Aktivarum

Genusfolket vs Jämställdismen! – Del 4 Omvänd radikalfeminism?

oktober 7, 2012
8 kommentarer

Hanna Gustafsson menar den urgamla bataljen mellan könen nu är avgjord men har hon rätt?

Jag fortsätter att kommentera ”Vad säger jämställdister?” . Hanna Gustafsson kritiserar Pär Ströms resonemang kring mäns rumsliga förmåga och menar han varit selektiv i valet av bilforskning

Studien gjordes dock senare om med 2500 personer och kom då fram till ett helt annat resultat, samt att: ”Resultaten verkar slå hål på myten att män har bättre rumsuppfattning än kvinnor.” (länk) Den senare studiens resultat rapporterades däremot inte av Ström.

Det hade varit intressant om den här kritiken stämde men påståendet ”studien gjordes om” är knappast ett korrekt påstående. En liknande studie gjordes men med avgörande skilllnader.

Pär Ströms referens innebar 65 personer på tid fick försöka parkera en Audi S6 på en anvisad plats.

Den forskning Hanna menar Pär Ström inte rapporterade innebar dock man i en månad observerade bilförares beteende i sina egna bilar på ett brittiskt parkeringsföretags 700 parkeringsplatser.

”På det stora hela fick kvinnorna en bättre totalpoäng i studien. De tog längre tid på sig, men parkerade desto bättre än män.”

Med andra ord, kvinnorna i den andra studien fick obegränsat med tid på sig och parkerade då bilen bättre än männen men i första studien där tid var ett kriterium fick männen bättre resultat.

”Kvinnor visade sig vara bättre på att hitta bra utrymmen och att placera bilen rätt innan de ska parkera.”

Men i den första studien fick alla utföra parkeringen på ett och samma ställe så snabbt och bra som möjligt.

Det är sålunda helt missvisande att säga den första studien ”gjordes om”. Tvärtom så poängteras i Metro att kvinnorna var bättre än männen på att hitta bra utrymmen (valde inte samma platser)

”Män var skickligare på att köra rakt in i parkeringsfickor, och körde totalt sett med större självförtroende.”

Här bekräftas till och med resultatet från första studien där parkeringen bedömdes på tid. Vad den andra studien visar är att kvinnor såg till att ha bättre förutsättningar och tog mer tid på sig.

Vad det här exemplet visar desto mer är hur ivrigt massmedia vill hävda kvinnor är bäst på allting.

Rubriken talar sitt tydliga språk. ”Nu är det bevisat – kvinnor bättre på att parkera än män” Man kan spekulera i om Hanna tog för givet artikeln sade vad rubriken påstår den sade.

”Det verkar i Jämställdismen finnas en lätthet att acceptera studier som kommer fram till skillnader mellan könen, gärna biologiskt betingade och inte socialt betingade sådana”

Pär Ström har dock alltid varit tydlig med att jämställdismen tar upp den obelysta halvan av jämställdhetsdebatten. När han tar upp biologiska skillnader är det i rollen som motvikt.

Men till och med en rutinerad journalist som Robert Aschberg begår missen att se Pär Ström som auktoritet.

När Pär Ström nyligen intervjuades i Radio 1 gjordes invändningen att han gör samma sak som feministerna ”fast tvärtom”. Alla tycks glömma feminister stödjer den sedan länge regerande bilden.

”The literature on sex differences in cognitive abilities is filled with inconsistent findings, contradictory theories, and emotional claims that are unsupported by the research. Yet despite all the noise in the data, clear and consistent messages could be heard. There are real and in some cases sizable sex differences with respect to some cognitive abilities.

Socialization practices are undoubtedly important, but there is also good evidence that biological sex differences play a role in establishing and maintaining cognitive sex differences, a conclusion I wasn’t prepared to make when I began reviewing the relevant literature.” – Diane Halpern

Så inledde Steven Pinker sitt anförande i Edge-debatten mot Elisabeth Spelke. Såväl Pinker som Halpern hade under sin utbildning fått lära sig det inte finns några biologiska skillnader.

Det är sålunda knappast så att det pga Pär Ström saknas kunskaper om social och kulturell påverkan.

Det är snarare så att han måste gå tungt på den biologiska sidan pga hur politiker, journalister och akademiker med små undantag stadfäst att könen enbart är sociala konstruktioner.

“Annica, det finns inga skillnader mellan mäns och kvinnors hjärnor!”

“Vad intressant NN, jag skulle gärna vilja ha litteraturreferenserna, eller har du kanske forskat själv?”

“Nej, det har jag inte, men även om det skulle finnas skillnader får vi aldrig säga det!”

“Men NN, detta är ju ett mycket egendomligt uttalande från en professor vid ett universitet, som ska värna om sanningen i forskningen!”

“Ja, ja, det kan tyckas. Men så är det i alla fall, du kan förstöra mycket om du fortsätter!” – Könet sitter i hjärnan

Ovan sekvens kommer från Annica Dahlströms bok men närmast snarlika konversationer hittas i Harald Eias TV-program Hjernevask. Ingen av biologi-förespråkarna gjorde denna sorts uttalanden.

Men flera av förespråkarna för social påverkan sade rätt ut biologiska skillnader var otänkbara.

Pär Ström har aldrig försökt byta ut det sociala perspektivet mot det biologiska men flera förespråkare av det förstnämnda HAR bevisligen försökt avskaffa biologin som argument.

They didnt say everything was biology, on the contrary it was the norwegians who said nothing was about biology

Med andra ord, Pär Ström gör inte samma sak fast tvärtom. För att göra samma måste han först ta makten över högskolor, myndigheter och media för att sedan byta ut det ena mot det andra. Något jämställdismen aldrig förespråkat.

Pär Ström har inte visat biologin är det enda viktiga, han har visat könet inte bara är sociala konstruktioner.

Något det finns all anledning att göra.

Del 1 (Lagstiftning), Del 2 (Könsroller), Del 3 (Könsskillnader)

Genusnytt: Maria Sveland skriver bok om feministkritiker.


    aktivarum@gmail.com

    Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

    Gör sällskap med 1 383 andra följare

    Arkiv

%d bloggare gillar detta: