Aktivarum

Claes Borgström får svar på tal angående Assange-fallet och Statsfeminismen

augusti 24, 2012
12 kommentarer

Det var inte bara jag som tyckte Claes Borgström behövde svar på tal. Nu har han fått replik från de båda journalisterna.

I förra inlägget påtalade jag det absurda i den kritik Borgström ger mot användningen av begreppet Statsfeminism. I journalisternas Slutreplik till Claes Borgström tas ämnet upp.

I Socialdemokratiska studentförbundets debattskrift Libertas definierar Katrine Kielos ( 2005) statsfeminism enligt följande: ”När statliga organ och myndigheter bedriver feministiskt förändringsarbete med reformer och lagstiftning.”

Claes Borgström har alltså hamnat på samma sida som Monica Antonsson som menar att det inte finns något som heter Statsfeminism, men om den finns arbetar den bara för rättvisa.

Här finns dock skillnaden att Borgström själv är ett av de mest uppenbara exemplen på Statsfeminism.

”I vår artikel hävdar vi att när den fria feminismen kidnappades och blev till statlig jämställdhet blev den också en karriärstege för politiker och tjänstemän utan historisk förankring och kunskap om feminismen.”

Journalisten Helene Bergman är särskilt väl lämpad att göra den bedömningen då hon själv är en så kallad ”ur-feminist” dvs hon var feminist före den moderna feminismens uppkomst.

”Claes Borgström själv är ett ypperligt exempel på detta. Han utsågs till JämO, för att sedan bli Socialdemokraternas talesperson i jämställdhetsfrågor. En person som ska verka för jämställdhet mellan män och kvinnor, samtidigt som han hävdar att ALLA män bär en kollektiv skuld för våldet mot kvinnor.”

Här ser vi tydligt hur begreppet jämställdhet förvandlas och börjar stå för något helt annat än den kvinnohistoria man gör aspirationer på att fortsätta. Jämställdhet blir Jämstyrdhet.

Kort sagt ”jämställdhet” och ”kvinnokamp” blev alibin för minskat folkligt inflytande i politiska frågor.

De blev också en ursäkt att få sätta sprätt på skattepengar och skapa myndigheter vars praktiska nytta ingen egentligen kan garantera. Istället tar man åt sig äran av förändringar i allmänhet.

”Enligt dem (SvD) vet varken regeringen eller Tillväxtverket vilka effekter pengarna – sammanlagt 375 miljoner kronor mellan 2007 och 2014 – har haft.”

Det hindar dock inte Maud Olofsson från att garantera att tillväxtverket ökar kvinnors företagande. Det framgår tydligt att bevisbördan är noll, hon använder till och med anekdotisk bevisning:

”Därför att jag vet kvinnor som startat företag på grund av att de varit med i det här. Det är så många kvinnor som säger att äntligen är det någon minister som gjort något för kvinnors företagande.”

Detta är sannolikt orsaken jämställdhetspolitik är lika populär hos vänstern som hos högern.

När man säger pengarna går till kvinnofrågor är det ingen som vågar ifrågasätta, ingen som vågar kontrollera, ingen som vågar kräva tillsyn, ingen som har den minsta koll på någonting.

”Borgström hävdar vidare att vi inte vet att det råder ojämställdhet i Sverige. Då kan jag, Helene Bergman, upplysa advokat Borgström, om att jag under trettio år, långt innan Borgström blev JämO, aktivt verkade i och för feminismen, inte minst som journalist och d å bl a som programledare för kvinnoprogrammet Radio Ellen i Sveriges Radio. ”

Vid den tidpunkten hade dock begreppen feminism och jämställdhet en helt annan praktisk innebörd än de har idag. Dagens svenska feminism utmärks av agerandet i fallet Assange.

En av de punkter som tagits upp är det faktum att Sverige gav klartecken åt Assange att resa utomlands.

Det var Åklagare Ny själv som gav Assange tillåtelse att lämna Sverige säger de bägge journalisterna med citat från en skrivelse 24 september 2010 från Marianne Ny till Svea Hovrätt

…i svaret till advokat Hurtig om det fanns några lagliga hinder för Julian Assange att lämna Sverige svarade jag att det inte fanns det.”

Det var alltså först efter att Julian Assange (internationellt anlitad talare) i god tro lämnat Sverige som Åklagare Marianne Ny plötsligt ansåg det absolut måste hållas förhör i Sverige.

Det finns inga argument för att Assange skulle ha flytt Sverige före eller efter denna tidpunkt.

Så sent som idag uppgav hans advokat Baltasar Garzón han har nya, mycket angelägna uppgifter rörande våldtäktsanklagelserna mot hans klient som kommer att överraska när de offentliggörs.

”Enligt Garzón har försvaret därför bett de svenska åklagarna att komma till London för att höra Assange. Åklagarmyndigheten håller dock fast vid tidigare besked om att det inte är aktuellt.”

Därmed lär fallet aldrig prövas för Assange har fått politisk asyl i Ecuador och kan nu stanna på Ecuadors ambassad i 200 år så länge hans försvar inte fått ett godtagbart erbjudande.

”Ecuador vill ha garantier från både Sverige och Storbritannen för att han inte kommer att utlämnas till ett tredje land från Sverige.”

Uppdatering: Advokaten Hans Strandberg presenterar orsakerna att förhöra Assange utomlands.

Under rubriken ”Det finns klokare vägar än bara maktspråk” berättar han varför en begäran från åklagarmyndigheten kan resultera i att personer som anser sig oskyldiga ej inställer sig.


    aktivarum@gmail.com

    Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

    Gör sällskap med 1 383 andra följare

    Arkiv

%d bloggare gillar detta: