Aktivarum

Förutsägbar Politisk Korrekthet från Feministiskt Perspektiv om Uppdrag Granskning

maj 20, 2012
12 kommentarer

Så var det åter dags för lite feministisk dubbelmoral signerad Feministiskt Perspektiv och Uppsala Universitet.

I veckan sände Uppdrag Granskning inslaget ”Imamernas råd”. När Feministiskt perspektiv skall kommentera programmet så kunde deras respons inte vara mer förutsägbar.

I Patricia Lorenzonis artikel är det nämligen bara om mannen tillhör ”Svenskheten” som lagbrott gällande hustrumisshandel, påtvingat sex och månggifte blir viktiga saker…

”Det är inte för att ”Imamernas råd” avslöjar svenska imamers patriarkala kvinnosyn som reportaget är problematisk. Ty denna kvinnosyn måste diskuteras och kritiseras. Problemet ligger i hur Uppdrag gransknings avslöjanden inordnas i en berättelse som, än en gång, talar om för oss att det onda kommer utifrån. Och att svenskheten är bästa försvar.”

….skulle mannen inte göra det plockar man omedelbart fram en annan regelbok för hur situationen skall hanteras.

Som Johan Lundberg påtalar på Axessbloggen så händer samma sak när Edda Manga, forskningsassistent på Uppsala Universitet skall uttala sig. Håll i er för nu  blir det identitetspolitik för hela slanten:

”Jag är inte säker på att polygami – även patriarkalt sådan – är mer kvinnoförtryckande än vårt monogamiska system. Uppfattningen att kärlek alltid måste vara i singularis har utmynnat i ett system av seriell monogami, där familjer ständigt bryts upp. I vårt patriarkala kontext resulterar detta i att många män lämnar sina äldre fruar för yngre kvinnor. Är det mindre kvinnoförtryckande? Är det bättre för barnen? På vilket sätt är det ett bättre system?”

Hela detta sammanhang är en halmgubbe hon själv har ljugit ihop. Diskussionen handlade om äktenskap – vilket inte är samma sak som kärlek. I Sverige får man vara kär i precis hur många personer man vill.

Man får dock bara göra en av de personerna man är kär i till sin fru, vilket förhindrar gamla tiders Haremsystem.

Edda Manga kanske för övrigt har lättare att förstå varför det svenska systemet är bättre om hon bedömer resultaten de bägge systemen uppvisar. Hur många svenska kvinnor utvandrar till imamers land nu igen?

Nej just ja, forskare skall ju inte utföra ”forskning” innan de uttalar sig. De skall bara okritiskt hålla med teorier. Allt är tolkning och forskning är numera inte längre en empirisk syssla – utan en retorisk.

Det är ingen nyhet att Uppsala Universitet tycker förhandsbestämda resultat i forskning är ok.

När Eva Lundgren granskades (PDF) så var man noga med att påtala det var hennes hederlighet som skulle granskas – inte kvaliteten på forskningen. Granskarna påtalade absurditeten i detta från början.

Som vi tolkar uppdraget och universitetets regelverk kommer vår granskning i själva verket att handla om en grundläggande kvalitetsaspekt i all forskning, nämligen att man som forskare har goda argument för sina påståenden.”

Uppsala Universitet höll inte alls med om denna tolkning. När Jörgen Hermansson och Margareta Hallberg sågade kvaliteten i Eva Lundgrens forskning på basis av tydligt redovisade vetenskapliga brister…

”Här finns empiriska påståenden som saknar empirisk grund, oklarheter vad gäller urval och antal intervjupersoner, avsaknad av alternativa tolkningar, påståenden som motsägs av egna data, generaliseringar utifrån ett litet underlag. För min del betyder det att trovärdigheten i Lundgrens forskning måste ifrågasättas. Vilka slutsatser som bör dras av detta vill jag dock överlåta åt Uppsala universitet att avgöra.”

…vilka slutsatser drog då Uppsala Universitet av denna kritik? De ansåg den oviktig och frikände sin forskare.

Därmed inte sagt att alla människor på Uppsala Universitet har samma syn på kvalitet i forskning. Trots vänner på höga positioner blev det omöjligt för Eva Lundgren att stanna kvar som forskare.

När vi sedan läser DN:s ledare om Uppdrag Granskning framgår det tydligt hur extrema åsikter som företräds av Feministiskt Perspektiv. Där DN kan ses som någorlunda balanserade är FPe uppenbart partiska.

Det fascinerande är hur förutsägbart det var att feministerna skulle ta ställning mot kvinnorna.

Vi har ett reportage som handlar om synen på påtvingat sex (vanligen kallat våldtäkt) partnermisshandel och oönskat månggifte. Lorenzoni säger att dessa måste diskuteras – sedan struntar hon fullkomligt i ämnet.

Sist men inte minst har vi det där med tolkning. Uppdrag Granskning redovisar i god vetenskaplig anda att den hårdaste tolkningen av islam inte kom hos moskén i rinkeby. Där ser Patricia Lorenzoni sin PK-chans.

Sålunda ägnar hon nästan hela artikeln åt att prata om detta enda exempel på imam som gör som han skall göra.

Där ser hon chansen att ”problematisera” Sverige. Filmerna på imamer i de övriga 8 moskéerna har hennes artikel en mycket enkel lösning på: First rule about fight club is you don´t talk about fight club.

Tidningen Feministiskt Perspektiv tar alltså först ställning för imamer mot kvinnor. De attackerar sedan Uppdrag Gransknings två kvinnliga reportrar för att ha sagt positiva saker om ”majoritetssamhället”

Den politiska korrekthetens första regel: När vi vet vilken grupp som man skall yttra sig om så vet vi redan svaret. 

Obs, fortsättning följer i nästa inlägg, det finns en vinkling utomlands som det inte fanns plats för här.

Uppdatering: Fortsättningen här

Pelle Billings senaste inlägg är ett bra exempel på detta. När kvinnofridsorganisationer diskuterar våld så verkar ämnet våld mot husdjur mer sannolikt att komma upp än ämnet våld mot män.


    aktivarum@gmail.com

    Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

    Gör sällskap med 1 383 andra följare

    Arkiv

%d bloggare gillar detta: