Aktivarum

Genusfolket vs Jämställdismen! – Del 4 Omvänd radikalfeminism?

oktober 7, 2012
8 kommentarer

Hanna Gustafsson menar den urgamla bataljen mellan könen nu är avgjord men har hon rätt?

Jag fortsätter att kommentera ”Vad säger jämställdister?” . Hanna Gustafsson kritiserar Pär Ströms resonemang kring mäns rumsliga förmåga och menar han varit selektiv i valet av bilforskning

Studien gjordes dock senare om med 2500 personer och kom då fram till ett helt annat resultat, samt att: ”Resultaten verkar slå hål på myten att män har bättre rumsuppfattning än kvinnor.” (länk) Den senare studiens resultat rapporterades däremot inte av Ström.

Det hade varit intressant om den här kritiken stämde men påståendet ”studien gjordes om” är knappast ett korrekt påstående. En liknande studie gjordes men med avgörande skilllnader.

Pär Ströms referens innebar 65 personer på tid fick försöka parkera en Audi S6 på en anvisad plats.

Den forskning Hanna menar Pär Ström inte rapporterade innebar dock man i en månad observerade bilförares beteende i sina egna bilar på ett brittiskt parkeringsföretags 700 parkeringsplatser.

”På det stora hela fick kvinnorna en bättre totalpoäng i studien. De tog längre tid på sig, men parkerade desto bättre än män.”

Med andra ord, kvinnorna i den andra studien fick obegränsat med tid på sig och parkerade då bilen bättre än männen men i första studien där tid var ett kriterium fick männen bättre resultat.

”Kvinnor visade sig vara bättre på att hitta bra utrymmen och att placera bilen rätt innan de ska parkera.”

Men i den första studien fick alla utföra parkeringen på ett och samma ställe så snabbt och bra som möjligt.

Det är sålunda helt missvisande att säga den första studien ”gjordes om”. Tvärtom så poängteras i Metro att kvinnorna var bättre än männen på att hitta bra utrymmen (valde inte samma platser)

”Män var skickligare på att köra rakt in i parkeringsfickor, och körde totalt sett med större självförtroende.”

Här bekräftas till och med resultatet från första studien där parkeringen bedömdes på tid. Vad den andra studien visar är att kvinnor såg till att ha bättre förutsättningar och tog mer tid på sig.

Vad det här exemplet visar desto mer är hur ivrigt massmedia vill hävda kvinnor är bäst på allting.

Rubriken talar sitt tydliga språk. ”Nu är det bevisat – kvinnor bättre på att parkera än män” Man kan spekulera i om Hanna tog för givet artikeln sade vad rubriken påstår den sade.

”Det verkar i Jämställdismen finnas en lätthet att acceptera studier som kommer fram till skillnader mellan könen, gärna biologiskt betingade och inte socialt betingade sådana”

Pär Ström har dock alltid varit tydlig med att jämställdismen tar upp den obelysta halvan av jämställdhetsdebatten. När han tar upp biologiska skillnader är det i rollen som motvikt.

Men till och med en rutinerad journalist som Robert Aschberg begår missen att se Pär Ström som auktoritet.

När Pär Ström nyligen intervjuades i Radio 1 gjordes invändningen att han gör samma sak som feministerna ”fast tvärtom”. Alla tycks glömma feminister stödjer den sedan länge regerande bilden.

”The literature on sex differences in cognitive abilities is filled with inconsistent findings, contradictory theories, and emotional claims that are unsupported by the research. Yet despite all the noise in the data, clear and consistent messages could be heard. There are real and in some cases sizable sex differences with respect to some cognitive abilities.

Socialization practices are undoubtedly important, but there is also good evidence that biological sex differences play a role in establishing and maintaining cognitive sex differences, a conclusion I wasn’t prepared to make when I began reviewing the relevant literature.” – Diane Halpern

Så inledde Steven Pinker sitt anförande i Edge-debatten mot Elisabeth Spelke. Såväl Pinker som Halpern hade under sin utbildning fått lära sig det inte finns några biologiska skillnader.

Det är sålunda knappast så att det pga Pär Ström saknas kunskaper om social och kulturell påverkan.

Det är snarare så att han måste gå tungt på den biologiska sidan pga hur politiker, journalister och akademiker med små undantag stadfäst att könen enbart är sociala konstruktioner.

“Annica, det finns inga skillnader mellan mäns och kvinnors hjärnor!”

“Vad intressant NN, jag skulle gärna vilja ha litteraturreferenserna, eller har du kanske forskat själv?”

“Nej, det har jag inte, men även om det skulle finnas skillnader får vi aldrig säga det!”

“Men NN, detta är ju ett mycket egendomligt uttalande från en professor vid ett universitet, som ska värna om sanningen i forskningen!”

“Ja, ja, det kan tyckas. Men så är det i alla fall, du kan förstöra mycket om du fortsätter!” – Könet sitter i hjärnan

Ovan sekvens kommer från Annica Dahlströms bok men närmast snarlika konversationer hittas i Harald Eias TV-program Hjernevask. Ingen av biologi-förespråkarna gjorde denna sorts uttalanden.

Men flera av förespråkarna för social påverkan sade rätt ut biologiska skillnader var otänkbara.

Pär Ström har aldrig försökt byta ut det sociala perspektivet mot det biologiska men flera förespråkare av det förstnämnda HAR bevisligen försökt avskaffa biologin som argument.

They didnt say everything was biology, on the contrary it was the norwegians who said nothing was about biology

Med andra ord, Pär Ström gör inte samma sak fast tvärtom. För att göra samma måste han först ta makten över högskolor, myndigheter och media för att sedan byta ut det ena mot det andra. Något jämställdismen aldrig förespråkat.

Pär Ström har inte visat biologin är det enda viktiga, han har visat könet inte bara är sociala konstruktioner.

Något det finns all anledning att göra.

Del 1 (Lagstiftning), Del 2 (Könsroller), Del 3 (Könsskillnader)

Genusnytt: Maria Sveland skriver bok om feministkritiker.


Genusfolket vs Jämställdismen! – Del 2 Manlighet och Kvinnlighet

september 23, 2012
37 kommentarer

Här fortsätter jag att besvara de påståenden Hanna Gustafsson gör om vad ”Jämställdister säger”

Hennes Vad säger jämställdismen Del 2″ handlar om könsrollerna, vilket är problematiskt då könsroller ofta ”är” vad än folk säger de är. Låt mig nu en gång för alla röja undan vissa frågetecken.

”Så en kritik Jämställdismen ofta riktar mot feminismen är att den ständigt attackerar män och manlighet, men aldrig kvinnor och kvinnlighet.”

Ja, förutsatt att manlighet och kvinnlighet stå för det vanliga hos respektive kön. Feminismen anklagas alltså för att associera manliga egenskaper till det negativa och kvinnliga till det positiva.

Hanna Gustafssons misstag är att förväxla typiska egenskaper (ovan) med traditionella beteenden.

Här ser vi problemen med feminismens oförmåga att godta könsskillnader. Genusfolket menar i korthet att om vi beskriver olika egenskaper hos könen leder detta automatiskt till olika beteenden.

”Visserligen anser Ström lite motsägelsefullt också att ”tjejer får hela tiden höra att traditionell kvinnlighet är något dåligt” och ”att män/killar är vinnare”

Det finns ingen motsägelse alls. Vad genusfolket säger är att mäns egenskaper är något negativt. Män är ”vinnare i samhället” genom fusk där de tränat upp kvinnor att motarbeta sitt eget kön.

Vad feministerna förespråkar är att samhället ”tränar om” män OCH kvinnor – fast på olika sätt:

Beträffande männen är målet att deras egenskaper skall ändras (högre stapeln). När det handlar om kvinnor så är det deras traditionella beteenden och ”samhällssynen” som feminister vill tvätta bort.

”Det kan låta lite lustigt för om det är något feminismen anklagats för under historien så är det att den, iallafall enligt många antifeminister, attackerar och nedvärderar traditionell kvinnlighet”

Alltså kvinnors beteenden! Som feminismen också skyller på manssamhället – patriarkatet. Hanna Gustafsson har fel så det sjunger om det när hon hävdar att jämställdister är inkonsekventa.

Vad det handlar om är att feminister skyller kvinnors beteenden på bla vad som sägs om kvinnor.

Alltså enligt genusfolket skulle kvinnor bete sig annorlunda bara vi slutade säga kvinnor och män skiljer sig i egenskaper. Sättet vi beskriver är enligt denna syn viktigare än vad som faktiskt beskrivs.

”With other words women (according to feminists) dont make choices, choices are made for them by society, by institutions, by circumstances and by men” – Gww

Girlwriteswhat har redan förklarat allt det här i inlägget om Hypoagency. Genusfolk tror dock det viktiga är att gå runt och fråga folk ”Varför tror du kvinnor gör det då?” och publicera svaren.

Feministerna betraktar alltså kvinnor som objekt som inte alls gör saker pga egen vilja.

Män betraktas i sin tur som uppväxta i intränade förtryckarmönster. En mans människovärde blir enligt Genusfolkets samhällslära avhängigt hans förmåga att distansiera sig från män som kön.

“Any man can feel good about himself as an individual even now, after all, by adopting one of two strategies that prevent him from feeling good about himself as a man. / The first requires dissociation from other men as a male feminist” 

Ovan citat är från New Male Studies #01, den som vill se fenomenet i praktiken kan läsa slutrapporten från vänsterpartiets framtidskommission som förespråkar vaksamhet mot män.

Det spelar ingen roll om vi kallar det Misandri eller Manshat. Det är i grunden samma sak som rasism.

“Misandry is hatred toward men. We refer here not to anger but to hatred. Anger is an emotion and transient; hatred is neither. Hatred is a culturally propagated way of thinking.”

Hur skall man då tolka Vita Kränkta Män där flera Män sitter och svartmålar det manliga könet? Professor Katherine Young berättar för OntarioTV hur minoritsmän ses som ”Hederskvinnor”

”Not once did I envision myself becoming a receptacle for a Black man’s rage at the white world, but that is what I became. While I take issue with my brother’s behavior, I’m grateful for the experience.”

Ovan citat kommer från Amanda Kijera, feministisk journalist som våldtogs på Haiti av en svart man. Om inte våldtäkter vore så tragiska skulle hennes försvar av våldtäktsmannen vara komik.

Fortsättning följer

Pelle Billing: Imorgon är det dags!

Kvinnaochantifeminist: Könsrollsproblematiken


Genusfolket vs Jämställdismen! – Del 1 Lagstiftning och sexbrott

september 22, 2012
13 kommentarer

Genusfolket bjuder upp till debatt om Jämställdismen (men glömde bjuda in oppositionen)

I veckan släppte Pär Ström sin bok Mansförbjudet och på måndag släpps Pelle Billings bok Jämställdhetsbluffen. I många sammanhang blir detta Jämställdismens officiella startskott.

”Eftersom den kvinnocentrerade analysen på jämställdhetsområdet varit allenarådande under en så lång period, har den med tiden blivit en allmän sanning. Ordet jämställdhet är i folkmun synonymt med kvinnors rättigheter. ” Jämställdhetsbluffen

Hur ser då Jämställdismens politiska motpart ut? Ord som Feminism och Jämställdhet har fått så vida betydelser att de blivit närmast oanvändbara. Istället används begrepp som Genuseliten.

”Få saker är så larviga som försöken från en liten självutnämnd genuselit att pracka på svenska folket HEN som könsneutralt pronomen.”

Denna benämning har dock problemet att det inte är en som genusfeministerna själva använder.

När de nu använder Genusfolket kan vi lika gärna också göra det. Det är inget perfekt ord (det är inte Jämställdism heller). Däremot är de funktionella ord där det framgår vad man menar.

”Ibland får man som feminist frågan varför vi är så arga på Pär Ström. Varför just han hela tiden utsätts för kritik när hans det enda hans rörelse, ”Jämställdismen”, vill är att män och kvinnor ska vara jämställda?”

På bloggen Genusfolket har Hanna Gustafsson börjat artikelserien ”Vad säger Jämställdismen?Som syfte anger hon att svara på varför feminister är så arga på Pär Ström.

”I ett försök att kasta lite ljus över det kan man titta på vad Jämställdismen faktiskt säger och vilket samhälle de jobbar för”

Här gör Hanna Gustafsson det för genusdebatten oerhört vanliga ”Negativistiska felslutet”

För att kunna bedöma jämställdismen måste vi nämligen ha någonting att jämföra med. FI gjorde samma miss på ett årsmöte: Avskaffa kapitalismen! Ok, vad förespråkar de istället då? Ingen vet!

”Våldtäktslagstiftningen är en stor fråga för Jämställdismen. Läser man Pär Ströms texter är ämnet ett genomgående tema.”

Lagstiftningen är en stor fråga för Jämställdismen. Pär Ström förespråkar Könsneutral Lagstiftning vilket var en av de saker Genusfolkets egen representant Kawa Zolfagary (Vita Kränkta Män) kritiserade i TV-debatten.

Fokusering på våldtäkter och sexbrott är nog betydligt större hos Genusfolket själva.

Hanna Gustafsson började exempelvis serien ”Vad säger jämställdister” med en diskussion om våldtäkter. Vad hon egentligen kommenterar är dock hur jämställdister ifrågasätter feministers åsikter.

”Enligt Pär Ströms synsätt borde de två fallen dömts till våldtäkt, istället för bara det ena. Män ska inte behöva tåla mer. Att att smeka ett könsorgan på någon som sover ses som mildare än att sticka in något i någon som sover”

Det sistnämnda är alltså den feministiska åsikt som blivit ifrågasatt. Män och kvinnor har inte likadana könsorgan. Varför skulle det vara mer ok att fingra på mäns om vi är jämställda?

Vilket svar som ges hänger helt på om man definierar jämställdhet som lika rättigheter mellan könen.

Exempelvis vid ”Sexuella övergrepp mot män i krig” gäller den feministiska jämställdheten inte alls män. Antingen ljuger eller mörkar man antalet offer eller så har man policydokument där män exkluderas.

”The UN Security Council Resolution 1325 in 2000 treats wartime sexual violence as something that only impacts on women and girls”

Observera ”treats” Alltså vad de själva tycker oberoende av fakta. Vad jämställdismen i praktiken säger är att om vi är jämställda så anser vi inte vaginan är det enda fredade könsorganet.

Vill genusfolket förklara hur det är jämställt att sätta vaginan över allt annat får de gärna göra det.

Rent praktiskt är dock den definitionen betydligt närmare de äldre samhällsystem som är besatta vid kvinnans renhet och oskuld. Mäns sexualitet är smutsig så mäns könsorgan är inte lika viktiga.

”Våldtäktslagstiftningen enligt Jämställdismens syn skulle alltså gå tillbaka till en syn på våldtäkt som fokuserade på våld, hot om våld, och penetrationen.”

Det viktiga att komma ihåg här är att jämställdister och genusfolk har två helt olika filosofier om syftet med lagstiftningen vilka i sin tur är grundade i två olika syner på människan.

Det är omöjligt att bedöma ovanstående jämställdismen utan att känna till bägge alternativen.

Jämställdister ser lagar som ett juridiskt redskap för att bestraffa avvikelser hos befolkningen. En tydlig definition av våldtäkt hjälper polisen att med bibehållen rättssäkerhet utföra den uppgiften.

Genusfolk ser lagar som ett normativt redskap för att förmedla rätt attityder till befolkningen. Deras defintion av våldtäkt utgår från  idén om vad vi kan kalla ”den sunda sexuella relationen”

Fortsättning följer (Länk till Del 2 kommer här)

Genusnytt: Vänsterpartiets flumdefinition av Patriarkatet.

Malte On The Roxxx: Feminister har inte längre ”Kvinnor kan” som rättesnöre.

Rockis Månadsbrev: Hälsning till Kawa Zolfagary och Vita Kränkta Män-gänget


    aktivarum@gmail.com

    Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

    Gör sällskap med 1 383 andra följare

    Arkiv

%d bloggare gillar detta: