Aktivarum

Filosofiska Rummet feat. Tanja Bergkvist del 2

mars 8, 2010
7 kommentarer

Så var det dags för vår genomgång av den andra halvan av programmet Filosofiska rummet.

Vi kommer in i handlingens mitt direkt där första delen slutade. Tanja Bergvist kommenterade hur genusvetare framgångsrikt skapat arbetstillfällen och lobbat medan de andra forskat. Hon lade till att hon gärna såg att alla läste 30p matematik för den logiska förmågans skull men att det inte är någon fråga hon driver.

Sedan poängterade hon hur dokumenten från exempelvis Moira von Wright tas på allvar av skolverket och kan bli realpolitik. Som avslutning på frågan vilka konsekvenser genuscertifiering får menade hon att dels drar det tid och resurser från det som är verklig vetenskap som kan få kvinnor intresserade av ämnena, dels så offerförklarar det människor så alla tycker de tillhör en offerkategori som fråntar dem personligt ansvar.

Sedan bytte man ämne från genuscertifiering till forskningens frihet i ett större perspektiv

Först blev Svante Nordin. Han påpekade då att han inte angrep någon person utan exemplifierade en typ av diskussion som förekommit i debatten där strävan efter sanning i sig setts som uttryck för en manlig maktvilja. Ett resonemang som om det accepterades som en del av universitetens vardag vore direkt skadligt. Han nämnde sedan att vad han var emot var ideologisk bindning, att  vetenskapen skall vara politiskt oberoende och att man, som Tanja tog upp, inte skall påtvinga forskare eller studenter vissa sätt att se.

Bexell fick då ordet och pratade om hur det finns många perspektiv som tränger sig på. Hur man som rektor ofta får höra det måste vara ”mer perspektiv till exempel från mänskliga rättigheter, från hållbar utveckling, etiska perspektiv eller ja genusperspektiv eller vetenskapsperspektiv” hur allting är väldigt viktigt och värdefullt och snart blir det inte mycket tid kvar till själva ämnet vilket är ett problem men å andra sidan hur dessa är viktiga och hur skall man lösa det? Det är en del av… Svante nordin svarade snabbt:

”Man skall hålla emot, man skall hålla dessa jävla perspektiv utanför den akademiska undervisningen så mycket som möjligt”

Han påpekade detta är väldigt viktigt som tas upp att det inte enbart handlar om genusteori utan lika gärna kunde handla om de andra exemplen som

”hållbar utveckling,  miljöperspektiv, mänskliga rättigheter, nykterhetsperspektivet och inte minst trafikpolitiska perspektiv”

Svaret från Bexell blev att i princip hade han rätt men samtidigt skulle inte den oberoende läraren överdrivas enligt honom.

Fortsättning följer (uppdateras löpande)


    aktivarum@gmail.com

    Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

    Gör sällskap med 1 384 andra följare

    Arkiv

%d bloggare gillar detta: