gärna handla om min personliga syn på att vara kritisk mot feministiska teorier i genusdebatten utan att anklagas för att vara ”kvinnohatare”

”EM: Vad är jämställdhet enligt din mening?

PB: Jämställdhet är till att börja med lika rättigheter och lika skyldigheter. Det är grundbulten. Men man måste lägga till att det inte ska finnas diskriminering i samhället. Om man söker ett jobb ska man inte diskrimineras på grund av kön eller sexuell läggning. Det som ska avgöras är vem som är mest lämpad. Meritokrati om du så vill.”

Eller kort sagt (och elegantare formulerat) Lika Spelregler.

EM:Anser du att kvinnor har mindre makt i det nuvarande samhällssystemet än män har som grupp?

PB: Det beror på vad vi menar med samhällssystem. Rent lagligt har vi tagit bort de lagar som gjorde att kvinnor inte hade lika rättigheter – det är en enorm seger för kvinnorörelsen.

Här hade mitt svar haft stora skillnader jämfört med Billings. Precis som ni kan se i flera av mina andra texter hade jag här ifrågasätt hela teorin/iden man ens kan bedöma godtyckligt utvalda grupper på det sättet.

Därefter kommer Edda Manga in på ämnet manshat, dvs misandri (Misandry)

”EM: Tycker du att män är angripna?

PB: Definitivt. Det är inte bara som jag tycker. Jag kan ge dig hur många citat som helst på hur män i generella termer angrips i media på ett sätt som ingen annan grupp i samhället skulle få angripas.”

Det här har ni förstås redan själva kunnat konstatera i youtubevideon från girlwriteswhat ovan.

”PB: Som när man formulerar det där klassiska ”mäns våld mot kvinnor”, det är inte ”vissa mäns våld mot kvinnor” utan det är ”mäns våld mot kvinnor”, obestämd form, vilket då inkluderar mig. Som att jag skulle utöva våldet mot kvinnor. Det tycker jag var väldigt stötande.” 

Även detta hittar ni exempel på i girlwriteswhats uppräkning av feministiska citat. Flera av dem handlar inte om att den citerade personen anser det är fel på våldsamma män, utan att det är där mer eller mindre fel på alla män.

Jag hoppar här till slutet av utrymmes och tidsskäl. Inlägget kan uppdateras, bland annat med exempel på de citat som girlwriteswhat nämner fast i textform (så att de hittas av sökmotorer)

”EM: Hur skulle du i positiva termer beskriva din kamp?

PB: Jag kämpar för huvudsakligen två saker. Det ena är att vi har en jämställdhetspolitik i Sverige där vi vid sidan av kvinnofrågorna tar in de viktigaste mansfrågorna så att vi får en mer komplett jämställdhetspolitik. Det andra är att vi ska sluta med de mansföraktande uttalandena, generaliseringarna i media, att vi ska ha samma respekt för alla och att det ska inkludera män, även vita män. En media där misandrin, som jag kallar det, har försvunnit.”

Jag vill här påtala att Katherine Young och Paul Nathanson, världens två största auktoriteter på forskning angående hat mot män har skrivit en lång artikel om just misandri (misandry) i akademiska publikationen New Male Studies #01

Den överlägset främsta orsaken den anger till misandri (kulturellt hat mot män) är ideologisk feminism.

Observera att all feminism inte är ideologisk. Det är dock enligt deras forskning så att även icke-ideologisk (alltså ej manshatisk) feminism har negativa konsekvenser för mäns liv. Då är det tomhet (emptiness) det handlar om.

Detta inlägg avslutas med några av citaten från videon med Girlwriteswhat.  (mer…)


Nya resurser på Aktivarum och Presentation av Den Sjunde feministiska Myten

januari 2, 2012
58 kommentarer

Först och främst så vill jag tipsa om nya resurser som finns på Aktivarum. Dessa ger möjligheter som är helt nya här.

Som jag nämnt i tidigare inlägg, så har de stora förändringarna skett i fältet till höger under kategorin sidor. Jag har under dagarna brainstormat fram en vision av Aktivarum inte bara som en plats för debatter utan även som en mer övergripande informationskälla där jämställdister lättare kan hitta både nya och gamla källor.

Uppdatering: GirlWritesWhat på nya Youtubesidan Våld i verkligheten.

Som ett till exempel kan vi ta sidan Massmedia (Reportage). Tidigare så måste man hitta rätt blogginlägg för att kunna läsa en viss länkad artikel. Nu kommer viktiga artiklar även att finnas separat med länkar till de gamla blogginläggen.

Ni kan alltså välja om ni vill läsa blogginlägg och hitta artiklar eller om ni vill leta rätt på artiklarna först och sedan läsa vad jag bloggade om dem.

Vidare så insåg jag att min Facebook behövde en ny bild på framsidan med Aktivarums namn. Sålunda slängde jag ihop omslagsbilden som ni ser här ovan. Eftersom jag pratar en hel del om kulturen fick den undertiteln ”The Culture Commentary” 

Inspirationen till detta Nya Aktivarum fick jag när jag såg på dokumentärer om Google och Facebook. Man kan alltid lära sig nya saker genom att lyssna på kompetenta människor och i detta fall gav det mig insikten att Aktivarum hittiills skrevs på ett väldigt gammeldags sätt. Sida 1, sida 2, osv…

Som jag ofta påpekat är det inget fel i sig med att saker är gammeldags. Men givetvis är det heller inget som automatiskt är rätt med att saker är gammeldags. I detta fall är poängen att jag publicerat informationen på ett sätt som skapades långt innan internet. Dagens internetfilosofi kan sammanfattas  ”everyway connected”

De nya sidorna här är varken förstasidor eller sistasidor. De är helt enkelt portaler som ger tillgång till vad än för sida ni behöver hitta för stunden.

Vad är skillnaden? Tidigare så var tidpunkt den dominerande faktor som styrde hur folk läste bloggen. Som man lätt kan konstatera på adminpanelen så blir de gamla inläggen knappt lästa. Detta oavsett kvaliteten på innehållet. Prioriteringen har varit ”det nya” och inte ”kvalitet”

Kommer ni ihåg vilka som gjorde samma tavla i informationsbranschen? Det var denna sorts sug efter det nya som öppnade dörrarna för Michael Foucault, förkastandet av den objektiva verkligheten och högskolans införande av det konstruktivistiska flum vars effekter Paul Boghossian varnar för i sin bok.

Han är heller inte den enda, Fysikprofessorn Alan Sokal blev så stött av flumteorier han skrev en nonsensartikel om tyngdlagen för att se om de nappade.

Det gjorde de och ni kan läsa mer om denna Social Text Hoax i inlägget jag skrev om skillnaden mellan misstag och fel. Men nog om detta och åter till poängen. Att läsare av Aktivarum nästan bara går in på de nyaste artiklarna visar ett problem i relation till teorierna om kumulativ kunskap.

Varför vill jag då påpeka detta? Jo för jag tror rätt många som besöker denna blogg på ett eller annat sätt sympatiserar med kampen mot exempelvis politisk korrekthet och vad jag vill påpeka är att läsa enbart nya inlägg kanske inte är det mest effektiva sättet om man vill bekämpa politisk korrekthet.

Vidare så vill jag påpeka Pär Ström som skrivit boken Sex feministiska myter har namngivit den sjunde feministiska myten på Genusnytt.

Den sjunde feministiska myten kommer knappast att förvåna läsare av Aktivarum. Jag har nämligen redan skrivit om den i tidigare inlägg om statsfeminism. Då under etiketten rösträttsdårskapvilket innebär hänvisningar till kvinnlig rösträtt som är både felaktiga och för sammanhanget irrelevanta.

Avslutningvis så vill jag uppmärksamma den klockrena illustrationen ”Jämställdisten lägger pussel – Behåll inte din bit” som Pär Ström lanserat på Genusnytt. Historien bakom bilden var en  förfrågan om någon formgivare ville göra en affisch inspirerad av statens gamla ”varning för spioner” från andra världskriget.


« Föregående sida

    aktivarum@gmail.com

    Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

    Gör sällskap med 1 383 andra följare

    Arkiv

%d bloggare gillar detta: