Aktivarum

Vetenskapliga teorier som förkastar Människans fria vilja ökar sannolikheten läsarna ägnar sig åt Fusk, Lögner och Stölder

februari 25, 2012
99 kommentarer

Här kommer ytterligare en vetenskaplig smocka – Denna gång handar det om den fria viljan.

Många jämställdister känner sannolikt redan till Professor Roy Baumeister. Utöver att ha skrivit boken ”Is There Anything Good About Men?” och föreläst på det temat inför American Psychology Association så har han även en plats på the advisory board för nya tidskriften New Male Studies.

Mansfrågor är långtifrån Professor Baumeisters enda syssla. Här skall vi titta närmare på boken ”Free Will and Consciousness: How Might They Work?” som Baumeister sammanställde 2010 tillsammans med Filosofiprofessorn Afred Mele och Kathleen Vohs, Associate Professor of Marketing.

Redan i inledningen (som de tre skrivit gemensamt) hittade jag material som var rena dynamiten i Genusdebatten,

De tre forskarna berättar i första kapitlet (An Introduction and Overview of Perspectives) hur det kom sig att de skrev boken. Deras berättelse börjar med projektets initiativtagare, Alfred Mele.

”One of us (Alfred Mele) began a recent book defending the thesis that scientific arguments for the nonexistence of free will are unpersuasive and that conscious intentions and decisions do make a difference”

Som exempel på argument där man förespråkar det inte existerar någon fri vilja hos människor gör Mele utdrag från ett mail som han fick under under tiden han skrev på boken:

”Dear Dr. Mele, I recently purchased a DVD by Dr. Stephen Wolinsky. . .. He explains from the point of neuroscience that there is no such thing as free will, as we can only perceive an action after it has already occurred. Can you please help me with this? I can understand that I don’t know what thought will occur next. But that that has already happened is beyond comprehension.”

Om mailets innehåll inte var anmärkningsvärt nog så får vi veta det på intet sätt är ett engångfall.

Baumeister, Mele & Vohs uttalar sig först i generella ordalag om fenomenet människor som tror det är bevisat att vi inte har fri vilja. Detta anser de vara problematiskt. Den riktiga dynamiten dyker dock upp när de i specifika ordalag motiverar varför de anser detta vara problematiskt.

”This is not an isolated incident. The belief that scientists have shown that there is no such thing as free will is disturbing and two of us (Roy Baumeister and Kathleen Vohs) have produced evidence that lowering people’s subjective probability that they have free will increases misbehavior—for example, lying, cheating, stealing, and socially aggressive conduct (Baumeister, Masicampo, & DeWall, 2009; Vohs & Schooler, 2008).”

Lägg märke till årtalen. Kathleen Vohs studie gjordes 2008, Roy Baumeisters studie kom 2009, boken jag refererar till släpptes i Juli 2010! De flesta ”etablerade studier” och den mesta ”vedertagna kunskapen” på området är sålunda att betrakta som inaktuell och därmed värdelös.

Hur kommer det sig då att så många politiker och akademiker inte känner till dessa bevisade fenomen?

Ni kanke undrar hur stark bevisningen är? Låt mig då först berätta att det inte var en enda studie som Vohs & Schooler gjorde 2009. Det var en hel serie av studier där man låter två grupper av människor genomföra ett test. Syftet med studierna beskrivs så här:

”Examining the impact of exposing participants to genuine scientific claims that science has shown that people lack free will ”on their actual moral behavior”

Observera det sistnämnda stycket. Deltagarna hade ingen chans att påverka testet eftersom de inte tillfrågades om sin moraliska inställning. Det enda som bedömdes var deras beteenden och prioriteringar. De tillfrågas inte varför de gör som de gör för vetenskapsmännen vet redan orsaken.

Låt mig kort berätta om en av dessa studier. Så här skapade Vohs & Schooler rätt förutsättningar:

”Participants read one of two excerpts from Francis Crick’s The Astonishing Hypothesis.” 

Man använde alltså två stycken från samma person från samma text. Det ena av styckena hänvisade till fri vilja som vetenskapligt motbevisad. Det andra stycket innehöll ingen sådan hänvisning! Därefter fick deltagarna göra ett två uppgifter. Först svara på frågor om fri vilja, sedan göra en aritmetisk uppgift.

I enlighet med ett fuskparadigm från Hippel, Lakin, & Shakarchi (2005) skapades sedan en möjlighet för deltagarna att fuska på den sista uppgiften i Aritmetik. Deltagarna informeras det finns ett fel i programmet som visar rätt svar om man inte trycker blanksteg och att sådant fusk inte märks i svaren.

”those individuals who were exposed to the anti–free will passage were significantly more likely to cheat on the mental arithmetic test, and this increase in amoral behavior was mediated by a reduced belief in free will.”

Observera att detta bara är ett exempel på hur man bevisade den effekt anti-fri-vilja teorier hade på läsaren.

De gjorde många fler olika tester av samma sort för att vara säkra. Forskningen visar tydligt en korrelation mellan de personer som exponeras för information som beskriver fri vilja som ”vetenskapligt motbevisad” och en påverkan där läsarna fick en lägre moral (mer benägna att fuska)

Som slutkläm vill jag påpeka att denna forskning har enorma konsekvenser för hur vi ser på forsknings-områden där man förkastar människans fria vilja till förmån för strukturer och sociala normer. Som jag redan påpekat om man tror strukturer styr har man en ursäkt att göra vad man vill.

Pelle Billing påpekar David Eberhard hoppat in i Sveland-debatten och myntat en Breivik-variant av Goodwins lag.

Pär Ström sågar misandrin i konceptet bakom Eva Longoria-filmen Without Men.


    aktivarum@gmail.com

    Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

    Gör sällskap med 1 383 andra följare

    Arkiv

%d bloggare gillar detta: