Aktivarum

Genusforskare vill bedöma andra – Men vill inte bli bedömda av andra

november 15, 2012
33 kommentarer

Vår analys av Genusvetenskapen fortsätter, den här gången är ämnet hyckleri i vetenskapen.

I ett forskarporträtt på Uppsala Universitet menar genusforskaren och vetenskapshistorikern Isabelle Dussauge att hjärnan är överskattad och utnämner sig själv till uttolkare av neurovetenskaplig forskning.

”Upprinnelsen till projektet var ett forskningsrön som cirkulerade i den svenska pressen under 2008 som hette “Homosexuellas hjärnor annorlunda”. Samma rön har återkommit i pressen med rubriker som ”Hjärnan visar att du är homo” och “Homoläggning grundläggs tidigt”

Observera att det i så fall snarare är hur vinklat pressen presenterar nyheter inom forskningsvärlden som hon skulle behöva forska på.  Jag känner till de forskningsrön som hon talar om och de är ingen sensation alls.

Vad det handlar om är de biologiska könsskillnaderna i hjärnan mellan män och kvinnor.

Män och kvinnor använder inte hjärnhalvorna likadant och har inte samma kommunikation mellan dem. De utpekade forskningsrönen handlar bla om hur heterosexuella män i högre grad liknar homosexuella kvinnor och vice versa.

”Säger en hjärnvetenskaplig studie att den bevisat att människor föds homosexuella, så köper de flesta det. Men vem skulle till exempel bry sig om det rapporterades att sexuell läggning hänger ihop med skillnader i människors knän eller hjärtan?”

Vem förutom en genusforskare skulle inbilla sig knän och hjärtan är jämlika hjärnan gällande människans utveckling? Låt oss börja med att påpeka ämnet togs upp i det Norska Tv-programmet Hjernevask.

Sedan vill jag peka på konflikten mellan vad Dussauge säger och den metodologi genusvetenskap vilar på.

I Margareta Hallbergs avhandling ”Kunskap och kön – en studie av feministisk vetenskapsteori” framgår att feministisk vetenskapsteori i allt väsentligt utgår från det paradigmtänk som instiftades -62 av Thomas Kuhn. 

”Feministiska teoretiker som Evelyn Fox Keller har framhållit att feministisk kritik av vetenskapen möjliggjorts av två parallella processer – dels den radikalfeministiska rörelsen, dels den vetenskapsteoretiska nyordning som blev följden av Thomas Kuhns verk” (s.10)

Vad forskare vars teorier vilar på vetenskapstraditionen (kontexten) efter-Kuhn verkar glömma är att samma kritik som skyddar dem från att bedömas också gör det omöjligt för dem att analysera andra teorier.

Av särskild vikt för detta inlägg är därför den så kallade Inkommensurabilitetstesen:

Att teorier som tillhör olika paradigm inte kan mätas med samma mått. Detta följer av en stark tolkning av tesen om observationers teoriberoende då något neutralt språk för jämförelser mellan två rivaliserande teorier inte antas existera. (s.26)

Vilket för övrigt är det argument som Eva Lundgren använde när hon granskades av Margareta Hallberg och Jörgen Hermansson. ”Granskarna saknar kompetens för uppgiften” hävdade 14 forskare i DN

”Forskning uppfattas här som en tolkningsprocess. God forskning handlar i ett sådant perspektiv mindre om att ”bevisa” eller ”testa” olika hypoteser och mer om att utifrån skilda teoretiska perspektiv, och med en övertygande argumentation, skapa ökad förståelse för olika fenomen.”

Man kan tycka vad man vill om den motiveringen men de borde iaf tvingas följa sina egna regler. Och därmed blir Isabelle Dussauges påståenden om vad hjärnforskningens teorier handlar om värdelösa.

Hon saknar kompetens för uppgiften och verkar inom en helt annan tradition än vad hjärnforskarna gör.

Inte minst blir detta tydligt när hon kritiserar vad som är en uppenbar konsekvens av representativt urval. Detta pga att hon personligen tycker att minoriteter skall ges samma inflytande som majoriteter (ibland).

”Hittills har de bland annat kommit fram till att relativt få hjärnstudier faktiskt handlar om sexuell preferens men att de som gör det får oproportionerligt stor uppmärksamhet i medierna. Den största delen av hjärnforskning och sexualitet handlar istället om heterosexuella mäns sexualfunktion. ”

Å ena sidan kritiserar hon (korrekt) massmedia för medielogiken där man ger oporportionerligt stor uppmärksamhet till ovanliga händelser. Å andra sidan ifrågasätter hon att man forskar på heterosexuella.

Men heterosexualitet är vad man får om man använder slumpmässigt eller representativt urval.

Vad Dussauge påstår fungerar alltså varken i traditionell vetenskapstradition eller i den efter-Kuhnska vetenskapstraditionen (post-kuhnska kontexten). Hon både bryter och följer reglerna samtidigt.

”Exempelvis ignorerar det mesta av hjärnforskning om kön helt och hållet den omfattande teoriutveckling som finns inom genusforskning och relaterade fält, vilket snedvrider ytterligare maktbalansen mellan olika beskrivningar av människan och samhället.”

Det sista är nonsens. Givetvis ignorerar hjärnforskare genusteori – det skall man enligt genusteorins egen grund göra. Vad hon säger blir förståeligt endast ur perspektivet att Genusfrågor ÄR Maktfrågor dvs…..

Genusvetenskapen följer ingen teori alls. Den säger vad som helst som ger ursäkt att maktfördela.

Detta är den teori, det axiom, det paradigm, den disciplinära matris som bör användas närhelst något genusforskare säger skall bedömas. Säger de vad som ger politiker ursäkter att maktfördela eller inte?

Nu som avslutning till lite gladare nyheter. Zlatan ”ägde” Friends Arena i matchen mot England igår.

Som bonus hittar ni här Zlatans Zlatanistiska Zlattrick-fjärde mål från en utländsk TV-kanal som hade turen att stå med kameran på helt rätt ställe och i perfekt vinkel. Vad internet är toppen vid sådana här tillfällen.

Genusdebatten fortsätter


Genusvetenskapen företräder inget av könen – Del 1 Genusfrågor = Maktfrågor

oktober 8, 2012
28 kommentarer

Malin Stenman menar det råder okunskap om feminismen idag. Låt oss granska hennes påståenden.

Newsmill-artikeln presenterar Stenman som magister i ”kulturanalys” dvs culture studies. Det är ett allt annat än neutralt fält i frågan. Alla Culture Studies tillhörde samma sida i kulturkrigen.

”Det första missförståndet handlar om uppfattningen om att feminister bara ägnar sig åt kvinnofrågor och inte vill att även män ska få fler valmöjligheter i livet, att feminister bara har ett perspektiv.” (Newsmill)

Mitt svar är att feminister idag inte alls ägnar sig åt kvinnofrågor. De ägnar sig med små undantag åt genusfrågor vilket är samma sak som maktfrågor utifrån marxistiskt konfliktperspektiv.

Det bekräftar för övrigt Stenman själv när hon säger det viktiga inte är könen utan maktförhållandet.

Hon hävdar att Pär Ström tror feminister strävar efter ett matriarkat, vilket hon menar är en tröttsam och felaktig utgångspunkt som gör diskussionen befängd och uppmuntrar till de…

”tankar som feminismen bekämpar, nämligen särskiljandet mellan könen och upprätthållandet av makt dem emellan.” (Könsmaktsordningen)

Med andra ord skillnaden i makt mellan kvinnor som grupp och män som grupp. Om bara kvinnor får lika mycket makt som män kan könen enligt Stenman-feminismen närma sig varandra.

Det är bara det att påståendet diskriminerar alla som inte ser människor som politiska kampgrupper.

Genusfolk inte bara tycker det är så människor funkar. De har dessutom stora problem med att andra vettiga åsikter skulle existera. Genuscertifiering skulle tvinga på alla fält detta sätt att tänka.

”stereotypa föreställningar om könen i vårt samhälle bör uppmärksammas och ifrågasättas, eftersom de leder till många destruktiva normer och värderingar och begränsar oss som individer.”

Observera att riktiga forskare inte kan säga A leder till B utan att ge bevis och tydliga alternativ. Stenman har inte ens vett att beskriva dessa som möjliga samband ”kan leda till…”

Istället garanterar hon att alternativen leder till destruktiva normer som begränsar individer.

Genusfolk lovar det är så och därmed behöver påståendet inte ledas i bevis. Istället för att motivera sig så passar hon på att kritisera att Pär Ström inte lyder under detta enda maktperspektiv.

”Han (Ström) frånser hur maktförhållanden analyseras och granskas i diverse riktningar, i diverse olika akademiska fält och ute i övriga samhället.”

Här har Stenman rätt. Liksom många andra människor ej betalda för att älta marxismens konfliktperspektiv så låter varken Ström eller Billing sådana åsikter styra diskussioner om jämställdhet.

”Han frånser att kvinnor och män med olika partitillhörighet, klass, etnicitet, uppfostran och generation enats om att kollektivt söka politisk förändring som fokuserar på att kvinnors politiska, ekonomiska och sociala rättigheter skall vara likvärdiga med mäns…”

Helt fel! Han ifrågasätter däremot att en likvärdig kvinna automatiskt skulle följa i den mannens fotspår.

Genusforskningen handlar varken om män eller kvinnor den handlar om makt. Vilket märks tydligt i nedanstående citat. Se själva hur det tas för givet att makt (korrelation) = bevis (kausalitet)

”En återkommande replik från Pär Ström. Hur förklarar Ström att män är överrepresenterade på alla positioner där makt och pengar finns i samhället? Att det finns maktstrukturer där män överlag verkar bättre på att hantera vissa frågor, går knappast att förbise…

Här ser vi det ständiga antagandet att om människor har samma makt så måste de få samma representation och därför skulle Pär Ström behöva förklara varför representationen inte är lika.

Den åsikten har feminister som utgångsläge från första början. Allt annat tycks för dem ofattbart.

Vidare bekräftas här att det inte handlar om kön. Genusfolket tycker man ser precis samma sorts förtryck bara genom att jämföra olika etnicteter. Det går bättre för vissa folkslag = Förtryck.

Det gör inte maktstrukturen manlig per se, men den innebär att alla som kan spelreglerna klarar sig bättre och dessa spelregler är något många får med sig sedan barnsben, till synes i högre grad om man råkar vara man. Liknande strukturer och maktsystem kan man finna kring etnicitet…”

Malin Stenman skall föreställa utredare men hon är fullkomligt inkompetent gällande att leda påståenden i bevis. Istället menar hon bara ”dåliga människor” inte tycker exakt likadant.

”…där endast främlingsfientliga förnekar dess blotta existens.”

Vad säger då Stenman om exempelvis den indiska akademiker som visat asiater är bättre än vita i USA?

Är han främlingsfientlig? Vilka främlingar menar hon han pratar om? Jag kommer att skriva minst ett till blogginlägg som svar på Stenmans text.

Genusnytt: Pelle Billing och Pär Ström attackeras på Newsmill

Pelle Billing: Kristian Stålne om två olika världsbilder

Pelle Billing: Replik på Newsmill

Uppdatering 20/10

Ifall någon fortfarande inte förstått vad genusvetenskap handlar om här har ni ett citat från Genusprofessor Anna Wahl:

Det finns alltför många okunniga chefer i näringslivet. Den okunskapen medverkar till att en ojämn maktfördelning mellan män och kvinnor fortsätter att ses som något naturligt

Genusvetare sysslar alltså inte med kvinnofrågor utan med maktfrågor. Vad de vill göra är omfördela makt utifrån det politiska perspektivet som förkastar individer till förmån för kollektiv.


Är kvinnor känsligare än män?

mars 18, 2010
14 kommentarer

Den frågan måste jag bara ställa efter att ha sett följande video som kommenterar kvinnor och dataspel.

Videon hittar ni här

Men först några ord om dessa killar som blir kritiker av det maskulina.

Det finns en strid ström av killar som i skolan verkar ha lärt sig det enda sättet de kan få en positiv roll är genom att vara sk ”social critics” och då främst kritisera andra killar. En av dessa killar är Daniel Floyd. I en serie filmer på youtube så kommenterar Floyd dataspel och en av dessa handlar om varför så få tjejer spelar dataspel.

Vad har då denna film att göra med den inledande frågan? Vi kan börja med att diskutera sexualisering. Det är nämligen en stor del av argumenteringen här. ”Science-fiction, stora explosioner och stora bröst” där hittar vi enligt experter som Floyd anledningen det är få kvinnor som spelar dataspel.

Och det kan stämma.

Men då måste vi även ställe en annan fråga. Är män mindre känsliga för sexualisering?

I så fall varför?

Ta exempelvis de inledande ”neutrala” exemplen som Floyd tar upp på populära spel (2.40) bilder från tre olika spel. Alla med lika hypersexualiserade bilder av män. Vi kallar dem såklart inte det men likväl är det omöjligt att säga de är ett dugg mer normala än kvinnobilderna.

Könet skall ju vara en social konstruktion. Sålunda skulle kvinnor och män vara lika känsliga för sådant här från början och sålunda skulle antingen tjejer lära sig vara känsliga för sexualisering av sitt kön eller så är det pojkar som lär sig att inte vara det för sitt eget kön. Vem är det då som lär tjejer vara känsliga för sexualisering och killar att inte vara det?

I detta fall är svaret uppenbart. I så fall är det personer som Floyd som lär dem det. Det är ju hans budskap att denna känslighet är rätt.

Konstigare blir det, sedan (5.15) argumenterar Floyd nämligen att om det är sant att kvinnor använder högre sidan av hjärnan mer än män så kan fler kvinnor leda till mer ”universal appeal” Här har plötsligt det kvinnliga gått från minoriteten till unversiell representation. Och det utan att sälja fler dataspel. Hur gick det till???

Floyd tror sedan att vi kan se fram emot mer variation. Vilket i praktiken är samma sak som att beskylla män för att vara oförmögna till variation. Män kan helt enkelt inte på egen hand, det måste dit kvinnor. Denna infantilisering av det manliga könet är inte ovanlig men i detta sammanhang desto mer beklämmande.

Dessutom sätter det enorm press på kvinnor. Det duger inte att lära sig hur spel görs och göra dem nej de finns där för att revolutionera allt.

Vad händer då om kvinnorna ”bara” gör lika bra ifrån sig som männen? Svaret är uppenbart eller hur? Din framgång bedöms inte från noll utan från folks uppfattning av den framgång du skulle ha. Kvinnorna kan alltså vara fullt lyckade men känna sig helt misslyckade pga förväntningarna personer som Floyd lagt på dem.

Och då pratar vi bara om anställda kvinnor. När det handlar om kvinnliga konsumenter blir det ännu värre. Först skall de enligt Floyd lirkas in i branschen. Antingen genom spel riktade mot mycket små barn så tjejer växer upp med det eller helt enkelt genom ”casual gaming” dvs branschen lägger mest pengar på den grupp som handlar minst. Logiskt eller hur?

Därefter handlar diskussionen mestadels om sexualiseringen i marknadsföring.

Här får prov på den kvinnosyn som genomsyrar argumentationen personer som Floyd har. Budskapet är i korthet att image är supersupersupersuperviktigt. Så viktigt att det enda som krävs för att förstöra allt för all framtid är en enda lättklädd bild. Floyds argument är att då kan ”vi” inte längre respektera den karaktären. Men vänta lite.

Vilka vi?

Och hur blev den känsligheten något att bekräfta och uppmuntra? Är det bra att vara så besatt av image att aldrig så många äventyr, goda gärningar och prestationer kan förstöras av EN BILD i en tidning som man kan välja att inte läsa överhuvudtaget? Floyd verkar tycka det eller hur? Det är iaf inte nåt han kritiserar utan nåt han säger vi måste rätta oss efter.

Men hur väl rimmar det med pratet om jämställdhet och det socialt konstruerade könet?

Om jag skall vara ärlig så beskriver Floyd kvinnor och män som två helt olika arter. Han verkar mena att vi skall se kvinnor som skrämda rådjur. Vad han däremot inte alls kommenterar är det faktum att allt han säger gäller killar i lika hög grad. Ta en titt på marknadsföringen av män i branschen? Är bilderna av män mindre sexualiserade?

Var Indiana Jones inte en sexsymbol? Var Han Solo inte en sexsymbol? För annars hur kommer det sig att män står ut med sexsymboler i marknadsföringen medan kvinnor enligt Floyd uppenbarligen inte kan göra det? Något är väldigt konstigt i diskussionen.

Man säger kvinnor är precis som män men vi behöver en bibel av regler för specialbehandling av kvinnor så de inte skräms bort

Just because we are not trying to exclude women doesnt mean they feel welcome

Jag skulle svara Floyd ”Just because men are there doesnt mean they feel welcome” Hur blir sexualiserade bilder av män (8.50) normala och sexualiserade bilder av kvinnor nåt negativt? Och hur kommer det sig de sexualiserade bilderna av män inte skrämmer bort män?


    aktivarum@gmail.com

    Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

    Gör som 1 383 andra, prenumerera du med.

    Arkiv

%d bloggare gillar detta: