Aktivarum

MFJ – Män för vilken sorts jämställdhet?

oktober 17, 2012
27 kommentarer

Organisationen Män för jämställdhet (Mfj) har replikerat Pelle Billings inlägg om mansutredningen.

Under rubriken ”En replik på en replik” sprider Män för jämställdhet på sin hemsida den sedvanliga teorin om privillegier, makt och andra ihopljugna påhitt som redan är avhandlade här.

”Män för Jämställdhet anser att det är avgörande att se frågorna om män och jämställdhet i ett helhetsperspektiv.”

Min tolkning: Vad Mfj menar med ”helhetsperspektiv” är att man varken kan eller får ha någon åsikt om män och kvinnor som inte feminister godkänt utifrån hittepå-genusteorin om makt.

För att skydda denna tramsteori har man skapat ad-hoc argumentet ”Patriarkatet skadar män också”

Med andra ord för att kunna hävda genusnormer ger män fördelar måste man kunna bortförklara mäns nackdelar inom samma hittepåsystem som svensk genusforskning fantiserade fram 1990.

”Samma sociala normer som skapar makt och privilegier för män bidrar också till den utsatthet som en del män erfar.”

Här ser vi tydligt att Mfj är en misandrisk organisation. De är inbillar sig man kan applicera två helt olika synsätt på det manliga könet beroende på vilket behov som skall uppfyllas.

Privilegier sprids alltså magiskt till alla män men nackdelar begränsar sig till de män som drabbas?

”Precis som Linn Sandberg m.fl. skriver på Brännpunkt (20121001) har jämställdhetspolitiken länge uppmärksammat män, både som kollektiv och som individer.”

Med andra ord – problemet enligt Mfj är inte att genusforskare vägrat att lyssna på män – problemet enligt Mfj är att män varit för korkade för att begripa deras eget bästa är ”tig och lyd”?

”Forskning om män och maskuliniteter är kritisk mot maskulinitetsnormer, men inte kritisk mot män i sig, som Pelle Billing tror.

Genusfolk tycks tro det där blir sant bara för att de säger det. Ta exempelvis kritik mot islam. Vilka håller med om att man kan kritisera islam utan att muslimer blir utsatta och förbannade?

Faktum är att det inte ens går att kritisera människors normer utan att kritisera människorna.

”Samhälleliga strukturer skapas och reproduceras av konkret handlande enskilda individer. Strukturella förhållanden är inga organiska fenomen som saknar koppling till enskilda individers handlingar” – Professor Bo Rothstein.

Med andra ord: Kritik av strukturella förhållanden ÄR kritik av konkret handlande individer. Åtskillnaden som genusforskare gör är – som så mycket annat de kommer med – helt påhittad.

”Politiker och myndigheter är generellt intresserade av att involvera alla människor i arbetet för jämställdhet.”

Då kommer vi till inläggets rubrik: Vilken sorts jämställdhet då? I sin bok ”Mansförbjudet” konstaterar Pär Ström politiker och myndigheter diskriminerar män. Är det jämställdhet?

Själv konstaterar jag att flera ledande genussforskare är öppet negativa mot det manliga könet.

Jeff Hearn utmålar män ”the gender of opression” Tiina Rosenberg har skriker ”jag är kvinna, du är man och därför håller du käften” Sedan har vi Robert Connell som bytte kön till kvinna.

Män, som grupp, har fler privilegier i dagens svenska samhälle än gruppen kvinnor.”

Grupper varken har eller kan ha privilegier. Precis som en del män har manliga nackdelar så har en del män manliga fördelar. Antalet fördelar och nackdelar är helt oviktiga för resonemanget.

Det enda viktiga för resonemanget är vilka konkreta effekter som kan bli vetenskapligt bevisade.

När dessa konkreta effekter är bevisade återstår att åtgärda dem. Det är dock inte vad Mfj sysslar med. Vad de vill göra är försöka förklara dessa nackdelar utifrån teorin om könsmaktsordningen.

”Då krävs ett helhetsperspektiv utifrån kunskapen om hur mäns maktställning i samhället påverkar både kvinnor och män.Det är viktigt att utredningen tar vara på den kunskap som utvecklats av forskare på området kritiska studier av maskuliniteter”

Med andra ord när en man drabbas av diskriminering så vill inte Mfj åtgärda diskrimineringen. De vill ge ursäkter på diskrimineringen som stämmer med egna teorin om makt och genusordning.

Om en man blir misshandlad av sin fru och polisen skrattar åt honom när han anmäler detta…

Jämställdismen vill då lobba för regler som tvingar poliser att hjälpa alla våldsutsatta personer, oavsett offretas kön. Vad genusfolket däremot vill är gå ut i media med ursäkter i stil med denna:

”Så länge vi lever i ett patriarkat där männen faktiskt har makten och företrädet så kommer det att vara så här.”

Helt felaktigt! Allt vi behöver göra är införa regler som gör det åtalbart för personer avlönade via skattekassan att – oavsett kön – diskriminera pga kön. Fattar man inte det har man noll trovärdighet.

Jag har sagt det tidigare och säger det igen:  Mansfrågeforskningen behöver inte genusfolk.

Genusvetenskapen företräder inget av könen Del 1 (Maktfrågor) Del 2 (Misandri) Vi behöver människor positiva till det manliga könet. Inte ännu fler överskattade glorifierade ”kritiker”

Genusforskning och Mansfrågor är inte samma sak Del 1 (Male Studies) Del 2 (Mansforskare) Del 3  (Mansfrågeforskning på riktigt) Se även Pelle Billings Bok ”Jämställdhetsbluffen” (Recension)

Genusnytt: Pär Ström frågar om Mansförbjudet ingår i mäns privilegier.

Pelle Billing: Kvinnors medellivslängd är fortfarande fyra år längre än mäns.


Den hemska mansdominerade världen

juli 1, 2010
10 kommentarer

Rich Zubaty påpekar hur en värld  med män ser ut och hur en värld utan män skulle se ut.

Den enkla slutsatsen är att massmedia ljuger och blir trodda trots att massmedias trovärdighet är noll. Bedöm denna video och betänk sedan människor som Malin Ullgren som sitter och pratar om mäns ansvar i DN medan hon själv har inget alls. Läs även vad Anders B Westin skriver om det kvinnliga partnervalet samt Olesens text om kvinnan.

Gudrun Schyman frågar på Newsmill angående rättegången mot Göran Lindberg som har uttryckt precis samma mansföraktande åsikter som hon själv vad detta innebär för mansrollen. Nu har det visat sig att Lindberg ifråga ljög och bara låtsades ha de åsikterna för att det närmast dubblade hans lön. Han stöttades av Thomas Bodström, ni vet samma person som saboterade gemensam vårdnad.

”I en prejudicerande dom från Högsta domstolen slås nämligen fast att om en mamma inte vill samarbeta med en pappa så slipper hon (T 228-07).”

”Vad säger detta om vårt samhälles mansroll? Inget, tycks den allmänna meningen vara. I alla fall finns det en djup ovilja att kritiskt diskutera dagens mansroll.”

Tvärtom skulle jag svara, vad säger Gudrun Schymans och Malin Ullgrens beteende om mansrollen i samhället?

Om mansrollen i massmedia som den som det ständigt skall vara ok att sparka på? Vad säger ovanstående film om mansrollen som försörjare och beskyddare? Vad säger ovanstående film om iden att riktiga samhället skapas av diskurser, massmedia och teorier. Ingen bygger någonting, allt bara diskuteras fram? 

Läs artikeln om svensk fundamentalism hur professionella tyckare ser på deras behov att bidra till den värld de klagar på.

”Att kräva att genusforskare ska delta i det praktiska jämställdhetsarbetet är lika orimligt som att kräva att forskare i hållfasthetslära ska gjuta betong runt armeringsjärn,skriver Pia Sandvik Wiklund, ordförande i Delegationen för jämställdhet i högskolan på Debatt.”

Det är intressant hon på allvar jämställer forskning som skapar någonting och forskning som är inget annat än diskurser. Flera texter finns i artikeln om den svenska skolan och snälla apor ”Den svenska populistiska ideologin säger att det finns en klass av ”starka” som hotar harmonin i samhället. Det är statens uppgift att i folkets namn eliminera ”de starka”

På Genusnytt kan man även läsa om Reklamombudmannens opinionsnämnd som tycker det är fel att personen som kör dåligt i en reklamfilm var kvinna, det ger intryck att kvinnor kör dåligt säger de, om nån skall köra dåligt i reklam måste det vara en man annars är det inte jämställt.

Nämndens jämställdhet sägs inget om. Ordförande kvinna, föredragande kvinna, övriga personer 5 stycken varav 4 kvinnor. Nämnden hävdar sig följa riktlinjer från ICC men längre ner kan man läsa att det i själva verket är persolig ”praxis” att tolka konservering av det otidsenliga som samma sak som könsdiskriminering.

Skulle det omvända förhållandet möjligen resultera i anklagelser om att män gynnar män?

Men detta är knappast en förvånande eller ovanligt åsikt. Så här kommenderar Österåkers personalchef Char­lotte L’Estrade i Kommunalarbetaren hur man resonerat gällande att bara kvinnor får ta del av saker. ”Enligt jämställdhetslagen kan man bara diskriminera åt ena hållet, mot kvinnor. Vid lönekartläggning tittar man bara åt ena hållet, förklarar hon.”

Denna högst personliga tolkning visar sig inte alls stämma. ”Det inte är så att diskrimineringslagen* bara skulle kunna gälla åt ena hållet, säger dock Sherlot Jonsson på Diskrimineringsombudsmannens (DO) arbetslivsenhet. Så även män kan bli diskriminerade vad gäller löner.

Så här elegant besvarar Pelle Billing artikeln av Gudrun Schyman.

 


    aktivarum@gmail.com

    Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

    Gör som 1 383 andra, prenumerera du med.

    Arkiv

%d bloggare gillar detta: